Page 1

Din trygghet i matematikkundervisningen

5-7 Matematikk for barnetrinnet

Nyhet Multi 2. utgave! 5. trinn klar til skolestart 2013


Dette er Multi 5-7, 2. utgave Revisjonen av Kunnskapsløftet har økt fokus på de grunnleggende ferdighetene. For å møte disse endringene reviderer vi Multi 5-7. I 2. utgaven har vi lagt vekt på: Styrking av de grunnleggende ferdighetene Tydelig hjelp til hvordan svar på oppgaver føres Mer hjelp til å løse tekstoppgaver, blant annet ved bruk av modeller Flere problemløsningsoppgaver Mer variert undervisning med refleksjonsoppgaver Egenvurdering på slutten av hvert kapittel Oppgavebok med oppgaver på 3 nivåer Spennende digitale nyheter: Smartbok, Smart Tavle og Smart Vurdering

Forfatterne Bjørnar Alseth Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere arbeidet med utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk ved Universitetet i Oslo og med allmennlærerutdanning ved høgskolene i Oslo og Telemark. Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet. Forfatter på Multi 1–7.

Mona Røsseland Mona Røsseland er ansatt ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen ved NTNU i Trondheim, og hun driver en svært omfattende kursvirksomhet. Mona har bakgrunn som allmennlærer med tilleggsutdanning i matematikk og spes.ped. Hun har undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen. Forfatter på Multi 1–7.

Gunnar Nordberg Gunnar Nordberg har i en årrekke arbeidet som matematikklærer i grunnskolen og i lærerutdanningen. Han er en meget erfaren lærer og kursholder, i tillegg til å være forfatter av metodikkbøker for barne- og ungdomstrinnet. Forfatter på Multi 4–7. 2

Multi 5. - 7. trinn, 2. utgave


Smart samspill Multi tilbyr et smart og motiverende samspill mellom læreboka og nye digitale læreverktøy. Du kan aktivisere elevene gjennom utforskende og kreative oppgaver i Oppgaveboka, Grublisheftet og Oppdrag Tall og regning. Med nyutviklede Multi Smart Tavle kan du samle klassens fokus, og gjennom de nye Nettoppgavene kan elevene styrke sine grunnleggende ferdigheter. Multi Smart Vurdering gjør det revolusjonerende enkelt å vurdere elevenes progresjon og læring.

Multi 5-7, 2. utgave består av: Kjernemateriell • Grunnbok • Oppgavebok • Lærerens bok

Digitalt læreverktøy

Spennende digitale nyheter!

• Smartbok NY! • Smart Tavle NY! • Smart Vurdering, digitale halvårs- og helårsprøver NY! • Nettoppgaver NY!

Tilleggsmateriell • • • •

Parallellbok Originaler på lærerrom Grublishefte Oppdrag: Tall og regning

Kommer 2013

Kommer 2014

Kommer 2015

Hold deg oppdatert! For mer informasjon om Multi, se www.gyldendal.no/multi www.gyldendal.no/multi

3


Kjernemateriell

Grunnbok Fokus på de grunnleggende ferdighetene God hjelp til løsing av tekstoppgaver, blant annet ved bruk av modeller Flere problemløsingsoppgaver Variert undervisning med refleksjonsoppgaver Egenvurdering på slutten av hvert kapittel Tydelig hjelp til hvordan svar på oppgaver føres “Tren tanken”, sider med mer oppgaver som gir elevene mer utfordring

Lærerens bok

Bjørnar Alseth Gunnar Nordberg Mona Røsseland

2. UTGAVE

5a LÆRERENS BOK

Matematikk for barnetrinnet

Følger grunnboka side for side Gir forslag til spill og aktiviteter med samme faglige mål som i grunnboka Detaljert oversikt over kompetansemålene for trinnet samt faglige mål for kapitlet Forslag til spørsmål som stimulerer til diskusjoner og muntlige aktiviteter Ideer til hvordan lærestoffet kan kan differensieres Henvisninger til kopioriginaler

Bjørnar Alseth Gunnar Nordberg Mona Røsseland

5

OPPGAVEBOK

Matematikk for barnetrinnet

Oppgavebok Organisert tematisk med samme kapitler som grunnbøkene Gir mer repetisjon og fordypning Egner seg også godt som leksebok Kapitlene har oppgaver på 3 ulike nivåer

7− 2 8 8

4

Multi 5. - 7. trinn, 2. utgave


Fra Multi 5a, 2. utgave grunnbok

Hvert kapittel har nytt vurderingssystem med tydelige læringsmål og mulighet for egenvurdering.

Fra Multi 5a, 2. utgave grunnbok Kan du dette?

Eksempel Lag en modell og løs oppgavene. hjelp Emma har 3210 kr mer enn Martin. Martin Mer har 5242 kr.

tilDetløsing er viktig å forstå hva det blir spurt etter. Hvor mye har de til sammen? av tekstoppgaver, blant annet ved bruk av Vi må først regne ut hvor mye Emma har. modeller. Vi lager en modell. Emma

=8 4 5 2

Kjenne verdien av sifrene i et tall.

1 Skriv tallene på utvidet form.

Casper fikk noen penger av bestefar. Han bruker 120 kr på en CD og 85 kr på et ukeblad. Da har han 45 kr tilbake.

Hva er det du vet, og hva er det du skal f inne ut?

Hvor mye penger fikk han av bestefar?

9508

1050

2517

7488

10 000

s. 11

Løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver i hodet.

3 Regn i hodet. Skriv svaret.

Løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver med oppstilt metode.

4 Still opp og regn ut.

Regne i ulike praktiske situasjoner.

5 Aisha kjøper en genser til 235 kr og en bukse til 360 kr. Hun betaler med 1000 kr.

a 51 + 23

b 43 - 29

c 234 + 120

d 495 – 150

s. 8 s. 15

a 763 + 2044

c 8976 – 353

b 2751 + 4558

d 5072 – 2955

s. 9 og 11

s. 16 s. 10

Hvor mye får hun tilbake?

Oline har en del fotballkort. Hun får 105 kort av onkelen sin. Da har hun 326 kort. Hvor mange hadde hun før hun fikk kort av onkelen?

1.92

5093

s. 4 og 7

Så mye har de til sammen

Lag en modell og løs oppgavene.

1.91

s. 4 og 5 s. 6 og 9

1000

Emma og Martin har 13 694 kr til sammen

1.90

s. 6 og 7

c 29 705

5 2 4 2

=1 3 6 9 4

Tydelig hjelp til hvordan svar på oppgaver kan føres.

b 8031

5009

8 4 5 2 +

a 375

b Plasser tallene i a omtrentlig på tallinjen.

5242

Emma har 8452 kr

ØVE MER

2 a Skriv tallene etter størrelse. Start med det minste.

3210

Martin

+5 2 4 2

OPPGAVE

Sammenligne tall og plassere dem på en tallinje.

?

3 2 1 0

KOMPETANSE

Forstå negative tall og plassere dem på en tallinje.

Ali har 5689 kr, så bruker han penger på en tur til London. Da har han 3460 kr igjen.

s. 19

6 a Skriv tallene etter størrelse. Start med det minste. 3

–3

0

9

–7

–1

–5

4

b Plasser tallene i a på tallinjen. s. 14

Hvor mye bruker han i London? –10

–5

0

5

10

Flere problemløsingsoppgaver 36

40

1 • Hele tall

Mer variert undervisning med refleksjonsoppgaver

Fra Multi 5a, 2. utgave grunnbok

1 • Hele tall

Grunnbok

Oppgavebok

Gir elevene utfordringer hvor de får brukt lærestoffet fra hele kapitlet i nye og/ eller mer kompliserte sammenhenger

Fra Multi 5a, 2. utgave grunnbok

Tren tanken

Egenskaper ved ulike trekanter 4.15

A

1.126 I kiosken koster en dropspose 15 kr. Det er et tilbud der en kan kjøpe tre poser til prisen for to. Pia kjøper tolv poser.

Hvem av barna har rett? Begrunn svarene dine.

a Hva betalte hun til sammen for posene? En trekant kan ikke ha mer enn én stump vinkel.

B

Det f innes trekanter der to sider er parallelle.

C

En trekant kan ha to rette vinkler.

D

En trekant kan ha tre spisse vinkler.

b Hva blir prisen for én pose?

Kjøp 3, betal for 2

c Hvor mye penger sparte hun på tilbudet?

1.127 En sjokolade koster 20 kr. En kan kjøpe fem sjokolader til prisen for tre. a Hva blir prisen per sjokolade om en kjøper fem stykker? Jacob kjøper 15 sjokolader. b Hvor mye penger sparer han på dette tilbudet?

Kjøp 5, betal for 3

1.128 En eske fargeblyanter koster 30 kr. Kjøper en flere esker, blir det rimeligere. 4.16

Tegn fem forskjellige trekanter. Sammenlign med de andre i klassen. Lag en utstilling og heng opp alle trekantene dere har laget.

4.17

Sammenlign disse tre trekantene. Er det noe som er likt? Hva er forskjellig? Se på lengden av sidene og vinklene i hjørnene.

tal for 4 ker og be

Kjøp 10 esker og betal for 7

Kjøp 20

Kjøp 5 es

esker og

betal for 12

Hva blir prisen per eske om en kjøper a 5 esker?

b 10 esker?

c 20 esker?

Tegn av figuren til høyre. Du skal fylle inn tall i sirklene. Figuren er ordnet slik at tre sirkler omgir et tall. Tallene i sirklene skal være slik at du enten adderer eller multipliserer de tre tallene, og svaret blir tallet i midten. Problemet er at du ikke vet om det skal være addisjon eller multiplikasjon!

112

4 • Geometri

d 30 esker?

60

43

27

57 99

www.gyldendal.no/multi

45

www.gyldendal.no/multi

5


Digitalt læreverktøy Kjernemateriell

Smart Tavle for 5. trinn er gratis i utprøvingsåret 2013/14

Smart Tavle Multis grunnbøker aktivisert ved at alle

Læreren kan gjennomgå og konkretisere

sider fra boka kan hentes opp på tavle/

begreper, eksempler og oppgaver ved

lerretet

hjelp av ulike interaktive matematiske

Gir læreren unike muligheter for bruk

verktøy

av matematisk samtale i undervisningen

Smart Vurdering Digitaliserte Halvårs- og helårsprøver

Normering på landsbasis:

Ingen retting for læreren

Kritisk grense og gjennomsnitt

Umiddelbar oversikt over

Konkrete tiltak til oppfølging

klassens og elevenes resultater

Full integrering i VOKAL

Følger elevens utvikling over tid

Gratis i utprøvingsåret 2013/14

Smartbok Digital versjon av hele boka

Legge til egne bokmerker for lett å

Innlest lyd som er synkronisert med

finne frem

teksten i boka

Søke etter ord i teksten

Skrive og lagre egne notater i teksten

Forstørre deler av sidene i boka Smartboka er egnet for projektor,

Nettoppgaver

interaktive tavler, PC og nettbrett

Gir mengdetrening for elevene innenfor de ulike emnene fra grunnboka Eleven styrker grunnleggende ferdigheter og faktakunnskaper Varierte oppgaver på 3 nivåer til hvert kapittel i boka Tilbakemelding etter hvert nivå med forslag til videre arbeid med Multi nettoppgaver Egen URL til alle oppgavene som gjør det enklere for læreren å tilpasse til elevene 6

Multi 5. - 7. trinn, 2. utgave


Tilleggsmateriell

Parallellbok Bearbeidet og tilpasset utgave av grunnboka der de vanskeligste oppgavene er fjernet eller forenklet Flere forklaringer og illustrasjoner

Bjørnar Alseth Gunnar Nordberg Mona Røsseland

5a PARALLELLBOK

Matematikk for barnetrinnet

Parallellbok for 6. trinn til skolestart 2014 Parallellbok for 7. trinn til skolestart 2015

Grublishefte Kopioriginaler med kort veiledning til hver original Styrker elevens evne til problemløsing Varierte utfordringer som fremmer elevens kreativitet, pågangsmot og strategisk tenking Gir bedre tilpasset opplæring til de flinkeste og raskeste elevene

Oppdrag: Tall og regning Spennende samling oppgaver med utgangspunkt i livet utenfor klasserommet Vektlegger praktisk bruk av begreper, utforsking og problemløsing Elevene utvikler grunnleggende ferdigheter, samtidig som de motiveres til stor innsats i matematikkundervisningen

www.gyldendal.no/multi

7


Matematikk 5– 7

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Kjernemateriell Multi 5, 2.utgave Multi 5A, 2.utgave, Grunnbok Multi 5B, 2.utgave, Grunnbok Multi 5A, 2.utgave, Lærerens bok Multi 5B, 2.utgave, Lærerens bok Multi 5, 2.utgave, Oppgavebok

978-82-05-44443-0 978-82-05-44448-5 978-82-05-44447-8 978-82-05-44457-7 978-82-05-44452-2

978-82-05-44444-7 978-82-05-44449-2 b/n b/n 978-82-05-44453-9

Pris kr.

198,- 198,218,218,198,-

Multi 6, 2.utgave Kommer 2014 Multi 7, 2.utgave Kommer 2015 Digitalt læreverktøy Multi 5A, 2.utgave, Grunnbok, Smartbok NY! Multi 5B, 2.utgave, Grunnbok, Smartbok NY! Multi 5A, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok NY! Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok NY! Multi 5A, 2.utgave, Lærerens bok, Smartbok NY! Multi 5B, 2.utgave, Lærerens bok, Smartbok NY!

Bestill på www.smartbok.no Bestill på www.smartbok.no Bestill på www.smartbok.no Bestill på www.smartbok.no Bestill på www.smartbok.no Bestill på www.smartbok.no

Multi 5, Smart Tavle NY!

Bestill på www.gyldendal.no/multi

Gratis i skoleåret 2013/14

Multi 5, Smart Vurdering NY!

Multi 5, Nettoppgaver NY!

Multi 5, Lærerrom NY!

Bestill på www.gyldendal.no/multi

Gå til www.gyldendal.no/multi Bestill på www.gyldendal.no/multi

Multi 6, 2.utgave Kommer 2014 Multi 7, 2.utgave Kommer 2015 Tilleggsmateriell Multi 5–7, Grublishefte Multi 5-7, Oppdrag: Tall og regning Multi 5A, 2.utgave, Parallellbok Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok

978-82-05-39835-1 978-8-20-543008-2 978-82-05-44445-4 978-82-05-44450-8

978-82-05-39836-8 978-82-05-43203-1 978-82-05-44446-1 978-82-05-44451-5

422,330,179,179,-

Multi 5, 2.utgave, Fasit NY!

978-82-05-44454-6

b/n

155,-

Multi 6, 2.utgave Kommer 2014 Multi 7, 2.utgave Kommer 2015 Prisene er veiledende, og vi tar forbehold om prisendringer. For priser på 1. utgave, se www.gyldendal.no

Kontakt oss Øyvind Stenseth Markedskonsulent tlf: 22 99 05 23 e-post: oyvind.stenseth@gyldendal.no Thor-Atle Refsdal Skoleservice: undervisning@gyldendal.no Redaktør tlf.: 22 03 41 00 tlf: 22 03 43 18 e-post: thor.atle.refsdal@gyldendal.no www.gyldendal.no/grunnskole

7

071415

008144

13-100-053

Prisoversikt Multi 2. utgave

Multi 5 7 brosjyre  

Brosjyre for Multi på 5.-7. trinn