Page 1

Helse- og sosialfag 2010–2011 • Videregående skole • Voksenopplæring • Fagskole


Helse- og sosialfag Gyldendal Undervisning har et stort utvalg av læremidler innenfor helse- og sosialfag – for videregående skole, voksenopplæring og fagskole. Vi legger vekt på å utvikle lærebøker som differensierer og motiverer, med gode oppgaver og mange praktiske eksempler fra yrkeslivet. Fagnettstedene supplerer bøkene og gjør undervisningen mer variert.

Kontakt oss! Gyldendal Undervisning Sentralbord: 22 03 41 80

E-post: undervisning@gyldendal.no www.gyldendal.no/vgs

Kari Raustøl forlagsredaktør Tlf: 22 99 04 96 kari.raustol@gyldendal.no

Torild Eldevik markedskonsulent Tlf: 22 99 04 89 torild.eldevik@gyldendal.no

Randi Ulven Hushovd forlagsredaktør Tlf: 22 99 05 09 randi.hushovd@gyldendal.no

Birgit Bakken markedskonsulent Tlf: 22 99 04 61 birgit.bakken@gyldendal.no

Gjør deg kjent med våre nettsteder for helse- og sosialfag

www.gyldendal.no/hs

Motta nyhetsbrev! Nyhetsbrevene inneholder informasjon om læremidler, kurstilbud, fagstoff m.m. Gå inn på www.gyldendal.no/vgs


Innhold Vg1 Helse- og sosialfag

2

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

6

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

8

Vg2 Helseservicefag Vg3 Helsesekretær

10 NY

11

Vg2 og Vg3 Ambulansefag

12

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

13

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

15

– VK1 og VK2 Hudpleier – VK1 og VK2 Fotterapi – VK1 og VK2 Helsesekretær

Fagskole

16


2

Vg1 Helse- og sosialfag

Vg1 Helse- og sosialfag

Aktiv læring – for mestring og glede BOK + NETT

Bok = HS-serien er slik mange lærere og elever ønsker at lærebøker skal være. Elevene liker de varierte startaktivitetene, som også får fram hva de kan om temaet fra før. Alle kapitlene er skrevet ut fra kompetansemålene i læreplanen, og er revidert ut fra tilbakemeldinger fra hele landet. De tre bøkene dekker læreplanen for felles programfag for Vg1 Helse- og sosialfag. Vi samarbeider vektlegger bl.a. sosial kompetanse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Det blir fokusert på empati og på de etiske utfordringene vårt flerkulturelle samfunn byr på. Om helse viser sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. På jobben gir innblikk i de ulike utdanningene innenfor helse- og sosialfag, og tar opp begreper som brukermedvirkning og veiledning. Kjennetegn ved serien: • Elevvennlige og friske, med ryddig design • Den markerte gule teksten gir leseren en god oversikt over basisstoffet • Bøkene er lettleste, og vanskelige ord er forklart i tekst og «ordforklaringer» • Case og eksempler belyser praksis og de ulike utdanningene, og gjør fagstoffet levende • Mange oppgaver med ulik vanskelighetsgrad = HS-serien bygger opp under nøkkelprinsippene for alle læringsstrategier: • Aktiv og variert innlæring • Klare mål • Organisering av kunnskap • Aktivisering av forkunnskaper • Kontroll av egen forståelse • Forventninger til innhold – synliggjør egen kompetanse • Struktur, oversikt og forenkling Forfatterne Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem og Marit Volden er selv lærere og kjenner elevgruppen godt. Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Vi samarbeider = HS, 2. utg. 2009, 271 s.

978-82-05-38752-2

978-82-05-39320-2

412,–

Om helse = HS, 2. utg. 2009, 448 s.

978-82-05-38756-0

978-82-05-39316-5

515,–

På jobben = HS, 2. utg. 2009, 252 s.

978-82-05-38757-7

978-82-05-39317-2

412,–

= HS Nett. Elevlisens

www.gyldendal.no/hs/hs

125,–

= HS Nett. Lærerlisens

www.gyldendal.no/hs/hs

600,–

Arbeidsbok = HS, 1. utg. 2007, 152 s.

978-82-05-35688-7

215,–

Veil. pris

Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem, Marit Volden

Tidligere utgaver (2006) av = HS-serien er fortsatt i salg.

www.gyldendal.no/hs/hs


3

Vg1 Helse- og sosialfag

Vg1 Helse- og sosialfag

Nett

Nettstedet www.gyldendal.no/hs/hs er bygd opp etter kapitlene i bøkene og gir mulighet til fordypning, opplevelse og aktivitet.

57

1

Kryss av for enig eller uenig i påstandene: Påstand

Enig

Uenig

a Empati er det samme som innlevelse b På seg selv kjenner en andre c Før du kan forstå andre, må du lære å kjenne deg selv d Det er viktig å kunne lytte til hvordan andre har det e Det er umulig å sette seg inn i hvordan andre har det, hvis du ikke har opplevd det samme selv f Antipati er det motsatte av sympati g Medlidenhet og innlevelse er det samme h Medfølelse og innlevelse er det samme

2

Sett ring rundt de ordene du mener har sammenheng med å vise empati: profesjonell

høflig

lytte

3

3

Empati Fra læreplanen: K7 Eleven skal kunne gjøre greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren K8 Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i væremåten sin

glad

interessert

omgjengelig

fortelle

beskjeden

undersøke

sulten

sint

omtenksom

spørre

hyggelig

spontan

vente

søt

Sett strek mellom de ordene som hører sammen: empati

synes synd på

velvilje

tanker

medlidenhet

sympati

fornuft

antipati

motvilje

innlevelse

Under hvert kapittel på nettstedet finner du: • • • • • •

Oppgaver: Test deg selv, Snakke/ Skrive og Gjøre Aktuelle lenker for temaene i kapitlet Mer om Bilder fra kapitlene i boka Lydfiler Filmer

Under Hjem-knappen finner du: • • • •

• • • •

Aktuelt, fagnyheter Digital fortelling, podcast, søk m.m. Aktuelle lenker Ordbøker og oppslagsverk – bl.a. lexin.no, som er Ordbok for innvandrere Læreplaner PTF-skjema Tverrfaglige oppgaver Årsplaner

www.gyldendal.no/hs/hs


4

Vg1 Helse- og sosialfag

Vg1 Helse- og sosialfag

Helse- og sosialfag i levende samspill Yrke Helse Samspill

Kjennetegn ved serien: • Kunnskap, motivasjon og refleksjon er sentrale stikkord • Høy faglig kvalitet • Et enkelt og presist språk • Tekst, bilder og oppgaver innbyr til refleksjon • Mange eksempler er hentet fra yrkeslivet og er lette å kjenne seg igjen i • Enkle ordforklaringer er satt i rammer, og finnes også alfabetisk bakerst i boka Hvordan differensiere stoffet? • Stikkordene i margen gir en ryddig oversikt over hvert avsnitt • «Les mer» og «Visste du» er ekstrastoff for de som ønsker noe mer • Sammendrag til slutt i hvert kapittel egner seg for repetisjon og overblikk • Grublespørsmål bryter opp teksten og gir elevene rom for refleksjon • Gjennom egne repetisjonsoppgaver kan elevene gjengi det de har lært • Vis hva du kan!, Quiz, Tverrfaglige oppgaver Lillevi Berg Kristoffersen er faglitterær forfatter og sykepleier. Hun har allsidig erfaring fra helsesektoren og lang erfaring med formidling av fagstoff til ungdom og voksne. På nettstedet finner du oppgaver i ulike kategorier: videooppgaver, åpne oppgaver og interaktive oppgaver for Vg1 Helse- og sosialfag (bl.a. sekvenser fra programmet Puls (NRK), med tilhørende oppgaver).

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Yrke, 1. utg. 2006, 264 s.

978-82-05-35485-2

978-82-05-35486-9

424,–

Helse, 1. utg. 2006, 356 s.

978-82-05-35487-6

978-82-05-35489-0

541,–

Samspill, 1. utg. 2006, 279 s.

978-82-05-35490-6

978-82-05-35492-0

424,–

Veil. pris

Lillevi Berg Kristoffersen

www.gyldendal.no/hs/yhs


5

Vg1 Helse- og sosialfag

Prosjekt til fordypning for helse- og sosialfag

PTF-boka for helse- og sosialfag PTF-boka innleder med et kapittel om å velge yrke, søke jobb og hva det innebærer å være arbeidstaker. Boka gir eksempler på arbeidsoppdrag der elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker innenfor helse- og sosialfag. Elevene trenes i gode arbeidsvaner med planlegging, gjennomføring og vurdering, og de bevisstgjøres i forhold til etikk, kommunikasjon og observasjon. PTF-boka er laget som en arbeidsbok. Her kan elevene samle dokumentasjonen for praksisopplæringen. PTF-boka vil vise hva de har jobbet med og sin faglige utvikling.

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

Veil. pris

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne PTF-boka for helse- og sosialfag. Prosjekt til fordypning for helse- og sosialfag, 1. utg. 2008, 96 s.

978-82-05-38622-8

PTF-boka for helse- og sosialfag og opplæringsbøkene Opplæringsbok for helsefagarbeideren og Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren: • Forbereder eleven/lærlingen til å bli arbeidstaker og gir grunnlag for gode arbeidsvaner • Knytter PTF og opplæring i bedrift sammen til en 4-årig opplæring – fra å gjøre et yrkesvalg til å gå opp til fagprøven • Viser sammenheng og helhet i opplæringen i skole og bedrift med utgangspunkt i Vg3-læreplanene og i forhold til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering • Synliggjør kompetansemålene fra Vg3-læreplanen med konkrete arbeidsoppdrag som en fagarbeider bør mestre Se side 7 og 9 for mer informasjon om opplæringsbøkene.

www.gyldendal.no/hs

152,–


6

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Knytter teori og praksis sammen til en helhet

Gjennom fortellinger og eksempler fra praksisfeltet inviteres elever uansett alder inn i hverdagen til helsefagarbeideren. Framstillingen i bøkene vektlegger brukermedvirkning og det viktige møtet mellom helsefagarbeider og pasient, og kontakten med pårørende og kolleger. Det å jobbe profesjonelt, være bevisst egen kompetanse, kunne kommunisere med mennesker i alle aldre og med ulik kulturell bakgrunn, og samtidig ha evnen til å vise omsorg og empati, er satt i sentrum. Til sammen gir dette et solid fundament for arbeidsglede og yrkesstolthet. Kjennetegn ved serien: • Praktiske eksempler belyser fagstoffet • Fotoopptak fra praksisfeltet understreker yrkesrollen • Aktivt språk med ordforklaringer og oppsummeringer gjør fagstoffet tilgjengelig • Refleksjon og bevisstgjøring gjennomsyrer framstillingen • Mange og varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad gjør differensiering mulig

www.gyldendal.no/hs/haf


7

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

God læring Arbeidsbok for helsearbeiderfag Vg2 og Vg3 • Binder fagstoffet i de 4 bøkene sammen Inneholder: • Studieteknikk og arbeidsmetoder • 25 situasjonsbeskrivelser med varierte oppgaver • Tester – hva kan du? • Fasit til testene

Opplæringsbok for helsefagarbeideren Vg3 / opplæring i bedrift • En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger • Konkretiserer Vg3-målene i arbeidsoppdrag • Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene • Gjennom samtaler med veileder får kandidaten hjelp til å se helheten i yrket • Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner • Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag, refleksjon, planlegging – gjennomføring – dokumentasjon – vurdering

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-37371-6

978-82-05-37423-2

527,–

978-82-05-37376-1

978-82-05-37424-9

527,–

978-82-05-37377-8

978-82-05-37419-5

411,–

978-82-05-37378-5

978-82-05-37422-5

411,–

Veil. pris

Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne God helse 1, 1. utg. 2007, 368 s. Agnes Brønstad, Ragnhild D. Ulvestad, Hanna Hånes God helse 2, 1. utg. 2007, 384 s. Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad, Hilde Eide God kommunikasjon, 1. utg. 2007, 172 s. Ingvild Skjetne, Agnes Brønstad God yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 173 s. Agnes Brønstad, Trude Jægtvik, Ingvild Skjetne, Unni Bjarkøy God læring. Arbeidsbok for helsearbeiderfag, 1. utg. 2008, 160 s.

978-82-05-38225-1

239,–

Opplæringsbok for helsefagarbeideren Vg3, 1. utg. 2008, 96 s. 978-82-05-38597-9

152,–

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne

www.gyldendal.no/hs/haf


8

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Oppvekst-serien – oversiktlig og motiverende

Ă… arbeide med barn og unge er et meningsfullt og inspirerende yrke. Det ĂĽ legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse, vĂŚre en god rollemodell og utvikle samarbeidsevner, er viktige mĂĽl for faget. LĂŚreverket Oppvekst knytter kunnskaper, ferdigheter og holdninger sammen til en helhet, som bidrar til ĂĽ gi barne- og ungdomsarbeideren kompetanse til ĂĽ utføre dette viktige yrket. Bøkene er oversiktlige og lette ĂĽ ďŹ nne fram i: • Temabasert etter lĂŚreplanen • Ett kompetansemĂĽl per kapittel • Mange eksempler fra yrket • Omsetter teorien til praksis • Margtekster oppsummerer fagstoffet • Mange ulike typer oppgaver i hvert kapittel: – Test deg selv – I praksis – Reeksjon og diskusjon – Oppgaver rettet mot Vg3/fagopplĂŚring



':4*4,",5*7*5&50(,045)0-%

,"1*55&-

Â… )WPSGPSFSGZTJTLBLUJWJUFUFOWJLUJHEFMBWCBSOPHVOHFTPQQWFLTU Â… )WJMLFOHMFEFIBEEFEVBWGZTJTLBLUJWJUFUTPNCBSO Â… &SEVCFWJTTUQlIWBEVTQJTFS )WBTMBHTNBUGPSFUSFLLFSEV

Over 350 skoler har siden vĂĽren 2004 vĂŚrt med i et prosjekt ÂŤFysisk aktivitet og mĂĽltider i skolenÂť, der oppgaven har vĂŚrt ĂĽ utvikle ulike modeller for fysisk aktivitet og gode rammer for sunne mĂĽltider. En evaluering i 2007 viser mer aktive og sunne barn, dessuten mer konsentrerte elever og mindre mobbing.



'ZTJTLBLUJWJUFUPH LPTUIPME

Ettersom alle barn i skolepliktig alder tilbringer store deler av sin hverdag pü skolen, er skolen en viktig arena for ü etablere gode kostog aktivitetsvaner – og sikre sunne mültider og daglig fysisk aktivitet. Pü denne müten nüs ogsü nasjonale mülsettinger om ü utjevne sosiale ulikheter – sikre like muligheter for alle, uavhengig av evner og funksjonsnivü.

7BOFSGPSGZTJTLBLUJWJUFUPHLPTUIPMECMJSHSVOOMBHUJCBSOFPH VOHEPNTlSFOF7BSJFSUBLUJWJUFUNJOTUnOUJNFIWFSEBHPHFU TVOULPTUIPMEFSNFElGSFNNFIFMTF USJWTFMPH

7(

MžSJOH TJLSFWFLTUPHVUWJLMJOHPHGPSFCZHHFMJWT

&MFWFOTLBMLVOOFHKÂ&#x;SF SFEFGPSIWBGZTJTLBLUJWJUFU PHLPTUIPMECFUZSGPSCBSO PHVOHFTIFMTF PHGPSFTMl IFMTFGSFNNFOEFUJMUBL

TUJMTTZLEPNNFS4PNCBSOFPHVOHEPNTBSCFJEFS FSEVFOWJLUJHSPMMFNPEFMMGPSCBSOPHVOHFNFE EJOFIPMEOJOHFSPHEJOFWBMHJGPSIPMEUJMGZTJTL BLUJWJUFUPHLPTUIPME*EFUUFLBQJUMFUWJMEVMžSF

PNIWPSEBOGZTJTLBLUJWJUFUPHLPTUIPMEQlWJSLFS CBSOPHVOHFTIFMTF%VWJMPHTlGlSlEPNIWPSEBOEVLBOPSHBOJ TFSFPHUJMSFUUFMFHHFGPSIFMTFGSFNNFOEFUJMUBL TMJLBUCBSOPHVOHF LBOUBNFEBOTWBSGPSWBMHFOFEFHKÂ&#x;SJTJUUMJW

Kilde: Fysisk aktivitet og mĂĽltider i skolen, 2007

'ZTJTLBLUJWJUFUPHIFMTF )WPSGPSGZTJTLBLUJWJUFU Kroppen vĂĽr er konstruert for bevegelse, og evnen til bevegelse er grunnleggende i barn og unges oppvekst.

'ZTJTLBLUJWJUFUGSFNNFSBMMVUWJLMJOH Allerede fra spedbarnsalderen er lÌring av bevegelser en viktig del av barnets totale utvikling. Her legges grunnlaget for et godt og funksjonelt bevegelsesmønster, som er grunnlaget for et velfungerende barn büde fysisk og psykisk. I de første leveürene er motorisk

www.gyldendal.no/hs/bua




9

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Oppvekst. Idébok •

• •

En praktisk-pedagogisk arbeidsbok og verktøykasse for lærere, elever, praksiskandidater, lærlinger og barne- og ungdomsarbeidere Barn og unge lærer best gjennom konkrete opplevelser og varierte metoder. Boka gir et vell av ideer til aktiviteter for barn 0–18 år Har struktur som målene i Vg3-læreplanen og knyttes både til grunnleggende ferdigheter, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Kunnskapsløftet Aktivitetene per mål er inndelt i Drama, Forming, Musikk, Fysisk aktivitet, Litteratur og media, Arrangement og Prosjekt Boka innleder med litt teori om de praktisk-estetiske fagene i opplæringen Boka gir grunnlag for og trening i å lage egne planer

Opplæringsbok for barneog ungdomsarbeideren Vg3 / opplæring i bedrift • • • • • • •

En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger Konkretiserer Vg3-målene i ulike arbeidsoppdrag Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene Gjennom samtaler med veileder får kandidaten hjelp til å se helheten i yrket Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner Gir god trening i å planlegge aktiviteter for barn og unge Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag, refleksjon, planlegging – gjennomføring – dokumentasjon – vurdering

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Gry Ilje Tveit, Gunn Malmstrøm, Ingunn Fjørtoft, Per Egil Mjaavatn Oppvekst. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 334 s.

978-82-05-37408-9

978-82-05-37409-6

456,–

978-82-05-37407-2

978-82-05-37401-0

456,–

978-82-05-37412-6

978-82-05-37399-0

456,–

Bente Vetland Thorkildsen Oppvekst. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 320 s. Bente Vetland Thorkildsen (red.) Oppvekst. Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 352 s. Vibecke Nordbø, Sissel Riis Oppvekst. Idébok, 1. utg. 2007, 160 s.

978-82-05-37410-2

337,–

978-82-05-38621-1

152,–

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren Vg3, 1. utg. 2008, 104 s.

www.gyldendal.no/hs/bua


10

Vg2 Helseservicefag

Vg2 Helseservicefag

Praksis, kunnskap og refleksjon

Serien skal bidra til å utvikle elevens evne til å reflektere over sin yrkesutøvelse og å skape kompetente helsearbeidere. Det er viktig at elevene får god forståelse for hva som kreves for å jobbe som helsearbeidere, enten de skal utdanne seg som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Kjennetegn ved serien: • Lærestoffet er praktisk rettet • Kapitlene inneholder relevante eksempler fra arbeidslivet • Fagstoffet brytes opp av grublespørsmål i form av «Tenk deg om» • Bøkene har varierte og yrkesrelaterte oppgaver som knytter praksis og teori sammen • Oppgavene egner seg til å fremme elevenes etiske refleksjon og egner seg godt med tanke på differensiering • Fagterminologi forklares, og enkelte kapitler har skjemaer der elevene utfordres til å repetere faguttrykk som er brukt i kapitlet

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-37446-1

978-82-05-37379-2

446,–

978-82-05-37380-8

978-82-05-37381-5

396,–

978-82-05-37383-9

978-82-05-37384-6

326,–

Veil. pris

Ingvild Skjetne, Karen Marie D. Ulvestad, Ragnhild D. Ulvestad Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 392 s. Anne Line Heen Skibrek Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 279 s. Rosaline Schaug, Else Solheim Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 229 s.

www.gyldendal.no/hs


11

Vg3 Helsesekretær

Vg3 Helsesekretær

NY IE! SER

Profesjonelle helsesekretærer

Gyldendal utgir tre nye bøker for Vg3 Helsesekretær, ut fra læreplanen i programfagene Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøving. Bøkene vektlegger de arbeidsoppgavene helsesekretærene har, enten de skal jobbe på legekontor, helsesenter, bedriftshelsetjeneste, sykehus eller andre steder. Elevene lærer å jobbe profesjonelt, yte god pasientservice og utføre prosedyrer ut fra gjeldende standarder. De lærer også hvordan de skal veilede pasienten, fremme helse og oppmuntre til sunn livsstil. Administrative oppgaver, samarbeid med andre yrkesgrupper og ergonomiske prinsipper er temaer som tas opp. Hovedforfattere på de tre bøkene er Agnes Brønstad, Heidi Hansen, Magdalena Hernes, Elin Rivrud og Ingvild Skjetne. De har alle bred erfaring fra undervisning på videregående skole, helse- og sosialfag, flere av dem også innenfor Vg3 Helsesekretær.

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-40036-8

fellesutgave

978-82-05-40037-5

fellesutgave

978-82-05-40038-2

fellesutgave

Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2010 Magdalena Hernes m.fl. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2010 Heidi Hansen, Elin Øvrum Rivrud Yrkesutøving, 1. utg. 2010

www.gyldendal.no/hs


12

Vg2 og Vg3 Ambulansefag

Vg2 og Vg3 Ambulansefag

Komplett oversikt over basiskompetansen i ambulansefaget

Serien består av fem bøker som dekker alle programfagene i læreplanen for Vg2 og Vg3 Ambulansefag. De egner seg også godt som utdypende faglitteratur innenfor førstehjelp og i forhold til beslektede fagområder innenfor helsesektoren. Forfatteren Jon Richardsen er anestesisykepleier og ambulansearbeider med videreutdanning, og jobber som fagutvikler og instruktør i ambulansefaget i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Bøkene bygger på 20 års erfaring innenfor prehospital akuttmedisin i Norge. Grunnleggende helsefag omhandler basiskunnskaper som det er nødvendig å inneha for å kunne ta vare på pasientene på best mulig måte i transportfasen, deriblant etikk, omsorg, normalanatomi og fysiologi, patofysiologi, hygiene og medikamentlære. Ambulansemedisin 1 omhandler generelle, akuttmedisinske emner med fokus på kunnskap om ambulanseoppdrag og pasientundersøkelsen. Ambulansemedisin 2 omhandler håndteringen av akutte sykdomstilstander og fødende, deriblant spesielle vurderinger og tiltak. Ambulansemedisin 3 omhandler håndteringen av skadesituasjoner, deriblant spesielle vurderinger og tiltak. Ambulanseoperative emner omhandler håndteringen av oppdrag ut fra et operativt ståsted. Viktige stikkord er kommunikasjon, navigasjon, sikkerhet, organisering, taktikk på stedet og transport.

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Grunnleggende helsefag, 1. utg. 2008, 432 s.

978-82-05-38230-5

978-82-05-40206-5

538,–

Ambulansemedisin 1, 1. utg. 2008, 335 s.

978-82-05-38226-8

978-82-05-40207-2

438,–

Ambulansemedisin 2, 1. utg. 2009, 413 s.

978-82-05-38227-5

978-82-05-40203-4

518,–

Ambulansemedisin 3, 1. utg. 2009, 439 s.

978-82-05-38693-8

978-82-05-40204-1

450,–

Ambulanseoperative emner, 1. utg. 2009, 376 s.

978-82-05-38229-9

978-82-05-40205-8

435,–

Veil. pris

Jon Richardsen

www.gyldendal.no/hs


13

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

Førstehjelp – Moderne akuttmedisin Førstehjelpsserien er laget i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd og baserer seg på moderne akuttmedisin.

Førstehjelp Førstehjelp kan redde både liv og helse. Førstehjelpsboka retter seg mot førstehjelpere både på grunnleggende og kvalifisert nivå og er basert på moderne akuttmedisin. Den er oppdatert i henhold til medisinsk forskning og dokumentasjon og egner seg til bruk på høgskoler, av frivillige organisasjoner og av andre som underviser i førstehjelp. Den vil også være aktuell for elever som ønsker fordypning i emnet på videregående skole, helse- og sosialfag. Boka retter oppmerksomheten mot tre sentrale spørsmål førstehjelperen må stille seg: Hva skal du se etter? Hva gir pasienten uttrykk for? Hva skal du gjøre?

Førstehjelp – veiledning for instruktører og lærere

resignal og a lar

for

g dli Ti

sk etterbeha isin nd ed

defibrillering

hi

nd

re

-f

hj e rte st a n s

-f

or

-f

å v i n n e ti d

or

rt e å sta rt e hje

iv

å

sk

val

- for

it e t

Tidlig

Tidlig HLR

g lin

M

t fa

m

s

Kjeden som redder liv t tå

or

o å bevare g

d

l

t

Førstehjelp – veiledning for instruktører og lærere er et nyttig hjelpemiddel for deg som bruker læreboka Førstehjelp. I veiledningsheftet blir man kjent med oppbygningen, filosofien og metodikken i læreboka Førstehjelp. Informasjon om faglige nyheter i læreboka står i et innledende kapittel. Gjennom nøkkelfaktaspørsmål styres elevene inn i en interaktiv rolle med lærestoffet i læreboka. De tydelige sidehenvisningene viser hvor man finner svar og viktig faktastoff. Veiledningsheftet inneholder bakgrunnskunnskap, praktiske og virkelighetsnære eksempler og forslag til øvings- og diskusjonsoppgaver. En aktiv førstehjelpsopplæring med varierte metoder vil motivere og stimulere elevenes egen læringsprosess, der diskusjoner og praktiske øvelser er en viktig del av opplæringen.

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

Veil. pris

Norsk Førstehjelpsråd Førstehjelp, 6. utg. 2007, 176 s.

978-82-05-37375-4

283,–

Førstehjelp – veiledning for instruktører og lærere, 3. utg. 2009, 77 s.

978-82-05-38224-4

205,–

978-82-00-42361-4

285,– *

Høgskolen i Lillehammer, Norsk Førstehjelpsråd, Universitetsforlaget Livreddende førstehjelp – CD-ROM, 1. utg. 1998 * Veil. pris er inkl. mva.

www.gyldendal.no/hs


14

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Grunnbok, 4. utg. 2002, 112 s.

978-82-05-28518-7

978-82-05-28519-4

CD-rom 1-pakning, 1. utg. 1999

978-82-00-41447-6

1141,– *

CD-rom 4-pakning, 1. utg. 1999

978-82-00-45163-1

2283,– *

CD-rom 16-pakning, 1. utg. 2003

978-82-05-31343-9

5709,– *

Veil. pris

Espen Dietrichs, Petter Hurlen, Kari C.Toverud Den forunderlige kroppen 393,–

Tove Irene Fjeldstad, Odd Toralf Hushovd Arbeidsbok, 3. utg. 1997, 208 s.

978-82-00-41990-7

978-82-00-41991-4

207,–

978-82-05-28520-0

978-82-05-28521-7

207,–

Odd Toralf Hushovd Aktivitetsbok, 1. utg. 2002, 172 s.

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

Veil. pris

Lillevi Berg Kristoffersen Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s.

978-82-05-28487-6

446,–

978-82-05-38086-8

152,–

978-82-05-32809-9

337,–

978-82-00-42004-0

205,–

Mattilsynet, Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s. Kjell Andreas Nøkleby Medisinske ord og uttrykk, 2. utg. 2004, 229 s. Åse Brinchmann-Hansen Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg. 1999, 117 s.

Læringsstiler i praksis Hvordan gjennomføre tilpasset opplæring? Vi mennesker er forskjellige, og bruker ulike metoder for å tilegne oss ny kunnskap. Noen liker å være i aktivitet, mens andre liker å lese og studere i stillhet for seg selv. De fire sansene som betyr mye for læring er den visuelle (syn), den auditive (hørsel), den kinestetiske (kroppen i bevegelse) og den taktile (bruke hendene). Pakkene inneholder: Aktivitetskort, spillekort, bingobrett, domino, loop og mange andre oppgaver på laminerte ark (noen skal klippes opp).

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

Veil. pris

Liv Elisabeth Johansen, Siri Gjellebæk Nilsen Læringsstiler i praksis Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2006

978-82-05-36641-1

1057,–

Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2006

978-82-05-36638-1

587,–

Yrkesutøving, 1. utg. 2006

978-82-05-36640-4

587,–

* Veil. pris er inkl. mva.

www.gyldendal.no/hs


15

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk Veil. pris

978-82-00-41834-4

fellesutgave

456,–

978-82-00-41921-1

fellesutgave

690,–

978-82-00-41985-3

fellesutgave

626,–

978-82-05-30766-7

fellesutgave

434,–

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk Veil. pris

978-82-00-41923-5

fellesutgave

555,–

978-82-00-41922-8

fellesutgave

570,–

978-82-00-41987-7

fellesutgave

282,–

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk Veil. pris

VK1 og VK2 Hudpleier Liv Karin Larsen (red.) Hudpleieren 1, 1. utg. 1997, 208 s. Torhild Hagfonn Devold, Liv Karin Larsen Hudpleieren 2, 1. utg. 1998, 312 s. Torhild Hagfonn Devold, Wenche Fjeld, Liv Karin Kaltvedt (red.) Hudpleieren 3, 1. utg. 1999, 256 s. Kjell H.S. Jensen Bedriftslære for hudpleiere, 2. utg. 2002, 176 s.

Forfatter/Tittel

VK1 og VK2 Fotterapi Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø Fotterapeuten 1, 1. utg. 1997, 212 s. Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø, Kjell H.S. Jensen Fotterapeuten 2, 1. utg. 1998, 263 s. Bitten Graasvoll, Terje Haugaa Fotterapeuten 3, 1. utg. 1999, 102 s.

Forfatter/Tittel

VK1 og VK2 Helsesekretær Nye bøker for Vg3 Helsesekretær kommer til skolestart 2010. Se side 11. Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Ann-Jorid Storjord, Ragnhild Boye Laboratoriearbeid for helsesekretærer, 1. utg. 2003, 171 s.

978-82-05-31427-6

*

398,–

978-82-00-41556-5

fellesutgave

527,–

978-82-00-41596-1

fellesutgave

483,–

fellesutgave

359,–

Veslemøy Eidsgaard Akre-Aas, Gro Melander Jacobsen, Helmer Westlund Helsesekretærarbeid 1, 1. utg. 1997, 316 s. Jorunn Mathisen (red.) Helsesekretærarbeid 2, 1. utg. 1998, 271 s.

Marit Haugset, Karin Herudsløkken, Gunn Helene Svanquist, Brit Urfjell Helsesekretærarbeid i praksis, 1. utg. 1998, 208 s.

978-82-00-42696-7

* Bestilles på www.pensum.no

www.gyldendal.no/hs


16

Fagskole helse- og sosialfag

Fagskole

Fellesmodulen, Psykisk helsearbeid og Eldreomsorg Gyldendal Undervisning har utviklet pensumlitteratur for Fellesmodulen, Psykisk helsearbeid og Eldreomsorg. Kompendiene dekker læreplanene for fagskole helseog sosialfag. Innholdet er satt sammen av aktuelle kapitler/bøker fra Gyldendal Akademisk. Kompendiene kan kun bestilles på: www.gyldendal.no/evu Bøkene produseres/trykkes når bestillingen er lagt inn. Leveringstiden er ca 4–5 virkedager fra mottatt bestilling. Bøker og faktura leveres fra Pensumtjeneste.

Tittel

Veil. pris

Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 1, 473 s.

595,–

Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 2, 336 s.

400,–

Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 2. Grunnlagstenkning og lovverk, 321 s.

380,–

Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 3. Teorier og arbeidsmåter, 659 s.

744,–

Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 4. Kommunikasjon og samarbeid – utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse, 512 s.

543,–

Fagskole Eldreomsorg. Modul 2, 3 og 4, 435 s.

650,–

Bestilling kompendier: www.gyldendal.no/evu

Faglitteratur Gyldendal Akademisk har et stort utvalg av fagbøker innenfor helse- og sosialfag: Sykepleie, medisin, psykiatri, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, helsefag m.m. Mange av fagbøkene er også aktuelle for fagskolen. Under ser dere et lite utvalg av aktuelle bøker. Se Gyldendal Akademisk for mer informasjon: www.gyldendal.no/akademisk Forfatter/Tittel

ISBN Bokmål

Veil. pris

Hilde Eide, Tom Eide Kommunikasjon i relasjoner, 2. utg. 2007, 443 s.

978-82-05-32689-7

525,–

978-82-05-35776-1

755,–

978-82-05-38519-1

475,–

978-82-05-31629-4

598,–

978-82-05-37126-2

425,–

978-82-05-33172-3

425,–

978-82-05-38485-9

585,–

978-82-05-36118-8

468,–

Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie, 1. utg. 2008, 519 s. Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse, 3. utg. 2009, 414 s. Jan Kåre Hummelvoll Helt – ikke stykkevis og delt, 6. utg. 2004, 614 s. Asbjørn Ulvestad , Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad Klienten – den glemte terapeut, 1. utg. 2007, 387 s. Kristin Heggdal Kroppskunnskaping, 1. utg. 2008, 350 s. Rolf Kåresen, Erik Wist (red.) Kreftsykdommer, 3. utg. 2009, 441 s. Anne-Lise Rygvold, Terje Ogden (red.) Innføring i spesialpedagogikk, 4. utg. 2008, 414 s.

www.gyldendal.no/evu


18

Foto side 1: 62 Nord / Scanpix

Fagskole helse- og sosialfag

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/vgs, e-post: undervisning@gyldendal.no

BOKMĂ…L

10-104-007

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Katalog Helse- og sosialfag 2010  
Katalog Helse- og sosialfag 2010  

Katalog Helse- og sosialfag 2010-2011