Page 1

Nyheter

Fellesfag for yrkesfag Vg1 og Vg2 2014–2015


www.gyldendal.no/vgs


INNHOLD

Innhold NORSK YF: Tett på.................................................................. 6 NORSK YF: Dialog................................................................. 10 ENGELSK YF: Skills............................................................... 14 NATURFAG YF: Senit............................................................. 18 Prisliste............................................................................... 22 Våre serier for yrkesfag........................................................... 24 Kontaktinformasjon................................................................ 26

Nye muligheter for bedre læring! Vi har gleden av å presentere våre nye og reviderte læreverk, som du kan være trygg på er utviklet i tråd med de reviderte læreplanene. Fordi det er avgjørende at våre læringsressurser fungerer godt for deg som lærer, har vi jobbet tett med lærere i utviklingen av de nye læreverkene. Vårt mål er å gi deg best mulig støtte, ved å effektivisere og legge til rette for mer tid til undervisning, bedre muligheter for tilpasning og tettere oppfølging av elevene. Vi ser at digitale verktøy kan gjøre stor nytte i samspill med læreboka. Vi har derfor lansert flere brukervennlige og effektive digitale verktøy. Du kan lese mer om våre digitale verktøy under hvert av læreverkene i denne katalogen. Vi er stolte over de nye og reviderte læreverkene vi nå kan presentere. Vi håper du vil la deg begeistre over de nye mulighetene som åpner seg. Med gode ønsker om et spennende skoleår!

May Lisbeth Dahl Redaksjonssjef

www.gyldendal.no/vgs

3


4

XXXXXX

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Elever lærer Gjennom varierte tekster, oppgaver og digitale ressurser tilbys hver enkelt elev en mulighet til bedre læring. Vi ønsker å sette yrkesfagseleven i sentrum, og tilrettelegge for differensiering i undervisningen: • • • • •

Yrkesretting gjennom tekster, eksempler og oppgaver Øvelser som trener de grunnleggende ferdighetene Praktiske oppgaver og relevante eksempler Variert og tilpasset fagstoff Digitale ressurser: Lytt til boka, se filmer og eksempler og løs ekstra oppgaver

www.gyldendal.no/vgs


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

XXXXXX

forskjellig

www.gyldendal.no/vgs

5


6

NORSK YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Tett på

Les bedre! Skriv bedre! Uttrykk deg bedre muntlig! Tett på (Vg1/Vg2) er læremidlet for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Tett på følger elevene steg for steg gjennom arbeidet med kompetansemålene, og gjennom deltrening og større kurs utvikles ferdighetene læreplanen krever.

I Tett på får du:

• en egen del om de grunnleggende ferdighetene • kort og presis teori • alt på ett sted: hvert emne behandles på kun én dobbeltside • sjangerkurs som hjelper elevene steg for steg

• modelltekster med pilforklaringer til hvert emne • tekstsamling med rik oppgavebank • tydelig og omfattende yrkesretting (i Smartbok og på eget nettsted)

Deltreningsøvelser i de grunnleggende ferdighetene

Tett på har en egen del som tar for seg de grunnleggende ferdighetene: «Skriv bedre!», «Les bedre!», «Uttrykk deg bedre muntlig!».

www.gyldendal.no/tettpaa


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NORSK YF

Kort og presis

Alle sjangre behandles på én dobbeltside, med alt du trenger på ett sted. Hver sjanger presenteres med kort teoretisk intro, liste med sjangerkrav, oppgaver og eksempeltekst med pilforklaringer.

Kurs til hver sjanger

Sjangeroppslaget etterfølges av et kurs som skal veilede elevene steg for steg i egen produksjon av tekster, foredrag eller liknende.

www.gyldendal.no/tettpaa www.gyldendal.no/vgs

7


8

NORSK YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Tett på Smartbok Tett på finnes også som Smartbok, en digital versjon av læreboka. Tett på Smartbok er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner med mer. Smartboka følger bokas struktur, og ekstraressurser som filmer, oppgaver og undervisningsopplegg er plassert sammen med fagstoffet.

Unikt for Gyldendals Smartbøker:

• innlest av skuespillere • last ned boka og bruk uten internett • Norges mest solgte digitale lærebok. Snart 30 000 brukere! SmartTime

• med lærerlisens kan du lage egne presentasjoner med innhold fra Tett på

I Tett på Smartbok finner du:

• ca. 150 ekstra undervisningsopplegg • flipped classroom til alle sjangre • yrkesretting – filmer og dokumenter slik at elevene kan jobbe med utgangspunkt i sitt fagområde • videoer og animasjoner • eksempeltekster med forslag til rettinger

Prøv gratis på www.smartbok.no

www.gyldendal.no/tettpaa


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NORSK YF

9

Tett på Ressursbank Tett på Ressurbank er læreverkets eget nettsted. Her har vi samlet alt innholdet fra Smartbok slik at du har tilgang til filmer, oppgaver, arbeidsark og resten av ekstraressursene. Ressursbanken kommer i en versjon for lærere, og en versjon for elever.

Modelltekster med pilforklaringer

Elev

Lærer

Ressursbank elev inneholder alle ressursene fra Smartboka, blant annet filmer, eksempeltekster og ekstra oppgaver. Ressursbank elev er gratis, og krever ingen innlogging.

Ressursbank lærer inneholder alt som er i ressursbank for elev. I tillegg finnes nyttig materiale for deg som underviser. Her er f.eks. planer og undervisningsopplegg. Ressursbank for lærer krever innlogging. Gratis tilgang kan bestilles på www.gyldendal.no/tettpaa

www.gyldendal.no/tettpaa www.gyldendal.no/vgs


10

NORSK YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Dialog

– å lære gjennom å gjøre! Dialog er boka for deg som ønsker et læreverk som er tilpasset yrkesfagseleven. I Dialog er fagstoffet fordelt over to år, og skrevet av lærere med solid erfaring fra yrkesfagene.

I Dialog får du:

• naturlig progresjon i og mellom bøkene • kort vei mellom teori og praksis • en egen del viet arbeid med de grunnleggende ferdighetene

• en tekstsamling tilpasset elevgruppa • temaer og problemstillinger som elevene er opptatt av i møte med litteratur og språk

Grunnleggende ferdigheter i fokus

Dialog har mange, små oppgaver som elevene kan gjøre for å utvikle de grunnleggende ferdighetene sine.

www.gyldendal.no/dialog


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NORSK YF

11

Modelltekster

I Dialog finner elevene en rekke modelltekster som de kan etterligne i innlæringsfasen.

Lite teori - mange oppgaver

Dialog har troen på at elevene lærer best når de er i aktivitet. Derfor har boka lite teori og mange, små oppgaver som aktiviserer elevene.

www.gyldendal.no/dialog www.gyldendal.no/vgs


12

NORSK YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Dialog Smartbok Dialog finnes også som Smartbok, en digital versjon av læreboka. Dialog Smartbok er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner med mer. Smartboka følger bokas struktur, og ekstraressurser som filmer, oppgaver og undervisningsopplegg er plassert sammen med fagstoffet.

mangler

Unikt for Gyldendals Smartbøker:

I Dialog Smartbok finner du:

• innlest av skuespillere • last ned boka og bruk uten internett • Norges mest solgte digitale lærebok. Snart 30 000 brukere! SmartTime

• med lærerlisens kan du lage egne presentasjoner med innhold fra Dialog

• ca. 100 ekstra undervisningsopplegg • flipped classroom til alle sjangre • yrkesretting – filmer og dokumenter slik at elevene kan jobbe med utgangspunkt i sitt fagområde • videoer og animasjoner • eksempeltekster med forslag til rettinger

Prøv gratis på www.smartbok.no

www.gyldendal.no/dialog


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NORSK YF

13

Dialog Ressursbank Dialog Ressurbank er læreverkets eget nettsted. Her har vi samlet alt innholdet fra Smartbok slik at du har tilgang til filmer, oppgaver, arbeidsark og resten av ekstraressursene.

Videoer og animasjoner

Gratis tilgang kan bestilles på www.gyldendal.no/dialog

www.gyldendal.no/dialog www.gyldendal.no/vgs


14

ENGELSK YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

SKILLS

– Nytt yrkesrettet læreverk for engelsk SKILLS er et engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Bøkene er 2-årige alt-i-ett-bøker, og dekker alle læreplanmålene for hele kurset.

• yrkesretting • ferdigheter

• differensiering

• vurdering

• språkglede!

Yrkestilpasning

Ulike bøker for de ulike programområdene bidrar til motivasjon og relevans. Med SKILLS trenes ferdigheter og vokabular som eleven trenger til eksamen og i yrkeslivet.

www.gyldendal.no/skills


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

ENGELSK YF

Ferdigheter

Systematisk utvikling av elevens grunnleggende ferdigheter, med blant annet 18 kurs med konkrete fremgangsmåter, eksempler og oppgaver.

Differensiering

God variasjon i tekster og arbeidsmetodikk. In Short-versjon av tekster, og nivådifferensierte oppgaver til hver tekst.

www.gyldendal.no/skills www.gyldendal.no/vgs

15


16

ENGELSK YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

SKILLS Smartbok SKILLS finnes også som Smartbok, en digital versjon av læreboka. SKILLS Smartbok er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner med mer. Smartboka følger bokas struktur, og ekstraressurser som filmer, oppgaver og undervisningsopplegg er plassert sammen med fagstoffet.

Unikt for Gyldendals Smartbøker:

I SKILLS Smartbok finner du:

• innlest av skuespillere • last ned boka og bruk uten internett • Norges mest solgte digitale lærebok. Snart 30 000 brukere! SmartTime

• med lærerlisens kan du lage egne presentasjoner med innhold fra SKILLS

• hele boka lest inn av profesjonelle skuespillere med autentiske stemmer og ulike sosiale og geografiske varianter av engelsk! • filmer til de muntlige ferdighetene • interaktive oppgaver til alle bokas tekster • Basic Skills opplegg til alle tekstene i boka • skjema for egenvurdering

Prøv gratis på www.smartbok.no

www.gyldendal.no/skills


ENGELSK YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

17

SKILLS Ressursbank SKILLS Ressursbank er læreverkets nettsted. Ressursbanken kommer i en versjon for lærere, og en versjon for elever. Ressursbanken er gratis.

Bestill gratis tilgang til undervisnings- og vurderingsmateriale for lærere! Elev

Lærer

Ressursbank elev inneholder alle ressursene fra Smartboka, blant annet lydfiler, filmer, illustrasjoner, oppgaver og Basic Skills.

Ressursbank lærer inneholder alt som er i ressursbank for elev. I tillegg finnes nyttig materiale for deg som underviser. Her er f.eks. planer, «listening excercises», prøveforslag, fasit, og vurderingsskjemaer.

Ressursbank elev er gratis, og krever ingen innlogging.

Ressursbank for lærer krever innlogging. Gratis tilgang kan bestilles på www.gyldendal.no/skills

Basic Skills Basic Skills er et intensivkurs utviklet for elever som av ulike årsaker ikke har det språklige grunnlaget som læreplanen og eksamen forutsetter. Her fokuseres det på grunnleggende språkstrukturer og ordforråd, men teamene er de samme som i den ordinære boken.

Basic Skills finner du både i Smartbok, og i Ressursbanken.

www.gyldendal.no/skills www.gyldendal.no/vgs


18

NATURFAG YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Senit YF

Senit YF – Naturfagverk som vekker nysgjerrigheten Den nye Senit YF er skrevet spesielt for yrkesfagseleven. Hvert emne har fått sin egen dobbeltside som er ryddig og gir elevene god oversikt over hvert enkelt emne. Denne organiseringen gir også gode differensieringsmuligheter når elevene skal lese og jobbe med naturfagfagtekstene.

I Senit YF får du:

• kortfattet tekst rett på sak • alt på ett sted: hvert emne behandles på kun én dobbeltside • fokus på grunnleggende ferdigheter • gode differensieringsmuligheter i tekst og oppgaver

• varierte elevforsøk • to fortellerstemmer: sort hovedtekst med faglige forklaringer, og blå tekst som knytter det faglige opp mot hverdagsopplevelser, nyere forskning og samfunnspørsmål

Alt på ett sted

Opplagene er ryddige og gir elevene god oversikt over hvert enkelt emne. Samtidig gir organiseringen gode differensieringsmuligheter når elevene skal lese og jobbe med naturfagtekster.

www.gyldendal.no/senit


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NATURFAG YF

19

Grunnleggende ferdigheter

I Senit YF jobber du med de grunnleggende ferdighetene både gjennom naturfaglig fagstoff og egne oppgaver.

Praktisk arbeid

Oppgaver

Gjennom arbeidet med oppgavene som er samlet bak i hvert kapittel vil du bli enda bedre kjent med temaene og få en dypere faglig forståelse. De oppgavene som er litt mer krevende enn de andre er merket med et flagg.

Senit YF har flere ulike forsøk og aktiviteter – korte og lange, enkle og mer krevende, styrte og åpne. Noen av forsøkene krever utstyr og må gjøres på skolen, mens andre kan gjøres som hjemmeoppgaver.

www.gyldendal.no/senit www.gyldendal.no/vgs


20

NATURFAG YF

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Senit YF Smartbok Senit YF finnes også som Smartbok, en digital versjon av læreboka. Senit YF Smartbok er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner med mer. Smartboka følger bokas struktur, og ekstraressurser som filmer, oppgaver og undervisningsopplegg er plassert sammen med fagstoffet.

Unikt for Gyldendals Smartbøker:

I Senit Smartbok finner du:

• innlest av skuespillere • last ned boka og bruk uten internett • Norges mest solgte digitale lærebok. Snart 30 000 brukere! SmartTime

• med lærerlisens kan du lage egne presentasjoner med innhold fra Senit YF

• videoer og animasjoner som forklarer stoffet på en ny måte • interaktive oppgaver • arbeidsark av oppgavene og forsøkene i boka • innlest tekst på utvalgte språk for minoritetsspråklige elever

Prøv gratis på www.smartbok.no

www.gyldendal.no/senit


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NATURFAG YF

21

Senit YF nettsted På nettstedet til Senit YF finner du blant annet filmer, animasjoner, oppgaver og arbeidsark. Nettstedet er gratis.

Nyttige lærerressurser

Varierte arbeidsmåter

Elevsider

Lærersider

• omfattende og oppdatert • oversiktlig navigasjon • tett knyttet til læreboka • rikt utvalg av animasjoner, filmer, elevforsøk og oppgaver

• kapittelprøver • tips til bruk av læreverket, utvalgte oppgaver og elevforsøk • søkbart bildearkiv med alle bildene og figurene fra boka • årsplan, læreplan og utstyrsliste

www.gyldendal.no/senit www.gyldendal.no/vgs


22

BESTILLING

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Prisliste Norsk YF Tett på Forfatter/tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Trine Gedde-Dahl, Anne Kristine Øgreid, Ola Engelien, Egil Elseth Tett på (Vg1/Vg2 fellesbok) 1.utgave 2013

978-82-05-41666-6

978-82-05-42049-6

495,-

Tett på Smartbok

www.smartbok.no

200,-*

Tett på Ressursbank

www.gyldendal.no/tettpaa

Gratis

Dialog Ola Engelien, Harald Eriksen Dialog Vg1, 2013

978-82-05-44441-6

978-82-05-44938-1

485,-

Dialog Vg1 Smartbok

www.smartbok.no

193,-*

Dialog Vg1 fagnettsted

www.gyldendal.no/dialog

Gratis

Ola Engelien, Harald Eriksen Dialog Vg2, 2014

978-82-05-46304-2

Dialog Vg2 Smartbok

www.smartbok.no

978-82-05-46310-3

193,-*

485,-

Dialog Vg2 fagnettsted

www.gyldendal.no/dialog

Gratis

Gyldendal Undervisning har også reviderte og nyskrevne norskbøker for studiespesialiserende. Les mer om disse på www.gyldendal.no/panorama

Naturfag YF Senit Peter van Marion, Einar Stølevik, Bodil Svendsen Senit YF

978-82-05-41822-6

978-82-05-41920-9

335,-

Senit YF Smartbok

www.smartbok.no

141,-*

Senit YF nettsted

www.gyldendal.no/senit

Gratis

Senit YF Påbygging

978-82-05-46309-7

978-82-05-46312-7

Gyldendal Undervisning har også reviderte og nyskrevne naturfagsbøker for studiespesialiserende. Les mer om disse på www.gyldendal.no/senit

Priser gyldig t.o.m. 31.12.2014 Prisene er veiledende og vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. *Priser for digitale lærebøker er eksklusiv mva.

www.gyldendal.no/vgs

525,-


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

23

BESTILLING

Engelsk YF Skills Forfatter/tittel

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Janniche Langseth, Gro Lokøy, Hege Lundgren, Sidsel Hellesøy Skills Bygg- og anleggsteknikk

978-82-05-40310-9

610,-

Skills BAT Smartbok

www.smartbok.no

236,-*

Skills BAT Ressursbank

www.gyldendal.no/skills

Gratis

Gro Lokøy. Janniche Langseth, Hege Lundgren, Sidsel Hellesøy, Grete Pedersen Skills Design og håndverk

978-82-05-46300-4

610,-

Skills DH Smartbok

www.smartbok.no

236,-*

Skills DH Ressursbank

www.gyldendal.no/skills

Gratis

Hege Lundgren, Janniche Langseth, Gro Lokøy, Sidsel Hellesøy Skills Elektrofag

978-82-05-46301-1

610,-

Skills EL Smartbok

www.smartbok.no

236,-*

Skills EL Ressursbank

www.gyldendal.no/skills

Gratis

Janniche Langseth, Gro Lokøy, Hege Lundgren, Sidsel Hellesøy Skills Helse- og oppvekstfag

978-82-05-40312-3

Skills HO Smartbok

www.smartbok.no

236,-*

610,-

Skills HO Ressursbank

www.gyldendal.no/skills

Gratis

Gro Lokøy, Janniche Langseth, Hege Lundgren, Sidsel Hellesøy, Barbara Zielonka, Ian Underwood, Jason Bockman Skills Restaurant- og matfag

978-82-05-46303-5

610,-

Skills RM Smartbok

www.smartbok.no

236,-*

Skills RM Ressursbank

www.gyldendal.no/skills

Gratis

Gro Lokøy, Janniche Langseth, Hege Lundgren, Sidsel Hellesøy Skills Service og samferdsel

978-82-05-46302-8

610,-

Skills SS Smartbok

www.smartbok.no

236,-*

Skills SS Ressursbank

www.gyldendal.no/skills

Gratis

Janniche Langseth, Gro Lokøy, Hege Lundgren, Sidsel Hellesøy Skills Teknikk og industriell produksjon

978-82-05-40314-7

Skills TIP Smartbok

www.smartbok.no

236,-*

SkillsTIP Ressursbank

www.gyldendal.no/skills

Gratis

www.gyldendal.no/vgs

610,-


24

YRKESFAG

Våre populære serier for

BA-serien • viser mangfoldet og mulighetene i byggebransjen • viser sammenhengen mellom de ulike yrkene i bransjen

• omhandler hele byggeprosessen • har fokus på HMS gjennom hele produksjonsprosessen www.gyldendal.no/vgs/BA-serien

ELEKTRO-serien • vektlegger praktiske eksempler og fokuserer på systemforståelse • knytter grunnleggende elektroteknikk og elektronikk til systemene der det er behov for det

• har varierte oppgaver som differensierer, motiverer og aktiviserer – til hvert kapittel • er tilpasset nivået som 16-åringer befinner seg på www.gyldendal.no/vgs/elektro

TIP-serien • har et enkelt og presist språk som er tilpasset elevenes forutsetninger, og som ivaretar fagligheten i stoffet. • oversiktlig med mange instruktive illustrasjoner.

• HMS-regler for ulike maskiner, utstyr og arbeidsmetoder der det er aktuelt. www.gyldendal.no/vgs/TIP-serien

www.gyldendal.no/vgs


YRKESFAG

25

yrkesfag Vg1 Helse- og oppvekstfag =HS-serien • varierte startaktiviteter • eksempler fra praksis som levendegjør fagstoffet • oppgaver med ulik vanskelighetsgrad • fagnettstedet =HS Nett • Smartbok www.gyldendal.no/ho

=HS Pluss-serien • praktisk vinkling av fagstoffet • enkelt og konkret språk • varierte oppgaver • Smartbok med lyd på bokmål, nynorsk, urdu, somali, polsk, arabisk, dari og litauisk www.gyldendal.no/ho

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag God helse-serien • kompetansemål gir struktur • eksempler fra varierte yrkesarenaer • oppgaver som engasjerer • arbeidsboka God læring og Opplæringsbok • Smartbok www.gyldendal.no/vgs/god-helse-serien

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag Oppvekst-serien • ett kompetansemål per kapittel • vurdering for læring i praksis • stor variasjon i oppgaver • idébok og Opplæringsbok • Smartbok www.gyldendal.no/vgs/oppvekst

www.gyldendal.no/vgs


26

KONTAKT

Kontakt oss Skoleservice

Markedsavdelingen

Telefon: 22 03 42 01 undervisning@gyldendal.no Gyldendal Undervisning Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 www.gyldendal.no/vgs

Norsk og samfunnsfag Ellen Marie Miljeteig markedskonsulent Tlf: 22 99 05 24 ellen.marie.miljeteig@gyldendal.no

Engelsk og realfag David Wamstad markedskonsulent Tlf: 22 03 43 10 david.wamstad@gyldendal.no

May Lisbeth Dahl redaksjonssjef Tlf: 22 03 43 27 may.lisbeth.dahl@gyldendal.no

Ho-fag og etterog videreutdanning Birgit Bakken, markedskonsulent Tlf: 22 99 04 61 birgit.bakken@gyldendal.no

Tekniske yrkesfag Synne Vik Torsdottir markedskonsulent Tlf: 22 03 43 53 synne.vik.torsdottir@gyldendal.no

Norsk og samfunnsfag Ingrid Oos Hove, redaktør Tlf: 22 03 41 29 ingrid.oos.hove@gyldendal.no

Norsk og samfunnsfag Anders H. Nes, redaktør Tlf: 22 99 05 42 anders.h.nes@gyldendal.no

Engelsk Kari Anne Arnkværn, redaktør Tlf: 22 03 42 75 kari.anne.arnkvaern@gyldendal.no

Engelsk Kaja Olavsdatter Bottolfsletten redaktør Tlf: 22 99 05 11 kaja.bottolfsletten@gyldendal.no

Realfag Klaus Karlson redaktør Tlf: 22 99 04 71 klaus.karlson@gyldendal.no

Realfag Ellen Semb redaktør Telefon: 22 99 04 95 ellen.semb@gyldendal.no

Redaksjonen

www.gyldendal.no/vgs


Hold deg oppdatert! Ønsker du å få informasjon om dine fag? Få tilsendt: • Informasjon om nye læreverk • Tilbud om vurderingseksemplar av nye bøker • Gratis prøvetilgang til digitale produkter • Fagstoff og undervisningstips • Personlig invitasjon til kurs og seminarer

Registrer deg her: gyldendal.no/gu/nyhetsbrev

www.gyldendal.no/vgs


14-102-002 | Foto: Mariann Grønsberg | Trykk: 07 Media | Design: www.melkeveien.no

Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehested gate 4 Telefon: 22 03 42 01 | E-post: undervisning@gyldendal.no www.gyldendal.no/undervisning

Fellesfagskatalogen (YF)