Issuu on Google+

B Ellen M. Tudor Edwards Mona Evelyn Flognfeldt Elisabeth Moen

My Book

Engelsk for barnetrinnet

Engelsk for barnetrinnet

EXPLORE gir elevene en god start i engelsk gjennom trygg progresjon og gjennomtenkt ordinnlæring. Elevene lærer ord, setningsmønstre og strategier slik at de raskt kan forstå og bruke språket til å kommunisere. Med EXPLORE får lærer og elever støtte og inspirasjon til å snakke engelsk fra første stund. Læreverket er i tråd med revidert læreplan i engelsk fra 2013. EXPLORE møter elevene med • utforskende, kreative og engasjerende aktiviteter • motiverende samspill mellom My Book, Flash Cards, Smart Tavle og nettsted • muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere • differensierte oppgaver og gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon • systematisk progresjon av grunnleggende ferdigheter EXPLORE gir læreren • støtte og inspirasjon gjennom praktisk og intuitiv Teacher’s Book • rikt lydmateriell og nye, spennende muligheter med Smart Tavle • konkretiseringsmateriell for ordinnlæring og setningsmodellering med Flash Cards • hjelp til å vurdere og differensiere

Se gyldendal.no/explore for digitale komponenter.

Edwards Flognfeldt Moen

EXPLORE for 3. klasse består av • My Book • Teacher’s Book • Flash Cards • CD


Jack, look! I like riding.

Wow, Molly! Look at me! I am good at dancing.


My Book 3

Ellen M. Tudor Edwards Mona Evelyn Flognfeldt Elisabeth Moen

Engelsk for barnetrinnet


Contents English every day

...........................

10

...............................

12

...................................

26

Do you remember?

1 New friends 2 My day

3 Picnic in the woods

.......................

4 Little Red Riding Hood

...................

5 Christmas in the classroom 1 New friends

He has …

nice

dancing

playing ice hockey

riding

friends

I kapitlet vil du også lære å bruke adjektiv for å beskrive å skrive og framføre dikt om Gruffalo

It can …

flower

It is … o’clock.

water

tea

long

short

do homework

cereal

curly

watch TV

salad

dark

sleep

I kapitlet vil du også lære om klokka på engelsk om verb med -s om mat og drikke

half past

blond

Little Red Riding Hood

very big

2

very …

fox

tail

beetle

wing

bee

walk

butterfly

look for

bird

chicken 27

4

It has …

fish

26

wolf

visit

hunter

40

62

dinner

spider

bat

56

lunch

13

Where is …?

40

get up

12

3 Picnic in the woods

What time is it?

breakfast

hair

playing handball

...............

2 My day

She is good at …

playing computer games

pupil

6

.............................

I kapitlet vil du også lære om preposisjonene in, on, under, behind og in front of om ord med ee og oo om naturen på engelsk

I kapitlet vil du også lære å forstå et kjent eventyr på engelsk selv om du ikke kan alle ordene å uttale ord med v og w

in front of

teeth

behind 41

56

hit 57


5

It is time to …

Christmas in the classroom

6 Come in!

Let’s …

I can’t …

Where is …?

Where are …?

house

garden

wrap

kitchen

wardrobe

cut out

living room

in

chain

bedroom

between

candle

bathroom

circle

square

triangle

I kapitlet vil du også lære å skrive tallene 1–10 med bokstaver en oppskrift på en juledekorasjon

heart

63

6 Come in!

I kapitlet vil du også lære om artiklene a og an om klokkeslettene kvart over og kvart på

roof

glue

62

next to

floor

scissors

a quarter past

72

73

72

................................

7 My fantastic body

a quarter to

90

.......................

8 Digging for dinosaurs 9 The three little pigs

...................

108

.....................

126

10 School’s out! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Explore!

.....................................

147

Word list

.....................................

148

7 My fantastic body

I can hear …

What is it?

8

I have …

Digging for dinosaurs

This is …

That is …

face

body

up

young

head

bones

down

old

stomach

blood

in

hear

out

back

shoulder

horns

see

knee I kapitlet vil du også lære om have og has mer om ord som rimer å lese en faktatekst

elbow

over under

smell

sick

90

scary 91

9

heavy light

Once upon a time …

The three little pigs

... lived happily ever after

109

I would like …, please.

How much is it?

grapes

sticks

bricks 126

sweets

pear

flour

plum

sugar

pineapple

hungry

strawberry

straw

I kapitlet vil du også lære om eventyr å beskrive dyr med adjektiv

buy

make

biscuit

build

hot dog

blow 127

meat

108

10 School’s out!

Good idea!

neck I kapitlet vil du også lære om this og that å skrive en faktatekst 25 vanlige ord i engelsk

132

I kapitlet vil du også lære om å handle mat å lage smoothie å lage en spørreundersøkelse

need 133

3


Bli kjent med

Picnic in the woods

16 Let’s rap

Gradvis mer lesing og skriving

In a dark, dark wood there is a dark, dark house.

house

Where, where is Daddy Bear and the rest of the family?

In that dark, dark there is a dark, dark room.

It’s the teddy bear family’s picnic, with teddy bear cookies and teddy bear tea.

Lesing og skriving blir tydeligere vektlagt på 3. trinn. Gode tekster og målrettet aktivitet gir elevene trygg progresjon i lese- og skriveopplæringen. Til verket hører rike digitale ressurser som gir lærer og elever støtte og inspirasjon til å lytte, snakke, synge, lese og skrive på engelsk.

In that dark, dark there is a dark, dark shelf.

It’s the teddy bear family’s picnic. Can you see them under that tree?

On that dark, dark there is a dark, dark box. In that dark, dark there is a dark, dark …

17 Explore and write Family

52

!

19 Circle that

Food and drink

Lær verset utenat. 16 Lytt til rappen. Les den og framfør med musikk til. 17 Let i oppgave 16 og finn familieord, mat og drikke. Skriv ordene i riktig rute. kan passe i tabellen.

Skriv flere ord du kan, som

English every day

English every day

53

What is the weather like today?

It is sunny.

It is raining.

It is cloudy.

It is foggy.

It is snowing.

It is hot.

It is hailing.

It is cold.

It is windy.

It is wet.

What time is it?

What day was it yesterday?

6

What day is it today?

What day is it tomorrow?

Denne dobbeltsiden kan brukes daglig hele året. Snakk om måneder og årstider. Snakk sammen om hvilken dag det er i dag, var i går og er i morgen.

1 New friends

Myldrebilder

It is four o’clock.

It is a quarter past four.

It is half past four.

It is a quarter to five.

Snakk sammen om hva slags vær det er i dag. Snakk om hvor mye klokka er i hele og halve timer, og etter hvert kvart på og kvart over.

He has …

nice

playing computer games

hair

playing handball

long

playing ice hockey

short

riding

pupil

friends

7

She is good at …

dancing

12

4

18 Skriv inn ordene fra linja over. Det siste ordet finner du på selv, for eksempel bat eller book. Hviske-les verset. Si det siste ordet du valgte, med veldig skummel stemme! 19 Sett ring rundt ordet that i verset i oppgave 18.

What month is it?

What season is it?

Boka åpner med tips til hvordan klassen kan jobbe med litt engelsk hver dag, ikke bare i engelsktimene. Syng en alfabetsang, snakk om dag, måned og årstid, hvor mye klokka er og hvordan dere har det. Elevene kan også lære alfabetet og tierne 10–100.

Kapitlene starter med et myldrebilde som brukes aktivt gjennom kapitlet. Her finner elevene nye setningsmønstre og øveord, ord som likner på hverandre i engelsk og norsk, og øveord fra tidligere, brukt i nye sammenhenger. I Teacher’s Book får læreren tips til aktiviteter knyttet til bildet. På Smart Tavle kan elevene gå på jakt i bildet og utforske det engelske språket.

3

18 Listen and write

Where, where is Mummy Bear? Where, where is she?

curly

I kapitlet vil du også lære å bruke adjektiv for å beskrive å skrive og framføre dikt om Gruffalo

dark

blond 13


8

Digging for dinosaurs

This is …

That is …

up

young

down

old

Læringsmål for elevene

in

heavy light

out

horns

over under

neck I kapitlet vil du også lære om this og that å skrive en faktatekst 25 vanlige ord i engelsk

scary

meat

108

109

6

Come in!

Explore English

Can you spot a pattern?

10 Read and think When do we use a, and when do we use an?

an egg

a ball

a door

11 Write I have

garden.

I have

umbrella.

He has

ice cream

He has

house.

Explore English

elephant.

She has

Elevene får prøve seg på grammatikk på et enkelt nivå. Gjennom å utforske og legge merke til mønstre i språket, legger elevene grunnlaget for videre arbeid med grammatikk i engelsk.

brother.

Molly has

12 Write an ice cream

an umbrella

a table

A og an betyr en, ei eller et, som i “en gutt”, “ei jente”, “et hus”. På engelsk bruker vi an foran ord som begynner med vokallyd. Vi bruker a foran ord som begynner med konsonantlyd.

78

Til hvert kapittel gis en oversikt over det elevene skal lære. Rundt myldrebildet står de nye ordene. Snakkeboblene øverst viser setningsmønstrene. Elevene får også læringsmål for grammatikk, sjanger og kulturkunnskap, formulert på et enkelt språk. I Teacher’s Book finnes konkrete læringsmål til hver side i My Book.

I

umbrella.

have

an

Huskeregel for vokalene på engelsk an elephant in orange underwear

is

ice cream.

Tom

an

eating

has

Tina

a

dog.

big

10 Les og se på eksemplene. Snakk sammen og finn ut når vi bruker a og når vi bruker an foran substantiv. Se på elefanttegningen og si huskeregelen for vokalene sammen.

11 Lytt ut første lyd i ordene etter streken. Skriv a foran ordene som begynner med konsonantlyd, og an foran ordene som begynner med vokallyd. 12 Skriv ordene i riktig rekkefølge for å få setninger som passer til bildet.

79

Differensiering 5 8

Digging for dinosaurs

11 Read more Before you read

Look at the title and the pictures. What do you think the texts are about? Draw a line under body parts.

A scary dream I am in the woods. It is sunny. It is very hot. I can hear heavy feet. dream – drøm I can see a big mouth with long teeth. I am running. The T-Rex is running, too. The T-Rex is running after me. Help!

suddenly – plutselig sharp teeth – skarpe tenner

Zzz! ”Ollie! Wake up! It’s time for school.” I can hear my mother. I open my eyes. I am in my room. I smile. Phew! That was a scary dream!

12 Read and mark Ollie is at school.

A scary dream I am in the woods. The sun is shining, and it is very hot. Suddenly I hear heavy feet. I look over my shoulder. I can see a dinosaur behind the trees. The dinosaur is big! It is very tall, but it has very short arms. It has a very big mouth with long, sharp teeth. It looks angry and very hungry. I start running. The T-Rex starts running, too. The T-Rex is running after me. Help! Zzz! “Ollie! Wake up!” I can hear my mother. “Ollie, it’s time for school.” I open my eyes. I am not in the woods. I am in my room. I smile. Phew! That was a scary dream.

118

11 Før du leser: Se på tittelen og på bildene. Hva tror du tekstene handler om? Sett strek under ord for kroppsdeler. Lytt til tekstene. Velg nivå og les teksten høyt for hverandre i par eller grupper.

Ollie is in bed. Ollie dreams he is at the zoo. Ollie dreams he is in the woods. He can see a small mouth with big teeth. He can see a big mouth with long teeth. Ollie had a nice dream. Ollie had a scary dream.

12 Les teksten i oppgave 11 på nytt. Se på bildene. Les setningene og kryss av setningen som er riktig. Skriv setningene du satte kryss ved.

119

Come in!

6

Now I know

24 Let’s sing Before you sing

Draw a line under all the animals.

Read and write There’s a kangaroo in my kitchen. There’s a hippo in my hall. There’s a lion in my living room. It isn’t very small! My house is full of animals. I don’t know what to do. I think I’m going crazy. I’m living in a zoo!

in my hall – i gangen min I’m going crazy – jeg blir gal I’m living in – jeg bor i I don’t know what to do – jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

There’s a bird in my bathroom. There’s a bee in my bed. There’s a tiger in my toilet, with a hamster on his head! My house is full of animals. I don’t know what to do. I think I’m going crazy. I’m living in a zoo!

Dave Holmes

Vurdering for læring Dad is in the bathroom. The sofa is next to the bed. The puppy is under the table.

The teddy is on the bed. The kitten is between mum and Molly. Liam is in the bedroom.

Hvert kapittel avsluttes med egenvurderingsoppgaven Now I know. Denne siden kan lærer og elev bruke til underveisvurdering. Mer hjelp til vurdering finnes i Teacher’s Book.

Nå kan jeg:

Jeg må øve mer på: 24 Før du synger: Sett strek under alle dyrene i sangen. Lytt til sangen og syng med. Mim dyrene.

88

Explore vektlegger tydelig differensiering kombinert med felles læringsopplevelser i klasserommet: Tekster og oppgaver merket med forstørrelsesglass, er mer utfordrende og passer for elever som er godt i gang med å lese og skrive. Leseoppgaven Read more har samme tekst på to nivåer. Her kan klassen dele leseopplevelsen og ha gode samtaler selv om elevene er på ulikt nivå. Elevene lytter først til begge nivåer og velger deretter sin tekst. På gyldendal.no/explore ligger kopioriginaler til differensiering. I Teacher’s Book finnes flere differensieringsforslag.

Les teksten og se på bildet. Skriv de setningene som er sanne. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i dette kapitlet og hva du må øve mer på. Skriv det ned og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

89

5


English every day What month is it?

What season is it?

What day was it yesterday?

6

What day is it today?

What day is it tomorrow?

Denne dobbeltsiden kan brukes daglig hele 책ret. Snakk om m책neder og 책rstider. Snakk sammen om hvilken dag det er i dag, var i g책r og er i morgen.


What is the weather like today?

It is sunny.

It is raining.

It is cloudy.

It is foggy.

It is snowing.

It is hot.

It is hailing.

It is cold.

It is windy.

It is wet.

What time is it?

It is four o’clock.

It is a quarter past four.

It is half past four.

It is a quarter to five.

Snakk sammen om hva slags vær det er i dag. Snakk om hvor mye klokka er i hele og halve timer, og etter hvert kvart på og kvart over.

7


Let’s sing

How are you feeling?

I am sad. I am happy

8

I am tired.

I am hungry.

I am angry.

I am thirsty.

Denne dobbeltsiden kan brukes daglig hele ĂĽret. Syng alfabetsangen. Snakk sammen om hva som illustrerer hver bokstav: It is an apple. Snakk sammen om hvordan dere har det i dag: How are you feeling today?


Numbers 10 20 30 40 50

ten twenty thirty forty fifty

60 70 80 90 100

sixty seventy eighty ninety one hundred

Let’s play! Who stole the cookie from the cookie jar? Jack stole the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you! Not me! Then who? 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100

Let’s talk What is your favourite …?

Can I have …, please?

Here you are!

My favourite … is …

What do you like?

I like …

What would you like for …? I would like …, please.

Si tierne 10–100 sammen. Lek leken Who stole the cookie from the cookie jar? Se forslag i Teacher’s Book. Snakk sammen. Bruk spørsmål, setninger og uttrykk dere har lært tidligere.

9


Do you remember?

wothree

fo

on

et

in eten fivesixs n r el t ev u ev eneigh e

ve

1 Draw lines and write

nt we

l

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

2 Match and write

10

19

thirteen

13

fourteen

16

fifteen

14

sixteen

15

seventeen

17

eighteen

20

nineteen

18

twenty

1 Sett skillestrek mellom tallordene i ordslangen. Skriv ordene. 2 Trekk strek fra tall til riktig tallord. Skriv tallordene. Snakk sammen: Thirteen is blue.


5

8

14

3 Write

4 6 1 2

11

15

3

10 12 16

19

18

7

20 13 17

4 Add up

+

+

=

+

+f

=

+

+

=

th

3 Skriv tallordene p책 riktig plass i kryssordet. 4 Skriv tallordene og regn ut. Lag egne oppgaver ved 책 kaste terning.

11


1 New friends dancing

playing computer games

playing handball

playing ice hockey

riding

pupil

friends 12


He has …

She is good at …

nice

hair

long

short

curly

I kapitlet vil du også lære å bruke adjektiv for å beskrive å skrive og framføre dikt om Gruffalo

dark

blond 13


1 Read and act Before you read

Draw a line under What is your name? My name is and I like.

Teacher: Welcome back to school! It is nice to see you again. We have a new pupil in our class today. Jack: What is your name? Lu: My name is Lu. Selma: What is your favourite animal? Lu: Dogs. I love dogs. Tom: Do you like playing computer games? Lu: Yes. Teacher: Lu is good at playing football. Lu: Yes, and I like playing handball.

2 Read and circle cycling

climbing

drawing

reading What do you like doing?

14

swimming

writing

b

e

c

y

c

l

i

n

g

r

y

l

d

i

s

l

w

g

s

w

i

m

m

i

n

g

d

f

a

m

g

n

p

c

a

r

n

d

b

l

j

t

o

f

a

w

r

i

t

i

n

g

j

w

b

v

n

h

p

o

r

k

i

q

k

g

c

u

i

m

e

n

m

n

r

e

a

d

i

n

g

1 Rollespill. Før du leser: Let i teksten og sett strek under What is your name? My name is og I like. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. Skriv hva du liker å gjøre: I like ... 2 Les og repeter verbene. Sett ring rundt verbene i letekryssordet.


New friends

1

3 Listen and draw a line Jack has short hair. He is good at skating. Molly has curly hair. She is good at riding. Tom has dark hair. He is good at playing handball. Lu has long hair. She is good at playing computer games.

4 Listen and draw

Olivia has dark hair. She is good at playing football.

Oliver has curly hair. He is good at reading.

5 Circle He and She Les setningene. 3 Lytteoppgave. Trekk strek til riktig bilde. Les setningene. 4 Lytteoppgave. Lytt til setningene og tegn. 5 Sett ring rundt ordene He og She i oppgave 3 og 4.

15


Explore English

Can you spot the difference?

6 Read and think!

a house

a big, spotty house

a cat

a happy, black and orange cat

Adjektiv – adjectives Når du skal beskrive noe, kan du bruke adjektiv. Adjektiv beskriver mennesker, dyr, steder og ting. Adjektiv gjør setningene mer interessante.

7 Choose and say

16

6 Sammenlikn de to omtalene av huset og katten, og snakk om hva som er ulikt. Får vi vite mer i frasene som har adjektiv? Snakk om hva et adjektiv er. 7 Snakk sammen i par og lag setninger med adjektivene i rammen. It is a … This is a …


New friends

1

8 Read and write She has blue eyes.

She has long hair.

He has short hair.

8 Les setningene. Skriv setningene under riktig bilde. Tegn en klassekamerat i hver rute. Skriv setninger som beskriver klassekameratene dine, ved hjelp av She has ‌ og He has ‌

He has a red cap.

17


9 Listen Before you listen

Draw a line under all the words for colours you can find.

His eyes are orange, his tongue is black; He has purple prickles all over his back. “Oh help! Oh no! It’s a gruffalo!”

Julia Donaldson and Axel Scheffler

9 Før du lytter: Sett strek under alle fargeordene du finner i teksten. Lytt til teksten.

18

his eyes – øynene hans his tongue – tunga hans prickles – tagger his back – ryggen hans


New friends

1

10 Choose and colour a monster My monster has ‌ green eyes

orange eyes

purple hair

red hair

spotty hands and feet

stripy hands and feet

an orange nose

a yellow nose

brown ears

blue ears

Write

My monster has

10 Les beskrivelsene og kryss av for hvordan du vil ditt monster skal se ut. Fargelegg monstret ditt. Skriv setninger som beskriver monstret ditt: My monster has ‌

19


11 Read more Before you read

Look at the title and the pictures. What do you think the texts are about? Draw a line under I like.

What we like doing after school Maria: I like dancing. Ballet is my favourite. Paul:

I am good at riding. My horse is called Black Star.

Emily:

I like playing handball. I like playing the piano, too.

Oliver:

I like playing ice hockey.

Max:

I am good at playing the guitar.

What we like doing after school Maria: I like dancing. No, I love dancing! Ballet is my favourite. Look, I am wearing a tu-tu!

20

Paul:

I am good at riding. My horse is called Black Star. He is seven years old. We like horse jumping.

Emily:

I like playing the piano. I like playing handball, too. I play handball on Mondays.

Oliver:

I like sports, too! I like playing ice hockey.

Max:

I am good at playing the electric guitar.

11 Rollespill. Før du leser: Se på overskriften og bildene. Hva tror du tekstene handler om? Sett strek under I like. Fortell en venn minst tre ting du liker Lytt til tekstene. Velg nivå og les teksten sammen i par eller grupper. å gjøre: I like …


New friends

1

12 Read and match Maria likes

playing the guitar.

Paul is good at

playing ice hockey

Emily likes

dancing.

Oliver likes

riding.

Max is good at

playing handball.

13 Write I

I

we

he

like

we

she

like

he

she

I

I

14 Write sentences playing computer games playing football

riding

dancing

playing handball

skating

What do you like doing? I like

12 Les teksten i oppgave 11 på nytt. Trekk strek til riktig avslutning på setningene. 13 Les ordet og skriv det på skrivelinja. Trekk strek til det samme ordet i neste spalte og skriv ordet igjen. 14 Les verbene. Skriv setninger om hva du liker å gjøre.

21


15 Read and rap Before you read

Draw a line under the words friend and friends. What do these two words mean?

BFF My frie nds at school are nic e and cool. We wo rk and play every d ay. Best F riends Foreve r!

. ly Mol wn eyes . bro imming , r i a sw gh Lon ood at olly. g M s i d She frien y M

work – jo bbe forever – for alltid silver – sø lv gold – gu ll

22

Jack Short h air, brow n eyes. He is go od at sk ating. My frien d Jack.

friends, Make new e old. but keep th r and the One is silve Trad. other gold!

15 Før du leser: Sett strek under ordene friend og friends. Hva betyr disse ordene, og hva er forskjellen på dem? Lytt til rappen BFF. Les tekstene sammen. Velg en tekst du vil lære deg utenat og framfør den for klassen.


1

New friends

16 Write a poem hair,

eyes.

is good at

.

My friend

.

17 Read and write My name is

.

I am

years old.

I have

hair.

I have

eyes.

My favourite colour is

.

My favourite animal is

.

I am good at

.

curly

18 Let’s explore!

long short

dark

brown blond

red

Name:

. Age:

.

Hair:

. Hair colour:

.

Eyes:

. What is your favourite colour?

.

What is your favourite animal?

.

What are you good at?

.

16 Se på diktene om Molly og Jack i oppgave 15 og lag et dikt som beskriver en venn etter samme mal. 17 Les og skriv inn ordene som mangler. Tegn et bilde av deg selv. 18 Intervju en venn. Lag en gåte om en venn i skriveboka di: She/He has … hair. She/He is good at … Who is she/he?

23


19 Word sums 1 s

+ ong =

2

l

+ ong

=

3 c

+ at

=

4

h

+ at

=

5 b

+ ed

=

6

r

+ ed

=

7 h

+ air

=

8 ch + air

=

10 h

=

9 m + ouse

=

+ ouse

20 Read and match the rhymes cat

hair

long

se

mou

chair

red

song

se

hou hat

bed

Read and write a silly story In my s

,

which is very l there is a c with a nice, blue h

.

There is a h on a purple ch

,

from a little m in our big, red h 24

19 Les og trekk sammen til ord. Skriv ordene. 20 Les ordene og trekk strek mellom rimpar.

! Skriv rimordene som mangler i verset. Tegn det du har lest om.


New friends

1

Now I know Listen and write

Read and mark Jack has brown hair.

Jack likes riding.

Jack has blond hair.

Jack likes dancing.

Write What are you good at? I am good at

Nå kan jeg:

.

Amazing!

Jeg må øve mer på: Lytteoppgave. Lytt og skriv tallene 1–6 i riktig rute. Les og kryss av for de to riktige setningene. Skriv hva du er god til å gjøre. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i dette kapitlet og hva du må øve mer på. Skriv det ned og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

25


2 My day breakfast

lunch

get up

do homework

watch TV

sleep

half past 26


What time is it?

It is … o’clock.

water

tea

dinner

cereal

salad

I kapitlet vil du også lære om klokka på engelsk om verb med -s om mat og drikke

fish

chicken 27


1 Read and act Before you read

Draw a line under all the things you can eat or drink.

Mum: Good morning, Jack. It is time to get up. Jack: What time is it? Mum: It is seven o’clock. Jack: Can I have cereal for breakfast? Mum: Yes, you can. And you can have a salad for lunch. Jack: Great. I love salad. Can I have apple juice, too? Mum: No, you can’t. You have to drink water. Jack: OK. I like water, too.

2 Explore time What time is it?

o’clock

It is

It is

28

half past

.

It is

.

.

It is

.

1 Rollespill. Før du leser: Sett strek under ord for mat og drikke. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. 2 Øv på å si hvor mye klokka er. Skriv klokkeslettene.


My day

3 What time is it?

It is half past two.

2

It is half past seven.

It is five o’clock.

It is two o’clock.

4 Read and draw It is three o’clock.

It is eleven o’clock.

It is half past eight.

It is half past five.

3 Trekk strek fra riktig setning til riktig klokke. Skriv de klokkeslettene som urskivene viser. 4 Tegn inn visere på klokkene.

29


5 Let’s rap Before you rap

Draw a line under all the phrases that tell the time.

At seven o’clock I get up. I eat my breakfast and drink tea from a cup. I go to school at half past eight. I have to hurry. I can’t be late. I stay at school all day long. I read and write. We sing a song. I eat my lunch at half past ten. At three o’clock I go home again.

6 Circle At and at 7 Listen and write

30

5 Før du rapper: Sett strek under alle klokkeslett. Lytt til rappen. Vis de ulike tidspunktene på en urskive. 6 Sett ring rundt At og at. 7 Lytteoppgave. Lytt og skriv riktig nummer i rutene.


My day

8 Write

we

you is

he

my

I she

and

like

the

it

2

are

9 Write I

Molly

cereal.

Jack

friends.

is happy.

What time

This is

?

book.

8 Skriv inn ordene i riktig bokstavhus. Skriv deretter ordet p책 linja. 9 Fyll inn med passende ord fra oppgave 8.

31


Explore English 10 Circle and write verbs with -s Molly loves running in the grass. She likes playing with Chips. Jack eats breakfast at half past seven. He likes tea in the morning. We drink milk at school. Jack’s goldfish likes swimming. It drinks water every day. I like orange juice. Når du forteller om hva Molly, Jack eller Chips gjør, bruker du verb med -s: Molly loves Chips. Chips loves Molly. Jack likes skating.

11 Write

Molly eat

32

breakfast

at half past seven.

Chips like

She like

He drink

orange juice.

every day.

climbing. water

10 Sett ring rundt alle verb som ender med -s. Skriv disse verbene på lista. 11 Sett inn -s etter alle verbene.

Jack wear

shorts

in the summer. He love

skating.


My day

play

eat

12 Write I

plays

drink eats

2

drinks

cereal for breakfast. salad for lunch.

She

water for lunch.

I

milk for breakfast.

He

computer games on Saturdays.

I

football every day.

She

13 Let’s explore! c

w

b

i

e

s

g

c

u

r

v

b

r

e

a

k

f

a

s

t

c

h

e

e

s

e

d

k

a

o

u

j

a

m

n

w

i

e

l

m

c

a

d

i

e

a

n

r

a

a

u

d

e

l

i

t

n

i

d

t

m

l

r

k

l

e

e

f

o

o

b

u

t

t

e

r

r

i

f

e

e

n

e

h

a

m

x

s

s

l

r

c

j

u

i

c

e

h

a

h

c

h

c

e

r

e

a

l

s

s

l

c

h

i

c

k

e

n

a

a

Meals: Drinks: Food: 12 Sett inn riktig ord i setningene. 13 Finn 18 ord for mat, drikke og mĂĽltider i letekryssordet. Velg tre ord fra hver kategori og skriv dem pĂĽ riktig linje.

33


14 Read more Before you read

Look at the title and the pictures. What do you think the texts are about? Draw a line under What time is it?

My breakfast Sophia: I had bacon and eggs for breakfast. Emma: I had cereal. Noah: I had cereal, too. Mason: I had a ham and cheese sandwich. Emma: Lucky you! I love ham and cheese. Noah: What time is it? Sophia: Oh no! It is half past eight. Mason: Let’s run! Hurry up!

My breakfast Sophia: Hello, Emma! Emma: Hi, Sophia. How are you? Sophia: I am fine. I had my favourite breakfast this morning. Bacon and eggs! Emma: Lucky you! I had cereal. Look, Mason and Noah are over there. Hi, Mason and Noah! Mason: Hi, Emma og Sophia! What are you talking about? Sophia: We are talking about breakfast. What did you have? Noah: I had cereal. Emma: Me too! Mason: I had a ham and cheese sandwich. That is my favourite. Noah: I have a cheese sandwich in my lunch box. Emma: I have a salad for lunch. What time is it? Sophia: Oh no! It is half past eight. We are late for school! Mason: Let’s run! Hurry up!

34

14 Rollespill. Før du leser: Se på overskriften og bildene. Hva tror du tekstene handler om? Sett strek under What time is it? Lytt til tekstene. Velg nivå, fordel roller og les teksten sammen fire og fire.


My day

2

15 Read and match Emma had

a ham and cheese sandwich for breakfast.

Noah had

bacon and eggs for breakfast.

Sophia had

cereal for breakfast.

Mason had

cereal for breakfast, too.

Sophia: I had

a salad for lunch.

Noah:

I have

my favourite breakfast this morning.

Emma: I have

a cheese sandwich in my lunch box.

15 Les teksten i oppgave 14 p책 nytt. Trekk strek til riktig avslutning p책 setningene. Trekk strek til riktig avslutning p책 setningene.

35


16 Spot the difference

17 Write I like

36

I like

16 Sammenlikn de to hyllene, og sett kryss i hylla til høyre der noe mangler. Skriv hvilke matvarer og frukt som mangler. 17 Skriv hva slags mat og drikke du liker.


My day

2

18 Ask and write What do you have for breakfast? My name is

. This is my friend

.

I eat

. He eats

.

I drink

. He drinks

.

This is my friend

.

She eats

.

She drinks

.

19 Listen and mime Johnny Johnny Jingles jumped out of bed, brushed his teeth and washed his face, and combed his curly head. He put his clothes on carefully. His shoes he neatly tied. Then he went to breakfast and sat by his mother’s side. Trad.

brushed his teeth – pusset tennene washed his face – vasket fjeset sitt combed – gredde carefully – forsiktig neatly tied – knyttet ordentlig

18 Skriv navnet ditt og hva du spiser og drikker til frokost. Spør en gutt og ei jente om hva de spiser og drikker. Fortell hverandre hva dere fant ut. 19 Lytteoppgave. Lytt til verset og mim det Johnny gjør.

37


20 Read, draw and colour It is ten o’clock. The teacher is wearing blue trousers. There is a blue book on the table. There is a green and yellow ball under the table. Write the numbers from one to six on the whiteboard. There are two apples on the shelf. Molly is wearing pink shoes. There is a banana on the table. The door is brown. Jack is wearing an orange jumper.

20 Les teksten, tegn og fargelegg.

38


My day

2

Now I know Draw

It is seven o’clock.

It is half past three.

Write cheese milk

jam

cereal water

fish

chicken

cucumber

salad

tomato ham

bread

Breakfast: . Lunch: . Dinner: .

Nå kan jeg:

Well done!

Jeg må øve mer på: Tegn visere på klokkene. Skriv hva du spiser og drikker til frokost, lunsj og middag. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i dette kapitlet og hva du må øve mer på. Skriv det ned og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

39


3 Picnic in the woods flower

spider

beetle

bee

butterfly

bat

bird 40


Where is …?

It can …

It has …

fox

tail

wing

walk

look for

I kapitlet vil du også lære om preposisjonene in, on, under, behind og in front of om ord med ee og oo om naturen på engelsk

in front of

behind 41


1 Read and act Before you read

Draw a line under the insects.

Jenny: Look! Mum is making a cake. Jamie: And she has a big basket. We are going on a picnic! We are going to eat and drink outside. Jenny: That is cool! Jamie: I am going to look for spiders. I am going to look for beetles. Jenny: Well, I am going to look for butterflies. Mum:

But we are not going to look for bees!

Jenny: No, I don’t like bees! Mum:

Ok, let’s go!

2 Write picnic words cake

table

sandwich chair boots

apple juice apple

pencil

42

1 Rollespill. Før du leser: Sett strek under alle insektene som nevnes i teksten. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. 2 Skriv ord som passer til en piknik på linjene inni kurven.

basket – kurv


Picnic in the woods

3

3 Listen and write

3 Lytteoppgave. Sett tellestrek for hver gang du hører ordene. Skriv navnene pü edderkoppen og insektene.

43


4 Write What is this? This is a

.

What is this? This is a

.

What is this? This is a

.

What is this? This is a

.

4 Skriv navnet p책 dyrene. Skriv kroppsdelene som pilene peker p책, i de bl책 boblene.

44


Picnic in the woods

3

5 Listen and write I am sitting under this tree. .

Bzzzz – I don’t like that Can you hear a bird sing? .

I can see a blue I have this box. I want to find a red

.

Jenny wants to sleep. It is hard. She is counting

. dicky bird – pippip

6 Let’s say it Two little dicky birds sitting on a wall, one named Peter, the other named Paul. Fly away, Peter! Fly away, Paul! Come back, Peter! Come back, Paul! Trad.

Les setningene og si rimordene høyt og tydelig. 5 Lytteoppgave. Skriv rimordene. 6 Les og si verset sammen. Gjør bevegelser til.

45


7 Circle words with ee bed

book

three

butterfly

red

chair

beetle

cucumber

bee

sleep

green

chocolate

blue

sheep

teacher

tree

My favourite word with ee is:

8 Write Fill in ee or oo. tree

z

bee

beetle

b

foot

look

zoo

tle

green

book

gr

n

b

k

b l

k

tr f

46

t

7 Sett ring rundt alle ordene som har bokstavparet ee i seg. Si ordene. Skriv det ordet med ee som du liker best. Velg fire av ordene og skriv dem p책 linja. 8 Les ordene. Sett inn riktige bokstavpar i ordene.


Picnic in the woods

3

Explore English The fox is in the box. The box is on the chair. The cat is under the chair. The tree is behind the chair. The flower is in front of the chair.

N책r du skal si hvor noe er, bruker du ord som kalles preposisjoner.

9 Read and draw There is a spider on the shelf. There is a spider under the table. There is a spider behind the doll. There is a spider under the chair. There are two spiders in front of the ball. There is a spider in the book.

9 Les beskrivelsene og tegn alle edderkoppene eller sett kryss der de er. finner du p책 denne sida? Skriv de preposisjonene du fant, p책 linjene.

Hvilke preposisjoner

47


10 Write

1 2 1

3 2

4

5

3 6

4

5

6 7 7

8

11 Read and match

8

I have two wings. I can fly.

I have four legs and a tail.

I can swim.

I have two legs. I can walk and jump.

I am a

48

10 Løs kryssordet og finn løsningsordet. 11 Trekk strek til bildet som passer med snakkebobla. I am a boy/girl. I have ... I can ... I like ...

Skriv setninger som beskriver deg selv:


Picnic in the woods

3

12 Read and write green

eight eyes

four wings

stripy

no wings

six legs

six legs

black and yellow

six legs

four wings blue

four wings

13 Write the correct number A beetle has

s

A spider has

e

A pig has

f

eyes. legs and

A butterfly has A bee has

s

A dog has

f

I have

legs.

s

legs, legs and

o

f

tail. wings and can fly.

f

wings and can fly.

legs and

o

tail.

legs, and I can

w

!

12 Skriv det ordet i midten som passer til beskrivelsene som st책r rundt. Fyll inn de to ordene som mangler i setningen om 13 Les setningene, og skriv inn tallordene som mangler. deg selv. Bare det ene er et tallord.

49


14 Read more Before you read

Look at the title and the picture. What do you think the texts are about? Draw a line under all the colours.

Picnic in the woods It is Sunday. It is sunny. Jenny and Jamie are in the woods. They are on a picnic with their mother and father. Jenny is walking behind Jamie. She is wearing a blue skirt and a pink and blue T-shirt. Jamie has a black and yellow cap. He is wearing his brown shorts. Jamie likes beetles and spiders. Jenny is looking for a butterfly. «Oh, look! Over there! I can see one! It is there in front of me!»

Picnic in the woods Weekend at last! It is Sunday. It is sunny – not a cloud in the sky. Jenny and Jamie are out walking in the woods. They are on a picnic with their mother and father. Jenny loves her new blue skirt. Her T-shirt has pink and blue stripes. Jamie’s cap is black and yellow. He is wearing his old brown shorts. Jamie is very interested in beetles and spiders. He can see a spider with eight legs in front of him. Jamie is looking for beetles, too. Look, there is a green one behind his foot! And there are two red ones with black spots in front of that blue flower! Jenny loves looking for butterflies. «Oh, look! Over there – I can see a colourful one!»

50

14 Før du leser: Se på overskriften og bildet. Hva tror du tekstene handler om? Sett strek under alle fargeordene. Lytt til tekstene. Velg nivå og les teksten sammen i grupper eller par.


Picnic in the woods

3

15 Fill in the missing words The day for the picnic is

.

The weather is

.

Jenny is wearing a blue and a

T-shirt.

Jamie has a black and yellow Jamie likes

. and

Jenny is looking for a

. .

Jamie and Jenny are with their and

.

15 Les teksten i oppgave 14 p책 nytt. Les setningene og skriv inn ordene som mangler.

51


16 Let’s rap Where, where is Mummy Bear? Where, where is she? Where, where is Daddy Bear and the rest of the family? It’s the teddy bear family’s picnic, with teddy bear cookies and teddy bear tea. It’s the teddy bear family’s picnic. Can you see them under that tree?

17 Explore and write Family

52

Food and drink

Lær verset utenat. 16 Lytt til rappen. Les den og framfør med musikk til. 17 Let i oppgave 16 og finn familieord, mat og drikke. Skriv ordene i riktig rute. kan passe i tabellen.

Skriv flere ord du kan, som


Picnic in the woods

3

18 Listen and write In a dark, dark wood there is a dark, dark house.

house

In that dark, dark there is a dark, dark room. In that dark, dark there is a dark, dark shelf. On that dark, dark there is a dark, dark box. In that dark, dark there is a dark, dark ‌

!

19 Circle that

18 Skriv inn ordene fra linja over. Det siste ordet finner du pĂĽ selv, for eksempel bat eller book. Hviske-les verset. Si det siste ordet du valgte, med veldig skummel stemme! 19 Sett ring rundt ordet that i verset i oppgave 18.

53


20 Draw a picnic basket It is Sunday. It is

sunny

.

In my picnic basket I have . I like

and

.

21 Read and write

54

she

we

I

am

have

it

is

me

am

the

it

is

the

like

we

he

like

she

he

you

you

I

me

have

Skriv flere setninger om piknikturen. 20 Tegn din egen pikniktur i skogen. Beskriv piknikturen din. 21 Les ordene. Skriv ordet og trekk strek til samme ord i neste kolonne. Skriv ordet igjen. Lag muntlige setninger med ordene. I am … I have … It is … You like …


Picnic in the woods

3

Now I know Read and mark

The fox is behind the bat.

The butterfly has eight wings.

The fox is in front of the bat.

The flower is in front of the bird.

The spider is small. It has eight eyes!

The bird can fly. It has two wings and a tail.

Write

Nå kan jeg:

Excellent!

Jeg må øve mer på: Se på bildene og les setningene. Sett kryss ved de setningene som stemmer med bildet. Skriv ord eller setninger om bien og billen. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i dette kapitlet og hva du må øve mer på. Skriv det ned, og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

55


4

wolf

hunter

teeth 56

Little Red Riding Hood


very big

very …

visit I kapitlet vil du også lære å forstå et kjent eventyr på engelsk selv om du ikke kan alle ordene å uttale ord med v og w

hit 57


1 Listen and read

1 Little Red Riding Hood lives in the woods with her mother. One day Little Red Riding Hood goes to visit her grandmother. She has a nice cake in her basket.

3 The big bad wolf runs to Granny’s house and eats Granny up. Little Red Riding Hood comes in. – Your eyes are very big, Granny! – All the better to see you with, says the wolf.

58

2 On her way she meets a wolf. – Hello, says the wolf. – Where are you going? – I am going to visit my grandmother, says the girl.

4 – Your ears are very big, Granny! – All the better to hear you with, says the wolf. – Your nose is very big, Granny! – All the better to smell you with, says the wolf.

1 Lytt til eventyret. Forstår du hva som skjer i eventyret selv om ikke alle ord er kjente? Velg om du vil være Rødhette eller ulven, og vær med på å si replikkene.


Little Red Riding Hood

5 – Your teeth are very big, Granny! – All the better to eat you with, says the wolf.

6 A hunter is looking for animals in

7 The hunter hits the big bad wolf over the head. The wolf opens his mouth, and Granny jumps out.

8 The wolf runs away, and

4

the woods. He hears a loud scream and runs to the house.

Little Red Riding Hood never sees the wolf again.

2 Circle w words in the text

2 Sett ring rundt alle ord som inneholder bokstaven w i eventyret om Rødhette og ulven.

59


3 Finish the sentence ilfred as in the one in

olf alking oods

indy

ednesday

inter.

4 Read and mark 1 Little Red Riding Hood is a … boy.

2 The cake is for Little Red Riding Hood’s …

girl.

brother.

kitten.

mum. grandmother.

3 The wolf gets into Granny’s … bed.

arm.

chair.

hand.

basket.

head.

5 The wolf opens his mouth wide and Granny … swims out. walks in. jumps out.

60

4 The hunter hits the wolf on the …

3 Skriv ferdig ordene. Les verset. 4 Fullfør setningene ved å sette kryss ved riktige ord.


Little Red Riding Hood

5 Read and write

big

small

4

wet windy

Look at the wolf’s nose!

It is very big!

Look at the beetle!

It is

Look at the wolf!

It is

!

Look at the weather!

It is

!

very

!

6 Read and match Grrrrrrrr … I’m the big bad wolf!

Good morning, I’m Granny! Come in!

Hello, my name is Little Red Riding Hood!

Les setningene og prøv å leve deg inn i det du leser. 5 Les setningene og skriv ferdig beskrivelsene. 6 Trekk strek mellom riktig replikk og figur i eventyret.

61


5

Christmas in the classroom

wrap

cut out

circle

square

triangle

heart 62


It is time to …

Let’s …

chain

candle

I kapitlet vil du også lære å skrive tallene 1–10 med bokstaver en oppskrift på en juledekorasjon

scissors

glue 63


1 Listen and read Before you read

Draw a line under the numbers in the text.

One, two, three. One, two, three. Three new balls on the Christmas tree. Four, five, six. Four, five, six. Balls, bells and candles – a lovely Christmas mix. Six, seven, eight. Six, seven, eight. It’s time to wrap the presents – look, it’s getting late! Eight, nine, ten. Eight, nine, ten. Now everybody’s happy – it’s Christmas time again!

1 Før du leser: Sett strek under tallordene. Lytt til verset. Les verset sammen.

64


5

Christmas in the classroom

2 Write and count three

nine

ten

eigh

t two

six

five

one

1

Father Christmas

2

Christmas trees

3

Christmas crackers

4

Christmas stockings

5

Christmas chains

6

Christmas bells

7

Christmas balls

8

Christmas candles

9

Christmas cards

10

Christmas presents

2 Skriv de riktige tallordene med bokstaver på linjene. Let i bildet og tell høyt til du har funnet riktig antall av alle juleordene. Les og si tallene du har skrevet i omvendt rekkefølge: ten, nine … sammen med juleordene.

seve four

n

65


3 Let’s sing Mel.: Have you seen the muffin man?

Oh, it’s time to sing a song, to sing a song, to sing a song. Oh, it’s time to sing a song, to sing a Christmas song. Oh, it’s time to bake a cake, to bake a cake, to bake a cake. Oh, it’s time to bake a cake, to bake a Christmas cake. Oh, it’s time to light a candle, to light a candle, to light a candle. Oh, it’s time to light a candle, to light a Christmas candle. Oh, it’s time to make a chain, to make a chain, to make a chain. Oh, it’s time to make a chain, to make a Christmas chain. Oh, it’s time to wrap a present, to wrap a present, to wrap a present. Oh, it’s time to wrap a present, to wrap a Christmas present. Trad.

3 Syng sangen sammen. Finn på flere vers som passer.

66


Christmas in the classroom

5

4 Listen and draw 1

2

3

4

5 Listen, read and make 1 Take a piece of red paper. 2 Fold it in half. 3 Use your scissors to cut out two hearts. 4 Write your favourite Christmas word on your heart. 5 Glue your two hearts together. 6 Give your heart to your teacher.

4 Lytteoppgave. Tegn etter instruksene. 5 Lytt til og les instruksjonene, og lag julehjerter med juleord til pynt i klasserommet.

67


6 Read and act Before you read

Look at the titles and the pictures. What do you think the texts are about?

Jessica and George live in England Jessica: Hello, where are you from? Pelle: I’m from Norway. I’m here for Christmas. George: That’s nice! Pelle: What do you like best about Christmas? Jessica: I like pulling Christmas crackers with my brother. George: I like opening my presents on Christmas morning. Father Christmas puts them in our stockings.

Brianna and Ashton live in the USA Ashton: Hi Christine, where are you from? Christine: I’m from Norway. I’m here for Christmas. Brianna: Cool! Christine: What do you like best about Christmas? Ashton: I like the lights on all the houses. Brianna: I like opening the presents in our stockings in the morning on Christmas Day. Mum says they are from Santa! Ashton: Look, our Christmas tree has a popcorn string around it!

68

6 Rollespill. Før du leser: Se på overskriftene og bildene. Hva tror du tekstene handler om? Lytt til tekstene. Fordel roller og les sammen.


Christmas in the classroom

5

Kylie and Ethan live in Australia Kylie: Hi. Where are you from, Ola? Ola: I’m from Norway. I’m here for Christmas. Ethan: That’s cool! Ola: What do you like best about Christmas? Kylie: I like pulling Christmas crackers. Ethan: I like opening presents. Santa Claus puts them in my stocking on Christmas Day. Kylie: I like eating outside in the sun. On Christmas Day we all have a barbecue, and then we go swimming! Ethan: I know a rhyme about Santa Claus. Like to hear it?

Skriv mange juleord. La en venn lese juleordene sine høyt for deg.

69


clothes

seasons

body

weather

Say three body words.

numbers

insects

days of the week

Say three school words.

colours

START

FINISH

70

school

fruit

Let’s play! Alle trenger en brikke. Bytt på å kaste terning, og flytt brikken din så mange plasser som antall øyne på terningen viser. Havner du på clothes, skal du si navnet på et klesplagg, for eksempel jumper. Deretter er det nestemanns tur. Klarer du ikke å komme på et klesplagg, står du over neste runde.


Christmas in the classroom

colours

hobbies

5

nature

numbers

Say three animal words.

animals toys

Say three Christmas words.

food

family

Christmas

drinks

feelings

Havner du på en av tegningene, for eksempel hodeskallen, flytter du direkte inn i kroppsfeltet og sier tre kroppsord. Klarer du å svare, følger du pila og flytter ut til feltet merket body og venter til neste runde. Klarer du ikke å svare, står du over neste runde. Den som kommer først i mål, vinner spillet. Ready, set, go!

71


6 Come in! house

kitchen

living room

bedroom

bathroom

floor

roof 72


I can’t …

Where is …?

Where are …?

garden

wardrobe

in

between

next to

I kapitlet vil du også lære om artiklene a og an om klokkeslettene kvart over og kvart på

a quarter to

a quarter past 73


1 Read and say Before you read

Draw a line under I can and I can’t.

Help me, mum, this house is a mess. Help me, please! I can’t find my dress. I can’t find my jacket. I can’t find my shoe. I only have one. I used to have two! I have a mouse. Where is little Tim? I can see his cage, but I can’t see him. He was in my bedroom. He was on the floor. I hope he has not run out the door.

2 Circle have and write it I only

this house is a mess – dette huset er rotete find – finne cage – bur door – dør

one. I used to

3 Listen

74

1 Før du leser: Sett strek under ordene I can og I can’t. Lytt og les verset sammen. 2 Sett ring rundt ordet have i oppgave 1. Skriv ordet inn i setningene. 3 Lytteoppgave. Sett riktig nummer i rutene.

two.


Come in!

5 6

4 Read Draw a line under in, between, next to, under, in front of and on.

Before you read

The shelf is between the bed and the wardrobe. The books are in front of the poster. The living room is next to the kitchen. The football is under the table. The rug is in the bathroom. The teddy is in the bathroom.

5 Read and write under

behind

next t

o

betwee

in n

on

f

nt o in fro

The kitten is

Molly’s sister and her mother.

The teddy is

the floor.

The puppy is

the living room.

The green car is

the bed.

The table is

the sofa.

The shelf is

the wardrobe.

The poster is

the books.

4 Før du leser: Sett strek under in, between, next to, under, in front of og on. Lytt deretter til teksten og les den sammen. 5 Se på bildet. Skriv preposisjonen som passer i setningene.

75


6 Write

1

2

4

3

5

6

w 1

a 2

3

r d r

4

o 5

6

b e

7 Odd one out

76

kitchen

garden

bedroom

living room

next to

under

between

happy

kitten

giraffe

elephant

zebra

table

sofa

bed

house

window

tree

roof

floor

6 Se pü bildene. Skriv ordene i kryssordet. 7 Sett ring rundt det ordet som ikke passer sammen med de andre pü hver linje. slik at alle fire ordene hører til samme kategori.

Bytt ut ordet som ikke passer,


Come in!

5 6

8 Read and mark

True

False

The zebra is in the garden. The lion is in the living room. The cat is under the bed. The mouse is happy. The hippo is in the bathroom. The giraffe is in the bedroom. The zebra is stripy.

9 Write

The hippo is purple.

8 Se p책 bildet og les setningene. Kryss av for true eller false etter hver setning. 9 Skriv setninger til bildet i oppgave 8. Beskriv dyrene og skriv hvor dyrene er: The hippo is purple. The cat is on the bed.

77


Explore English

Can you spot a pattern?

10 Read and think When do we use a, and when do we use an?

an egg

a ball

a door

an ice cream

an umbrella

a table

A og an betyr en, ei eller et, som i “en gutt”, “ei jente”, “et hus”. På engelsk bruker vi an foran ord som begynner med vokallyd. Vi bruker a foran ord som begynner med konsonantlyd. Huskeregel for vokalene på engelsk an elephant in orange underwear 78

10 Les og se på eksemplene. Snakk sammen og finn ut når vi bruker a og når vi bruker an foran substantiv. Se på elefanttegningen og si huskeregelen for vokalene sammen.


Come in!

5 6

11 Write I have

garden.

I have

umbrella.

He has

ice cream

He has

house. elephant.

She has

brother.

Molly has

12 Write

I

umbrella.

have

an

is

ice cream.

Tom

an

eating

has

Tina

a

dog.

big

11 Lytt ut første lyd i ordene etter streken. Skriv a foran ordene som begynner med konsonantlyd, og an foran ordene som begynner med vokallyd. 12 Skriv ordene i riktig rekkefølge for ü fü setninger som passer til bildet.

79


13 Read and mark Dad is in the kitchen.

Mum is in the bathroom.

Dad is in the living room.

The bird is in the tree.

The butterfly is The bird is in the tree. on the roof.

14 Read and act Before you read

Draw a line under I can’t.

Jack: I can’t find my football. Where is it? Mum: It is in the kitchen. Jack: I can’t find it. Where is it? Mum: It is under the kitchen table. Jack: Oh. Here it is! Thank you!

15 Write You:

I can’t find my

. Where

Friend: It is You:

.

I

. Where

Friend: It is You:

80

Oh. Here

?

? .

!

!

13 Les setningene og se på bildet. Sett kryss i den ruta som passer til bildet. 14 Før du leser: Se på teksten og sett strek under I can’t. Les teksten sammen. 15 Se på oppgave 14. Skriv en egen tekst om noe du ikke finner. Les teksten sammen med en klassekamerat.


Come in!

5 6

16 Read and match

1 The sofa is in the living room.

6 The goldfish is in the bedroom.

2 My little sister is in the bedroom.

7 The bread is in the kitchen.

3 The rug is in the bathroom.

8 The wardrobe is in the bedroom.

4 The books are in the living room.

9 Grandfather is in the kitchen.

5 Mother is in the bathroom.

10 The table is in the living room.

16 Les setningene. Skriv tallene i riktig sirkel p책 tegningen.

81


17 What time is it?

It is four o’clock.

It is a quarter past four.

It is half past four.

It is a quarter to five.

It is

.

It is a quarter

.

It is

.

It is a quarter

.

17 Øv på å si hvor mye klokka er. Skriv klokkeslettene.

82


Come in!

5 6

18 Read and draw

The clock in the living room is a quarter to three. The clock in the kitchen is a quarter past seven. The clock in the bathroom is eleven o’clock. The clock in the bedroom is half past nine.

19 Count and write one

eleven nine

three six

twelve

four

seventee

n

eight

ten

How many mittens can you see? I can see

mittens.

How many shoes can you see? I can see

.

How many socks can you see?

.

How many pairs of socks can you see?

.

18 Les teksten og tegn riktig klokkeslett på klokkene. 19 Let etter votter, sko og sokker på tegningen. Skriv hvor mange det er av hver. Hvor mange sokkepar blir det?

83


20 Read more Before you read

Look at the title and the pictures. What do you think the texts are about? Tell your friend three things about your house.

Molly’s house Molly lives in a small house with a garden. Her bedroom is small. She has a blue bed and a blue wardrobe. Her bedroom is next to the bathroom. She has a big dog. Molly likes playing in the garden. She likes jumping on the trampoline.

Molly’s house Molly lives in a small house with a garden. The roof is red, and the door is brown. She has a nice, small bedroom. In her room she has a blue bed, a blue wardrobe and a big table. She does her homework at the table. Her bedroom is next to the bathroom. She has a big, brown dog. The dog is called Winston. Molly loves her dog. Molly and her friends like playing in the garden. They play football and climb trees. Molly likes jumping on the trampoline best.

84

20 Før du leser: Se på overskriften og bildene. Hva tror du tekstene handler om? Fortell en klassekamerat, på norsk eller engelsk, tre ting om hjemmet ditt. My house is white. The kitchen is next to the living room. Lytt til tekstene. Velg nivå og les teksten høyt for hverandre i par eller grupper.


Come in!

5 6

21 Read and mark Molly lives in a

big house.

small house.

green house.

She has a

pink bed.

blue bed.

pink wardrobe.

Her bedroom is next to the

kitchen.

bathroom.

garden.

She likes

swimming.

running.

jumping on the trampoline.

Write I live in a

21 Les teksten i oppgave 20 p책 nytt. Sett kryss ved den riktige avslutningen p책 setningen. Skriv om ditt eget hus: I live in a ... My house is ... The door is ... The kitchen is ...

85


22 Listen, read and mark 1

Selma lives in a

She is wearing a

She can’t find her

Her bedroom is next to the

2

George likes playing

He has

He can’t find his

He has a

22 Lytteoppgave. Lytt til teksten og les setningene. Sett kryss ved riktig bilde.

86


Come in!

5 6

23 Let’s count What colour is your bedroom? 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Write pupils have a

bedroom. bedroom. . . .

23 Velg fem farger og skriv én farge under hver søyle. Finn ut hvor mange elever som har de ulike fargene på soverommet sitt: What colour is your bedroom? Fargelegg riktig antall ruter i hver søyle. Skriv hvor mange elever som har de ulike fargene på rommet sitt: Three pupils have a blue bedroom.

87


24 Let’s sing Before you sing

Draw a line under all the animals.

There’s a kangaroo in my kitchen. There’s a hippo in my hall. There’s a lion in my living room. It isn’t very small! My house is full of animals. I don’t know what to do. I think I’m going crazy. I’m living in a zoo!

in my hall – i gangen min I’m going crazy – jeg blir gal I’m living in – jeg bor i I don’t know what to do – jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

There’s a bird in my bathroom. There’s a bee in my bed. There’s a tiger in my toilet, with a hamster on his head! My house is full of animals. I don’t know what to do. I think I’m going crazy. I’m living in a zoo!

Dave Holmes

24 Før du synger: Sett strek under alle dyrene i sangen. Lytt til sangen og syng med. Mim dyrene.

88


Come in!

6

Now I know Read and write

Dad is in the bathroom. The sofa is next to the bed. The puppy is under the table.

The teddy is on the bed. The kitten is between mum and Molly. Liam is in the bedroom.

Nå kan jeg:

Super!

Jeg må øve mer på: Les teksten og se på bildet. Skriv de setningene som er sanne. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i dette kapitlet og hva du må øve mer på. Skriv det ned og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

89


7 My fantastic body face

head

stomach

back

shoulder

knee

elbow 90


I can hear …

What is it?

I have …

body

bones

blood

hear

see

I kapitlet vil du også lære om have og has mer om ord som rimer å lese en faktatekst

smell

sick 91


1 Read and act Before you read

Draw a line under body parts.

Norah: Teacher! Teacher! Come here, please! Teacher: What is it, Norah? Norah: Look! Alex is sad. Teacher: Oh dear! What is it, Alex? Let me help you. Where does it hurt? Is it your knee? Alex: No. Teacher: Is it your head? Alex: No. Teacher: Is it your elbow? Alex: Yes. Ouch! Teacher: OK. Let’s clean you up and put a plaster on your elbow. Thank you, Norah, for being a good friend! Norah: That is OK!

2 Circle is and it er

should

3 Read and write Alex is

92

friend

.

Alex has hurt his

.

Norah is a good

.

ng singi

sad

foot

swim

ming

cat

teacher elbow

1 Rollespill. Før du leser: Sett strek under ord for kroppsdeler. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. 2 Sett ring rundt is og it i oppgave 1. 3 Les teksten, sett ring rundt riktig ord og skriv det på linja.


My fantastic body

4 Read and write ch

stoma

hand leg

arm toe

mouth hair

nose

ear

foot

eye

der

shoul

elbow

5 7

knee

head finger

Think – how many bones are there in your body?

4 Les ordene og skriv dem pĂĽ riktig linje.

93


5 Let’s rap Doctor, doctor, quick, quick, quick! Help me, I feel sick, sick, sick. My nose is sore. My eyes are red. I think I have to stay in bed!

quick – fort sore – sår stay in bed – bli i senga

6 Circle the rhymes

7 Read and mark Sarah is in bed.

Her hands are red.

Sarah is at school.

Her eyes are red.

Sarah is wearing a green and yellow T-shirt. Sarah is wearing a pink and red T-shirt.

94

Father is angry.

Sarah is sick.

Father is happy.

Sarah is not sick.

5 Lytt til verset. Lær det utenat. 6 Sett ring rundt rimordene i verset i oppgave 5. 7 Se på bildet. Les og kryss av ved riktig setning.

Les og kryss av ved riktig setning.


My fantastic body

5 7

8 Listen and read Draw a line under I can og I can’t.

Before you read

I can hear with my ear, I can see with my eye. I can smell with my nose, but I can’t touch the sky!

Things I can smell a

9 Write a list Things I can see a

Things I can hear a

8 Før du leser: Sett strek under I can og I can’t. Lytt til verset sammen. Les verset. 9 Bruk sansene. Skriv lister over ting du kan høre, se og lukte. Snakk sammen: I can see a … I can hear a … I can smell an …

95


Explore English 10 Read and think When do we use have, and when do we use has?

I have a red T-shirt.

She has a pink T-shirt.

I have a skateboard.

He has a dog.

I have short hair.

Mina has long hair.

Can you spot a pattern?

Når du skal fortelle om noe du selv har, bruker du have. Når du skal fortelle noe en annen person, et dyr eller en ting har, bruker du has. I have ... betyr “Jeg har ...”. He has … betyr ”Han har …”. She has … betyr ”Hun har …”. It has … betyr ”Den har ...” eller ”Det har …”.

96

10 Les og finn ut sammen når vi bruker have og has. Beskriv hverandre muntlig. Bruk for eksempel she has … eller he has … : He has a red jumper. She has brown hair.


My fantastic body

11 Read and write

.

He has a goldfish

Tom has red shoes.

5 7

ite.

She has a k

Emma has curly hair.

I have

11 Les setningene og skriv dem under riktig bilde. Tegn og skriv setninger om deg selv ved hjelp av I have ‌

97


12 Read and say Before you read

Draw a line under body parts.

Hands on shoulders, hands on knees. Hands behind you, if you please. Touch your ears, now your nose. Now your back and now your toes. Hands up high in the air, down at your sides, and touch your hair. Hands up high as before, now clap your hands, one – two – three – four! Trad.

13 Read and find Which body parts can you find in the rhyme? elbow

shoulders

nose

hair

hands

face

stomach

toes

mouth

back

ears

fingers

knees

head

Write the body parts you found in the rhyme

98

12 Før du leser: Sett strek under ord for kroppsdeler i verset. Les verset og gjør bevegelsene. 13 Les verset igjen. Kryss av for hvilke kroppsdeler som finnes i verset, og skriv dem på linjene.


My fantastic body

5 7

14 Read and say 10

ten

21

twenty-one

20

twenty

22

twenty-two

30

thirty

23

twenty-three

40

forty

24

twenty-four

50

fifty

25

twenty-five

60

sixty

26

twenty-six

70

seventy

27

twenty-seven

80

eighty

28

twenty-eight

90

ninety

29

twenty-nine

30

thirty

100 one hundred

15 Listen, colour and match ninety-nine thirty-one forty-seven twenty-eight sixty-two fifty-four

14 Repeter og si tierne 10–100 sammen. Se pü tallordene i rammen og snakk sammen om hvordan vi teller fra 20 til 30. Les tallordene. 15 Lytteoppgave. Lytt og fargelegg tallene i riktig farge. Trekk strek fra tallene til riktig tallord.

99


16 Read more Before you read

Look at the title and the pictures. What do you think the texts are about? Draw a line under I have.

Facts about my body My body is fantastic! I have over two hundred bones in my body. I have twenty-seven bones in my hand. I have over one hundred thousand hairs on my head. My hair grows over one centimetre every month. My eyes blink over ten million times every year.

one hundred thousand – hundre tusen grows – vokser every month – hver måned blink – blunker ten million – ti millioner every year – hvert år beats – slår fall off – faller av

Facts about my body My body is fantastic! I have over two hundred bones my body. I have twenty-six bones in my foot and twenty-seven bones in my hand. My heart beats over one hundred thousand times every day. I have over three litres of blood in my body. There are over one hundred thousand hairs on my head. My hair grows over one centimetre every month, but over eighty hairs fall off my head every day. My eyes blink over ten million times every year.

100

16 Før du leser: Se på overskriften og bildene. Hva tror du tekstene handler om? Sett strek under I have. Lytt til Skriv faktasetninger om kroppen tekstene. Velg nivå og les teksten høyt for hverandre i par eller grupper. ved hjelp av I have …


My fantastic body

7

17 Read and match There are 27

bones in my body.

There are over 200

is fantastic!

My hair grows

bones in my hand.

My eyes blink

over 1 centimetre every month.

My body

over 10 million times every year.

Did you know? You can’t sneeze with your eyes open. Atchoo!

17 Les teksten i oppgave 16 på nytt. Trekk strek til riktig avslutning på setningene.

101


18 Word sums 1

r + ed =

3 b + ack 5

2

=

b + ed

4 bl + ack

s + ee =

6 kn + ee

7 h + ead =

8 br + ead

9

10 b + ox

f

+ ox

=

=

= = = =

19 Read and match the rhymes ear

back

chair

bread

black

hair

sick

fox

see

head

knee quick

hear

box

Write the rhymes

knee

chair

102

18 Les og trekk sammen til ord. Skriv ordene. 19 Les og trekk strek mellom ord som rimer. Snakk sammen om hvilke ord som rimer: Knee rhymes with … Skriv rimparene på linjene.


My fantastic body

5 7

20 Read and act Before you read

Draw a line under I can.

Tamsin: Look at me! I can stand on one leg. Theo:

Easy! I can stand on one leg and put one hand on my stomach.

Tamsin: Easy! I can stand on one leg, put one hand on my stomach and one hand on my head. Theo:

Easy! I can stand on one leg and … Oops!

Tamsin: Come on. Try again!

21 Choose and write

My

friend mother father sister brother cat dog

has

blue eyes. long hair. brown hair. green eyes. curly hair. brown eyes. short hair.

20 Rollespill. Før du leser: Sett strek under I can. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen i par. Snakk sammen og lag egne muntlige setninger med I can … 21 Velg ord fra rutene og skriv egne setninger: My friend has curly hair.

103


Clap your hands 6 times.

22 Look what I can do! Throw a dice and play the game.

START

2

Stand on 1 foot.

1

3 Say your name.

Sit on the floor.

Touch your ears.

4

5 Touch your knees.

6 Do 6 sit-ups.

7

8 Tell us 1 thing you can smell.

9

Go back to number 2. Touch your head and your foot.

10

Touch your stomach and your mouth.

11 104

22 Spill for 2–4 elever. Trill terningen og flytt brikken. Les instruksen og gjør aktiviteten. Den som kommer først i mål, vinner.


25

24

26 Tell us how old you are.

Touch your hair.

Put 3 fingers on your elbow.

19

18 Go back to number 11.

Tell us 3 things you can see.

17

Go back to number 15.

20

d on

FINISH!

Stand on 1 foot and touch your shoulders.

22

e ll

e!

W

Touch your head and your knee.

23

5 7

My fantastic body

Tell us 3 things you are wearing today.

Put 7 fingers on your nose.

21

Tell us 2 things you can hear.

16 15 Jump 8 times.

12 Put your hands under your toes.

Do 4 push-ups.

13

Put your hands on your back.

14 105


23 Listen and mark Jessica can hear a dog. Jessica can hear birds singing. Jessica can hear children singing.

Daniel can smell apple juice. Daniel can smell chocolate cake. Daniel can smell pizza.

Anna can see her cat. Anna can see her friend. Anna can see her mother.

106

23 Lytteoppgave. Sett kryss ved riktig setning. Skriv setningene som stemmer med lytteteksten.


My fantastic body

5 7

Now I know Read and write eye face foot stomach head knee elbow mouth hair ear nose shoulder

I see with my I hear with my I smell with my

. I can see . I can hear . I can smell

Nå kan jeg:

. . .

Brilliant!

Jeg må øve mer på: Les setningene og skriv inn ord som passer. Les ordene og skriv dem under riktig bilde. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i dette kapitlet og hva du må øve mer på. Skriv det ned og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

107


8

Digging for dinosaurs up

down

in

out

over under

scary 108


This is …

That is …

young

old

heavy light

horns

neck I kapitlet vil du også lære om this og that å skrive en faktatekst 25 vanlige ord i engelsk

meat 109


1 Read and act Before you read

Draw a line under the words dinosaur and dinosaurs.

Tim, Millie and Wilma are very interested in dinosaurs. They have a dinosaur club. They like reading books about dinosaurs. Dinosaurs lived millions of years ago.

millions of years ago – for millioner av år siden

Tim: Wow, that T-Rex is very big! Millie: I don’t like his teeth. They are scary. Tim: Look at that Diplodocus. He has a long tail and a long neck. Wilma: This Diplodocus in my book is very long, too! Millie: Some dinosaurs are big and heavy. Some dinosaurs are light and small. Some dinosaurs have wings, and some have horns! Wilma: Now I want to dig for dinosaur bones. Tim: Yes, come on! Let’s go!

2 Circle This and that

110

1 Rollespill. Før du leser: Sett strek under ordene dinosaur og dinosaurs. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. 2 Sett ring rundt this og that i oppgave 1.


Digging for dinosaurs

5 8

3 Find and match the opposites

short

young

heavy

big up over light in

under

down

old tall

out

small

Write the opposites –

– 3 Les ordene og trekk strek mellom motsetningene. Snakk sammen om motsetninger: What is the opposite of Skriv motsetningene som ordpar. old?

111


4 Let’s explore Find and write

B1 =

B3 =

A2 =

C1 =

A1 =

C3 =

Where is it? = neck

= horn

= wings

4 Gå på jakt i kartet. Les kodene og skriv hva du ser i rutene. På siste linje skal du fylle inn riktig kode.

112


5 8

Digging for dinosaurs

5 Read and write teeth heavy yellow

brown

small big

two legs four legs

wings

tall tail

long neck

horns light green

5 Les ordene. Velg og skriv ord som beskriver dinosaurene. Se pü bildene og ordene du har valgt. Beskriv dyrene for hverandre ved hjelp av It is ‌ og It has ‌

113


Explore English 6 Read and think When do we use this and when do we use that??

Can you spot a pattern?

This is my dress.

That is my jumper.

This is my mother.

That is my father.

This is a small dinosaur.

That is a big dinosaur.

Når du skal vise fram og fortelle om noe du har i nærheten av deg, bruker du this. Når du skal fortelle om noe som er lenger borte fra deg, bruker du that.

114

6 Se på bildene og les setningene sammen. Snakk om hva som er ulikt. Finn ut når vi bruker this Jobb i par. Pek på to ting i klasserommet. Fortell hva tingene er og når vi bruker that. ved å bruke This is a … og That is a …


Digging for dinosaurs

5 8

7 Read and write

is a flower.

is a tree.

dinosaur is young.

dinosaur is old.

is my grandfather.

is my grandmother.

7 Se pü bildene og skriv This eller That inn i setningene. Tegn og skriv to egne setninger med This is ‌ og That is ‌

115


8 Listen and say Before you listen

Draw a line under the animals in the text.

Hey diddle, diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the bed. The little dog laughed, but not for long because the cow landed right on his head.

Roger Stevens

fiddle – fele, fiolin laughed – lo landed – landet

9 Odd one out

116

twenty

fifteen

old

young

blue

green

chair

tall

table

kitchen

bedroom

short

heavy

Monday

Sunday

winter

light

summer

8 Før du lytter: Sett strek under dyrene du finner i teksten. Lytt til verset. Snakk sammen om hva det handler om. Lær verset utenat. 9 Les ordene og sett ring rundt ordet som ikke passer inn. Skriv ordet.


Digging for dinosaurs

5 8

10 Listen and write

10 Lytteoppgave. Lytt og skriv riktig nummer ved riktig bilde. Snakk sammen om hva dere ser i bildene. Beskriv bildene for hverandre: I can see a ‌ He is ... She is wearing ‌

117


11 Read more Before you read

Look at the title and the pictures. What do you think the texts are about? Draw a line under body parts.

A scary dream I am in the woods. It is sunny. It is very hot. I can hear heavy feet. dream – drøm I can see a big mouth with long teeth. I am running. The T-Rex is running, too. The T-Rex is running after me. Help!

suddenly – plutselig sharp teeth – skarpe tenner

Zzz! ”Ollie! Wake up! It’s time for school.” I can hear my mother. I open my eyes. I am in my room. I smile. Phew! That was a scary dream!

A scary dream I am in the woods. The sun is shining, and it is very hot. Suddenly I hear heavy feet. I look over my shoulder. I can see a dinosaur behind the trees. The dinosaur is big! It is very tall, but it has very short arms. It has a very big mouth with long, sharp teeth. It looks angry and very hungry. I start running. The T-Rex starts running, too. The T-Rex is running after me. Help! Zzz! “Ollie! Wake up!” I can hear my mother. “Ollie, it’s time for school.” I open my eyes. I am not in the woods. I am in my room. I smile. Phew! That was a scary dream.

118

11 Før du leser: Se på tittelen og på bildene. Hva tror du tekstene handler om? Sett strek under ord for kroppsdeler. Lytt til tekstene. Velg nivå og les teksten høyt for hverandre i par eller grupper.


Digging for dinosaurs

5 8

12 Read and mark Ollie is at school. Ollie is in bed. Ollie dreams he is at the zoo. Ollie dreams he is in the woods. He can see a small mouth with big teeth. He can see a big mouth with long teeth. Ollie had a nice dream. Ollie had a scary dream.

12 Les teksten i oppgave 11 p책 nytt. Se p책 bildene. Les setningene og kryss av ved setningen som er riktig. Skriv setningene du satte kryss ved.

119


13 Listen and say Before you listen

Count to one hundred. Draw a line under all the numbers you can find.

1 One and one is

?

2 Three and three is

?

Two and two is

?

Five and five is

?

Adding up is easy.

Adding up is easy.

Let’s try some more.

Let’s try again.

3 Eleven and nine is

?

Add one makes

?

4 Nine and ten is Plus nine makes

Adding up is easy.

This is getting harder.

It’s a lot of fun.

You have to concentrate.

5 Now let’s start with ninety-six And then add on eleven.

? ?

adding up – å legge sammen getting harder – blir vanskeligere to concentrate – å konsentrere seg the answer – svaret

Do you know the answer? It’s

? Roger Stevens

120

13 Før du leser: Tell til 100 på engelsk sammen. Sett en strek under alle tallordene i verset. Lytt til verset. Regn og skriv inn tallene som mangler.


100

Digging for dinosaurs

5 8

18

14 Write 11

40 5

13 80 50 30 1

4

10

20

15 Read and write my

this

are

and

can

to

and

of

on

my

in

a

to

see

of

are

a

that

an

can

see

on

this

in

that

an

14 Skriv tallordene i kryssordet. 15 Les ordet, skriv det og trekk strek til det samme ordet i neste kolonne. Skriv ordet igjen. Lag muntlige setninger med ordene: This is a … That is a … This is my … I can see a … and a … It is in/on the ...

121


16 Read Before you read

What do you know about dinosaurs? Tell a friend three facts you know.

Tim:

I like reading facts about dinosaurs. I like looking at fossils, too.

Wilma: The Diplodocus is 28 metres long from head to tail. Millie: Yes, but it has a very small head! Tim:

What does it eat?

facts – fakta fossils – fossiler leaves – blader plant eater – planteeter meat eater – kjøtteter

Millie: It eats grass and leaves from the trees. It is a plant eater. Wilma: Let’s read about the T-Rex. Tim:

I love reading about the big, scary T-Rex!

Wilma: The T-Rex is 12 metres long and 6 metres tall. But look, it has very short arms. Millie: Does the T-Rex eat grass, too? Tim:

plant eater

No. It eats meat. It is a meat eater.

12 metres long

28 metres long 6 metres tall

meat eater

122

16 Rollespill. Før du leser: Fortell en venn tre fakta om dinosaurer. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. Snakk sammen om hvilke fakta dere kan finne i teksten: The Diplodocus eats ... It has ...


5 8

Digging for dinosaurs

17 Write facts about dinosaurs big

light

brown

a tail

two legs

meat

small

tall

green

horns

two wings

grass

heavy

short

four legs

a long neck

17 Les ordene. Velg to dinosaurer du vil beskrive. Tegn dinosaurene og beskriv dyrene ved hjelp av It has … It is … It eats … It can …

123


18 Sort and write back -ook

small

-ing

book three sing -ox

down

-all

tall tree fox -own

black

-ee

bat brown cat -ack

wing

-at

box look

124

18 Les ordene. Skriv ordene i ruta med samme stavemønster. Sett strek over ordene i midten etter hvert som du har skrevet dem.


Digging for dinosaurs

5 8

Now I know Find the opposite tall out old heavy up small under

over big down in young short light

Read and mark

The dinosaur is big and has long teeth. The dinosaur is big and has wings.

The dinosaur has four legs and is very heavy. The dinosaur has two legs and is very light.

Nå kan jeg:

Great!

Jeg må øve mer på: Les ordet. Trekk strek til det ordet som betyr det motsatte. Se på bildene og sett kryss ved setningene som stemmer med bildene over. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i dette kapitlet og hva du må øve mer på. Skriv det ned og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

125


9

straw

sticks

bricks 126

The three little pigs


Once upon a time …

... lived happily ever after

Good idea!

I kapitlet vil du også lære om eventyr å beskrive dyr med adjektiv

build

blow 127


1 Read and act Before you read

Look at the pictures. Tell the story in Norwegian to your friend. Draw a line under the words build and blow.

1 Once upon a time, three little pigs wanted a new house. Pig 1: Let’s build a house of straw. Pig 2+3: Good idea! Wolf: Little pigs, little pigs, please, can I come in? Pigs: No, no, no, you can not come in. Wolf: Then I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down. And he did.

2 Pig 2: Let’s build a house of sticks. Pig 1+3: Good idea! Wolf: Little pigs, little pigs, please, can I come in? Pigs: No, no, no, you can not come in. Wolf: Then I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down. And he did.

128

1 Rollespill. Før du leser: Se på bildene og fortell en klassekamerat eventyret på norsk. Sett strek under ordene build og blow i teksten. Lytt til teksten. Fordel roller og lag skuespill.


The three little pigs

5 9

3 Pig 3: Let’s build a house of bricks. Pig 1+2: Good idea! Wolf: Little pigs, little pigs, please, can I come in? Pigs: No, no, no, you can not come in. Wolf: Then I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down. The Big Bad Wolf huffed and puffed and huffed and puffed. But he could not blow the house down. The three little pigs lived happily ever after in their new house.

129


2 Choose and write

happy grey small

pink The wolf is

angry

old

young big

3 Read and match the rhymes puff straw

130

pig

mouse

sticks

small huff

2 Les ordene. Velg og skriv ord som beskriver ulven og grisen. and … It is … Bruk gjerne egne ord. 3 Les ordene. Trekk strek mellom ord som rimer.

draw big

house

bricks tall

Skriv setninger om dyrene: The wolf is …


5 9

The three little pigs

4 Read and match Let’s build Little pigs, little pigs, No, no, no, you Then I’ll huff and I’ll puff

5 Read and write

please, can I come in? and I’ll blow your house down. a house of straw. can not come in.

No!

Can I come in?

Look at my house!

6 Let’s say it Let’s jump.

Good idea! swim eat

write dance

read

draw sleep

4 Les og trekk strek til riktig avslutning på setningene. 5 Les setningene. Skriv setningene i riktig snakkeboble. 6 Paraktivitet. Snakk sammen om ting dere kan gjøre ved å bruke Let’s … Good idea! Mim aktivitetene.

131


10 School’s out! grapes

pear

plum

pineapple

strawberry

biscuit

hot dog 132


I would like …, please.

How much is it?

sweets

flour

sugar

hungry

buy

make I kapitlet vil du også lære om å handle mat å lage smoothie å lage en spørreundersøkelse

need 133


1 Read and act Before you read

Draw a line under all the things you can eat.

Teacher: Ok, children. In two weeks, our summer holiday starts. It is time to plan a summer party. Lu:

Let’s have a picnic!

Teacher: Good idea! What would you like to eat? Jacob:

Can we make pizzas?

Isabelle: And can we have hot dogs? Jack:

We must have cakes and biscuits!

George: And lots of sweets! Please!

to plan – å planlegge

Teacher: Sorry, no sweets. But what about a fruit salad? George: Ok. I like fruit, too.

2 Match and write

flour cheese strawberries sugar water

tea a smoothie biscuits a cake pizza

I need flour to make a cake. I need

134

to make

1 Rollespill. Før du leser: Sett strek under alt du kan spise. Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. 2 Sett sammen ett ord fra hver av de blå boksene: Bruk ett ord fra venstre boks som du trenger for å lage matretten i høyre boks. Skriv setninger med ordene.

.


5 School’s out! 10

3 Read and choose What do you need to make a fruit salad? What do you need to make a cake? glue cheese

head chicken

milk

oranges pineapple jam

hot dog

apples butterfly

grapes sugar

hippo

pears ham

eggs

house

bananas

strawberries fish

flour

3 Les ordene og skriv det du vil ha i en fruktsalat og i en kake. Snakk sammen om hva dere har valgt: I need ... to make a fruit salad/a cake.

135


4 Listen and write

Lu

Isabelle

George

Lu is buying

Isabelle is buying

George is buying

4 Lytteoppgave. Trekk strek fra matvarene til riktig barn. Skriv hva barna kjøper på linjene nederst på siden.

136


5 School’s out! 10

5 Read and act Before you read

Draw a line under How much is it?

Shopkeeper: What would you like? Jack:

I would like an apple, please.

Shopkeeper: Here you are. Jack:

How much is it?

Shopkeeper: It is 50 p. Jack:

Thank you.

6 Write Shopkeeper: :

Shopkeeper: : Shopkeeper: : 5 Rollespill. Før du leser: Sett strek under How much is it? Lytt til teksten. Fordel roller og les sammen. 6 Skriv ditt eget rollespill der noen skal kjøpe frukt. Les sammen.

137


7 Make your own pizza What would you like on your pizza? How much is it?

Ingredients

Price

= 7 Se p책 bildet og skriv hva du vil ha p책 pizzaen din. Finn ut hva det koster, og regn ut hva det blir til sammen.

138


5 School’s out! 10

8 Let’s talk Lu:

I would like to buy a pineapple and biscuits.

Tom: How much is it? Lu:

It is £2.35.

What would you like to buy in this shop? Tell each other how much it costs.

9 Read and find the rhymes Before you read

Tell your partner three things you would like to buy at a market.

To market, to market, to buy a fat pig. Home again, home again. Jiggety jig. To market, to market, to buy a fat hog. Home again, home again. Jiggety jog. To market, to market, to buy a plum bun. Home again, home again. Market was fun. Trad.

10 Circle To and to

hog – gris plum bun – bolle med plommefyll

8 Snakk sammen og fortell hva dere vil kjøpe i butikken. Si hva det koster. 9 Før du leser: Si tre ting du vil kjøpe på et marked. Lytt til verset. Finn rimordene i hvert vers, og skriv dem på linjene. 10 Sett ring rundt To og to i verset i oppgave 9.

139


11 A class survey 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

chicken salad

pizza

hot dog

fruit salad

cake

This is what Molly’s class would like for the class picnic. How many children like hot dogs? How many children like pizza? How many children like cake?

12 Make your own survey What would you like for a class picnic? =

Would you like chocolate cake? Would you like

?

= = = =

140

11 Les søylediagrammet og svar på spørsmålene. 12 Skriv hva du ville hatt på en klassepiknik. Spør klassekameratene hva de vil spise: Would you like chocolate cake? Sett tellestreker og summer.


5 School’s out! 10

13 Count and draw 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

chocolate cake

children would like chocolate cake. children would like

13 Før inn resultatene fra oppgave 12 i søylediagrammet. Skriv setninger om hva du finner ut: Five children would like chocolate cake.

.

141


14 Read more Before you read

Look at the title and the picture. What do you think the texts are about? What would you like to eat on a class picnic?

The class picnic The summer holiday starts tomorrow. Jack’s class is having a picnic. His grandmother and grandfather are there, too. The food is on the table. There are pizzas, hot dogs and a chicken salad. There are biscuits, fruit salad and chocolate cake.

everything – alt before – før everybody – alle sammen hide and seek – gjemsel sticks and stones – storm og kuling (lek)

The children are very hungry. They eat everything. They have a great time! Before they go home, the children sing a song. Have a nice holiday, everybody!

The class picnic It is the last day at school. The summer holiday starts tomorrow. Jack’s class is having a picnic. The children have made all the food. The food is on a big table. There are pizzas, hot dogs and a chicken salad. For dessert they have fruit salad, chocolate cake and biscuits. They are very hungry and eat everything. They play games: hide and seek and sticks and stones. They have a great time! Before they go home, the children sing their favourite song, Best Friends Forever! Have a nice holiday, everybody!

142

14 Før du leser: Se på overskriften og bildet. Hva tror du tekstene handler om? Hva ville du hatt lyst til å spise på en klassepiknik? Lytt til tekstene. Syng rappen BFF på side 22. Velg nivå og les teksten høyt for hverandre i par eller grupper.


5 School’s out! 10

15 Read and mark It is

spring.

summer.

autumn.

The food is

in the classroom.

in the basket. on the table.

They eat

chocolate cake.

sweets.

taco.

They are very

angry.

hungry.

small.

The children

play football.

cry.

sing a song.

Write What do you like doing in the summer? I like

15 Les teksten i oppgave 14 på nytt. Sett kryss ved riktig avslutning på setningene. Skriv hva du liker å gjøre om sommeren.

143


16 How to make a smoothie You need: 1 cup of fruit of your own choice ½ cup of juice of your own choice ½ cup of yogurt of your own choice

of your own choice – valgfri, som du velger selv

Lu, Jacob, Isabelle and George love smoothies. What is their favourite?

144

16 Lytteoppgave. Hør hva Lu, Jacob, Isabelle og George liker best i smoothien sin, og skriv riktig navn under hvert bilde.


5 School’s out! 10

17 Read and write

1 2 3 4

I am hungry. I would like a pineapple, please. I am looking for spiders. What time is it?

5 6 7 8

Wake up! Hurry up! We are late for school. Thank you very much!

17 Les setningene. Sett riktig nummer i rutene ved tegningene.

145


Now I know Read and write

Nå kan jeg:

Jeg må øve mer på:

146

Skriv engelske ord du kan. Lag setninger med noen av ordene. Egenvurdering. Tenk gjennom hva du har lært i tredje klasse og hva du må øve mer på. Skriv det ned og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

Splendid!


He has ... She is good at ...

It is … o’clock

It has ...

This is ...

That is ...

Great job! My name: Teacher’s name: Bruk setningsmønstrene, gå på jakt i bildene og snakk om hva dere har lært i løpet av året.

147


Word list Øveord og høyfrekvente ord, 1.–3. trinn A

a en, ei, et a quarter past kvart over a quarter to kvart på am er an en, ei, et and og angry sint animal dyr apple eple are er arm arm at brukes foran klokkeslett: at six o’clock = klokka seks autumn høst

B

back rygg ball ball banana banan bat flaggermus bathroom baderom bed seng bedroom soverom bee bie beetle bille behind bak bell bjelle, klokke between mellom big stor bird fugl biscuit kjeks black svart blond blond blood blod blow blåse blue blå

148

body kropp bone bein book bok boots støvler boy gutt bread brød breakfast frokost brick murstein/teglstein brother bror brown brun build bygge butter smør butterfly sommerfugl buy kjøpe

C

cake kake can kan candle stearinlys car bil cat katt cereal frokostblanding chain lenke chair stol cheese ost chicken kylling chocolate sjokolade Christmas card julekort Christmas cracker knallbongbong Christmas present julegave Christmas tree juletre circle sirkel climb klatre cloudy skyet cold kaldt cool kult

cow ku crayon fargeblyant cucumber agurk curly krøllete cut out klippe ut cycle sykle

D

dad pappa dance danse dinner middag do homework gjøre lekser dog hund doll dokke down ned draw tegne dress kjole drink drikke duck and

E

ears ører eat spise elbow albue elephant elefant eyes øyne

F

face ansikt Father Christmas julenissen father far fish fisk floor gulv flour mel flower blomst foggy tåkete


foot fot fox rev Friday fredag friend venn

hot varm house hus hungry sulten hunter jeger

G

I

garden hage get up stå opp giraffe sjiraff girl jente glue lim going (on a holiday) skal (på ferie) goldfish gullfisk grandfather bestefar grandmother bestemor grapes druer green grønn grey grå

H

hailing hagl hair hår half past halv (klokkeslett) ham skinke hamster hamster hand hånd happy glad has ha, har have ha, har he han head hode hear høre heart hjerte heavy tung helmet hjelm hippo flodhest hit slå horns horn horse hest hot dog pølse i brød

I jeg in i, inn in front of foran is er it det

J

jacket jakke jam syltetøy jumper genser jump hoppe

K

kitchen kjøkken kite drage kitten kattunge knee kne

L

lamp lampe leg bein light lett like like, liker lion løve living room stue long lang look for se etter, lete etter lunch lunsj

mittens votter Monday mandag monkey apekatt mother mor mouse mus mouth munn mum mamma my min, mitt, mine

N

neck hals need trenge next to ved siden av nice hyggelig nose nese

O

of av old gammel on på orange appelsin orange oransje out ut over over

P

pear pære pencil blyant pig gris

M

make lage me meg meat kjøtt milk melk

149


pineapple ananas pink rosa play computer games spille dataspill play football spille fotball play handball spille håndball play ice hockey spille ishockey please vær så snill plum plomme poster plakat pupil elev puppy hundevalp purple lilla

R

rabbit kanin raincoat regnjakke raining regn read lese red rød reindeer reinsdyr ride ri roof tak (utvendig) rug gulvteppe run løpe

S

sad trist salad salat Saturday lørdag scarf skjerf scary skummel school bag skolesekk school skole scissors saks see se, ser she hun sheep sau shelf hylle (vegghylle) shoes sko short kort shoulder skulder sick syk

150

sister søster skate kjøre rullebrett / gå på skøyter ski gå/stå på ski skirt skjørt sleep sove small liten smell lukte snowflake snøfnugg snow snø socks sokker spider edderkopp spotty prikkete spring vår square firkant/kvadrat star stjerne sticks pinner stocking strømpe stomach mage straw strå strawberry jordbær stripy stripete sugar sukker summer sommer Sunday søndag sunny sol sweets sukkertøy, godteri swim svømme

T

table bord tail hale tall høy tea te teacher lærer teddy bamse teeth tenner that den, det the the man = mannen this denne, dette Thursday torsdag to å, til too også tomato tomat tongue tunge

toys leker tree tre triangle trekant trousers bukser T-shirt T-skjorte Tuesday tirsdag

U

umbrella paraply under under up opp

V

visit besøke

W

walk gå wardrobe garderobe/ klesskap watch TV se på TV water vann we vi Wednesday onsdag wellies gummistøvler wet våt white hvit window vindu windy vind wing vinge winter vinter wolf ulv wrap pakke inn write skrive

Y

yellow gul you du, dere young ung

Z

zebra sebra zoo dyrehage


My words

151


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 1. utgave, 1. opplag Denne boka er en del av læreverket Explore 1−7. Læreverket dekker målene for engelsk etter den reviderte læreplanen fra 2013. Printed in Latvia by Livonia Print SiA, 2014 ISBN 978-82-05-45194-0 Redaktør: Camilla Glende Bilderedaktør: Sissel Falck Design og layout: Bardus Design Omslagsdesign: Bardus Design Omslagsillustrasjon: Monia Nilsen Logo: Aud Gloppen Illustrasjoner: Monia Nilsen: English every day, 1 New friends, 2 My day, 6 Come in! 9 The three little pigs, 10 School’s out! Odd Henning Skyllingstad: 3 Picnic in the woods, 4 Little Red Riding Hood, 5 Christmas in the classroom, 7 My fantastic body, 8 Digging for dinosaurs. Design av spill side 70–71: Vibeke Tjæreberget, illustrasjoner: Monia Nilsen. Foto: Side 9: Thomas Northcut/Digital Vision/Getty Images, s.20: ø. Getty Images, John Daniels/Getty Images, imago/ City-Press/Allover Press, microstock/NTBscanpix, Blend images/Getty Images, s.22: Lena Granefelt / Imageselect, s.43: microstock/NTBscanpix, ø.t.h GBA, s.44 : ø. microstock/NTBscanpix, Ina agency, NTBscanpix, microstock/ NTBscanpix, s. 74: microstock/NTBscanpix, s. 98: ø. Alamy/Imageselect, n. Alamy/Allover Press, s. 101: ø . microstock/NTBscanpix, m. Gustav Lorentzon / Imageselect, Vladimir Pcholkin / Imageselect, Sonderegger Christof / Imageselect, n. Getty Images, s. 113 ø. microstock/NTBscanpix, m. Picturepoint, n. Getty Images, s.144 Astrid Hals/frukt.no. Kilder: s. 18 Gruffalo: Text copyright © Julia Donaldson 1999. Illustrations copyright © Axel Scheffler 1999. First published in 1999 by Macmillan Children’s Books. s. 88 Animal house: These lyrics, written by Dave Holmes, have been reprinted with the permission of the British Council, and are taken from www.britishcouncil.org/learnenglishkids. This song, written by Dave Holmes, first appeared at www.britishcouncil.org/learnenglishkids and is reprinted with the permission of the British Council. s. 116 Hey diddle, diddle: © Roger Stevens, 2010, On My Way to School I Saw A Dinosaur, A&C Black, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc. s. 120 Adding up: © Roger Stevens, 2010, On My Way to School I Saw A Dinosaur, A&C Black, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc. Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: Gyldendal Undervisning Grunnskoleredaksjonen Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo E-post: undervisning@gyldendal.no www.gyldendal.no/undervisning

Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo


B Ellen M. Tudor Edwards Mona Evelyn Flognfeldt Elisabeth Moen

My Book

Engelsk for barnetrinnet

Engelsk for barnetrinnet

EXPLORE gir elevene en god start i engelsk gjennom trygg progresjon og gjennomtenkt ordinnlæring. Elevene lærer ord, setningsmønstre og strategier slik at de raskt kan forstå og bruke språket til å kommunisere. Med EXPLORE får lærer og elever støtte og inspirasjon til å snakke engelsk fra første stund. Læreverket er i tråd med revidert læreplan i engelsk fra 2013. EXPLORE møter elevene med • utforskende, kreative og engasjerende aktiviteter • motiverende samspill mellom My Book, Flash Cards, Smart Tavle og nettsted • muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere • differensierte oppgaver og gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon • systematisk progresjon av grunnleggende ferdigheter EXPLORE gir læreren • støtte og inspirasjon gjennom praktisk og intuitiv Teacher’s Book • rikt lydmateriell og nye, spennende muligheter med Smart Tavle • konkretiseringsmateriell for ordinnlæring og setningsmodellering med Flash Cards • hjelp til å vurdere og differensiere

Se gyldendal.no/explore for digitale komponenter.

Edwards Flognfeldt Moen

EXPLORE for 3. klasse består av • My Book • Teacher’s Book • Flash Cards • CD


Explore 3 My Book