Page 1

spr책k 2010 etter- og videreutdanning


GYLDENDAL UNDERVISNING Etter- og videreutdanning For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss! Birgit Bakken, markedskonsulent Tlf.: 22 99 04 61 E-post: birgit.bakken@gyldendal.no Sentralbord: 22 03 41 80 E-post: undervisning@gyldendal.no www.gyldendal.no/evu


Innhold Spansk Caminos

4

Gyldendals spanske lommegrammatikk

6

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk

7

Caminos (eldre utg.)

7

Caminando

8

Intensivkurs Parlate italiano

8

Spansk intensivkurs Se habla español

9 NYHET

Italiensk Allegro

10

Engelsk Bridges

12

Window on the World

13

Tysk Lieber Deutsch

14

Fransk Levende fransk

14

Det europeiske rammeverket for språk

15


4

spansk

Spansk Caminos

For kurs m e lærer d

– det mest brukte spanskverket for voksenopplæring Det er spennende å lære spansk! Caminos er et moderne og oversiktlig verk, enkelt å bruke med lærebok og arbeidsbok samlet til en alt‑i‑ett‑bok. Caminos inneholder alt man trenger for å lære spansk: • hvordan arbeide for å tilegne seg språket • hvordan utvikle kommunikative ferdigheter som lytte, lese, snakke, skrive • hvordan lære om og forstå kultur og samfunn Caminos er velegnet til kommunikativ undervisning. Deltakerne l­ærer å bruke språket aktivt fra første stund, de lærer raskt å uttrykke seg ­spontant og føre en fri samtale. De får veiledning i hvordan de best kan arbeide for å tilegne seg spansk. Dette er Caminos • Lære- og arbeidsbok i ett • 3 CD-er (samlet i en 3-pakk) • Lærerveiledning på spansk • 9 leksjoner og 3 revueltos = 12 leksjoner • Oppsummering av grammatikk og n ­ yttige uttrykk etter hver leksjon • Tydelige kommunikative mål • Godt strukturert, lett å finne fram i • Om land, folk, kultur og samfunn • God grammatisk progresjon • Lærestrategier og egenvurderinger

Fakta

Caminos følger Det europeiske rammeverket for språk: Caminos 1 dekker nivå A1 (elementært nivå). Caminos 2 dekker nivå A2 (elementært nivå). Caminos 1 og 2 fører fram til Det europeiske språksertifikatet på grunnivå (A1+A2). Caminos 1 og 2 dekker hver 3 semestre.


5

spansk Lærestrategier Deltakerne får veiledning og forslag til hvordan de best kan arbeide med å lære gloser, å forstå og lese tekster, å lytte og forstå, å uttrykke seg godt muntlig, ordboksarbeid og skrivestrategier. Egenvurdering Ved hjelp av egenvurderingsskjema oppfordres deltakerne til å følge sin egen framgang i språket. Gjennom egenvurdering kan deltakerne beskrive egne ferdigheter i samsvar med Det europeiske rammeverket. Rincón profesional – spansk i arbeidslivet I tillegg til de vanlige leksjonene i spansk dagligtale inneholder Caminos 2 en egen del om spansk i arbeidslivet – «Rincón profesional»: viktige arbeidsrelaterte ord og uttrykk for den som trenger spansk i ­yrkessammenheng. CAMINOS PÅ NETT – www.gyldendal.no/evu • Innplasseringstest • Løsninger til oppgavedelen • «Test deg selv» etter hver leksjon Dette trenger deltakeren: Lære- og arbeidsbok i ett

3 CD-er

Dette trenger læreren: Lære- og arbeidsbok i ett

3 CD-er

Lærerveiledning

CD-ene inneholder • lytteforståelse, dagligspråk, øvelser, dialoger • folk, land, kultur, sanger Lærerveiledningen inneholder • metode: hvordan undervise med et kommunikativt verk • idéer og aktiviteter til hver leksjon

Caminos 1 og 2

Veiledende pris 2010

1. utg. 2005 og 2006 978-82-05-33212-6

Caminos 1 lære- og arbeidsbok i ett

445,-

978-82-05-33213-3

Caminos 1 CD-er (3-pakk)

355,-

978-82-05-33969-9

Caminos 1 lærerveiledning – Guía didáctica

362,-

978-82-05-34657-4

Caminos 2 lære- og arbeidsbok i ett

455,-

978-82-05-35503-3

Caminos 2 CD-er (3-pakk)

355,-

978-82-05-35502-6

Caminos 2 lærerveiledning – Guía didáctica

362,-


6

spansk

Gyldendals spanske lommegrammatikk – for alle som vil lære seg spansk Vil du bli god i spansk? Gyldendals spanske lommegrammatikk gir en oversiktlig presentasjon av grammatikken som utgjør det spanske språket. Struktur og inndeling innbyr til å bli kjent med og fordype seg i spansk grammatikk. Hvert grammatiske tema presenteres i oversikter, deretter forklares bruken med eksempler fra dagliglivet. Der det er aktuelt, fokuseres det på ulikheter i Latin-Amerika og Spania. • Praktisk innføring i spansk g ­ rammatikk • Fokus på hele den spansk­talende verden • Velstrukturert og lett å finne fram i • Oversikter, forklaringer og regler • Eksempler fra dagligspråket Forfattere: Cand.philol. Kari Soriano Salkjelsvik er sti­ pen­diat ved Romansk institutt, Universitetet i Bergen, der hun i mange år har undervist som universitetslektor på innførings­kurset i spansk, i praktisk spansk og i latinamerikansk litteratur. Hun har til sammen ca. 20 års undervisnings­ erfaring fra forskjellige universiteter, både i USA og i Spania. Dr.art. Petr Pitloun er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Han underviser i praktisk spansk og spansk grammatikk på alle nivåer. Han har spesialisert seg på det spanske verbalsystemet og tok doktorgrad i 2003. Han har studert moderne språk ved det Pedagogiske Universitetet i ­Volgograd i Russland.

Gyldendals spanske lommegrammatikk

Veiledende pris 2010

2. utg. 2007 978-82-05-37093-7

Gyldendals spanske lommegrammatikk

321,-


7

spansk

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk

Øvelse r fra begyn nernivå

Få bedre tak på grammatikken med Gyldendals øvelser i spansk grammatikk! Heftet inneholder øvelser fra begynnernivå i generell grammatikk, fasit og selvevalueringstest, og kan derfor brukes som supplement til ethvert spanskverk. Øvelsene gir grunnleggende kunnskaper i spansk grammatikk, og passer for: • • • • •

Spanskelever i videregående skole Kursdeltakere Studenter ved universitet og ­høgskole Den som studerer spansk på egenhånd Den som vil friske opp ­kunn­skapene sine

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk kan brukes helt uavhengig av ­eller sammen med Gyldendals spanske lommegrammatikk. Gyldendals øvelser i spansk grammatikk

Veiledende pris 2010

1. utg. 2007 978-82-05-37095-1

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk

93,-

Caminos (eldre utg.) Komponentene til «gamle» Caminos vil fortsatt være i salg, men de blir ikke trykket opp igjen når de er utsolgt. Se for øvrig Caminos på side 4. Caminos 1 og 2

Veiledende pris 2010

1. utg. 1996 og 1998 978-82-7020-531-8

Caminos 1 lærebok

375,-

978-82-7020-576-9

Caminos 1 arbeidsbok

266,-

978-82-7020-579-0

Caminos 1 oppgaveløsning

92,-

978-82-7020-846-3

Caminos 1 CD 2 til lærebok

210,-

978-82-7020-847-0

Caminos 1 CD 3 til lærebok

210,-

978-82-7020-848-7

Caminos 1 CD til arbeidsbok

210,-

978-82-7020-581-3

Caminos 1 lærerveiledning

256,-

978-82-7020-678-0

Caminos 2 lærebok

446,-

978-82-7020-816-6

Caminos 2 arbeidsbok

272,-

978-82-7020-839-5

Caminos 2 oppgaveløsning

92,-

978-82-05-31331-6

Caminos 2 CD 1 til lærebok

210,-

978-82-05-31332-3

Caminos 2 CD 2 til lærebok

210,-

978-82-05-31333-0

Caminos 2 CD til arbeidsbok

210,-


8

spansk, italiensk

Caminando

Kurs eller se lvstudium

– spansk for videregående skole (nivå I) Døråpner til den spanske verden! Her er alt du trenger mellom to permer! Caminando er årstrinnsbøker for Vg1 og Vg2. Alt-i-ett-bøkene inneholder hver seks arbeidsområder, ­unidades. Hver unidad består av fire deler som ivaretar progresjonen i lære­ stoffet, og avsluttes med en selvtest. I tillegg finnes CD-er, nettsted og lærer­veiledninger. Lærerveiledningene har forslag til undervisningsopplegg, nyttige tips, lytteøvinger, strategiark og tester. Caminando på nett – www.gyldendal.no/caminando Caminando 1 og 2 1. utg. 2006 og 2007 Bokmål

Veiledende pris 2010 Nynorsk

978-82-05-34763-2 978-82-05-34781-6 Caminando 1 lære- og arbeidsbok i ett

451,-

978-82-05-34782-3

Caminando 1 lærerveiledning

446,-

978-82-05-34783-0

Caminando 1 CD 1–2

440,-

978-82-05-37078-4 978-82-05-37079-1 Caminando 2 lære- og arbeidsbok i ett

473,-

978-82-05-37080-7

Caminando 2 lærerveiledning

466,-

978-82-05-37081-4

Caminando 2 CD 1–2

440,-

Intensivkurs Parlate italiano

– Gyldendals intensivkurs italiensk

Kurs for sel vstudiu m

Hvis du er nybegynner eller ønsker å friske opp språkkunnskapene dine, kan du lære italiensk på egenhånd på en underholdende og effektiv måte med Parlate italiano! Parlate italiano består av lærebok og 3 CD-er: • Krever ingen forkunnskaper • 30 leksjoner fra dagliglivet • 60 levende dialoger på 3 CD-er • Norsk oversettelse og grammatikk • Øvingsoppgaver med løsninger • Passer best for selvstudium Parlate italiano

Veiledende pris 2010

1. utg. 1996 978-82-05-30426-0

Italiensk: Parlate italiano. Pakke m/lærebok og 3 CD-er

600,-


9

spansk

Spansk intensivkurs Se habla español

Kurs for sel vstudiu m

Se habla español framstår i denne 3. utgaven som et helt nytt kurs, med utvidet lyttestoff fra ca. 1 time til 5 ½ time. Boka har fått ny layout, har flere oppgaver, nye ord og uttrykk, og er lett å finne fram i. Se habla español passer for deg som er n ­ y­begynner eller ønsker å friske opp kunnskapene dine, og du kan lære deg spansk på en underholdende og effektiv måte. Kurset er levende og praktisk, velegnet til selvstudium. Se habla español består av lærebok og 5 CD-er. Du trenger både boka og CD-ene for å få fullt utbytte av kurset. Bok og CD-er selges hver for seg. I løpet av 28 leksjoner får du grunnleggende kunn­skaper i spansk. Det er lett å følge den dagligdagse tonen i dialogene. Du overvinner raskt den usikkerheten mange føler når de gir seg i kast med et nytt og fremmed språk. Nye ord, språklige vendinger og strukturer kommer igjen i forskjellige sammenhenger, slik at spansken lettere fester seg. Boka har også en rekke øvelser, som du kan gjøre både skriftlig og muntlig. Med litt innsats underveis vil du være i stand til å føre enkle samtaler på spansk når du er ferdig med kurset.

NYHET

Det er lagt stor vekt på lyttestoffet, og du kan øve på spansk uttale fra første stund. Etter å ha gjennomgått en leksjon, kan du øve videre med CD-en når og hvor du vil. • • • •

5 CD-er 5 1/2 time lyttestoff 56 dialoger på spansk alle dialoger lest med pauser – du gjentar • norske ord og setninger – du svarer og får bekreftelse • muntlige øvelser – du svarer og får «fasiten» på spansk

Spansk intensivkurs Se habla español

«Så mye praksis som mulig, så mye teori som nødvendig» – dette er Se habla español

Veiledende pris 2010

3. utg. 2009 978-82-05-39567-1

Lærebok

kr 275,-

978-82-05-39568-8

CD 1–5

kr 375,-


10

italiensk

Italiensk Allegro

For kurs m e lærer d

– italienskverk for begynnere Med Allegro er det lett å være både lærer og elev. Boka er velegnet til kommunikativ undervisning. Eleven lykkes fra første stund, får raskt overblikk og lærer seg grunnleggende italiensk på en inspirerende måte. ­Allegro har samlet lærebok og arbeidsbok til en alt-i-ett-bok. Med Allegro er det morsomt å lære italiensk! Allegro inneholder alt man trenger for å lære italiensk: • hvordan arbeide for å tilegne seg språket • hvordan utvikle kommunikative ferdigheter som ­lytte, lese, snakke, skrive • hvordan lære om og forstå kultur og samfunn

Dette er Allegro • Lære- og arbeidsbok i ett • 1 CD • Lærerveiledning på italiensk • Moderne og forfriskende • Klar oppbygging og struktur: 8 leksjoner og 4 ripassi = 12 leksjoner • Oppsummering av grammatikk og nyttige uttrykk etter hver leksjon • Grammatikkoversikt, ordlister, oppgaveløsninger • Lett å finne fram i • Mange muntlige og praktiske øvelser • Fine gruppe- og parøvelser • Gode uttaleøvinger • Italia & italiani – kultur, land og folk hånd i hånd • Lærestrategier og egenvurderinger


11

italiensk

Fakta

Allegro følger Det europeiske rammeverket for språk: Allegro 1 og 2 dekker nivå A1 og A2 (elementært nivå) til Det europeiske ­språksertifikatet. Allegro 1 og 2 dekker hver 2–3 semestre, alt etter hvordan man organiserer undervisningen.

Lærestrategier Deltakerne får veiledning og forslag til hvordan de best kan arbeide med å lære gloser, å forstå og lese tekster, å lytte og forstå, å uttrykke seg godt muntlig, ordboksarbeid og skrivestrategier etc. Egenvurdering Ved hjelp av egenvurderingsskjema oppfordres deltakerne til å følge sin egen framgang i språket. Gjennom egenvurdering kan deltakerne beskrive egne ferdigheter i samsvar med Det europeiske rammeverket. ALLEGRO PÅ NETT – www.gyldendal.no/evu • Innplasseringstest • «Test deg selv» (bare til Allegro 2) etter hver leksjon Dette trenger deltakeren: Lære- og arbeidsbok i ett

1 CD

Dette trenger læreren: Lære- og arbeidsbok i ett

1 CD

Allegro 1 og 2

Lærerveiledning

Veiledende pris 2010

1. utg. 2004 og 2005 978-82-05-32886-0

Allegro 1 lære- og arbeidsbok i ett

445,-

978-82-05-32887-7

Allegro 1 CD

210,-

978-82-05-33361-1

Allegro 1 lærerveiledning – Guida per l`insegnante

362,-

978-82-05-33769-5

Allegro 2 lære- og arbeidsbok i ett

455,-

978-82-05-33770-1

Allegro 2 CD

210,-

978-82-05-33774-9

Allegro 2 lærerveiledning – Guida per l`insegnante

362,-


12

engelsk

Engelsk

For kurs m e lærer d

Bridges – engelsk for begynnere

Lær grunnleggende engelsk! Bridges er skrevet spesielt for voksne, og passer for den som har liten eller ingen erfaring med engelsk fra før. Progresjonen er langsom og gir deltakerne god anledning til å bygge opp sine kunnskaper. Bridges fører fram til Det europeiske språksertifikatet, men er samtidig et godt alternativ for den som ønsker å ta grunnskoleeksamen i engelsk.

Dette er Bridges • Velegnet for kommunikativ undervisning • Varierte tekster, temaer og faktastoff • Man lærer å bruke språket aktivt fra f­ ørste stund • Ulike aktiviteter utvikler evnen til å ­beherske ulike språksituasjoner • Lese-, øvings- og lyttestoff knyttes nøye sammen til en helhet • Lyttestoffet presenteres i vanlig ­tempo  fra første stund

Fakta

Bridges 1 og 2 fører fram til Det europeiske språksertifikatet på grunnivå (A1+A2). Bridges 1 og 2 dekker hver 2 (3) kurs/semestre.

Dette trenger deltakeren: Lærebok

Arbeidsbok

4 CD-er

Dette trenger læreren: Lærebok

Arbeidsbok

4 CD-er

Lærerveiledning


13

engelsk Bridges og grunnskoleeksamen Bridges er et godt alternativ for unge og voksne som ønsker å avlegge grunnskoleeksamen. Bridges 1 passer for den absolutte nybegynner, f eks minoritetsspråklige og andre som har liten eller ingen kjennskap til engelsk fra før. Bridges 1 har langsom progresjon, men man kan legge opp til en raskere progresjon, og eventuelt begynne et stykke inn i Bridges 1 eller direkte med Bridges 2. Bridges 2 egner seg for den som har noe kjennskap til engelsk fra før og til oppfriskning. Man kan godt starte med Bridges 2 selv om man ikke har brukt Bridges 1 tidligere. Bridges 1 og 2 dekker til sammen ordforråd og den språklige og grammatikalske delen til grunnskoleeksamen, men må suppleres med stoff om kultur og samfunn.

Bridges 1 og 2

Veiledende pris 2010

1. utg. 1995, 1996 og 1997 978-82-7020-422-9

Bridges 1 Classroom Book

383,-

978-82-7020-449-6

Bridges 1 Practice Book

274,-

978-82-7020-841-8

Bridges 1 CD 1 til Classroom Book

210,-

978-82-7020-842-5

Bridges 1 CD 2 til Classroom Book

210,-

978-82-7020-843-2

Bridges 1 CD 1 til Practice Book

210,-

978-82-7020-844-9

Bridges 1 CD 2 til Practice Book

210,-

978-82-7020-454-0

Bridges 1 lærerveiledning

362,-

978-82-7020-511-0

Bridges 2 Classroom Book

383,-

978-82-7020-512-7

Bridges 2 Practice Book

274,-

978-82-05-31320-0

Bridges 2 CD 1 til Classroom Book

210,-

978-82-05-31321-7

Bridges 2 CD 2 til Classroom Book

210,-

978-82-05-31322-4

Bridges 2 CD 1 til Practice Book

210,-

978-82-05-31323-1

Bridges 2 CD 2 til Practice Book

210,-

978-82-7020-517-2

Bridges 2 lærerveiledning

362,-

For kurs m e lærer d

Window on the World – grunnskoleopplæring for voksne, engelsk

Window on the World

Veiledende pris 2010

1. utg. 1996 978-82-05-22880-1

Window on the World grunnbok, bokmål

428,-

978-82-05-22881-8

Window on the World grunnbok, nynorsk

428,-

978-82-05-22882-5

Window on the World arbeidsbok 1 m/CD

351,-

978-82-05-22884-9

Window on the World arbeidsbok 2 m/elevkassett

367,-

978-82-05-22887-0

Window on the World lærerveiledning 1

418,-

978-82-05-24232-6

Window on the World lærerveiledning 2

418,-

978-82-05-28775-4

Window on the World CD-er, 1–4 (i sett)

924,-


14

tysk, fransk

Lieber Deutsch – tysk for videregående skole og voksne (nivå I)

For kurs m e lærer d

Lieber Deutsch 1 og 2 er alt-i-ett-bøker som fokuserer på praktisk tysk og muntlig kommunikasjon. Gjennom tekster og øvelser kommer man lett inn i språket, og blir raskt god til å snakke tysk. Deltakerne stimuleres til å resonnere rundt grammatikk og til selv å oppdage språklige strukturer og sammenhenger. Lieber Deutsch har i tillegg et nettsted. Det er igjen morsomt å lære tysk! LIEBER DEUTSCH PÅ NETT – www.gyldendal.no/lieberdeutsch Lieber Deutsch 1 og 2 1. utg. 2006 og 2007 Bokmål

Veiledende pris 2010

Nynorsk

978-82-05-34764-9 978-82-05-34771-7 Lieber Deutsch 1 lære- og -arbeidsbok i ett

451,-

978-82-05-34773-1

Lieber Deutsch 1 lærer-CD 1–4

870,-

978-82-05-34772-4

Lieber Deutsch 1 lærerveiledning

490,-

978-82-05-37074-6 978-82-05-37075-3 Lieber Deutsch 2 lære- og -arbeidsbok i ett

473,-

978-82-05-37077-7

Lieber Deutsch 2 lærer-CD 1–3

645,-

978-82-05-37076-0

Lieber Deutsch 2 lærerveiledning

490,-

Levende fransk

For kurs m e lærer d

Levende fransk er skrevet spesielt for voksne som vil lære seg språket helt fra begynnelsen av. Målet med læreverket er først og fremst å utvikle kommunikative ferdigheter.

Fakta

Levende fransk 1 forbereder til Det europeiske språksertifikatet på ­grunnivå (A1+A2). Levende fransk 1 dekker 4 kurs/semestre.

Levende fransk 1

Veiledende pris 2010

1. utg. 1991 og 1992 978-82-7020-316-1

Levende fransk 1 lærebok

383,-

978-82-7020-317-8

Levende fransk 1 arbeidsbok

274,-

978-82-05-33192-1

Levende fransk 1 CD-er (3-pakk)

395,-

978-82-7020-318-5

Levende fransk 1 oppgaveløsning

92,-

978-82-7020-323-9

Levende fransk 1 lærerveiledning

259,-


Det europeiske rammeverket for språk Gyldendal tilbyr læreverk i samsvar med rammeverket. Rammeverket er en beskrivelse av hva det vil si å kunne et språk. Beskrivelsen viser hvilke kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige på ulike nivåer. A1+A2 = elementært nivå, B1+B2 = øvet nivå. På hvert nivå beskrives 5 ferdigheter. Ferdigheter

A1

A2

B1

Lytteforståelse

Jeg kan kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår meg selv, min familie og mine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Jeg kan forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder av umiddelbar personlig betydning (f.eks. svært enkel informasjon som gjelder meg selv og min familie, mitt nærmiljø, innkjøp og arbeidsliv). Jeg kan oppfatte hovedinnholdet i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger.

Jeg kan forstå hoved­inn­ holdet i klar standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fri­ tid. Jeg kan forstå hoved­ innholdet i mange radio- og TV-programmer om aktu­ elle saker eller om emner som er av personlig eller faglig inte­resse for meg, når det snakkes relativt lang­somt og tydelig.

Leseforståelse

Jeg kan forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Jeg kan lese svært korte, enkle tekster. Jeg kan finne spesi­fikke, forutsig­ bare opplysninger i enkel daglig­dags informasjon som reklame, brosjyrer, menyer og rutetabeller. Jeg kan forstå korte, enkle personlige brev.

Jeg kan forstå tekster der språket i stor grad er preget av dagligdagse ord og uttrykk eller vanlige ord knyttet til arbeidet mitt. Jeg kan forstå personlige brev med beskri­velser av hendelser, følelser og ønsker.

Føre en ­samtale

Jeg kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtale­ partneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe meg å formu­lere meg. Jeg kan stille og svare på enkle spørs­ mål knyttet til umiddel­ bare behov eller svært kjente emner.

Jeg kan delta i enkle og rutine­pregede samtale­situasjoner som innebærer enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter. Jeg kan bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår som regel ikke nok til å holde samtalen gående.

Jeg kan klare meg språklig i de fleste situasjoner som kan oppstå når jeg reiser i et område der språket snakkes. Jeg kan uforberedt delta i samtaler om kjente emner, emner av personlig interesse eller som er viktige i dagliglivet (f.eks. familie, hobby, arbeid, reise, aktuelle hendelser).

Uttrykke seg muntlig

Jeg kan bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor jeg bor og mennesker jeg kjenner.

Jeg kan bruke en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte å beskrive familie og andre mennesker, boforhold, min utdannings­bakgrunn og min nåværende eller tidligere jobb.

Jeg kan gi en enkel, sammen­hengende fram­ stilling av hendelser, erfaringer, drømmer, håp og planer. Jeg kan kort for­ klare og begrunne mine meninger og planer. Jeg kan fortelle en historie eller gjen­fortelle handlingen i en bok eller film og beskrive reaksjonene mine.

Uttrykke seg skriftlig

Jeg kan skrive et enkelt postkort, f.eks. et julekort. Jeg kan fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.

Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskjeder. Jeg kan skrive et svært enkelt personlig brev, f.eks. et takkebrev.

Jeg kan skrive en enkel og sammenhengende tekst om dagligdagse emner eller emner som berører meg personlig. Jeg kan skrive personlige brev og beskrive opplevelser og inntrykk.


16

tysk, fransk Prepress: Laboremus Prepress AS. Trykk: 07 Gruppen AS. Omslagsbilde: © Adrian Weinbrecht, GV Press

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/evu, e-post: undervisning@gyldendal.no

9-110-036

BOKMÅL

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Språk 2010 - Gyldendal etter- og videreutdanning  

Språkkatalog 2010 for Gyldendal Undervisning, etter- og videreutdanning