საყდრისი ყაჩაღიანი - კულტურული მემკვიდრეობიდან ოქროს თანამედროვე მოპოვებამდე  

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა