საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია/ Georgian Young Lawyers' Association

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია/ Georgian Young Lawyers' Association

Georgia

gyla.ge/