__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Oktober 2012 GRACE GARDEN - opplæringsenter med fokus på bærekraft. wind main

N

io direct

view

ns

W

Grace Garden

E

win main d dire

Education centre

ctions

S

The buildings are following sustainable building principles with adobe as the main material. The design is adapted to local climate with particular focus on natural ventilation and light.

Food Forest section 1

Main Building Area for study, gatherings eating and hang out. Possibilities for ekstra accomodation areas. Veranda with beautiful view

Water Catchment Pond

Kitchen

Food forest

Area for coocking and preparation of food including storage rooms

section 2

Dormitories Flexible rooms that each can accomodate uptil 10 persons

Grace Garden

Fruit-, Vegetables-, Herb-gardens

The inner garden room that connects the main building with the dormitories and create a common protected space

Food forest section 2

Education Centre Including Kitchen, Dormitories and inner garden

Phase 1:

Food forest

Main Building

Food forest

Materials: 80 000 baht

section 2

section 2

Kitchen

Materials: 30 000 baht Labor and administrative costs, estimated 3 months a 8 2000 baht: 246 000 baht Phase 1: Total 356 000 baht

Phase 2:

Dormitories

Materials 1 house: 6 dormitories:

Food forest section 2

Nursery

30 000 baht 180 000 baht

Labor and administrative costs, estimated 3 months a 8 2000 baht: 246 000 baht Phase 2: Total 426 000 baht Phase 1+2: Total 782 000 baht Estimated time and price are based on required needs and space. Further design will be done at a later stage, within the economical framework predicted here.

Ex Staff House Ex Staff House Ex Toilets

Grace Garden Sustainable Living and Learning centre & Sustainable Technology Programme


Regntida går mot slutten og i Gyaw Gyaw er vi i gang med nye prosjekter. GRACE GARDEN - opplæringsenter med fokus på bærekraft. Hovedprosjektet for de kommende månedene er oppbyggingen av et opplæringsenter for bærekraft i landsbyen vår. Projsketet er initiert av BGET - Border Green Energy Team (www.bget.org) som har lang erfaring med solcelle teknologi, mikro-hydro og biogass langs grensa, hovedsakelig i rurale områder for å forenkle hverdagen for tusenvis av migranter i de små landsbyene. De ønsker å bygge opp et opplæringsenter med fokus på fornybar energi og kunnskap og teknikker tilpasset dette. Målgruppen er lokale studenter og landsbybeboere som ønsker å lære mer, studenter fra universitet i Thailand og internasjonale aktører som BGET allerede samarbeider med. Valget falt på landsbyen vår og oss som samarbeidspartnere for planlegging og bygging av de fysiske rammene, hovedsakelig adobehus. En morsom og givende oppgave vi har tro på vil tilføre både oss, fremtidige studenter og landsbyen noe ekstra. Kanskje også deg? Vi ønsker å invitere til en to uker lang workshop sammen med oss på dette prosjektet i slutten av februar. Hold av uke 8 og 9 og følg med for fullstendig invitasjon på www.gyaw.org. Man skal ikke kaste stein i glasshus, men vi blir stadig like forundret over alt som blir gjort i den gode gjernings øyemed. Nå har vi besluttet å bruke noen måneder av vår tid til å ”rydde opp” etter tidligere besøkendes hjelpende hender. Vi har også sagt ja til å gjøre noen små prosjekt som ikke nødvendigvis gir avkastning i form av ny kunnskap eller innovasjon, men som rett og slett gjør livet litt enklere for folk i landsbyen. OPPRYDDING ETTER GODE GJERNINGER I: Gjerde rundt fiskedam på skolen i landsbyen. For flere år siden kom en ivrig Candier til landsbyen vår for å gjøre business. Han bygget en diger fiskedam midt på skoletomta og drev fiskeoppdrett en liten stund. På skolegården. Etter å ha brukt landsbyboerne som billig arbeidskraft og tatt all fortjenesten selv, ble han tilslutt kastet ut. Siden den gang har dammen stått der som ei felle. Ingen har hatt råd til å fullføre den, eller i det minste sikre den for barna som daglig løper forbi. Etter utallige turer med hjertet i halsen har vi nå satt opp gjerde!

Før: Uten gjernde! Fiskedammen er tørrlagt i tørkeperioden, da stikker jernforsterkningen opp som spyd. I regntida fylles den med vann til forlystelse for frosk og mygg, men til fare for barna som daglig ferdes rundt den.

Etter: Med gjerde! Vi har brukt overskudd av tømmer fra tidligere prosjekter til påler, fått noe lengre plank av skolen til håndløpere og kjøpt hønsenetting, sterkeste type, på den lokale jernvarehandleren i nabolandsbyen.


OPPRYDDING ETTER GODE GJERNINGER II: Lys og luft til studentene på Academy school/ lage vinduer og fullføre vegger Et annet etterlengtet prosjekt er opprydding etter gode gjerninger utført av “gap-year students” som besøkte den videregående skolen i landsbyen vår. Jeg er usikker på reaksjonen dersom situasjonen ble snudd på hodet og studentene på AcademySchool hadde gjort en gjenvisitt med samme holdning. Resultatet er uansett halvferdige betongvegger rundt alle klasserommene. Fokus var læringsutbyttet for studenter på reise. Skolen sitter igjen med mørke og varme klasserom som forverrer læringssituasjonen for over 100 studenter daglig. Vi er i gang med å rive ned deler av veggene og lage vinduer for å få inn luft og lys, samt forsterke, fullføre og rette opp et heller ujevnt resultat slik at veggene ikke skal rase sammen. Det skader heller ikke om det ser litt bedre ut! Magisk hvordan kommende akademikere plutselig blir håndverkere etter en flytur!

Academyschool med 6 klasserom og aula. Tidligere med velfungerende vegger av resttømmer. Nå med tette betongvegger av ulik høyde og beskaffenhet. Uten noen form for naturlig ventilasjon er resultatet mørke og varme klasserom. Gjennomsnittstemperaturen år/døgn er 26.3 grader, men dagtemperaturen er stort sett over 30 grader hver dag. I de varmeste periodene, over 40 grader. Et par grader fra eller til spiller derfor en stor rolle.

Etter interne diskusjoner, og i samråd med skolens ledelse, har vi kommet frem til en vindusløsning vi mener vil gi naturlig dagslys og ventiasjon inn i klasserommene. I tillegg pusser vi muren og gir den en jevn høyde over det hele. Vi forsøker også å rette opp og forsterke veggene der det er værst, men både skolen og vi er inneforstått med at det ujevne underlaget legger begrensninger på det ferdige resultatet. Etter et par dagers jobb ser det imidlertid svært lovende ut, og både elever og lærere er fornøyde.


EN ENKLERE HVERDAG: Oppgradering av vanntilgangen i landsbyen Grenseområdet har tre sesonger, vi er nå på slutten av regntida, og vann er foreløpig ikke noe problem. Det går imidlertid snart mot ”cold season”, etterfulgt av ”hot season” med temperaturer opp mot 40 grader og kun svært sporadisk nedbør. Når regnet stopper opp i slutten av oktober går det nærmere 7 måneder før neste skikkelige rotbløyte kan forventes. Vanntilførselen til landsbyen vår kommer fra en naturlig kilde i fjellet. 2” plastikk rør fører vannet fra kilden til en oppsamlingstank. Derfra går et tilsvarende rør ned til landsbyen. Det betyr at husstandene nærmest vannkilden har forholdsvis god vanntilgang de månedene det er mye vann, men for hver husstand blir tilførselen stadig dårligere. Allerede i kuldeperioden rundt jul begynner de første å gå tom og i april er det alltid noen uker uten en dråpe å hente for noen. I tillegg er landsbyen i vekst og de 2” plastikk rørene som fører vannet begynner å gå tett. Det var på høy tid å gjøre noe med saken.

Vi har erstattet de gamle 2” rørene med nye 4” og tilrettelagt for en bedre fremføring fra vannkilden til oppsamlingstanken slik at vannet renner lettere og slitasjen på rørene blir mindre. Ved å grave dem litt ned unngår man også uhell fra dyr og folk som beveger seg i området.

Tilslutt: Et samarbeid som bærer gode frukter er samarbeidet med arkitektene Albert Company-Olmo og Jan Glasmeier som er tilknyttet Mae Tao Clinic. Vi designet og bygget både klasserom og midlertidige sovesaler for klinikken sammen med dem tidligere i år, og sovesalene er nå som en av 25 av nærmere 600 innsendte prosjekt shortlisted for Detail Price 2012 i Tyskland. De er også publisert på www.archdaily.com og kommer på trykk i det tyske magasinet “Hauser”, samt det Thailandske “At Home” denne måneden. Vi fortsetter samarbeidet og utvider det til å bli en egen arkitektavdeling i tillegg til Gyaw Gyaw. Deres bidrag hever den arkitektoniske kvaliteten på prosjektene våre, mens vårt bidrag gjør deres prosjekter bedre lokalt tilpasset og løfter det ett hakk i forhold til materialbruk.

Profile for Gyaw Gyaw

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Oktober 2012  

Planlegging av Grace Garden prosjektet og opprydding av "gode gjerninger" i Noh Bo.

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Oktober 2012  

Planlegging av Grace Garden prosjektet og opprydding av "gode gjerninger" i Noh Bo.

Profile for gyawgyaw
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded