Gyaw Gyaw - Rapport November 2010

Page 1

NOVEMBER 2010

Innhøsting av ris i landsbyen

Kveldstemning

Det begynner å bli vinter, selv her i Noh Bo. Sammenlignet med norske forhold kan det ikke kalles kaldt, det er godt over 30 grader på dagen, men nettene er kjølige. Ned i 15 grader er vanlig i desember, og med åpne vegger og forholdsvis tynne tepper blir det lett litt hustrig. Morgenene er imidlertid utrolig vakre. Det ligger et tåketeppe over landskapet og rundt omkring tenner folk små bål de varmer seg på. Det er også tiden for innhøsting av ris, og dette foregår selvfølgelig manuelt med sigd. Risen samles i nek (tilsvarende norske julenek) og slås så mot en planke slik at riskornene faller ned på en duk på bakken. TEAMHOUSE

Gamle brente påler blir som nye

Sand til betonggulv hentes i elva, og bambus til vegger hentes i jungelen. Bambus brukes også som armering i betonggulvet.

Vi i Ga Yaw Ga Yaw er i gang med nytt prosjekt. Det har fått navnet teamhouse og er et såkalt mulitfunksjonsbygg som skal romme både en liten restaurant og butikk med kaffebar, kontorlokaler, overnattingsplass for besøkende og på sikt også en barnehage. Målet er å generere noe inntekter, også lokalt. Litt som da caffe-late bølgen skyldte over Norge for noen år siden, reiser nå, de som kan, til nærmeste større sted for å kjøpe søt iskaffe. Det er også stadig flere besøkende i landsbyen, og absolutt et marked for småretter ved siden av kaffesalg og salg av produkter fra enkeprosjektet. For å romme så mange ulike funksjoner under samme tak er funksjonalitet og fleksibilitet viktige stikkord, og ettersom huset vil ligge ved siden av adobehuset vi bygget før regntiden, vil designen og materialbruken være tilnærmet lik dette. Det er gøy å sammenligne de to husene og se at vi stadig videreutvikler vår egen stil og at de teksniske løsningene holder mål og stadig blir bedre.


Sekundærbæringen felles inn i pålene.

Kontortid.

Vindusrammene er laget uten en eneste spiker. Trepluggene er overskuddsmaterialet, formet og tilpasset med machete.

Ellers går dagene med til planlegging av månedene som kommer og særlig workshoppen som vi håper å gjennomføre i månedskiftet januar/februar neste år. Det er et samarbeid med landsbyledelsen og det lokale klosteret i landsbyen som trenger nytt spisested for munkene og de som besøker dem. Det er en utrolig mulighet for kunnskapsutveksling, såvel faglig som kulturelt og både vi i Ga Yaw Ga Yaw og resten av landsbyen ser veldig frem til disse ukene. SITUASJONEN

Bilder fra den midlertidige flytningleiren som ble opprettet i Noh Bo i fjor. Den er nå lagt ned og menneskene flyttet til andre leire og andre landsbyer lagns grensa. I år er situasjonen tilsvarende i Myawaddy, 100km lenger sør.

Det har vært ”valg” i Burma, og ikke overraskende gikk de juntavennlige av med ”seieren”, i den grad det kan kalles et valg og en seier. Selve valget fikk svært liten oppmerksomhet lokalt, det var situasjonen etter valget folk snakket om. Ikke uventet ble det uroligheter og kamper her langs grensa, og som forventet skjedde det i Myawaddy. Det er rett over grensa for Mae Sot, nærmeste by, 100km sør for Noh Bo. I motsetning til tidligere sto både de store hjelpeorganisasjonene og media klare til å ta imot den store flyktingestrømmen. Det hele var over på tre dager og er ikke noe nytt fenomen, men med media tilstede fikk det mye oppmerksomhet og virket mye større enn tidligere. Situasjonen er imidlertid nesten som før, og her i landsbyen går livet sin vante gang. Jeg sier nesten, for med løslatelsen av Aung San Suu Kyi kom det en ny optimisme inn i hverdagen vår. Hun er datter av et ikon og nå også en samlende leder. Ord som tro på demokrati og samarbeid fremfor væpnet konflikt har sneket seg inn i dagligtalen. Det blir spennende å følge utviklingen videre. Noen snarlig forbedring er ikke å forvente, men det er lov å håper på en endring på sikt. På vegne av alle her i Ga Yaw Ga Yaw, Line.