__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MARS 2011

Detaljer fra det ferdige bygget. Klasserommene har blitt lyse og fine med mulighet for å stenge helt ved kraftig regn. Bambusveggene har en spennende struktur og spiller fint opp mot de jevne og kompakte adobeveggene. Luftingen i endegavlene fungerer som tenkt, og rommene er svale, men veggene mellom rommene (gangen) tar mindre av støyen enn ventet.

WORKSHOP/ACADEMYSCHOOL

Så var nye klasserom for Academiet i Noh Bo ferdige, og vi må så absolutt si oss fornøyde med resultatet. Det

var en fantastisk start sammen med workshopdeltakerne fra Norge, og vi har i stor grad fulgt vinnerutkastet og beslutningene som ble tatt de første ukene, men gjort noen egne tilpasninger underveis. Vi har også jobbet med å videreutvikle en sterkere overflate på adobeblandingen og perfeksjonert hjørnene i forhold til tidligere prosjekt. Adobe er et svært plastisk materiale og adobehus gis ofte en kunstferdig utforming med organiske former, mye sirkler og ujevne flater. Vi ønsker å vise at det kan være et godt, billig og bærekraftig alternativ til betong og jobber derfor med en strammere utforming og mer tradisjonell byggestil.

Pun Pun Farm utenfor Chiang Mai er ledende på adobebygging i Thailand. De viderefører en tradisjon som utnytter leiras plastiske egenskaper og bygger hus i organiske former. Husene har mye humor og kreative løsninger, men de fokuserer, som oss, på det økologiske aspektet ved materialet. De driver opplæring innen sustainable building se: www.punpunthailand.org


Line og noen av barna som ser frem til ny skole

NY SKOLE I MAW KWEE

Typisk Karenhus

Elva, selve nerven i Maw Kwee

Maw Kwee er en liten landsby i fjellene ca 30 km fra Noh Bo hvor vi bor. Det går en liten kjerreveg opp hit,

men de har ikke strøm. Elva er selve nerven i landsbyen og blir brukt til alt: som kjøkken, bad og til drikkevann. Skolen i landsbyen rommer 110 barn fordelt på 6 klassetrinn. De fleste kommer fra omkringliggende landsbyer og bor på sovesal her det meste av året. Undervisningen har foregått med alle barna i ett og samme rom. Ikke de beste rammene for god læring! Maw Kwee er i tillegg en landsby som til tross for at de ikke har noe, får til relativt mye, så da de spurte oss om hjelp var vi raskt enige om å bygge ny skole for dem. Etter inspirasjon fra workshoppen foreslo kollegaene felles brainstorming og designkonkurranse ved oppstart. Det ble gjennomført, og resultatet virker lovende. Vi tar med oss de gode erfaringene fra Academy School i Noh Bo, bygger videre på designen og klasseromsløsningene, men gjør noen forenklinger, endringer og tilpasninger slik at det ferdige bygget blir tilpasset eksisterende situasjon i Maw Kwee.

Vi ukependler og sover på benker i det gamle skolebygget.

Designkonkurranse og oppstart bygging.

Barna synes det er stor stas å hjelpe til!

Profile for Gyaw Gyaw

Gyaw Gyaw - Rapport Mars 2011  

Ferdigstillelse av: Adobe Classrooms for Academyschool.

Gyaw Gyaw - Rapport Mars 2011  

Ferdigstillelse av: Adobe Classrooms for Academyschool.

Profile for gyawgyaw
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded