__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JULI 2014

GOD SOMMER

Highschool i Kler Deh - bygget.

Ønskes dere alle fra oss i Gyaw Gyaw. Våren 2008 leide jeg ut leiligheten, fikk permisjon fra jobben som landskapsarkitekt, og forberedte det som skulle være ett års forsøk for å se hvordan vi kunne bruke arkitektur i bistandsarbeid. Så møtte jeg denne gjengen her! Vi startet Gyaw Gyaw med en filosofi basert på bærekraftig arkitektur, med fokus på lokal medvirkning, kulturelle bånd og tradisjonelle referanser, men med en nysgjerrighet i forhold til design og hvilken retninger vi kunne gå. Prosjekt for prosjekt har vi utviklet både kunnskap og aksept, og gradvis åpnet dører for oss selv og folk i området. Vi har satt fokus på organisering og gjort vårt beste for å vise hva demokrati kan være og innebære. Om vi har lyktes er vanskelig å si, for vi vet ikke hvordan situasjonen ville vært uten vår innsats, men at vi blir verdsatt får vi stadig bekreftet. Vi trives uansett med det vi gjør og har det fint med samarbeidspartnere og i hverandres selskap.

Fra tørkeperiode med knusktørt landskap og temperaturer opp til 45 grader i april og mai, til frodige og fuktige omgivelser med utallige innsekter, farger og lukter så snart regntida starter i mai/juni.

1


Gyaw Gyaw 2009 - 2014 Dette er en oversikt overMaw de største prosjektene vi har gjennomført siden oppstarten i 2009. Kwee

Kler Deh Highschool 2014

Maw Kwee Mae Tari Kler Deh Mae Tari Noh Bo Kler Deh Noh Bo

Kler Deh Highschool 2014

Maw Kwee Primary 2011 - 2012 Maw Kwee Primary

2011 - 2012 Mae Moei National Park

Mae Tuen Wildlife Sanctuary

Mae Moei Tha Song Yang National Park District Tha Song Yang District

Noh Bo Academy 2011 Noh Bo Academy 2011

M

M

Grace Garden Ed-center 2013

oe

iR

oe

iR

Mae Tuen Wildlife Sanctuary

Mae Tari 2013 Mae Tari 2013

ive

THAILAND

r

ive

THAILAND

r

Grace Garden Ed-center 2013

Grace Garden Dormitory 2014 10

Grace Garden Dormitory 2014

5

Mae Ramat District

5

10

BURMA

Mae Ramat District

BURMA

CDC Dormitory 2012 CDC Dormitory 2012

Mae Tao Clinic Office 2012 Mae Tao Clinic Office 2012

AH1

Win Sein

Mae Sot AH1

Ywathikon Win Sein Ywathikon

Mae Tao Clinic Classrooms 2011 - 2012

Mae Sot

Myawaddi

Mae Tao Clinic Classrooms 2011 - 2012

Map by Google Myawaddi Map by Google

N N

Projects by Gyaw Gyaw

2009 - 2014

Projects by Gyaw Gyaw 0

10 km

20 km

30 km - 2014 40 km 2009

0 10 km 20 km 30 km I tillegg har vi bygget utallige toaletter, brønner, satt opp gjerder, laget tak på en barnehage, lagt 40 km vann rør for landsbyer og bygget en spisesal for munker, en skole, et teamhouse og et hus for enker, men det kom ikke med på denne oversikten. Vi har også støttet skoler, landsbyer og enkeltpersoner med ris, medisiner, myggnett med mer og bidratt til fellesskapet i landsbyen når det har vært etterspurt. I tillegg har vi laget en fadderordning for barnehjemmet Safe Haven Orphanage, og har også veve prosjekt sammen med dem. Vi har ikke ligget på latsiden, men hadde heller aldri kunnet gjennomføre alt dette uten støtte og bidrag fra sponsorer og støttespillere i Norge. TAKK! 2


Highschool i Kler Deh

Ny Highschool i Kler Deh: Skole begynner virkelig å ta form.

De siste månedene har vi hatt fullt fokus på Highschool i Kler Deh prosjektet. Bygget er snart ferdig og vi er fornøyde med resultatet. Prosessen har også vært fin, men den anspente politiske situasjonen har gjort den mer krevende enn forventet. Plutselig fikk vi storpolitikk på trappa.

50 nye hus i et perfekt grid med stål tak og gipsplate vegger plassert av den Burmesiske juntaen uten landsbyens viten eller samtykke. Et perfekt grid har sjelden vist seg vellykket som mal for et boligområde, ei heller her. Skolen vi bygger på vegne av Karen Education Department og i tett samarbeid med landsbyen skimtes oppe til høyre.

Bortsett fra juntaen, kuppmakerne i Thailand og de store NGO`ene er det generell enighet om at en forsiktig og gradvis tilbakeflytting til Burma vil være det beste. Dette har også vært en av Aung San Suu Kyi`s kampsaker. Kler Deh er en av stedene folk så vidt har begynt å flytte tilbake til. Det var tidligere en stor grenselandsby med hundrevis av hus, skoler og et sykehus. I 1984 ble landsbyen angrepet av det Burmesiske militæret og alle måtte flykte. De fleste husene ble brent, men i løpet av de siste 2-3 årene har folk så smått begynt å bygge Kler Deh opp igjen. Det er en stor ære å få bygge den første skolen sammen med dem som har flyttet tilbake. Området forvaltes av de lokale myndighetene og gjennom folkemøter og diskusjoner det siste året har vi i Gyaw Gyaw også bidratt i retning av en felles strategi i forhold til infrastruktur og fasiliteter. Så kommer juntaen, tungt bevæpnet, tar seg til rette, endrer alle planene og drar. 3


Uanmeldt og uventa dukka de opp og målte opp et perfekt rutenett på den store sletta nord for landsbyen. De hadde med seg en ingeniør og sa det skulle bygges 50 nye boliger der. To dager senere kom det en rekke arbeidere fra andre steder som skulle bygge disse husene.

Husene er tradisjonell tømmerkonstruksjon på betong fot, men med tynt stål tak og gipsvegger. Det blir varmt!

Sentrum i landsbyen Kler Deh

Folk er skeptiske. Ikke bare er de fullstendig overkjørt, uten informasjon eller innflytelse på det som skjer. Uten støtte utenfra betyr det også kraftig redusert tilgang på mat og vann. Kloakk og infrastruktur er allerede problemområder og de nye byggene gir i tillegg økt oppmerksomhet fra Thailandske myndigheter i forhold til bevegelse langs elva. Når det gjelder plasseringen, er 50 hus i et perfekt rutenett svært langt fra tradisjonell byggeskikk. Det er også lite fornuftig bruk av det tilgjengelige arealet, skaper dårlige bo-forhold og er uheldig for landsbyens videre utvikling. Det har sjeldent vist seg vellykket andre steder i verden heller, så jeg stiller meg bak spørsmålet som stilles ved om dette er en type utvikling man ønsker. Hvordan kunne dette skje? Den Burmesiske regjeringen har fått midler fra EU, øremerket boliger. Det følger en tidsfrist, krav om antall bygg og geografisk spredning med pengene. I Norge og de fleste EU land ville et minimum av kvaliteter og humane folkerettslige prinsipper vært sikret gjennom politiske vedtak og byråkratiet. Her finnes ikke den slags, og kravene fra EU passer perfekt inn i vanlig militær adferd. Tidligere ble landsbyer raidet og de som overlevde, men ikke kom seg unna, ble satt til tvangsarbeid eller brukt som minesveipere. I dag angripes ikke landsbyer på samme måte, men samme taktikk brukes for å ta kontroll på naturressurser og landområder. Før valget i 2010 ble grunnloven endret slik at juntaen alltid vil være den ubestridte eier av alt land. Det er en liten tilleggsparagraf som sier at det kun kan konfiskeres for militært bruk, men i denne sammenhengen er det et diffust begrepet. Det finnes heller ingen klageinstanser. Så, Junaten gjør i utgangspunktet som de vil, og disse husene står i dag som lysende, ugjestmilde og svært varme, eksempler på nettopp dette. Det positive er de konstruktive samtalene og forståelsen vi har opplevd i ettertid. Aldri så galt at det ikke er godt for noe: den totale overkjøringen og distansen dette prosjektet har vist, har for alvor tydeliggjort de positive konsekvensene av medvirknings prosessen vi har jobbet frem.

Møter og medvirkningsprosess “the Gyaw Gyaw way.”

4


Highschool i Kler Deh - byggeprosess.

Tømmer blir til. Fra stokker som fraktes i elva, via det lokale sagverket, til ferdig tømmer.

Bærende vegger med adobestein. I April/mai er det tørt og varmt og leira tørker på kun få dager. Oo Klo bygger jevnere enn de fleste, mens See Da Pah ser til at alt går riktig for seg.

Så blir veggene avrettet med leireblanding før de tilslutt “males” med sand og leire blandet med tapioka mel. Det er et lokalt mel fra cassava planten. Den inneholder mye stivelse, og når melet blir kokt med vann og blandes med silt sand og leire, fungerer det som lim som binder partiklene sammen. Dermed blir veggene vanntette.

Detaljer: Vi har laget små ekstra vinduer på utvalgte steder for å øke luftgjennomstrømmingen og bedre lysforholdene, samt tilføre bygget litt ekstra. De store vinduene får bambusvinduer med lokal fletteteknikk.

5


Gyaw Gyaw Det er fint å se tilbake på det vi har gjennomført og opplevd sammen. Det går litt i rykk og napp, men vi utvikler oss stadig. Nå har vi nettopp hatt medarbeidersamtaler og revidert statutter og arbeidskontrakter. Vi har også fordelt arbeids- og ansvarsoppgaver på en bedre og tydeligere måte enn før og gleder oss til å ta fatt på de spennende prosjektene som er planlagt fremover. Men, det er veldig mange som spør hva som skjer den dagen jeg ønsker å gi meg. I Gyaw Gyaw er vi en sammensveiset gjeng, og det vi har gjort sammen har vært positivt, utviklende og åpnet dører, både for meg, og kollegaene mine. Jeg har en annen rolle, men uten meg vil de andre fortsatt ha en rekke muligheter. Det vil ikke være det samme som i dag, men om de vil starte hver for seg, fortsette sammen eller om det blir den dagen vi alle går av med pensjon, det vil tiden vise. Skulle vi velge å gi oss vil det bli noe annet, men vi vil alle være bedre rustet for kommende utfordringer. Enn så lenge nyter vi dagene sammen, fokuserer på jobben vi gjør, på utviklingen vi opplever og mulighetene som dukker opp. Vi trives godt, føler vi har noe å bidra med og har ingen planer om å gi oss. Vi håper sponsorer og støttespillere tenker det samme og er stolte av å ha dere med videre.

Gyaw Gyaw: Oppe fra venstre. Pah Me, Oo Klo, Peter, Phillipa, See Da Pah, Line/Nee Ga Mwee, Saw Dee og Paw Eh Wah.

Dessuten vokser det frem en ny generasjon Gyaw Gyaw`ere. De viser allerede gode takter til fremragende samarbeid og smarte løsninger.

Representanter for neste generasjon Gyaw Gyaw: Johannes og Arn Le Mo.

På vegne av Gyaw Gyaw, Line Ramstad

6

Profile for Gyaw Gyaw

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Juli 2014  

Kvartalsvis oppdatering om Gyaw Gyaw sitt arbeid med og for karenske flyktninger langs grensen mellom Thailand og Burma

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Juli 2014  

Kvartalsvis oppdatering om Gyaw Gyaw sitt arbeid med og for karenske flyktninger langs grensen mellom Thailand og Burma

Profile for gyawgyaw
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded