Page 1

JANUAR 2014

Vi ønsker alle sponsorer og støttespillere et godt nytt år. 2013 har vært et fantastisk år på mange måter. Det har vært et år med nye utfordringer, ikke minst på grunn av den store flommen som la deler av landsbyen vår under vann mot slutten av juli. Det har også vært den kaldeste og lengste vinteren på 30 år, men klimautfordringer til tross: 2013 har fremfor alt vært et år med utrolig utvikling og fremgang for oss som team.

Fra 100 års flom til kaldeste vinter på 30 år. Å leve av og med naturen blir en utfordring når klimaet endres.


Pah Me i arbeid.

Prosess og gjennomføring. Helt siden oppstarten for 6 år siden har vi hatt et tydelig fokus på bærekraft, funksjon, klimatilpasset bygg og samarbeid. Vi får en mengde forespørsler, men velger de prosjektene vi ser trengs, og der vi ser at vi kan samarbeide og bidra med vår kompetanse innen denne retningen. Med mange vellykkede og anerkjente prosjekt blir veien frem til oppstart stadig enklere, men stort sett får vi fortsatt et ark med en tegning av et slags digert drømmeslott når spaden skal settes i jorda. Selv om vi har diskutert felles prosess, bærekraftig byggeri, verdien av tradisjonelle materialer, klima- og kulturell tilpasning i flere runder, forventer de allikevel at jeg aller helst vil bygge noe annet. Litt som sett på såpeopera. Når man ser på alle prosjektene som er satt igjen av velmenende hjelpere her omkring, er det ikke vanskelig å se hvor denne forventningen kommer fra og det gjøres nok mest for å glede meg som utlending. I tillegg er det en generell forventning om at utvikling er noe annet enn det man allerede har. Det er ofte en landsbyleder, prest, munk eller andre med posisjon i lokalsamfunnet som står bak designen, og det ligger også et organisatorisk element bak. I skjæringsfeltet mellom ulike kulturer og tradisjoner, i et samfunn hvor overtro, tradisjoner og kutyme er selve lovverket, er maktposisjonene viktige for å opprettholde en viss balanse i landsbyene. Det er viktig for alle parter at ingen mister ansikt slik at både dette, og kommende prosjekt, kan gjennomføres i takt med samfunnet og i samarbeid med alle involverte parter her langs grensa. Det blir av og til noen ekstra runder, men det lærer vi av internt også, og de fleste oppstartsmøter ender gjerne med gjenkjennende nikking, før tegningen blir krøllet og vi er klare til å starte med blanke ark, sammen. Gyaw Gyaw, sakte, steg for steg!


The Laufen Manifesto for a Humane Design Culture

I Laufen, fra venstre: Andres Bäppler, Enrico Vianello, Hubert Klumpner, Anna Heringer, Andres Lepik, Christian Werthmann, Peter Schmal, Dominique Gauzin-Müller, Martin Rauch, Alejandro Restrepo, Helena Sandman, Line Ramstad og Elisabeth Zeil. Ikke tilstede: Peter Rich og Emilio Caravatti.

I juni ble arbeidet vårt presentert på utstillingen: Think Global, Build Social på DAM (Deutches Architektur Museum) i Frankfurt. Kurator for utstillingen var Andres Lepik, tidligere MoMA New York, som gjennom denne utstilingen videreførte arbeidet han startet der gjennom “Small Scale, Big Change. New Architectures of Social Engagement”. I tillegg til prisbelønte og publiserte arkitekter som Peter Rich, Anna Heringer og Hubert Klumpner fra Urban Think Thank, var jeg en av ni deltakere på åpningssymposiet. Gjennom interessante og fine samtaler og diskusjoner, både under symposiet og i de påfølgende nattetimer, ble ønsket om et felles manifest for denne type arkitektur svært tydelig og i oktober møttes vi i Laufen for å utforme et manifest med retningslinjer for arkitektur i skjæringsfeltet design/utvikling. Resultatet ble: “In search of a Process, The Laufen Manifesto for a Humane Design Culture”. Et manifest jeg mener er med på å sette Gyaw Gyaw sitt arbeid inn i en større kontekst og som er viktig for en mer rettferdig og respektfull deltakelse i forhold til frivillighetskulturen innen utviklingsarbeid som har vokst frem i såvel arkitektverden som i samfunnet forøvrig. Utstillingen og arbeidet med manifestet har også åpnet en rekke nye dører. Gyaw Gyaw er fortsatt med når utstillingen “Think Global, Build Social” settes opp igjen i Wien i mars og vi er deltakere på åpningsymposiet. I tillegg har vi takket ja til deltakelse på “The XIX Quito Pan-American Architecture Biennial (BAQ 2014)” i Ecuador i November. Dette gleder vi oss til! Økt oppmerksomhet gir imidlertid langt flere timer foran datamaskinen for å svare på henvendelser av alle mulige slag og for min del begynner det å nærme seg en smertegrense for hvor mye jeg kan gjøre og hva jeg trives med. Mange lange dager i byen for å ha tilgang på internett, og mindre tid på planlegging og sammen med kollegaene på byggeplass er ikke en utvikling jeg setter pris på. Jeg er derfor fortsatt restriktiv i forhold til publisitet og medieomtale av arbeidet vårt, men det er hyggelig å kunne gi litt oppmerksomhet tilbake til de flotte sponsorene våre som trofast har vært med oss i mange år og gjort det hele mulig. Hjemmeside: Facebook: Og:

www.laufenmanifesto.org Laufen-Manifesto-for-a-Humane-Design-Culture www.gyaw.org / Facebook Gyaw-Gyaw


1

2

4

3

5

2013 var året for utprøving av nye materialer og nye bruksområder for tradisjonelle håndverk.

Materialer. 2013 har vært året for utprøving av nye materialer, fokus på detaljering og bruk av tradisjonelle materialer og teknikker på nye områder. 1: Tegl . Etter flommen i sommer ble vi enige om å utforske tegl som materiale. Det blir produsert i nærmeste by, Mae Sot, 100 km lenger sør, og fabrikken blir drevet av og med burmesere som ser ut til å behandle sine ansatte på en tilfredstillende måte. I et område med svært mange illegale fabrikker og produksjonslokaler hvor de “ansatte” er stengt inne og jobber for slavelønn, betyr det mye. I første omgang har vi kjøpt stein, men brent leire er et materiale vi på sikt kan produsere selv. Det tar lenger tid, krever mer energi, er dyrere og har ikke like gode egenskaper i forhold til temperatur og inneklima som adobe, men det tåler vann over tid. Med 100 års flommen godt i minne er dette et viktig argument for å bruke tegl når et sted er flomutsatt. 2: Tømmer. Vi har stort sett brukt annen og tredjehånds tømmer i konstruksjon, men i år har vi for første gang laget plank selv av store stokker. Disse har vi utrolig nok fått kjøpe av skogsmyndighetene. De kontrollerer bruk av tømmer på Thailandsk side og beslaglegger stadig noe.....


3: Steinmur. Tomta vi har bygget sovesal på i Mae Tari er svært bratt. Vi trengte to murer og med en stor bekk like ved er elvestein tilgjengelig. Tørrmurt ville vært fantastisk, men med elvestein som eneste materiale måtte vi kombinere med betong i mellom steinene. Bilde er fra nedsiden av tomta der muren er laget røff og upolert med god drenering. 4: Bambus I. Bambus er et materiale vi alltid har brukt mye av, men i det siste sovesalprosjektet har vi tatt frem en gammel ide om å bruke hele tynne bambus stokker som transparente vegger. Dette fungerer svært godt og gir akkurat passe avskjerming og en fleksibilitet i forhold til privatliv og felleskap, samt for å henge opp myggnett og klær. Vi har også forbedret detaljeringsgraden i arbeidet generelt, og dette synes særlig i bambusarbeidene våre. 5: Bambus II. Fletta bambus blir brukt til mange formål i Karen kultur, og det er ulike metoder og flettemønstre i omtrent hver landsby. Vi ville se på muligheten for å bruke tradisjonelt flettemønster i vinduer og spurte en nabo om han kunne lage et eksempel til oss. Han laget 8! Vi endte opp med å bruke alle mønstrene han kunne og plasserte dem i tilfeldig mix på hver vegg. Det gir et overordna helhetlig inntrykk, men ser man nærmere etter er hvert vindu unikt.

I 2013 har vi gjennomført følgende prosjekter. Grace Garden opplæringsenter inkludert workshop.

Opplæringssenter for BGET (Border Green Energy Team) som har etablert et opplæringssenter i bærekraftige og energivennlige teknikker i landsbyen vår, Noh Bo. Bygget har bærende adobekonstruksjon, utformet som ellipser på forsterket betongfundament og er i tre nivå som følger terrenget. Øverste nivå er kjøkken og lager, det midterste er sekundært klasserom/spisesal med datarom i ellipsen, mens nederste nivå er klasserom med tilhørende bibliotek og en vakker veranda for avslapping med utsikt over dalen. Tykke adobevegger skjermer mot direkte sollys fra sør, mens transparente bambusvegger slipper inn dagslys fra nord. Vinduer i ulike høyder i den sørlige fasaden forsterker vindgjennomstrømmingen i bygget. Ellipsene er rom som kan stenges helt, mens resten av bygget er åpent og tilgjengelig. I februar arrangerte vi to ukers workshop for sponsorer og andre interesserte der vi hovedsakelig designet og bygget adobeveggene.

Kwe Ka Baung, migrantskole i Mae Sot.

I 2012 fikk vi en forespørsel fra en spansk og en tysk arkitekt med tilhold i Mae Sot om å samarbeide. Basert på felles gode erfaringer ble Agora Architects til for å styrke det arkitektfaglige i arbeidet vårt. Mye publisering, en rekke oppdrag fra private aktører og økt arbeidsmengde gjorde samarbeidet til en hemsko i forhold til tid og fokus på vårt eget arbeid. Vi ble derfor enige om å avslutte det formelle samarbeidet fra vår side, slik at de to andre kunne videreutvikle Agora Architects til en selvstendig aktør innen arkitekturbransjen. Vi bidrar imidlertid fortsat på vennskapelig basis og hjelper hverandre med kunnskap, erfaringer og kompetanse. Oo Klo fra Gyaw Gyaw har fungert som byggeleder på deres første skoleprosjekt. Han har vært ansvarlig for byggeplass, stått for planlegging og bestilling av innkjøp og gjort deler av detaljutforming i forhold til plassering og utforming av vinduer.


Sovesal for 30 barn i Mae Tari

Et prosjekt vi er svært fornøyde med er denne sovesalen i landsbyen Mae Tari, ca 30 km nord for landsbyen vår. Tharamu Thamla står bak dette flotte tilbudet der barn fra små landsbyer i fjellene uten skoletilbud får gå på Thai-skolen i denne landsbyen. For vår del har det vært et spennende prosjekt der vi har testet nye metoder og materialer og virkelig jobbet med å forbedre avslutninger, materialmøter og detaljer.

I regntida får vi ikke bygget med adobe, og arbeidet blir også stadig avbrutt av heftige regnbyger. I år, som tidligere, har vi brukt disse månedene på mindre prosjekt som krever mindre planlegging og som kan utføres i andre materialer. Grace Garden, dusj og toalett.

I utgangspunktet planla vi toalett og dusj som en integrert del av opplæringssenteret, men etter flere runder ble vi enige om at et separat bygg var en bedre løsning.

Garasje, toalett og kontor for Gyaw Gyaw. I fjor ble vi de lykkelige eiere av en Toyota Hilux Tiger 4W. Den gjør hverdagen enklere og arbeidet langt mer effektivt. Tropisk klima er imidlertid tøft, selv for en bil, og den har nå fått tak over hodet. I forbindelse med workshop trengte vi også ekstra toaletter og fvi erdigstilte vegger på kontoret vårt slik at deltakerne kunne overnatte der.

Dusj og toalett for møtesalen i Noh Bo

Landsbyens møte sal blir brukt til alt fra felles landsby råd til overnatting for besøkende. Det gamle toalettet hadde falt sammen og vi tilbød oss å lage et nytt, samt å utvide med dusj muligheter til bruk for så vel besøkende som naboer.

Toaletter Teacher Training College.

TTC - Teacher Training College, er et samarbeid mellom et universitet på New Zeeland og en utdanningsinstitusjon her på grensa. De flyttet fra en av flyktningleirene og til landsbyen vår og trengte nye toaletter. Dette er et utdanningstilbud for kommende lærere der de får skikkelig lærerutdannelse, lærer kritisk tenkning og kulturell forståelse. En skjeldenhet her på grensa.


Støtte til studenter og skoler, inkludert risprosjektet og ekstra støtte etter stor-flommen.

Av og til er det bare et lite bidrag som skal til for at et barn får starte på skolen, eller fullføre. Andre ganger kan hjelp til selve skolen gjøre hverdagen langt bedre for både elever og lærere, som i ris prosjektet vi gjennomfører i landsbyen Maw Kwee med ekstra støtte fra fotballklubben Vestkysten. I år ble grenseområdet, og landsbyen vår i særdeleshet, rammet av en stor flom. Vi bidro i ettertid med ekstra støtte til flere familier slik at de kunne kjøpe tilbake risen de hadde mistet og reparere husene sine igjen.

I 2013 startet vi også planleggingen av prosjekter for første del av 2014. Grace Garden, sovesal.

Fase to av Grace Garden er en sovesal for studenter i tilknytning til utdanningssenteret. En kombinasjon av bærende adobe vegger og tømmer konstruksjon, bambusvegger og vinduer for lys innslipp og vindgjennomstrømming.

Skole i Kleh Deh. Første fase av gjenoppbyggingen av en landsby inne i Burma der vi samarbeider med lokale myndigheter om skolen. De ønsker på sikt å bygge et college her, men starter med highschool. De tar, som oss, et steg av gangen og avventer situasjonen før de evt går videre med tilbud om et høyere utdannings nivå.

Gyaw Gyaw

Tusen takk til alle som har støttet oss og vist interesse for det arbeidet vårt. Vi er godt igang med 2014 og gleder oss til fortsettelsen. På vegne av Ee Po Pah, Oo Klo, Pah Me, Phillipa, See Da Pah, Paw Eh Wah, Nee Ga Mwee, Saw Dee og Ta Po Kwa i Gyaw Gyaw, Line Ramstad

Profile for Gyaw Gyaw

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Januar 2014  

Oppsummering av året Prosess og design Laufen Manifesto

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Januar 2014  

Oppsummering av året Prosess og design Laufen Manifesto

Profile for gyawgyaw
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded