__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DESEMBER 2012

Representanter fra Gyaw Gyaw foran skolen vi har bygget i landsbyen Maw Kwee.

Foto: Franc Pallarès López

Vi ønsker alle sponsorer og støttespillere det beste for det nye året. Siden oppstarten for fire år siden har vi fokusert på å jobbe i takt med de uskrevne reglene som gjelder her langs grensa. Vi befinner oss i et slags ingenmannsland mellom Thailand og Burma hvor lokal Karen praksis er gjeldende. Samtidig må vi forholde oss til de føringene som ligger til grunn fra Thailands side og til Burmesiske troppers fremferd. Det er ingen offisiell søknadsprosess, ting går sin gang og ting tar den tiden det tar. Man bygger tillit med en hel landsby, og sakte, men sikkert (Gyaw Gyaw), åpner det seg nye dører. Gjennom de siste fire årene har vi samarbeidet og bygget for både landsbyledelsen, templet, kirka og den videregående skolen. Prosjektene har kommet hele landsbyen tilgode og balansen er opprettholdt. Nå har vi full støtte. Vi har fått muligheter få andre forunt, men må hele tiden trå forsiktig for å beholde tillitten. Høsten 2011 ble vi spurt om å samarbeide med Mae Tao Clinic (MTC) i byen Mae Sot. De står for det aller meste av helsetilbud for ti tusener av migranter og IDP`s (Internal Displaced People) i hele området og er selve nerven i det uregistrerte livet langs grensa. Å samarbeide med dem har vært en drøm, men de færreste av kollegaene mine har kunnet forlate landsbyen uten risiko for å bli fengslet og sendt tilbake til Burma. Det er 120 km med svinger og potensielle checkpoints mellom Noh Bo og Mae Sot så vi var i utgangspunktet skeptiske. Sikkerheten til kollegaene og familiene deres kommer først! Det avgjørende for vår positive tilbakemelding var støtten fra landsbyen, og den hjelpa vi fikk fra landsbyledelsen og klinikken for å gjøre transporten og oppholdet i byen så sikkert som mulig. Som en følge av dette er kollegaene nå registrerte i Noh Bo og blir ikke lenger fengsla og sendt til Burma, men heller returnert til landsbyen dersom de blir stoppet langs veien. Dette har også gitt rettigheter i forhold til skole og helsetilbud til barna deres. Gyaw Gyaw, sakte men sikkert, små steg av gangen! Det er faktisk mulig!


Paw Eh Wah: Ny daglig leder av Gyaw Gyaw i Noh Bo.

Foto: Line Ramstad

Organisering Året har også bydd på organisatoriske utfordringer. Tidligere daglig leder ble gift og måtte flytte til konas families landsby en dagsreise inn i Burma. Han ville slett ikke dra, og vi forsøkte i det lengste å finne en løsning alle parter kunne leve med, men uten hell. Det førte til en lengre periode med uklare rolle fordelinger og delt ansvar. Så tok Paw Eh Wah tak! Hun har tidligere hatt kontroll på pengene, men med to små barn, ble hun igjen i landsbyen da resten av teamet dro til Mae Sot. Hun er ung og den eneste jenta, men uredd og smart. Gjennom året har hun både fått, og tatt, plass i ledersetet og styrer nå skuta med stødig hånd. Prosessen rundt lederskiftet skapte også gode rammer for å gå oss selv etter i sømmene og diskutere veien videre. Konklusjonen ble at vi hadde vokst oss uhensiktsmessig store. Vår styrke ligger i skjæringsfeltet mellom lokal kunnskap rundt materialbruk, tradisjoner og klima, og kunnskap omkring arkitektur, funksjonalitet og tilgang på teknikker og materialer brukt andre steder i verden. Dette ønsker vi å dele, men det krever et lettere og mer fleksibelt team. I forbindelse med prosjektet i Mae Sot ble staben styrket med slektninger av kollegaene. Disse bor i utgangspunktet i andre landsbyer og leire langs grensa. Selv om de nå har tryggere reisevei, er det både kronglete og kostbart å bevege seg langs grensa, og de må være borte fra familien i lange perioder av gangen. Det var ingen lett avgjørelse å ta, men alle var enige, og vi er nå tilbake til kjernen med 10 personer igjen. Dette fungerer svært godt. Vi kan i større og større grad dele teamet i mindre grupper og til tider jobbe parallellt med ulike prosjekt uten at det går utover helheten. Ved å fokusere på læringsutbyttet og benytte lokal arbeidskraft som gjennom prosessen både tjener penger og tilnærmer seg ny kunnskap, får de vi bygger for eierskap til prosjektet og interesse og kompetanse til å vedlikeholde det i ettertid. Det har vært tøft og en utrolig reise, men vi har lært av våre feil, utviklet oss organisatorisk og faglig og står sterkt og stødig sammen. Vi gleder oss til nye utfordringer i årene som kommer!


I 2012 har vi gjennomført følgende prosjekt: Mae Tao Clinic, klasserom og kontorer for medicsopplæring

Foto: Franc Pallarès López

Foto: Franc Pallarès López

Prosjektet ble påbegynt i 2011 og fullført i April 2012 i samarbeid med Mae Tao Clinic og Albert Company Olmo. To klasserom for opplæring av medics og tilhørende kontorer for ansatte. Konstruksjonen er bærende adobevegger på jernarmert betong fundament. Takplater på kostruksjon av brukt tømmer. Klasserommene og kontoret er designet med fokus på å skape funksjonelle og velfungerende rammer for læring med naturlig lysinnslipp og god naturlig ventilasjon.

CDC school, midlertidige sovesaler

Maw Kwee/Workshop, adobevegger

Foto: Franc Pallarès López

Foto: Franc Pallarès López

En videreføring av samarbeidet med MTC og Albert Company Olmo. Pilotprosjekt for å se på muligheten for funksjonelle, men enkle, billige og forholdsvis temporære sovesaler. Klinikken betalte for materialene og vi bidro med arbeidskraft og resultatet ble velfungerende sovesaler for CDC school (Children Development Center), en av de største migrantskolene langs grensa.

I 2011 startet vi prosjektet med nye klasserom for barneskolen i Maw Kwee. Gulv og tak ble fullført i april, men veggene ble midlertidig laget i bambus på grunn av regntida. I samarbeid med 12 tilreisende arkitekter fra Norge, Spania og Guatemala designet og bygget vi adobevegger i løpet av to intensive workshopuker i april. Resultatet ble kjølige, luftige og gode klasserom.

T`Lao Kla, tette tak for barnehagen

Noh Bo, vannprosjekt

Foto: Line Ramstad

Et miniprosjekt for å koble sammen to tak slik at barna i barnehagen får bedre uteoppholdsarealer i regntida.

Foto: Line Ramstad

Vi har fornyet vannrørene og forbedret koblingene som leder vann fra en naturlig kilde i jungelen til landsbyen vår for bedre vanntilgang og høyere vannkvalitet for ca 250 hustander.


Klee Po Klo, toaletter for skolen

Eh Maw Doe, vannprosjekt

Foto: Saw Dee

Tradisjonelle toaletter for skolen i Klee Po Klo, en liten landsby i fjellene rett over elva for landsbyen vår.

Foto: Peter

Landsbyen henter vann i en naturlig vannkilde i jungelen. Etter ønske fra dem har vi ført vannet i plastikkrør frem til landsbyen slik at alle husstandene har kort vei til rent vann.

Også startet vi en oppryddingskampanje i landsbyen..... Gjennom årene her på grensa har jeg møtt og sett mange varianter av prosjekter som med en forbausende arroganse tar seg til rette i lokalmiljøet og kaller sine handlinger hjelpearbeid. Grenseområdet er langt fra bemidlet, MEN, er all innstas greit av den grunn? Blir man både snekker, ingeniør og arkitekt etter en flytur hit? Intensjonene er sikkert gode, men når de tilreisende, kanskje ubevisst, har satt seg selv i en hjelper-rolle er det hverken lett å si nei eller å stille krav. Svært ofte er det snakk om selvrealiseringsprosjekt som skal dokumenteres med bilder og presenteres på en cv i etterkant. Resultatet lokalt virker desverre å være av mindre betydning, og er i blant til fare for folks ve og vel. Vi bor her og må forholde oss til dette daglig, så av og til tar vi en liten ryddesjau:

Gjerde rundt forlatt halvferdig fiskedam

Foto: Line Ramstad

Med hjertet i halsen har jeg sett fiskedammen på barneskolen i landsbyen gape mot meg med halvferdige betongkammer der jernarmeringen står som spyd opp fra det ca 4 meter dype og store krateret. I år har vi satt opp et helt enkelt gjerde.

Betongvegger for klasserom på Akademiet

Foto: Line Ramstad

Elever på sommerleir ville sette opp nye vegger på skolen. De hadde kun 4 dager, ville gjøre alt selv og hadde ingen erfaring. Resultatet ble betongvegger med stablet betongstein. Ikke en vegg var rett, ingen høyde den samme og veggene var høye og usikrede og utgjorde en fare for elevene. De holdt både lys og luft ute, gjorde rommene mørke og varme og skapte dårlige rammer for læring. Elever og lærere slet med hodepine og konsentrasjonsvansker så vi bestemte oss for å gjøre noe. Vi laget hull til vinduer, fjernet deler av veggene slik at lys og luft kunne strømme gjennom rommet, avrettet veggene og fullførte dem med murpuss.


Kwe Ka Baung, nye klasserom, Mae Sot

Grace Garden, bærekraftig opplæringsenter

Foto: Line Ramstad

Tegn: Line Ramstad

Nytt skolebygg for migrantskole i Mae Sot. Prosjektet ble initiert av en Candisk organisasjon ved navn Casira og planlagt og ledet av Agora architects. Gyaw Gyaw har vært ansvarlige på byggeplass og drevet opplæring av lokale byggningsarbeidere. Totalt 13 frittstående klasserom med bærende adobekonstruksjon på betongfundament. Takplater på konstruksjon av brukt tømmer.

Organisasjonen BGET (Border Green Energy Team) etablerer et opplæringsenter i bærekraftige og energivennlige teknikker i landsbyen vår, Noh Bo. Vi har vært involvert i hele prosessen og er svært fornøyde med å bli tildelt oppgaven med å designe og bygge både fellesarealer og sovesaler i tilknytning til dette senteret. Vi tror prosjektet har mye å tilføre oss underveis og at det vil gangne landsbyen på sikt. Agora architects har bidratt med innspill på endelig løsning. Ferdigstillelse fase 1 i løpet av april.

Støtte til studenter

Toyota Hilux Tiger 4W

Foto: Line Ramstad

Foto: Saw Dee

Noen ganger er økonomisk støtte nødvendig for å kunne fullføre skolegang. Det kan være sykdom i familien, dødsfall eller angrep på landsbyer som gjør at foreldre og andre ikke lenger kan bidra og barna må slutte på skolen. Vi mener utdanning er selve nøkkelen til et bedre liv, både for enkeltindivider og befolkningen langs grensa som helhet, og støtter derfor enkelte studenter på månedlig basis slik at kan fullføre skolegangen.

Etter mye leting fant vi drømmebilen til en pris vi kunne betale. Den var imidlertid ikke til salgs før tidligere eier fant en ny bil selv. Vi har ventet siden februar, men i august var endelig ventetiden over og vi har en “ny kollega” som kan ta oss rundt hvor det måtte være. Med ekstra forsterkninger er den like god på stier og gjennom elver som frem og tilbake Mae Sot-Noh Bo. Den har rett og slett gjort hverdagen enklere. Vi er strålende fornøyde!

Gyaw Gyaw Tusen takk for samarbeidet og støtten i 2012! Vi gleder oss til enda flere nye givende, morsomme og utviklende utfordinger det neste året! På vegne av Paw Eh Wah, Saw Dee, Peter, Phillipa, Pah Mae, Ta Po Kwa, Ee Po Pah, Oo Klo, See Dah Pah og Nee Ga Mwee i Gyaw Gyaw, Foto: Jan Hening Borgersrud

Line Ramstad

Profile for Gyaw Gyaw

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Desember 2012  

Litt om alt vi har gjort i løpet av 2012

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Desember 2012  

Litt om alt vi har gjort i løpet av 2012

Profile for gyawgyaw
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded