Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport April 2013

Page 1

APRIL 2013 GRACE GARDEN - opplæringsenter med fokus på bærekraft

Endelig plassering og oppmåling av bygget.

Gyaw Gyaw en tidlig januar morgen. Oppstart av selve byggeprosessen.

Endelig er vi igang med selve byggingen av Grace Garden, eller Ka Ma Koh som det kalles i landsbyen. Det er Karen og betyr “landet overfor dammen” med hentydning til en fiskedam som i sin tid ble gravd ut like nedenfor tomta. Samarbeidet med organisasjonen BGET som har initiert prosjektet går veldig fint og vi koser oss med et morsomt og spennede prosjekt i vår egen landsby igjen. De to siste ukene av februar hadde vi også 15 motiverte deltakere fra Norge med oss på workshop. Det ble intensive dager med design, bygging, produksjon av adobe, informasjon om området og konflikten, utflukter og nye vennskap.

For oss er ethvert prosjekt er en prosess i stadig forandring innen visse rammer. I dette tilfellet hadde vi for første gang en oppmåling av tomta før vi begynte, men med 5 meters nøyaktighet sier det seg selv at mye må tilpasses på stedet. Av og til med en ekstra runde på tegnebordet. I dette tilfellet innså vi at vi måtte revurdere takformen, og etter flere variasjoner har vi landet på en løsning med tredelt tak som før, men nå i to retninger.

Bærende konstruksjon er de sirkulære adoberommene. Disse bygges på jernarmert ringmur. Resten av betongslabben er bambusarmert.


WORKSHOP 2013 I tillegg til en representant fra HENT var årets deltakere hovedsakelig fra Asplan Viak. To arkitekt studenter fra NTNU og to arkitekter fra privat praksis kom også gjennom nåløye i årets søknadsprosess. Totalt sett en variert, kompetent og motivert gruppe det var morsomt og lærerikt å jobbe sammen med! Workshoppen ble gjennomført de to siste ukene av februar og ble arrangert som en inkludert del av Grace Garden prosjektet. Bygget vi jobber med følger terrenget i tre nivå, med kjøkken og lagerrom på det øverste, spisesal/lite klasserom og datarom på det mellomste og stort klasserom og bibliotek på det nederste. I tillegg er det en veranda med utsikt over dalen i tilknytning til biblioteket. Gyaw Gyaw og de tilreisende ble delt i tre team, med ansvar for detaljdesign og bygging av ett nivå hver. Det gjorde arbeidsopgavene ganske detaljerte og oversiktlige, men fortsatt med utfordinger på flere plan. I forhold til tidligere workshops ble det mer bygging og løsninger på byggeplass. På vegne av Gyaw Gyaw hadde Line ansvar for å koordinere og kvalitetsikre de tre delene, mens BGET, som oppdragsgiver, sto for de endelige beslutningene dersom det var store endringer i forhold til opprinnelige skisser. I forkant av workshoppen hadde vi støpt ferdig både fundamentert ringmur til bærende sirkulære adobevegger og bambusarmerte slabber for alle tre nivåene. Vi hadde også produsert mye adobestein slik at ukene med workshop kunne brukes mest mulig effektivt til design og bygging. Dette fungerte fint og resultatet bra.

Sightseeing i landsbyen

Vi hadde produsert det meste av adobesteinen på forhånd, men alle fikk alle prøve seg for å bli kjent med materialet

Mange beslutninger tas på byggeplassen, men endel større designgrep og tekniske løsninger diskuteres også rundt tegnebordet

Adobeveggene reiser seg. Bygging og tverrkulturelt samarbeid.


To uker med stor innsats iblandet litt sosialt og kunnskap om samfunnet her langs grensa. Det ble både besøk hos en Burmesisk ungdomsforening som informerte om den politiske situasjonen, skoleavslutning på en lokal Karen skole i fjellene, besøk i en grotte, topptur til Noh Bo`s høyeste fjell og ikke minst mange fine badeturer i elva i lunsjen og etter endt arbeidsdag. Den siste dagen ble feiret med fredagspils på tomta, en suksess vi gjerne skulle gjentatt, tidligere.

Vi takker alle deltakerne for fantastisk innsats på Gyaw Gyaw Workshop i Noh Bo 2013!


GRACE GARDEN, prosessen videre: Etter at workshop deltakerne dro har vi fortsatt arbeidet jevn og trutt. Mye er som vi planla under workshoppen, noe er endret. Slik ser det ut i dag. Det har vært vanskelig å få tak i tømmer, men det er nå endelig på plass og kan fokusere på å få ferdig taket før regnet kommer. Deretter er det vinduer, dører og fin-avretting av veggene som gjelder. Vi skal også lage bambusvegger, et enkelt kjøkken og noe interiør, toaletter og veranda, men regner med å være ferdige i løpet av mai.


KWE KA BAUNG SCHOOL, migrantskole i Mae Sot Parallellet med Grace Garden prosjektet har vi bistått Agora Architects i byggingen av nye klasserom for Kwe Ka Baung School, en migrantskole i Mae Sot. Vi har ledet byggeplassen, drevet opplæring av lokale arbeidere og bistått teknisk i forhold til konstruksjon og takløsninger. En lærerik prosess på mange måter, og for alvor et bevis på at vi besitter kompetanse som stadig blir mer etterspurt! Det har også vært den store ilddåpen for vår betrodde kollega Oo Klo. Han har vært en viktig del av Gyaw Gyaw siden 2009 og har sakte, men sikkert trådd frem som en stabil prosjektleder. På en stillferdig, men bestemt måte, har han ledet gruppa med lokale arbeidere fra de første spadetakene til det som idag begynner å nærme seg 12 ferdigstilte klasserom i adobemateriale. Ved behov har han hentet inn bistand fra resten av Gyaw Gyaw, men i det store og hele er det han som har ledet prosjektet. Vi er kjempestolte av det Oo Klo har fått til!

WORKSHOP I UMPANG I REGI AV PUN PUN FARM Pussteknikker og materialer/ingredienser for å produsere en sterkere overflate på adobevegger Da vi for over 5 år siden startet Gyaw Gyaw, var et av målene våre å lære å bygge med jord, såkalt adobeteknikk. Vi kom i kontakt med Pun Pun Farm nord for Chiang Mai (www.punpunthailand.org) og lærte fra dem. Siden har vi holdt kontakten. Det er alltid inspirerende å lærerikt å komme til Pun Pun Farm, men en utfordring å reise dit. Selv med stadig bedre papirer kan ikke majoriteten av Gyaw Gyaw (les: alle untatt hun med norsk pass), reise lovlig ut av Tha Song Yang hvor vi er registrert. I Norsk sammenheng tilsvarer det en kommune. I månedskiftet Mars/April gjennomførte imidlertid Pun Pun Farm en workshop med Thailandske/Karenske deltakere i Umpang, et stykke nærmere oss. Gyaw Gyaw ble invitert for et samarbeid om videreutvikling av nye pussteknikker og material-sammensetninger for å gjøre det siste pusslaget sterkere og mer motstandsdyktig mot regn og termitter. En fantastisk mulighet og stor ære, men ikke bare bare å dra. Umpang ligger også helt langs grensa mellom Thailand og Burma, i samme Provins (samme fylke), men det er en annen Amphoe (kommune), så papirene vi har er ikke helt gyldige. Siden det er samme Amphoe er de imidlertid heller ikke helt ugyldige, så etter mye frem og tilbake ble vi enige om å dra. Dette basert på at: Papirene vi besitter er ikke helt gyldige i Umpang så vi kan bli stoppa og bli bedt om å returnere, det kan bli ubehagelig og vi kan komme til å måtte betale litt for å slippe tilbake. MEN, papirene er heller ikke helt ugyldige, det betyr at ingen kan fengsles eller returneres til Burma. “Worst case scenario” er ikke værre enn at vi kan leve med det. Vi dro og fikk noen uforglemmelige dager, nye vennskap og samarbeidspartnere og har masse ny kunnskap vi gleder oss til å videreutvikle i kommende prosjekter.

Gyaw Gyaw in action under den 3 dager lange workshoppen i Umpang. I samarbeid med Pun Pun Farm testet vi nye metoder for å gjøre det siste adobelaget mer motstandsdyktig mot regn og termitter. Det ble ingen konklusjon, men en rekke gode ideer vi gleder oss til å utforske videre. I løpet av helga ble det også tid til en tur til Thailands høyeste foss, Thilosu. En på alle måter minnerik helg vi vil leve lenge på!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.