Page 1

Samleren

MO RTEN STAMN E S

Historiske bymøbler og kunstgjenstander AUKSJON TORSDAG 15. OKTOBER 2020 KL. 18.00


KJØPSVILKÅR

HVORDAN FOREGÅR BUDGIVNING?

NETTKATALOGER Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider digitale kataloger med foto­grafi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende.

I. REGISTRERING Bud avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Telefonbud og forhåndsbud må være mottatt senest dagen før auksjonen. Ved online budgivning registrerer man seg som budgiver via Invaluable på våre hjemmesider www.gwpa.no.

VERDIVURDERINGER Nettkatalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjenglige gjennom ledende internasjonale kunst-­ prisdatabaser. MINSTEPRISER De fleste nettkatalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ­ligge under laveste verdivurdering. KUNDETJENESTEN (KT) KT ivaretar de skriftlige forhåndsbud som måtte foreligge. Foreligger det flere forhåndsbud over selgers ­minstepris på ett og samme objekt, vil KT by på vegne av budgiver med høyeste bud. KT stanser da sin budgivning like over NEST høyeste forhåndsbud, for derved å søke å få kjøpt objektet til lavest mulig pris. Hvis det foreligger kun ett skriftlig forhåndsbud, vil KT by lavest mulig på vegne av den aktuelle budgiver, dog over selgers minstepris. GARANTI GWPA innestår for at opplysningene gitt i nettkatalogen (www.gwpa.no) er riktige. Nettkatalogen beskriver ikke objektenes tekniske tilstand. Flere av objektene er profesjonelt ­restaurert. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for å undersøke objektets/objektenes tilstand. Evnt. reklamasjoner må fremsettes innen 30 dager etter auksjonen. OMKOSTNINGER På tilslagssummen kommer 25% omkostninger, inkl. 5% Kunstavgift og mva. VALUTA Objektene blir klubbet og gjøres opp i NOK. Valutakurs pr. betalingsdato, ikke salgsdato. BETALING OG HENTING Kjøpere har 6 dagers frist for betaling av objektene. Henting av ­gjenstandene må skje senest 12 dager etter nett­ auksjonen. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan utleveres. Kort hentefrist skyldes ny utstilling. Uavhentede gjenstander vil bli flyttet til fjernlager for kjøpers regning.

II. BUDGIVNING Bud kan avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilken budgiver som ­ har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det, når vedkommende har fått tilslag for budet. III. FORHÅNDSBUD En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kunde­ tjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. KT tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det nest høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble ­innlevert først.

Samleren

MO R T EN STA MN E S Historiske bymøbler og kunstgjenstander

AUKSJON TORSDAG 15. OKTOBER 2020 KL. 18.00 Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

NB: Auksjonen foregår uten kjøpere i salen. REGISTRERING Bud avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Telefonbud og forhåndsbud må være mottatt senest dagen før auksjonen. Ved online budgivning registrerer man seg som budgiver via Invaluable på våre hjemmesider www.gwpa.no. Visning etter avtale: Visningen varer fra 1. oktober til og med 15. oktober. Gratis kundeparkering på anviste plasser. Åpningstider: Mandag-fredag kl. 10-18. Lørdag-søndag kl. 12-16. Auksjonen streames og kan følges på vår hjemmeside. Grev Wedels Plass Auksjoners personvernerklæring finnes på våre hjemmesider, www.gwpa.no.

IV. TELEFONBUD GWPAs Kundetjeneste kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp bud­ giver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være ­meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen. V. ONLINE BUD Veiledning på GWPAs hjemmesider. Online-budgivere registrerer seg via Invaluable, se www.gwpa.no. Onlinebudgivere forutsettes å kjenne GWPAs kjøpsvilkår. VI. BUD UNDER MINSTEPRIS Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om ­selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris i løpet av auksjonen.

Samleren Morten Stamnes – 2020-5. Intendant for kunsthistorie: Nini Eitzen. Fotografering: Morten Henden Aamot. Katalogdesign og trykk: BK Grafisk AS. Utgitt av Grev Wedels Plass Auksjoner AS. © 2020 Grev Wedels Plass Auksjoner AS

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

1


PROSJEKTGRUPPE

Hans Richard Elgheim

Nini A. W. Eitzen

Helena Bye

2

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

Maria Chr. P. Høy

Axel F. Meyer


FINE TING Alt er i endring, trender, moter og våre interesser. Også språket er i endring. Slik har det alltid vært. 1936rettskrivningen gjelder naturligvis ikke lenger. Et eksempel på et ord som har endret betydning er fin. Fin brukt om en gjenstand ville tradisjonelt bety at den er av utsøkt kvalitet, at den er meget god eller ypperlig. Brukt om en person ville man ha ment av høy klasse, fornem, nobel eller edel, fra en fin familie eller et fint menneske. Slike person­karakteristikker er ikke lenger en naturlig del av det allmenne, norske ­språket. Også brukt om en gjenstand er ordet fin temmelig inflatert. Vi strør om oss med ordet kjempefin om alt fra en weekend-tur til London, til en gressklipper. Som alltid når et ord omfatter stadig mer, står man opprådd tilbake når man ønsker å benytte ordets opprinnelige betydning. Denne refleksjonen kom til oss da samleren Morten ­Stamnes første gang viste oss hva han ønsket skulle ­frembys på ­auksjon. For dette er fine ting i betydningen utsøkt ­kvalitet, eller meget god eller ypperlig. Egentlig kunne utvalget gått rett inn i en høyprofilert antikvitetsforretning i Stockholm, ­K øbenhavn eller London. Her i Norge finnes ingen slike forretninger lenger. Derfor er det utvalget som presenteres her sjeldent. På auksjon i Norge har man neppe sett en så stor samling med tilsvarende kvalitetsnivå for salg før, innenfor kategorien historiske bymøbler. Mange av disse møbeltypene har på grunn av sin popularitet blitt reprodusert til alle tider. Morten Stamnes har samlet på de originale gjenstandene. Han har restaurert profesjonelt og nennsomt der det har vært behov for det. Gjenstandene ble i sin tid produsert som bruksgjenstander, og for ­Stamnes har det vært viktig at det han har samlet også skal kunne brukes daglig.

en empire-kommode fra tidlig 1800-tallet eller to hundre år gamle lysestaker i sølv. Våre naboland har en annen ­håndverkstradisjon og en annen kulturhistorie, men kanskje er tiden inne for den populære norske minimalismen å ta opp i seg et og annet innslag fra en annen tid. Noe som knytter hen til historien, som tilfører interiøret noe mer, og noe annet - og som holder like høy kvalitet som moderne nordmenn ellers forventer av den arkitektur og den inn­ redning man velger. «Samleren Morten Stamnes» er en auksjon over fine ting i ordenes egentlige betydning. Velkommen til en anner­ ledes og inspirerende visning - og velkommen til auksjon. Også denne gangen avholder vi auksjonen uten kjøpere i salen, for å være på den sikre siden. Det er bare å sette seg godt til rette der du selv ønsker og følge vår streaming. God fornøyelse.

Hans Richard Elgheim September 2020.

Vi gleder oss til å se dere på visning i våre lokaler, og vi gjør oppmerksom på at denne gangen varer visningen i 14 dager. Gjenstandene er satt sammen i miljø, bordene er dekket og lysene tent. Med moderne kunst på veggene ønsker vi å vise hva gammelt og nytt gjensidig kan tilføre hverandre. Et besøk i en leilighet på Østermalm i Stockholm eller i en villa i Charlottenlund utenfor København minner oss om hvordan svensk og dansk innredningsmote skiller seg fra vår. I ellers ganske moderne interiører finner man alltid ett eller flere historiske innslag, et 1700-talls rokokkospeil,

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

3


Morten Stamnes:

«ALLE MINE TING HAR EN HISTORIE Å FORTELLE» Han har samlet historiske møbler og kunstgjenstander i over 40 år. Morten Stamnes er et kjent navn som mange forbinder med reparasjon av gamle urverk og prismekroner, samt design av elegant maleribelysning. Tekst: Sigrid Hohle Bjønness

– Det begynte allerede i 12-13-årsalderen da jeg oppdaget Norsk Rosenthal og begynte å samle på produkter derfra. Med årene ble interessen utvidet, og jeg ble opptatt av kunstindustri av eldre dato og godt kunsthåndverk generelt. Jeg ble nok inspirert av min far som var skreddermester – et fag der presisjon og detaljer er avgjørende, forteller samleren ­Morten Stamnes. Vi sitter på balkongen i hans Frogner-leilighet i nydelig septembersol. Allerede ute ser man at det bor en stilsikker estetiker her; de støpte hagemøblene er i empirestil, grålakkerte med forgylte detaljer. Blomsterurnene er i polert granitt. Ned en trapp ligger hagen som er vakkert beplantet med hortensia, roser og gladioler. PRISMEKRONER OG HALLWYLSKA MUSEET – Etter artium og stud.fag begynte jeg på urmakerlinjen på Elvebakken videregående skole, og i 1978-79 begynte jeg å reparere gamle urverk. Så gikk ferden videre til antikvitetsforretningen Enhjørningen. Der ble min interesse for gamle prismekroner vekket.

4

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

Svenskene har jo historisk sett vært eksperter på prismekroner, så jeg var så heldig å få komme til Hallwylska Museet i Stockholm der Eva Dyrssen var engasjert for å restaurere prismekroner. Hun var Sveriges fremste ekspert på disse, med bakgrunn fra det svenske Kungliga slottet i Stockholm og restaurering av barokkog rokokkokroner fra Kungsholmens Glasbruk. – Det er viktig at man bruker tidsriktige prismer under restaureringen. Nytt glass har feil farge og for perfekt slipning. Gamle prismer har gjerne luftbobler eller små feil i slipingen som gir dem karakter. – Hvor finner du deler til de gamle kronene? – Å, det er alltids en krone som går i gulvet! FORRETNINGSIDÉ -URVERK OG PRISMEKRONER Med ekspertise på å reparere både urverk og prismekroner hadde Morten nå to ben å stå på; så han startet sin egen lille bedrift med restaureringsverksted for begge kategorier. Etter hvert åpnet dørene seg for den


daværende antikvitetsbransjen, og etter å ha vært medeier i, en nå for lengst nedlagt antikvitetsforretning, startet han sin egen; Morten Stamnes Antikviteter i Elisenbergveien på Frogner. Det er nå 25 år siden. GULVUR OG MINIMALISME – HVORFOR ENTEN ELLER? – Den gang var gjenstander med historie og kvalitet populært, og interessen var stor i flere deler av folket. De siste tyve årene har minimalisme, grå og hvite flater, glass og betong dominert norsk arkitektur og innredningstankegang. Det har blitt liten plass til historie, for å si det forsiktig. Dermed har norske hjem blitt ganske stereotype. Dette er ikke på langt nær så markant i våre naboland. Vår kulturhistorie er jo kortere enn i Sverige og Danmark. Likevel er forskjellen påfallende. – Tro du denne trenden vil snu her til lands? – Ja, jeg håper jo virkelig det, og jeg synes å merke at folk begynner å få øynene opp igjen for enkelte historiske innslag i interiøret. Et par gode gjenstander av høy kvalitet er nok for å sette standarden og skape et personlig uttrykk i et hjem, som ellers gjerne kan ha et gjennomgående moderne preg. Å kombinere stilarter, gjerne med nytt og gammelt, kan bli både spennende og lekent. Det faller helt naturlig for svensker og dansker! «THE GOLDEN AGE» I den over 300 kvadratmeter store Frogner-­ leiligheten til Morten og ektefelle Kaare, er det 1700-talls engelske møbler som domin­ erer. The Golden Age – England fra slutten av 1600-tallet til cirka 1830, er Mortens favoritt­ epoke, noe som gjenspeiles i de vakre stuene. – Hvis du skulle velge en moderne sofa, hva skulle det bli? – Huff, den tanken har da aldri slått meg, ­humrer vår vert, før han legger til at vi har en ­nyprodusert Camel-sofa med en høyde som passer inn i rom med god takhøyde. Fra samlerens hjem

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

5


MALERIBELYSNING Morten Stamnes er også kjent for sine enkle og stilrene maleribelysninger. De ble opprinnelig designet i ­Stockholm for 50 år siden, siden har Morten videre­ utviklet produktet. Han kjøper råvarene og ferdigstiller dem selv. Den senere tiden har han fornyet lyskilden og bruker nå led med riktig fargesammensetning på diodene. Dette er viktig for å gi maleriene den rette belysningen, dessuten har ledlys ingen varmeutvikling eller stråler som kan g ­ jøre skade på bildene. Dette forekom ofte på de gammel­dagse maleribelysningene. GRAND OG BRITANNIA Mortens merittliste er lang og imponerende. Han har hatt mange prestisjetunge oppdrag innenfor alle sine ­spesialfelt, blant annet for Statsbygg. Han har jobbet med ambassader i inn- og utland, tradisjonsrike hoteller som Continental og Grand i Oslo og Britannia i Trondheim. Å være gjest hos Morten er en estetisk opplevelse i alle ledd. Han dekker det store mahognibordet med ­vakkert sølv, krystall, porselen og kaldrullede linservietter fra ­Irland. Og han er en eminent kokk, noe det avanserte kjøkkenet vitner om. Her er det gasskomfyr og damp­ovn som kunne vært en restaurant verdig og alle flater er i rustfritt stål. Og maten? Ja den kunne også vært servert på den beste restaurant. Mortens ektefelle Kaare Framstad arvet en vakker gård på Hadeland, og sammen har paret skapt nok et n ­ ydelig hjem der de elsker å invitere familie og venner på w ­ eekend. Sønnen Darian Nicolay er godt skolert i fedrenes ­interesseområder, og kan enkelt se forskjell på ulike stilarter. – Han har levd med dem i hele sitt 15-årige liv, og jeg kan huske at han som treåring freste rundt i stuene på sin trehjulssykkel og elegant snodde seg mellom forgylte bordben fra 1700-tallet! Det gikk alltid bra. Han viste tidlig gode takter, smiler samleren Morten Stamnes.

Morten Stamnes: Samler Spesialist på restaurering av prismekroner og gamle urverk Designer spesialtilpassede maleribelysninger Gift med Kaare Framstad. Bor sammen med sønnen Darian Nicolay (15) Bor på Frogner i Oslo og på Framstad gård på Hadeland

6

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


lyset 91 BROLIN, CARL HENRIC 1765-1832

PRISMELYSEKRONE Glass og brennforgylt bronse H: 126 cm. Diam.: 81 cm. Laget av den berømte svenske mester Carl Henric Brolin. Sverige, sen-gustaviansk, ca. 1810. Blått bunnglass. Seks fem-tallsformede lysarmer samt sparelys i glasskål. NOK 250 000 Carl Henric Brolin bodde og arbeidet i Stockholm. Han ble utdannet messinggjørtler- og forgyller i 1801 og utviklet seg til å bli en mester i å fremstille sengustavianske lysekroner. Brolin lager stammen med alle deler som skal til med lysarmer, støpte masker og border og andre metalldeler som skruer og muttere. Han får prismene som importeres fra utlandet av speilmakere i Stockholm. Brolin kaller seg metallarbeider. Han skaper elegante, luftige sengustavianske lysekroner, som siden alltid er blitt høyt verdsatt.

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

7


9 9 SPEILLAMPETT Tre og messing H: 56 cm. B: 21 cm. Danmark/Norge, rokokko, ca. 1750. Lysholder i messing. Utskåret treverk og lysholderen belagt med bladgull. NOK 8 000–10 000

evigheten 14 ET PAR HJØRNESK AP MED MARMORPLATE Mahognifiner på furu H: 83 cm. B: 72 cm. D: 37 cm. 1 par. Sverige, gustavianske, ca. 1790. På hver side av midtstilt dør, kannelurer dekorert med forgylte messingstaver. To ben i front, svakt skrånede med ditto kannelurer. Messingføtter. Topp i gråhvit marmor. NOK 40 000–50 000

8

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


4 0 SPEIL Utskåret tre belagt med bladgull og bronsering H: 85 cm. B: 46 cm. Danmark/Norge, rokokko, ca. 1750. Grønnlig originalt speilglass. NOK 18 000–20 000

79 KOMMODE Mahogni og mahognifiner H: 77 cm. B: 70,5 cm. D: 47 cm. Danmark/Norge, empire, ca. 1800. Fire skuffer, den øverste i meanderborden som løper over fronten og på hver side. På hver side i front kannelerte pilastre med base og kapitel i dorisk stil. Tannsnittbord oppe og nede på kommoden. Messingbeslag. NOK 20 000

7 2 ARMSTOLER Bonet tre Rygg H: 96 cm. Sete H: 45 cm. 1 par. England, Chippendale “ladder-back”, slutten av 1700-tallet. Overstoppet sete. NOK 30 000–35 000

113 LYSESTAKER Plett H: 26,5 cm. 1 par. Louis-seize-stil. NOK 2 000–3 000

2 2 HANKSK ÅL Porselen L: 22 cm. B: 16,5 cm. Flora Danica, Kongelig Dansk, 1900-tallet. Ved hanken to plastisk utformede blomster og blader. Hanken formet som to tvunnede kvister. ”Sedum balaniense Lois”. NOK 3 000–4 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

9


12 HJØRNESK AP MED GLASSDØRER Mahogni med innlegninger i frukttre H: 235 cm. B: 120 cm. D: 64 cm. England, George III, ca. 1800. Svakt buet front. To skapdører nede. Oppe 4 hyller innenfor to glassdører. NOK 35 000–40 000

56 LOKKFAT 1791 Sølv H: 14 cm. L: 28,5 cm. B: 21 cm. Stemplet. 1 par. George III, London 1791. Åttekantet. Enkel, profilert kant langs hele. Lokk med gravert våpenskjold på den ene siden. Lokknapp i form av steilende, bevinget drage, pesende, med utstrakte forben med utspilte klør. Lokknapp kan skrus av og lokket kan da vendes og fungere som fat. NOK 15 000–20 000

10 DUK OG SERVIETTER Lindamask Duk: 550x280, serviett: 90x90. Duk og 16 stk. servietter. Våpenskjold: Raven Lewezau, Aalholm 1926. NOK 18 000–20 000

76 LYSESTAKER/ K ANDELABRE Plett H: 41 cm. Ustemplet. 1 par. Frankrike, Louis-seize-stil, 1800-tallet. To-armede med løs topp i midten. Løs topp kan snus og kandelabrene kan brukes til tre lys. Lys-armene kan tas av, dvs. stakene kan brukes som enkle lysestaker. NOK 5 000–7 000

55 SERVERINGSFAT 1796 Sølv H: 4 cm. L: 30,5 cm. B: 22 cm. Stemplet. 1 par. George III, London, 1796. Mester: WS. Dype fat, åttekantet. Glatte med perlerand langs kanten. Gravert med våpenskjold og ranker nede på midten, svakt synlig. NOK 8 000–10 000

10

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


7

3 6

SERVISE

SUKKERDRYSSE

Eggehvit porselen med gullkant Rosenthal, Tyskland, 1900-tallet. Fargen ligger i godset, ikke i glasuren. Sett til 12 personer. Totalt 143 deler (3 deler medfølger): 17 stk. asjetter diam.: 17 cm.; (1 stk. tallerken diam.: 20 cm.); 27 stk. tallerkener diam.: 22 cm.; 30 stk. tallerkener diam.: 25 cm.; 6 stk. dype tallerkener diam.: 25 cm.; 13 stk. suppeboller med hanker; 16 stk. skåler; 12 stk. kuvertaskebegre; 4 stk. sausenebb med fast underfat; 6 stk. dype, firkantede fat diam.: 30 cm.; 8 stk. ovale fat L: fra 26 til 39 cm.; 2 stk. runde fat diam.: 32 cm. og 2 runde/ovale fat med hanker diam. 30 og 35 cm.

Sølv H: 19 cm. Stemplet under bunnen: KB Mester: Knud Rasmussen Brandt, virksom 1737-1778. Horsens, Jylland, Danmark. Rokokko, ca. 1750.

NOK 8 000–10 000

6 6 SPISESTUESTOLER Mahogni Rygg H: 90 cm. Sete H: 45 cm. 8 stk. 1. stk. England, Sheraton, 1700-tallet. 7 stk. Sheratonstil, midten av 1800-tallet. Overstoppet sete.

NOK 6 000–8 000

106 K AFFEK ANNE 1819 Sølv og tre H: 25 cm. Fullstemplet. Mester: Johan Malmstedt, virksom 1783-1831, landstempel ”Tre kronor” for Sverige, bystempel for Gøteborg og årsstempel N3 = 1819. Sverige. Gøteborg, empire 1819. Forgylt lokknapp. Håndtak i ibenholt. PROVENIENS: Gitt av Gustav V til en ”konsulinna” i Gøteborg. Ved hennes død ble kannen gitt tilbake til familien Bernadotte. Eid av Folke og Estelle Bernadotte. Amerikanske Estelle Bernadotte ble enke i 1948. Hun giftet seg igjen og flyttet til Frankrike. Da ble kannen med annet innbo solgt.

bordet

NOK 7 000–9 000

NOK 40 000–50 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

11


9 0 PRISMEK ANDELABRE Glass og metall H: 54,5 cm. 1 par. England, ca 1900. 3-armede med spir, kronet av stjerne på toppen. Montert for elektrisitet. NOK 20 000–25 000

drømmene 12

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


1 LYSESTAKER Sølv H: 28 cm. 2 stempler. 1 par. Empire, ant. Frankrike 1813. Stemplet ”JLO” og ”13”. Fylt. Rester av forgylling. NOK 8 000–10 000

5 0 TALLERKENER OG FAT Porselen Diam.: 23 og 26 cm. Kina, Quanlong 1736-95. 10 stk. tallerkener. (1 stk. medfølger). 1 stk. dypt fat. Gråhvit bunn bemalt i emaljefarger og gull. Motiv i form av roser på midten, kanten med bord i gull. Rose-motivet inspirert fra Europa. NOK 7 000–9 000

102 SYBORD Mahogni med intarsia H: 66,5 cm. B: 54 cm. D: 37 cm. England, sent 1700-tallet. Fire svungne ben. Innlegninger i frukttre, på bordplaten i form av musling, på støtteplaten mellom benene i form av stjerne. Nøkkelhull rammet inn av elfenben. NOK 6 000–8 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

13


9 8 SPEILLAMPETT Tre og messing H: 73 cm. B: 41 cm. Danmark/Norge, rokokko, ca. 1750. Utskåret ramme, belagt med bladgull. Lysholder i messing. Originalt speilglass. NOK 18 000–20 000

17 LENESTOLER Eik Rygg H: 90 cm. Sete H: 41 cm. Danmark, rokokko, ca. 1750. Utskåret sarg med blomster og blader. Overstoppet rygg, sete og mellom sete og armlener. NOK 40 000–50 000

14

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


lengselen 6 BORD MED LØST BRETT MED HANKER 1960 Mahogni og sølv H: 51,5 cm. L: 82 cm. D: 51 cm. Brett, vekt: 5900 gr. 5 stempler. Mester: CG, landstempel ”Tre kronor” for Sverige, kronet mannshode St Erik for Stockholm, årsstempel K9 = 1960 og S for sølv. Understell i mahogni: Produsert av Arthur Brett & Sons, Norwich, England. Brett i sølv med høy gjennombrutt kant og hanker: Sverige, Stockholm 1960. NOK 50 000–60 000

7 3 LYSESTAKER Sølv H: 21 cm. 2 stempler. Bystempel for Augsburg: ”Zirbelnuss”: Pinjekongle over stor L og mesterstempel. 1 par. Augsburg, Bayern, Tyskland, rokokko, ca. 1750. Skjevknekket. NOK 10 000–12 000

37 SUKKERSK ÅL MED HANKER PÅ 3 BEN Sølv H: 9 cm. L (uten hanker): 17 cm. B: 14,5 cm. Fullstemplet. Norge, Christiania, rokokko, 1760-årene, ant. 1767. Mester: Peder Pedersen Hørloch, virksom 1750-1770, guardein: Jacob Andersen Møller, virksom (1745-81), bystempel for Christiania med årstall 176? og månedsmerke for Vekten 24. sept.-23. okt. Skjevknekket. Hanker og føtter støpt. NOK 12 000–15 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

15


92 PRISMELYSEKRONE Glass og brennforgylt bronse H: 80 cm. Diam.: 55 cm. Sverige, gustaviansk ca. 1800. Seks fem-tallsformede lysarmer, samt sparelys i bunnskål. Bunnskålen i hvitt flussglass. NOK 50 000–60 000

9 4 BORDUR/TAFFELUR Messing, forsølvet messing og mahogni H: 48 cm. B: 29 cm. D: 19 cm. Urskiven signert: Geo=e Flote, Islington. England, ca. 1790. Minutt- og timeviser, datoglugge. ”Strike and silent”-funksjon. NOK 35 000–40 000

11 STETTFAT

blomstene

Glass H: 59 cm. Diam.: 30 cm. Baccarat, Frankrike, 1900-tallet. Stettfat med vase på toppen. Mellom fot og fat en kariatide i matt glass, som bærer fatet og vasen. NOK 10 000–12 000

16

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


105

13

AALBORG, JENS

SK AP MED SKUFFER, SKRIVEKLAFF MED SKINN OG GLASSDØRER

?-1788

BORDUR/TAFFELUR Messing, forsølvet messing og mahogni H: 53 cm. B: 30 cm. D: 18,5 cm. Urverket signert: Jens Aalborg, Porsgrund. Minutt- og timeviser. Datoglugge. ”At slaae/icke slaae”-funksjon. Kassen i Chippendale-stil kan være utført av snekkerne Watner og Glose. NOK 40 000–50 000 LITTERATUR: Olav Ingstad: Urmakerkunst i Norge, fra midten av 1500-årene til laugstidens slutt, Oslo 1980, Jens Aalborg omtalt s. 257. Ut på 1700-tallet var Porsgrunn i sterk fremgang og hadde et innbyggertall på høyde med Skien, omtrent 1900 innbyggere. Det er derfor ikke å undres over at en driftig urmaker, Jens Aalborg, slo seg ned der. Han har laget mange fine og vakre gulvur og taffelur. ... Arbeidet tyder på at mesteren har fått sin utdannelse i Danmark. Flere av de gulvur som ennå eksisterer fra tiden omkring 1800, har meget stilfulle og vel utførte kasser i Chippendale-mønster, ... utført av snekkerne Watner og Glose. S. 257. Antagelig kan også kassen til dette taffeluret være utført av snekkerne Watner og Glose.

4 8 SPILLEBORD Rosentre med innlegninger H: 72,5 cm. B: 90 cm. D: 43,5 cm. D utslått: 86 cm. England, George III, ca. 1800. Forgylte bronsebeslag. Søylefot, firpass med endestykker i form av løveføtter på hjul. Innvendig rosentre. NOK 20 000–25 000

78 SPEIL Mahogni H: 134 cm. B: 50 cm. Danmark, Louis-seize, ca. 1790. Utskårne detaljer belagt med bladgull. Svanehalsformet topp.

Mahogni H: 213 cm. B: 108 cm. D: 50,5 cm. England, George III, ca. 1790. 4 skuffer, den øverste er en skriveklaff med småskuffer innvendig. 2 hyller innenfor glassdørene. NOK 45 000–50 000

41 SPEIL Lys mahogni H: 139 cm. B: 51 cm. Danmark, Louis-Seize, sent 1700-tallet. Utskårne detaljer belagt med bladgull. Delt speilglass. NOK 18 000–20 000

4 9 SPILLEBORD Rosentre H: 73 cm. B: 89 cm. D: 43,5 cm. D utslått: 86 cm. England, George III, ca. 1800. Forgylte bronsebeslag. Søylefot, firpass med endestykker i form av løvblader på hjul. Innvendig semsket skinnplate. NOK 25 000–30 000

3 FIRE LYSESTAKER 1812 Sølv H: 20,5 cm. 4 stempler: Mester: CW Caspar Julius Worm, virksom 1810-1857, byvåpen for København med årstall 12, F for guardein Frederik Fabritius, virksom 1787-1823 og månedsmerke for Væren 20.320.4. 4 stk. Danmark, København, empire 1812. Oval fot. Konisk og oval formet stett og lysholder. Glatt, dekorert med palmettbord på fot og lysholder, akantusranke øverst på stett. Gravert med ni-takket grevekrone med tre hjelmer og dusker på den ene siden av foten. Worm er en av Københavns betydeligste senempire mestere. NOK 40 000

NOK 12 000–15 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

17


2 LYSESTAKER Sølv H: 27 cm. 4 stempler. Mester: ”..Foerssen”? Stor ”F”. Månedstegn for Fiskene 18.2-20.3. Rundt stempel: Steilende hest? 1 par. Empire, ca. 1810. Perlebord på fot oppe og nede. Kannelert stett og lysholder. NOK 7 000–9 000

111 SALTK AR 1945 Sølv H: 4 cm. Diam.: 6,5 cm. 5 stempler: Mester: K & EG. Landstempel ”Tre kronor” for Sverige. Bystempel G for Gøteborg. Stemplet S og årsstempel T8=1945. 12 stk. Sverige, Gøteborg, empire-stil 1945. Formet som beger på stett med hank. Glatt, innvendig forgylt. NOK 3 000–4 000

3 9 SUKKERSK ÅLER PÅ STETT MED HANKER 1809 Sølv H: 12 cm. Diam.: 12 cm. 3 stempler: Stemplet med byvåpen for København med årstall 9, guardein-stempel F for Fabritius, virksom 1787-1823 og månedsmerke for Væren 20.3-20.4. 1 par. Danmark, København, empire 1809. Firedelt fot på kuleføtter. Glatt slank stett og halvkuleformet korpus med enkel profilert kant mot munningsrand. På hver side løvehoder som holder rund hank i kjeften. NOK 6 000–8 000

18

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


8 GLASS Glass H: fra 8 til 17 cm. Kosta Boda. Sverige, midten av 1900-tallet. Klart glass med diamantslipning og gravering. Totalt 88 stk. (23 stk. medfølger): Sett til 10 personer med champagne-, hvitvin-, rødvin-, hetvin-, snaps- og vannglass. Champagneglass: 14 stk. (12 stk. medfølger); hvitvinsglass: 15 stk. (5 stk. medfølger); rødvinsglass: 9 stk. (1 stk. medfølger); hetvinsglass: 22 stk. (1 stk. medfølger); snapsglass: 11 stk. og vannglass: 17 stk. (5 stk. medfølger). NOK 15 000–18 000

51 TALLERKENER Porselen Diam.: 23 cm. 4 stk. Famille rose, Kina, Quanlong 1736-95. Gråhvit bunn dekorert med emaljefarger i form av påfugler “peacock” og lotusblomst. NOK 4 000–6 000

24 FRUKTKURV MED HANKER Porselen H: 8,5 cm. L: 24 cm. B: 19 cm. Flora Danica, Kongelig Dansk, 1900-tallet. ”Andromeda Polifolia L”. Gjennombrutte sider med plastisk utformede, polykrome blomster og blader. Hanker i form av to tvunnede kvister. NOK 4 000–6 000

ost-indisk Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

19


5 TEBORD MED SKUFF Mahognifiner med intarsia på eik H: 71 cm. B: 78 cm. D: 56,5 cm. Kontinentet, rokokko, ca. 1750. Intarsia på platen i form av midtstilt oval medaljong med fugler og sommerfugler ved vannbad, omgitt av akantusranker symmetrisk om midten. Blomster- og bladranker. Også blomster- og bladranker på sargen. Nøkkel og fire fotender i forgylt bronse. NOK 20 000–25 000

4 3 ARMSTOLER

tiden

Nøttetre Rygg H: 88-91,5 cm. Sete H: 42 cm. 4 stk. Frankrike, Louis-seize ca. 1790. Medaljong-rygg. NOK 60 000–70 000

2 5 SERVERINGSFAT MED HANK Porselen L: 20,5 cm. B: 12 cm. Flora Danica, Kongelig Dansk, 1900-tallet. ”Melanyujrum memorosum L”. NOK 2 000–3 000

21 DYPT FAT Porselen H: 5 cm. L: 24 cm. B: 18 cm. Flora Danica, Kongelig Dansk, 1900-tallet. Ovalt. ”Pyrola secunda L”. NOK 3 000–4 000

20

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


81 NØTTESTAD, PEDER JENSEN 1693-1763

Han reiste flere ganger til København for å sette seg ytterligere inn i fagets ”videnskab”.

GULVUR Messing, forsølvet messing og mahogni H: 230 cm. B: 48,5 cm. D: 24 cm. Urskiven signert: Peder Nøttestad Christiania, virksom 1734-ca. 1760. Norge, ca. 1750. Urverket har sekund- og timeviser. Datoglugge. Spill- og slagverk. Tilhørende mahogni-kasse fra England. NOK 350 000 LITTERATUR: Olav Ingstad: Urmakerkunst i Norge, fra midten av 1500-årene til laugstidens slutt, Oslo 1980, Peder Jensen Nøttestad omtalt s. 65-72. Peder Jensen Nøttestad regnes som en av dem som i stor grad bidro til urmakerfagets utvikling i Norge. Som det står i Ingstads avsluttende avsnitt om ham: For urmakerkunsten i Norge ble Nøttestads virksomhet av den største betydning. Hans dyktighet og den anseelse han nød i sitt yrke bidrog i høy grad til å høyne håndverkets nivå og skjerpe kravene i faglig retning. Det er først fra hans tid at hovedstaden blir stedet for en vesentlig produksjon på urmakeriets område og hans innsats fikk virkninger langt utover byens grenser. Det kan med full rett hevdes at Nøttestad var den som la grunnen til urmakeriet østafjells. S. 72. Peder Jensen Nøttestad var født på Stange i Hedmark. Han kom fra en velstående familie. Faren eide gården Ringnes, som var en de større gårdene i bygden. Morens familie eide Nøttestad, som var som det står hos Ingstad ”en betydelig eiendom” med flere husmannsplasser. Nøttestad begynte som autodidakt, men fikk seg i 1720-årene utdannelse som urmaker i England. Det var etter denne fagmessige utdannelsen han ”utviklet seg til å bli den mester i faget som han med rette har fått ord på seg for å være”.

Hans interesse for håndverket har gått foran alle andre hensyn. For å betale sin ”studiegjeld”, solgte han sin odelsrett til Ringnes, og to år senere lot han eiendommen Nøttestad med tilliggende herligheter gå til auksjon. S. 65. I 1734 søkte Nøttestad om privilegium til å drive som urmaker i Christiania og fikk det innvilget av den ”stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve Konge og Herre”, Christian 6. Det lå i tiden at man skulle prøve å fremstille varer selv og ikke importere, i tilfellet med ur, fra England. Nøttestad nød sitt eksklusive privilegium helt til 1748, da han fikk konkurranse av en annen urmaker, og i 1754 kom enda en til. Det ble vanskelig å tjene penger med en befolkning på den tiden i hovedstaden på 7000 innbyggere, og Nøttestad var heller ingen forretningsmann. Mens det således sto dårlig til med Nøttestads økonomi, nød han stadig stor aktelse som en ener i utøvelsen av sin kunst. S. 68. Nøttestad som den anerkjente mester fikk oppgaven med tilsyn av de offentlige ur i hovedstaden. Han reparerte slottsuret på Akershus festning, passet på uret i Overhoffretten, tårnuret i Oslo hospital og uret i Vår Frelsers kirke. Fra Nøttestads verksted er det ned gjennom årene levert et stort antall gulvklokker og taffelur (bordur), og mange finnes ennå spredt omkring i landet. De står gjennomgående fullt på høyde med de beste engelske arbeider. Når det gjelder verk med klokkespill og andre spesielle innretninger, har ingen annen norsk urmaker levert så mange som Nøttestad. S. 70.

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

21


109

57

SAUSENEBB 1937

STEKELOKK

Sølv H: 12 cm. L: 25 cm. B: 17 cm. 3 stempler. Bystempel for København med årstall: 37= 1937. Guardein JS: Jens Sigsgaard, virksom 1932-60 og 830S. 1 par. Danmark, København, 1937. Ovale. Løst underfat, festet med muttere. Knekket med profilerte kanter. Rester av innvendig forgylling.

Plett H: 24 cm. L: 38 cm. B: 30 cm. England, ca. 1900. Bukler på lokket som løper radialt ut fra hanken. 2 border med bukler. Gravert våpenskjold på den ene siden.

NOK 4 000–6 000

110 MUGGE 1942 Sølv H: 23 cm. 3 stempler. Mester: Frithjof Bratland, 830S og 1942. Utbuket, glatt. Hank med vidjebånd. NOK 2 000–3 000

NOK 4 000–6 000

53 FAT 1916 Sølv L: 55 cm. B: 37 cm. 3 stempler. Mester: Møinichen, bystempel for København med årstall 16=1916, guardein CFH: Christian F. Heise, virksom 190432. Danmark, København 1916. Ovalt. Glatt med profilert, likeknekket kant. NOK 4 000–5 000

5 4 FAT 1934 Sølv L: 53 cm. B: 36,5 cm. 3 stempler. Bystempel for København med årstall 34=1934, guardein JS: Jens Sigsgaard, virksom 1932-60 og stempel med kronet båt? Danmark, København 1934. Ovalt. Glatt med profilert, likeknekket kant. NOK 4 000–5 000

108 SAUSENEBB 1898 Sølv 2 stempler. Bystempel for København med årstall 98=1898 og F for Fabritius. 1 par. Danmark, København, 1898. Trekantede. Løst underfat, festet med mutter. Knekket med profilerte kanter. Rester av innvendig forgylling. NOK 4 000–6 000

70 ARMSTOL Mahogni Rygg H: 92 cm. Sete H: 45 cm. England, Hepplewhite, ca. 1790. Rygg, skjoldformet med innlegning i frukttre. Overstoppet sete. NOK 12 000–15 000

22

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


100 SYBORD Mahogni H: 75,5 B: 53 cm D: 42 cm England, George III, ca 1790. Søylefot med fire ben. Føttene i forgylt messing formet som løveføtter, på hjul. NOK 15 000–18 000

4 6 KOMMODE MED MARMORPLATE Mahognifiner med innlegninger i frukttre H: 84,5 cm. B: 123 cm. D: 57 cm. Sverige, gustaviansk, ca. 1780. 3 skuffer. Forgylte beslag. Original stenplate. NOK 60 000–70 000

8 9 LYSESTAKER Brennforgylt bronse H: 28 cm. 1 par. Frankrike, empire, begynnelsen av 1800-tallet. Rund, bred fot med to palmettborder, staken i form av tre kariatider som bærer lysholderen. Krones av løs lysmansjett. NOK 20 000–25 000

2 3 TERRIN MED LOKK Porselen H: 14 cm. L: 16 cm. B: 12,5 cm. Flora Danica, Kongelig Dansk, 1900-tallet. Oval. På lokket plastisk utformede blomster og blader ved hanken som er formet som to tvunnende kvister. Terrinen: ”Lysimachia mummularia L.” Lokket: ”Viola odorata L.” NOK 7 000–9 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

23


8 8 K ANDELABRE Sølv H: 60 cm. Stakene, Frankrike, tidlig 1800-tallet, empire. 3-armede kandelabre, Danmark, København, 1837, sen-empire. 1 par. 3-armede. Stakene har 2 stempler, mester: LMC. Kandelabrene er fullstemplet: Mester: Poul Resen Eggersen, virksom 1808-44 (hoffgullsmed fra 1840). Guardein: Christian Olsen Møller, virksom (183140), bystempel med årstall for København 1837, og forskjellige månedsstempler på lysmansjettene, vekten, tvillingene, fiskene og skytten. Stakene fylte. NOK 60 000–80 000

24

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


8 0 KOMMODE Mahognifiner med innlegninger i frukttre H: 82 cm. B: 79 cm. D: 53 cm. Bergen. Norge, empire, ca. 1830. 3 skuffer. Innlagt bordornament langs kanten på toppen og i en halvsirkel på midtre skuff, i form av havfruer og overflødighetshorn med frukt og blomster. NOK 20 000–25 000

97 SPEIL Valnøtt H: 106 cm. B: 43 cm. Danmark, rokokko, ca. 1750. Utskårne detaljer belagt med bladgull. Originalt speilglass. NOK 18 000–20 000

74 LYSESTAKER 1778 Sølv H: 20 cm. 3 stempler. Mester: ”O I 1778”, Ole Jensen, virksom 1765-1804, bystempel for København med årstall 78=1778, F for guardein Christopher Fabritius, virksom 1749-87. 1 par. Danmark, København, overgangsfase rokokko/Louisseize, 1778. NOK 10 000–12 000

3 8 SUKKERSKRIN MED LOKK PÅ 4 BEN Sølv H: 8,5 cm. L: 13 cm. B: 9,5 cm. 2 stempler. Bystempel for Augsburg: ”Zirbelnuss”: Pinjekongle. Stemplet M eller W. Rokokko, Augsburg, Bayern, Tyskland, ca. 1750. Likeknekket korpus og lokk. NOK 6 000–8 000

107 SK ÅL PÅ STETT Sølv H: 7 cm. L: 14 cm. B: 11,5 cm. Ustemplet. Danmark/Norge, rokokko, ca. 1750. Sekundære eierinitialer og datering på hver side: ”MP GP 1798” og ”CHC 1854”. NOK 5 000–7 000

rokokko/louis-seize

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

25


95 BORDUR/TAFFELUR Brennforgylt bronse og sort marmor H: 51 cm. B: 28 cm. D: 12 cm. Usignert. Frankrike, empire, ca. 1820. Toppen av urverket bæres av fire søyler, i forkant utformet som kariatider i brennforgylt bronse, i bakkant i sort marmor. Uret krones av ørn med utspredde vinger likeledes i brennforgylt bronse. Urverket med skive i hvit emalje. NOK 30 000–35 000

75 K ANDELABRE Brennforgylt og patinert bronse H: 52 cm. 1 par. Frankrike, Louis-seize, ca 1800. 2-armede til 3 lys. Kariatide bærer lysarmene. NOK 40 000–50 000

62 PARFYMEBRENNERE MED LOKK Forgylt bronse H: 43 cm. 1 par. Frankrike, Napoleon III, ca. 1850. Tre bevingede kariatider bærer brennskålen. NOK 20 000

6 8 BERGÈRES Nøttetre Rygg H: 92 cm. Sete H: 50 cm. 1 par. Frankrike, Louis-seize, ca. 1790. Overstoppet. Løs pute i setet. NOK 50 000–60 000

26

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


87 SKRIVEBORDSLAMPE Brennforgylt bronse H: 66 cm. Frankrike, empire, ca. 1820. 3-armet stake, H: 17,5 cm., omgjort til elektrisk lampe. Stakene i form av falker som bærer lysholder. Vid skjerm i metall, grønnmalt med palmettbord. NOK 35 000–40 000

empire Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

27


15 ARMSTOL Tre og bladgull Rygg H: 103,5 cm. Sete H: 45 cm. Norge, rokokko, ca. 1760. Utskåret skjellformet rocaille i rygg, sarg nede og belagt med bladgull. Løst, stoppet sete. NOK 20 000–25 000

8 6 CHAMPAGNEKJØLER Mahogni og messing H: 71 cm. B: 55 cm. D: 42 cm. England, tidlig 1800-tallet. Innlegning i frukttre på lokket i form av oval åpen blomst. Kjøleren er oval og står på 4 utoverskrånende ben. Messingbånd holder stavene på plass. Messinghanker. Hull i bunnen som kan lukkes. Fôret med bemalt sinkbøtte med hanker. NOK 12 000–15 000

63 POTTESKJULERE Messing H: 16 cm. L: 27,5 og 28,5 cm. B: 21 cm. 1 par odde, ovale. 1800-tallet. Bukkelformet korpus med løvehoder på hver side som holder dreide, sirkelrunde tynne hanker i åpen kjeft. 3 løveføtter. Innsats i sink. NOK 2 000–3 000

28

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


26 BERGMAN, ANNA-EVA 1909-1987

UN UNIVERS 1960 Olje og metallfolie på lerret 112x146 Signert og datert nede t.v.: Bergman 1960 Nummer i catalogue raisonné over kunstnerens arbeider, ref. Fondation Hartung/Bergman: No15-1960 Un Univers. PROVENIENS: Salgsutstilling Galerie de France, “Anna Eva Bergman”, 3, Faubourg SaintHonoré, Paris, 30. mars-29. april 1962, avbildet i katalogen med tittel: “No 15 1960 Un univers”.

LITTERATUR: Ole Henrik Moe: Anna-Eva Bergman Liv og verk/ Vie et oeuvre, Oslo 1990, maleriet “Un univers”, avbildet på staffeli ved siden av kunstneren s. 136, foto med tittel: «I sitt atelier i Paris/Dans son atelier à Paris 1960».

universet

NOK 600 000 – 700 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

29


30

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


62 PARFYMEBRENNERE MED LOKK Forgylt bronse H: 43 cm. 1 par. Frankrike, Napoleon III, ca. 1850. Tre bevingede kariatider bærer brennskålen. NOK 20 000

9 6 BORDUR/TAFFELUR Hvit marmor og forgylt bronse H: 51 cm. B: 40 cm. D: 13 cm. Urskiven i hvit emalje, signert: Sallor à Paris. Frankrike, Louis-seize, ca. 1790. Sentrum datoviser. Allegorier på hver side av urskiven i form av kvinne med antagelig Herakles’ klubbe og Herakles med løveskinn og bolt. Kronet av ørn med utspredde vinger. NOK 30 000–35 000

6 4 POTTESKJULERE Messing H: 14 og 17 cm. Diam.: 22 og 23 cm. 1 par odde, runde. 1800-tallet. Bukkelformet korpus med løvehoder på motstående side som holder dreide, sirkelrunde tynne hanker i åpen kjeft. 3 løveføtter. Innsats i sink.

skjønnheten

NOK 2 000–3 000

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no

31


4 TEBORD Mahogni H: 74 cm. Diam.: 72 cm. England, 1750-70. Roterende, vippbar topp på ”Bird-cage”understell. ”Pie-crust”-kant. Søylefot med tre ben med ”Claw and ball”-fot. NOK 15 000–20 000

18 TABURETTER Mahogni H: 58,5 cm. B: 59 cm. D: 37,5 cm. Sverige, Carl-Johan, ca. 1830. Svungne ben. Svungne, lave vanger. Vangene har hver to knotter i mørkbeiset tre. Stoppet sete. NOK 5 000–7 000

32

Se fullstendig katalog: www.gwpa.no


27 BLOM, KENNETH RUN Olje på lerret 140x160 NOK 100 000–120 000

30 THORENFELDT, DAG BALANSE Fotografi, Inkjet print, 1/6 NOK 15 000-20 000


engasjementet

Profile for Grev Wedels Plass Auksjoner

Samleren Morten Stamnes  

Auksjon over historiske bymøbler og kunstgjenstander fra Morten Stamnes samlinger, 15. oktober 2020 kl. 18:00

Samleren Morten Stamnes  

Auksjon over historiske bymøbler og kunstgjenstander fra Morten Stamnes samlinger, 15. oktober 2020 kl. 18:00

Profile for gwpa

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded