Page 1


Veilingsdatum: 23/08/2019 Data soos op 07/08/2019


LOT 1

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

EDUAN

N 160058

MANLIK

SP

0084397553

22-OCT-16

MANI`S STEFANUS DNS: C19-06847

EDUAN - JUMBO`S MANIFEST - SP 0076410000 - 11-DEC-12

DNA Profiel: EDUAN - MANI`S STEFANUS - SP

-

0084397553 - 22-OCT-16

3%

OEK 18 RI 115 Oud. / Kalwers

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07 OEK 19 RI 115 Oud. / Kalwers

KALFGROEI

0% H

0% H

1% -

6% -

TKP 502 Gem SI/Kalf: 100 / 4 16j.5m. / 11

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

38(8.4%)

292 (107)

VRUGBAARHEID

85 33 103 29 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 124 123 127 118 121 116 106 125 113 100 18.6 48 30 21 163 56 114 56 -132 38 23 64 18 68 14.2 66 -13.6 41 -2 17 - (-)

- (-)

105 13.51

20

1463

1235

KOEI WAARDE

GROEI WAARDE

105

126

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 160062

MALE

SP

0084399336

31-OCT-16

LT SCOTT

0% -

52

16% PRODUKSIE WAARDE

111

46

1% -

EDUAN - STEPHANUS LUITENANT - SP 0074188814 - 12-OCT-11 1%

EDUAN - LT SCOTT - SP

-

0084399336 - 31-OCT-16

4%

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

PARENTAGE VERIFIED DNA: SIRE GENOMIC:

AFC 19 RI 115 Age / Calves

AFC 35 RI 107 Age / Calves

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

0% -

CALF GRWTH.

0% H

5% H

ICP 383 Avg. WI/Calf: 95 / 9 9j.11m. / 9

MAINTENANCE

284 (104)

- (-)

- (-)

102 13.88

20

1418

1179

4%

SC 84 -4.8 66

95 27 AFC ICP 96 96 -1.7 40 -1 14

343

Remarks: 2019 Royal Agricultural Show Kampioen Braunvieh bul. Harde vroegryp bul uit vrugbare moederlyn. Reeds in stoet gebruik. Semen aandeel word terug gehou.

0% -

AC-CATTLE-CO - MAUZER 2 - SP 0049108657 - 04-NOV-04

1% -

EDUAN - SAMPAD - SP 0041007345 - 16-DEC-97

0% -

COW VALUE

GROWTH VALUE

PRODUCTION VALUE

81

94

80

45

52

-

0% -

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

FERTILITY GROWTH TEST

99 73 83 49 93 70 106 39 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 98 99 102 93 83 97 83 93 95 90 102 -2.4 49 .7 76 -.07 50 2.3 70 7 51 13 17 58 56 47 56 -57 39 4 64 -3 68

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

EDUAN - IVY - SP 0066412214 - 08-MAR-08

ICP 380 Avg. WI/Calf:98 / 6 8j.1m. / 6

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02 EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

ICP 410 Avg. WI/Calf: 96 / 8 9j.5m. / 8

8% H

19 AFC RI 119 Age / Calves MILK

0% H

EDUAN - HECTOR - SP 0065824278 - 03-AUG-07

EDUAN - JOY - SP 0069844884 - 20-OCT-09

40(9.3%)

0% -

-

DNA Profile:

CALVING EASE

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

DNA: C19-06848

Measurements

0% -

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Sex

Estimated BV

44

-

0% -

EDUAN - NADE - SP 0036431781 - 19-OCT-93

Ident. number

BV Ind

4%

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

Name

Selection V.

0% -

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Inent. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

374

Opmerkings: Sterk manlike bul met baie goeie groei. Reeds in Eduan stoet gebruik.

LOT 2

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

EDUAN - PATAT - SP 0036314516 - 01-MAY-95

GROEI TOETS

113 72 95 48 108 69 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 111 95 108 90 .9 48 -.42 74 .39 51 7.7 69

Seleksie W.

0% -

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

EDUAN - TESSA - SP 0041275793 - 26-JAN-98

TKP 411 Gem SI/Kalf: 97 / 6 9j.4m. / 8

1% -

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

TKP 410 Gem SI/Kalf: 96 / 8 9j.5m. / 8

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

33 OEK RI 87 Oud. / Kalwers MELK

0% H

1% -

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: SIRE GENOMIES:

EDUAN - JULIANA - SP 0069844801 - 10-JUN-09

KALF GEMAK

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

Semen donor: No Tests: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Vacc. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

46


LOT 3

0559733, J.H. BEZUIDENHOUT, POSBUS 102,BRANDFORT,9400,(T)0518211920

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

SWARTBULT

BE 160011

MANLIK

SP

0085173920

22-JUL-16

LAWAAI P

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNS: -

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11 1% H

SWARTBULT - LAWAAI P - SP

-

0085173920 - 22-JUL-16

2%

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 35 RI 82 Oud. / Kalwers

KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

2% -

SWARTBULT - WILLA P - SP 0062117213 - 24-DEC-05

31 OEK RI 84 Oud. / Kalwers

0% -

TKP 560 Gem SI/Kalf: 99 / 3 8j.8m. / 5

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

37

- (-)

VRUGBAARHEID

110 31 94 26 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 94 93 91 95 91 91 102 111 97 95 5 36 25 12 40 28 28 28 -25 32 5 33 1 34 7.8 33 -1.8 36 -.8 17 - (-)

- (-)

-

-

-

-

-

GROEI WAARDE

115

96

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 160037

MALE

SP

0084193671

20-SEP-16

WH STEFAN

PRODUKSIE WAARDE

114

32

35

WITBEK - WINDHOEK - SP 0072010747 - 27-SEP-10

EDUAN - WH STEFAN - SP

-

0084193671 - 20-SEP-16

1%

BLUEMLI - 08 816 - SP 0068898022 - 19-JUN-08

PARENTAGE VERIFIED DNA: SIRE GENOMIC:

AFC 27 RI 113 Age / Calves

CALF GRWTH.

1% H

1% -

ICP 581 Avg. WI/Calf: 100 / 2 3j.11m. / 2

MAINTENANCE

- (-)

- (-)

100 12.92

20

1426

1230

3% -

0%

379

Remarks: 2018 Nasionale Junior Kampioen bul. Stefan dra baie vleis en sal swaar speenkalwers teel. Stoetbul reeds in stoet gebruik.

4% -

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

1% -

EDUAN - GRACE - SP 0063746861 - 30-AUG-06

99

45

GROWTH VALUE

113

49

-

1% -

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

COW VALUE

99 72 91 46 117 68 81 37 108 31 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height SC AFC ICP 122 123 118 110 120 97 91 117 119 103 124 115 105 104 -.3 46 .72 74 -.14 50 11 68 20.1 49 26 27 156 55 114 55 -107 34 17 63 17 67 13.6 65 -15.2 42 -3.1 20 301 (111)

0% -

VAALDU - NO - SP 0049419633 - 02-OCT-04

FERTILITY GROWTH TEST

40

REMALIA - SPROET - SP 0041461039 - 01-AUG-97

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - STEPHANUS LALIE - SP 0074188665 - 22-OCT-11

ICP 457 Avg. WI/Calf:99 / 2 5j.0m. / 3

0% -

BLUEMLI - ICED TEA - B 0065965188 - 28-SEP-05

ICP 390 Avg. WI/Calf: 98 / 4 6j.6m. / 5

3% -

28 AFC RI 99 Age / Calves MILK

0% -

EDUAN - RILO'S JAFTA - SP 0069944395 - 27-NOV-09

EDUAN - JAFTA`S PATSY - SP 0079302576 - 06-MAR-14

AFC 30 RI 102 Age / Calves

0% -

1% -

DNA Profile:

CALVING EASE

SONNESKYN - MARKUS 8 73 - SP 0036412831 - 05-JUN-73

HARMAN - MARKUS 8 - SP 0045800059 - 31-OCT-01

DNA: C19-06846

Measurements

36

5% -

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Sex

BV Ind

0% -

Inent. Lam-, spons- en miltsiekte

Ident. number

Estimated BV

0% -

VAALDU - MAXOM - SP 0047363403 - 14-JUL-03

Name

Selection V.

1% -

WIPICHA - MITSI - SP 0047207402 - 18-FEB-03

KOEI WAARDE

-

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Vibrihose, Trich

-

Opmerkings: Veld aangepaste bul, goeie bespiering, goeie breedte en lengte van lyf.

LOT 4

0%

WIPICHA - WILMARIE - SP 0046540258 - 07-OCT-02

GROEI TOETS

107 66 113 40 95 46 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 107 113 95 87 5.5 40 -.09 68 .52 46 2.9 46

Seleksie W.

0% -

BEAULIEU - MARKUS BOEMA - SP 0062734835 - 12-APR-06

3% -

TKP 412 Gem SI/Kalf: 101 / 1 5j.2m. / 3

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

TKP 532 Gem SI/Kalf: 106 / 5 13j.1m. / 8

SWARTBULT - MAYOR K - SP 0067225367 - 25-JUL-08

SWARTBULT - WILRI P - SP 0076750298 - 29-AUG-12

OEK 36 RI 98 Oud. / Kalwers

0% -

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

0% H PRODUCTION VALUE

102

Semen donor: No Tests: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Vacc. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

46


LOT 5

0566462, S.W. ROSSOUW, POSBUS 252,OLIFANTSHOEK,8450,(T)0823127208

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

ROSSOUW`S

SWR 160017

MANLIK

SP

0083553610

08-MAY-16

ELS`S CASSENOVA

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNS: -

ELS - ELS120009 - SP 0075871012 - 01-SEP-12

ROSSOUW`S - ELS`S CASSENOVA - SP 0083553610 - 08-MAY-16

1%

0% ELS - ELS060005 - B 0072786650 - 09-JAN-06

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK RI -3 Oud. / Kalwers

AURORA INDI - AURORA INDI - SP 0080807209 - 18-MAY-11

OEK RI 83 Oud. / Kalwers

0% -

BLUEMLI - INGRE - SP 0063185615 - 25-SEP-06

TKP 466 Gem SI/Kalf: 112 / 3 7j.4m. / 4

MELK

KALFGROEI

0% -

TKP Gem SI/Kalf: -/-

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

41(7%)

VRUGBAARHEID

95 45 90 18 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 94 91 86 108 105 103 107 105 100 89 11.4 48 30 18 43 20 23 20 -11 23 15 24 9 25 4.8 24 -4.1 24 .7 11

247 (125) 348(100)

467(100)

-

-

-

-

-

CASANAM DOLLY - CASANAM DOLLY - 0079210621 - 01-SEP-96 0% CHRISTOPHER - FABIAN MEATWAGON - SP 0041172172 - 10-OCT-98 0% -

KOEI WAARDE

GROEI WAARDE

108

100

Sex

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 160063

MALE

SP

0084399351

01-NOV-16

NESCAFE SNOOPY EDUAN - JAFTA`S NESCAFE - SP 0078565066 - 12-NOV-13

EDUAN - NESCAFE SNOOPY - SP 0084399351 - 01-NOV-16

9%

EDUAN - FANTA - SP 0063216790 - 28-NOV-05

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 37 RI 79 Age / Calves

AFC 33 RI 101 Age / Calves

MILK

CALF GRWTH.

0% H

ICP 426 Avg. WI/Calf: 102 / 7 10j.11m. / 8

108

37

0% -

0% H EDUAN - TESSA - SP 0041275793 - 26-JAN-98

ICP 546 Avg. WI/Calf:90 / 4 9j.0m. / 5

6% -

ICP 502 Avg. WI/Calf: 100 / 4 16j.5m. / 11

MAINTENANCE

38(7.5%)

266 (96)

- (-)

- (-)

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

105 14.03

Remarks: Harde bul met goeie syfers vir kalfgemak. Besonderse breedte en houding.

20

1399

0% -

EDUAN - TROFEE - SP 0041275819 - 21-MAR-98

0%

SC 107 5.7 64 361

93 18 AFC ICP 95 94 -.9 29 -.4 7

0% -

EDUAN - NADE - SP 0036431781 - 19-OCT-93

0% -

EDUAN - PATAT - SP 0036314516 - 01-MAY-95

91

35

GROWTH VALUE

106

46

-

0% -

VAALDU - MAXIE - SP 0036317949 - 04-JAN-96

COW VALUE

1209

4% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

FERTILITY GROWTH TEST

117 71 86 43 91 67 101 14 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 113 116 114 99 106 120 86 91 99 108 93 -1.7 43 -1.12 74 .3 44 1.3 67 9.3 36 32 7 120 53 96 53 -94 29 8 62 10 66

1% -

VAALDU - KELVI - SP 0038166856 - 01-JAN-97

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

33 AFC RI 87 Age / Calves CALVING EASE

1% H

1% -

EDUAN - HEILIE - SP 0065824260 - 13-OCT-07

Measurements

24

PRODUKSIE WAARDE

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - RILO'S JAFTA - SP 0069944395 - 27-NOV-09

DNA: -

Estimated BV

40

1% -

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Ident. number

BV Ind

-

DIE-RANTE PATROON ORE - DIE-RANTE PATROO 0% 0079210639 - 01-SEP-99 -

Name

Selection V.

0%

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid en Trichomoniose TB en BM Inent. Supavax: Ivomac: Vitamien A

-

Opmerkings: Veld aangepaste bul met uitstaande groeisyfers vir speen. Baie goeie skede. Sy genetika is baie skaars in die ras. Kleinseun van Namibiese bul, Doller.

LOT 6

0% -

BLUEMLI - INGRID - SP 0038134789 - 06-FEB-97

/0

GROEI TOETS

94 71 111 41 110 64 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 91 111 110 113 5.1 41 1.19 74 -.49 41 8.4 64

Seleksie W.

WILLITH - HENK 85 - SP 0036414464 - 06-JUL-85 ELS000008 - ELS000008 - A 0072010069 - 01-JAN-00

TKP 369 Gem SI/Kalf: 101 / 2 7j.11m. / 2

AURORA DOLLAR - AURORA DOLLAR - SP 0079210647 - 02-FEB-06 0% -

OEK RI Oud. / Kalwers KALF GEMAK

0% -

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

16% PRODUCTION VALUE

92

Semen donor: No Tests: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Vacc. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

37


LOT 7

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

EDUAN

N 160036

MANLIK

SP

0084191147

19-SEP-16

WH SNIPER DNS: -

WITBEK - WINDHOEK - SP 0072010747 - 27-SEP-10

EDUAN - WH SNIPER - SP

-

0084191147 - 19-SEP-16

2%

BLUEMLI - 08 816 - SP 0068898022 - 19-JUN-08

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 33 RI 98 Oud. / Kalwers

OEK 27 RI 113 Oud. / Kalwers

KALFGROEI

0% -

4% -

1% H

CHRISTOPHER - NORVICUS ESRA - SP 0046917027 - 17-DEC-02 3%

TKP 460 Gem SI/Kalf: 99 / 2 5j.2m. / 3

TKP 614 Gem SI/Kalf: 124 / 1 11j.0m. / 6

TW Ind Beraamde TW Metings

112 72 101 46 96 70 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 110 101 96 98 2.4 46 -.29 74 .1 50 3.1 70

ONDERHOUD

38(8%)

270 (98)

VRUGBAARHEID

104 41 96 32 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 103 104 100 96 94 96 97 110 107 94 7.7 52 20 27 77 57 62 57 -52 33 6 65 3 68 7.5 67 -9.6 43 -.5 20 - (-)

- (-)

94 12.89

20

1425

1190

VAALDU - NO - SP 0049419633 - 02-OCT-04

0% CHRISTOPHER - NORVICUS RIKUS - SP 0043676592 - 11-OCT-00 0% -

KOEI WAARDE

GROEI WAARDE

107

89

Section

Reg. number

Birth Date

WITBEK

HB 160007

MALE

SP

0084147362

11-AUG-16

IZAK

AURORA POLIZ - AURORA POLIZ - 0080811888 - 20-OCT-08

DNA: -

AURORA BISTO - AURORA BISTO - SP 0081194193 - 12-JUL-11 0%

0% -

WITBEK - IZAK - SP

-

0084147362 - 11-AUG-16

1%

BLUEMLI - SAUCY - SP 0046535472 - 17-SEP-02

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 33 RI 91 Age / Calves

AFC 34 RI 104 Age / Calves

PRODUKSIE WAARDE

105

49

47

JINGOWENI - 02 30 - SP 0046990255 - 14-OCT-02

ICP 385 Avg. WI/Calf:107 / 3 4j.11m. / 3

MILK

CALF GRWTH.

1% -

ICP 474 Avg. WI/Calf: 101 / 4 10j.10m. / 7

416(110)

-

-

-

-

-

Remarks: Harde vroeg ryp bul. Sterk manlikheid en goeie rumen kapasiteit. Seun van Bisto uit die Aurora Stoet.

-

0%

0% 0% -

JINGOWENI - 61 - B 0041727314 - 21-OCT-97

112

43

GROWTH VALUE

-

-

-

0% -

LUDKE - KAISER 9 - SP 0036434512 - 22-FEB-94

COW VALUE

93 68 95 40 119 66 97 45 112 24 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height SC AFC ICP 118 116 113 109 107 90 95 119 101 108 116 96 114 117 .8 40 1.29 71 -.64 44 11.8 66 10.6 50 32 18 140 22 96 22 -92 5 16 27 10 29 10.2 28 -1.7 34 -5.4 15 260 (110) 290(100)

0% -

BLUEMLI - TULIP - SP 0048978902 - 10-MAY-04

FERTILITY GROWTH TEST

41(9.1%)

LIZON - REX 16DE - SP 0036436434 - 01-OCT-95

CHRISTOPHER - STEVE - SP 0062067913 - 28-DEC-05

25% -

MAINTENANCE

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% DELKOMS LIZ - DELKOMS LIZ - 0080811870 - 30-NOV-05 0% -

BLUEMLI - SWEETIE PIE - SP 0036306645 - 28-MAR-94

ICP 519 Avg. WI/Calf: / 0 5j.6m. / 3

0% -

45 AFC RI 79 Age / Calves CALVING EASE

2% -

CHRISTOPHER - BUCHAN - SP 0068034172 - 21-JUN-08

WITBEK - HANZIE - SP 0080849672 - 13-OCT-13

Measurements

47

0% -

0554945, JJ BESTER EN DOGTERS, SUSSIESDEEL,POSBUS 269,VREDE,9835,(T)0732441162

Sex

BV Ind

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

Ident. number

Estimated BV

0%

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 1% 0064347065 - 02-FEB-07 -

Name

Selection V.

3% -

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Inent. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

367

Opmerkings: Goed gebalanseerde bul wat kalfgemak en melk in jou kudde sal verbeter.

LOT 8

0% -

CHRISTOPHER - ESTHER 2DE - SP 0036320331 - 27-APR-96

GROEI TOETS Seleksie W.

0% -

REMALIA - SPROET - SP 0041461039 - 01-AUG-97

BLUEMLI - ICED TEA - B 0065965188 - 28-SEP-05

TKP 390 Gem SI/Kalf: 98 / 4 6j.6m. / 5

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11

32 OEK RI 73 Oud. / Kalwers MELK

0% -

1% -

EDUAN - LEGEND`S NITA - SP 0079159703 - 28-DEC-13

KALF GEMAK

SONNESKYN - MARKUS 8 73 - SP 0036412831 - 05-JUN-73

HARMAN - MARKUS 8 - SP 0045800059 - 31-OCT-01

0% PRODUCTION VALUE

-

-

Semen donor: No Tests: TB, BM en Trich Vacc. Campylobacter, Express 5, Supavax


LOT 9

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

EDUAN

N 140015

MANLIK

SP

0080847023

25-OCT-14

JUMBO`S POLLUX

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

DNS: U247993

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

0% H

DNA Profiel: EDUAN - JUMBO`S POLLUX - SP

-

0080847023 - 25-OCT-14

6%

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: SIRE GENOMIES:

OEK 30 RI 103 Oud. / Kalwers

EDUAN - BACARD`S MALVA - SP 0074831124 - 17-MAR-12

OEK 31 RI 96 Oud. / Kalwers

MELK

KALFGROEI

0% -

9% -

CHRISTOPHER - BLOSSOM - SP 0062067889 - 12-DEC-05

TKP 485 Gem SI/Kalf: 104 / 3 6j.7m. / 4

13% -

TKP 396 Gem SI/Kalf: 103 / 6 10j.10m. / 8

TW Ind Beraamde TW Metings

99 80 91 51 122 76 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 97 91 122 106 -.2 51 .73 83 -.2 53 12.9 76

ONDERHOUD

39(11.2%)

VRUGBAARHEID

84 30 104 28 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 109 101 114 135 132 116 115 111 94 106 18.6 47 39 20 104 55 53 55 -96 61 36 64 24 68 7.6 66 .2 41 -3.5 16

302 (107)

- (-)

- (-)

101 21.17

60

1479

1215

339

Opmerkings: BEPROEFDE STOETBUL! Pollux het homself reeds in die skouring en in die veld bewys. Moet nie die geleentheid mis nie. Semen aandeel word terug gehou.

LOT 10

KOEI WAARDE

GROEI WAARDE

106

112

109

63

49

0581443, SP ELS FAMILIE TRUST, POSBUS 48,EXCELSIOR,9760,(T)0519737192

Section

Reg. number

Birth Date

ELS

ELS 170002

MALE

SP

0085061299

12-JAN-17

ELS 170002

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

DNA: -

EDUAN - STEPHANUS KAPTEIN - SP 0072074172 - 01-MAY-10 1% H

ELS - ELS 170002 - SP

-

0085061299 - 12-JAN-17

1%

EDUAN - HIASINT - SP 0065824120 - 29-OCT-07

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 30 RI 109 Age / Calves

AFC 72 RI 84 Age / Calves

CALVING EASE

MILK

CALF GRWTH.

0% -

0% -

ICP Avg. WI/Calf: / 0 6j.0m. / 1

MAINTENANCE

38

264 (102)

Remarks: Bul met goeie kalfgemak en onderhoud syfers.

- (-)

- (-)

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

99 16.34

94

1466

1189

SC 95 .3 32 362

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

0% -

EDUAN - SOMER - SP 0039610035 - 08-OCT-97

0%

85 26 AFC ICP 98 85 -2.9 33 1.7 18

-

0% -

CUYERVILLE - NELLY 77 - SP 0036337301 - 24-MAY-77

0% -

- ------

-% -

- ------

-% -

FERTILITY GROWTH TEST

109 65 100 45 88 39 109 18 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 88 87 86 98 101 109 100 88 92 99 83 2.2 45 -.26 67 .67 46 .3 39 5.5 26 22 12 17 27 12 27 -12 30 7 31 7 32

0% -

RUROPO - SEGLER 81 - SP 0036444651 - 30-JUN-81

ELS000007 - ELS000007 - A 0072010044 - 01-JAN-00

AFC RI Age / Calves

1% -

ICP 397 Avg. WI/Calf: 102 / 5 9j.0m. / 7

0% -

ICP 360 Avg. WI/Calf:105 / 7 12j.10m. / 8

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

0% H

CUYERVILLE - VAGUS 84 - SP 0036413854 - 03-AUG-84

ELS - ELS060004 - B 0072786775 - 07-JAN-06

Measurements

46

PRODUKSIE WAARDE

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Inent. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

Sex

Estimated BV

-

CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% CHRISTOPHER - NORVICUS RICK - SP 0047685961 - 23-AUG-03 13% -

Ident. number

BV Ind

0%

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0% 0048585186 - 15-MAY-04 -

Name

Selection V.

0% -

CHRISTOPHER - NORVICUS-BLOMMETJIE - SP 0044417418 - 15-MAR-01 0% -

GROEI TOETS Seleksie W.

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 EDUAN - IRMA - SP 0036265494 - 17-NOV-88

TKP 432 Gem SI/Kalf: 102 / 2 11j.10m. / 9

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1% -

39 OEK RI 102 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

1% -

CHRISTOPHER - NORVICUS RICK - SP 0047685961 - 23-AUG-03 13% CHRISTOPHER - MAESTRO LOLLA - SP 0046521795 - 08-JUN-02 0% -

COW VALUE

GROWTH VALUE

PRODUCTION VALUE

96

93

95

32

Semen donor: No Tests: Vacc. Milt- en lamsiekte

30

32


LOT 11

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

EDUAN

N 160071

MANLIK

SP

0084442599

08-NOV-16

LT SAREL

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

DNS: -

1% -

EDUAN - STEPHANUS LUITENANT - SP 0074188814 - 12-OCT-11 1%

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

0% -

EDUAN - LT SAREL - SP

-

0084442599 - 08-NOV-16

4%

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 19 RI 115 Oud. / Kalwers

KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

0% H

EDUAN - FANTA - SP 0063216790 - 28-NOV-05

33 OEK RI 101 Oud. / Kalwers

0% H

TKP 426 Gem SI/Kalf: 102 / 7 10j.11m. / 8

TW Ind Beraamde TW Metings

98 71 87 47 99 69 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 94 87 99 117 -1.4 47 .96 74 -.64 47 4.5 69

ONDERHOUD

40(9.4%)

270 (98)

VRUGBAARHEID

101 36 96 26 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 106 105 110 114 109 99 106 95 94 98 9.1 49 29 18 91 56 62 56 -83 38 19 64 11 68 .2 66 .4 38 -1.4 14 - (-)

- (-)

96 13.41

20

1433

1202

PRODUKSIE WAARDE

87

101

88

52

46

0638357, JC BRAUNVIEH STUD, POSTNET SUITE 144,PRIVAATSAK X01,EDENGLEN,1613, (T)011-452 2159

Section

Reg. number

Birth Date

AR

JC 170011

MALE

SP

0085392389

10-MAY-17

ZANTOS

BLUEMLI - SHOWBOY - SP 0065278954 - 15-SEP-07

DNA: U400775

BRAUN KRISTALLE - ZEUS - SP 0078611373 - 16-NOV-13

AR - ZANTOS - SP

-

0085392389 - 10-MAY-17

2%

MAT-JOH - FURCU DALEEN - SP 0049419252 - 06-NOV-04

PARENTAGE VERIFIED DNA: SIRE GENOMIC:

AFC 61 RI 66 Age / Calves

MILK

CALF GRWTH.

ICP 455 Avg. WI/Calf: 101 / 2 10j.0m. / 5

6% -

BEAULIEU - ERINA 1 - SP 0065278806 - 08-OCT-07

ICP 416 Avg. WI/Calf:105 / 2 7j.4m. / 5

1% -

ICP 343 Avg. WI/Calf: / 0 3j.6m. / 2

MAINTENANCE

- (-)

- (-)

-

-

-

-

-

Remarks: Geharde veld aangepaste bul. Eerste bul van Zeus (Vaderskap bevestig met DNA) wat op n veiling kom.

0% -

MAT-JOH - RENO KATRIEN - SP 0042679142 - 15-NOV-99

0%

SC 90 -1.9 29 -

95 17 AFC ICP 79 101 10.9 27 -2.1 7

0% -

BEAULIEU - SHOWBOY - SP 0046848685 - 30-SEP-02

13% -

GREJAMA - ERINA - SP 0036298735 - 15-FEB-93

-

-

GROWTH VALUE

96

-

7% -

BEAULIEU - RAMONA 1 - SP 0043898238 - 02-DEC-00

COW VALUE

102 68 102 35 94 32 - Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 90 87 87 102 94 101 102 94 94 97 2.7 35 .42 71 .13 42 2.5 32 6.5 16 - 26 21 12 21 -15 27 11 28 3 30 - (-)

VAALDU - FURCU - SP 0042834820 - 25-DEC-99

FERTILITY GROWTH TEST

40(8.2%)

CHRISTOPHER - NORVICUS RICK - SP 0047685961 - 23-AUG-03 13% BLUEMLI - SHUARD - SP 0046521886 - 10-OCT-02 2% -

BEAULIEU - VENTER 1 - SP 0044794378 - 10-JUL-01

7% -

31 AFC RI 111 Age / Calves CALVING EASE

0% -

BEAULIEU - CHAMP - SP 0064439268 - 02-MAR-07

BEAULIEU - ERENIE - SP 0072946593 - 10-APR-11

AFC 34 RI 102 Age / Calves

3% -

2% -

DNA Profile:

Measurements

0% -

GROEI WAARDE

Sex

Estimated BV

0% -

KOEI WAARDE

Ident. number

BV Ind

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

Name

Selection V.

1% -

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

44

-

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Inent. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

342

Opmerkings: Kleiner tipe bul wat enige plek sal aanpas. Beproefde bloedlyne.

LOT 12

4%

EDUAN - TROFEE - SP 0041275819 - 21-MAR-98

GROEI TOETS Seleksie W.

0% -

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

4% -

TKP 385 Gem SI/Kalf: 99 / 4 6j.0m. / 4

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02 EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

TKP 410 Gem SI/Kalf: 96 / 8 9j.5m. / 8

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

EDUAN - JUMBO`S MANTA - SP 0076409077 - 09-NOV-12

OEK 34 RI 105 Oud. / Kalwers

0% H

0% PRODUCTION VALUE

28

Semen donor: No Tests: TB en BM, Vrugbaarheid. Vacc. Lam-, Spons en lamsiekte

-

-


LOT 13

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

EDUAN

N 160102

MANLIK

SP

0084649920

07-DEC-16

LT SOLO

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

DNS: -

1% -

EDUAN - STEPHANUS LUITENANT - SP 0074188814 - 12-OCT-11 1%

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

0% -

EDUAN - LT SOLO - SP

-

0084649920 - 07-DEC-16

10%

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 19 RI 115 Oud. / Kalwers

KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

1% H

EDUAN - KELLY - SP 0070783956 - 14-APR-10

28 OEK RI 99 Oud. / Kalwers

0% H

TKP 473 Gem SI/Kalf: 100 / 5 7j.6m. / 5

TW Ind Beraamde TW Metings

80 71 96 46 114 69 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 80 96 114 110 .9 46 2.08 74 -.36 48 9.9 69

ONDERHOUD

44(8.4%)

289 (114)

VRUGBAARHEID

87 35 113 22 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 121 121 120 112 116 113 119 111 116 109 17 48 43 10 154 54 109 54 -113 35 18 63 15 67 7.6 65 -16.1 37 -4.2 8 - (-)

- (-)

114 14.94

20

1399

1215

PRODUKSIE WAARDE

89

129

96

50

44

0670488, VENTERSCRADLE, P.O. BOX 275,MULDERSDRIFT ,1747,(T)0829205641

Section

Reg. number

Birth Date

BRAUN KRISTALLE

IBA 151115

MALE

SP

0081680076

10-APR-15

LEOPOLD

SONNESKYN - AMANDA'S DUFUR 3 83 - SP 0036444453 - 06-APR-83 0%

DNA: U468206

BRAUN KRISTALLE - LEONARDO - SP 0074799859 - 11-NOV-11 4%

-

-

DNA Profile: BRAUN KRISTALLE - LEOPOLD - SP 0081680076 - 10-APR-15

3%

CHRISTOPHER - FANUS EVE - SP 0064347016 - 02-JAN-07

PARENTAGE VERIFIED DNA: SIRE GENOMIC:

AFC 39 RI 93 Age / Calves

AFC 30 RI 115 Age / Calves

ROCKER - KV 09 08 - B 0076822410 - 18-OCT-09

36 AFC RI 86 Age / Calves CALVING EASE

MILK

CALF GRWTH.

1% -

0% -

ICP 342 Avg. WI/Calf: / 0 4j.4m. / 3

1% -

ICP 441 Avg. WI/Calf: 100 / 1 9j.3m. / 6

BEAULIEU - MARKUS - SP 0062734827 - 06-APR-06

BRAUN KRISTALLE - NINA - SP 0076900273 - 04-OCT-12

0% -

ICP 565 Avg. WI/Calf: / 0 4j.6m. / 2

MAINTENANCE

- (-)

- (-)

- (-)

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

-

-

-

-

-

102 26 SC AFC ICP 106 116 98 5.3 7 -15.8 35 -1.5 17 -

Remarks: n Beproefde bul met lae onderhoud syfers en goeie temperament. Skaars bloedlyn. Semen aandeel word terug gehou.

1% -

CHRISTOPHER - NORVICUS ESRA - SP 0046917027 - 17-DEC-02 3%

-

CHRISTOPHER - DUFUR'S BOEMA - SP 1% 0045950540 - 13-APR-02 H BEAULIEU - RAMONA 1 - SP 0043898238 - 02-DEC-00

0% -

ALPHINE - CIBYL MAN - SP 0048190789 - 03-JAN-04

1% -

03 10 - 03 10 - A 0064294291 - 02-DEC-03

COW VALUE

116 68 107 27 78 30 123 10 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 84 84 124 107 78 76 116 3.9 27 -1.44 70 -.62 45 -3.6 30 -3.6 15 - - - - - -3 6 -2 9 43(8.3%)

DUFUR 5738 505 HERDERN 108 81 - DUFUR 5738 0036442861 - 08-FEB-81 0% SONNESKYN - MARKUS AMANDA 74 - SP 0036240109 - 02-SEP-74 0% -

FERTILITY GROWTH TEST

Measurements

0% -

GROEI WAARDE

Sex

BV Ind

1% -

KOEI WAARDE

Ident. number

Estimated BV

4% -

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

Name

Selection V.

1% -

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

42

-

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Inent. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

360

Opmerkings: Hierdie Melly seun sal vir jou dogters teel met prentjie mooi uiers. Goeie groei en vrugbaarheid.

LOT 14

4%

EDUAN - ALTA - SP 0063019079 - 20-OCT-00

GROEI TOETS Seleksie W.

0% -

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

2% -

TKP 374 Gem SI/Kalf: 105 / 4 6j.7m. / 5

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02 EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

TKP 410 Gem SI/Kalf: 96 / 8 9j.5m. / 8

EDUAN - RILO'S JAFTA - SP 0069944395 - 27-NOV-09

EDUAN - JAFTA`S MELLY - SP 0076408707 - 27-AUG-12

OEK 30 RI 112 Oud. / Kalwers

0% H

109

26

GROWTH VALUE

-

0% PRODUCTION VALUE

-

Semen donor: No Tests: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Vacc. Supavax, Ivomac Super

-

-


LOT 15

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

EDUAN

N 160070

MANLIK

SP

0084442557

08-NOV-16

LT SPIRIT

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

DNS: -

1% -

EDUAN - STEPHANUS LUITENANT - SP 0074188814 - 12-OCT-11 1%

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

0% -

EDUAN - LT SPIRIT - SP

-

0084442557 - 08-NOV-16

7%

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 19 RI 115 Oud. / Kalwers

KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

0% H

EDUAN - GENTLE - SP 0063216717 - 04-JUN-06

35 OEK RI 102 Oud. / Kalwers

0% H

TKP 416 Gem SI/Kalf: 109 / 5 10j.10m. / 8

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

39(7.3%)

295 (108)

VRUGBAARHEID

95 31 108 23 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 116 113 120 120 115 105 119 101 107 107 12.6 46 43 21 130 57 86 57 -112 41 24 65 15 69 3 67 -9 37 -3.6 9 - (-)

- (-)

106 14.2

20

1443

1212

GROEI WAARDE

102

119

Sex

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 160098

MALE

SP

0084618883

05-DEC-16

MANI`S SUPERMAN EDUAN - JUMBO`S MANIFEST - SP 0076410000 - 11-DEC-12

EDUAN - MANI`S SUPERMAN - SP 0084618883 - 05-DEC-16

3%

1% -

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 37 RI 85 Age / Calves

AFC 19 RI 115 Age / Calves

MILK

CALF GRWTH.

0% H

PRODUKSIE WAARDE

107

54

44

0% H EDUAN - TESSA - SP 0041275793 - 26-JAN-98

ICP 514 Avg. WI/Calf:96 / 4 8j.8m. / 5

1% -

ICP 502 Avg. WI/Calf: 100 / 4 16j.5m. / 11

- (-)

- (-)

104 13.6

Remarks: Donker harde bul met n wakker houding. Kyk hoe breed is die bul in sy borsvloer.

20

1428

1204

379

0% -

4%

0% -

EDUAN - NADE - SP 0036431781 - 19-OCT-93

0% -

EDUAN - PATAT - SP 0036314516 - 01-MAY-95

99

44

GROWTH VALUE

121

50

-

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

COW VALUE

100 72 93 46 114 69 86 37 98 28 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height SC AFC ICP 118 117 123 111 110 100 93 114 115 114 126 100 98 93 .1 46 .48 74 .28 49 10 69 18.1 50 38 17 139 55 97 55 -120 36 17 63 12 67 14.8 65 -4.3 41 -1.5 16 277 (108)

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

FERTILITY GROWTH TEST

41(7.3%)

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

6% -

MAINTENANCE

1% -

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

ICP 410 Avg. WI/Calf: 96 / 8 9j.5m. / 8

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

33 AFC RI 87 Age / Calves CALVING EASE

0% H

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

EDUAN - KAPPIE - SP 0071574768 - 06-OCT-10

Measurements

42

4% -

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

DNA: -

BV Ind

0% -

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Ident. number

Estimated BV

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

Name

Selection V.

1% -

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

KOEI WAARDE

-

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Inent. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

347

Opmerkings: Nog n Luitenant x Jumbo kombinasie. Die bul het baie goeie syfers uit n prestige familie.

LOT 16

4%

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

GROEI TOETS

107 72 92 48 105 69 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 104 92 105 108 0 48 .19 74 -.29 49 6.5 69

Seleksie W.

0% -

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

1% H

TKP 413 Gem SI/Kalf: 106 / 6 7j.8m. / 6

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02 EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

TKP 410 Gem SI/Kalf: 96 / 8 9j.5m. / 8

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

EDUAN - JUMBOS LADY - SP 0072900616 - 30-MAR-11

OEK 24 RI 112 Oud. / Kalwers

0% H

16% PRODUCTION VALUE

104

Semen donor: No Tests: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Vacc. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

45


LOT 17

0559733, J.H. BEZUIDENHOUT, POSBUS 102,BRANDFORT,9400,(T)0518211920

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

SWARTBULT

BE 160013

MANLIK

SP

0088866496

08-JUL-16

BUFFEL

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNS: -

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11 1% H

SWARTBULT - BUFFEL - SP

-

0088866496 - 08-JUL-16

3%

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 35 RI 82 Oud. / Kalwers

4% SWARTBULT - JEAN-MARI K - SP 0067225433 - 04-OCT-08

TKP 395 Gem SI/Kalf: 100 / 1 7j.4m. / 5

34 OEK RI 110 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

0% -

3% -

TKP 368 Gem SI/Kalf: 90 / 1 7j.10m. / 6

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

36

VRUGBAARHEID

348(100)

-

-

-

-

-

GROEI WAARDE

113

88

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 160072

MALE

SP

0084442581

08-NOV-16

NESCAFE SYDNEY

PRODUKSIE WAARDE

110

33

34

EDUAN - JAFTA`S NESCAFE - SP 0078565066 - 12-NOV-13

EDUAN - NESCAFE SYDNEY - SP

-

0084442581 - 08-NOV-16

9%

EDUAN - FANTA - SP 0063216790 - 28-NOV-05

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 30 RI 109 Age / Calves

AFC 33 RI 101 Age / Calves

CALF GRWTH.

0% H

ICP 426 Avg. WI/Calf: 102 / 7 10j.11m. / 8

0% -

0% H EDUAN - SOMER - SP 0039610035 - 08-OCT-97

ICP 397 Avg. WI/Calf:102 / 5 9j.0m. / 7

0% -

ICP 422 Avg. WI/Calf: 83 / 1 10j.0m. / 7

MAINTENANCE

42(8.5%)

320 (119)

Remarks: Nescafe seun vir ekstra swaar speenkalwers.

- (-)

- (-)

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

105 13.38

20

1443

0% -

EDUAN - TROFEE - SP 0041275819 - 21-MAR-98

0%

SC 114 8.9 66 362

109 20 AFC ICP 105 108 -8.2 31 -3.9 8

0% -

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94

0% -

EDUAN - PIXIE - SP 0036313674 - 26-FEB-95

101

37

GROWTH VALUE

111

49

-

0% -

VAALDU - MAXIE - SP 0036317949 - 04-JAN-96

COW VALUE

1232

4% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

FERTILITY GROWTH TEST

98 71 97 44 112 67 85 21 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 114 110 111 121 121 98 97 112 115 121 93 1.3 44 .62 74 .28 45 9.4 67 18 40 45 6 122 55 79 55 -86 34 25 64 18 68

1% -

VAALDU - KELVI - SP 0038166856 - 01-JAN-97

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

37 AFC RI 98 Age / Calves MILK

1% H

1% -

EDUAN - HIASINT - SP 0065824120 - 29-OCT-07

CALVING EASE

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - RILO'S JAFTA - SP 0069944395 - 27-NOV-09

DNA: -

Measurements

34

0% -

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Sex

Estimated BV

1% -

Inent. Lam-, spons- en miltsiekte

Ident. number

BV Ind

5% -

BEAULIEU - MARKUS BOEMA - SP 0062734835 - 12-APR-06

Name

Selection V.

0% -

WIPICHA - MILANDIE - SP 0045748308 - 15-DEC-01

KOEI WAARDE

-

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Vibrihose, Trich

-

Opmerkings: Veld aangepaste bul, goeie bespiering, goeie breedte en lengte van lyf.

LOT 18

0%

WIPICHA - JANE - SP 0049720303 - 22-DEC-04

122 31 93 24 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 87 88 84 86 83 80 97 105 102 92 -1 36 19 13 15 29 15 29 -4 32 -2 33 -3 35 5.1 34 -5.5 35 -.1 13

210 (100) 287(100)

0% -

VAALDU - MAXOM - SP 0047363403 - 14-JUL-03

GROEI TOETS

118 68 108 36 82 45 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 117 108 82 84 4.2 36 -.91 70 .66 48 -2 45

Seleksie W.

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

TKP 532 Gem SI/Kalf: 106 / 5 13j.1m. / 8

SWARTBULT - VRYSTAAT K - SP 0065699159 - 31-OCT-07

SWARTBULT - JEANETTE K - SP 0074020678 - 27-JUL-11

OEK 37 RI 102 Oud. / Kalwers

0% -

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

0% PRODUCTION VALUE

104

Semen donor: No Tests: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Vacc. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

39


LOT 19

0554945, JJ BESTER EN DOGTERS, SUSSIESDEEL,POSBUS 269,VREDE,9835,(T)0732441162

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

WITBEK

HB 160013

MANLIK

SP

0084147446

28-AUG-16

RYNO

AURORA POLIZ - AURORA POLIZ - 0080811888 - 20-OCT-08

DNS: -

0% -

AURORA BISTO - AURORA BISTO - SP 0081194193 - 12-JUL-11 0% -

WITBEK - RYNO - SP

-

0084147446 - 28-AUG-16

0%

BLUEMLI - SAUCY - SP 0046535472 - 17-SEP-02

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 33 RI 91 Oud. / Kalwers

ALPHINE - ANDREW ROSE - SP 0045328275 - 03-NOV-01

TKP 371 Gem SI/Kalf: 102 / 5 7j.9m. / 6

31 OEK RI 110 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

0% -

8% -

3% -

TKP 387 Gem SI/Kalf: 101 / 5 11j.0m. / 9

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

36(6.5%)

234 (97)

VRUGBAARHEID

114 44 97 24 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 106 107 96 98 85 110 104 96 1.8 43 - 90 23 69 23 - 6 28 5 31 7.1 30 -7 33 -.9 14 - (-)

379 (99)

-

-

-

-

-

ALPHINE - ANDREW LEEN - SP 0045328283 - 04-NOV-01

KOEI WAARDE

108

43

GROEI WAARDE

-

-

9% -

PRODUKSIE WAARDE

-

-

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 160093

MALE

SP

0084618834

03-DEC-16

MANI`S STORM EDUAN - JUMBO`S MANIFEST - SP 0076410000 - 11-DEC-12

EDUAN - MANI`S STORM - SP

-

0084618834 - 03-DEC-16

7%

1% -

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 33 RI 101 Age / Calves

AFC 19 RI 115 Age / Calves

CALF GRWTH.

0% H

3% -

EDUAN - JOAN - SP 0068594050 - 18-MAY-09

ICP 429 Avg. WI/Calf:102 / 2 6j.3m. / 4

2% H

ICP 620 Avg. WI/Calf: 94 / 1 3j.7m. / 2

MAINTENANCE

Remarks: Gebruik die bul vir kalfgemak en groei.

- (-)

- (-)

102 13.74

20

1437

1214

367

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

0% -

4%

-

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0% 0048585186 - 15-MAY-04 CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06 1% EDUAN - FRANSIE - SP 0063216816 - 05-SEP-05

COW VALUE

102 71 102 41 108 67 90 29 97 21 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height SC AFC ICP 113 111 116 116 118 100 102 108 111 103 119 101 97 98 2.8 41 .46 74 .1 45 7.7 67 15.7 44 27 11 119 53 80 53 -100 32 21 62 16 66 11.4 64 -5.2 35 -1.1 7 278 (109)

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

FERTILITY GROWTH TEST

42(10.4%)

1% -

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

ICP 410 Avg. WI/Calf: 96 / 8 9j.5m. / 8

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1% -

23 AFC RI 109 Age / Calves MILK

0% H

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

EDUAN - BACARDI`S MARLIZE - SP 0076409192 - 18-DEC-12

CALVING EASE

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

DNA: -

Measurements

0% -

Inent. Campylobacter, Express 5, Supavax

Sex

BV Ind

8% -

ALPHINE - MILOR ANDREW - SP 0036834083 - 01-AUG-96

Ident. number

Estimated BV

-

CHRISTOPHER - NORVICUS RICK - SP 13% 0047685961 - 23-AUG-03 -

Name

Selection V.

0%

Semen skenker: Nee Toetse: TB, BM en Trich

-

Opmerkings: Bul met sterk toplyn en fyner beenstruktuur. Behoort maklik aan te pas enige plek in die land. Seun van Bisto uit die Aurora Stoet.

LOT 20

0% -

ALPHINE - PRINS ROSIE - SP 0041992728 - 13-APR-99

GROEI TOETS

114 70 94 43 94 66 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 109 94 94 114 .4 43 -.2 73 -.53 46 2.5 66

Seleksie W.

LIZON - REX 16DE - SP 0036436434 - 01-OCT-95 BLUEMLI - SWEETIE PIE - SP 0036306645 - 28-MAR-94

TKP 519 Gem SI/Kalf: / 0 5j.6m. / 3

WITBEK - DANIEL - SP 0065378622 - 09-SEP-07

WITBEK - MARYN - SP 0072010838 - 14-NOV-10

OEK 33 RI 110 Oud. / Kalwers

2% -

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% DELKOMS LIZ - DELKOMS LIZ - 0080811870 - 30-NOV-05 0% -

103

39

GROWTH VALUE

119

48

0% H PRODUCTION VALUE

108

Semen donor: No Tests: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Vacc. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

41


LOT 21

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

Reg. nommer

Geboorte Datum

EDUAN

N 160075

MANLIK

SP

0084496553

12-NOV-16

LT SCHALK

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

DNS: -

1% -

EDUAN - STEPHANUS LUITENANT - SP 0074188814 - 12-OCT-11 1%

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

0% -

EDUAN - LT SCHALK - SP

-

0084496553 - 12-NOV-16

1%

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 19 RI 115 Oud. / Kalwers

EDUAN - TAMBOERYN - SP 0041996786 - 25-NOV-98

TKP 477 Gem SI/Kalf: 104 / 5 7j.10m. / 5

35 OEK RI 90 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

1% -

0% H

0% -

TKP 485 Gem SI/Kalf: 106 / 4 14j.10m. / 10

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

42(8.1%)

282 (103)

VRUGBAARHEID

94 34 87 28 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 121 117 117 131 132 106 105 115 91 89 13.3 48 28 25 152 58 99 58 -104 41 33 65 24 69 9.6 67 2.4 39 .8 18 - (-)

- (-)

102 13.49

20

1465

1244

CHRISTOPHER - MAESTRO LOLLA - SP 0046521795 - 08-JUN-02 0% LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 0% -

GROEI WAARDE

PRODUKSIE WAARDE

83

122

88

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 150050

FEMALE

SP

0082327487

29-SEP-15

MANI`S RENET EDUAN - JUMBO`S MANIFEST - SP 0076410000 - 11-DEC-12

EDUAN - MANI`S RENET - SP

-

0082327487 - 29-SEP-15 ICP

8% -

Age / Calves

3j.3m. / 1

Avg. WI/Calf:

/0

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 19 RI 115 Age / Calves

46

MILK

CALF GRWTH.

0% -

0% -

ICP 362 Avg. WI/Calf: / 0 9j.9m. / 8

MAINTENANCE

229 (91) 226(101)

305 (98)

-

-

-

-

-

0% -

4%

SC 109 7 38 -

Remarks: 3 in 1. Word verkoop met baie mooi verskalf. Gekalf van Eduan WH Razor. Gesertifiseer as 5 maande dragtig van Eduan WH Razor.

0% -

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94

0% -

EDUAN - ELITE 85 - SP 0036253862 - 25-OCT-85

97 29 AFC ICP 82 102 92 8.5 50 -2.4 8 In Vitro

48

0% -

GROWTH VALUE

PRODUCTION VALUE

99

92

36

Flushings/Embrios/Calves: Tests: BM

-

0% -

VAALDU - MAXIE - SP 0036317949 - 04-JAN-96

COW VALUE

113 73 91 48 93 68 97 51 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 99 102 109 95 105 112 91 93 104 102 89 -.4 48 -.49 75 .45 55 2.2 68 11.8 56 26 6 63 32 54 32 -78 35 5 37 9 39

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

FERTILITY GROWTH TEST

34(9.3%)

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

VAALDU - KELVI - SP 0038166856 - 01-JAN-97

EDUAN - SUNE - SP 0038166906 - 27-JAN-97

ICP 430 Avg. WI/Calf:90 / 7 9j.10m. / 7

1% -

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

ICP 410 Avg. WI/Calf: 96 / 8 9j.5m. / 8

1% H

34 AFC RI 111 Age / Calves CALVING EASE

0% H

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

01/19 AFC 34 RI 100 Age / Calves

0% H

1% -

EDUAN - FRANSIENA - SP 0063216808 - 09-NOV-05

CALVINGS

Measurements

54

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

DNA: -

Estimated BV

44

0677014, BELLA BRAUNVIEH, POSBUS 42397,HEUWELSIG,BLOEMFONTEIN,9332, (T)0828998305

Sex

BV Ind

0% -

KOEI WAARDE

Ident. number

Selection V.

-

CHRISTOPHER - NORVICUS RICK - SP 13% 0047685961 - 23-AUG-03 -

Name

AFC 40 RI 80

4%

Semen skenker: Nee Toetse: Vrugbaarheid, Trichomoniose, Vibriose, BM en TB Inent. Slenkdal, 3dae stywesiekte, Milt-, Spons-,Lamsiekte en Ivermax

371

Opmerkings: Goed gebalanseerde bul met goeie groei.

LOT 22

0% -

EDUAN - RONNIE - SP 0036319457 - 17-JAN-96

GROEI TOETS

90 72 95 48 103 69 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 89 95 103 105 .6 48 1.33 74 -.17 49 5.8 69

Seleksie W.

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02 EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

TKP 410 Gem SI/Kalf: 96 / 8 9j.5m. / 8

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - KANDAS - SP 0070018296 - 04-JAN-10

OEK 32 RI 95 Oud. / Kalwers

0% H

46

0/0/0

Vacc. Lam, Milt, Spons asook ProndiVax Multi -C10.


LOT 23

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

EDUAN

N 090012

VROULIK SP

JOHANNA

Geboorte Datum

0068594043

09-MAY-09

CHRISTOPHER - NORVICUS RICK - SP 0047685961 - 23-AUG-03 13%

DNS: -

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - JOHANNA - SP

H

0068594043 - 09-MAY-09

2%

OEK 27 RI 111

Reg. nommer

TKP

394

Oud. / Kalwers

9j.10m. / 8

Gem SI/Kalf:

110 / 4

1% CHRISTOPHER - MAESTRO LOLLA - SP 0046521795 - 08-JUN-02 0%

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

08/11 ,08/12 , 09/13 ,12/14 , 12/15 ,11/16 , 03/18 ,03/19

OEK 19 RI 115 Oud. / Kalwers

OEK 36 RI 101 Oud. / Kalwers

KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

0% H EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

TKP 410 Gem SI/Kalf: 96 / 8 9j.5m. / 8

TW Ind Beraamde TW Metings

36(6.2%)

4% -

TKP 462 Gem SI/Kalf: 106 / 4 13j.1m. / 9

ONDERHOUD

- (-)

-

-

-

-

KOEI WAARDE

Sex

Section

Reg. number

Birth Date

BRAUN KRISTALLE

IBA 131319

FEMALE

SP

0077963270

19-JUL-13

LORA

CHRISTOPHER - DUFUR'S BOEMA - SP 0045950540 - 13-APR-02 1%

DNA: -

BEAULIEU - MARKUS - SP 0062734827 - 06-APR-06

BRAUN KRISTALLE - LORA - SP

-

0077963270 - 19-JUL-13 AFC 30 RI 111

ICP

1% 377

Age / Calves

5j.7m. / 4

Avg. WI/Calf:

/0

H 1% BEAULIEU - RAMONA 1 - SP 0043898238 - 02-DEC-00

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 29 RI 114 Age / Calves

01/16 ,02/17 , 01/18 ,02/19

AFC 33 RI 58 Age / Calves

MILK

CALF GRWTH.

ICP 372 Avg. WI/Calf: 108 / 1 14j.7m. / 13

5% -

PDW-RANCH - PETRA - SP 0041557307 - 10-JAN-99

ICP 705 Avg. WI/Calf: / 0 12j.4m. / 6

0% -

ICP 539 Avg. WI/Calf: 99 / 5 11j.8m. / 7

MAINTENANCE

100

50

56

0/0/0

- (-)

- (-)

- (-)

Remarks: 3 - 1. Gekalf Aurora Doller (DNA getoets). Dek Zeus. Vrugbare koei.

-

-

-

-

-

0% -

CHRISTOPHER - MATILDA - SP 0041172164 - 09-OCT-98

0% -

GLATTBRUGG - MOZART - SP 0036431179 - 27-JUN-93

0% -

LIZON - RAMONA - SP 0036273050 - 06-FEB-90

0%

0% -

PDW-RANCH - LORRAINE'S PETRA - SP 0036274587 - 27-APR-90 0% -

107 40 SC AFC ICP 82 109 106 114 -5.5 23 -10.8 53 -3.4 27 In Vitro -

-

AC-CATTLE-CO - RENO'S PRINSES - SP 0036314060 - 24-APR-95 0% ALPHINE - MILOR JAN - SP 0036434843 - 16-MAR-95 25% -

COW VALUE

112 78 113 45 76 48 129 18 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 84 83 92 92 126 113 76 68 94 138 5.6 45 -1.63 79 -1.46 71 -4.3 48 -7.9 24 16 17 1 18 0 18 - 3 22 2 24 37

CHRISTOPHER - DUFUR 21 - SP 0036436590 - 27-DEC-95

FERTILITY GROWTH TEST

Measurements

122

PRODUKSIE WAARDE

SONNESKYN - DAVID 7DE 71 - SP 0036408060 - 02-JAN-71

1% -

35 AFC RI 81 Age / Calves CALVING EASE

0% -

AC-CATTLE-CO - DAVID - SP 0043387851 - 09-JUL-00

PDW-RANCH - LORRAINE - SP 0047632302 - 13-APR-03

CALVINGS

BV Ind

GROEI WAARDE

0638357, JC BRAUNVIEH STUD, POSTNET SUITE 144,PRIVAATSAK X01,EDENGLEN,1613, (T)011-452 2159

Ident. number

Estimated BV

57

0% -

Inent. Slenkdal, Milt-, Spons-Lamsiekte en Ivermax

Name

Selection V.

0% -

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: Dragtigheid BM en TB

-

Opmerkings: 3 in 1. Golden Oldie!. Bulkalf van Rocket en dragtig van Pollux. Johanna het ook in die skouring presteer.

LOT 24

0% -

EDUAN - NADE - SP 0036431781 - 19-OCT-93 EDUAN - HANNA - SP 0036258101 - 13-JAN-87

VRUGBAARHEID

-

0% -

VAALDU - MAXIE - SP 0036317949 - 04-JAN-96

89 44 109 45 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 115 116 120 108 120 111 112 112 98 111 95 16.2 51 35 36 129 45 95 45 -111 50 15 51 18 53 8.3 52 -2.6 55 -4.5 35 In Vitro

232 (103) 410(100)

25% H

VAALDU - KELVI - SP 0038166856 - 01-JAN-97 0% -

GROEI TOETS

96 79 90 72 111 72 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 94 90 111 105 -.6 72 .97 79 -.18 75 8.8 72

2% -

LA FROMAGERIE - 00 2 - SP 0046027033 - 10-JAN-00

TKP 417 Gem SI/Kalf: 100 / 5 12j.2m. / 9

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

36 OEK RI 93 Oud. / Kalwers

Seleksie W.

GLATTBRUGG - MAESTRO - SP 0043296755 - 20-OCT-99

-

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

KALWINGS

CHRISTOPHER - NORVICUS RIKUS - SP 0043676592 - 11-OCT-00 0% CHRISTOPHER - NORVICUS TINKIE - SP 0043676535 - 04-OCT-00 1% -

40

GROWTH VALUE

-

-

PRODUCTION VALUE

-

-

Flushings/Embrios/Calves: 0/0/0 Tests: BM en TB, Dragtigheid - 4 maande met veiling. Vacc. Lam-, Spons en lamsiekte


LOT 25

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

EDUAN

N 130019

VROULIK SP

LEGEND`S NEKTAR

Reg. nommer

Geboorte Datum

0078268760

20-SEP-13

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNS: -

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11 1% H

EDUAN - LEGEND`S NEKTAR - SP 0078268760 - 20-SEP-13 OEK 27 RI 110

TKP

10%

417

Oud. / Kalwers

5j.8m. / 4

Gem SI/Kalf:

100 / 1

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 35 RI 82 Oud. / Kalwers

12/15 ,12/16 , 03/18 ,06/19

OEK 30 RI 112 Oud. / Kalwers

0% H

34 OEK RI 92 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

1% -

0% -

TKP 475 Gem SI/Kalf: 103 / 2 13j.2m. / 9

TW Ind Beraamde TW

98 76 123 49 121 69 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 97 123 121 96 8.4 49 .68 77 .18 63 12.6 69

ONDERHOUD

Metings

33(9%)

VRUGBAARHEID

347(115)

-

-

-

-

-

Sex

Section

Reg. number

Birth Date

BERGLAND KOEPEL

KS 130010

FEMALE

SP

0076993773

09-APR-13

MARLENA

BERGLAND KOEPEL - CASPARES - SP 0063527865 - 19-SEP-06 0%

DNA: -

BERGLAND KOEPEL - CASPAAS - SP 0070561022 - 03-DEC-09 2%

-

BERGLAND KOEPEL - MARLENA - SP 0076993773 - 09-APR-13 AFC 38 RI 89

ICP

5% 459

Age / Calves

5j.8m. / 3

Avg. WI/Calf:

/0

BERGLAND KOEPEL - DOREEN - SP 0047686373 - 24-OCT-03 3% -

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 35 RI 109 Age / Calves

06/16 ,10/17 , 12/18

141

36

49

0/0/0

AFC 41 RI 102 Age / Calves

CALVING EASE

MILK

CALF GRWTH.

7% -

BEAULIEU - MARISSA-RENO - SP 0044701779 - 22-DEC-00

ICP 383 Avg. WI/Calf: / 0 9j.8m. / 7

MAINTENANCE

- (-)

- (-)

BEAULIEU - SKUILHOEK - SP 0045405859 - 20-OCT-01

-

-

-

-

7%

SC -

-

79 36 AFC ICP 67 86 19.4 48 1.6 25 In Vitro

-

Remarks: 3 - 1. Gekalf Zeus (DNA getoets). KI Silverado - (ingevoerde saad Amerika) - Amerikaanse kampioen. Opvolg Zeus.

-

0% -

BOYKIN - MARISSA - SP 0040709727 - 11-MAR-96

COW VALUE

-

1% -

CHARLFORD - WHATCH ME 92 76 - SP 0036304152 - 02-NOV-92 0% BEAULIEU - RENO 2 - SP 0038206116 - 21-APR-97 0% -

FERTILITY

104 73 103 27 92 24 - Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 100 103 92 82 114 2.9 27 .49 74 -.51 61 1.8 24 0 7 - - - - - - - (-)

0% -

ICP 387 Avg. WI/Calf: 114 / 1 10j.4m. / 8

GROWTH TEST

35

CHRISTOPHER - MOZART HOLDEN - SP 0045800042 - 29-OCT-01 1% BLUEMLI - CARMEN - SP 0036669695 - 21-JUN-96 0% -

BEAULIEU - MOZART 2 - SP 0038628418 - 01-SEP-97

4% -

36 AFC RI 106 Age / Calves

Measurements

114

PRODUKSIE WAARDE

BEAULIEU - DORETTE - SP 0036310134 - 18-OCT-94

ICP 375 Avg. WI/Calf: 89 / 1 10j.1m. / 8

BEAULIEU - VENTER 1 - SP 0044794378 - 10-JUL-01

BEAULIEU - MARISKA - SP 0065600371 - 03-NOV-07

CALVINGS

Estimated BV

GROEI WAARDE

0638357, JC BRAUNVIEH STUD, POSTNET SUITE 144,PRIVAATSAK X01,EDENGLEN,1613, (T)011-452 2159

Ident. number

BV Ind

52

0% -

Inent. Slenkdal, Milt-,Spons-, Lamsiekte & Ivermax

Name

Selection V.

0% -

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: Dragtigheid, BM & TB

-

Opmerkings: 3 in 1. 5 Ster koei. Sulke koeie kom selde in die mark. Ons bied haar aan vir ernstige telers. Opperste Kampioen Vryburg en Bloemfontein 2017. Verskalf van Scott en ook weer dragtig van Scott.

LOT 26

0% -

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94

KOEI WAARDE

-

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

88 52 129 39 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 113 108 109 119 109 112 127 128 135 122 138 16.6 56 52 17 119 30 71 30 -78 35 23 36 12 38 15.5 37 -29.7 53 -7.2 25 In Vitro

273 (130) 253(116)

0%

EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

GROEI TOETS Seleksie W.

0% -

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

EDUAN - SAMPAD - SP 0041007345 - 16-DEC-97

TKP 373 Gem SI/Kalf: 117 / 6 7j.7m. / 6

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

TKP 532 Gem SI/Kalf: 106 / 5 13j.1m. / 8

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

EDUAN - STEPHANUS LIEFIE - SP 0072849961 - 15-MAR-11

KALWINGS

0% -

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

-

GROWTH VALUE

-

-

13% PRODUCTION VALUE

-

-

Flushings/Embrios/Calves: 0/0/0 Tests: BM en TB, Dragtigheid - 5 maande by veiling. Vacc. Lam-, Spons en lamsiekte


LOT 27

0625575, M.S.E. BEZUIDENHOUT, POSBUS 102,BRANDFORT,9400,(T)0518211920

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

LIZIE-DOLLA

MB 160004

VROULIK SP

SUSAN L

Reg. nommer

Geboorte Datum

0085149227

13-NOV-16

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNS: -

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11 1% H

LIZIE-DOLLA - SUSAN L - SP

-

0085149227 - 13-NOV-16 OEK RI -

TKP

Oud. / Kalwers

-/-

Gem SI/Kalf:

/0

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

5% -

OEK 35 RI 82 Oud. / Kalwers

OEK 34 RI 96 Oud. / Kalwers

35 OEK RI 97 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

0% H

EDUAN - ILONKIE - SP 0067860270 - 22-OCT-08

TKP 458 Gem SI/Kalf: 95 / 2 6j.6m. / 4

0% H

TKP 398 Gem SI/Kalf: 95 / 2 4j.0m. / 2

TW Ind Beraamde TW

107 56 90 42 104 52 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 105 90 104 99 -.5 42 .08 57 .04 44 6.4 52

ONDERHOUD

Metings

36

- (-)

VRUGBAARHEID

- (-)

-

-

-

-

-

Ident. number

Sex

Section

Reg. number

Birth Date

SWARTBULT

BE 160012

FEMALE

SP

0085173938

06-AUG-16

HEIDI 5 K

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNA: -

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11 1% H

SWARTBULT - HEIDI 5 K - SP

-

0085173938 - 06-AUG-16 AFC RI -

ICP

Age / Calves

-/-

Avg. WI/Calf:

/0

2% -

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 35 RI 82 Age / Calves

31

PRODUKSIE WAARDE

103

36

0/0/0

ICP 373 Avg. WI/Calf:99 / 2 6j.1m. / 4

MILK

CALF GRWTH.

2% -

0% -

ICP 438 Avg. WI/Calf: 105 / 1 9j.10m. / 7

MAINTENANCE

Remarks: Verskalf gekalf van Lizie-Dolla Tornado

- (-)

- (-)

-

-

-

-

-

SC 110 7.1 33 -

0% -

EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

0%

0% -

VAALDU - MAXOM - SP 0047363403 - 14-JUL-03

0% -

GRASSDALE - HEIDI 2 - SP 0041727868 - 10-MAR-99

94 26 AFC ICP 98 95 113 -2.5 36 -.7 17 In Vitro

36

GROWTH VALUE

94

32

Flushings/Embrios/Calves: Tests: BM Vacc. Lam, Spons, Miltsiekte

-

1% -

WIPICHA - MITSI - SP 0047207402 - 18-FEB-03

COW VALUE

109 55 109 40 96 49 107 31 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 92 92 90 94 89 108 109 96 94 101 87 4.4 40 -.17 56 .51 45 3.4 49 6.3 36 24 13 35 29 25 29 -23 32 4 33 1 34 - (-)

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94

FERTILITY GROWTH TEST

39

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

BEAULIEU - MARKUS BOEMA - SP 0062734835 - 12-APR-06

SWARTBULT - HEIDI 3 K - SP 0062117197 - 17-DEC-05

32 AFC RI 100 Age / Calves CALVING EASE

ICP 532 Avg. WI/Calf: 106 / 5 13j.1m. / 8

3% -

AFC 37 RI 103 Age / Calves

0% -

SWARTBULT - MAYOR K - SP 0067225367 - 25-JUL-08

SWARTBULT - HEIDI 4 K - SP 0076739291 - 13-JUL-12

CALVINGS

Measurements

99

0% -

0559733, J.H. BEZUIDENHOUT, POSBUS 102,BRANDFORT,9400,(T)0518211920

Name

Estimated BV

0% -

Inent. Lam, Spons, Miltsiekte

LOT 28

BV Ind

37

GROEI WAARDE

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: BM

-

Opmerkings: Verskalf van Lizie-Dolla Tornado.

Selection V.

0% -

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

KOEI WAARDE

-

1% -

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

100 36 98 22 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 100 100 100 99 95 100 97 108 97 99 103 9.9 40 20 9 66 26 49 26 -53 30 8 32 4 34 6.2 33 -2.4 33 -1.7 10 In Vitro - (-)

0%

EDUAN - STEFANI - SP 0039610316 - 18-NOV-97

GROEI TOETS Seleksie W.

0% -

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

4% -

-

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

TKP 532 Gem SI/Kalf: 106 / 5 13j.1m. / 8

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

EDUAN - JUMBO`S MIKA - SP 0076409069 - 05-NOV-12

KALWINGS

0% -

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

0% PRODUCTION VALUE

111 0/0/0

35


LOT 29

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

EDUAN

N 110025

VROULIK SP

STEPHANUS LOVE BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

EDUAN - STEPHANUS LOVE - SP

-

0074188673 - 20-OCT-11 TKP

422

6j.11m. / 5

Gem SI/Kalf:

98 / 2

20-OCT-11 VAALDU - NORHET - SP 0038134342 - 20-OCT-96

02/14 ,04/15 , 09/16 ,10/17 , 09/18

OEK 19 RI 119 Oud. / Kalwers

OEK 29 RI 101 Oud. / Kalwers

KALFGROEI

0% -

5% H EDUAN - SAMPAD - SP 0041007345 - 16-DEC-97

TKP 383 Gem SI/Kalf: 95 / 9 9j.11m. / 9

TW Ind Beraamde TW

98 78 112 65 101 72 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 100 112 101 79 5.3 65 .47 79 .81 71 5.3 72

1% -

0% -

TKP 475 Gem SI/Kalf: 103 / 2 13j.2m. / 9

ONDERHOUD

Metings

34

434(118)

VRUGBAARHEID

-

-

-

-

-

KOEI WAARDE

59

GROEI WAARDE

110

PRODUKSIE WAARDE

104

55

58

0/0/0

0559733, J.H. BEZUIDENHOUT, POSBUS 102,BRANDFORT,9400,(T)0518211920

Section

Reg. number

Birth Date

SWARTBULT

BE 160019

FEMALE

SP

0085173995

18-DEC-16

CHANTELLE K

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNA: -

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11 1% H

SWARTBULT - CHANTELLE K - SP 0085173995 - 18-DEC-16 AFC RI -

ICP

Age / Calves

-/-

Avg. WI/Calf:

/0

3%

-

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 35 RI 82 Age / Calves

ICP 405 Avg. WI/Calf:93 / 1 6j.4m. / 4

MILK

CALF GRWTH.

2% -

5% -

ICP 456 Avg. WI/Calf: 105 / 6 12j.2m. / 8

MAINTENANCE

Remarks: Dragtig van Lizie-Dolla Tornado

- (-)

- (-)

-

-

-

-

-

SC 112 8 32 -

0% -

EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

0%

-

1% -

WIPICHA - MITSI - SP 0047207402 - 18-FEB-03

0% WIPICHA - DUFUR WOLTEMADE - SP 0042384156 - 02-AUG-99 17% -

GRASSDALE - HEIDI 2 - SP 0041727868 - 10-MAR-99

COW VALUE

108 68 110 41 97 49 109 30 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 95 95 91 95 89 108 110 97 92 101 89 4.9 41 -.12 70 .43 47 3.7 49 5.6 35 24 11 47 26 33 26 -27 30 5 31 1 33 - (-)

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94

FERTILITY GROWTH TEST

37

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

BEAULIEU - MARKUS BOEMA - SP 0062734835 - 12-APR-06

WIPICHA - CHANTEL - SP 0045262193 - 29-JUN-01

41 AFC RI 90 Age / Calves CALVING EASE

ICP 532 Avg. WI/Calf: 106 / 5 13j.1m. / 8

4% -

AFC 37 RI 99 Age / Calves

0% -

SWARTBULT - MAYOR K - SP 0067225367 - 25-JUL-08

SWARTBULT - CHANIE K - SP 0076739309 - 28-JUL-12

CALVINGS

Measurements

6% -

Inent. Slenkdal, Milt-, Spons-Lamsiekte en Ivermax

Sex

Estimated BV

-

0% -

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: Dragtigheid BM en TB

-

Ident. number

BV Ind

0%

AC-CATTLE-CO - ADEL'S HILDEGARD - SP 0042679126 - 06-NOV-99 0% LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 0% -

Name

Selection V.

2% -

EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

Opmerkings: Top koei met baie melk. Moeder van Turbo. Dragtig van Scott. Reserwe Senior Kampioen - en Reserwe Super koei Bloemfontein 2018

LOT 30

PRESTON - EVERT 2ND - SP 0036457919 - 03-JAN-88

87 55 114 48 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 107 104 108 115 108 115 96 94 128 108 102 17.9 61 19 40 93 52 62 52 -76 52 21 58 11 60 0 59 -24.3 58 -3.9 38 In Vitro

270 (106) 278(105)

0% -

AC-CATTLE-CO - MAUZER - SP 0044360444 - 25-NOV-00

GROEI TOETS Seleksie W.

0% -

GREJAMA - DAMI - SP 0036293512 - 20-JUN-92

CUYERVILLE - WILMA 85 - SP 0036253318 - 24-AUG-85

TKP 451 Gem SI/Kalf: 104 / 1 9j.9m. / 7

AC-CATTLE-CO - MAUZER 2 - SP 0049108657 - 04-NOV-04

34 OEK RI 92 Oud. / Kalwers MELK

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

EDUAN - IVY - SP 0066412214 - 08-MAR-08

KALWINGS

KALF GEMAK

0074188673

1% -

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

0%

Oud. / Kalwers

Geboorte Datum

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

DNS: -

OEK 28 RI 108

Reg. nommer

91 25 AFC ICP 97 91 115 -1.9 35 .1 15 In Vitro

36

GROWTH VALUE

97

30

Flushings/Embrios/Calves: Tests: Dragtigheid, BM Vacc. Lam, Spons, Miltsiekte

0% PRODUCTION VALUE

114 0/0/0

35


LOT 31

0559733, J.H. BEZUIDENHOUT, POSBUS 102,BRANDFORT,9400,(T)0518211920

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

SWARTBULT

BE 170001

VROULIK SP

HEIDI 5 K

Reg. nommer

Geboorte Datum

0085174001

01-FEB-17

CHRISTOPHER - NAMPO-BACARDI - SP 0064347065 - 02-FEB-07 1%

DNS: -

EDUAN - BACARDIS LEGEND 75 - SP 0072310485 - 05-JAN-11 1% H

SWARTBULT - HEIDI 5 K - SP

-

0085174001 - 01-FEB-17 OEK RI -

TKP

Oud. / Kalwers

-/-

Gem SI/Kalf:

/0

-

EDUAN - UNA - SP 0062995204 - 15-NOV-99

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

2% -

OEK 35 RI 82 Oud. / Kalwers

OEK 31 RI 114 Oud. / Kalwers

32 OEK RI 100 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

2% -

SWARTBULT - HEIDI 3 K - SP 0062117197 - 17-DEC-05

TKP 332 Gem SI/Kalf: 100 / 1 4j.4m. / 3

0% -

TKP 438 Gem SI/Kalf: 105 / 1 9j.10m. / 7

ONDERHOUD

TW Ind Beraamde TW Metings

36

VRUGBAARHEID

292(100)

-

-

-

-

-

Ident. number

Sex

Section

Reg. number

Birth Date

EDUAN

N 150046

FEMALE

SP

0082325333

26-SEP-15

MANI`S RITA EDUAN - JUMBO`S MANIFEST - SP 0076410000 - 11-DEC-12

EDUAN - MANI`S RITA - SP

-

0082325333 - 26-SEP-15 ICP

5% -

Age / Calves

3j.1m. / 1

Avg. WI/Calf:

100 / 1

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 19 RI 115 Age / Calves

113

32

34

0/0/0

EDUAN - GRIETA - SP 0063216774 - 07-APR-06

ICP 741 Avg. WI/Calf:103 / 2 7j.0m. / 3

MILK

CALF GRWTH.

EDUAN - UILTJIE - SP 0062995170 - 28-NOV-99

1% -

ICP 474 Avg. WI/Calf: 96 / 5 7j.6m. / 5

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

Remarks: Dragtig van Rocket / Pollux?

265 (108) 245(111)

352(116)

-

-

-

-

-

50

GROWTH VALUE

119

39

Flushings/Embrios/Calves: Tests: Dragtigheid BM en TB

-

0% 0% 0% -

EDUAN - ASTER - SP 0062755103 - 11-FEB-00

COW VALUE

-

4%

VAALDU - MAXIL - SP 0046350005 - 20-JUL-02

85 73 99 55 121 70 76 52 96 32 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height SC AFC ICP 116 116 122 112 120 85 99 121 124 111 122 97 97 93 102 1.7 55 1.67 75 -.08 55 12.8 70 22.9 57 35 21 134 35 96 35 -119 38 18 40 17 42 12.6 41 -1.8 51 -1.2 13 In Vitro 42(9.7%)

0% -

BEAULIEU - STEFANIE - SP 0036297109 - 07-DEC-92

FERTILITY GROWTH TEST

0% -

BRESS - DUHET - SP 0041317769 - 26-NOV-98

0% H

MAINTENANCE

1% -

EDUAN - UPSET - SP 0062995618 - 30-NOV-99

ICP 410 Avg. WI/Calf: 96 / 8 9j.5m. / 8

1% H

28 AFC RI 99 Age / Calves CALVING EASE

0% H

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

11/18 AFC 36 RI 63 Age / Calves

0% H

1% -

EDUAN - KRISTAL - SP 0071574701 - 23-OCT-10

CALVINGS

Measurements

94

PRODUKSIE WAARDE

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

DNA: -

BV Ind

GROEI WAARDE

0557388, EDUAN BOERDERY, POSBUS 105,BARKLY OOS,9786,(T)0827757067

Name

Estimated BV

35

0% -

Inent. Lam, Spons, Miltsiekte

LOT 32

Selection V.

0% -

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: Dratigheid, BM

-

Opmerkings: Dragtig van Lizie-Dolla Tornado

AFC 38 RI 86

0% -

VAALDU - MAXOM - SP 0047363403 - 14-JUL-03

KOEI WAARDE

-

1% -

WIPICHA - MITSI - SP 0047207402 - 18-FEB-03

110 29 94 26 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 92 91 90 94 89 91 101 109 99 94 114 4.9 34 24 13 34 29 24 29 -23 32 4 33 0 34 6.9 33 -3.4 36 -.6 17 In Vitro

210 (100) 250(100)

0%

GRASSDALE - HEIDI 2 - SP 0041727868 - 10-MAR-99

GROEI TOETS

109 68 111 37 94 45 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 108 111 94 92 5.2 37 -.13 70 .31 45 2.5 45

Seleksie W.

0% -

BEAULIEU - MARKUS BOEMA - SP 0062734835 - 12-APR-06

3% -

-

LIZON - MILOR 8STE - SP 0036432664 - 06-FEB-94 EDUAN - JACKIE - SP 0036269041 - 15-MAY-89

TKP 532 Gem SI/Kalf: 106 / 5 13j.1m. / 8

SWARTBULT - MAYOR K - SP 0067225367 - 25-JUL-08

SWARTBULT - HEIDI 4K - SP 0078913563 - 20-JUL-13

KALWINGS

0% -

CHRISTOPHER - STEFANUS NAMPO - SP 0048585186 - 15-MAY-04 0% CHRISTOPHER - NORVICUS DAISY - SP 0043676337 - 10-AUG-00 0% -

2% PRODUCTION VALUE

97

48

0/0/0

Vacc. Slenkdal, Milt-, Spons-Lamsiekte en Ivermax


LOT 33

0581443, SP ELS FAMILIE TRUST, POSBUS 48,EXCELSIOR,9760,(T)0519737192

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

ELS

ELS 170008

VROULIK SP

ELS 170008

Geboorte Datum

0086356037

04-NOV-17 CHRISTOPHER - KARLO - SP 0068181262 - 13-MAR-09

ELS - ELS 11 01 - SP 0075389403 - 11-OCT-11

DNS: -

ELS - ELS 140007 - SP 0080060841 - 27-AUG-14

ELS - ELS 170008 - SP

-

0086356037 - 04-NOV-17 OEK RI -

Reg. nommer

TKP

Oud. / Kalwers

-/-

Gem SI/Kalf:

/0

2% -

1% ELS - ELS110012 - SP 0075122200 - 26-DEC-11

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 32 RI 90 Oud. / Kalwers

80 OEK RI -42 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

0% H

TW Ind Beraamde TW

95 60 95 29 109 52 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 94 95 109 99 .6 29 .95 63 .06 35 8.2 52

0% -

TKP Gem SI/Kalf: 96 / 1 6j.7m. / 1

ONDERHOUD

Metings

34

259 (100)

VRUGBAARHEID

KOEI WAARDE

- (-)

-

-

-

-

-

Section

Reg. number

Birth Date

ELS

ELS 170009

FEMALE

SP

0086356045

13-NOV-17

ELS 170009

-

PRODUKSIE WAARDE

-

-

-

0/0/0

ELS - ELS 140007 - SP 0080060841 - 27-AUG-14

ELS - ELS 170009 - SP

-

0086356045 - 13-NOV-17 AFC RI -

CHRISTOPHER - KARLO - SP 0068181262 - 13-MAR-09

ELS - ELS 11 01 - SP 0075389403 - 11-OCT-11

DNA: -

ICP

Age / Calves

-/-

Avg. WI/Calf:

/0

13% -

ELS - ELS110012 - SP 0075122200 - 26-DEC-11

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 32 RI 90 Age / Calves

MILK

CALF GRWTH.

2% -

ICP 360 Avg. WI/Calf: 105 / 7 12j.10m. / 8

MAINTENANCE

218 (82)

- (-)

Remarks: 2 Maande dragtig van Eduan Windhoek Ratel: N 150010

- (-)

CHRISTOPHER - FABIAN MEATWAGON - SP 0% 0041172172 - 10-OCT-98 -

-

-

-

-

SC -

-

AFC -

-

-

ICP - - In Vitro

-

2% -

GROWTH VALUE

-

-

Flushings/Embrios/Calves: Tests: Vacc. Milt en lam

-

0% -

0% -

ELS000007 - ELS000007 - A 0072010044 - 01-JAN-00

COW VALUE

-

0%

CUYERVILLE - VAGUS 84 - SP 0036413854 - 03-AUG-84

FERTILITY

107 55 86 17 87 46 - Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 107 86 87 88 -1.6 17 -.08 58 .48 25 -.1 46 - - - - - - - -

2% -

BLUEMLI - ALICE - SP 0065278848 - 03-SEP-07

0% -

GROWTH TEST

33

BLUEMLI - ALICE - SP 0065278848 - 03-SEP-07

CHRISTOPHER - KARLO - SP 0068181262 - 13-MAR-09

ELS - ELS060004 - B 0072786775 - 07-JAN-06

ICP 329 Avg. WI/Calf:89 / 2 4j.0m. / 3

0% -

ELS - ELS050002 - B 0072786718 - 02-FEB-05

ICP 520 Avg. WI/Calf: / 0 6j.11m. / 4

0% -

72 AFC RI 84 Age / Calves CALVING EASE

0% -

ELS - ELS 11 01 - SP 0075389403 - 11-OCT-11

AFC 27 RI 121 Age / Calves

2% -

1% -

ELS - ELS 140010 - SP 0080288715 - 30-SEP-14

CALVINGS

Measurements

GROEI WAARDE

0% -

0581443, SP ELS FAMILIE TRUST, POSBUS 48,EXCELSIOR,9760,(T)0519737192

Sex

Estimated BV

0% -

Inent. Milt en lam

Ident. number

BV Ind

0% -

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: -

-

Name

Selection V.

-

-

1% -

WILLITH - HENK 85 - SP 0036414464 - 06-JUL-85

- 89 18 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 96 94 92 105 106 104 97 89 91 12.3 10 - 49 9 33 9 -29 12 12 13 10 15 1.4 14 3.6 26 .2 10 In Vitro - (-)

0%

ELS000004 - ELS000004 - A 0072010010 - 01-JAN-00

Opmerkings: 2 Maande dragtig van Eduan Windhoek Ratel: N 150010

LOT 34

CHRISTOPHER - FABIAN MEATWAGON - SP 0% 0041172172 - 10-OCT-98 -

EDUAN - TROFEE - SP 0041275819 - 21-MAR-98

GROEI TOETS Seleksie W.

2% -

CHRISTOPHER - RILO - SP 0063185722 - 13-JUL-06

ELS - ELS060001 - B 0072786593 - 01-JAN-06

TKP 449 Gem SI/Kalf: 103 / 2 6j.2m. / 4

0% -

BLUEMLI - ALICE - SP 0065278848 - 03-SEP-07

ELS - ELS050002 - B 0072786718 - 02-FEB-05

TKP 520 Gem SI/Kalf: / 0 6j.11m. / 4

0% -

OEK 30 RI 102 Oud. / Kalwers

0% -

EDUAN - JONTY - SP 0069844900 - 18-DEC-09

ELS - ELS120006 - SP 0076513829 - 29-AUG-12

KALWINGS

2% -

0% -

PRODUCTION VALUE

0/0/0

-


LOT 35

0677014, BELLA BRAUNVIEH, POSBUS 42397,HEUWELSIG,BLOEMFONTEIN,9332, (T)0828998305

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

BELLA

BB 180002

VROULIK SP

201802

Reg. nommer

Geboorte Datum

0088260955

03-JUN-18 ALPHINE - BEAU RUITER - SP 0062094701 - 12-NOV-05

ALPHINE - RUITER SAM - SP 0067242586 - 12-OCT-08

DNS: -

ALPHINE - SAM RAMOND - SP 0081128381 - 22-MAY-14

BELLA - 201802 - SP

-

0088260955 - 03-JUN-18 OEK RI -

TKP

Oud. / Kalwers

-/-

Gem SI/Kalf:

/0

0% -

13% ALPHINE - SOEKIE REANA - SP 0071991749 - 27-SEP-10

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 26 RI 101 Oud. / Kalwers

28 OEK RI 118 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

1% -

1% -

TKP 347 Gem SI/Kalf: 95 / 4 5j.1m. / 4

TW Ind Beraamde TW

110 61 87 29 98 42 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 106 87 98 108 -1.5 29 .03 64 -.28 35 4 42

ONDERHOUD

Metings

39

- (-)

ALPHINE - MILOR SOEKIE - SP 0065296931 - 18-SEP-07

- (-)

VRUGBAARHEID

-

-

-

-

-

Ident. number

Sex

Section

Reg. number

Birth Date

BELLA

BB 180003

FEMALE

SP

0088260963

03-JUN-18

201803

-

PRODUKSIE WAARDE

-

-

-

0/0/0

ALPHINE - BEAU RUITER - SP 0062094701 - 12-NOV-05

ALPHINE - RUITER SAM - SP 0067242586 - 12-OCT-08

DNA: -

ALPHINE - SAM RAMOND - SP 0081128381 - 22-MAY-14

BELLA - 201803 - SP

-

0088260963 - 03-JUN-18 AFC RI -

ICP

Age / Calves

-/-

Avg. WI/Calf:

/0

0% -

ALPHINE - SOEKIE REANA - SP 0071991749 - 27-SEP-10

PARENTAGE VERIFIED DNA: GENOMIC:

AFC 26 RI 101 Age / Calves

MILK

CALF GRWTH.

ICP 529 Avg. WI/Calf: 100 / 1 5j.1m. / 3

3% EDUAN - KWASSIE - SP 0072009681 - 10-NOV-10

ICP Avg. WI/Calf: / 0 2j.8m. / 1

37 AFC RI 88 Age / Calves CALVING EASE

- (-)

- (-)

ALPHINE - ANDREW SAN - SP 0045748241 - 22-NOV-01

-

-

Remarks: Baie mooi vers. Moeder op SA Braunvieh lys van verse met beste prestasiesyfers.

-

-

-

-

13% -

ALPHINE - HOSLI REANA - SP 0066842907 - 17-JUN-08

3%

0% H

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

1% -

EDUAN - ALIDA - SP 0063019061 - 15-SEP-00

97 16 AFC ICP 105 95 98 -7.9 28 -.8 5 In Vitro

29

0% -

GROWTH VALUE

-

-

0% H

EDUAN - HOOGMOED - SP 0065824179 - 30-SEP-07

COW VALUE

SC 103 3.9 20

8% -

ALPHINE - MILOR SOEKIE - SP 0065296931 - 18-SEP-07

FERTILITY

112 61 90 27 96 42 103 30 Birth wght Birth Mat. Milk Wean wght Post weanMature wght ADG Kleiber FCR Length Height 90 91 93 99 108 90 96 96 107 -.6 27 -.13 64 -.26 33 3.4 42 7.4 33 - 26 13 23 13 - 3 19 6 20 - (-)

1% -

ICP 486 Avg. WI/Calf: 100 / 4 7j.0m. / 4

MAINTENANCE

5% -

EDUAN - RILO'S JUMBO - SP 0068121573 - 23-JAN-09

0% H

GROWTH TEST

40

11% -

EDUAN - JUMBO`S MANIFEST - SP 0076410000 - 11-DEC-12

AFC 32 RI 102 Age / Calves

8% -

13% -

EDUAN - MANI`S RIENKE - SP 0082327511 - 25-SEP-15

CALVINGS

Measurements

30

GROEI WAARDE

4% -

0677014, BELLA BRAUNVIEH, POSBUS 42397,HEUWELSIG,BLOEMFONTEIN,9332, (T)0828998305

Name

Estimated BV

1% H

Inent. Lam, Milt, Spons asook ProndiVax Multi -C10.

LOT 36

BV Ind

0% -

EDUAN - RILO'S JAFTA - SP 0069944395 - 27-NOV-09

KOEI WAARDE

-

0% -

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: BM

-

Opmerkings: Oop vers

Selection V.

3%

BLUEMLI - 08 816 - SP 0068898022 - 19-JUN-08

102 31 112 18 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 89 91 92 97 97 100 123 107 99 8.1 33 - 23 14 22 14 - 3 19 5 21 2.7 20 -20.7 30 -3.7 6 In Vitro - (-)

13% -

EDUAN - ISABELLE 2 - SP 0068437854 - 15-MAR-08

GROEI TOETS Seleksie W.

8% -

HARMAN - MARKUS 8 - SP 0045800059 - 31-OCT-01

EDUAN - JAFTA`S NANNY - SP 0078268802 - 23-SEP-13

TKP Gem SI/Kalf: / 0 2j.4m. / 1

5% -

ALPHINE - ANDREW SAN - SP 0045748241 - 22-NOV-01

ALPHINE - HOSLI REANA - SP 0066842907 - 17-JUN-08

TKP 529 Gem SI/Kalf: 100 / 1 5j.1m. / 3

1% -

OEK 29 RI 113 Oud. / Kalwers

11% -

WITBEK - WINDHOEK - SP 0072010747 - 27-SEP-10

EDUAN - WH SKWIZA - SP 0083016055 - 16-JAN-16

KALWINGS

8% -

-

Flushings/Embrios/Calves: Tests: BM

PRODUCTION VALUE

0/0/0

Vacc. Lam, Milt, Spons asook ProndiVax Multi -C10.

-


LOT 37

0677014, BELLA BRAUNVIEH, POSBUS 42397,HEUWELSIG,BLOEMFONTEIN,9332, (T)0828998305

Naam

Ident. nommer

Geslag

Afdeling

BELLA

BB 180005

VROULIK SP

201805

Reg. nommer

Geboorte Datum

0088260765

13-OCT-18 ALPHINE - BEAU RUITER - SP 0062094701 - 12-NOV-05

ALPHINE - RUITER SAM - SP 0067242586 - 12-OCT-08

DNS: -

ALPHINE - SAM RAMOND - SP 0081128381 - 22-MAY-14

BELLA - 201805 - SP

-

0088260765 - 13-OCT-18 OEK RI -

TKP

Oud. / Kalwers

-/-

Gem SI/Kalf:

/0

0% -

13% ALPHINE - SOEKIE REANA - SP 0071991749 - 27-SEP-10

OUERSKAP GEVERIFIEER DNS: GENOMIES:

OEK 26 RI 101 Oud. / Kalwers

OEK 31 RI 105 Oud. / Kalwers

36 OEK RI 105 Oud. / Kalwers KALF GEMAK

MELK

KALFGROEI

1% -

EDUAN - STEPHANUS LOERIE - SP 0074188756 - 27-OCT-11

TKP Gem SI/Kalf: / 0 2j.7m. / 1

TW Ind Beraamde TW Metings

110 65 95 29 99 42 Geb gew Geb Mat Melk Speen gew 106 95 99 111 .8 29 .02 68 -.42 35 4.4 42 38

- (-)

1% -

TKP 373 Gem SI/Kalf: 107 / 4 7j.1m. / 5

ONDERHOUD

VRUGBAARHEID GROEI TOETS

Seleksie W.

- (-)

-

-

-

-

-

8% -

ALPHINE - MILOR SOEKIE - SP 0065296931 - 18-SEP-07

13% -

ALPHINE - HOSLI REANA - SP 0066842907 - 17-JUN-08

3%

-

Opmerkings: Oop vers. Moeder is die wenner van die Braunvieh Vleissentraal Vers-Prestasiekampioenskap by ALFA 2018.

0% -

BEAULIEU - DUHET STEFANIE - SP 0045405966 - 09-NOV-01

1% -

EDUAN - FANTA - SP 0063216790 - 28-NOV-05

KOEI WAARDE

29

GROEI WAARDE

-

-

0% -

BLUEMLI - 08 816 - SP 0068898022 - 19-JUN-08

104 25 96 18 Naspeen Volw. gewig GDT Kleiber VOV Lengte Hoogte SO OEK TKP 91 90 99 102 95 105 107 95 105 7.1 30 - 29 16 21 16 - 8 20 8 22 4.8 21 -9.5 30 -.6 7 In Vitro - (-)

5% -

ALPHINE - ANDREW SAN - SP 0045748241 - 22-NOV-01

HARMAN - MARKUS 8 - SP 0045800059 - 31-OCT-01

1% -

-

11% -

TKP 529 Gem SI/Kalf: 100 / 1 5j.1m. / 3

WITBEK - WINDHOEK - SP 0072010747 - 27-SEP-10

EDUAN - WH SCARLET - SP 0083217786 - 03-MAR-16

KALWINGS

8% -

-

Spoelings/Embrios/Kalwers: Toetse: BM

0% H PRODUKSIE WAARDE

0/0/0

Inent. Lam, Milt, Spons asook ProndiVax Multi -C10.

-

Profile for gwkstoetvee

Nasionale Braunvieh-veiling | Katalogus  

GWK Stoetvee en Veilings bied aan: Nasionale Braunvieh-Veiling 23 Augustus 2019 | 11:00 GWK Veilingskompleks, Kimberley 20 Bulle & 25 Vrouli...

Nasionale Braunvieh-veiling | Katalogus  

GWK Stoetvee en Veilings bied aan: Nasionale Braunvieh-Veiling 23 Augustus 2019 | 11:00 GWK Veilingskompleks, Kimberley 20 Bulle & 25 Vrouli...

Profile for gwk4