Page 1

8


Cystadlaethau Llwyfan Unawd Bl 7 8 a 9. Hunan ddewisiad neu cân Gymraeg allan o sioe gerdd heb fod yn hwy na 5 munud o hyd. Bydd rhagbrawf i’r gystadleuaeth wythnos cyn yr Eisteddfod. Unawd Bl 10, 11, 12 a 13. Hunan ddewisiad neu cân Gymraeg allan o sioe gerdd heb fod yn hwy na 5 munud o hyd. Bydd rhagbrawf i’r gystadleuaeth wythnos cyn yr Eisteddfod. Unawd offerynnol Bl 7, 8 a 9. Hunan ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud o hyd. Bydd rhagbrawf i’r gystadleuaeth wythnos cyn yr Eisteddfod. Unawd offerynnol Bl 10, 11, 12 a 13. Hunan ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud o hyd. Bydd rhagbrawf i’r gystadleuaeth wythnos cyn yr Eisteddfod. Dawns disgo unigol. Hunan ddewisiad. Ni chaniateir mwy na 2 ymgeisydd o bob llys. Os oes mwy yn dymuno cystadlu, rhaid cynnal rhagbrawf ar lefel llys cyn yr Eisteddfod. Grŵp dawnsio disgo. Hunan ddewisiad. Ni chaniateir mwy na 2 ymgeisydd o bob llys. Os oes mwy yn dymuno cystadlu, rhaid cynnal rhagbrawf ar lefel llys cyn yr Eisteddfod. Sgets. Hunan ddewisiad. 1 sgets o bob llys yn unig heb fod yn hwy na 5 munud. Meimio i gerddoriaeth. Cerddoriaeth Gymraeg yn unig. Heb fod yn hwy na 5 munud. Band roc neu pop Cymraeg neu ensemble lleisiol . Band roc neu pop neu ensemble. 2 aelod neu fwy i berfformio cân wreiddiol Gymraeg heb fod yn hwy na 5 munud. Darllen darn heb ei atalnodi. 1 ymgeisydd o bob llys yn unig i ddarllen darn heb ei atalnodi. Ni fydd yr ymgeisydd yn cael gweld y darn cyn cystadlu.

Rheolau Bydd pob ymgeisydd ym mhob cystadleuaeth yn ennill pwynt i’w llys. 1af: 15 pwynt 2il: 10 pwynt 3ydd: 5 pwynt 4ydd: 3 phwynt. Bydd yr ymgeisydd buddugol yng nghystadlaethau y Gadair a’r Goron yn ogystal ag enillwyr tlysau yr adran Saesneg yn ennill 30 pwynt i’w llys. Rhoddir y Tlws Gwaith Cartref i’r llys buddugol yng nghystadlaethau gwaith cartref. Rhoddir Tlws y Llwyfan i’r llys buddugol yng nghystadlaethau’r llwyfan. Rhoddir Tlws Eisteddfod Gadeiriol Gwynllyw i’r llys sydd â’r mwyafrif o bwyntiau ar ôl cyfuno canlyniadau y cystadlaethau llwyfan a chanlyniadau’r gwaith cartref. Dyddiad cau y cystadlaethau gwaith cartref fydd Dydd Mercher yr 22ain o Chwefror 2012. Dylid cyflwyno’r holl gystadlaethau gwaith cartref i’r athrawon pynciol erbyn y dyddiad uchod. Dylid cyflwyno cystadlaethau gwaith cartref yr adran ysgafn i Miss E Jenkins , Miss D Jones neu Miss A Williams yn yr adran Gymraeg.

Dweud jôc. Ni chaniateir mwy na 2 ymgeisydd o bob llys. Os oes mwy yn dymuno cystadlu, rhaid cynnal rhagbrawf ar lefel llys cyn yr Eisteddfod. Stori a sain. Dau ymgeisydd o bob llys i gystadlu gyda’i gilydd. Bydd un ymgeisydd yn darllen y stori a dderbyniwyd 5 munud cyn y gystadleuaeth tra bod yr ymgeisydd arall yn gwneud y synau perthnasol i gyd-fynd â’r stori. Dim mwy na 1 tîm o bob llys. Parti llefaru. Un tîm o bob llys yn unig i berfformio Neijal gan Ifor ap Glyn. Côr Cystadleuaeth y dydd. Pob aelod o bob llys i gystadlu. Y Cwm gan Huw Chiswell.

2

7


Cystadlaethau Gwaith Cartref

Dylunio a Thechnoleg (Cynhyrchion Graffig) Cystadleuaeth Cynllunio Trwy Gymorth Cyfrifiadur - CAD (Computer Aided Design) Thema: Creu poster i’r Gemau Olympaidd ym Mhrydain Fawr 2012 Dylai’r poster gael mascot gyda lliwiau coch, gwyn a gwyrdd, blwyddyn, lleoliad, adeilad neu dirlun eiconig o Brydain. Dylai’r poster cael ei greu ar raglen gyfrifiadurol Serif Draw neu raglen CAD tebyg. Gofynnwch i’ch athrawon Technoleg am fwy o fanylion.

Cymraeg Cystadleuaeth y Goron. Rhoddir y Goron i’r ymgeisydd gorau o’r canlynol: Ysgrifennu cerdd ar un o’r testunau canlynol: Bl. 7 Crynu neu Aros. Bl.8 Cuddio neu Aros. Bl.9 Mynydd neu Aros. Bl. 10 ac 11: Cerdd mewn ymateb i lun (Rhaid gofyn i aelod o’r adran Gymraeg am y llun perthnasol.) neu Aros. Blwyddyn 12 a 13: Gwrthdaro neu Aros.

Agored i ddisgyblion ym mhob blwyddyn. Adran Ysgafn Limrig (agored i ddisgyblion ac athrawon): Gorffennwch naill ai; Aeth Gwynllyw ar daith fach i sgio…

Cystadleuaeth y Gadair. Rhoddir y Gadair i’r ymgeisydd gorau o’r canlynol. Rhyddiaith: Bl. 7 Dyfal Donc. Bl. 8 Nid aur yw popeth melyn. Bl.9 Ymson ar y thema Colli. Bl.10 ac 11 Pennod agoriadol nofel dditectif. Bl. 12 a 13 ‘Wyneb yn wyneb’.

NEU Mae Gareth / Carys yn hoffi merlota... Erthygl papur newydd yn sôn am ddigwyddiad diweddar yn eich ardal.

Saesneg TLWS SAESNEG Bl. 10, 11, 12 a 13: Monolog / Monologue ‘A pupil on work experience sits, lonely and bored, at a desk. What are his/her thoughts and feelings as they observe the adults around them?’

Brawddeg: GWYNLLYW Write a monologue to last no longer than 10 minutes. Cywaith dosbarth. Ein dosbarth ni yw’r gorau. Gellir cyflwyno’r cywaith yn defnyddio unrhyw gyfrwng. Er enghraifft, Pwynt Pŵer, ffilm, ar ffurf sgript a.y.yb.

Entries in this category can be presented on paper only, or the contestant can also submit the same piece as an ‘on stage’ entry.

Ysgrifennu Cân Bop neu Rap wreiddiol Gymraeg. Poem, essay or short story. The poem may be up to 40 lines long. Prose pieces have a maximum word count of 1,500. Stimuli: Solitude stands by the window She turns her head as I walk in the room …And she turns her head with her hand Extended Her palm is split with a flower with a Flame

6

Or: By day give thanks By night beware Half the world in sweetness

3


The other in fear

Ieithoedd Modern (Ffrangeg neu Sbaeneg)

When the darkness takes you With her hand across her face Don’t give in too quickly Find the thing she’s erased

Blwyddyn 7, 8 a 9: Llythyr at ffrind. Blwyddyn 10, 11, 12 a 13: Llythyr yn disgrifio'r tŷ. Gellir cyflwyno’r gwaith yn Ffrangeg neu Sbaeneg.

Quotes taken from Suzanne Vega’s album, ‘ Solitude Standing’. Celf a Dylunio Rhowch eich cynigion i unrhyw aelod o’r Adran Saesneg. Blwyddyn 7, 8 a 9 Tlws Saesneg Bl. 7, 8 a 9: Monologue Imagine back to the beginning of term when you were packing to go to Glan Llyn, all nervous and excited. What are your thoughts and feelings as you rush around your room packing your things?

Thema: SYMUD, CYFFRO a/neu DATHLU. (edrychwch ar wefan yr URDD am fwy o wybodaeth. Gellir ymateb i’r thema yma gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng Celf, Chrefft a Dylunio neu cyfuniad o ddeunydd a chyfrwng. Gofynnwch i’ch athrawon Celf am fwy o fanylion.

Essay, poem or short story. Essays and short stories must be no longer than 800 words. Poems no longer than 40 lines.

Technoleg Bwyd:

Title: In September, it’s not just the leaves that change.

Blwyddyn 7, 8 a 9: Creu cacen a'i haddurno yn seiliedig ar y thema Cymru.

Rhowch eich gwaith i unrhyw aelod o’r Adran Saesneg.

Dyddiad beirniadu y gystadleuaeth fydd Dydd Iau y 1af o Fawrth.

Gwyddoniaeth (Bl 7, 8 a 9)

Daearyddiaeth

Cyflwyno gwybodaeth ar wyddonydd enwog o’ch dewis.

Blwyddyn 7, 8 a 9: Creu llosgfynydd yn defnyddio celf a chrefft.

(Gellir bod ar ffurf poster/ model/ cyflwyniad Pwynt Pŵer)

Addysg Grefyddol

Mathemateg

Blwyddyn 7, 8 a 9: Cyfansoddi cerdd yn sôn am fod yn rhan o gymdeithas neu Tegwch ac anhegwch NEU Arddangos hanes crefydd o’ch dewis yn defnyddio celf a chrefft.

Blwyddyn 7, 8 a 9: Poster ar fywyd a gwaith mathemategydd o Gymru. Technoleg Gwybodaeth Blwyddyn 9, 10, 11, 12 a 13: Traethawd (hyd at 500 gair) ar bwysigrwydd mathemateg neu ran ohono yn yr 21ain ganrif.

Blwyddyn 7, 8 a 9: Creu Newyddlen sy’n cynnwys newyddion diddorol o’r ysgol. Dylai gynnwys lluniau a thestun a dylai’r iaith fod yn safonol.

Hanes Cyflwyno Gwahoddiad i 3 person Hanesyddol ( o unrhyw gyfnod o unrhyw wlad) i ddod am swper. Rhaid i UN fod yn Gymro neu gyda chysylltiadau efo Cymru. Mae angen egluro PAM eich bod wedi eu dewis. Agored i ddisgyblion ym mhob blwyddyn. 4

Blwyddyn 10, 11, 12 a 13: Creu logo Ysgol wedi ei animeiddio. Gallwch greu logo newydd. Rhaid cael symudiadau a newid lliwiau.

5

Rhaglen Eisteddfod Gwynllyw 2012  

Rhaglen Eisteddfod 2012 Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you