Page 1

Nr. 04 - 2009

KN Knappen Nytt Et tidsskrift for Knappen foreningen som er en foreldreforening for barn med ernæringsproblemer

Matlek Om å sonde ekte mat Bursdagsfeiring En gave å legge et barn

” For i julen har man tid til å ha tid!” Asta Lie Isaachsen


KN

LEDEREN HAR ORDET

Knappen Nytt Et tidsskrift for Knappen foreningen som er en foreldreforening for barn med ernæringsproblemer

Nr. 04 - 2009

Jeg elsker å tenne levende lys. Telys, kubbelys, lange lys, kulelys – mange lys overalt på stua og kjøkkenet så snart det blir skumring ute. Jeg elsker skinnet fra lysene og stemningen som skapes. Snakk om lysterapi midt i mørketida! Jeg kunne godt ha tent lys året rundt, men de synes ikke like bra midt i juli og solsteiken. Det er nå en gang slik at lysene vises best i mørket, og bra er vel egentlig det. Det er når det synes som mørkest at vi trenger lys ekstra mye. Det er ikke bare ute det blir mørkt med jevne mellomrom. Jeg opplever innimellom at det kan bli litt mørkt på innsiden også. Triste, tunge ting kan skje, og en del av det man opplever og erfarer fører ikke så mye lys og glede med seg. For ikke så

Medlemsbladet Knappen Nytt

Innhold

lenge siden var jeg i en begravelse. En tragisk og meningsløs ulykke hadde ført til at en ung gutt mistet livet. Så brutalt. Så

Knappen foreningen v/ Kristin Pedersen Rosvoldsve

02 Kolofon

uendelig trist. Det er ikke lett å akseptere at slikt kan skje.

Motrøa 5, 7510 Skatval

03 Lederen har ordet

Hjertet holder det nesten ikke ut. Presten i begravelsen snak-

04 Knappen styret 2009

ket om at man midt i tragedie, tap og sorg må passe på hjertet

post@knappenforeningen.no

05 Styret informerer

www.knappenforeningen.no

06 En riktig God Jul

Medlemstelefon : 47 64 61 16

08 Om å sonde ekte mat med pumpe 12 Oppskrifter

Artikler og tips sendes:

13 Nyttige linker

post@knappenforeningen.no

14 Er det en gave å få legge et barn? 16 Midtimellom

Utgivelse 4 ggr per år

17 Alternativ bursdagsfeiring

Annonsepriser i Knappen Nytt

18 Bytte fra PEG til knapp

1/1 side kr. 6 000

19 Medlemsinformasjon

1/2 side kr. 3 000

20 Matlek

1/4 side kr. 1 500

22 Takk fra Knappen 24 Portrettintervju

Familiemedlemsskap kr. 200

25 Lag deilige julegodter

Enkeltmedlemsskap kr. 100

26 Den lille fjellrevungen 28 Små & Smak

Redaktør: Pia Wall Layout: Pia Wall Fotograf: Minna Suojoki Trykk: Spesialtrykk AS

”Jeg elsker skinnet fra lysene og stemningen som skapes. Snakk om lysterapi midt i mørketida!

sitt slik at det ikke blir kaldt. At ikke lyset inni oss slukker. Det er ikke lett å finne lyspunkt når noe slikt rammer så urettferdig. Men vi må. Vi må allikevel prøve å finne små lyspunkt. Finne noe å være takknemlig for til tross for, og ikke alltid på grunn av. Kanskje kan vi bli flinkere til å være lyspunkt for hverandre. Det koster ikke så mye å gi en klem, et vennlig ord, et smil, en liten oppmerksomhet. Kanskje er det lettere å holde hjertet varmt og lyset levende om vi strekker ut en hand til hverandre i forståelse, omtanke, solidaritet, vennskap og vennlighet når det skumrer. Kanskje kan vi unngå at det blir helt mørkt. Kjære alle sammen, ikke kav og stress i tida som kommer. La adventstiden bli ei tid til ettertanke, takknemlighet og søken etter lyspunkt. Og fremfor alt – vær et lyspunkt for de du har rundt deg. Spre lys, varme, tro og håp der det skumrer. Mvh Kristin P. Rosvoldsve


STYRET INFORMERER

annet barneboken før vi kan sende ut flere gavepakker. Vi kommer til å evaluere prosjektet i løpet av våren 2010 før vi sender ut noen nye pakker.

Knappen styret 2009

Informasjonsbok og barnebok

kristin p. rosvoldsve - TRONDheim - Styreleder

Vi tar i mot bestillinger på boka omtrent hver eneste uke. Så langt har vi ikke mottatt så mange tilbakemeldinger på bøkene,

Kristin er utdannet sykepleier og yr-

men håper at dere sier i fra hvis dere mener det er noe som

kesfaglærer. Hun arbeider nå som

mangler slik at det kan bli lagt til ved eventuelt senere trykk.

sykepleier ved Stjørdal legevakt-

Bestillingsskjema for bøkene finner dere på www.knappen-

sentral. Hun har sittet med i styret

foreningen.no.

siden 2001. kristin.rosvoldsve@online.no

Knappen Nytt Vi vil igjen oppfordre dere til å komme med bidrag til Knappen Nytt i form av tips, artikler eller intervju. For å kunne lage et leseverdig medlemsblad, bør vi ha noe interessant å skrive om. Her er det åpent for alle som har noe på hjertet eller som bren-

kariann bakstad - Oslo - nestleder

per waardal - bergen - sekretær

Kariann er utdannet sykepleier. Hun

Per er utdannet sykepleier og arbei-

jobber som prosjektleder ved Bar-

der nå som spesialrådgiver i Bergen

ne- og ungdomsklinikken på A-hus.

kommune, byrådsavdeling helse og

Hun utdanner seg også til jordmor.

omsorg. Han har sittet i styret siden

Hun har sittet i styret siden 2001.

2004.

kariann.bakstad@gmail.com

pwaardal@start.no

ner inne med spørsmål.

Knappen ønsker alle en god jul!

For enkelhets skyld legger vi med noen spørsmål som kan besvares. Svarene kan sendes til oss pr. post: Knappen foreningen v/ Pia Wall, Storhaugveien 27, 4014 Stavanger eller pia@piawall.no Tips om spørsmål til foreldre med barn som har spise – og ernæringsproblemer:

pia wall - stavanger - styremedlem

INGBJØRG MITCHELL - stavanger - styremedlem

Pia er utdannet grafisk designer og

Ingbjørg arbeider til daglig i en bar-

illustratør, hun jobber selvstendig.

nehage med barn som har helt spe-

Hun var med og startet Knappen

sielle omsorgs behov. Hun har sittet

foreningen og har sittet i styret si-

i styret siden 2004.

den 2001.

ingbjorg@lyse.net

pia@piawall.no

Vi nærmer oss adventstiden med stormskritt og før vi vet ordet av det, har vi rundet et nytt år. Styret har i løpet av 2009 brukt mye tid og ressurser på prosjekter og jubileumssamlingen i Sarpsborg. Vi er veldig glade for at hjemmesiden nå er ferdigstilt og håper at dere alle bruker god tid på å gjøre dere kjent med den. Vi håper at den skal være både brukervennlig og informativ for store og små.

Fortell litt om barnet og bakgrunnen for spiseproblemene hen-

Hjemmesiden

Når dere ser tilbake, er det ting dere ville ha gjort annerledes i

Alle medlemmer i Knappen oppfordres til å gå inn og registrere

forhold til spise- og ernæringssituasjonen?

seg med navn og kontaktinformasjon. OBS! HUSK AT DU LEG-

Hvordan ser dere på fremtiden?

nes/hans. Hvordan ser en dag ut i forhold til mating, måltider og eventuelt medisinering? Har dere en tilfredsstillende medisinsk / helhetlig oppfølging? Går barnet i barnehage/skole? Hvis ja, hvordan fungerer det? Har barnet noen spesiell oppfølging i barnehagen? Har dere noen hjelpe- eller støtteordning i forhold til barnet? Har dere kontakt med andre i samme situasjon?

GER INN DITT MEDLEMSNUMMER NÅR DU REGISTRERER

Inger Rangø Pedersen - TRondheim - styremedlem

NINA BERNTSSON - Hemsedal - styremedlem

DEG, ELLERS VIL DU IKKE KUNNE MOTTA DITT PASSORD.

Årssammenkomst 2010

Medlemmenes kontoer skal nå være aktivert. De som registre-

Det er ennå litt tidlig å ta stilling til om det blir årssamling for

rer seg vil få tilsendt et passord. Med dette passordet kan man

Knappens medlemmer i 2010. Dette er avhengig av økonomi og

gå inn på de lukkede delene av hjemmesiden som kun er til-

eventuelle tilskudd. Vi har søkt om likemannstilskudd for 2010

Inger Margrethe er utdannet lærer,

Nina er ansatt i barnehage, men har

gjengelig for medlemmene. Vi viser også til informasjonen som

og får svar i løpet av mars/ april på dette. Vi kommer tilbake

har jobbet i barne- og ungdomssko-

de siste årene vært hjemme med

ble gitt i forrige utgave av Knappen Nytt. Hvis du skulle ha noen

med informasjon så snart vi kan si om det blir samling. Årsmø-

len i 40 år. Mormor til gutt med

sykt barn. Hun har også startet et

spørsmål angående registreringen kan du sende en mail til

tet bestemte at fremtidige samlinger vil bli arrangert i lignende

knapp på magen. Hun har sittet i

firma som produserer bæresystem

pia@piawall.no. Vi tar gjerne i mot tilbakemelding på den nye

form som på Golsfjellet i 2006 og i Sarpsborg i 2009. Vi vil også

styret siden 2008.

for barn som blir sondeernært.

hjemmesiden på post@knappenforeningen.no.

se på muligheten for å arrangere samlingen litt lenger nord i

ingermrp@yahoo.no

jberntss@frisurf.no

landet. Prøveprosjekt Vi har nå et begrenset antall trykksaker igjen i forbindelse med

Vi ønsker dere alle ei stemningsfylt adventstid og ei god jul!

prøveprosjektet og må forsøke å få finansiert nytrykk av blant

Hilsen oss i styre


Knappen Nytt ønsker alle våre kjære lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Foto: Minna Suojoki


8 9

EN MOR FORTELLER

Mattias får ekte mat sondet ved hjelp av en pumpe! Tekst og foto: Hege Bolthof Hoegler, Vancover

Vi er bosatt i Vancouver i Canada og har en fire år gammel sønn som ble født med kun et halvt fungerende hjerte, lungeproblemer, samt ekstrem refluks. Allerede tre dager gammel hadde han sin første åpne hjerteoperasjon og ble sondematet morsmelk tilsatt morsmelkerstatningspulver for ekstra kalorier i de neste fem ukene. Siden viste det seg at han også hadde laktoseintoleranse og jeg behandlet brystmelken med Lactaid i 24 timer før morsmelkerstatningen ble tilsatt. Han kastet fortsatt opp, men beholdt nok til at han slapp sonde frem til han var fire måneder gammel. Da stod neste åpne hjerteoperasjon for døren og desverre gikk mye galt og vi tilbrakte mer eller mindre de neste fire månedene på sykehuset.

og i så tilfelle måtte det kunne svelges uten å måtte tygges. Han

Mattias har hatt fire hjerneblødninger, totalt fem åpne hjerteo-

mat. Jeg tok kontakt med en hjertemor og lærte litt om hvordan

perasjoner, lunge- og mage operasjoner og hele 14 operasjo-

hun brukte store sprøyter til å mate ekte mat gjennom knappen

ner tilsammen. Han har ikke vært villig til å spise noe særlig

til sønnen. Jeg prøvde dette, men Mattias tolererte ikke volu-

selv siden den gang problemene startet. Sakte men sikkert og

met over slik kort tid, og dessuten var verken kardiologen, bar-

med daglig trening har vi klart å få i han rundt 50 - 100 ml. bar-

nelegen eller ernæringsfysiologen særlig begeistret for mine

nemat oralt i løpet av dagen. I sommer lærte han seg endelig

forsøk og ba meg stoppe. De snakket om risikoen for infeksjon

også å drikke litt vann fra kopp, men hovedinntaket har vært

nå som maten ikke var steril og kom fra en boks, om hvordan

sondet. Han har ikke tolerert store mengder og kun svært lave

den kunne tette knappen og sonden og hvordan det var vanske-

hastigheter på pumpen. Inntil for ett år siden ble han matet fem

ligere å kalkulere kalorier osv. Etter å ha søkt videre på nettet

ganger i døgnet og en runde kunne ta opptil tre timer hvor han

kom jeg over en amerikansk side som heter Blenderized Diet,

måtte sitte helt stille mens han ble matet og også en halv time

http://www.blenderizeddiet.com. Dette er en gratis gruppe for

etterpå.

folk som sondemater enten via pumpe eller sprøyte, hvor man

tisk allergisk mot blandingen og etter dette ble legeteamet med

selv og prøver også ut nye ting. Før fikk han til sammen 800 ml.

kan utveksle erfaringer og oppskrifter, stille spørsmål osv.

på å prøve ekte mat.

sondeernæring av typen Pediasure og Pediasure Plus i løpet av

For ett år siden ble jeg klar over en ny pumpe, Enteralite Infi-

Her kom jeg i kontakt med flere foreldre og fant ut at det er fult

MER opplagt

rert å doble volumet mat og også gått fra hastighet 50 ml. i ti-

nity, som kunne puttes i en ryggsekk, og livet vårt forandret seg

mulig å sondemate ekte mat via en pumpe. Jeg samlet sammen

I sammarbeid med erneringsfysiologen utarbeidet vi en opp-

men til 200 ml. i timen. Han tar nå inn 400 ml. på dagtid og den

drastisk. Mattias kunne nå sitte på gulvet og leke med andre

mye materiale og presenterte det for Mattias sitt legeteam. De

skrift for Mattias som har fungert helt utmerket. Og resultatet

resterende literen+ over ca. 10 timer på natten på hastighet 105

barn og var i mye bedre humør nå som han var litt mer mobil,

ville først at jeg prøvde ut en annen sondeernæring som het

har vært helt utrolig de fire ukene vi nå har prøvd dette. Mattias

ml. per time. Han føler seg mer opplagt, trenger sjeldent å sove

men oppkastingen fortsatte. I løpet av en dag kunne han kaste

Compleat og som var basert på syntetisk mat samt ekte grønn-

har nærmest sluttet å kaste opp, kun sterk hoste eller angst

på dagen lenger, sier selv at magen hans er mye bedre, og han

opp mellom to til seks ganger. Dette resulterte i sensitivitet

sak- og fruktjuice. Vi gjorde ett forsøk og Mattias kastet opp

kan fortsatt forårsake oppkast og dette har kun skjedd fire

går mye oftere på toalettet. Riktignok har den store mengden

rundt munn og svelg, liten lyst på noe som helst mat og drikke,

konstant under hele sondematingen og jeg selv var anafylak-

ganger i løpet av en måned. Han har begynt å spise mer mat

om natten ført til mere nattevåk fordi han må på do og fordi vi

hadde inflamasjon i spiserøret fra all oppkastingen og følte seg ofte dårlig i magen. Vi prøvde Ranitidine, Domperidone, Losec, Lansoprazole og til slutt Cisapride – et medikament som ble tatt av markedet p.g.a. dødsfall, men som legene håpet ville virke for Mattias. Men desverre viste han seg å være blant den ene prosenten som reagerte verre på dette. Han kastet opp enda mer og sluttet helt å spise noe selv, og dette fortsatte også etter å ha blitt tatt av medikamentet. Da var det jeg febrilsk startet å lete etter andre alternativer, siden legene begynte å snakke om Fundoplication operasjon, en innsnevring av spiserøret der den møter magen. EKTE MAT Via HVHS-hjerteforeningen på Facebook fikk jeg høre om Knappenforeningen. Her leste jeg om barn som sondematet ekte

”Han føler seg mer opplagt, trenger sjeldent å sove på dagen lenger, sier selv at magen hans er mye bedre. . .”

NY TYPE PUMPE

et døgn. Den nye dieten utgjør hele 1,45 liter, men han har tole-


10 11

nå ikke kan helle oppi åtte timer med sondeernæring i posen,

Dette trenger du:

men må fylle på hver fjerde time for å unngå at maten blir dårlig. Vi skyller først posen på morningen, men sørger for at den er tom ved hvert påfyll i løpet av natten. Vi prøvde å legge et

En god blender/mikser (f.eks. Magic Bullet eller Vita-

kjøleelement ved matposen for å strekke ut tiden, men da ble

Mix Blender)

maten for tykk og tettet seg i slangen.

Sil (kun enkel, ikke dobbel netting, da går ikke noe igjennom)

Det er ikke så ille som det høres ut som. Vi starter pumpen

Trakt

med to timers innhold når han legger seg og fyller på før vi går

Decilitermåler

til sengs. Da må vi kun opp en gang i løpet av natten og når

Mililitermåler (f.eks. en tåteflaske eller medisinkopp)

sondingen er ferdig på morningen for å skylle mellomstykket.

Et par skjeer og noe å legge dem på mellom bruk.

Det tar selvsagt også lenger tid å lage maten. Jeg lager mat for

Plastikkdunk eller annet å ha den ferdige miksen i.

to dager av gangen og det tar meg ca. 35 minutter. Til nå har jeg

Bør ha kork og være tett!

bare brukt en Magic Bullet blender og må ta det hele i porsjoner. Jeg bruker også ferdig purert barnemat på glass, men planlegger å lage maten fra bunn av og fryse ned for uker av gangen når jeg får mer erfaring. Derfor skal vi nå bestille oss

torie slik at andre som ønsker å skifte fra syntetisk sondeernæ-

finne en lignende side på norsk på nettet.

bruker jeg en sil for å være helt sikker på at ingen klumper

en Vita-Mix 5200 blender. Fra nettsiden Blenderized Diet, som

ring til ekte mat kan prøve seg. Jeg personlig har ingenting

har medlemmer fra hele verden har jeg sett at folk stort sett

imot sondeernæringen og prøver ikke med dette å si at vanlig

TILPASSES TIL HVERT BARN

ten renner ut på siden, men en klump vil likevel havne oppi silen

kun bruker Vita-Mix blenderen når de lager mat fra bunn av el-

mat nødvendigvis er bedre. Det er mange faktorer som virker

Maten som brukes i miksen er basert på produkter jeg får lett

og være mulig å mose. Normalt sett er det ikke et problem hvis

ler en Magic Bullet for mat til sprøyte eller som allerede er

inn på å ta et slikt valg i en stressende hverdag, og fungerer

tak i butikken her. Så vidt jeg vet kan man ikke kjøpe squash,

glasset er uåpnet og romtemperert. Rester som har stått i kjø-

ferdig purert. Disse er vistnok ansett som gode nok for å lage

sondeernæringen på deres barn er jo det flott. For oss var det-

ren kylling eller biff med buljong på glass i Norge og heller ikke

leskapet har en tendens til å klumpe seg mer. Deretter heller

maten fin nok til å kunne gå gjennom en pumpe. Og firmaet som

te et siste forsøk på å hjelpe vår sønn til en bedre hverdag uten

flytende egg. Men jeg har snakket med ernæringsfysiologen

jeg fløten oppi dunken. Jeg kjører ikke den i mikseren da den

selger Vita-Mix blenderen selger den billigere og sender gratis

oppkast og også med et håp om at han en dag kan spise nok

her og hun sier maten kan lett byttes ut med andre ting så len-

lett klumper seg. Oljen blir helt oppi og juicen og eggmiksen

til folk som kan legge ved en legeattest som beviser at bruken

mat selv. Ved redusert oppkast forsvinner også inflamasjonen i

ge man vet hvor mye protein, grønnsaker osv. man trenger for

heller jeg oppi via en sil for å bli kvitt eventuelle små partikler.

er til sondematlaging. Kontakten i USA heter Sandy Ventimiglia

spiserøret og halsen og det blir lettere å svelge. Blant annet

å møte sine behov. Og som sagt bruker andre familier helt an-

I tillegg tilsetter jeg en flytende vitaminmiks kalt Floradix Kin-

og hennes email adresse er: SVentimiglia@Vitamix.com. Kan-

leste jeg at noen barn ønsker å spise mer selv fordi de nettopp

dre oppskrifter for voksne og barn på Blenderized Diet. Jeg

dervital fra Tyskland som jeg kjøper i helsekostforetningen for

skje finnes det også en kontakt i Norge. Likevel har denne ek-

nå raper smaken av ekte mat og generelt også får en bedre

legger ved noen flere oppskrifter derfra. Når det gjelder egg

å forsikre meg om at han får det han trenger av blant annet fo-

stra jobben vært en liten pris å betale med et slikt resultat. Og

fordøyelse. Og for meg har dette resultert i mye mindre vasking

brukte jeg først ett vanlig kokt egg, men opplevde at det ofte

lat og vitamin D. Så er det bare å skru på korken og riste godt.

det å vite at min sønn nå får skikkelig mat med de mange ekstra

av møbler, klær og guttungen selv, samt et evig stress om å få i

tettet seg i pumpen, men dette kunne sikkert vært unngått ved

ernæringstilskuddene som antioksidanter o.l. som ikke synte-

han nok kalorier og veske og frustrasjon hver gang maten kom

bruk av en sil. Likevel var det enklere for meg å bytte til flytende

Det er mulig at man faktisk ikke trenger å kjøre kjøttet, grønn-

tisk sondeernæring kan gi er fantastisk.

opp. Og gleden over å se han ta til seg mat og spørre om mat,

egg. Kylling eller biff kan man jo også lage selv ved å steke kjøt-

sakene og frukten i blenderen siden dette er purert allerede,

kommer oppi. Noen ganger holder jeg silen litt på skrå så ma-

selv om det er i små mengder, bringer tårer til øynene. Dette er

tet og så bruke buljong eller vann når man kjører det i mikseren

men jeg har gjordt dette fra starten av for sikkerhetskyld, og for

KUN EN OPPSKRIFT

også grunnen til at vi sonder det meste om natten slik at han

til man får en tynn jevning. Når jeg lager mat til lillebroren til

å enklere blande det med vesken. Maten kan varmes opp før

Til nå har jeg holdt meg til kun den oppskriften som vår erne-

ønsker å spise mer oralt på dagtid og slipper å drasse på rygg-

Mattias bruker jeg ca. 50/50 av vann og kjøtt eller fisk, men jeg

bruk om ønskelig og det blir da lettere å fylle slangesettet/son-

ringsfysiolog utarbeidet, men jeg har sett flere andre, mer ve-

sekken. Og tidligere gjorde vi dette for å ikke være så bundet til

har ikke prøvd dette i sonden enda. Man får vel bare prøve seg

den. Selv gjør jeg ikke dette, men setter posen på hodet for å bli

getariske oppskrifter på Blenderized Diet siden. Videre har

hjemmet.

frem.

kvitt luften og fører maten frem til den delen av slangen på En-

falt av mange på siden. Fant videre også ut at et legeteam i

Vekten

Slik går jeg frem:

jeg ”prime” knappen/fylleknappen (beklager, vet ikke hva den

Edmonton i Canada bruker denne boken nå. Boken, som jeg

Mattias har gått ned litt i vekt, men det ser nå ut til å ha stabili-

Jeg dobler oppskriften og lager maten for 48 timer av gangen.

heter på norsk) på pumpen for å føre resten av maten til enden

såvidt har startet å lese, heter ”Homemade Blended Formula

sert seg. Barnelegen forklarer dette med at hjernen nå kan

Maten kan likevel stå i kjøleskapet i inntil tre døgn.

av slangesettet. Dette gjør at posene holder lenger, siden de

Handbook” av Marsha Dunn Klein og Suzanne Evans Morris og

velge ut det den trenger av næring fra den ekte maten og derfor

kan bestilles på nettet: http://mealtimenotions.com/Homema-

går Mattias også mere på toalettet. Hjernen har med andre ord

Jeg bruker trakten og måler opp risgrøten i en tåteflaske. Der-

skylles med varmt vann og såpe etter bruk, og tar en del mer

deBlendedFormulaHandbook.htm

stabilisert seg på et nivå for hva som er mer naturlig for Mat-

etter heller jeg den i blenderen og blander noe av melken med

tid å få ren enn tidligere. Bruker også da ”prime” knappen til å

En annen bok som nettopp har kommet ut, men som jeg ikke

tias sin kropp. Og han er ikke bekymret for vekttapet, spesielt

grøten til en fin jevning ved hjelp av en skje og så kjører det i

føre vannet gjennom sonden. Det legger seg en del rester i

har bestilt selv kan kanskje også være av interesse. Boken

med hensyn til alle de andre positive utfallene dette har fått.

blenderen for å få den helt fin. Jeg bruker trakten og heller

slangen som av en eller annen grunn ikke vil ut ved kun hånd-

inneholder oppskrifter til myk mat og pureer og noe sondemat

Jeg har også lest på Blenderized Diet siden at litt vekttap er

dette oppi en plastikkdunk, som melken vanligvis kommer på

kraft. Når det værste er ute går jeg over til å rense slangen for

så vidt jeg har forstått. Boken heter ”Soft Foods for Easier Ea-

normalt i starten og at dette skyldes falsk vekt. Dette er visst-

her. Videre tar jeg grønnsakene og frukten og heller i blenderen

hånd og skyller godt med varmt rent vann til slutt. Posen opp-

ting Cookbook” og kan bestilles på: www.squareonepublis-

nok vekten fra alt sukkeret og melkeproduktene i sondeernæ-

selv om dette er most fra før. Jeg bruker mer melk og skrur på

bevares i kjøleskapet for å unngå bakterievekst. Muligens ville

hers.com

ringen. Videre foreslo barnelegen følgende hjemmeside for

lokket på glassene for å riste all næringen ut av glasset. Så

alt dette være enklere hvis man bruker en Kenguru pumpe el-

kalkulering av mat når vi ønsker å starte å eksperimentere litt

kjører jeg det hele i blenderen med mer melk og heller det på

ler et annet merke. Jeg vet desverre ikke hvilken type som er

til: www.nat.uiuc.edu/mainnat.html. Kanskje kan man også

dunken. Det samme gjøre jeg med kyllingen og biffen, men her

mest vanlig i Norge.

både jeg og erneringsfysiologen gått til innkjøp av en bok anbe-

Så selv om jeg er helt nybegynner på dette vil jeg dele min his-

teralite Infinity posene som skal inn i pumpen. Derfra bruker

har en tendens til å sprenge lekk ved for mye press. Posen


12 13

OPPSKRIFT FOR 24 TIMERS BRUK

To dietter oversatt til norske måleenheter (med forbehold om

Alle nummerene er sirka tall. Lesley understreker at hun er

regnefeil) hentet fra Lesley Diane Marino, mor til Nina og også

ingen lege og at hva som fungerer for Nina ikke nødvendigvis er

oppretter av Blenderized Diet nettsiden. Hun ba meg legge ved

riktig for deg eller din kjære og ber dere om å snakke med de-

hennes email hvis folk ønsker å kontakte henne for mer infor-

res lege eller ernæringsfysiolog før dere starter opp med en Blenderized Diet.

Ingredienser

Volum

masjon og henviser selvsagt også til nettsiden. NinaBean@

Risgrøt (tørr)

60 ml

tampabay.rr.com

Purert biff i buljong 150 ml Purert gulrot

125 ml

Nina’s diet #1:

Nina’s diet #2

Purert squash

125 ml

3 kopper/750 ml. grønn te - ikke tilsatt sukker eller søtningstoffer

3 kopper/750 ml. grønn te

1 kopp/250 ml. hele Brasilianske nøtter - kalorier 872, gram fett 88, gram

5 spiseskjeer/75 ml. Tran/torskeleverolje - kalorier 610, - gram fett 70, -

protein 19

gram protein 0

5 spiseskjeer/75 ml. linfrø - kalorier 275, gram fett 20, gram protein 10

2 spiseskjeer/30 ml. mandelolje - kalorier 238, - gram fett 28, - gram pro-

5 spiseskjeer/75 ml. gresskarfrø - kalorier 153, gram fett 13, gram pro-

tein 0

tein 7

3 spiseskjeer/45 ml. kokkosnøttolje - kalorier 348, - gram fett 42, - gram

Kokt egg (pasteurisert flytende egg kan også brukes) 1 stk

5 spiseskjeer/75 ml. mandelolje - kalorier 595, gram fett 70, gram protein

protein 0

Solsikke olje (soya eller mais olje kan også brukes) 15 ml

0

5 spiseskjeer/75 ml. linfrø - kalorier 275, - gram fett 20, - gram protein

5 spiseskjeer/75 ml. Tran/torskeleverolje - kalorier 610, gram fett 70,

10

Næringstoffer Oppskrift

gram protein 0

5 spiseskjeer/75 ml. gresskarfrø - kalorier 50, - gram fett 0, - gram pro-

(Mattias 4 år, bør ha:)

4 scoops planteprotein pulver - laget av hamp, salvia/chia, og erte protei-

tein 10

Eplemos 125 ml Purert kylling i buljong Appelsinjuice

125 ml

H-melk (her borte 3,25%) Fløte, 10%

75 ml 500 ml

80 ml

Kalorier per dag

1205

1000 – 1300

ner - kalorier 516, gram protein - 88, gram fett – 4 (1 servering inneholder

4 scoops hamp protein - kalorier 200, - gram fett 4, - gram protein 30

Protein (gr)

58

13

ca. 15 gr. protein)

6 små rødbetter - kalorier 180, - gram fett 0, - gram protein 6

Totalt fett (gr)

60

30 - 40

10 stilker selleri - kalorier 60, gram fett 0, gram protein 0

900 gr. gulrøtter - kalorier 330, - gram fett 0, - gram protein 32

Saturated fett (gr)

25

Ikke spesifisert

450 gr. redikker - kalorier 64, gram fett 0, gram protein 0

450 gr. okra (gumbo, grønnsakhibisk) - kalorier 144, - gram fett 0, - gram

Monounsaturated fett (gr)

19

Ikke spesifisert

340 gr. okra (gumbo, grønnsakhibisk) - kalorier 144, gram fett 0, gram

protein 16

Polyunsaturated fett (gr)

12

Ikke spesifisert

protein 16

900 gr. asparges - kalorier 192, - gram fett 0, - gram protein 32

Karbohydrater (gr) 112

130

450 gr. asparges - kalorier 96, gram fett 0, gram protein 16

2 store squash/zucchini - kalorier 104, - gram fett 2, - gram protein 8

Sukker (gr)

57

Ikke spesifisert

2 medium agurker - kalorier 90, gram fett 0, gram protein 4

3 medium bittre meloner - informasjon ikke tilgjengelig

Fiber (gr) 4

25

2 medium eppler - kalorier 190, gram fett 0, gram protein 0

1 bunt Løvetann blader - kalorier 75, - gram fett 0, - gram protein 3

Kan gi 15 ml sviskepure eller juice hvis man sliter med forstoppelse

2 medium bittre meloner – informasjon ikke tilgjengelig

2 bunter koriander/cilantro - kalorier 36, - gram fett 0, - gram protein 6

Kalcium (mg)

1032

740 gr. rødkål - kalorier 234, gram fett 0, gram protein 0

2 bunter persille - kalorier 36, - gram fett 0, - gram protein 6

Jern (mg) 18

10

1 bunt rød Løvetann - kalorier 104, gram fett 0, gram protein 8

2 pakker/280 gr. spirer - kalorier 150, - gram fett 3, - gram protein 7

Magnesium (mg)

199

130

3 bunter persille - kalorier 100, gram fett 0, gram protein 10

1 kopp/250 ml. miks av råe nøtter - kalorier 885, - gram fett 81, - gram

Sodium (mEq)

25

52

Trengs ikke supplementeres

3 pakker/420 gr. Alfalfa spirer - kalorier 187, gram fett 3, gram protein 22

protein 22

Potassium (mEq)

50

97

Trengs ikke supplementeres

110 gr. hvetegress - kalorier 28, gram fett 0, gram protein 0

Totalt:

Phosphorus (mg)

1019

500

Totalt:

Kalorier - 3853

Zinc (mg) 8

5

Kalorier - 4318

Gram fett - 250

Vitamin A (IU)

5570

1332

Gram fett - 268

Gram protein - 188

Vitamin C (mg)

101

25

Gram protein - 200

Thiamin (mg)

1.2

0.6

Riboflavin (mg)

2.2

0.6

Niacin (mg)

17

8

800

3

NYTTIGE LINKER

www.knappenforeningen.no www.helsenytt.no

Denne miksen lager 22 netter med mat for Nina.

www.helsenett.no

Denne miksen lager 25 netter med mat for Nina. Hun får 270

22 netter x 270 ml. med mat = 5940 ml.

www.doktoronline.no

ml. per natt, men Nina spiser en del selv i løpet av dagen når

3853 / 5940 ml. = 65 gr. kalorier per 100 ml.

www.barnetmitt.no

hun er frisk. Hun mottar også ekstra veske ved siden av fordi de

250 / 5940 ml. = 4.2 gr. fett per 100 ml.

www.barnelegene.no

188 / 5940 ml. = 3.2 gram fett per 100 ml.

www.lommelegen.no

Pantothenic Acid (mg)

4.1

Folat (mcg)

112

200

bor i Florida hvor det kan være svært varmt. Dette er også

Vitamin B6 (mg)

1

0.6

grunnen til at hun bruker planteproteiner i steden for kjøttpro-

Vitamin B12 (mcg)

4.9

1.2

teiner slik at maten ikke blir fordervet i varmen når den henger

OBS!

www.dinbaby.com

Vitamin D (IU)

234

400

i posen. I tillegg mottar Nina også kalsium, multi vitamin og

Det som i Norge gjerne kalles squash og som ser ut som en

www.dinkost.no

Vitamin E (IU)

33

16

CO-Q10 hver dag.

grønn agurk heter egentlig zucchini, og det er dette som er i

www.foreldrehjelpen.net

Vitamin K (mcg)

49

55

Vann (ml) ~ 1380

~ 1100 -1200 ml

+ 10 ml. Vitamin tilskudd

Man kan også tilsette ekstra kaloripulver hvis man trenger mer.

www.ammehjelpen.no

Ninas diett. Når jeg snakker om squash i Mattias sin diett snak-

www.vbf.no

25 netter x 270 ml. med mat = 6750 ml. totalt

ker jeg om de små guloransje squashene som ligner litt på

www.blenderizeddiet.com

4318 kalorier totalt / 6750 ml. = 64 gr. kalorier per 100 ml.

gresskar. Beklager, men jeg klarte ikke oversette ordet ”scoop”,

268 gram fett totalt / 6750 ml. = 4 gr. fett per 100 ml.

men det følger kanskje med en måleskje eller øse i pakningen

200 gram protein totalt / 6750 ml. = 3 gr. protein per 100 ml.

som da tilsvarer en servering.


14 15

FAGARTIKKELEN

barn klarer ikke det, vi må gi dem den hjelpen som de til enhver tid trenger for å klare å sovne. Noen ganger trenger de mye hjelp, særlig i starten. Hvis de får den hjelpen, vil de ettersom de vokser klare seg med mindre og mindre hjelp fra foreldrene

Er det en gave å få legge et barn?

En tredje myte er det som ofte brukes som overskrift i artikleom barn og søvnproblemer, Barnet vil ikke sove. Det er uhyre sjelden at små barn ikke vil sove. Som regel handler det om at de av ulike grunner ikke får det til. Det er da foreldre må være der og hjelpe dem og ikke gå fra dem og la dem bli liggende alene med et problem og med sterke følelser som ikke blir tatt imot av noen. Det å legge et barn handler om et samspill og

Tekst: Sissel Unger og Anne Carling, Midtimellom

ikke en kamp som foreldrene må vinne.

Foto: Minna Suojoki

MIDTIMELLOM

Det kan se ut som om søvnproblemer hos små barn er et økende problem i vår tid, og man kan spørre seg hva det kommer av. At småbarnsforeldre lever i en stresset tid som igjen kan virke inn på barna er det liten tvil om. Det er også en enorm informasjonsstrøm foreldre er utsatt for. På diverse nettsider foregår det intense debatter om barneoppdragelse og ikke minst om søvn. I blant kan vi få en opplevelse av at det å ha et barn er et prosjekt på sammen måte som man har prosjekt på jobben. Det er noe foreldrene skal få til. De skal få barnet til å sove, spise, bæsje osv. Barnet blir et objekt som foreldrene skal forme. Vi pleier å kalle disse barna, ”Innpasningsbarn.”

Når en familie kommer til oss på Midtimellom, må de komme

Vi er bevisste på at alle barn er forskjellige og det er foreldre

som mulig lager rutiner og rekkefølge på hvordan leggingen

natten hvis ikke mor er helt innstilt på det. En ambivalens hos

Når foreldre venter barn, lager de planer og legger et puslespill

også. Derfor finnes det ingen løsning som passer for alle.

skal foregå. Det er ved rutiner og gjentakelser at små barn læ-

mor vil barnet merke umiddelbart. Så vil mange si, ”la far over-

for hvordan tilværelsen med barn skal være. En av brikkene er

Sammen med foreldrene må vi finne ut blant annet:

rer hvordan verden fungerer. Det gir både trygghet og forutsig-

ta natten mens mor reiser bort eller sover på et annet rom.”

barhet. Det er mange barn som ikke liker forandringer. For

Det er et råd vi ikke har sans for. Det er to forhold som gjør det.

uten barn første gang. Da skal foreldrene ha vår fulle oppmerksomhet, og vi skal ikke snakke over hodet på barnet. Vi bruker lang tid på å høre hvordan situasjonen er nå, hva de gjør og hva de har gjort tidligere. Videre går vi nøye gjennom svangerskap, fødsel og den første tiden etterpå. Det er viktig fordi vi vet at det barnet har opplevd under og etter fødselen vil kroppen huske i lang tid, og gjøre at det for eksempel er vanskelig å falle til ro når det skal sove. Vi hører også om eventuelle sykdommer og om hva slags forhold foreldrene har til søvn. Når vi kommer til punktet hvor vi sammen med foreldrene skal komme frem til tiltak, poengterer

”Det kan se ut som om søvnproblemer hos små barn er et økende problem i vår tid, og man kan spørre seg hva det kommer av.”

vi at det er viktig at foreldrene ikke gjør noe de selv ikke tror på.

barnet. Når barnet så kommer viser det seg at den brikken som er barnet ikke passer i puslespillet. Da har foreldrene to valg,

Hvor barnet skal ligge

dem er det ekstra stor hjelp å vite hva som skal skje.

Det ene er at det er for mye for barnet å miste både mor og pup-

de kan enten legge om puslespillet, det vil si hverdagen sin, el-

Hva slags leggeritualer de vil ha.

Hvis et barn gråter når det skal legges, er det alltid en grunn.

pen samtidig. For mange mødre føles det svært vanskelig å

ler de kan slipe på brikken som er barnet. Det er når brikken

Hvem som skal legge, om de skal bytte på.

Gråten er det eneste språk barnet har i starten til å fortelle at

slutte å amme om natten. Det er ofte første gang de opplever å

slipes og barnet ikke får være som det er, at problemene ofte

Hvor de forskjellige familiemedlemmene skal sove.

noe er galt. Det er ikke bestandig lett å forstå hva grunnen er,

skulle si nei til barnet sitt. Samtidig er det en unik anledning for

kommer. Et annet problem som lett oppstår ved all lesingen og

Hvem som skal passe barnet gjennom natten.

særlig hvis det er et ganske lite barn. Men vårt prinsipp er at

mor å erfare at hun har mange andre måter å trøste og støtte

diskusjonen er at foreldre, særlig mødre, slutter å tro på seg

Hvordan man skal gå frem hvis barnet gråter.

når et barn gråter, skal vi ikke gå fra det. Vi skal være der og

barnet på enn å gi pupp. Det andre er at det er mor og barn som

selv og sin egen magefølelse for hva som er riktig for dem.

Om barnet skal ammes om natten, og hvordan de gjør

snakke med det, og prøve å forstå. Det betyr ikke at barnet nød-

har startet ammingen sammen og det er de som skal avslutte

det hvis de ønsker å slutte.

vendigvis skal få det som det vil. Man kan si for eksempel,” Jeg

den sammen. Vi er pattedyr og ammingen skaper et tett bånd

skjønner at du ikke vil ligge i sengen din, men nå er du blitt for

mellom mor og barn. Det er naturlig at både mor og barn synes

MYTER Når det gjelder barn og søvn finnes det en rekke myter. Vi har

Dette er noen av temaene vi snakker om og sammen finner løs-

tung for mamma å bære på. Jeg legger deg ned og så skal jeg

det er vanskelig å slutte, med unntak av de barn som plutselig

allerede vært inne på det at det er foreldrene som skal få bar-

ninger på. Det er av stor betydning for oss at foreldrene er med

være her og hjelpe deg.” Det betyr at man gjennomfører det

slutter av seg selv. Det kan være vanskelig for mor.

net til å sove. Det snakkes også mye om at barnet må lære å

på å finne svarene og ikke får dem tredd ned over hodet. Likevel

man har bestemt seg for å gjøre, men samtidig hjelper barnet

Når man skal slutte å amme om natten er det også viktig å

finne søvnen selv, det vil si uten at foreldrene er til stede. Det er

har vi noen tanker om, og holdninger til disse spørsmålene som

til å tåle det. Hvis gråten går over fra å være sint gråt til sår

skille pupp og søvn. La ammingen foregå et annet sted enn på

et underlig utsagn at barnet skal finne søvnen selv, som om

vi også ønsker å formidle.

gråt, tar man barnet opp, trøster og legger det ned igjen. Kan-

soverommet og legg barnet våkent ned i sengen. Det kan også

skje må dette gjentas mange ganger.

være lurt å knytte ammingen mer til måltidene på dagtid, og

noen andre kan finne søvnen for oss. Vi må alle finne søvnen selv. Det er svært få mennesker som kan sovne hvor som helst

Det å leve med barn er en givende og utfordrende prosess. Hele

og når som helst. De fleste av oss har våre vaner og behov for å

tiden skjer det nye ting som man som foreldre må forholde seg

NATTAMMING

ikke bruke det som trøst. Hvis barnet bruker smokk bør den brukes bare når barnet skal sove. Smokken kan ”bo” i sengen.

kunne sovne. Puten må være passe hard, rommet i en viss tem-

til. Man tror man er kommet inn i gode rutiner, men så etter

Et problem som stadig dukker opp er dette med å slutte å amme

Dette gjelder ikke små barn som av spesielle årsaker trenger å

peratur, litt lys eller helt mørkt og vi snur og vender på oss til vi

noen dager har barnet forandret seg og rutinene må forandres.

om natten.(Kanskje ikke et vanlig problem for ”Knappenforel-

suge mye på smokk.

finner en god stilling og sovne i. Dette klarer vi selv. Men små

Når det er sagt er det likevel viktig at foreldrene i så stor grad

dre”). En ting er sikkert, det nytter ikke å slutte å amme om


16 17

ARTIKKELFORFATTERENE

GODE OG NYTTIGE TIPS

Alternativ for barn med ernæringsproblemer Fakta om Midtimellom KVELDSSTUNDEN Hvis man skal få til en hyggelig kvelds- og leggestund med barnet, bør ikke barnet være overtrett. Da skjærer det seg lett. Det samme gjør det hvis den som skal legge er stresset. Ofte trenger foreldre å gå i seg selv og kjenne etter hvordan de har det

Midtimellom er et forebyggende senter for småbarnsfamilier, det vil si barn under skolealder. Det drives av oss; Sissel Unger, psykolog, og Anne Carling, spesialpedagog.

når de skal legge barnet. Ellers er det lett å legge all ”skyld” for konflikter på barnet. Det er ikke nødvendig at mor og far gjør

Det hele begynte med at vi arbeidet sammen på Barneklinikken

det samme. Barn lærer fort at for eksempel når far legger blir

på Rikshospitalet på begynnelsen av 1990 tallet. Der fikk vi små

det lesing og når mor legger blir det sang eller omvendt. De

barn med spiseproblemer henvist til oss, og vi ble etter hvert

fleste barn setter også pris på en pratestund før de legger seg

omtalt som Barneklinikkens spiseteam. Vi holdt et foredrag på

uansett hvor gamle de er. For å unngå konflikter er det lurt å ha

Østerlide der Knappenforeningen hadde sitt første møte og

en klar rekkefølge på det som skjer, og en avtale om hvor mye

foreningen ble stiftet.

som skal leses og hvor mange sanger man skal synges.

Tekst: Nina Berntsson

Det er ikke alltid lett å lage bursdag for barn som ikke vil eller kan spise. Det er nå en gang sånn at fest settes i sammenheng med mat. Er det bursdag, familieselskap eller andre hyggelige sammenkomster av ulike slag, serveres det mat. Mye mat. Kaker, godis, brus, ja noen ganger kan det se ut som om man kan spise fra man kommer inn døren til man går igjen!

Høsten 1994 sluttet vi på Rikshospitalet og startet Midtimellom. Mange barn synes det er greit at foreldrene går ut av rommet

Vi ønsket å kunne bruke mer tid på å hjelpe den enkelte familie

For barn som ikke kan eller vil spise er ikke dette bestandig like

inneholde en liten ting de skal gjette hva er, et spørsmål, ja her

når de har sagt god natt, men andre barn synes av forskjellige

enn det som var mulig på Rikshospitalet. Navnet valgte vi fordi

hyggelig. Det er ikke alle barn som bryr seg om at det serveres

er det bare fantasien som stopper en.

årsaker at det er vanskelig. Da bør man bli der og gi barnet den

vi ønsket å være et tilbud midt mellom alle offentlige instan-

mat i alle former i hyggelig samvær med andre, men for noen

hjelpen det trenger for å falle til ro. Noen barn må holdes på og

ser.

kan dette være vanskelig. Spesielt når det kommer til barnets

Barnet kan selvfølgelig være med å pynte kaken, her kan det

egen bursdag.

klippes, limes og fargelegges i det uendelige. Man kan klistre

legges ned igjen og igjen eller de trenger at man er fysisk nær. Men for mange barn er det nok at man bare er der. Sørg da for

Vi trodde vi skulle arbeide mye med barn med spiseproblemer,

på klistremerker, lage papirblomster, figurer osv. Eller man

å ha en god stol å sitte i, gjør noe du selv synes er godt og hyg-

men i og med at vi åpnet for at familiene kunne komme med det

Fortvil ikke! Det fins håp! Man kan faktisk lage bursdag uten at

gelig. Det viktige er et man formidler ro og trygghet til barnet

de ønsket, er det blitt mye søvnproblemer vi holder på med.

det serveres mat av noe slag! Og ikke minst, det blir en anner-

slik at barnet kan slappe av og sovne trygt.

Heldigvis er det også en del andre problemstillinger vi får. Det

ledes bursdag der man får mer tid til lek og moro.

kan dreie seg om mat og spising, renslighet, adferd, samspill, Utfordringen for småbarnsforeldre i dag er å være til stede

og familieproblemer blant annet.

med hele seg i leggeprosessen og å nyte den uten bare å være

kan kjøpe ferdig pynt i butikker som selger scrapbooking ting. Jeg vil og gjerne få dele en annen ting man kan gjøre i bursdagsselskaper uten mat, som vi gjorde da sønnen vår ikke fikk

Bursdagskake er superviktig for de fleste. Også for den som

lov og spise pga behandling. Fiske godisposer er ofte et spen-

ikke spiser. Ofte planlegges kaken i lang tid i forveien. Hvilken

nende innslag i bursdager. Men i stedet for å fiske godisposer,

opptatt av hvor lang tid det tar. Det kan se ut til at vellykkethet

Dersom det er to foreldre i familien, må begge komme fordi

kake skal bakes? Hvordan skal den se ut? Pyntes osv. Men ofte

fisket alle opp en lapp med en beskjed på. Beskjeden var å teg-

måles i tid: ”Bruker du virkelig en hel time på å legge barnet

problemene alltid gjelder hele familien. Vi har sett verdien av å

opplever man at barnet ikke vil spise den, eller at barnet rett og

ne en tegning av et bestemt tema. Vi hang opp alle tegningene,

ditt. Jeg får det unna på tyve minutter.” Med en slik innstilling

bruke god tid og å følge familiene tett så lenge de har behov for

slett ikke kan spise den, og da blir det gjestene som får kose

og foreldrene kom inn på kunstutstilling når de kom og hentet

mister vi mange gode leggestunder med barna våre.

det.Vi ser oss selv som en ”rolig øy” i et stressende helsevesen.

seg med den deilige kaken bursdagsbarnet har bestemt.

barna. Og selvfølgelig ble det servert champagne brus!

Et utrolig godt alternativ til kake er å lage en pappkake. Kaken

Husk og passe på å si noe om at det ikke serveres mat i innby-

Det gjør også arbeidet meningsfylt og givende for oss. Hvis man kan slutte å se på det å legge et barn som en jobb man skal ha overstått, og i stedet se på det som en del av livet

Vår addresse er Midtimellom, Carl Grøndahlsvei 1, 0871 Oslo.

kan ha like mange stykker som det er gjester. Kakestykkene

delsen, ta en ringerunde til foreldrene sånn at de sørger for at

man lever sammen, vil mange kanskje oppdage at det er en

T 22 95 02 88. Du finner mer informasjon om vårt tilbud på vår

kan fylles med lapper der det står morsomme ting barna skal

barna kommer mette i selskapet.

gave å få legge et barn.

nettside www.midtimellom.no

gjøre, det kan være mime lek, tegnelek el. Kakestykket kan


18 19

VOKSEN MED KNAPP

MEDLEMSINFORMASJON

”Bytte fra Peg–sonde til knapp gikk ganske greit kan jeg vel si”

Husk å legge inn ditt medlemsnummer på knappens nettside

Bildet: Ny Peg-sonde ved siden av den gamle. En kan se litt viltkjøtt rundt, men det har vært der hele tiden og kroppen holder dette i sjakk selv.

Tekst og bilde: Lena B. Pedersen

Etter at jeg fikk operert inn ny peg – sonde i januar 2009 har alt godt bedre enn sist. Denne gangen tror jeg at det har vært slik som det ”skal” og ikke minst BØR VÆRE. En ting er hva jeg har opplevd, men tanken på barna som kan oppleve dette har ikke vært god.

mer og det lukter, går det lang tid har magen blitt litt ”hard”

dent. Men det gikk jo bra og vi hadde en fin tur, så jeg tror nok

rundt knappen. Men etter alle de infeksjonene jeg har hatt, rea-

ikke jeg stresser om dette skjer igjen. Jeg vet det går fint å teipe

gerte jeg raskt, og fikk antibiotika tidlig. Lengen min var i tvil

den noen dager. Litt styr er det, om en skal gi mat også, men i

om jeg skulle ta et par kurer bare for å være sikker, men det ble

en skjøt så går det fint. Selv om man selvfølgelig bør unngå

med den ene og det holdt. Knappen har vært fin siden.

dette, så gikk det supert. En god tur til dere alle, å HUSK; ”turen er ikke ødelagt selv om knappen skulle sprekke!!

Nå i oktober hadde vi oss noen fine dager på hytta. Sol, klart Den første knappen jeg hadde lå midt på magen, rett under

vær og fjelluft gir liv til hver en kropp. Det var deilig. På kvelden

Viltkjøtt er noe som jeg ser kommer igjen denne gangen også.

ribbeina. Nå er den flyttet et par cm mot venstre, den ligger litt

i det jeg skulle strekke litt på meg og gi gutten min en klem i

Det vil liksom ikke holde seg unna. Det kommer snikende. Før

mer på siden. Bytte fra Peg – sonde til knapp gikk ganske greit

overkøya merket jeg noe. Det var ikke noe vondt i det hele tatt,

brukte jeg lapis, men viltkjøtte kom tilbake så fort en sluttet og

kan jeg vel si. Likevel er det ikke slik at den ”nye” typen peg –

og jeg ble litt usikker på hva det var jeg hadde merket. Det var

ofte økte det enda mer på. Kortison er jeg blitt frarådet så av

sonde som skal dras ut gjennom hullet fungerer som den skal.

akkurat som om noe ble tømt/gikk hull på (fjuss). Så jeg tenkte

egen erfaring bruker jeg ikke lengre noe. Det kommer litt vilt-

Det gikk ikke som legen hadde ventet nå heller. Det var nemlig

jo på knappen. Og etter å ha undersøkt så var mistanken klar.

kjøtt innimellom, men etter en stund gir det seg på en måte. Det

ikke bare å dra ut. For platen som sitter inni er stor, den blir

Knappen var sprekt. Og der var jeg på hytta, uten plaster/teip

trekker seg litt tilbake. Det er ikke slik at det øker og øker.

ikke så liten at det er lett å dra ut. Derfor var dette meget

og uten ny knapp. Barna ville være på hytta og jeg også, men

Kroppen tar på en måte litt kontroll over dette selv. Men dette

vondt.

hva gjør man da?

er som sagt min erfaring og det kan jo variere, men mulig det

Men denne gangen så de ”meg” og de så det var vondt. De måt-

Etter noen runder på ”strøket” der alt var stengt, så havnet vi på

måtte jeg jo kutte det bort med jevne mellomrom. Nå har det

MEDLEMSNUMMER

te bedøve området rundt sonden, og et stykke ned i magen for

Vrådal Hotell. Der kunne de hjelpe, og der hadde de sportsteip.

holdt seg tålig i sjakk selv. Og det i snart ett år. Jeg er kjempe-

Husk å registrere deg med ditt medlemssnummer når du re-

å klare å dra den ut. Det kjentes godt, og blodsøl ble det denne

Vi fikk kjøpt en pakke og helgen ble reddet. Under hele turen

fornøyd med det.

gistrerer deg på Knappens hjemmeside:

gangen også, men det gikk. Peg – sonden kom ut. Og ny knapp

hadde jeg en hånd på knappen, så den ikke skulle falle ut, å på

ble satt plass. Uansett om man er voksen eller barn, må knapp

hytta fikk vi teipet knappen godt inntil magen igjen. Vi hadde to

være en stor lettelse fremfor peg – sonde. Med knappen er jeg

fulle dager på fjellet med ”løs knapp”. Og det gikk utrolig greit.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer å gå inn og registrere seg

mer fri, jeg kjenner den så godt som aldri. Og den er mindre

Jeg merket knappen om jeg bøyde meg fremover og i visse stil-

med navn og kontaktinformasjon. De som har registrert seg, vil

synlig. En kan være mer normal med en knapp. Jeg er ofte i

linger, den lakk mer enn ellers, så vi var nøye med å ta av teipen

Lena har skrevet om sine erfaringer med PEG og

da få tilsendt passord. Du vil med dette passordet kunne gå inn

svømmebassenget, og da er knappen ingen problem. Om barna

og bytte på bandasjen under.

knapp i tidligere utgaver av Knappen. Det har blitt

på de lukkede delene av hjemmesiden, som kun er tilgjengelig

veldig godt mottatt og mange har lurt på hvordan

for medlemmene.

er vært et forsøk for dere. Jeg var uansett lei av lapis og til slutt

hopper opp på magen så merkes det ikke. Så en frisk og i orden knapp er til lite sjenanse i hverdagen.

www.knappenforeningen.no/medlem/user/register Men hilsen en mer lykkelig knappen bruker!

Jeg blir nok aldri vant til å huske på alt, og jeg vet ikke helt om

det gikk med Lena. Her skriver hun om sine erfa-

jeg VIL heller. Det er mye en må huske med sondemat, sprøy-

ringer med den siste operasjonen. Vi setter veldig

Har du spørsmål angående registreringen, send e-post til: pia@

I sommer fikk jeg meg en liten påminner om hvor lite som skal

ter, pumpe, medisiner osv i tillegg til alt det andre en familie har

pris på at Lena tar seg tid til å skrive for oss og

piawall.no. www.knappenforeningen.no

til før noe går galt. Varme, bading og økt svette er vel noe som

med seg på tur. En vil helst være ”normal” og det er vel det som

ønsker å dele med seg av sine erfaringer - tusen

er med på å lage grobunn for bakteriene. Så til tross for godt

får meg til å ”glemme” at ting kan skje. At det kan gå galt. Knap-

takk!

stell pådro jeg meg en infeksjon. Det merkes lett. Knappen blir

pen var temmelig ny, den hadde stått inne snaue to måneder,

mer sår, det er nå den ”kjennes” på en måte. Den lekker noe

men samtidig vet en jo at det kan skje, men at skjer meget sjel-


20 21

FAGARTIKKELEN EKSPORTLOVGIVNINGEN

Matlek! Tekst: Ulla Lebahn, Kolding Sykehus Foto: Minna Suojoki

Barneergoterapeut Ulla Lebahn ved Kolding Sykehus har skrevet en artikkel om matlek. Hun var bidragsuter på konferansen som Spise– og ernæringsteamet ved barnenevrologisk seksjon, Rikshospitalet arrangere i vår. Vi håper denne artikkelen kan bidra til økt forståelse og ideer i forhold til gjennomføringen av matlek.

Hvor lenge?

Hvordan går man frem?

Maks. 1 time for de større barna, maks. ½ time vfor de mindre,

Når alt er lagt til rette, kan terapeut og hjelpere sette seg ned

Hun kan da langsomt og diskre rette barnets oppmerksomhet

men alltid tilpasset dagsformen til barnet. Hvis de blir ukon-

med barna. De bør være plassert i naturlig nærhet til maten og

mot en av mat – eller drikkeemnene ved å røre ved de eller

sentrerte eller slitne før den tilmålte tiden, bør matleken av-

utstyret. Hvis det er første gang man skal gjennomføre matlek

flytte på de. Man kan f. eks forsøke å knuse en chips mellom

sluttes.

kan det oppleves trygt å sitte på hjelperens fang eller på duken

fingrene. Hun avventer så for å finne ut om det var nok til å

tett ved hjelperen. Tingene plasseres så innen barnets rekke-

vekke barnets interesse. Er barnet stadig like passivt, kan hun

vidde.

prøve noe mer eller forsterke signalene på det hun allerede har

Hvor kan det foregå? I et rom som er enkelt innredet uten for mange distraksjons-

gjort.

Forutsetning:

muligheter og som i tillegg er lett å holde rent. Det er bra om

Dersom barnet har prøvd matlek tidligere, vil det gjerne gå el-

Hvis matlek skal ha en positiv innvirkning på barnet, er det vik-

det er varme i gulvet.

ler krype til tingene selv. Hvis barnet selv ikke greier å flytte

tig at kontakten med mat gjennom hele døgnet oppleves som

seg, må man hjelpe til. Barnet må gjerne bruke litt tid til å ven-

positiv. Det vil med andre ord si at om barnet takker nei til mat

Hva kan brukes?

ne seg til situasjonen og se seg litt omkring, men hvis det be-

og drikke, så bør dette respekteres. Hvis dette ikke overholdes,

Beholdere (kopper, kanner, tallerkener, skåler etc.) bør være i

gynner å gråte bør man ta barnet med seg bort fra situasjonen.

vil matlek ikke ha noen virkning.

plast og gjerne små og lette. Utstyr som brukes til lek i et leke-

Hvis barnet gir uttrykk for frustrasjon eller gråter, må man

kjøkken fungerer fint Bestikket skal være egnet til bruk for små

hjelpe og trøste før man nærmer seg matlek – situasjonen

barn.

igjen. Hvis frustrasjonen eller gråten bare fortsetter, bør man

Formålet med matlek: Formålet med matlek er å få et fortrolig forhold til mat og drik-

”Det er tillatt å gjøre alt mulig med det som settes frem – til og med spasere rundt i honningen, kline smør i håret og helle saft i chipsskålen.”

avslutte matleken for denne gangen.

ke. Barnet skal bli kjent med ulike konsistenser, erfare hvordan

Selv om fokuset er på lek, må man kunne forvente at de kan

Man snakker som grunnregel ikke underveis i matleken. Man

Hjelperens rolle: ( som oftest en foreldre):

mat og drikke best kan håndteres og bli fortrolig med dette

finne på å putte maten/drikken i munnen. Derfor skal man ikke

gir heller ikke ros eller ris, hverken før, under eller etter. Hvis

Hjelperens fysiske tilstedeværelse vil kunne gi barnet den

uten å føle et press i forhold til å spise og drikke.

tilby honning til barn som er under et år, ikke tynne væsker til

man skal snakke, er det kun kortfattet og kun hvis barnet har

tryggheten som det har behov for slik at det vil kunne utforske

barn med svelgeproblemer og ikke nøtter til mindre barn.

behov for det (f. eks avklaring i forhold til barnets nonverbale

mat og drikke på en ny måte. Barnet kan gjerne begynne med å

Hvor mange deltagere?

Mat og drikke som er sammesatt av ulike konsistenser (tykk,

språk. ”Skal du ha mer vann i kannen?” som en reaksjon på at

sitte i fanget eller tett ved siden av hjelperne, men man bør

1 - 5 barn i en gruppe. Maksimalt en deltager/ hjelper per barn.

tynn, myk, hard, knudrete, klissete, i rå tilstand, kokt eller stekt

barnet rekker frem en tom kanne).

unngå å holde omkring barnet eller klemme det. Det er viktig at

Matlek kan godt foregå alene, men er mest kreativt i en grup-

etc.)

Hvis barna ikke setter igang med å utforske på egen hånd, kan

hjelperen er passiv og kun foretar seg noe hvis barnet henven-

pe.

Ikke ta i bruke for mange ting i gangen, men allikevel mange

man hjelpe dem i gang. Se hvordan under roller.

der seg til en. Når barnet har fått det som det ba om, f. eks en

nok til at barna kan eksperimentere og blande sammen. Jo

klem eller fått tørket nesen sin, vender hjelperen tilbake til den

Alder/utviklingstrinn:

mindre barna er, desto færre ulike ting bør det være å velge

Terapeutens rolle:

passive rollen slik at barnet igjen får rom til å rette oppmerk-

Man skal forholde seg til barnets alder og utviklingstrinn når

mellom fra gang til gang. Varier om mulig gjerne med konsis-

Før oppstart har terapeuten gitt hjelperen instruksjon om mat-

somheten mot matleken.

man planlegger matlek. Barnet skal kunne sitte selv. Jo mindre

tenser og beholdere fra gang til gang.

leken slik at han eller hun kjenner sin rolle. Terapeuten er den

som viser hvordan man skal gjøre eller rettere sagt IKKE skal

Hva må barnet?

Påkledning for Barna:

gjøre. Det handler nemlig om å være så passiv som mulig for å

Fokuset er som allerede nevnt ikke på inntagelse av mat og /

Gamle klær og bare føtter. Kan alternativt bruke forklær med

gi barnet plass til å utfolde seg og danne seg egne erfaringer.

eller drikke. Det er derfor tillatt å gjøre alt mulig med det som

barnet er, desto mer mer hjelp er det behov for. Det er også viktig at alt skjer i barnets tempo. Sulten eller mett?

ermer eller lignende. De skal kunne grise og søle. Kan være

Barnet bør bli tilbudt mat i forkant av matleken slik at det ikke

greit å ha muligheten til å bade barna i etterkant.

er for sultent, men heller ikke for mett.

settes frem – til og med spasere rundt i honningen, kline smør Terapeuten skal primært ha øye for barnet og hvordan det har

i håret og helle saft i chipsskålen. Barnet kan gjerne søle, klas-

det. Terapeuten er passiv til å begynne med og avventer til bar-

se, klatte og klappe. La dem gjerne forsøke det umulige uten å

Påkledning for Voksne:

net kommer i gang med leken. Hvis det ikke skjer noe over len-

redde dem slik at de erfarer at det umulige er mulig. La barna

Hvor ofte?

Gamle klær eller forklær med ermer. Det kan jo hende man må

gre tid, eller man opplever at barnet blir svært frustrert, bør

erfare at man blir våt av å sitte i en søledam, at kliss henger

Helst daglig inntil barnet har begynt å spise ved måltidene.

ta et barn på fanget og trøste underveis.

terapeuten gripe inn.

fast på fingrene etter at man har tegnet med sirup etc.


22 23

ten! s o p i e l l a e e til de r v a g n e r e Vi send

Vi har trykket mange sterke, oppmuntrende og gode historier og erfaringer siden vi redesignet Knappen Nytt for to år siden. Nå vil vi gjerne takke dere gjennom å sende en gave i posten. Tusen takk til Brede, Mattias, Fride, Lena, Tobias, Ingeborg, Solveig, Josefine, Camilla, Thorbjørn, Kristiane, Kristine, Eskil, Nicola og Mattias for at vi har fått lese om dere og familiene deres. Mange har fortalt oss at de har satt stor pris på å få ta del av erfaringene deres og hvordan de har blitt inspirert av hvordan hver enkelt familie har funnet løsninger på både store og små utfordringer. Mange vennlige hilsner fra Knappen


24 25

PORTRETT INTERVJUET

LAG DEILIGE JULEGODTER

Hvordan BLE knappen foreningen til? Det var takket vare vår datter Electra, som ble født ekstremt prematur. Etter fem måneder på sykehuset, reiste vi hjem med en minibaby med sonde i nesen og en stor innleid brystpumpe. Sykehuspersonalet var optimistiske og mente at sonden nok kunne fjernes i løpet av de to første ukene hjemme. Men hun ble

Olav Nilsen

selvernært først etter mange år. På det verste sondet vi 18 ti-

OLAV ER far til to og den ene er til KNAPPEn forenin-

Det er gledlig å se at oppfølgingen av knappebarn i helsevese-

gens første medlem; ELECTRA. Han tok SAMMEN MED

net nå har bedret seg siden den gangen vi trengte hjelp. Da vi

SIN KONE, INITIATIVet TIL å starte KNAPPEN FORENIN-

ikke fikk nok hjelp i Norge, henviste vi oss selv til Sacchsska

GEN i 1999. ETTER TI ÅRS INNSATS med ulike styreverv I

Barnsjukhuset i Stockholm. Endelig fikk vi den hjelpen og støt-

Sjokoladefudge

Kardemummetrøffel

Gammeldags marsipan

FORENINGEN, TAKKET OLAV FOR SEG på årssamlingen i

ten vi trengte. Der ble vi også tipset om en svensk foreldrefore-

1 1/2 dl melk

1 dl fløte

1 dl kremfløte

sarpsborg tidligere i ÅR.

ning for barn med ernæringsproblemer. Vi bestemte oss for å

350 g melis

200 g melk kokesjokolade

1/2 dl hvetemel

starte en tilsvarende forening og med litt hjelp fra Østerlide i

100 g sukker

½ spiseskje melis

50 g mandler

FAkta om OLAV

Stavanger, inviterte vi foreldre til et foredrag med Sissel Unger

150 g smør

50 g smør

300 g Melis med valgfri smak

Olav jobber til som leder av Musikk- og filmbiblioteket i Stavan-

og Anne Carling fra Midtimellom i Oslo. Foredraget var etter-

100 g mørk kokesjokolade, grovhakket

1 dl råsukker

ger. Biblioteket har rundt et par millioner besøkere i året.

lengtet og ble særdeles godt mottatt og det samme ble forsla-

1/2 dl honning

2 spiseskje hel kardemumme

Kok opp fløte og mel mens du rører godt.

Dessuten har de Norges beste musikksamling. Hvis man skal

get om å danne en forening, som fikk navnet ”Knappen”.

150 g marshmallows, oppdelte

La det avkjøle. Skåld og finmal mandle-

100 g valnøtter, hakket

Det blir sirka 25 trøfler. Kok opp fløten.

ne. Bland dem med melgrøten. Elt inn

Hakk sjokoladen og og la den smelte un-

melis til det blir en smidig masse. Form

mer i døgnet.

tro Olav!

Når julen nærmer seg er det koselig å finne fram de gamle oppskriftene og lage noe søtt og godt på kjøkkenet.

Hvordan har styrearbeidet i foreningen vært? Bare positivt å si om det. Foreningen har utviklet seg enormt

Det blir sirka 45 stk. Varm melken for-

der omrøring. Ha i litt melis. Bland i

marsipanen til figurer, brød eller runde

siden oppstarten. Vi har gått fra en liten lokalforening til en

siktig sammen med sukker og melis i en

smør och rør sammen til blandingen blir

kuler.

velfungerende landsforening med mange spennende og viktige

kjele. Rør med treskje til sukkeret har

jevn och blank. La sjokoladen bli stiv i

saker på agendaen. Styrearbeidet har også gitt oss en flott mu-

smeltet. Tilsett smør, sjokolade og hon-

kjøleskapet i ca 4 tim. Knus kardemum-

Bilde: Man kan jo ikke

ligheten til å bli kjent med andre i lignende situasjoner. Barna

ning under omrøring. Kok opp under

men i en mortel och bland sammen med

bare sitte på rompa og

våre har knyttet kontakter med andre knappebarn gjennom at

lokk og la det koke 2 minutter. Løft av

råsukker. Rull trøffelen till runde boller

Brente mandler

bli sondet hele dagen!

foreningen har arrangert årssamlinger bland annet.

lokket og kok til massen er passe fast,

och rull dem runt i kardemummesukke-

200 g mandler

men likevel myk, ca. 12 minutter. Sett

ret. Bruk helst nykvernet kardemumme

300 g melis

Electra med sin gjes-

Kan du rekommendere andre å gå med i styret?

kjelen i kaldt vannbad. Visp til massen er

å rulle trøffelene i, da smaker de best.

1 1/2 dl vann

pende og morgentrøtte

Absolutt. Selv om det til tider kan føles som man har mer enn

kremaktig og har lysnet litt. Tilsett

La de stå avkjølt til serveringen.

pappa Olav, på oppda-

nok med å være forelder til knappebarn, så er det viktig at for-

marshmallows og valnøtter. Hell mas-

Tørk mandlene godt med kjøkkenpapir,

gelsestur blandt gamle

eldrer engasjerer seg. Jeg tenker på hvor mye enklere ting

sen i en firkantet form, 20 x 20 cm, dek-

og bland alt i en kjele. La det koke over

ruiner på Irland.

hadde vært for oss om denne foreningen hadde funnets den

ket med bakepapir. Avkjøl litt, marker

svak varme til alt vannet er fordampet,

gangen vi trengte den som mest!

med en spiss oljet kniv firkanter i mas-

og sukkeret sitter som en grå hinne

sen. Sett den kjølig og skjær den i biter.

rundt mandlene. Rør hele tiden.

To og et halvt år gamle


26 27

TUMMY TUNNELS

EVENTYR FOR BARNA Fortalt av Inger Rangø Pedersen

Den lille fjellrevungen Det er veldig lenge siden jeg var 10 år. På den tiden hadde vi

gikk tilbake til dyra i fjøset. På låven der vi brukte å hoppe i

ingen mobiltelefon, og det var heller ikke vanlig at alle hadde

høyet, hadde Nils laget et rom til reveungen. Der var det større

hustelefon. Derfor hadde vi ingen kontakt med Ellen og Nils når

plass til å røre på seg. Da jeg kom inn i rommet, så jeg Nils

vi var hjemme. Jeg tenkte mye på hvordan de hadde det når

sitte på en kasse. Plutselig kjente jeg noe som kom bort i foten

vinteren kom. De hadde lang vei å gå gjennom skogen for å

min. Det var reveungen som løp forbi. ”Nå tror jeg ”Fjellets

komme til nærmeste nabo, og det var et godt stykke å gå for å

Prins” ble litt redd. Du får komme og sette deg her sammen

komme til bilvei hvor de kunne ta bussen for å kjøre til butikken

med meg,” sa Nils. Så fikk jeg høre om hvordan det hadde gått

i bygda. Dyra i fjøset hadde det sikkert bra, selv om det var

med reveungen etter at vi hadde reist hjem fra hytta i august.

trangt om plassen, og jeg lurte på om reveungen fortsatt var i

Det var lett å se at den hadde vokst, og nå var det ikke bare

stallen. Gårdshesten ”Blakken” måtte jo også ha et sted å være

melk den fikk. Reveungen skulle jo tilbake til naturen igjen, og

om vinteren.

da måtte den få likedan mat å spise som revene levde av på fjellet. Til å begynne med hadde reveungen bodd i stallen

Denne jula skulle vi for første gang være noen dager på hytta. Folkevogna var full av mat og klær, og det var bare så vidt at det ble

trengte den større plass for å kunne løpe litt. Den kunne også være litt ute fordi Nils hadde laget et hull i veggen. Foran

ken og meg da vi dro av sted andre

hullet hadde han hengt en sekk av

juledag. Det var mørkt da vi kom frem,

strie, og for at reveungen ikke skulle

men heldigvis var det fullmåne og

stikke av, hadde han laget en liten

stjerneklart. Far hadde fått gitt beskjed

”hønsegård” av netting. Jeg prøvde å

og ventet på oss. Unger og bagasje ble lempet opp i sleden, mens mor og far måtte gå på ski.

Kr. 38.- per stykk

sammen med ”Blakken”, men etter hvert så

plass til mor, far, mine to mindre søs-

om at vi kom, så Nils og ”Blakken” stod

Mer enn 20 ulike merker!

lokke ”Fjellets Prins” bort til meg, men han holdt seg unna hele tiden. Nils sa at det var bra for jeg burde ikke kose med den. Revungen

Da vi kom opp til gården, sto Ellen i vinduet og vinket til oss. På

skulle jo klare seg uten mennesker i fjellet. Etter en stund sa

avstand kunne vi se at det lyste inne i hytta, og det kom røyk opp

Nils at vi hadde vært der lenge nok, og da passet det fint å gå

av pipa. Nils hadde vært der tidlig på dagen og tent opp slik at vi

inn i fjøset til Ellen og de andre dyra på gården. Om vinteren var

ikke skulle komme til ei kald hytte. Nils hadde det travelt, men

det en mye sterkere fjøslukt i fjøset enn hva det brukte å være

jeg rakk å spørre om hvordan det var med fjellrevungen. ”Den

om sommeren. Men liker man å være i fjøset, så blir man fort

har det bra,” smilte han, ” men du kommer vel og hilser på

vant til lukta. Alle dyra hadde navn og måtte hilses på. Etterpå

den?”

fikk jeg hjelpe til med å mate geitene og sauene.

Knut, Marit og jeg ville være ute å leke i den herlige snøen mens

Da jeg kom tilbake til hytta, var resten av familien stått opp.

mor og far pakket ut og laget mat. Jeg krøp tidlig til køys den

Frokosten sto på bordet, men først måtte jeg av med fjøsklær-

kvelden for jeg hadde planlagt å gå i fjøset neste morgen.

ne. Fjøsklærne hadde sin faste plass i uthuset. Siden det var så

Det var far som vekket meg, og jeg var stille som ei mus slik at

kaldt ute, fikk jeg lov til å vaske meg inne. Slik var det ikke om

søsknene mine ikke våknet. Fjøsklærne måtte jeg kle på meg

sommeren. Da måtte jeg vaske meg ute på verandaen. Selv om

ute på verandaen, for fjøslukt ville ikke mor ha inne i hytta. Det

jeg vasket meg med mye såpe, sa mor at det bestandig luktet

var mørkt og kaldt, så jeg gikk på ski så fort jeg klarte ned til

fjøs av meg når vi var på hytta. Men det måtte de bare finne seg

gården. Der var det lys i fjøset, og jeg kunne høre at morgen-

i for jeg var i fjøset morgen og kveld de dagene vi var på hytta.

stellet var i gang.

Før vi skulle reise hjem spurte jeg Nils om ”Fjellets Prins” ville være der når vi skulle komme tilbake på påskeferie. Hvis alt

Jeg var så spent på å få se reveungen igjen. Da jeg åpnet døra,

gikk som han hadde tenkt, så skulle reveungen få bli hos dem

møtte jeg Ellen. ”Jasså! Du vil i fjøset når det er vinter også,” sa

til det ble sommer. Etter en ekstra tur på låven for å si ”Ha det!”

hun og lo. Hun visste godt at jeg var ei skikkelig fjøsjente. ”Nils

til reveungen måtte vi dra tilbake til bilen for så å kjøre den

er hos reveungen. Du finner dem på låven,” sa Ellen før hun

lange veien hjem igjen.

STRYKEMERKER ;adiiZhign`ZbZg`Zgi^a€aV\Z]jaa[dg E:<d\`cVee#BZYIjbbnIjccZah\_³gYj hdcY^c\ZcZc`aZgZd\YjigZc\Zg^``ZaZc\Zg YgVdee`a²gcZe€WVgcZikZYhdcY^c\d\ bZY^h^cZg^c\# K^]VgdkZg'%ja^`ZbZg`ZghdbYj`Vc WZhi^aaZk^VZ"edhi!ZaaZg]VcYaZY^gZ`iZe€ k€gDca^cZh]de 9jÒccZgbZg^c[dgbVh_dce€k€gcZiih^YZ lll#a^cjhkZhiZc#Xdb A^cjhKZhiZc Cjig^LZVg ia[/.,&-%*(' edhi5a^cjhkZhiZc#Xdb lll#a^cjhkZhiZc#Xdb

B_dkiL[ij[d 9ZiZgZc`aZgZ€k²gZ V`i^kc€gYj]VgZi W²gZhnhiZbhdb^``Z ]^cYgZgYZ\ A^cjhKZhiZc]VgZi]Zaijc^`iW²gZhnhiZb[dgWVgc bZYWZ]dk[dghdcYZZgc²g^c\^`dgiZgZZaaZgaZc\gZ eZg^dYZg9ZcZghk²giaZii^kZ`i!Zg[jc`h_dcZaad\ Zc`Za^Wgj`K^aZ\\ZghidgkZ`ie€YZh^\c!d\`db[dgi# KZhiZcZÒccZh^ja^`Z[Vg\Zgd\hi³ggZahZg# HidgihZiiVaaZWZ]VcYa^c\h]_ZaeZb^YYZahZcigVaZg^ Cdg\ZYZ``ZgA^cjhKZhiZce€a^`a^c_ZbZYVccZi W²gZhnhiZb[dgWVgc# IV`dciV`i[dgbZg^c[dgbVh_dc A^cjhkZhiZc Cjig^LZVg ia[/.,&-%*(' edhi5a^cjhkZhiZc#Xdb lll#a^cjhkZhiZc#Xdb


28 29

Takk til Smak&Små i Sandnes

:gc²g^c\hYg^``Zgd\ Zgc²g^c\hi^ah`jYY <Vhigdhidb^ Vi har jobbet fram nye fotografier, som vi vil bruke for å illustrere artikler og lignende til bland annet Knappen

HdcYZd\hdcYZZgc²g^c\ AV`ijadhZegdYj`iZg

Nytt og vår webside. Og atter en gang har vi fått låne vakre klær, morsomme leker og helskjønne dekorasjoner fra Elisabeths to lekre butikker; Smak og Små, midt i gågaten i Sandnes. Vi ønsker med dette å si: -Tusen tusen takk, Elisabeth, du er utrolig snill!

Små Barneklær & Interiør. Langgt. 35, Sandnes Smak Gave & Interiør. Langgt. 38, Sandnes

™<gVi^hji`_³g^c\VkkVgZge€Wa€gZhZei ™K^`dbbZg]_Zbi^aYZ\[dgi^aeVhh^c\d\kZ^aZYc^c\VkegdYj`iZg ™HidgY^h`gZh_dc$iVjh]Zihea^`i

@dciV`idhh[dg[V\a^\g€Yd\kZ^aZYc^c\ AVgh=ZgiZgk^\h\ViZ(6!)%%*HiVkVc\Zg!I#*&-)'('( higVZc5hn`ZeaZ^ZhZciZg#cd!lll#hn`ZeaZ^ZhZciZg#cd


Nutrini og NutriniMax – når barnets behov styrer valget

Hø y a myse ndel prote in

Nyhet

Nå med høy andel myseprotein for bedre toleranse

Mic-Key

®

fra dag én www.konsis.no

Mai 2009

En ny teknikk gjør at du nå kan få innlagt Mic-Key® fra dag én. Mic-Key® direkte gir kun fordeler: Bedre livskvalitet Enkel, liten og diskrét Vedvarende merking av BAL-ventil, FR og lengde Utprøvd n n n n

Mic-Key® Gastrostomiknappen med Nutricia Norge AS | Holbergsgt. 21 | N-0166 Oslo | Tlf. +47 23 00 21 00 Fax +47 23 00 21 01 | e-post nutricia@nutricia.no | www.nutricia.no

trygghetsGaranti

Les mer om trygghetsgarantien på www.spisehjelp.no og www.mic-key.no

Mic-Key® – ditt valg, din trygghet

Meda AS n Postboks 194, N-1371 Asker n www.meda.no Tlf.: 66 75 33 00 n Faks: 66 75 33 33 n info@meda.no


Returadressen : Knappen foreningen v/ Kristin Pedersen Rosvoldsve Motrøa 5, 7510 Skatval

Neste nummer av Knappen Nytt kommer i mars.

Knappen 0409  

Knappenmagasinet 0409

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you