Page 1

Team De deal m - Stress aker be - Doorze stendig tti - Direct ngsvermogen e comm un - Proble emoplos icatie sende in stelling

â‚Ź 1. 50

0.00

0

Bij service teams hanteren we het servicepersoonlijkheidsmodel om groepen, leiders en individuele medewerkersinzicht te geven in hun service attitude en inzichtelijk te maken welke vaardigheden,ervaringen nodig zijn om succesvol in hun servicerol te kunnen worden.

?

Leiderschap

De brug ge - Mense nbouwer nmens - Actief promot en van en dien producte st n - Enthou en sia - Positie ste communica f tie

De help er - Begrip vo - Hulpvaa l rd - Luister ig en - Dienst de communica bare inst tie ellin routinem atigheid g ook bij

De bew ak - Overdr er ag - Afspra en van inform atie ke - Diplom n nakomen at - Sterk ge ieke communica richt op tie kwalite en inho it ud

?

BusinesspreneurŠ

Klant

Een foto van service leiderschap, teamkwaliteiten en dominante klantprofielen.


Zelfinzicht De servicepersoonlijkheid bepaalt veel, zelfinzicht is dus wenselijk.

Servicemedewerkers, de mensfactor, maken het verschil richting de klant.

SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT VICEPASPOORT SERVICEPA ICEPASPOORT SERVICEPASPOO SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT EPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT SERVICEPASPOORT

?

Naam: ................................ Datum: ................................

Je servicegerichtheid hee" van nature te maken met je persoonlijkheid. De één hee" nu eenmaalmeer oog voor service dan de ander. De frontmedewerkers vertegenwoordigen het karakter en persoonlijkheid van de organisa#e. Samen vormen zij tevens de dienstverlenende cultuur van uw organisa#e. De persoonlijkheden van de teamleden bepalen het DNA van het team, maar ook voor een groot deel de cultuur van het team, waaronder onder andere de communica#ewijze, besluitvorming, ac#egerichtheid en de energie van het team. In de foto van de servicecultuur staat de eigen servicepersoonlijkheid van de medewerker, uw team en s#jl van leiderschap centraal in rela#e tot o.a. de onderstaande onderwerpen: • Vertrouwenswekkend handelen; • Tactvol handelen; • Empa#sch vermogen rich#ng klanten; • Focus op toegevoegde waarde; • S#jlflexibiliteit in servicevraagstukken; • Taalvaardigheid in het gesprek; • Houding ten aanzien van de servicestrategie.

Elke deelnemer kan zijn zijn eigen servicepersoonlijkheid op basis van de DISC methodiek en krijgt op deze wijze inzicht in zijn eigen manier van dienstverlenen. In een servicepaspoort wordt de foto van de servicecultuur uiteengezet.

Businesspreneur©


Team

Pas als je ruimte hebt word je zichtbaar. Hebben medewerkers het vermogen om in hun rol het verschil te maken rich!ng de klant, cliĂŤnt of burger.

Van een focus op het probleem, het gevolg en passief gedrag naar een nadruk op motivatie, weerbaarheid, kansen, ondersteunen van gewenst gedrag.

Klant Leiderschap

Geloven in mensen en hun poten!eel (empowerment). Behandel je medewerkers, zoals je je klant wil bedienen. Laten zien dat juist servicemedewerkers in hun rol het verschil kunnen maken.

BusinesspreneurŠ

servicepersoonlijkheid belicht  
servicepersoonlijkheid belicht  

uitleg uitgangspunten methodiek servicepersoonlijkheid

Advertisement