Page 1

THE

SAFETY

BOOK

CENNIK PUBLICZNY 09-2013

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI


SZKOLENIA OFERTA SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRACY NA WYSOKOŚCI. CENY OSTATECZNE (JEDNOSTKA ZAMÓWIENIA: SZKOLENIE DLA 1 OSOBY, MINIMALNA ILOŚĆ OSÓB: 4) Rodzaj szkolenia

SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW Uzmysłowienie ryzyka związanego z pracą na wysokości SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wdrażanie i używanie stałych lub przenośnych punktów kotwiczących SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW Ewakuacja SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW Ewakuacja SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW Ewakuacja SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW Dostęp linowy SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW Kontrola ŚOI SZKOLENIE DLA DYSTRYBUTORÓW Techniki sprzedaży stosowane do sprzętu do pracy na wysokości SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW TECHNICZNYCH Kontrola ŚOI SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW TECHNICZNYCH Serwisowanie urządzeń samohamownych SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW TECHNICZNYCH Serwisowanie urządzeń samohamownych SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW TECHNICZNYCH Serwisowanie urządzeń samohamownych SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW TECHNICZNYCH Montaż i przegląd systemów asekuracji poziomej

Opis

NEW

FATA1

SZKOLENIE MAJĄCE NA CELU UZMYSŁOWIENIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PRACĄ NA WYSOKOŚCI

1

990,00

NEW

FATA2

SZKOLENIE W ZAKRESIE WDRAŻANIA I UŻYCIA STAŁYCH LUB PRZENOŚNYCH PUNKTÓW KOTWICZĄCYCH

1

660,00

NEW

FATA3J1

SZKOLENIE W ZAKRESIE EWAKUACJI (CZAS TRWANIA - 1 DZIEŃ)

1

1100,00

NEW

FATA3J2

SZKOLENIE W ZAKRESIE EWAKUACJI (CZAS TRWANIA - 2 DNI)

2

2200,00

NEW

FATA3J3

SZKOLENIE W ZAKRESIE EWAKUACJI (CZAS TRWANIA - 3 DNI)

3

3300,00

NEW

FATA4

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRACY W DOSTĘPIE LINOWYM (CZAS TRWANIA - 5 DNI)

5

5500,00

NEW

FATA5

SZKOLENIE W ZAKRESIE KONTROLI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1

1100,00

NEW

FATB1

SZKOLENIE W ZAKRESIE TECHNIK SPRZEDAŻY STOSOWANYCH DO SPRZĘTU NA WYSOKOŚCI

1

880,00

NEW

FATC1

SZKOLENIE W ZAKRESIE KONTROLI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1

880,00

NEW

FATC2J1

1

726,00

NEW

FATC2J2

2

1452,00

NEW

FATC2J3

SZKOLENIE W ZAKRESIE SERWISOWANIA URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH (CZAS TRWANIA - 1 DZIEŃ) SZKOLENIE W ZAKRESIE SERWISOWANIA URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH (CZAS TRWANIA - 2 DNI) SZKOLENIE W ZAKRESIE SERWISOWANIA URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH (CZAS TRWANIA - 3 DNI)

3

2178,00

NEW

FATC3

SZKOLENIE W ZAKRESIE MONTAŻU I PRZEGLĄDU SYSTEMÓW ASEKURACJI POZIOMEJ

1

616,00

OCHRONA PRZED UPADKIEM Model

Czas trwania szkolenia (w dniach)

Symbol

Ilość w kartonie Min. zam. Opis

Symbol

Str.

HAR36TCGT HAR36TCXX HAR35TCGT HAR35TCXX HAR35GT HAR35XX HAR32GT HAR32XX HAR24GT HAR22GT EX220GT EX220XX HAR23GILNOGT HAR23GT HAR14GT HAR14XX HAR12GT HAR12XX HAR11GT HAR11XX EX120 HAR12GILNOGT HAR12GILNOXX HAR12GILJAGT HAR12GILJAXX HAR12GILORGT HAR12GILORXX

316

5

1

SZELKI Z PASEM I SIEDZISKIEM ROBOCZYM, 6 PUNKTÓW ZACZEPOWYCH

317

5

1

SZELKI DO PRACY W PODWIESZENIU, 5 PUNKTÓW ZACZEPOWYCH

318

5

1

SZELKI Z PASEM PODTRZYMUJĄCYM, 5 PUNKTÓW ZACZEPOWYCH, MIĘKKA WYŚCIÓŁKA I ZNACZNIK UPADKU

Cena netto PLN

PREMIUM EVOLUTION ESSENTIAL

Rozmiary

Cena netto PLN

S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL S/M/L S/M/L S/M/L XL/XXL S/M/L S/M/L S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL

1 144,00 1 152,80 1 100,00 1 108,80 1 056,00 1 064,80 677,60 686,40 484,00 250,80 233,20 242,00 616,00 290,40 202,40 211,20 101,20 110,00 88,00 96,80 105,60 396,00 404,80 484,00 492,80 484,00 492,80

SZELKI WAILY HAR36TC GALAGO HAR35TC EOLIEN HAR35 ANATOM HAR32 HAR24 HAR22 EX220 HAR23GILNO HAR23 HAR14 HAR12 HAR11 EX120 HAR12GILNO HAR12GILJA HAR12GILOR EX030200 EX030400

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

319

5

1

SZELKI, 2 PUNKTY ZACZEPOWE, MIĘKKA WYŚCIÓŁKA I ZNACZNIK UPADKU

320 320

5 5

1 1

SZELKI Z PASEM, 4 PUNKTY ZACZEPOWE Z SYSTEMEM RIPLIGHT I ZNACZNIKIEM UPADKU SZELKI Z PASEM, 2 PUNKTY ZACZEPOWE Z SYSTEMEM RIPLIGHT I ZNACZNIKIEM UPADKU

320

5

1

PAS PODTRZYMUJĄCY Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU 120°

321 321

5 5

1 1

SZELKI Z CZARNĄ KAMIZELKĄ, 3 PUNKTY ZACZEPOWE Z SYSTEMEM RIPLIGHT I ZNACZNIKIEM UPADKU SZELKI, 3 PUNKTY ZACZEPOWE Z SYSTEMEM RIPLIGHT I ZNACZNIKIEM UPADKU

322

10

1

SZELKI Z PASEM, 4 PUNKTY ZACZEPOWE - 2 KLAMRY REGULACYJNE BOCZNE

322

10

1

SZELKI Z 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI - 2 KLAMRY REGULACYJNE BOCZNE

322

10

1

SZELKI Z 1 PUNKTEM ZACZEPOWYM - 2 KLAMRY REGULACYJNE BOCZNE

322

10

1

PAS PODTRZYMUJĄCY

323

10

1

SZELKI Z CZARNĄ KAMIZELKĄ, 2 PUNKTY ZACZEPOWE - 2 KLAMRY REGULACYJNE BOCZNE

323

10

1

SZELKI Z ŻÓŁTĄ ODBLASKOWĄ KAMIZELKĄ, 2 PUNKTY ZACZEPOWE - 2 KLAMRY REGULACYJNE BOCZNE

323

10

1

SZELKI Z POMARAŃCZOWĄ ODBLASKOWĄ KAMIZELKĄ, 2 PUNKTY ZACZEPOWE - 2 PŁYTKI REGULACYJNE BOCZNE

EX030200

324

5

EX030400

324

5

EX118200A

NEW EX118200A

324

5

EX118400A

NEW EX118400A

324

5

324 325

15 10

EX021 HA203

2

EX021 HA203

SPRZĘT DO USTALANIA POZYCJI PODCZAS PRACY / AKCESORIA ZESTAW ZAWIERAJĄCY: LINĘ USTALAJĄCĄ POZYCJĘ PODCZAS PRACY, DŁ. 2 M, URZĄDZENIE REGULACYJNE CAMELEON, 1 SZT. AM002 1 I 1 SZT. AM010 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: LINĘ USTALAJĄCĄ POZYCJĘ PODCZAS PRACY DŁ. 4 M, URZĄDZENIE REGULACYJNE CAMELEON, 1 SZT. AM002 1 I 1 SZT. AM010 LINA DO USTALANIA POZYCJI PODCZAS PRACY REGULOWANA ZA POMOCĄ REDUKTORA ZE STALI. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 2 M, 1 AM010 LINA DO USTALANIA POZYCJI PODCZAS PRACY REGULOWANA ZA POMOCĄ REDUKTORA ZE STALI. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 4 M, 1 AM010 1 LINA POLIAMIDOWA REGULOWANA O ŚREDNICY Ø 12 MM I DŁUGOŚCI 2 M 1 TAŚMY PRZECIWUCISKOWE STOSOWANE W RAZIE UPADKU, SPRZEDAWANE W PARACH

REGULOWANY

659,56

REGULOWANY

747,56

REGULOWANY

369,60

REGULOWANY

404,80

REGULOWANY -

88,00 79,20


Model

Ilość w kartonie Min. zam. Opis

Symbol

Str.

RIPLIGHT SYSTEM II® HA201 HA201 FALLDET NEW FALLDET

325 325

100 10

1 1

ELARA320

NEW ELARA320

326

5

1

ELARA280

NEW ELARA280

326

5

1

ELARA270

NEW ELARA270

327

1

1

ELARA140

327

5

1

ELARA170

NEW NEW NEW NEW

328

5

1

ELARA150

NEW ELARA150

328

5

1

ELARA190

ELARA190GT ELARA190XX ELARA130 ELARA160GT ELARA160XX

328

5

1

ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI (HAR12), AMORTYZATOR Z TAŚMĄ 2 M (AN203200CD)

329

5

1

ELARA160

NEW NEW NEW NEW NEW

329

5

1

AN240CDD AN230CD AN218150CCC AN208150CC AN218RCDD AN208RCD AN201200CC AN201200CD AN211200CCC AN211200CDD AN203200CC AN203200CD AN213200CCC AN213200CDD

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

AN240CDD AN230CD AN218150CCC AN208150CC AN218RCDD AN208RCD AN201200CC AN201200CD AN211200CCC AN211200CDD AN203200CC AN203200CD AN213200CCC AN213200CDD

330 330 331 331 331 331 332 332 332 332 333 333 333 333

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AN141F AN141T AN142F AN142T AN152F AN152T AN153F

AN141F NEW AN141T AN142F NEW AN142T AN152F AN152T AN153F

334 334 334 334 334 334 334

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

AN153T

NEW AN153T

334

1

1

AN154F AN154T AN11023F AN11023T AN115F

AN154F AN154T NEW AN11023F NEW AN11023T AN115F

334 334 335 335 335

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

AN115T

NEW AN115T

335

1

1

AN116F AN116T AN11730F AN11730T

AN116F NEW AN116T AN11730F NEW AN11730T

335 335 335 335

1 1 1 1

1 1 1 1

TR007F

NEW TR007F

336

1

1

TR007T

NEW TR007T

336

1

1

TR01730F

NEW TR01730F

336

1

1

TR01730T

TR01730T

ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 1 PUNKTEM ZACZEPOWYM Z MOCOWANĄ NA STAŁE LINĄ SKRĘCANĄ 1,5 M, 1 SZT. AM002 ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 1 PUNKTEM ZACZEPOWYM Z MOCOWANYMI NA STAŁE AMORTYZATOREM I LINĄ SKRĘCANĄ 2 M, 1 SZT. AM002 AMORTYZATORY AMORTYZATOR Z PODWÓJNEJ ELASTYCZNEJ TAŚMY DŁUGOŚCI 2 M, 1 SZT. AM002, 2 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z ELASTYCZNEJ TAŚMY DŁUGOŚCI 2 M, 1 SZT. AM002, 1 SZT. AM022 AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ LINĄ 1,5 M, 3 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z LINĄ 1,5 M, 2 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z POWDÓJNĄ LINĄ, REGULOWANĄ OD 1,3 DO 2 M, 1 SZT. AM002, 2 SZT. AM022 AMORTYZATOR Z LINĄ, REGULOWANĄ OD 1,3 DO 2 M, 1 SZT. AM002, 1 SZT. AM022 AMORTYZATOR Z LINĄ 2 M, 2 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z LINĄ 2 M, 1 SZT. AM002, 1 SZT. AM022 AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ LINĄ 2 M, 3 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ LINĄ 2 M, 1 SZT. AM002, 2 SZT. AM022 AMORTYZATOR Z TAŚMĄ 2 M, 1 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z TAŚMĄ 2 M, 1 SZT. AM002, 1 SZT. AM022 AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ TAŚMĄ 2 M, 3 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ TAŚMĄ 2 M, 1 SZT. AM002, 2 SZT. AM022 URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE PROTECTOR DŁ. 6 M, OBUDOWA Z ABS, TAŚMA SZEROKOŚCI 25MM, 1 ŁĄCZNIK AM021 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 6 M, OBUDOWA Z ABS, TAŚMA SZEROKOŚCI 25MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 8 M, OBUDOWA Z ABS, TAŚMA SZEROKOŚCI 25MM, 1 ŁĄCZNIK AM021 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 8 M, OBUDOWA Z ABS, TAŚMA SZEROKOŚCI 25MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 6M, OBUDOWA Z ABS, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 6M, OBUDOWA Z ABS, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR 10 M, OBUDOWA Z ABS, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR 10 M, OBUDOWA Z ABS, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU AM016 PROTECTOR DŁ. 15 M, OBUDOWA Z ABS, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 15 M, OBUDOWA Z ABS, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 23 M, LINA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 5 MM, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR DŁ. 23 M, LINA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 5 MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR 20 M, OBUDOWA STALOWA, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR 20 M, OBUDOWA STALOWA, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU AM016 PROTECTOR 25 M, OBUDOWA STALOWA, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR 25 M, OBUDOWA STALOWA, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR 30 M, OBUDOWA STALOWA, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR 30 M, OBUDOWA STALOWA, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR ELEVATOR 20 M, LINA GALVANIZOWANA Ø 4 MM ORAZ WCIĄGARKA RATOWNICZA, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR ELEVATOR 20 M, LINA GALVANIZOWANA Ø 4 MM ORAZ WCIĄGARKA RATOWNICZA, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR ELEVATOR 20 M, LINA GALVANIZOWANA Ø 4 MM ORAZ WCIĄGARKA RATOWNICZA, 1 ŁĄCZNIK AM020 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU PROTECTOR ELEVATOR 30 M, LINA GALWANIZOWANA Ø 4 MM ORAZ WCIĄGARKA RATOWNICZA, 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I ZNACZNIKIEM UPADKU MINIBLOC DŁ. 2,5 M Z OBUDOWĄ OCHRONNĄ, AMORTYZATOR, TAŚMA POLIESTROWA, 1 SZT. AM002 FIXBLOCK 1,5 M Z OBUDOWĄ Z ABS, ZNACZNIK UPADKU, 1 SZT. AM002 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE DO ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW O MAX. MASIE 250 KG Z LINĄ GALWANIZOWANĄ DŁ. 10 M, CZARNA OBUDOWA Z ABS URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE DO ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW O MAX. MASIE 250 KG Z LINĄ GALWANIZOWANĄ DŁ. 15 M, CZARNA OBUDOWA Z ABS URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE DO ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW O MAX. MASIE 300 KG Z LINĄ GALWANIZOWANĄ DŁ. 10 M, CZARNA OBUDOWA Z ABS URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE DO ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW O MAX. MASIE 100 KG. Z LINĄ GALWANIZOWANĄ DŁ. 10 M, CZARNA OBUDOWA ZE STALI URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE DO ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW O MAX. MASIE 500 KG. Z LINĄ GALWANIZOWANĄ DŁ. 12 M, CZARNA OBUDOWA ZE STALI URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE NA LINIE KOTWICZĄCEJ CAMELEON URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE NA LINIE Ø 10,5 MM, 1 SZT. AM002 CAMELEON URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE NA LINIE Ø 10,5 MM Z PRZEDŁUŻENIEM Z AMORTYZATOREM, 1 SZT. AM002 LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, DŁUGOŚĆ 10 METRÓW, 1 PĘTLA Z KAUSZĄ, 1 SZT. AM002, 1 PRZECIWWAGA AN006 LINA AN410, DŁUGOŚĆ 20 M LINA AN410, DŁUGOŚĆ, 30 M LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, CENA ZA METR PRZECIWWAGA KAUCZUKOWA CZARNA 400 G LINA PLECIONA Z POLIAMIDU Ø 10,5 MM, CENA ZA METR ASCORD URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE PRZESUWANE NA LINIE POLIAMIDOWEJ Ø 14 MM, 1 SZT. AM002 LINA POLIAMIDOWA Ø 14 MM, DŁUGOŚĆ 10M, 1 PĘTLA Z KAUSZĄ, 1 SZT. AM002

ELARA130

ELARA140GT ELARA140XX ELARA170GT ELARA170XX

336

1

1

AN102 AN105

AN102 NEW AN105

336 336

1 5

1 1

AN517

AN517

337

1

1

AN518

AN518

337

1

1

AN521

AN521

337

1

1

AN510

AN510

337

1

1

AN530

NEW AN530

337

1

1

CAMELEON AN066 CAMELEON AN066A AN410 AN420 AN430 AN401 AN006 TC009 ASCORD AN060 AN315

AN066 NEW AN066A AN410 AN420 AN430 AN401 AN006 TC009 AN060 AN315

338 338 338 338 338 338 338 338 340 340

5 5 5 5 5 1 30 1 5 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SYSTEM RIPLIGHT II, TAŚMY ELASTYCZNE, 1 PARA. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU Z SZELKAMI DELTA PLUS CZUJNIK UPADKU (2 CZĘŚCI) ZESTAWY ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z PASEM PODTRZYMUJĄCYM I 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI (HAR14), LINA DO USTALANIA POZYCJI PODCZAS PRACY REGULOWANA (EX021), AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ LINĄ SKRĘCANĄ 2M (AN211200CDD), 2 SZT. AM002 ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI (HAR12) AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ LINĄ SKRĘCANĄ 2 M (AN211200CDD) ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI (HAR12), URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z LINĄ STALOWĄ 10 M (AN123T), TAŚMA KOTWICZĄCA 2 M (LO030), 2 SZT. AM002 ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI (HAR12), URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z TAŚMĄ 2,5 M (AN102), 1 SZT. AM002 ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI (HAR12), URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE Z LINĄ SKRĘCANĄ 20 M (AN06320), 2 SZT. AM002 ZESTAW GOTOWY DO UŻYTKU: SZELKI Z 2 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI (HAR12), URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE Z LINĄ SKRĘCANĄ 10 M (AN06310), 2 SZT. AM002

3

Rozmiary

Cena netto PLN

-

44,00 2112,00

S/M/L

616,00

S/M/L

404,80

S/M/L

1848,00

S/M/L XL/XXL S/M/L XL/XXL

501,60 510,40 594,00 602,80

S/M/L

492,80

S/M/L XL/XXL S/M/L S/M/L XL/XXL

299,20 308,00 156,64 228,80 237,60

1,5 M 1,5 M REGULOWANY REGULOWANY 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M

448,80 299,20 272,80 193,60 387,20 255,20 184,80 228,80 255,20 334,40 176,00 220,00 237,60 316,80

6M 6M 8M 8M 6M 6M 10 M

1 672,00 1 540,00 1 698,40 1 566,40 1 672,00 1 540,00 1 716,00

10 M

1 584,00

15 M 15 M 23 M 23 M 20 M

1 804,00 1 672,00 3 784,00 3 652,00 3 036,00

20 M

2 904,00

25 M 25 M 30 M 30 M

3 168,00 3 036,00 3 300,00 3 168,00

20 M

6 600,00

20 M

6 468,00

30 M

6 864,00

30 M

6 732,00

2,5 M 1,5 M

413,60 765,60

10 M

1 980,00

15 M

2 112,00

10 M

2 156,00

10 M

1 936,00

12 M

3 784,00

10 M 20 M 30 M 10 M

506,00 616,00 308,00 440,00 572,00 19,36 52,80 19,36 475,20 211,20


Ilość w kartonie Min. zam. Opis

Model

Symbol

Str.

AN317 AN319 AN013 AN06310 AN06320 AN06330 AN06300 AN003 ASCAB AN070 LDVV04 LDVV06 LDVV08 LDVV10 LDVV12 AN024 AN025 AN801 AN802

NEW NEW

AN317 AN319 AN013 AN06310 AN06320 AN06330 AN06300 AN003 AN070 LDVV04 LDVV06 LDVV08 LDVV10 LDVV12 AN024 AN025 AN801 AN802

340 340 340 341 341 341 341 341 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342

5 5 1 10 5 5 10 1 5 1 1 1 1 1 1 1 6 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LV040 LV057 LV500 LV502 LV503 LV504 LV505 LV506 LV510 LV514 LV515 LV516 LV518 LV519 LV520 LV521 LV527 LV528 LV529 LV530 LV531 LV532 LV534 LV535 LV536 LV537 LV539 LV543 LV522 LV555 LV523 LDVH04 LDVH06 LDVH08 LDVH10 LDVH12

NEW NEW NEW NEW NEW

LV040 LV057 LV500 LV502 LV503 LV504 LV505 LV506 LV510 LV514 LV515 LV516 LV518 LV519 LV520 LV521 LV527 LV528 LV529 LV530 LV531 LV532 LV534 LV535 LV536 LV537 LV539 LV543 LV522 LV555 LV523 LDVH04 LDVH06 LDVH08 LDVH10 LDVH12

344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPEEDLINE LV201 IPN LV130 DAYAK LV120G LV100 LV102100 LV102150 LV105 AM007

LV201 NEW LV130 NEW LV120G LV100 LV102100 LV102150 LV105 AM007

346 346 346 347 347 347 347 347

1 1 1 10 10 10 10 5

1 1 1 1 1 1 1 1

348 348 348 348 348 348 349 349 349 349 349 349 349

5 15 5 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LO147150CDD LO147150 LO047150AD LO047100 LO047150 LO045200 LO007150CD LO007100 LO007150 LO005200 LO030 LO031 LO032

NEW

NEW NEW NEW NEW NEW

LO147150CDD LO147150 LO047150AD LO047100 LO047150 LO045200 LO007150CD LO007100 LO007150 LO005200 LO030 LO031 LO032

LINA AN315, DŁUGOŚĆ 20 METRÓW LINA AN315, DŁUGOŚĆ 30 METRÓW LINA POLIAMIDOWA Ø 14 MM, CENA ZA METR URZADZENIE SAMOZACISKOWE FENNEC PRZESUWANE NA LINIE Ø 12 MM, LINA DŁUGOŚCI 10 M URZĄDZENIE AN06310, DOSTARCZANE Z LINĄ 20 METROWĄ URZĄDZENIE AN06310, DOSTARCZANE Z LINĄ 30 METROWĄ URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE FENNEC, LINA SPRZEDAWANA OSOBNO LINA POLIAMIDOWA Ø 12 MM, CENA ZA METR ASCAB III URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE PRZESUWANE NA LINIE STALOWEJ Ø 8 MM, 1 SZT. AM002 GOTOWY DO ZAMONTOWANIA PIONOWY SYSTEM ASEKURACJI 4 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA PIONOWY SYSTEM ASEKURACJI 6 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA PIONOWY SYSTEM ASEKURACJI 8 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA PIONOWY SYSTEM ASEKURACJI 10 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA PIONOWY SYSTEM ASEKURACJI 12 M LINA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 8 MM, PĘTLA Z KAUSZĄ, 1 SZT. AM002 (PIERWSZY METR LINY) LINA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 8 MM (KAŻDY DODATKOWY METR) MOCOWANIE GÓRNE, MOCOWANIE DOLNE I SYSTEM NAPINAJĄCY Z UNIWERSALNYM ZAKOTWICZENIEM MOCOWANIE POŚREDNIE Z UNIWERSALNYM ZAKOTWICZENIEM SPIDERLINE ® II LINA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 8 MM, CENA ZA METR TABLICZKA ZNAMIONOWA DO LINY Ø 8 MM URZĄDZENIE PRZESUWNE DO LINY Ø 8 MM PROWADNICA POŚREDNIA DO LINY Ø 8 MM PROWADNICA ŁUKOWA DO LINY Ø 8 MM KRAŃCOWY PUNKT KOTWICZĄCY Z 3 OTWORAMI MOCOWANIA KRAŃCOWY PUNKT KOTWICZĄCY Z 1 OTWOREM MOCOWANIA KRAŃCOWY PUNKT KOTWICZĄCY Z 1 OTWOREM MOCOWANIA, GWINTOWANA ŚRUBA M16 ABSORBER ENERGII ZE WSKAŹNIKIEM UPADKU ORAZ WŁAŚCIWEGO NAPRĘŻENIA USŁUGA ZACISKANIA LINY Ø 8 MM ZACISKANY KRAŃCOWY UCHWYT DO LINY Ø 8 MM ZACISKANY NAPINACZ DO LINY Ø 8 MM WSPORNIK DO PROWADNICY ŁUKOWEJ WSPORNIK DO PROWADNICY ORAZ ADAPTER DO SUFITU PŁYTA INSTALACYJNA UNIWERSALNA PŁYTA INSTALACYJNA DO SŁUPKA KRAŃCOWEGO PLOMBA ZACISKARKA Z 1 ZESTAWEM MATRYC DO ZACISKANIA LINY Ø 8 MM, ŁADOWARKĄ I BATERIĄ AKUMULATOROWĄ MATRYCA DO ZACISKANIA LINY Ø 8 MM BATERIA AKUMULATOROWA DO ZACISKARKI LV528 LINA STALOWA NIERDZEWNA Ø 8 MM W ROLCE 200 M LINA STALOWA NIERDZEWNA Ø 8 MM W ROLCE 1000 M ZESTAW INSTALACYJNY DO DACHÓW METALOWYCH (12 NITÓW, 40 CM TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ) NITY DO PŁYTY INSTALACYJNEJ NA DACHY METALOWE (120 SZT.) TAŚMA USZCZELNIAJĄCA W ROLCE 14 M NITOWNICA ADAPTATORY DO DACHÓW METALOWYCH (4 SZT.) PŁYTA DO DACHÓW METALOWYCH (STAL NIERDZEWNA 3MM) SŁUPEK KRAŃCOWY ZESTAW PREZENTACYJNY SŁUPEK POŚREDNI GOTOWY DO ZAMONTOWANIA POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 4 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 6 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 8 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 10 M GOTOWY DO ZAMONTOWANIA POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 12 M URZĄDZENIA KOTWICZĄCE SPEEDLINE TYMCZASOWY SYSTEM ASEKURACJI POZIOMEJ Z TAŚMY, DLA 2 OSÓB, DŁUGOŚĆ MAX 20M IPN, MOBILNY PUNKT KOTWICZĄCY PRZENOŚNA BELKA KOTWICZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DO FUTRYN DRZWI I OKIEN PŁYTKA KOTWICZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ PĘTLA KOTWICZĄCA Z TAŚMY 45 MM, DŁ. 1 M PĘTLA KOTWICZĄCA Z TAŚMY 45 MM, DŁ. 1,5 M ŚRUBA KOTWICZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM Ø 12 MM ZAWIESIE ZE STALI GALWANIZOWANEJ Ø 8 MM Z OSŁONĄ, 2 PĘTLE Z KAUSZA, DŁ. 1 M LINY PODWÓJNA LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, 3 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1,5 M, 1 SZT. AM002, 2 SZT. AM022 PODWÓJNA LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, 3 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1,5 M LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1,5 M, 1 SZT. AM002, 1 SZT. AM022 LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1 M LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1,5 M LINA PLECIONA Ø 10,5 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 2 M LINA POLIAMIDOWA Ø 12 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1,5 M, 1 SZT. AM002, 1 SZT. AM022 LINA POLIAMIDOWA Ø 12 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1 M LINA POLIAMIDOWA Ø 12 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 1,5 M LINA POLIAMIDOWA Ø 12 MM, 2 PĘTLE Z KAUSZĄ, DŁ. 2 M TAŚMA POLIAMIDOWA, SZER. 25 MM, DŁ. 2 M TAŚMA POLIAMIDOWA, SZER. 25 MM, DŁ. 1,5 M TAŚMA POLIAMIDOWA, SZER. 25 MM, DŁ. 1 M

Rozmiary

Cena netto PLN

20 M 30 M 10 M 20 M 30 M 4M 6M 8M 10 M 12 M -

334,40 457,60 15,84 378,40 484,00 589,60 211,20 14,96 871,20 1 496,00 1 584,00 2 156,00 2 244,00 2 332,00 255,20 39,60 1 188,00 563,20

200 M 1 000 M 14 M 4M 6M 8M 10 M 12 M

39,60 176,00 237,60 198,00 422,40 308,00 176,00 189,20 1 232,00 176,00 211,20 475,20 299,20 105,60 281,60 281,60 18,48 15 840,00 616,00 1 144,00 7 128,00 33 880,00 211,20 1 320,00 484,00 10 208,00 352,00 528,00 704,00 3 520,00 572,00 2 464,00 2 552,00 2 640,00 2 728,00 2 816,00

20 M REGULOWANY REGULOWANY 1M 1,5 M 1M

528,00 2 024,00 756,80 44,00 48,40 52,80 96,80 184,80

1,5 M 1,5 M 1,5 M 1M 1,5 M 2M 1,5 M 1M 1,5 M 2M 2M 1,5 M 1M

242,00 98,56 183,04 70,40 77,44 84,48 130,24 44,00 48,40 52,80 52,80 48,40 44,00

4


Ilość w kartonie Min. zam. Opis

Model

Symbol

Str.

AM009

350

20

1

ŁĄCZNIKI SZYBKI ZACZEP (NOŻYCOWY), OTWARCIE 150 MM

350

20

1

HAK Z AUTOMATYCZNYM BLOKOWANIEM Z DUŻYM OTWOREM 55 MM

350 350 350 351 351 351 351 351

20 20 20 5 5 10 10 20

1 1 1 1 1 1 1 1

ZATRZAŚNIK Z AUTOMATYCZNYM BLOKOWANIEM Z DUŻYM OTWOREM 58 MM, OCZKO DO MOCOWANIA OTWIERANE NA ZAPADKĘ ZATRZAŚNIK Z AUTOMATYCZNYM BLOKOWANIEM Z OTWOREM 25 MM ZATRZAŚNIK STALOWY Z OTWOREM 17 MM ŁĄCZNIK Z OTWOREM 11 MM, ZNACZNIKIEM UPADKU I KRĘTLIKIEM 11 MM ŁĄCZNIK Z OTWOREM 11 MM, ZNACZNIKIEM UPADKU I KRĘTLIKIEM 22 MM KRĘTLIK Z OTWOREM 11 MM ZE WSKAŹNIKIEM UPADKU KRĘTLIK Z OTWOREM 22 MM ZE WSKAŹNIKIEM UPADKU TRÓJKĄTNY ŁĄCZNIK ZAKRĘCANY NA ŚRUBĘ Z OTWOREM 8 MM

351

20

1

ZATRZAŚNIK ZE STALI OCYNKOWANEJ, BLOKOWANY NA ŚRUBĘ Z OTWOREM 17 MM

351

20

1

ZATRZAŚNIK Z LEKKIEGO STOPU, PIERŚCIEŃ NA 1/4 OBROTU, OTWÓR 22 MM

AM010

AM009 AM022 AM022X2 AM027 AM030 AM018 AM020NO AM021NO AC001 AC002 AM006 AM002 AM002X5 AM025 AM025X2 AM010

351

20

1

TC001 TC002 TC003 DESCORD TC006 TC004 TC044 TC040 TC005 TC015 TC025 TC016 TC012 TC029

TC001 TC002 TC003 TC006 TC004 TC044 TC040 TC005 TC015 TC025 TC016 TC012 TC029

352 352 352 352 352 352 352 353 353 353 353 353 353

10 10 10 5 20 20 20 10 10 10 10 10 100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TR020

TR020

354

1

1

TR022

TR022

354

1

1

HAK ZE STALI Z AUTOMATYCZNYM BLOKOWANIEM, OTWÓR 16 MM PRACE W PODWIESZENIU / PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM PRZYRZĄD ZACISKOWY DO WPINANIA NA WYSOKOŚCI BRZUCHA PRZYRZĄD ZACISKOWY Z RĄCZKĄ DO WCHODZENIA PO LINIE, DO TRZYMANIA W PRAWEJ DŁONI PRZYRZĄD ZACISKOWY Z RĄCZKĄ DO WCHODZENIA PO LINIE, DO TRZYMANIA W LEWEJ DŁONI PRZYRZĄD ZJAZDOWY SAMOBLOKUJĄCY Z PODWÓJNYM ZABEZPIECZENIEM ÓSEMKA ZJAZDOWA DUŻA ÓSEMKA RATOWNICZA KRĘTLIK PODWÓJNY Z ŁOŻYSKIEM KULOWYM BLOCZEK Z RUCHOMYMI PŁYTKAMI PODWÓJNY BLOCZEK Z RUCHOMYMI PŁYTKAMI PODWÓJNY BLOCZEK NA ŁOŻYSKU KULOWYM, ZAPROJEKTOWANY DO TYROLKI NA LINACH ORAZ LINACH STALOWYCH MINI BLOCZEK REGULOWANA PĘTLA NOŻNA Z TAŚMY OSŁONA LINY RATOWNICTWO / PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE TRÓJNÓG TELESKOPOWY ZE STALI, WYSOKOŚĆ REGULOWANA OD 1,45 DO 2,15 M, Z OCZKIEM KOTWICZĄCYM W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ TRÓJNÓG TELESKOPOWY ZE STALI, WYSOKOŚĆ REGULOWANA OD 1,45 DO 2,15 M, Z OCZKIEM KOTWICZĄCYM W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ, 2 PODKŁADKI DO MONTAŻU WCIĄGARKI I URZĄDZENIA PROTECTOR ELEVATOR PŁYTKA MOCUJĄCA DO TRÓJNOGU TR020 DO ZAMONTOWANIA URZĄDZENIA PROTECOR ELEVATOR PŁYTKA MOCUJĄCA DO TRÓJNOGU TR020 DO ZAMONTOWANIA WCIĄGARKI WCIĄGARKA RĘCZNA 300 KG, LINA STALOWA GALWANIZOWANA DŁ. 20 M WCIĄGARKA RĘCZNA 300 KG, LINA STALOWA GALWANIZOWANA, DŁ. 30 M TORBA NA KÓŁKACH DO PRZECHOWYWANIA TRÓJNOGU RATOWNICTWO I EWAKUACJA URZĄDZENIE RATOWNICZO-EWAKUACYJNE BEZ LINY LINA PLECIONA DO URZĄDZENIA TC013, CENA ZA METR NOSZE RATOWNICZE UNIWERSALNE SYSTEM ZAWIESI DO TRANSPORTU POZIOMEGO NOSZY TRÓJKĄT EWAKUACYJNY, ROZMIAR UNIWERSALNY ZESTAW EWAKUACYJNY ZAWIERAJĄCY: 1 LINĘ PLECIONĄ Ø 10,5 MM, DŁ. 50 M, PRZYRZĄD ZJAZDOWY TC006, 1 PĘTLĘ KOTWICZĄCĄ DŁ. 1,5 M, 2 ZATRZAŚNIKI AM025, 1 TORBĘ TRANSPORTOWĄ TC008 TORBA DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU SPRZĘTU

AM022 AM027 AM030 AM018 AM020 AM021 AC001 AC002 AM006

NEW NEW NEW

NEW

AM002 AM025

NEW NEW

NEW NEW

TR101 TR102 TR003C TR003K TRBAG

TR101 TR102 TR003C TR003K NEW TRBAG

354 354 354 354 354

1 1 1 1 10

1 1 1 1 1

TC013 TC014 TC102 TC103 TC022

TC013NO TC014 NEW TC102 NEW TC103 TC022

356 356 357 357 357

1 1 1 1 5

1 1 1 1 1

TC019

TC019

357

1

1

TC008

TC008

-

5

1

Rozmiary

Cena netto PLN

1 SZTUKA 2 SZTUKI 1 SZTUKA 5 SZTUK 1 SZTUKA 2 SZTUKI -

105,60 61,60 123,20 211,20 149,60 70,40 233,20 237,60 140,80 145,20 57,20 20,24 101,20 79,20 158,40 44,00

-

259,60 303,60 303,60 624,80 59,40 158,40 202,40 158,40 237,60 378,40 176,00 88,00 35,20

REGULOWANY

3 520,00

REGULOWANY

4 840,00

20 M 30 M

748,00 572,00 2 728,00 2 816,00 176,00

-

5 940,00 19,36 4 400,00 1 144,00 484,00

-

1 672,00

-

176,00

PRODUKTY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW GAMA PANOPLY I Z KATALOGU FROMENT RANGE HA060

HA060TM

-

2

1

HA080

HA080TM HA093TM HA093GT HA093XG HA544OGT HA544OXG HA544JTM HA544GT HA544JXG JANUS06M JANUS06L HA644TM HA644XG JANUS12M JANUS12L HA098TM HA098GT HA098XG HA098TM HA098GT HA098XG JANUS03 HA046GT JANUS04 HA554TM JANUS11M JANUS11L HA054TM HA054GT HA054XG

-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5 5 5 5

1 1 1 1

-

5

1

-

5

1

HA093 HA544O HA544J JANUS06 HA644 JANUS12 HA098 HA044 JANUS03 HA046 JANUS04 HA554 JANUS11 HA054

5

SZELKI SZELKI WAILY DWUKOLOROWE Z PASEM POZYCJONUJĄCYM I 4 PUNKTAMI ZACZEPOWYMI: 1 TYLNY, 1 PRZEDNI I 2 BOCZNE DO PRACY M-REGULOWANY 1 166,00 W PODPARCIU SZELKI GALAGO Z UPRZĘŻĄ, 5 PUNKTÓW ZACZEPOWYCH: 1 TYLNY, 1 PRZEDNI, 2 BOCZNE I 1 BRZUSZNY, 4 KLAMRY AUTOMATYCZNE M-REGULOWANY 1 179,20 M-REGULOWANY ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI Z SYSTEMEM RIPLIGHT I PAS USTALAJĄCY POZYCJĘ L-REGULOWANY 879,12 XL-REGULOWANY L-REGULOWANY ZESTAW HAVANA ZAWIERAJĄCY: SZELKI HA044 ZABUDOWANE W POMARAŃCZOWEJ KAMIZELCE OSTRZEGAWCZEJ 655,60 XL-REGULOWANY M-REGULOWANY ZESTAW ABYSSIN ZAWIERAJĄCY: SZELKI HA044 ZABUDOWANE W ŻÓŁTEJ KAMIZELCE OSTRZEGAWCZEJ L-REGULOWANY 655,60 XL-REGULOWANY ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE Z 1 ZATRZAŚNIKIEM, ZABUDOWANE W KAMIZELCE OSTRZEGAWCZEJ POLIESTROWO- M-REGULOWANY 655,60 BAWEŁNIANEJ, KL. 2 L-REGULOWANY M-REGULOWANY ZESTAW ZAWIERAJĄCY SZELKI HA044 ZABUDOWANE W KAMIZELCE TECHNICZNEJ (CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWEJ) 616,00 XL-REGULOWANY M-REGULOWANY ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE Z ZATRZAŚNIKIEM, ZABUDOWANE W KAMIZELCE 616,00 L-REGULOWANY M-REGULOWANY SZELKI DWUKOLOROWE, 3 PUNKTY ZACZEPOWE: 1 TYLNY I 2 PRZEDNIE L-REGULOWANY 291,72 XL-REGULOWANY M-REGULOWANY SZELKI DWUKOLOROWE, 2 PUNKTY ZACZEPOWE, 1 TYLNY I 1 PRZEDNI, 1 SZT. AM002 L-REGULOWANY 250,80 XL-REGULOWANY SZELKI DWUPUNKTOWE Z ZATRZAŚNIKIEM M-REGULOWANY 250,80 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, PAS ORAZ ZATRZAŚNIK L-REGULOWANY 484,00 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, PAS ORAZ ZATRZAŚNIK M-REGULOWANY 484,00 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI HA054 ZABUDOWANE W KAMIZELCE M-REGULOWANY 470,80 M-REGULOWANY SZELKI DWUPUNKTOWE ZABUDOWANE W KAMIZELCE 470,80 L-REGULOWANY M-REGULOWANY SZELKI JEDNOKOROWE, 2 PUNKTY ZACZEPOWE: 1 TYLNY I 1 PRZEDNI L-REGULOWANY 114,40 XL-REGULOWANY


Symbol

JANUS02

-

5

1

SZELKI JEDNOKOLOROWE, 1 TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

JANUS01 AH100

JANUS02M JANUS02L HA001TM HA001XG JANUS01 AH100

-

5 1

1 1

EX081 EX076

EX081 EX076

-

2 5

1 1

EX018

EX018

-

5

1

EX019

EX019

-

5

1

MIMAS51 MIMAS15 MIMAS18 MIMAS16 AN217150 AN217200A MIMAS19 MIMAS110 AN202D MIMAS112 AN222 MIMAS11 MIMAS111 AN222B MIMAS113 MIMAS20 AN104 AN316 AN318

MIMAS51CDD MIMAS15 MIMAS18 MIMAS16 AN217150 AN217200A MIMAS19 MIMAS110 AN202D MIMAS112 AN222 MIMAS11 MIMAS111 AN222B MIMAS113 MIMAS20 AN104 AN316 AN318

-

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LV120 AM017 AM011 AM005 AM012 AM014 ELARA04

LV120 AM017AC AM011 AM005 AM012 AM014 ELARA04

-

1 5 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1 1

EN103

EN103 ELARA14X5M ELARA14X5L

-

5

1

SZELKI JEDNOKOLOROWE, 1 TYLNY PUNKT ZACZEPOWY SZELKI EWAKUACYJNE SPRZĘT DO USTALANIA POZYCJI PODCZAS PRACY UPRZĄŻ USTALAJĄCA POZYCJĘ PODCZAS PRACY PAS DO PRACY W PODPARCIU Z FORMOWANYM OPARCIEM LINA USTALAJĄCA POZYCJĘ PODCZAS PRACY, DŁUGOŚĆ REGULOWANA, OD 0,2 M DO 2 M, MECHANIZM REGULACYJNY I 1 ŁĄCZNIK TYPU AM010 LINA USTALAJĄCA POZYCJĘ PODCZAS PRACY DŁUGOŚĆ OD 0,2 M DO 4 M, MECHANIZM REGULACYJNY I 1 ŁĄCZNIK TYPU AM010 URZĄDZENIA CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM AMORTYZATOR Z TAŚMĄ W KSZTAŁCIE LITERY (Y). DŁUGOŚĆ OD 1,4 M DO 2 M, 1 ZATRZAŚNIK, 2 ŁĄCZNIKI AMORTYZATOR Z LINĄ SKRĘCANĄ O DŁ. 2 M, 2 ZATRZAŚNIKI AMORTYZATOR Z LINĄ SKRĘCANĄ O DŁ. 2 M, 1 ZATRZAŚNIK I 1 ŁĄCZNIK AMORTYZATOR Z LINĄ SKRĘCANĄ W KSZTAŁCIE LITERY Y, DŁ. 2 M, 3 ZATRZAŚNIKI SECUREX ZAWIERAJĄCY: AMORTYZATOR, PODWÓJNĄ LINĘ SKRĘCANĄ Ø 12 MM DŁ. 1,5 M, 3 SZT. AM002 SECUREX ZAWIERAJĄCY: AMORTYZATOR, PODWÓJNĄ LINĘ SKRĘCANĄ Ø 12 MM DŁ. 2 M, 1 SZT. AM002 I 2 SZT. AM005 AMORTYZATOR Z LINĄ SKRĘCANĄ W KSZTAŁCIE LITERY Y, DŁ. 2 M, 1 ZATRZAŚNIK I 2 ŁĄCZNIKI AMORTYZATOR Z TAŚMĄ, DŁUGOŚĆ 2 M, 2 ZATRZAŚNIKI SECUREX ZAWIERAJĄCY: AMORTYZATOR, TAŚMĘ POLIAMIDOWĄ SZER. 25 MM, DŁ. 2 M, 1 SZT. AM002 I 1 SZT. AM005 AMORTYZATOR Z TAŚMĄ, DŁUGOŚĆ 2 M, 1 ZATRZAŚNIK, 1 ŁĄCZNIK SECUREX ZAWIERAJĄCY: AMORTYZATOR, 2 TAŚMY POLIAMIDOWE SZER. 25 MM, DŁ. 2 M, 3 SZT. AM002 AMORTYZATOR Z TAŚMĄ SAMOPRUJĄCĄ I TAŚMĄ W KSZTAŁCIE LITERY Y, DŁ. 2 M, 3 ZATRZAŚNIKI AMORTYZATOR Z TAŚMĄ W KSZTAŁCIE LITERY Y, DŁUGOŚĆ 2 M, 3 ZATRZAŚNIKI SECUREX ZAWIERAJĄCY: AMORTYZATOR, 2 TAŚMY POLIAMIDOWE SZER. 25 MM, DŁ. 2 M, 1 SZT. AM002 I 2 SZT. AM005 AMORTYZATOR Z TAŚMĄ W KSZTAŁCIE LITERY Y, DŁUGOŚĆ 2 M, 1 ZATRZAŚNIK, 2 ŁĄCZNIKI URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z AMORTYZATOREM, DŁ. 2,5 M, 1 ZATRZAŚNIK FIXBLOC DŁ. 1,5 M, TAŚMA Z WŁÓKNA KEVLAR, 1 SZT. AM002, 1 ZATRZAŚNIK Z KRĘTLIKIEM LINA POLIAMIDOWA 14MM, DŁUGOŚĆ 15 METRÓW LINA POLIAMIDOWA 14MM, DŁUGOŚĆ 25 METRÓW URZĄDZENIA KOTWICZĄCE PRZENOŚNA BELKA KOTWICZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DO FUTRYN DRZWI I OKIEN, REGULOWANY 63 DO 123 CM ZATRZAŚNIK Z ZAMYKANIEM AUTOMATYCZNYM I ZAPADKĄ, OTWARCIE 60 MM, STOP LEKKI SZYBKI ZACZEP, OTWARCIE 75 MM HAK O PODWÓJNYM ZABEZPIECZENIU, OTWARCIE 62 MM ZATRZAŚNIK ZAMYKANY NA 1/4 OBROTU, OTWARCIE 17 MM, STOP LEKKI ZATRZAŚNIK ZAMYKANY NA 1/4 OBROTU, OTWARCIE 17 MM ZATRZAŚNIK NA 1/4 OBROTU Z OTWOREM 17 MM, R>25 KN ZESTAWY ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z TAŚMĄ DŁ. 2,5 M, 1 ZATRZAŚNIK, 1 TORBĘ

-

5

1

ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z TAŚMĄ DŁ. 2,5 M, 2 ZATRZAŚNIKI, 1 TORBĘ

HA001

ELARA14

Str.

Ilość w kartonie Min. zam. Opis

Model

-

5

1

SZELKI JEDNOKOROWE, 2 PUNKTY ZACZEPOWE: 1 TYLNY I 1 PRZEDNI

Rozmiary

Cena netto PLN

M-REGULOWANY L-REGULOWANY M-REGULOWANY XL-REGULOWANY M-REGULOWANY

114,40 105,60 105,60 2 239,60

-

699,60 114,40

REGULOWANY

483,56

REGULOWANY

520,96

2M 2M 2M 1,5 M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2,5 M 1,5 M 15 M 25 M

607,20 184,80 255,20 255,20 254,32 378,40 378,40 176,00 344,08 237,60 281,60 281,60 237,60 589,60 343,20 431,20 765,60 269,72 387,20

-

1 223,20 250,80 92,40 110,00 83,60 60,72 60,72

M- REGULOWANY L-REGULOWANY

528,00 528,00

EN202

EN202

-

5

1

ELARA18 EN205

-

5 5

1 1

ELARA16

ELARA18L EN205 ELARA16X5M ELARA16X5L

FENGI SAVE ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI ZABUDOWANE W KAMIZELCE HA554, URZĄDZENIE FENNEC AN06310 Z LINĄ 10 M, 1 SZT. AM002, 1 TORBĘ RA018 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE Z KAMIZELKĄ, URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE, LINĘ KOTWICZĄCĄ 10 M, ZATRZAŚNIK, TORBĘ ASCORD SAVE ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI HA044, LINĘ 10 M AN315, URZĄDZENIE ASCORD AN060, 1 WALIZKĘ DO PRZECHOWYWANIA RA050 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE, LINĘ KOTWICZĄCĄ 10 M, SKRZYNKĘ ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI HA054, LINĘ 1,5 M Z DWOMA PĘTLAMI, 2 SZT. AM002 I TORBĘ RA005 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI HA001 POŁĄCZONE Z AMORTYZATOREM SECUREX O DŁ. 2 M, Z 1 HAKIEM AM005 ORAZ 1 TORBĘ RA005 ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, AMORTYZATOR Z TAŚMĄ, DŁ. 2 M, 1 ZATRZAŚNIK, 1 ŁĄCZNIK, 1 TORBĘ ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI HA054, AMORTYZATOR SECUREX O DŁ. 2 M, 2 SZT. AM002, 1 TORBĘ RA005

-

5

1

ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, AMORTYZATOR Z LINĄ SKRĘCANĄ DŁ. 2 M, 2 ZATRZAŚNIKI, TORBĘ

ELARA27

ELARA27

-

1

1

ELARA28

ELARA28

-

5

1

ELARA32

ELARA32

-

5

1

RA005 RA018 RA050

RA005 RA018 RA050

-

20 10 4

1 1 1

ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z LINĄ STALOWĄ DŁ. 10 M, LINĘ Z TAŚMY DŁ. 2 M, 3 M- REGULOWANY 1 848,00 ZATRZAŚNIKI, TORBĘ ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE, AMORTYZATOR Z LINĄ SKRĘCANĄ W KSZTAŁCIE LITERY Y, DŁ. 2 M, ZATRZAŚNIK, 2 M- REGULOWANY 475,20 ŁĄCZNIKI, TORBĘ ZESTAW ZAWIERAJĄCY: SZELKI DWUPUNKTOWE Z PASEM I LINĄ REGULOWANĄ DŁ. 1 DO 2 M, AMORTYZATOR Z LINĄ SKRĘCANĄ W M- REGULOWANY 695,20 KSZTAŁCIE LITERY Y, DŁ. 2 M, 3 ZATRZAŚNIKI, 2 ŁĄCZNIKI, TORBĘ TORBA 46 X 34 CM, LOGO "FROMENT" 13,20 TORBA DO PRZECHOWYWANIA 28,5 X 16 X 45 CM, LOGO "FROMENT" 88,00 WALIZKA POLIPROPYLENOWA 51 X 36 X 11,4 CM, LOGO "FROMENT" 152,24

EN020

EN020

-

5

1

ELARA17

ELARA17

-

5

1

EN040

EN040

-

4

1

ELARA15 EN011

ELARA15 EN011

-

4 5

1 1

827,20 M- REGULOWANY

827,20

M- REGULOWANY

915,20 193,60

915,20

436,48 L-REGULOWANY

316,80 264,00

M- REGULOWANY L-REGULOWANY

264,00

Delta Plus Group została umieszczona na Eurolist® Giełdy Paryskiej - Euronext® Kod FR0004152502

www.deltaplus.eu

DELTA PLUS POLSKA Sp. z o.o. - ul. Sokolska 68B, 41-219 Sosnowiec Tel.: +48 32 29 64 750; Fax: +48 32 29 64 769; E-mail: biuro@deltaplus.com.pl

Cennik sprzetu do pracy na wysokosci delta  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you