Page 1

Drijvende Eilanden

Partners Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

drijvendeeilanden@gmail.com

++ 31 651787524


Drijvende Eilanden

Inleiding Het idee voor Drijvende Eilanden is afkomstig van Robert Jasper Grootveld. Zijn ontwerp werd aangewend om in Amsterdam een project op te zetten dat diende om werkgelegenheid te ontwikkelen. Martin Hubers (directeur van Support Buro Hubers) was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de eerste Drijvende Eilanden, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Een Drijvend Eiland in aanbouw

Het behoort tot de competentie van Support Buro Hubers arbeid te ontwikkelen, geschikt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Uit hierboven genoemde ervaring is gebleken dat het bouwen van Drijvende Eilanden een zeer goed middel tot arbeidstraining is voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor anderen is het een zinvolle dagbesteding, terwijl het voor een aantal mensen een mogelijke nieuwe baan zou kunnen worden.

2

ŠMH/22-2-2013


Drijvende Eilanden

Het idee Het idee is dat er door de Stichting Drijvende Eilanden (met medewerkers, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben) exclusieve Drijvende Eilanden worden gebouwd.

3

ŠMH/22-2-2013


Drijvende Eilanden

Gebruiksmogelijkheden Een Drijvend Eiland kent verschillende gebruiksmogelijkheden.

Natuureiland Een natuureiland is in principe niet toegankelijk en kent daarom geen paden en zitelementen. De beplanting bestaat uit inheemse oever- en waterplanten, kruiden, riet, bomen en (bes)dragende heesters. Doordat ook gebruik wordt gemaakt van bloeiende heesters en kruiden is het eiland aantrekkelijk voor insecten en vogels. De laagste planten staan aan de rand, de hoogste in het midden waardoor de aanblik van het eiland een natuurlijk beeld oplevert.

Een natuureiland kan ook als gebruikstuin worden ingericht. Langs een route worden zitjes, bijvoorbeeld boomstammen, geprojecteerd en de begroeiing wordt zodanig aangebracht dat er midden op het eiland een open plek ontstaat waardoor de gebruiker enige privacy ervaart. De beplanting bestaat uit bomen, kruiden, hoge en lage heesters, oeverplanten, klimplanten, bamboe en siergrassen waardoor zowel ‘s zomers en ‘s winters sprake is van een gevarieerd beeld.

4

©MH/22-2-2013


Drijvende Eilanden

Gebruikseilanden Het Gebruikseiland is geschikt voor meerdere doeleinden. Er kunnen gebouwen en kunstwerken op de Drijvende Eilanden worden geplaatst. Maar er kan b.v. ook “gewoon” groente op de Drijvende Eilanden worden verbouwd Kampeereiland Een Kampeereiland is geschikt voor kamperen in een tent of een tipi. Er wordt een tent of tipi geplaatst op een Drijvend Eiland. De ondergrond bestaat uit gras en er zijn enkele struiken voor de beschutting. De Kampeereilanden kunnen qua grote variëren. Een gezinseiland voor grotere families, met een grotere tent of tipi en meer oppervlak, tot een tweepersoonstentje / tipi op een kleiner oppervlak. Met een Kano of Waterfiets gaat men naar het “eigen” eiland

Met enige fantasie kan het voor vele doeleinden worden gebruikt. Drijvende Eilanden zijn o.a. zeer geschikt voor de Tuinbouw. Maar ook de bouw van een Drijvende (mini) Golfbaan behoort tot de mogelijkheden.

5

©MH/22-2-2013


Drijvende Eilanden

Project Drijvende Eilanden Zoals hierboven geschetst bied het bouwen van Drijvende Eilanden een mogelijkheid om aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te gegeven om via arbeidstraining weer ervaring op te doen en voor anderen mogelijk een nieuwe baan te creĂŤren.

Het bouwen van genoemde eilanden is niet alleen aantrekkelijk voor het genereren van werk, maar geeft opdrachtgevers de mogelijkheid om aan de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid te voldoen door de aanschaf van een duurzaam en verantwoord gemaakt product. Daarnaast bieden de Drijvende Eilanden een unieke gelegenheid om te experimenteren op het gebied van milieu en duurzaamheid.

6

ŠMH/22-2-2013


Drijvende Eilanden

Waarom EPS? EPS (expanded polystyrene), beter gekend als piepschuim , is een materiaal dat zeer gunstig is door zijn groot drijvend vermogen en zijn uiterst kleine wateropname. EPS heeft dit drijvend vermogen omdat het voor 98% uit lucht bestaat en elke geëxpandeerde EPS-parel een gesloten celstructuur bezit. Aantoonbaar is dat na enkele tientallen jaren onderdompeling het materiaal maximaal 7% water opneemt . Dit resultaat wijst op een zeer kleine massatoename gedurende een groot tijdsinterval, wat zeker een belangrijk gegeven is bij het concept ‘Drijvend Eilanden'. Met deze eigenschappen kan 1m EPS wel 900kg gewicht dragen voordat het onder water verdwijnt. Het is wel belangrijk dat de EPS blokken beschermd worden tegen beschadiging en UV stralen. EPS Polystyreen ontstaat door polymerisatie van het monomeer styreen. Styreen wordt op industriële schaal gemaakt uit ethylbenzeen door dehydrogenatie, dat op zijn beurt gemaakt wordt door alkylatie van benzeen met ethyleen. Aan het polystyreen wordt een blaasmiddel toegevoegd en vervolgens geëxtrudeerd tot korrels. EPS-verwerkers verhitten de korrels met stoom, de korrels zetten uit en worden aan elkaar gesmolten. Na afkoeling resulteert dit in een plaat, blok of flakes geëxpandeerd hardschuim (EPS) Iedere kubieke meter EPS bevat ongeveer 10 miljoen bolletjes, ook wel parels genoemd. Elke parel heeft 3000 gesloten cellen die met gas gevuld zijn. Concreet bestaat EPS qua volume slechts voor 2% uit polystyreen en voor 98% uit gas. Het is dan ook zeer licht. Vocht (en waterdamp) tast EPS niet aan. Grote mechanische belastingen kunnen dankzij de specifieke celstructuur worden opgenomen. EPS is een 'monomateriaal', wat wil zeggen: bestaande uit één materiaalsoort, waardoor het bij uitstek voor recycling in aanmerking komt.

7

©MH/22-2-2013


Drijvende Eilanden

Offerte Indien u belangstelling heeft voor het kopen van uw eigen unieke Drijvend(e) Eiland(en), dan maken wij graag een offerte voor u. Hopende u een inzicht te hebben gegeven in de mogelijkheden, zou ondergetekende bovenstaand mondeling graag willen toelichten.

Met vriendelijke groet,

*Op de volgende pagina ziet u een schets met enkele ideeĂŤn. In samenwerking met o.a. Royal HaskoningDHV zijn er tal van mogelijkheden om te experimenteren. 8

ŠMH/22-2-2013


Drijvende Eilanden

9

ŠMH/22-2-2013

Informatie Drijvende Eilanden  

Informatiefolder van de Stichting Drijvende Eilanden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you