Page 1

2018 - 02


Inhoud

Voorwoord

Voorwoord 1 Inhoudsopgave 1 Welkom 1 Colofon 2 ALV 5 Wie en Wat 5 1000ste trimloper 6 Welkom bij het trimlopen / Clubheld 7 iedereen mag meedoen / carnavaltrimloop 8 Happy Birthday 10 Hilvernaltrail Landgraaf deel 1 11 Uitslagen 15 Hilvernaltrail Landgraaf deel 2 21 Polar bear trail 22 Wandeltochten GVAC 25 Wandelprogramma 26 Hilvernaltrail Landgraaf deel 3 30

Beste GVAC-(st)ers, De inspiratie van de Olympische winterspelen is weer achter de rug. De ergste kou van de winter hebben we waarschijnlijk eind februari gehad en het is weer tijd om atletiekplannen en doelen voor 2018 te zetten. Ter inspiratie zijn alle club- en andere records helemaal actueel gemaakt en staan op de GVAC website. In deze winter hebben trouwens wel diverse leden zich buiten laten zien, diverse ‘trails’ ontdekt en hierover nog inspirerende verhalen voor deze Korziaan gemaakt. En niet de vergeten de 2e plekken indoor in Apeldoorn. We wensen iedereen goede voornemens, plannen en goede resultaten in 2018 Veel leesplezier bij deze Korziaan. De Redactie

Voorpagina: Achtergrondkaft: Kopij Korziaan:

Succes bij de Hivernal trail, foto van Jim Dieterman Ontworpen door Sigyn De Lombaerde Uiterste inleverdatum voor de volgende Korziaan: zondag 22 april 2018 (korziaan@gvac.nl)

Welkom Nieuwe Leden: Mingels Denise Middel Yvonne Pelt van Bram Emmerik,van Peter Helvoort-Mascini, van Linda Herwijnen, van Tim Leunissen Chloë Mutsaers Léon Geertsema Eise Leijsen Diny Dona Marieke Kup Max Mol Thomas Nieuwenhuizen Guus Pauly Freddy Rijkenberg Laura Schie van Harald

Bedankt als lid: Overbeeke Nancy Willems Tjeu Waterschoot Nico Linden van der Lobke Hartog den Mike Ireland Steve Vliet van der Jeanny Smits Nellij Gonzalez Chantal Willems Maurice

Dames Recreant Wandelen dames Wandelen heren Heren Recreant Dames Recreant Heren Senioren Meisjes Pupillen A Heren Masters Wandelen heren Wandelen dames Dames Recreant Jongens Junioren C Jongens Junioren D Wandelen heren Heren Recreant Dames Recreant Heren Recreant -1-

Dames Recreant Heren Recreant Heren Recreant Dames Recreant Heren Recreant Heren Recreant Sportief wandelen dames Wandelen dames Dames Recreant Heren Recreant


Colofon ALGEMEEN Sportpark bij “De Kempencampus” Knegselseweg 40 5504 NC Veldhoven Postbus 471, 5500 AL Veldhoven Telefoon Kantine Baan 7: 040-2309603 Telefoon Vergaderruimte: 040-2309604 Opgericht: 23 november 1961 aangesloten bij K.N.A.U. onder nr. 14322 ingeschreven bij Ver. Reg. K.v.K. 40 23 5367 Rabobank NL03RABO0153698926 ING bank NL96INGB0001205845

Clubbladbezorging: Henk Santing, h.santing7@ziggo.nl De Korziaan verschijnt 6 maal per jaar. Kopij inleveren bij de redactieleden of per email aan korziaan@gvac.nl EHBO COÖRDINATIE Frank Bartelink, ehbo@gvac.nl LEDENADMINISTRATIE Johan van Litsenburg, jodorie@zonnet.nl 0497-517626

PENNINGMEESTER: Vincent de Gier, penningmeester@gvac.nl

PUBLIC RELATIONS Algemeen: PR en Communicatie: Ivo Boerenkamp, iboerenkamp@onsbrabantnet.nl Sponsoring advertentie Korziaan: Jos Janssen, jos.janssen1@gmail.com Sponsoring reclamebord atletiekbaan: Theo van Diessen, theovandiessen1954@ziggo.nl Sponsoring Veldhoven10Miles: Aart Janssen, sponsoring@veldhoven10miles.nl

SECRETARIS: Marjo Vink, secretaris@gvac.nl

RECORDCOMMISSIE Tis Franssen, Louis Bart, uitslagen@gvac.nl

BESTUURSLEDEN: Luc Bekers, lucgvac@hotmail.com Ivonne Peelen, peterivonnepeelen@home.nl Wil Punt, wilgvac@onsmail.nl Peter Luijkx, petergvac@gmail.com Hans Zegers, Bestuurslid met aandachtsgebied Algemene zaken/ facility, accommodatie@gvac.nl

TRAINERSCOÖRDINATOREN Wedstrijdatletiek: Pieter van Esch, p.esch@chello.nl Recreanten: Hoofdcoördinator: Evert van Veldhuizen, hoofdcoordinator@gvac.nl Technisch coördinator: Theo van Diessen, theovandiessen1954@ziggo.nl Facilitair coördinator: Harry Welp, H.Welp@upcmail.nl

BESTUUR: bestuur@gvac.nl VOORZITTER: Ger Raijmakers, voorzitter@gvac.nl

ACCOMMODATIE COMMISSIE 1e aanspreekpunt en Accommodatie agenda: Hans Zegers, Algemene zaken/facility accommodatie@gvac.nl Marise Gielen Kantinebeheerder: Perry & Cindy v/d Zanden, pajvdzanden@hotmail.com Hoofd kantinedienst: Noud Gepkens, a.gepkens@chello.nl Baanonderhoud: Jan van Empel, jmevanempel@onsbrabantnet.nl Materiaalbeheer/onderhoud: Rein Velema, reinvelema_53@hotmail.com

TRIMLOOPCOMMISSIE Kees Verwijst, corneelverwijst@hotmail.nl VERTROUWENSPERSONEN Karin Meulenbrugge, k.meulenbrugge@upcmail.nl 040-2548211 Paul Houben, p.houben2@chello.nl 040-2523173 VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR Vacature (Wil Punt a.i. wilgvac@onsmail.nl ) WANDELEN Nordic Walking: Ivonne Peelen, peterivonnepeelen@home.nl 06-29458419 Sportief wandelen: Els Koster, koster.je@gmail.com 040-2217927 Nel Gepkens, a.gepkens@chello.nl

COÖRDINATOR BLESSURES Marjolijn Poppema, blessures@gvac.nl CLUBBLAD de KORZIAAN Redactie: Wil Punt a.i. , vacature: korziaan@gvac.nl Reporters: Jim Dieterman Drukwerk & Opmaak: Drukkerij Joma, info@jomadruk.nl

Wandelgroep: Guus van de Put, 040-2537668 Andre Dijkgraaf, 06-13402060 -2-


WEBSITE WWW.GVAC.NL Webmasters: Sander van Kemenade en Gilles van den Hoven, website@gvac.nl

CONTRIBUTIE BEDRAGEN 2017 Pupillen: € 25,75 per kwartaal Junioren CD: € 28,25 per kwartaal Junioren AB: € 28,25 per kwartaal Senioren: € 30,80 per kwartaal Masters: € 30,80 per kwartaal Recreanten: € 28,25 per kwartaal Sportief Wandelen: € 25,75 per kwartaal Nordic Walking: € 25,75 per kwartaal Studenten leden die buiten de regio wonen en studeren: € 15,65 per kwartaal Trainings-/Gast-leden: € 25,75 per kwartaal Wandelaars: € 8,10 per kwartaal. Jury, vrijwilligers en juryleden die niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden zijn vrijgesteld van contributie. GVAC betaalt wel hun AU bijdrage zodat zij wel verzekerd zijn.

WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE Voorzitter: Jan de Kok, woc@gvac.nl JUCO: Ton Vermelis, a.a.vermelis@gmail.com 040-2300130 Wedstrijdsecretariaat: THUIS: inschrijven@gvac.nl UIT pupillen A,B,C: Kees Jan Koeling, koeling.gvac@gmail.com UIT, senioren/junioren/masters: Minke en Tis Franssen, J.B.T.Franssen@onsbrabant.nl 040-2051470

Studenten die buiten de regio wonen en studeren Tweede jeugdleden (A/B + C/D Junioren + Pupillen) uit één gezin krijgen reductie. Die bestaat uit een korting van 50% op de voor hen van toepassing zijnde contributie. De contributie is inclusief reiskosten van vastgestelde wedstrijden en lidmaatschapskosten van de Atletiekunie.

CLUBTENUE / KLEDING Bestaat uit: geel shirt (het GVAC logo op de linkerborst) met een groene bies rechts en zwarte rechtermouw. En een zwarte broek. Het dragen van het clubtenue is verplicht bij competitiewedstrijden. GVAC ziet haar leden graag bij alle wedstrijden in clubtenue. Kledingverkoop in de kantine iedere (trainings)woensdag van 19.15 – 20.15 uur door Christel Koeling en/of Jacqueline Tromp, of op afspraak via kleding@gvac.nl.

LIDMAATSCHAP Het lidmaatschap kan ingaan op elke eerste dag van de maand. Aan het lidmaatschap zit ook het verplichte lidmaatschap van de Atletiekunie verbonden. GVAC zorgt voor de aanmelding bij de atletiekunie. Contributie kan uitsluitend per kwartaal betaald worden middels automatische incasso. Inschrijfkosten zijn €7,00 per persoon. Juryleden kunnen gratis inschrijven.

SPORTKEURING Is niet verplicht. Wij adviseren onze leden zich toch regelmatig te laten keuren bij de huisarts of een sportkeuringsbureau VERZEKERING Door GVAC is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht voor ALLE LEDEN van GVAC voor ongevallen die overkomen tijdens zowel wedstrijden, trainingen, vergaderingen, etc. als het rechtstreeks gaan van huis naar plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden en terug naar huis, mits binnen de daarvoor benodigde tijd. De premie voor de verzekering is in de contributie verwerkt.

Opzeggen lidmaatschap • Opzeggen kan bij de ledenadministratie: Johan van Litsenburg jodorie@zonnet.nl

-3-

Opzeggen kan tot 30 november. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december.

Tussentijdse beëindiging is mogelijk. Er dient dan het lopende en eerstvolgende kwartaal nog contributie te worden betaald. Het lidmaatschap wordt aan het einde van dat laatst betaalde kwartaal opgezegd. Indien er achterstallige contributies openstaan, blijft het lidmaatschap gehandhaafd tot deze betaald zijn.


-4-


Aan alle leden van GVAC De komende Algemene LedenVergadering (ALV) van GVAC zal op donderdagavond 19 april ’18 om 20.45 uur zijn in onze kantine. Graag nodigen wij alle leden uit voor deze ALV. Met vriendelijke groet, Marjo Vink, secretaris@gvac.nl (namens het GVAC bestuur

Titel :

Wie en wat?

Wie of Wat ?

In deze rubriek wordt een detail van een foto met een GVAC lid en/of een atletiekonderdeel getoond. Weet je wie het is of welk onderdeel? In de volgende Korziaan komt de volledige foto!

Titel :

Wie en wat?

In deze rubriek wordt een detail van een foto met een GVAC lid en/of een atletiekonderdeel getoond. In deze rubriek wordtKorziaan een detail van een foto een GVACfoto! lid en/of een atletiekonderdeel Weet je wie het is of welk onderdeel? In de volgende komt de met volledige

Oplossing vorige Wie en Wat.

getoond. Weet je wie het is of welk onderdeel? In de volgende Korziaan komt de volledige foto!

-5De volledige foto van oct.’17:


John van Asperdt de 1000ste trimloper van 2017

Dagenlang waren de vooruitzichten voor zondagmorgen 31 december jl. bar slecht. Van de regenzone was echter in de ochtend weinig over. Het was droog met een straffe westenwind die de trimlopers richting Knegsel als een grote onzichtbare hand tegendruk gaf en hun snelheid temperde. Het was al druk en gezellig toen tegen 10:00 uur John van Asperdt baan 7 binnenstapte en hij verwondert reageerde op de felicitaties die hij ontving omdat hij de 1000ste trimloper van 2017 bleek te zijn. Voor de start van de trimloop is John, omringd door 43 medelopers, gehuldigd en ontving hij behalve een oorkonde een mooi boeket en een bidon met cadeaubon.

hem past. Hij traint wekelijks op dinsdag en donderdag en elke zondag. De 12,5 km lange Valkenloop vormde de opmaat naar het lopen van langere afstanden. Momenteel traint hij voor de ½ marathon van Hapert. Die uitlopen is zijn doel en omdat hij zich strikt houdt aan schema’s en adviezen van de trainers houdt gaat dat zeker lukken. GVAC beviel hem vanaf het begin vanwege de fijne sfeer en de contacten die het loopplezier completeren. Als grote bijkomende voordelen heeft John ervaren dat overtollig gewicht verdwijnt en je er toenemende fitheid voor terugkrijgt. De trimloop commissie wenst John nog vele sportieve en genoeglijke jaren bij GVAC en streeft ernaar het trimlopen zo aantrekkelijk en gezellig mogelijk maken. Nodig de hardlopers in Uw familie, vriendenkring en bekenden eens uit om gratis kennis te maken met het trimlopen bij GVAC. Elke 2de, 4de en 5de zondag in de maand ben je van harte welkom.

Na 32 jaar voetballen en 10 jaar als trainer bij RoodWit Veldhoven én daarnaast vele jaren kick boxen, maakte John plm. 1 jaar geleden kennis met GVAC tijdens speciale kennismakingslopen. Die eerste loop ervaringen onder leiding van Marjolijn en Theo zorgden voor een prima start waardoor John, tegen zijn verachting in, ontdekte dat hardlopen helemaal bij -6-


Welkom bij het trimlopen Elke 2e + 4e + 5e zondag in de maand organiseert GVAC voor alle recreanten een heel mooie trimloop op een nagenoeg verkeer vrij parcours. Er kunnen twee prachtige goed bewegwijzerde parkoersen worden gelopen van 3,9 km en van 6,3 km. De een parkoers meerdere malen te lopen of te combineren kan elke loper zijn/haar gewenste afstand lopen. Na het verlaten van de baan, waar de start plaatsvindt, gaat u nagenoeg onmiddellijk het rustige buitengebied in. U ervaart de rust van de omgeving en het genoegen om met medelopers van dit mooie bosrijke stukje Veldhoven te genieten. Het inschrijfgeld per trimloop is voor niet GVAC leden slechts € 1.50 voor volwassenen en kinderen tot 12 jaar slechts € 0.75. Inschrijving kan alleen op de dag van de trimloop in onze kantine “Baan 7”, waarna er om 10.30 uur gestart wordt. Tijdwaarneming is aanwezig tot uiterlijk 12.15 uur en iedere deelnemer ontvangt na gefinisht te zijn een tijd briefje met de gelopen tijd.

De kleedruimtes en douches zijn voor alle deelnemers beschikbaar. Gezellig nagenieten met de medelopers kan in onze kantine tot uiterlijk 13.00 uur. Graag zien wij u tijdens een van de vele trimloopactiviteiten van GVAC. Er zijn t/m juni 2018 de volgende trimlopen: 7, 14 en 28 januari 11 en 25 februari 11 en 25 maart 8, 22 en 29 april 13 en 27 mei 10 en 24 juni Ook familieleden, vrienden, kennissen en collega’s zijn van harte welkom.

Clubheld 2017

-7-


Je mag iedere bekende meenemen! Het is alle GVAC ers bekend: de trimlopen van onze vereniging op de 2de, 4de en 5de zondag van de maand. Een mooie gelegenheid om je conditie te testen of om uit te lopen na een wedstrijd. Ook het sociale aspect, van het treffen van je loopmaatjes speelt hierbij een rol. Nu kan het zomaar zijn dat je vriend, buurman of welke bekende maar ook, graag zou willen lopen. Ter verhoging van het sociale gebeuren en het plezier aan lopen willen wij als trimloopcommissie iedere GVAC er uitnodigen om eens om je heen te kijken en je bekende dan mee te nemen naar je club. Voor de mensen die je meeneemt hebben we in dat geval zomaar een mooie aanbieding.

Alle introducees kunnen dan 3 maanden gratis meedoen aan de trimloop en kennis maken met de club en het in een groep lopen. Het kan zomaar zijn dat je de Korziaan iets later ontvangen hebt, maar vanaf 11 februari zijn deze mensen hartelijk welkom en zullen ze een speciaal voor hen gemaakte trimloopkaart ontvangen. Aan een einddatum voor deze kennismaking met GVAC en het trimlopen hebben we nog niet gedacht maar ze is voorlopig heel 2018 geldig. Wij hopen op jullie enthousiasme en laten we er met zijn allen een succes van maken.

Carnaval/Introducee trimloop succes!! 11 Februari is wederom de GVAC trimloop gelopen, die dit jaar in het teken stond van Carnaval en de Introducee actie. Ruim 40 en om precies te zijn 43 lopers hadden al dan niet verkleed de weg naar de trimloop gevonden. Mooi verkleed en/of gewoon een papagaai op het hoofd, niets was te gek om op te vallen in de lopers groep. Kees Verwijst als coördinator van de GVAC trimlopen had zijn eerste buut gehouden, waarbij van loper tot voorzitter maar ook hijzelf op de hak werden genomen. Een zeer onafhankelijke jury koos Anna van Dooren als best verkleed. Voordat de lopers de baan opgingen was er een loterij waaraan alle lopers deelnamen. Peter Damen was de bezitter van het winnende lotnummer. Daarna liepen de 43 deelnemers, wat zeker al veel is met carnaval, hun rondjes bij prima weer. Naast de eerste buut van Kees was het ook de eerste trimloop dat de introducee-actie werd geïntroduceerd. Maar liefst 6 nieuwe lopers hadden de weg naar GVAC gevonden om kennis te maken met het lopen bij de club. Wij hopen dat meerde mensen kennis willen maken met het lopen in een groep en natuurlijk ook met GVAC. Willen jullie meer weten over de gestarte actie dan kunnen jullie in deze Korziaan daar meer over te weten komen. Ook op de GVAC-site is daar meer informatie over te vinden. Om een indicatie te geven van de sfeer hebben we wat foto´s in dit artikel opgenomen. Zie volgende pagina. -8-


-9-


MAART 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 14 14 14 15 15 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31

Natalie Hultgren-Broos Jos Janssen Marjolijn Poppema Emiel Vijver van de Frans Aarden Nell Gepkens Joris Vlerken van Petri Heezius-Waterschoot Jesus Marin Peter Schutte Rob Eisenkolb Manon Vernie Henk Heijligers Ria Luichies Baukje Sweegers Peter Damen Karin Pas v.d. Wim Dekker Sophie Ebben Jos Janssen Sjoerd Rikkers Willemijn Rozema-van de Meulengraaf Joke Zanden van der Femke Alessie Bas Cornelissen Harald Hagenaars Marleen Heuvel van den Maarten Tromp Ellen Verhoef Inge Kapteijns Rikie Lieshout van Jet Rijt v.d. Peter Rinzema Ton Vermelis Milan Le Stan Abeln Christel Dekkers Fenna Dorenbos Jose Manders Marian Versteegh Hans Pelt van Pepijn Smit, Carla Rossieau Arie Jager de Wally Laarhoven van Jan Wegter Yara Boomen van de Harold Dartel van Simone Poort Brian Jacobs Diny Raaijmakers Jose Roeters-Seuntiens Natasha Berg van den Levi Dartel van Petra Peeters - van der Meeren John Asperdt Lenie Meurs Dries Swart Joke Bakermans Jan-Niek Geerts Karlijn Hoogendorp Finn Haandel van Quentin Jurriens Anne Roosen Joke Cramer-Ernst Lobke Linden van der Suzanne Oorschot van Herman Damen Kees Nuchelmans Ria Ravensbergen Igno Woude van der Joep Geerts Mark Meulenbroeks Tinie Sanders Bram Steen van der Frans Sweegers Nienke Duren van Lena Kinder Lars Martini, John Oorschot van Indy Mutsaers

MEI 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15

Rowen Coolen Annie Donders Pamela Hasham Arjan Hoppenbrouwers Maikel Kokx Cor Luijks Rob Slaats Judith Sluiter Karin Dekkers-Beenen Annemarie Broekhuijsen Henk Otten Lauren Vernie Inge Voort van de Kuni Cherenack AnaĂŻs Graaf de Mariska Graaf-Homan de Luuk Roubroeks Justin Steenkamp Nante Tillema Huib Beckers Jeroen Duif Floris Timmer Pierre Bus John Schendel van Casper Smit Koen Ven van de David Lugt van der Mariska Vermeulen Fei An Kersten Aurelia Berg, van den Marco Oosterhout van Peter Verheugd Mia Wert Christien Hofman

15 Bob Mul de 15 Imke Verbeek 16 Corinne Jongeneelen 16 Niels Kox 16 Gerli Waardenburg 17 Mien Welten 18 Serge Werter 19 Chantal Liebregts 20 Ernest Angles-Isern 21 Boudewijn Bons 21 Jo Jansen 21 Ward Jansen 22 Marijke Heeren 22 Tom Kouters 23 Rieky Das 23 Evert Veldhuizen van 24 Ad Verbakel 25 Hanneke Loon van 25 Ger Raijmakers 25 Helga Verwijst 25 Joyce Waterreus 26 Robert Kall van der 26 Annemarie Rutten 27 Martien Jansen 27 Rick Steenbekkers 27 Andre Vrijhoeven 28 Jos Sanders 28 Moniek Zanden van der 29 Gemma Dulk den 29 Joris Jungblut 31 Laura Bijkerk 31 Marjon Lavrijsen 31 Piet Os 31 Jeanne Sanders-Renders 31 Dylan Tromp

APRIL 1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 13 13

Leo Walker Antoon Hermsen Wendy Groenen Hayko Kalmijn Elise Munckhof Peter Kramer Erwin Altewischer Ivo Limpens Wilbert Poel van de Marique Ruijs Hans Schellen John Vleuten van der Robert Blanken Marian Dirks Sabine Gijbels Kees-Jan Koeling Jeroen Starreveld JosĂŠ Tolido Elza Dijkman Anita Sanders Diede Vleuten van der Annelies Widlak Dave Kaandorp Tess Mutsaers Nicole Gerwen-Arkink van Cindy Coolen Ilse Kouters-Verwijlen Clazien Dam-Buntsma van Sjef Geffen van Lucas Koeling Tijl Kok -10-

13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 21 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 26 26 27 29 30

Kiran Zomeren, van Zeb Hurk van den Yvonne Middel Hannie Dreves-Waterschoot Miki Macht Georg Prokert Rogier Weijer van de Tristan Fuster Chris Haandel van Joris Korbeeck Frank Swartjes Lucas Visser Nick Zanden van der Mark Jacobs Frans Thijssen Theo Cloosterman Lynn Heeren Geert Jansen Judith Konings-Spierings Ilse Kort de Harrie Wouters Pim Driesens Nathalja Dillen-Szlapka, Arco Gier de Ronald Steijnen Levinus Bok Daniel Wijnholds Lia Loo-Jansen van de Gonnie Nieuwenhuijzen Jeroen Duivenbode van


Hivernaltrail Landgraaf

door Cindy Coolen

We krijgen ook nog een grappige opmerking te horen als we op de splitsing van de 30 en 50km afkomen. We lopen gestaag verder de afslag van de 50km in, als er twee heren achter ons “…dames dat is de 50+km hè ?”, roepen. “Uh ja”, roepen wij terug, “dat klopt! Kunnen dames dat niet??? Hahaha…” En weg zijn we… Na ruim 40 km begint het, door de pittige weersomstandigheden, aardig zwaar te worden. Er komen wat meer wandelmomenten. Maar dat geeft niets. Het is immers een training. En doel van vandaag is finishen en heel blijven. De 5 posten onderweg zijn erg goed verzorgd, met zelfs warme thee, cola en wat versnaperingen. Na heel wat modder geploeter is daar dan de finish en “de medaille”. Dat maakt het toch wel leuk, want die krijg je niet vaak bij trails. We hebben er alles bij elkaar ongeveer 7 uur over gedaan. Er staat achter de finish nog erwtensoep voor ons klaar maar die hoeven we niet. Een beker warme chocomel daarentegen gaat er wel goed in. Tevreden drinken we binnen samen nog een kop thee, kletsen wat na met andere trailers en gaan dan richting huis. Hivernal is een mooie trail, met uiteindelijk meer hoogtemeters dan verwacht: Rond de 1000 D+. Daar is de organisatie niet heel duidelijk over. De warme sporthal, de mooie route en de prima organisatie maakt het een erg leuke trail, die voor herhaling vatbaar is. Ondanks de spierpijn de dagen erna. Maar eerst ook weer samen met Femke, de Sallandtrail eens baas maken.

4 februari 2018, 50+km Als voorbereiding voor de Sallandtrail van75km op 10 maart lijkt ons dit een hele goede training. Met de Vaalserberg trail (21km), de Poort naar het Heuvellandtrail (30 km) en met zelf nog wat trails tussendoor gedaan, moet dit voor ons de echte laatste beproeving worden. Ons, dat is samen met Femke, omdat we dezelfde passie voor trails hebben en dan met name de ultra afstand. Het is fijn om de hele reis er naartoe samen te beleven. De +50km mag als allereerste van start en dat is precies om 10:00u. De beruchte trap viel reuze mee! Misschien omdat hij al meteen aan het begin van de trail is. Eenmaal boven op de Wilhelminaberg volgen nog eindeloos veel slingerpaadjes. Op en af en best steile beklimmingen wat deze trail verrassend leuk maakt. De vele Limburgse “pratsj” maakte het parcours wel zwaarder. Dat resulteert wel in behoorlijk wat glibber- en glijpartijen maar toch, het blijft geweldig. We moeten zelfs een keer met een touw een afdaling maken. Dat gaat bij mij niet helemaal soepel zodat ik een flinke schuiver maak. Naarmate het parcours vordert, begint het ook nog licht te sneeuwen. En de kou maakt het er niet gemakkelijker op. Ondertussen heeft Bart ons met een rap tempo ingehaald. Hij is bezig met de 30km en ligt op de tweede plaats. Die plek zal hij, naar later zal blijken, mooi weten te behouden. -11-


-12-


-13-


-14-


Uitslagen

Oudejaarsloop - Hilvarenbeek - 31 december 2017 Afstand: 10,0 KM Johan van Litsenburg 00:45:56

Auwjaorscross - Oirschot - 31 december 2017 Afstand: 2340 - 9360 M trimloop dames en heren Suzanne Faasen 00:26:14 Maikel Kokx 00:47:49 Rien Vlemmix 00:31:50 Inge van der Meulen 00:52:38 Leo Walker 00:38:25 Daniëlle ten Boske 00:53:37 Marco van Oosterhout 00:45:20 Hannie Dreves-Waterschoot 00:57:23 Afstand: 9360 M heren senioren Joan School 00:33:53 1e plaats Juul Knoester 00:35:48 Jan de Kok 0,027326389 Bart van de Voort 00:37:33 Jeroen P. Starreveld 0,028460648 Afstand: 7020 M dames senioren en -masters en mannen masters Angelo Jansen 00:28:07 Eric Bakker 0,023935185 Patrick van de Vijver 00:31:44 Nicole Spruit 0,024039352 Karin Verheijden 00:32:45 1e plaats Inge van den Boom 0,024675926 Rob Eisenkolb 00:34:08 Joop Slagboom 0,025462963 Afstand: 2120 M dames en heren korte cross Gijs Knoester 00:07:42 Ans Saalberg 00:10:28 Eric Janssens 00:07:48 Afstand: 2120 M meisjes en jongens junioren C Ties Knoester 00:08:44 Hannah Dijkman 00:09:15 Afstand: 1520 M meisjes en jongens junioren D Zeb van den Hurk 00:07:23 Tijl Kok 00:08:55 Daniël Wijnholds 00:08:03 Abel Kok 00:10:53 Emiel van de Vijver 00:08:09 Afstand: 1060M meisjes en jongens pupillen A Luuk Roubroeks 00:04:21 Joep Geerts 00:05:01 Brecht Wijnholds 00:04:40 Indy Mutsaerrs 00:05:41 Sjoerd Rikkers 00:04:43 Afstand: 760 M meisjes en jongens pupillen C en mini’s C Thijmen Mol 00:03:24 1e plaats Tess Mutsaers 00:03:41 Tim de Kok 00:03:30 Skip van den Bisen 00:04:13 Oliebollenloop - Weert - 31 december 2017 Afstand: 5,0 KM Jim Dieterman 00:33:16

-15-


Jaspercross - Asten - 7 januari 2018 Afstand: 4,0 KM Afstand: 3,0 KM Juul Knoester 00:14:48 Ties Knoester 00:14:06 Afstand:1,0 KM Thijmen Mol 00:05:41 1e plaats Tim de Kok 00:06:05 2e plaats Poort naar het Heuvelland Trailrun - Beek(L) - 7 januari 2018 Afstand: 30,0 KM Reli Todea 02:28:37 Giel Bouten 03:17:59 Léon Mutsaers 02:44:25 Johan van Litsenburg 03:26:32 Harold van Dartel 02:47:57 Jurgen Hoenjet 03:32:10 Karin Verheijden 02:51:52 Femke Neeskens 03:57:21 Rob Meulenbroeks 02:51:53 Cindy Coolen 03:57:21 Rob Eisenkolb 03:11:56 Ed Hendrix 04:10:25 Afstand: 16,0 KM Stef van der Nat 01:37:47 Liesbeth Cruts 02:02:11 Piet van der Nat 01:38:14 Anja van Riet 02:03:22 Maikel Kokx 01:52:58 Hannie Dreves-Waterschoot 02:05:44 Inge van den Boom 01:52:59 Dorie Jansen 02:17:04 Roy Reerink 01:54:39 Jim Dieterman 02:21:40 Daniëlle ten Boske 01:55:51 Frank van Meurs 02:22:44 Afstand: 8,3 KM Perry van der Zanden 00:48:39 John van Asperdt 01:07:00 Astrid Peters 01:06:59 BK Cross - Witvencross en Wandelevent - Veldhoven 14 januari 2018 Afstand: 1.740 - 7.890 meter dames en heren recreanten Jaap van der Lugt 00:18:10 Maikel Kokx 00:38:51 Jim Dieterman 00:18:13 Marco van Oosterhout 00:38:58 Annemiek Flintrop 00:18:18 Giel Bouten 00:40:21 Theo van Diessen 00:18:19 Marije van den Berg 00:40:33 Gerard van Veldhoven 00:18:31 Jan Daamen 00:41:03 Petra Schouten 00:20:38 Geert Kox 00:41:06 Betty Swart 00:21:26 Bart Blanken 00:41:39 Rien Vlemmix 00:24:15 Huub van Oorschot 00:42:03 Dorie Jansen 00:25:53 Jan Wijnholds 00:42:11 Dries Swart 00:26:28 Lenneke Wolff-Pulles 00:42:31 Hillien Pinxterhuis 00:26:28 Dick Blanken 00:42:33 Astrid Peters 00:27:19 Peter Rossieau 00:42:38 Jozina Bekers-Karelse 00:27:19 Inge van der Meulen 00:42:52 Wilma van de Ven 00:28:53 Roy Reerink 00:43:50 Sara van der Hoeven 00:28:58 John van Asperdt 00:44:37 Peter Luijkx 00:29:56 Anneke van Gurg 00:45:09 Ruben Kok 00:30:19 Marjon Lavrijsen 00:45:09 Perry van der Zanden 00:30:50 Liesbeth Cruts 00:46:07 Ronald van Bemmel 00:32:45 Daniëlle ten Boske 00:47:03 John van Oorschot 00:34:30 Ton van Eijk 00:47:24 Harold van Dartel 00:37:09 Frank van Meurs 00:47:24 Ad Dijkstra 00:38:47 Linda van Helvoort 00:49:58 Lian van Selst 00:38:48 Elise van den Munckhof 00:51:48 Afstand: 9.120 meter heren senioren Jeroen Duif 00:42:48 -16-


Afstand: 7.890 meter dames senioren - dames en heren masters Joan School 00:28:50 2e masters M35 Rob Eisenkolb 00:38:12 Bart van de Voort 00:31:24 Johan van Litsenburg 00:38:13 2e masters M35 Jan de Kok 00:32:32 Marian Crombach-Otter 00:38:23 Angelo Jansen 00:33:21 Nicole Spruit 00:39:40 Hans Loos 00:33:29 Inge van den Boom 00:40:14 Jeroen P. Starreveld 00:33:50 Joop Slagboom 00:41:05 Karin Verheijden 00:37:48 1e V55 Karin Dekkers 00:42:04 3e masters V35 Afstand: 2.450 meter dames en heren korte cross Mees van Dartel 00:09:08 Rian van der Burgt 00:10:08 3e plaats Gijs Knoester 00:09:21 Edwin Dikhooff 00:13:47 Eric Janssens 00:09:39 1e plaats Ans Saalberg 00:13:50 Afstand: 4.200 meter jongens junioren A Juul Knoester 00:14:29 2e plaats Afstand: 4.200 meter jongens junioren B Jarmo de Vries 00:18:47 Max Stofkoper 00:20:58 Joris Jungblut 00:19:11 Afstand: 2.450 meter jongens junioren C William Webster 00:08:38 2e plaats Ties Knoester 00:10:31 Afstand: 1.480 meter jongens junioren D Lucas Koeling 00:06:01 Emiel van de Vijver 00:06:35 Zeb van den Hurk 00:06:15 Jan-Niek Geerts 00:06:48 DaniĂŤl Wijnholds 00:06:26 Jaap Jungblut 00:07:23

Afstand: 2.970 meter meisjes junioren B Evy van den Wildenberg 00:12:35 3e plaats Jiska Beuk 00:13:43 Afstand: 1.890 meter meisjes junioren C Lois Stokkingreef 00:08:08 Hannah Dijkman 00:08:17 Meike Verbaandert 00:08:59 Nienke van Duren 00:09:41 Zeb van den Hurk, Emiel van de Vijver, Jan-Niek Geerts, DaniĂŤl Wijnholds en Jaap Jungblut. Afstand: 1.330 meisjes en jongens pupillen A Koen van de Ven 00:04:57 3e plaats Renske Te Paske 00:06:14 Luuk Roubroeks 00:05:16 Rowen Coolen 00:06:15 Brecht Wijnholds 00:05:24 Indy Mutsaerts 00:06:28 Sjoerd Rikkers 00:05:26 Vera Flipsen 00:06:37 Joep Geerts 00:06:01 Dean Coolen 00:07:00 Afstand: 920 meter meisjes en jongens pupillen B Jacub Maca 00:03:34 2e plaats Silke van de Ven 00:03:47 1e plaats Afstand: 920 meter meisjes en jongens pupillen C Lynn Schriks 00:04:13 2e plaats Tessa van Helvoort 00:04:40 Tess Mutsaerts 00:04:20 3e plaats Axel Dijkman 00:04:45 Afstand: 920 meter jongens pupillen mini Thijmen Mol 00:04:06 1e plaats Skip van den Bisen 00:05:02 Tim de Kok 00:04:20 2e plaats Thijs Pulles 00:05:05 -17-


Halve Marathon - Egmond - 14 januari 2018 Afstand: 21,1 KM Joris Korbeeck 01:32:25 Bas van der Wijst 01:56:36 Eric Bakker 01:48:28 Hannie Dreves-Waterschoot 02:17:36 Harry Welp 01:48:35 Peter Ermerins 02:29:45 Afstand: 10,5 KM Maaike Ermerins 01:07:52 AGU Cycling Egmond - Pier - Egmond - 13 januari 2018 Afstand: 38,0 KM cycling Hannie Dreves-Waterschoot 02:39:15 54ste Abdijcross - Kerkrade - 21 januari 2018 Afstand: 7400 Meter Juul Knoester 00:27:53 Polar Beartrail - Teuven (B) - 21 januari 2018. Afstand: 22,0 KM Jurgen Hoenjet 02:45:18 Johan van Litsenburg 02:50:59 Reinier van Litsenburg 02:50:59 Afstand 14,0 KM Arnoud de Graaf 01:18:48 Jim Dieterman 02:13:23 Dorie Jansen 02:09:52 Joe Mann Bosloop - Best - 28 januari 2018 Afstand: 960 - 8.340 M. dames en heren recreanten Roy Reerink 00:33:47 Giel Bouten 00:43:45 Hannie Dreves-Waterschoot 00:36:21 Inge van der Meulen 00:47:31 Maikel Kokx 00:41:48 Liesbeth Cruts 00:49:00 Peter Luijkx 00:43:13 DaniĂŤlle ten Boske 00:49:41 Afstand: 10.800 M. heren senioren Jeroen Duif 00:53:17 Afstand: 8.340 M. dames senioren - dames en heren masters Joan School 00:30:28 1e M35 Joris Korbeeck 00:36:33 Bart van de Voort 00:33:06 Karin Verheijden 00:39:51 1e V55 Jan de Kok 00:34:54 Marian Crombach-Otter 00:41:20 Angelo Jansen 00:35:10 Nicole Spruit 00:43:02 2e V45 LĂŠon Mutsaers 00:35:32 Karin Dekkers 00:43:42 3e V35 Jeroen P. Starreveld 00:35:45 Joop Slagboom 00:44:27 Afstand: 2.540 M. dames en heren korte cross Eric Janssens 00:10:30 Edwin Dikhooff 00:10:38 Rian van der Burgt 00:10:38 1e plaats Afstand: 4.500 M. jongens junioren A Joris Jungblut 00:20:21 Jarno de Vries 00:20:21

-18-


Afstand: 3.020 M jongens junioren D Zeb van den Hurk 00:09:40 Daniël Wijnholds 00:09:50 Emiel van de Vijver 00:09:42 Jan-Niek Geerts 00:10:23 Afstand: 3.020 M. jongens junioren C Ties Knoester 00:13:42 Afstand: 2.060 M. jongens junioren D Zeb van den Hurk 00:09:40 Daniël Wijnholds 00:09:50 Emiel van de Vijver 00:09:42 Jan-Niek Geerts 00:10:23 Afstand: 3.020 M. meisjes junioren B Evy van den Wildenberg 00:13:22 1e plaats Afstand: 1.540 M. jongens pupillen A Koen van de Ven 00:06:28 3e plaats Sjoerd Rikkers 00:07:21 Luuk Roubroeks 00:06:29 Joep Geerts 00:07:36 Brecht Wijnholds 00:07:06 Afstand: 1.060 M. meisjes en jongens pupillen B Jakub Maca 00:07:06 1e plaats Silke van de Ven 00:07:18 1e plaats Afstand: 1.060 M. jongens pupillen C Axel Dijkman 00:05:54 Afstand: 1.060 M. jongens pupillen mini Thijmen Mol 00:05:20 1e plaats Skip van den Bisen 00:06:31 Tim de Kok 00:05:25 2e plaats Masterboscross - Breda - 28 januari 2018 Afstand: 7.131 M. Juul Knoester 00:26:00 Afstand: 3.071 M. William Webster 00:10:41 MidWinter-marathon Apeldoorn – 4 februari 2018 Afstand: 25,0 KM Asselronde Jan de Kok 01:45:19 Johan van Litsenburg 02:04:18 Afstand: 10,0 EM Mini marathon Rian van der Burgt 01:07:04 3e V40 Jeroen Duif 01:13:50 HilvernalTrail - Landgraaf - 4 februari 2018 Afstand: 50,0 KM Femke Neeskens 07:02:09 Cindy Coolen 07:02:09 Afstand: 30,0 KM Bart van de Voort 02:39:14 Ralf Deuze 04:07:10 Leon Mutsears 03:42:37 Afstand: 11,0 KM Dorie Jansen 01:46:51 Jim Dieterman 02:05:16

-19-


Halve Marathon - Linschoten - 23 december 2017 Afstand: 21,1 KM. Jan de Kok 01:26:31 Leudalcross - Haelen - 4 februari 2018 Afstand: 880 M. mini pupillen Tim de Kok 00:04:17 3e plaats Wedertcross - Valkensvaard - 18 februari 2018 Afstand: 3.870 - 9.720 M. dames en heren recreanten Inge Das 00:17:28 Jim Dieterman 00:36:18 Rien Vlemmix 00:32:49 Maikel Kokx 00:47:15 Hannie Dreves-Waterschoot 00:35:19 Inge van der Meulen 00:53:15 Afstand: 9.720 M. heren senioren Jeroen Duif 00:43:44 Afstand: 7.770 M. dames senioren - dames en heren masters Joan School 00:27:33 2e M35 Karin Verheijden 00:35:12 1e V55 Angelo Jansen 00:29:54 Marian Crombag-Otter 00:36:11 Jan de Kok 00:30:52 LĂŠon Mutsaers 00:33:16 Hans Loos 00:32:18 Karin Dekkers-Beenen 00:38:57 2e V35 Jeroen P. Starreveld 00:32:22 Joop Slagboom 00:39:08 Afstand: 3.870 M. heren korte cross Gijs Knoester 00:10:02 Afstand: 3.870 M. Jongens junioren A Joris Jungblut 00:18:11 Afstand: 3.870 M. meisjes junioren B Evy van den Wildenberg 00:16:28 2e plaats Jiska Beuk 00:17:41 3e plaats Afstand: 2.560 M. Jongens junioren C William Webster 00:09:21 1e plaats Ties Knoester 00:11:17 3e plaats Daan Roosenschoon 00:09:34 2e plaats Nederlandse Kampioenschappen - Apeldoorn - 21 januari 2018. Afstand 1.500 M. jongens junioren C2 William Webster 00:04:35 2e plaats Afstand: 800 M. jongens junioren C2 Daan Roosenschoon 00:02:13 2e plaats Uitslagen Hivernaltrail 2018, 4-2-2018 11km Dorie Jansen 1:46:51 Jim Dieterman 2:05:16 30km Bart van de Voort

2:39:14 (2e plaats)

50km Femke Neeskens 7:02:09 Cindy Coolen 7:02:09

-20-


Hivernaltrail Landgraaf

door Bart van de Voort

4 februari 2018, 30km

sneeuwen. Alle ingrediënten zijn nu aanwezig voor een mooie wintertrail. Na ongeveer 14km hoor ik achter me ‘Scheisse, scheisse’. De Duitser blijkt ergens een pijltje gemist te hebben en zo lopen we even samen op. Maar hij is gewoonweg sterker dan ik vandaag, dus na 2 km wens ik hem weer veel succes en loop ik weer alleen. Ondertussen halen we wat mensen van de 50km trail in (petje af, zeker in deze omstandigheden). Zo kom ik Femke en Cindy tegen, die samen deze ultratrail lopen. De omstandigheden worden zwaarder en zwaarder. Het laatste gedeelte van deze trail is heel modderig en druk. Alle afstanden lopen dit gedeelte. Maar eigenlijk komt dat goed van pas, iedereen helpt elkaar omhoog waar nodig en ondersteunt de ander bij glibberige afdalingen. Dit sociale maakt het trailen ook weer bijzonder. Na de nodige hoogtemeters, modderige bospaadjes en glijpartijen finish ik uiteindelijk in een tijd van 2.39 uur. Ik ben dik tevreden en het blijkt ook nog eens dat deze tijd goed is voor een mooie 2e plek op de 30 km. Nee, geen spijt om (uiteindelijk) 31km lang door de modder (ik wist niet dat er zoveel modder bestond überhaupt...) en de Limburgse heuvels te rennen. Die mooie 2e plaats (en een hoop blub) mee teruggenomen naar Brabant. Mijn eerste trail in 2018 is een feit. Wil je eens variëren en wil je eens wat anders dan alleen hardlopen op de weg, dan raad ik het trailen zeker aan!

Last minute besloten om vandaag de Hivernaltrail te rennen in Landgraaf. Sinds een aantal jaren heeft de Hivernaltrail in Landgraaf een vast plekje gekregen in mijn hardloopagenda. Mijn liefde voor de trail is daar een jaar of drie geleden ontstaan, ik kom er graag elk jaar weer. Kleinschalig, goede faciliteiten en het belangrijkste, een mooi parcours. Om 10.30 uur klinkt het startschot voor mijn race, de 30km. Ik heb dan wel een horloge om, maar het mooie van de trail is dat km-tijden eigenlijk geen enkele rol spelen. Na een rustige aanloop van ongeveer één kilometer doemt de Wilhelminaberg op. We beklimmen deze berg met de trap naast Snowworld in Landgraaf. Ruim 500 treden verder voelen de benen aardig verzuurd. Ik kom mooi als tweede boven. Daarna blijven we even rond de Wilhelminaberg, veel zigzagpaadjes omhoog en omlaag. Wat eigenlijk als eerste opvalt: de modder. De Duitser die voor mij rent verteert die modder duidelijk beter dan ik. In no time is hij uit het zicht verdwenen en moet ik zelf op zoek naar de gele pijltjes in het bos. Omdat ik af en toe wegdroom tijdens een trail, vind ik het altijd prettig om iemand voor me te hebben, die ik alleen maar hoef te volgen. Door de natte januarimaand blijft het parcours erg modderig en zwaar. Echt Zuid-Limburgs löss, waar het water mooi op blijft staan. Ondertussen begint het ook nog te -21-


Polar Bear Trail, Teuven (B)

door Jimjimiz

21 januari 2018 een grasveld maar over een modderveld, meer dan enkeldiep. Tja, als ik dan eenmaal boven ben moet ik toch echt wel even bijkomen. Ik schakel nu al een tandje terug. Het parkoers gaat alleen maar omhoog en omlaag. Het is ook alleen maar modder. Diepe modder. Elke keer tot over de rand van de schoenen. Sommige stukken zijn zo onbegaanbaar dat het lijkt alsof je hier alleen vooruit komt als je hard kunt lopen. Tenminste, terwijl wij nauwelijks vooruit komen in de bagger, worden we voorbij gestoven door snelle hardlopers die met grote passen over de modder lijken te lopen. Maar zo simpel is het niet. Onder de dikke laag modder komen we verraderlijke stenen en wortels tegen. Zak je de ene keer tot je enkels diep in de blub, bij de volgende stap breekt een steen of wortel bijna je voeten of vouwen de enkels te ver om. Onderweg gaan we 2 slachtoffers voorbij die niet meer verder kunnen, anders dan gedragen te worden door 2 andere trailers. De verzorgingspost is pas op een kilometer of 8 en mijn kaars is inmiddels langzaam uit gegaan. Ik heb

Het wordt vandaag weer een dagje in BelgiÍ trailen. Doorgaans staat dat ook garant voor veel en steile bulten. Dat verwachten we hier in Teuven ook wel. Als we Teuven al binnen rijden is dat al meteen te merken. Maar dat niet alleen. Het startvak is een modderpoel. Ik hoop stiekem dat dat alleen bij de start is, maar de speaker boort die hoop meteen de grond in. De entourage is hier nogal Spartaans. Geen mooie sporthal met kantine maar wat partytenten tegen elkaar aan gezet op een scheef aflopende grove ondergrond. Het is dat ik gewaarschuwd was want ik zou anders niet de eerste zijn die met bank en al achterover gevallen zou zijn op deze scheve vloer. Enfin, tas ingeleverd en Dorie en ik staan bijna klaar voor de start van onze 14km, keurig op het gras. Maar de start is toch echt midden in de modderpoel! We starten steil omlaag over een weiland en eenmaal beneden draaien we door een modderpoel 180 graden en weer steil omhoog tot aan de weg en dan weer omlaag. Een paar honderd meter verder, linksaf van de weg af en‌. weer omhoog. En niet alleen over -22-


-23-


de post hard nodig om op adem te komen. Zeker nu ik al zie dat ik na de post weer helemaal omhoog moet. Dorie vertrekt alvast na mijn: “Ga maar alvast, je hoeft niet op mij te wachten, ik ben kapot…”. Ik sleep mezelf de bult weer op. Het gaat langzaam, het gaat zwaar, maar gelukkig heb ik wel gezelschap van anderen met hetzelfde probleem als ik. En dan te bedenken dat we voortdurend omhoogploeterend, door andere traillopers van de langere afstand, hardlopend worden ingehaald. De bult is lang en daarna gaat het nog niet omlaag. Dorie is aan de horizon verdwenen als ik in mijn tweede of derde of weet ik hoeveelste adem terecht kom. Ik kan weer. Niet hard weliswaar maar in ieder geval niet meer wandelend. Ik kan uiteindelijk zien waar we finishen, namelijk op de modderpoel van de start. Maar dan wel eerst die bult omhoog die we direct na de start omlaag stormden. Dat gaat hem dus niet worden. Het laatste stuk omhoog wandel ik maar weer. Poehee. Dat was me wel een trail, zeg. 14km waarvan meer dan 12km enkeldiepe modder. Wel 4, 5 bekertjes cola heb ik nodig om weer bij mijn positieven te komen. Het is nu wachten

op Johan en Reinier die nog op de 22km bezig zijn. Intussen wachten we ongeduldig in de rij om onze modderschoenen af te spuiten. Het duurt lang en het is niet bepaald de ideale cooling down. Eenmaal omgekleed in de kegelzaal gaan we te voet maar op zoek naar een cafeetje in Teuven want het is nog onduidelijk wanneer we de heren van Litsenburg aan de finish kunnen verwachten. Die halen ons later in het cafeetje op en dan rijdt Ellen ons meteen maar weer door naar Nederland. Ook zij hebben het zwaar gehad. En ook zij zijn niet bijster enthousiast over de kleedgelegenheid. Nee, we zijn inderdaad al wat verwend. Al met al genoeg reden om hier niet meer naar toe te gaan. Uitslagen: 14km Dorie Jansen 2:09:52 Jim Dieterman 2:13:23 22km Jürgen Hoenjet 2:45:18 Johan van Listenburg 2:50:59 Reinier van Litsenburg 2:50:59

-24-


Programma (Nordic) Wandeltochten GVAC

Wandelen en Nordic Walking 2018

Toegankelijk voor leden niet-leden. PROGRAMMA (NORDIC) WANDELTOCHTEN GVAC en . Toegankelijk voor leden en niet-leden.

Elke 2de zondag van de maand organiseert GVAC onder begeleiding van André Vrijhoeven

Elke 2de zondag van de maand organiseert GVAC onder begeleiding van André Vrijhoeven een wandeltocht. een wandeltocht. Vertrek om 10.00 uur voor een tocht van ca. 10 km met halfweg een (koffie)stop.

Vertrek om 10.00 uur voor een tocht van ca. 10 km met halfweg een (koffie)stop.

Datum

Locatie

Vertrekpunt

07-01-2018

Omgeving Molenvelden

Kantine GVAC Kempen Campus Knegselseweg 40, 5504 NG Veldhoven

11-02-2018

Bossen tussen Best en Son

Joe Mann Paviljoen. Joe Mannweg 4, 5681 PT Best

11-03-2018

Natuurgebied de Malpie

Venbergse Watermolen Valkenswaard Molenstraat 211, 5554 TW

8-04-2018

Bossen van Vessem

Papegaaienpark, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.

13-05-2018

Dommelvallei Waalre

Fietscafé de Volmolen Molenstraat 60 5581 VK Waalre

10-06-2018

Cartierheide

Recreatiecentrum Ter Spegelt, Postelseweg 88, 5521 RD Eersel.

Juli/ Augustus

Vakantie

vakantie

30-09-2018*

Grote GVAC-Wandeltocht voor het brede wandelpubliek

14-10-2018

Leenderheide

Kantine GVAC , Kempen Campus, Knegselseweg 40 Veldhoven. Starten tussen 8. 00 en 12.00 uur. André start om 10.00 uur Hut van Mie Pils Leenderweg 1 5583 TC Waalre

11-11-2018

Witvenwandelevent

Camping Restaurant ‘t Witven

9-12-2018

Groene hart van Waalre

Stationskoffiehuis, Willibrordlaan 137a 5581 GD Waalre

* Uitzondering -25-


Wandelprogramma Maart PROGRAMMA 2018 WANDELGROEP GVAC MAART Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek:

25(20) Kleine Vliet-route Donderdag 1 maart 2018 9:30 uur vanaf startpunt. ZOO Veldhoven (Papegaaiencentrum) parkeerplaats Aan de Wintelresedijk in Oerle Gemeenschapshuis "De Rosdoek" in Wintelre. Tel: 040 2051444 Mooie natuurtocht door de bossen van Vessem en Wintelre.

11,9km

59(47) Meelakkers-route 11,8km Dinsdag 6 maart 2018 13:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 13:30 uur vanaf het beginpunt. "Hut v. Mie Pils" in Aalst Aalsterhut aan de Hutdijk in Aalst Cafe "de Boerderij" in Heeze. Tel: 040 2856440 Meelakkers-route, mooie natuurroute door de bossen van Aalst naar Heeze. 64(53) Buikheide-route Donderdag 8 maart 2018 9:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 9:30 uur vanaf het beginpunt. Sportpark "De Meren" in Wintelre Parkeerplaats bij voetbalveld DEES. Gemeenschapshuis "d'n Boogerd" in Vessem. Tel: 0497 592260 Mooie natuurroute door de Wintelrese - Vessemse bossen.

11,2km

55(43) Meeris - Kerkepad-route Dinsdag 13 maart 2018 13:15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 13:30 uur vanaf het beginpunt. Winkelcentrum “de Voldijn� in Aalst Parkeerplaats winkelcentrum "De Voldijn" in Aalst bij Jumbo Ontmoetigscentrum "Het Klooster" in Waalre. Tel: 040 2214989 Een mooie wandeling door de bossen van Aalst-Waalre

12,5km

11,8km Donderdag 15 maart 2018 5(5) Wolfhoekse Heide-route 9:30 uur vanaf startpunt. GVAC Atletiekbaan Op de Kempen Campus. Gemeenschapshuis "De Leenhoef" in Knegsel. Tel: 040 2051541 Aantrekkelijke route door bossen en velden richting Zandoerle en Knegsel.

Koffiepauze:

33(26) Einderheide-route 12,4km Dinsdag 20 maart 2018 13:15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 13:30 uur vanaf het beginpunt. Picknickplaats Broekhovenseweg Riethoven Na de Vlasroot RA richting Riethoven (Broekhovenseweg), na +/- 1,5km trimparcours aan uw linkerzijde bij groot open terrein. Ontmoetingscentrum "Den Buitengaander" in Westerhoven. Tel: 040 2013961

Beschrijving:

Onbekende natuurgebieden ontdekken tussen Riethoven en Westerhoven.

Begin/eindpunt:

-26-


Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek:

Parkeerplaats winkelcentrum "De Voldijn" in Aalst bij Jumbo Ontmoetigscentrum "Het Klooster" in Waalre. Tel: 040 2214989 Een mooie wandeling door de bossen van Aalst-Waalre 11,8km Donderdag 15 maart 2018 5(5) Wolfhoekse Heide-route 9:30 uur vanaf startpunt. GVAC Atletiekbaan Op de Kempen Campus. Gemeenschapshuis "De Leenhoef" in Knegsel. Tel: 040 2051541 Aantrekkelijke route door bossen en velden richting Zandoerle en Knegsel.

Koffiepauze:

33(26) Einderheide-route 12,4km Dinsdag 20 maart 2018 13:15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 13:30 uur vanaf het beginpunt. Picknickplaats Broekhovenseweg Riethoven Na de Vlasroot RA richting Riethoven (Broekhovenseweg), na +/- 1,5km trimparcours aan uw linkerzijde bij groot open terrein. Ontmoetingscentrum "Den Buitengaander" in Westerhoven. Tel: 040 2013961

Beschrijving:

Onbekende natuurgebieden ontdekken tussen Riethoven en Westerhoven.

Datum: Vertrek: Begin/eindpunt:

Donderdag 22 maart 2018 24(19) Halve Mijlbossen-route 9:30 uur vanaf startpunt. ZOO Veldhoven (Papegaaiencentrum) parkeerplaats Aan de Wintelresedijk in Oerle Gemeenschapshuis "d'n Boogerd" in Vessem. Tel: 0497 592260 Mooie natuurtocht door de bossen van Vessem en Wintelre.

Begin/eindpunt:

Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt:

Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving:

12,6km

90(71) Bockenreijder-route 12,5km Dinsdag 27 maart 2018 13:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 13:30 uur vanaf het beginpunt. Mariakapel aan de Spreeuwelsedijk in Westelbeers Via Oerle naar Wintelre. Voorbij bord einde bebouwde kom eerste weg rechts, bij voorrangsweg links,vervolgens bij rotonde derde afslag (=LA) en eerste weg rechts. Bij kerkje (links) LA en op T-kruising rechts. Na 200mtr. brug over Grote Beerze over en links (tegenover Spreeuwelsedijk 2) bij Mariakapel parkeren. Restaurant "in den Bockenreijder" in Esbeek. Tel: 013 5169248 Mooie route door uniek natuurgebied met bossen en vennen. 11,2km Donderdag 29 maart 2018 97(76) Galberg-route 9:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 9:30 uur vanaf het beginpunt. Carpoolparkeerplaats “Hotel Jagershorst” in Leende Richting Valkenswaard - Leende, net voor het viaduct met snelweg links. Cafe "de Hospes" in Leenderstrijp. Tel: 040 2061288 Prachtige tocht over de Spinsterheide en door het Leendeerbos via Galberg naar Leenderstrijp en terug.

Opm: Bij vertrek op het kerkplein proberen we te carpoolen. Dit lukt alleen met voldoende auto’s. Graag hiermee rekening houden. Meereiskosten € 1,60 Voor meer informatie kunt u bellen met: Guus v.d.Put tel: 2537668 (06-29424018) of met André Dijkgraaf tel: 06-13402060 Wie deze programma’s voortaan per e-mail wil ontvangen kan dit met vermelding van e-mail adres doorgeven aan Sophie Ebben (s.ebben@onsbrabantnet.nl) -27-


Wandelprogramma April PROGRAMMA 2018 WANDELGROEP GVAC APRIL

Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt:

Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt:

Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving:

26(21) Rondom Roestenberg-route Dinsdag 3 april 2018 13:30 uur vanaf startpunt. ZOO Veldhoven (Papegaaiencentrum) parkeerplaats Aan de Wintelresedijk in Oerle Gemeenschapshuis "De Rosdoek" in Wintelre. Tel: 040 2051444 Mooie route door de velden van Oerle en Wintelre.

11,8km

90(71) Bockenreijder-route 12,5km Donderdag 5 april 2018 9:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 9:30 uur vanaf het beginpunt. Mariakapel aan de Spreeuwelsedijk in Westelbeers Via Oerle naar Wintelre. Voorbij bord einde bebouwde kom eerste weg rechts, bij voorrangsweg links,vervolgens bij rotonde derde afslag (=LA) en eerste weg rechts. Bij kerkje (links) LA en op T-kruising rechts. Na 200mtr. brug over Grote Beerze over en links (tegenover Spreeuwelsedijk 2) bij Mariakapel parkeren. Restaurant "in den Bockenreijder" in Esbeek. Tel: 013 5169248 Mooie route door uniek natuurgebied met bossen en vennen. 108(85) De Mortelen-route 12,4km Dinsdag 10 april 2018 13:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 13:30 uur vanaf het beginpunt. Cafe Vingerhoeds in Oirschot Vanaf kerkplein LA Burg. van Hoofflaan op en dan RA Heemweg. Bij de 4de rotonde 2de afslag RA naar Heerbaan. Bij de Hovenring RA naar de N2 onder viaduct door en LA N2 op en weg volgen richting Tilburg. Bij afslag Oirschot RA en drie rotondes RD. Na een bocht naar links bij de vierde rotonde met een ANWB wegwijzer naar Boxtel de Oude Grintweg op. Deze weg 3,6km volgen tot CafĂŠ Vingerhoeds en daar parkeren. Herberg De Schutskuil in Oirschot. Tel: 0411 673155 Mooie route door de Mortelen, een kleinschalig landschap met zeer oude wegen en paden. De route gaat over de landgoederen "Heerenbeek en Velder". 27(22) Grafheuvel-route Donderdag 12 april 2018 9:30 uur vanaf startpunt. ZOO Veldhoven (Papegaaiencentrum) parkeerplaats Aan de Wintelresedijk in Oerle Gemeenschapshuis "De Leenhoef" in Knegsel. Tel: 040 2051541 Mooie natuurlijke route door bossen van Oerle en Knegsel.

11,5km

20(16) Vlasroot en Dommel-route Dinsdag 17 april 2018 13:30 uur vanaf startpunt. Partycentrum Witven - Veldhoven Parkeren op parkeerplaats Ontmoetigscentrum "Het Klooster" in Waalre. Tel: 040 2214989 Een wandeling via de Vlasroot, de Run en 't Witven.

12,2km

-28-


Datum: Vertrek: Begin/eindpunt:

Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt:

Koffiepauze: Beschrijving: Datum: Vertrek: Begin/eindpunt: Koffiepauze: Beschrijving:

109(86) Heerenbeek-route 12,4km Donderdag 19 april 2018 9:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 9:30 uur vanaf het beginpunt. De Schutskuil in Oirschot Vanaf kerkplein LA Burg. van Hoofflaan op en dan RA Heemweg. Bij de 4de rotonde 2de afslag RA naar Heerbaan. Bij de Hovenring RA naar de N2 onder viaduct door en LA N2 op en weg volgen richting Tilburg. Bij afslag Oirschot RA en drie rotondes RD. Na een bocht naar links bij de vierde rotonde met een ANWB wegwijzer naar Boxtel de Oude Grintweg op. Deze weg volgen. Na 3,6km voorbij Café Vingerhoeds, dan 2km tot De Schutskuil Oude Grintweg 100 Oirschot en parkeren op de Coehoornweg. Café Vingerhoeds in Oirschot. Tel: 0499 571334 Mooie route door de Mortelen: een kleinschalig landschap met zeer oude wegen en paden. De route gaat over de landgoederen "Heerenbeek" en "Velder". 130(130) Genoenhuis-route 12,7km Dinsdag 24 april 2018 13:00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hooflaan. 13:30 uur vanaf het beginpunt. Parkeerplaats "Rendierveld" in Eindhoven Via "De Run" de "Kempenbaan" op richting Eindhoven. Onder viaduct door en "Meerveldhovenseweg" afrijden tot voor bij het winkelcentrum "Kastelenplein". RA "Roffart" in, die overgaat in "Locatellistraat". Rechtdoor "Antoon Coolenlaan". Bij "Aalsterweg" RD "Floralaan West" op. Bij "Floraplein" RD "Floralaan Oost" op. Bij stoplicht RA "Hindelaan" in en meteen RA "Rendierveld" in. Aan het einde van de weg is de parkeerplaats. Cafe "de Boerderij" in Heeze. Tel: 040 2856440 Mooie route vanaf de Stratumse Heide naar Geldrop. Dwalend langs de visvijvers naar de Boerderij. Terug via de noordzijde van de Groote Heide. 21(17) Klooster-route Donderdag 26 april 2018 9:30 uur vanaf startpunt. Partycentrum Witven - Veldhoven Parkeren op parkeerplaats Ontmoetigscentrum "Het Klooster" in Waalre. Tel: 040 2214989 Een wandeling via de Vlasroot, de Run en 't Witven

11,5km

Opm: Bij vertrek op het kerkplein proberen we te carpoolen. Dit lukt alleen met voldoende auto’s. Graag hiermee rekening houden. Meereiskosten € 1,60 Voor meer informatie kunt u bellen met: Guus v.d.Put tel: 2537668 (06-29424018) of met André Dijkgraaf tel: 06-13402060 Wie deze programma’s voortaan per e-mail wil ontvangen kan dit met vermelding van e-mail adres doorgeven aan Sophie Ebben (s.ebben@onsbrabantnet.nl)

-29-


Hivernaltrail Landgraaf

door Jimjimiz

4 februari 2018, 11km

Dit keer zullen we niet samen lopen. Het conditieverschil op dit moment is gewoon te groot en Dorie hoeft niet op mij te wachten, zeker niet, nu het zo koud is. Direct na de start verdwijnt ze al uit het zicht maar op de trap kan ik weer heel wat goed maken. Het is wel even uitpuffen daarboven voordat we de modderslingerpaden te lijf gaan. Het is knap van de organisatie dat ze elk jaar weer een ander parkoers weten uit te zetten. Het blijft daarop goed uitkijken dat je niet “de bekende” weg volgt want voor je het weet mis je een pijltje. Dat overkomt ons bijna als er achter ons niet geroepen werd. Dorie moet het langste stuk terug lopen maar is mij daarna weer zo voorbij. Ik ben wel duidelijk beter in aanmodderen want zodra er alleen nog paden van modderstromen over het parkoers liggen, loop ik helemaal op haar in. En andersom, zodra de paden ook maar iets begaanbaar zijn is ze er weer vandoor. En intussen is het ook gaan sneeuwen. Eerst lichtjes maar dat gaat zienderogen over in grotere vlokken. Het landschap begint langzaam wit te kleuren. Dat gaat zo wel een 6km door totdat we op 6,5km

Ik zie er vandaag als een Wilhelminaberg tegen deze trail op. Een week na een zware griep voelen mijn benen nog steeds aan als pap. En conditie? … Welke conditie? Maar al lang geleden ingeschreven en zonder de andere leden van ons team Duivelein, zijn het vandaag alleen Dorie en ik die onderweg zijn naar Landgraaf. En dan is het wel mijn morele plicht om ook aan de start te verschijnen. Onderweg hebben we al wat kleine sneeuwvlokje gespot maar in Landgraaf aangekomen is het alleen maar gewoon winter: koud dus. Wanneer wij ons naar de start begeven is de +50km, met Femke en Cindy, al anderhalf uur onderweg en Bart op de 30km een half uur. Het is voor ons niet de eerste keer hier dus we weten hoe venijnig het hier is. Maar de organisatie heeft beloofd het nog een graadje erger te maken, zo tegen het eind, als verrassing… -30-


op onze enige verzorgingspost aankomen. Onze enige maar voor alle ander afstanden de eerste. Je kunt het al raden, ze zijn uitverkocht. Helemaal niets meer. Ben ik blij dat ik een waterrugzak om heb. Maar niet alleen de verzorgingspost is op. Mijn brandstoftank ook. Lang verhaal kort, omhoog ging al moeizaam, nu al helemaal niet meer. En op het vlakke kom ik ook niet verder meer dan een wandelpas. Alleen omlaag wil de benen nog wel eens dribbelen. Maar dat geldt niet overal. De steile modderstroomafdalingen zijn absoluut niet te lopen of te glijden. Alleen nog maar met boompje-boompje en takje-takje omlaag glijdend. De 2e keer dat ik blij ben, namelijk dat ik wielerhandschoenen aan heb, zodat ik mijn handen niet open haal aan die takken. Bart is mij met grote snelheid voorbij gesjeest. Klaarblijkelijk mij niet herkend zonder de GVAC-kleuren. Voor mij is het nog niet over. Ik ben inmiddels in de buurt van het finish-gebied. Het bekende hek doemt op en ik hoor een speaker. Aan de andere kant van het hek zie ik Dorie al. Die is al gefinisht, uitgerust, en is nu op weg terug om mij op te pikken. En ik dan denken dat ik bijna bij de finish ben. Mis. Het parkoers loopt dit keer nog veel langer door langs het hekwerk en dan nog eens een extra lus voordat we aan de laatste op- en neer-paadjes uitkomen. Eindelijk is de finishboog in zicht. Wat zal het zijn, 200 meter?

Zelfs hier moet ik nog 2, 3x wandelen. En dan zijn die laatste 10 meter naar de finish ook nog eens omhoog. “Ja, als je (bijna) niet meer kunt, dan voel je zelfs de geverfde strepen op het wegdek”, heeft een wijs man mij eens verteld. Die, met die hamer. Ik ben blij dat ik binnen ben. Heel blij. Nog nooit deed ik er hier zo lang over en nog nooit was het verschil met mijn loopmaatje zo gigantisch. Ik maak mezelf maar wijs dat het aan de griep ligt. Dan heb ik er vrede mee. En dat ik nog niets eens de laatste ben op deze afstand, overigens wel een kilometer langer, volgens de GPS. De erwtensoep aan de finish heb ik dringend nodig en omdat onze verzorgingspost al was geplunderd toen ik er arriveerde mag ik nog wel zo’n kommetje. No problem. Ondanks dat ik het nu wel heel erg koud begin te krijgen, wonen we nog wel even de cérémonie protocollaire van Bart bij, met zijn 2e plaats op de 30km. Na een lauwwarme douche in een, door een verstopt riool, onder water gelopen kleedkamer, is het voor ons ook welletjes geweest. We gaan terug naar het Brabantse en denken onderweg nog aan die 2 diehards, Femke en Cindy, die anderhalf uur voor ons al zijn gestart en nog niet aan de finish zijn als wij de auto al weer voor onze voordeur hebben geparkeerd. En volgend jaar zijn we er weer gewoon…

-31-


-32-


de Korziaan feb. 2018  
de Korziaan feb. 2018  
Advertisement