Page 1

2011-2012

IKASTURTERAKO INFORMAZIOA

2010-2011 TAMBIÉN INFORMACIÓN PARA EL CURSO

2011-2012 1


ZER NON Aurkibidea AURREALDEA. PORTADA

1

ZER NON. ÍNDICE

2

AGURRA, SELEKTIBITATEA eta EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

3

SALUDO y SELECTIVIDAD Y EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

IKASTETXEKO ORDUTEGIAK HEZKUNTZA ALDIKA

4

HORARIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS

AUTOBUSAREN GUTXI GORABEHERAKO ORDUAK ETA GELTOKIAK HORARIO APROXIMADO Y PARADAS DEL AUTOBUS

5

ZERBITZUEN IZEN EMATE ORRIA. HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS

6

2011‐2012 IKASTURTEKO PREZIOAK. PRECIOS DEL CURSO 2011-2012

7

DBHko 1. MAILAra DOAZEN IKASLEEN GURASOENTZAko INFORMAZIOA INFORMACIÓN PARA PADRES DE ALUMN@S QUE CURSARÁN 1º DE E.S.O.

8

Play & Say. INFORMAZIOA ETA IZEN EMATE-ORRIA

9

Play & Say. INFORMACIÓN Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

10

BALIOAK LANTZEN (HAMA). TRABAJANDO VALORES (SAME)

11

JANGELA ZERBITZUKO KUDEAKETA ETA ARAUDIA

12

GESTIÓN Y NORMATIVA DEL SERVICIO DE COMEDOR.

13

MUNDU GARAIKIDERAKO ZIENTZIA. SARIA.

14

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. PREMIO.

HEZIKETA AFEKTIBO‐SEXUALA. EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL

15

HERRI KIROLA

ESKOLA AGENDA 21. AGENDA ESCOLAR 21

16

DROGOMENPEKOTASUN PREBENTZIOA eta JUSTIZIA AUZITEGIA PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA y PALACIO DE JUSTICIA

17

LEHEN HEZKUNTZAKO HAINBAT EKINTZA. ALGUNAS ACTIVIDADES DE PRIMARIA

18

ELKAR HEZIko JAIALDIA. FIESTA de ELKAR HEZI

19

OÑATI –GOIRLE ELKARTRUKEA .  INTERCAMBIO OÑATI-GOIRLE HAUR ESKOLAko JAIALDIA. FIESTA de la ETAPA DE INFANTIL.

20

EGUTEGI LABORALA eta HAURTZAINDEGIKOA.

21

CALENDARIO LABORAL Y DE GUARDERÍA

EGUTEGI ESKOLARRA HH. , LHn, DBH eta BATXILERGOA. CALENDARIO ESCOLAR ORDINARIO DE E.I. y E.P, ESO y BACHILLERATO

22-23

ATZEALDEA: HELBIDEAK , TELEFONOAK... DIRECCIONES, TELÉFONOS...

24

2


UDAKO OPORRAK ATE JOKA! Iaz bezala, espero dugu astia izatea gure seme-alabekin eta familiarekin zein lagunekin giro lasaiagoan denbora eta bizipenak partekatzeko. Zorionez beteriko uneak izan daitezela opa egiten dizuegu. Informazio-txosten honek, bukatzear dagoen ikasturtearen eta hurrengo ikasturtearen arteko lotura egin nahi du. Halaxe, bertan, ikasturte honi dagozkion kontu batzuk topatuko dituzue, baina baita hurrengo ikasturteari begirako beste batzuk ere. Arretaz irakurrita, zuentzako erabilgarria izatea nahi dugu. Abuztu aldean, honen osagarria jasoko duzue etxean, non beste informazio batzuk agertuko diren (tutoreak …) Eskerrik asko zuen lankidetzagatik eta jaso ezazue agur adeitsua gure aldetik.

LAS VACACIONES DE VERANO A LAS PUERTAS

Como el año pasado, en mayor o menor medida, esperamos tener todos momentos más distendidos para compartir con nuestr@ hij@s y con la familia y amigos en general. Os deseamos que, en las circunstancias particulares de cada cual, disfrutéis de momentos plenos de felicidad. Este pequeño informe quiere hacer la función de gozne entre el curso que se acaba y el que tras el verano nos aguarda. Es por ello que encontraréis aquí información relativa tanto al presente año escolar, como a aspectos importantes del próximo. Esperamos que os sea de utilidad. Además, hacia agosto recibiréis en casa un complemento donde se detallarán otra serie de aspectos como tutorías, reuniones... Gracias por vuestra colaboración y atención, y recibid un saludo cordial de nuestra parte.

Berriz sariz : ZORIONAK! Zortzigarren aldiz, Batxilergoko 2. mailako gure ikasleak Hautaproba edo selektibitatea egitera joan dira. Beste behin ere, ekainean azterketa egin duten guztiek nabarmen gainditu egin dute. Beraz, alde horretatik, gure zorionik beroena guztiei. Iaz ere esaten genuen bezala, izandako deialdi guztietan (ekaina eta uztaila barne 15 izan dira dagoeneko) ez da izan orain arte gainditu ez duen inor. Pozgarria benetan. Oraingo honetan, betiko ildoari eutsiz, gainerako ikastetxe guztietako ikasleen batez besteko emaitzatik gorako emaitza (puntu bat), lortu dute batez beste, 7,2 ikusgarria erdietsiz. Uztaileko deialdian ere seguruenik baten batek egingo du hautaproba: izan bihotz!, baietz aurreko urteetakoen moduan aurrera atera ere …

Por octava vez, nuestr@s alumn@s de 2º de Bachillerato han realizado la prueba de Selectividad. De nuevo, todos han aprobado con solvencia en esta convocatoria de junio. Por lo tanto, vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Como también nos obligaban a decir el curso pasado, todavía no hay ningún/a alumn@ de ELKAR HEZI que haya suspendido tal prueba en las 15 convocatorias (entre junio y julio) transcurridas hasta hoy. Ciertamente muy satisfactorio. En esta ocasión, siguiendo la tradición, han logrado una nota media claramente superior a la media de todos los alumnos del resto de centros (6,2), superándola en 1 puntu (7,2) Seguramente habrá también algún/a alumn@ que hará frente a la misma en julio: ¡ánimo! un último esfuerzo y, sin duda, al igual que siempre en el pasado, también en este se conseguirá.....

Ebaluazio diagnostikoan ere (LHko 4. eta DBHko 2ean) konpetentzia guztietan eta gure ISEK berdina duten ikastetxeetako emaitzen goiti!

Igualmente, en la evaluación de diagnóstico realizada el pasado curso, ¡en todas las competencias por encima de la media y los centros de nuestro mismo ISEC (Índice socioeconómico y cultural)! 3


IKASTETXEKO ORDUTEGIAK HEZKUNTZALDIKA HORARIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS HEZKUNTZALDIA ETAPA Haurtzaindegia Guardería Haur Hezkuntza (2 urte) Infantil

GOIZEZ MAÑANA

ARRATSALDEZ TARDE

7:30tatik

19:00tara

9:30 – 12:15

14:30 – 16:30

Haur Hezkuntza (3-6 urte) infantil

9:00 – 12:15

14:30 – 16:30

Lehen Hezkuntza (6-12 urte) Primaria

8:45 – 12:20

14:30 – 16:30

8:00 – 12:30

14:45 – 16:45

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (12-16urte) (Irailean goizez, baina 19-tik 27ra 5 orduko ordutegi trinkoa, 28an 12:30ak arte). Educación Secundaria Obligatoria (En septiembre de mañana, desde el 19 al 27 jornada continua de 5 horas y el 28 hasta las 12:30)

8:00 – 14:40

Batxilergoa (12-18 urte) Bachillerato

Haur eta Lehen Hezkuntzan, Egonaldi zerbitzuaren –irakur behean- (egutegi eskolarreko egunetan –ikus 22. orrialdean- baino ez, eta guztientzat dohain) eta Haurtzaindegi zerbitzuaren (egutegi laboraleko egunetan –ikus 21. orrialdean- eta zerbitzuan izena emanda dutenentzat) ordutegiak honako hauek dira: En Infantil y Primaria, los horarios del Servicio de Permanencia –explicado abajo- (solamente en los días lectivos de acuerdo al calendario escolar -pág. 22- y sin coste económico alguno) y del Servicio de Guardería (todos los días del calendario laboral -pág. 21- y solamente para aquell@s alumn@s que tienen contratado tal servicio), son los siguientes:

Egonaldi zerbitzua  

Eskola egunetan baino ez, hau da, egutegi eskolarraren arabera. Goian ordutegia. Eskolak goizez baino ez diren egunetan, 14:30era arte, bakarrik jangelako zerbitzua erabiltzen dutenentzat.

Haurtzaindegi zerbitzua 



Goiko ordutegian, egutegi laboralaren araberako egun guztietan etorri ahal izango dira zerbitzu hau kontratatzen dutenak. (21. orrialdean) Urtean zehar opor egunetan izango diren tailerrak –Gabonetan, Aste Santu eta Pazkoan, ekainaren 25tik uztailaren 27ra-, eta udalekuak (euskarazkoak edo ingelerakoak) kuotaren barnean sartzen dira. (11 hilabetetan) (ikus 7. orrian)

Servicio de Permanencia  

Solamente en días escolares, es decir según calendario escolar. Arriba el horario. En los días de clase solo por la mañana, hasta las 14:30 pero en exclusiva l@s alumn@s que utilizan el servicio de comedor.

Servicio de Guardería 



Los contratantes de este servicio, en el horario arriba indicado, podrán acudir al centro todos los días no festivos del calendario laboral (pág 21). Además, dentro de la cuota (11 mensualidades, pág. 7), entran todos los talleres organizados en los días festivos de escuela ordinaria —Navidad, Semana Santa, del 25 de junio al 27 de julio-, así como también las colonias de verano, tanto las de euskara como las de Inglés.

4


AUTOBUSAREN GUTXI GORABEHERAKO ORDUAK ETA GELTOKIAK HORARIO APROXIMADO Y PARADAS DEL AUTOBUS JASO / RECOGIDA GELTOKIAK PARADAS

GOIZEZ POR LA MAÑANA 1. buelta

2. buelta

ITZULI / REGRESO BAZKAL ONDOREN DESPUES DE COMER

EGUERDIAN AL MEDIODIA

ARRATSALDEZ POR LA TARDE

GARIBAI

7:50

14:00

SANTA LUZIA

12:15

16:35

ZUBILLAGA

7:55

14:05

OLAKUA

12:30

16:40

PLAZA

8:10

OLAPOTO

12:35

16:40

14:10

UGARKALDE

12:35

16:40

8:35

14:10

SAN LORENTZO

8:35

14:15

ERREKALDE

12:40

16:45

14:15

KALE ZAHARRA

12:45

16:50

8:40

14:20

GARIBAI

12:50

16:55

8:40

14:20

MAGDALENA

12:50

17:00

KALE ZAHARRA ERREKALDE OLAKUA

8:15

OLAPOTO

8:15

UGARKALDE SAN LORENTZO

8:20

SANTA LUZIA

8:30

16:45

……………………………………………………………………………………………………………………………………

HUTSIK BESTALDEKO IZEN-EMATE ORRIA MOZTU ETA ERABILI AHAL IZATEKO.

LIBRE PARA PODER CORTAR Y UTILIZAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LA SIGUIENTE CARA

5


ZERBITZUAK 2011-2012 Servicios 2011/12

Datorren ikasturterako Eskolak eskaintzen dituen zerbitzuak antolatzen gabiltzanez gero, beharrezkoa zaigu zerbitzu hauek erabiliko duten ikasleen kopurua zenbatekoa den jakitea. Eskolak eskaintzen dituen zerbitzuetan (haurtzaindegi zerbitzua, jangela eta garraioa) alta emateko, beheko txartela bete ikaslearen datuekin. Jangelan, iaz bezala, 3 aukera daude: erabiltzaile finkoak (irailetik edo urritik aurrera), astean hiru egunetan finko (urritik aurrera), eta egun solteak.

Estamos organizando los servicios que oferta el colegio para el curso que viene, para lo que necesitamos conocer el número de alumn@s interesados en utilizar los mismos. Para darse de alta en los servicios que ofertamos (serv. guardería, comedor y transporte) rellenar el siguiente boletín con los datos del alumn@. En el comedor, como el curso pasado, existen 3 opciones: usuarios fijos (desde septiembre u octubre), 3 días fijos a la semana (a partir de octubre) y usuarios ocasionales de días sueltos.

Zerbitzuen erabiltzaileak automatikoki berriztatuko dira, beraz, aurten erabiltzen dituzuen zerbitzuekin (baldintza berdinetan) jarraituko duzue (jangelan finkoak direnak irailetik edo urritik diren abisatu, honen ezean irailetik dela suposatuko dugu). Zerbitzuren bat utzi edo aldaketaren bat egin nahi duzuenok, beheko boletina ekarri dagokion atala beteta uztailaren 1a baino lehen.

Los usuarios de los servicios se van a renovar automáticamente, en las mismas condiciones (los usuarios fijos del comedor señalar desde septiembre o desde octubre, en su defecto supondremos que es desde septiembre). Para daros de baja o realizar cambios en algún servicio utilizar el apartado correspondiente del siguiente boletín y entregarlo antes del 1 de julio.

ZERBITZUA

ZEHAZTAPENAK

SERVICIO

DETALLES

HAURTZAINDEGI ZERBITZUA 2-10 urte

SERVICIO DE GUARDERIA 2-10 años

Ikaslearen izena eta maila.

Nombre del alumn@ y curso

Egutegi laborala Irailaren 1tik uztailaren 27ra

Calendario laboral Del 1 de setiembre al 27 de julio Irailetik aurrera A partir de septiembre Urritik aurrera

JANGELA

A partir de octubre Astean 3 egun / 3 días a la semana: (Adibidez Play and Say-ko erabileentzat / Por ejemplo, para los usuarios de Play and Say)

COMEDOR

2 bidaia

2 viajes

GARRAIOA

Goizez/De mañana Arratsaldez/De tarde Non jaso

Recogida .……………………………………… Non utzi

Entrega ………………………………..………

TRANSPORTE 4 bidaia

4 viajes

Non jaso

Recogida ……………………………………… Non utzi

Entrega ……………………………………… Baja eman nahi den zerbitzua:…………………………………………..……………

Dar baja del servicio:………………………………………………………………………. Aita edo amaren sinadura / Firma del padre o de la madre 6


Prezioak mantendu egin dira, edo ikastetxeari zerbitzua ematen dion enpresak igo dion neurri beretsuan areagotu.

HAURTZAINDEGIA GUARDERIA (0-3)

ZERBITZUEN XEHETASUNAK: 2011-2012 Información sobre los Servicios

0-1/1-2 urte / años

2-3 urte 2-3 años

ZERBITZUAK SERVICIOS

Hileko Mensual

Egun osoa / Jornada completa

198,00€

Egun erdia 5 or. / Media jornada 5 h.

156,00€

2 – 3 urte / años Haurtzaindegia / Guardería

27,00+68,00 = 95,00€

2 – 3 urte / años Eskolarrak / Régimen escolar

Jangela Comedor Hileko kuota Cuota mensual

Eguneko 4,90€ por día

Los precios del curso pasado se mantienen, o incrementan levemente en igual medida que la subida aplicada por la empresa contratada.

Autobusa Askaria Merienda

2 bidai 2 viajes

4 bidai 4 viajes

47,10€

59,00€

47,10€

59,00€

47,10€

59,00€

Eguneko 1,30€ por día

27,00€ Iraila/Septiembre: 81,00€

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA

Eskolarrak / Escolares

27,00€

Urritik-Ekainera/ De Octubre a Junio 96,00€ Astean 3 egun / 3 días por semana 58,00€

EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (3-6 ; 6-12)

Eguneko 6,10€ por día Haurtzaindegi zerbitzua 3-10 urte Cuotas año -11- kuota urtean : 52€ Servicio de Guarderia 3-10 años

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ETA BATXILERGOA EDUCACION SECUNDARIA Y BACHILLERATO (12-16; 16-18)

PSIKOTEKNIKOA PSICOTECNICO

D.B.H. (Irailetik-Ekainera De Septiembre a Junio)

27,00+52,00 = 79,00€

Haurtzaindegi egunak 5,40€ por día de guardería Iraila/Septiembre:

36,00€

81,00€

Urritik-Ekainera/ De Octubre a Junio 96,00€

BATXILERGOA (Irailetik-Ekainera De Septiembre a Junio)

60,00€

Familiako Por familia

6,00€

Eguneko 6,10€ por día

Urtean zehar egutegi eskolarra dutenentzako antolatzen ditugun ekintza eta tailerren (egutegi eskolarra dutenentzat 09:00-12:30 bitartean eskolako jai egunetan egin ohi direnak) inguruko informazio zehatza eta izen ematea ikasturtean zehar, bakoitzari dagokion unean, gauzatuko dira. La información detallada acerca de las actividades y los talleres que se organizarán durante el curso (tradicionalmente en horario de 09:00-12:30 para los días que son fiesta en el calendario escolar), así como la inscripción, se facilitaran en cada momento correspondiente del curso.

7


2011-2012 IKASTURTEAN

INFORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES

DBHko 1. MAILAra DOAZEN IKASLEEN

DE ALUMN@S QUE CURSARÁN

GURASOENTZAko INFORMAZIOA

1º DE E.S.O. en 2011-2012

Seme-alaben ikasketa-prozesuaren beste aldi bat bete egin da dagoeneko. Orain DBHri ekiteko ordua heldu zaie. Beste etapa ezberdina den arren, ikastetxe barruko koordinazioari esker, trantsizioa konturatu gabe egiten dute ikasleek.

Nuestros jóvenes han superado una nueva etapa de su proceso académico y vital. Les ha llegado el momento de dar el paso a la ESO. A pesar de ser una etapa distinta, gracias a la coordinación interna del centro, esta transición la realizan año tras año, con nuestra ayuda, de modo totalmente natural y espontáneo.

Idazki honen bidez, zuen lasaitasunerako, oinarrizko eta beharrezkoa den informazioa helarazi nahi dizuegu. Informazio hau guztia eta idazki hau berau ere, gure web gunean duzue gaurtik aurrera “Azken berriak” atalean.

Por medio de esta circular y para vuestra tranquilidad, os damos la información que ahora es precisa y necesaria para el comienzo del nuevo curso. Además, esa información y esta misma circular la podéis consultar en nuestra web en el apartado de “Últimas noticias”.

1. 2011-2012 ikasturtearen lehen eguna, irailaren 6a izango da. Egun horretan goizeko 10etatik aurrera aurkezpena izango da. Agendak banatu egingo ditugu orduantxe eta eurek boligrafo bat baino ez dute ekarri behar. Klaseak 7an hasiko dira goizeko 08:00etan. 2. Liburuak eskolan hartzeko aukera duzue, orain dela gutxi banatu zaizkizuen zirkularraren bitartez, eta, nahiago duenak kanpoan ere eros ditzake edota lortzen badu, aurreko urteko ikasleei eskatu. Liburuen zerrenda web gunean (www.elkarhezi.com) ere aurki dezakezue. 3. Ikasleek ezagutuko dute Bigarren Hezkuntzako eskola, Zuzendaritzako kide batek lagunduta, ekainaren 23an bisita egingo dutelako. 4. Irailean bertan gurasook tutoreekin egingo duzue bilera bat eta orduan ikasturtea garatzeko behar den gainerako guztia argituko dugu. 5. Hala ere, edozein zalantza edukiz gero, zuzendaritzakoak uztailak 18a arte aldizka ikastetxean izango gara, beraz, elkarrekin geratzeko behar duzuenerako guregana zuzendu zaitezkete telefonoz (943782870-943780511) edota e-postaz (idazkaritza@elkarhezi.com). Beste barik, uda gozoa igarotzea opaz, adeitasunez agurtzen zaituztegu. Eskerrik asko!

1. El día 6 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, tendrá lugar la presentación del curso para los alumnos. Ese día les repartiremos las agendas y se les dará la información precisa. Ellos solamente tendrán que traer un bolígrafo. Las clases comenzarán el día siguiente a las 08:00 de la mañana. 2. Los libros los pueden adquirir en la misma escuela, mediante la circular que se os ha enviado, o también fuera de la misma por vuestra cuenta, bien comprándolos, o mejor aún, en los casos en que sea posible, solicitándolos a los alumnos de cursos pasados. La lista de los libros que el próximo curso van a necesitar la pueden encontrar también en nuestra web (www.elkarhezi.com) 3. Vuestros hijos e hijas conocerán el edificio y las instalaciones de Secundaria, gracias a una visita que realizarán el día 23 de junio, acompañados de un miembro de la Dirección. 4. En el mismo septiembre tendrá lugar una reunión con los tutores en la que recibiréis el resto de información pertinente para desarrollar el curso con total garantía. 5. De todos modos, a intervalos, la dirección trabaja in situ al menos hasta el 18 de julio, si tenéis alguna consulta que realizar, duda, etc, estaremos a vuestra disposición, pero antes contactad con nosotros a través del teléfono (943782870-943780511) o por correo electrónico (idazkaritza@elkarhezi.com). Sin más, esperando que el verano sea agradable para todos, recibid un cordial saludo. ¡Muchas gracias! La Dirección de ELKAR HEZI

ELKAR HEZIko Zuzendaritza

8


Familia agurgarriak : Azkeneko ikasturteetan bezala, Elkar Hezi Ikastetxearekin elkarlanean, Play & Sayk zuen seme-alabek eskolaz kanpoko ingeleseko ekintzetan parte hartzeko aukera ematen dizue, urritik aurrera, Haur Hezkuntzako 1go kurtsotik aurrera . Taldeak mailaka banatuko dira. Gure lana Elkar Hezi Ikastetxean, ikasleen ingelesaren jarduera praktikoa hobetzeko gaitasuna indartzea da. Erabiltzen den metodologiak, garrantzi handia ematen dio hizkuntzaren erabilera praktikoari, ariketa oso ludikoak eta komunikatiboak erabiliaz, horrela klase dibertigarriak lortuaz. Honez gain, nahi dutenek azterketa ofizialetara aurkezteko aukera edukiko dute, Cambridge tituluak eskuratzeko. Ekintza honek astean bitan eta txandakako ostiraletan izango da eguerdiko kasuetan eta ordu eta laurdeneko saioetan arratsaldean. Hileko 38 €ko prezioa izango du, gehi 28 € kurtso osorako materialengatik. Gure ustez, honako hau oso aukera ona duzue gaur egungo gizartean ingelesaren erabilera ezinbestekoa dela pentsatzen duzuen eta gaitasun hori seme-alabengan ohi baino gehiago indartu nahi duzuenentzat. Zuen seme-alabek ekintza hauetan parte hartzeko interesatuak daudenentzat, zirkular honen azal-hegalean azaltzen diren datuak bete eta ikastetxeko idazkaritzan utzi ditzakezue, uztailaren 1a baino lehen. Ekintza hauetaz datu gehiago jakin nahi izanez gero, gurekin harremanetan jarri zaitezkete 943 76 26 29/ 943 46 93 73 telefonoan. Besterik gabe, har ezazue gure agurra.

…………………………………………… ….

… ……………………………………………..

2011/2012 IKASTURTEAN NIRE SEME-ALABAK EKINTZA HONETAN PARTE HARTZEA NAHI DUT:

Play & Say IKASLEAREN IZEN/ABIZENAK:_____________________________________________ TELEFONOA: __________________

EGUNGO KURTSOA: ________________

POSTA ELEKTRONIKOA: __________________________________________________ ORDUTEGIA: □ EGUERDIA

□ ARRATSALDEA

KONTU KORRONTEA: ____________________________________________________ KONTUAREN TITULARRA:__________________________________________________

9


Estimadas familias: Al igual que en el curso anterior, en colaboración con Elkar Hezi Ikastetxea, Play & Say os ofrece la posibilidad de que vuestr@s hij@s participen en las actividades extraescolares de inglés que se vienen organizando en el colegio. La oferta va dirigida a todos los alumnos/ as, desde 1º de Infantil en adelante, comenzando el próximo mes de octubre en horario de mediodía y/o tarde. Los grupos se dividirán por niveles. Nuestro trabajo en Elkar Hezi Ikastetxea se centra en potenciar la capacidad del alumnado para hacer un uso práctico del inglés. Las clases se realizarán por medio de una metodología lúdica y comunicativa con el objetivo de reforzar el aspecto oral del idioma. Se realizarán reuniones trimestrales con las familias. Además los alumnos/ as tendrán la oportunidad de presentarse a exámenes oficiales de Cambridge. Las actividades se distribuirán en dos horas semanales con viernes alternos en el caso del mediodía y de hora y cuarto dos días a la semana en el caso de la tarde y tendrán un precio de 38 euros mensuales más 28 € de materiales para todo el curso. Consideramos que ésta es una buena oportunidad para tod@s aquell@s que sois conscientes de la importancia que el dominio del inglés va a tener en la sociedad que les va a tocar vivir a vuestros hij@s. y que queréis reforzar más de lo ordinario este ámbito educativo. Aquellos que estéis interesados en que vuestro hij@ participe en estas actividades, podéis rellenar la solapa inferior de esta circular y entregarla en la secretaría del colegio antes del día 1 de julio. En caso de tener cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros en el número de teléfono 943 76 26 29/ 943 46 93 73. Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

…………………………………………… ….

… ……………………………………………..

DESEO QUE MI HIJ@ PARTICIPE EN ESTA ACTIVIDAD EL CURSO 2011/2012:

Play & Say NOMBRE DEL ALUMN@: ___________________________________________________ TELÉFONO.: __________________

CURSO ACTUAL: ___________________

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________ HORARIO PREFERENTE: □ MEDIODÍA

□ TARDE

NÚMERO DE CUENTA: ____________________________________________________ TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________________________________

10


SAME

HAMA

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN)

( HEZKUNTZAREN ALDEKO MUNDUKO EKINTZA ASTEA)

Azken urteetan bezala aurten ere Hezkuntzaren Aldeko Mundu kanpaina ospatu dugu apirilean zehar. Nahiz eta aurrerapenak lortu, mundu mailan oraindik 72 milioi haurrek ez dute eskolatzeko aukerarik eta 774 milioi heldu analfabeto dago. Egoera tamalgarri honen alderdirik latzena emakumeek pairatzen dute. Izan ere, 72 milioi haur horietatik, % 54a neskak dira, eta munduko heldu analfabetoen bi heren emakumeak dira.

Como en años anteriores, durante este curso también hemos celebrado durante el mes de abril la Campaña Mundial por la Educación. A pesar de los avances que se han logrado en los últimos años, la situación es aún desgarradora: hay 72 millones de menores sin posibilidad de ser escolarizados y 774 millones de adultos siguen siendo analfabetos. Además la peor parte se la llevan las mujeres, ya que el 54% de los menores no escolarizados son niñas y dos tercios de los adultos analfabetos, mujeres. Por todo ello, el tema central sobre el que hemos trabajado esta última campaña ha sido la educación de niñas y mujeres, con el fin de defender el derecho a la educación que les pertenece y para revindicar la igualdad entre géneros.

Horregatik, HAMAren bitartez landu dugun gaia nesken eta emakumeen hezkuntza izan da, emakumeek kalitatezko hezkuntza izateko eskubidea defendatzeko, eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna aldarrikatzeko. Aurtengo kanpainaren leloa "Hezkuntza ez da txantxa" izan da. Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasle guztiek (batxilergoa barne) astean zehar, gaiarekin loturiko hainbat jarduera burutu dituzte.

El lema de este año ha sido “La educación no es un cuento”.

Balioak lantzen

Tanto los alumnos de primaria como los de secundaria (incluidos los de bachiller) han participado en la semana de acción realizando distintas actividades.

TRABAJANDO VALORES

Kanpaina honen helburua nazioarteko komunitateko agintariei beraien agendan hezkuntzari lehentasuna ematea da eta 2000. urtean sinatutako akordioaren arabera, 2015erako guztiontzako Hezkuntzaren helburuak bete behar dituztela gogoraraztea.

El objetivo de dicha campaña es que los mandatarios de las comunidades de las distintas naciones, incluyan la educación en sus agendas como tema prioritario, además de hacerles recordar que según el acuerdo que firmaron en el 2000, para el año 2015 se tienen que cumplir los objetivos con respecto a la educación para todos.

Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza Asteak (HAMA) egoera bidegabeei aurre egiteko herritarren konpromiso aktiboa eta erantzukizun-zentzua sustatu nahi du haur, gazte eta helduengan, errealitate hori aldatzeko. Hezkuntzaren bidez bidegabekerien ondorioak eta bereziki, horien kausak azaldu behar dira.

Dicha campaña, quiere sensibilizar a niños, jóvenes y adultos a comprometerse activamente y desarrollar el sentido de la responsabilidad para hacer frente a las injusticias y cambiar la realidad. Deben de ser conscientes de las causas y las consecuencias producidas por las injusticias a través de la educación

Ekainean zehar ikastetxean egin diren azterketetan aurkeztutako ikasle kopurua ematen dugu hemen. Azterketa zuzenketak udan zehar egingo dira eta diplomak ikastetxera bidaliko dituzte.

A lo largo de Junio se han ido realizando en el colegio los exámenes de Cambridge. Os detallamos a continuación el número de exámenes realizados en cada nivel. Las correcciones de los exámenes se realizarán durante el verano y mandarán los diplomas al centro.

STARTERS: 6 ikasle. MOVERS: 13 ikasle. FLYERS : 9 ikasle. KET: 4 ikasle PET: 4 ikasle ikastetxekoak eta 2 kanpokoak. 6 ikasle guztira. FIRST: 13 ikasle ikastetxekoak eta 2 kanpokoak. 15 ikasle guztira.

STARTERS: 6 alumnos. MOVERS: 13 alumnos. FLYERS: 9 alumnos. KET: 4 alumnos. PET: 4 alumnos del centro y dos alumnos de un centro ajeno. 6 alumnos en total. FIRST: 13 alumnos del centro y dos alumnos de un centro ajeno. 15 alumnos en total

11


GESTIĂ“N DEL SERVICIO

Jangela Zerbitzuko I. Gure gestioa eraginkorra izateko honako puntu hauek azpimarratu eta zehaztu egin behar ditugu : 1.Jangelako hutsegiteengatik diru-itzulera. Hurrengo hileko erreziboan hutsegiteei dagokien dirua osorik deskontatuko da, betiere honako bi baldintza betez gero : a.Hileko bazkari kopuruaren %30a baino gehiago badira. b.Hutsegite-eguneko goizeko 09:30ak baino lehen Sarrera nagusian edo telefonoz deituz (943780511) komunikatzea. Komunikatu egin beharko da gainera, faltako den egun guztietan, egun hauek jarraian izan arren, edota, jakinez gero, zehaztu zer egun tartetan ez den etorriko bazkaltzera (azken hau ea ezinezkoa da adibidez gaixotasunaren kasuan). 2.Jangelaren erabilera eguneko : a.Dagokion eguneko goizeko 09:30ak baino lehen , Sarrera nagusian edo telefonoz deituz (943780511) komunikatu behar da. b.3 egunetarako bazkaltzeko izena eman dutenak (Play and Say egunak‌) finko gisa hartuak dira, eta beraz, bakarrik komunikatu behar dute ez etortzekotan (1. b puntua) 2.Menu bereziak : Lege-berme guztiak izan ditzagun eta umeen osasun-zaintza hobetze aldera, jaki mota batzuekin arazoak dituzten umeen kasuan, dagokion gurasoek osasunagiria ekarri behar dute, non arazo zehatza azalduko baita. II.HAURTZAINDEGIAN: 1.Bazkariak : Umea bazkaltzen geldituko den ala ez, egunero komunikatu behar zaio harrera egiten duen irakasleari edota telefonoz (943718272) goizeko 09:30ak baino lehenago. 2.Askariak : Umea askaltzen geldituko den ala ez, egunero komunikatu behar zaio harrera egiten duen irakasleari edota telefonoz (943718272) eguerdiko 14:30ak baino lehenago. III. Hiru urteko haurrek, bazkal osteko loa egin ahal izateko zerbitzua dute. Horretarako, berariazko monitorea dago. Honek, umeak bazkaldu, lo eta egonaldia zelan egiten duen tutoreari komunikatzen dio, eta beraz, irteeran informazio hori jasotzeko aukera ere badago. IV.Bazkaldu ostean, arratsaldeko eskola hasi bitartean, berariazko eskolaz kanpoko ekintzaren batean ez dauden ikasleak, gimnasioan egongo dira ekintza ludikoak eginez. Bi monitore izango dira beraiekin. Edozein arazo, zalantza edo galdera edukiz gero, mesedez, lasai asko jarri gurekin harremanetan eta argitzen/konpontzen saiatuko gara.

12


DE COMEDOR

Kudeaketa I. Para que nuestra gestión sea lo más adecuada y eficaz posible, es preciso que subrayemos y concretemos algunos aspectos a tener en cuenta: 1. Devolución por ausencias de comedor: Se descontará en el recibo del mes siguiente el importe completo correspondiente, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: a.Que las ausencias superen el 30% de las comidas. b.Que la ausencia sea comunicada con la suficiente antelación: antes de las 09:30 del día en cuestión en la Recepción o llamando por teléfono (943780511). Esta comunicación de ausencia al comedor se tendrá que realizar todos los días incluso cuando las faltas sean en días consecutivos, seguidos. Lógicamente, si de antemano se conociera el número de días en que no acudirá al comedor (cosa difícil por ejemplo en. caso de enfermedad), bastaría con comunicar una sola vez con antelación tal periodo de días. 2. Uso del comedor en días sueltos: a.Es necesario comunicarlo antes de las 09:30 del día en cuestión en la Recepción o llamando por teléfono (943780511). b.Los apuntados para 3 días (Play and Say...), son considerados fijos y solamente precisan aviso si no van a acudir (Punto 1.b) 2. Menús especiales: Para funcionar con todas las garantías legales, y mejorar la seguridad en el cuidado de la salud de nuestr@s hij@s, en el caso de aquell@s que tengan algún tipo de intolerancia alimenticia, es preciso que se aporte al colegio el correspondiente certificado médico, detallando el problema concreto. II. GUARDERÍA : 1. Comidas : Cada día antes de las 09:30, se tendrá que comunicar si el niño o la niña comerá o no en la escuela, bien haciéndoselo saber a la educadora que recoge al niño o bien por teléfono (943718272). 2. Meriendas: Cada día antes de las 14:30, se tendrá que comunicar si el niño o la niña merendará o no en la escuela , bien haciéndoselo saber a la educadora que recoge al niño o bien por teléfono (943718272). III. L@s niñ@s de tres años, podrán disfrutar del servicio de siesta tras la comida. Una monitora específica se encarga de este servicio, y también de comunicar a l@ tutores, como han comido, dormido … para que este/a a su vez pueda informar a los padres a la salida si así lo requieren. IV. Después de comer, y hasta el comienzo de la actividad lectiva de la tarde, l@s alumn@s que no estén apuntados a ninguna actividad extraescolar (Inglés …), estarán en el gimnasio realizando actividades lúdicas bajo la supervisión de dos monitores. Ante cualquier duda, problema, pregunta que os pudiera surgir, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, para que, en la medida de lo posible, podamos aclarar y solucionar todo aquello que fuera preciso.

13


MUNDU GARAIKIDERAKO ZIENTZIA. Ikerketa lana. Batxilergoko 1.go mailan lantzen den Mundu Garaikiderako Zientziak ikasgaian, ikasleek Zientzia eta Teknologiarekin lotura zuzena duen eta beraien interesekoa den gai bat oinarritzat hartuz, ikerketa lan bat burutu behar izan dute . Lanak CEDRO-k (centro español de derechos reprográficos) Espainiako autonomia-erkidego guztietako DBHko,batxilergoko eta erdi-mailako heziketa-zikloetako ikasle eta irakasleei zuzendutako lehiaketa betera aurkeztu genituen. Guztira 3144 lan aurkeztu dira eta gure ikasleen artean sariturik egon ez den arren (etapa bakoitzeko 3 sari baino ez dituzte ematen), lehen hamar sailkatuei epaimahaikoek aipamen berezia die eta horien artean batxilergoko 1.go mailako diren Aurea Iñurritegi, Leire Igartua eta Xabi Barinagarrementeria-k “Irrati saioa” izenpean aurkezturiko lana aurki dezakegu. Sarituak edo eta aipamen berezia jaso duten lanak ikusgai ditugu www.esdelibro.es web orrialdean. ZORIONAK!

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO, Trabajo de investigación. En la asignatura de Ciencias para el mundo Contemporáneo que se cursa en primero de bachillerato, los alumnos/as han realizado un trabajo de investigación sobre distintos temas, todos ellos relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Dichos trabajos, los hemos presentado a un concurso que CEDRO (centro español de derechos reprográficos) organiza para estudiantes y docentes de ESO, bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio de todas las comunidades autónomas del Estado Español. Los trabajos premiados y los que han obtenido la mención especial por parte del jurado, los podemos ver en la página web www.esdelibro.es . ¡FELICIDADES!

14


Euskal Soin Jarduerak antolatzen duen Herri Mailako Herri Kirol Topaketan hartu zuten parte 3. eta 4. mailako ikasleek. Ekintza ekainaren 14an, goizez, ospatu zen plazan. Antzinatik tradizioa duten joko eta jolasetan aritzea eta ikasleen arteko harremanak bultzatzea izan dira, besteak beste, ekimen honen helburuak.

LHko 5 eta 6. maila eta DBHko ikasleek urtarrilean Rafael Godoy Psikologo-Sexologoaren eskutik Heziketa Afektibo Sexualaren inguruko bosna saio izan zituzten. Batxilergoko ikasleek berriz Emaize taldekoekin aritu ziren. Saio hauetan zehar, ikasleen garapen eta interesei egokituta, neska-mutiko eta nerabeek dituzten afektibitate mailako premiak eta sexualitate arloko kontzeptuak eta zalantzak jorratu eta argituko ziren. Bide horretan lagungarria ere bada proiektuaren aurkezpenean gurasoek parte hartzea, bertan, proiektua ezagutzeaz gain, beste hainbat argibide lagungarri ematen baitira. Aurten, LHko 5 eta 6.maila eta DBHko gurasoak, urtarrilaren 12an garatu zuten aurkezpen-saio hori. Programa bukatutakoan, beste bilera bat izango zuten, aurtengo saioen eta emaitzen balorazioak komentatzeko. Txostenak ere, nahi duenak eskuragarri ditu.

Los alumnos de 3º y 4º curso participaron en los Encuentros de Herri Kirolak que organiza Euskal Soin Jarduerak. Dichas actividades se celebraron el 14 de junio. Conocer, practicar y fomentar los diferentes juegos de Herri Kirolak y profundizar en las relaciones de los alumnos, fueron algunos de los objetivos diseñados para esta jornada.

El alumnado de 5º y 6º de Primaria y de ESO desarrolló 5 sesiones sobre Educación Afectivo Sexual a principios de enero con el Psicólogo-Sexólogo Rafael Godoy, y los de Bachillerato de la mano del equipo de Emaize. El objetivo de estas sesiones es el de trabajar y aclarar los conceptos y dudas sobre la sexualidad y necesidades afectivas que tienen jóvenes y adolescentes, adaptándolas a la evolución, intereses y proceso de maduración de cada grupo. En este proceso es muy importante la participación de los padres y madres de 5º y 6º de primaria y de ESO, en la presentación del proyecto que este curso tuvo lugar el 12 de enero, pues además de conocerlo, se dan pautas que sirven de ayuda en casa. Más adelante, se os convocó a otra reunión, para comentar los resultados y valoraciones de este curso. Los informes que recogen tales valoraciones están a disposición de toda aquella familia interesada en los mismos.

15


ESKOLA AGENDA 21: ENERGIA Bigarren Hezkuntza Eskolako Agenda 21 ikastetxeei zuzendutako ingurumen-hezkuntzako programa parte hartzailea izanik(ikasle,irakasle eta gurasoak parte hartzen dutelarik), Elkar Hezi ikastetxeak dagoeneko 6 urte daramatzagu proiektuan murgilduta. Gure eguneroko jardunean ingurunea errespetatuz bizitzea lortu nahi dugu. Horretarako, garapen jasangarria zer den ulertu eta bide horri jarraituz bizitza sustatzen saiatzen gara. Ikasturte bakoitzean, gai bat ardatz modura hartuz ikastetxearen diagnostikoa egiten da, curriculuma aztertu eta egokitu eta norberaren eta herritarren ohituren inguruko hausnarketak egiten dira, egoera hobetzeko ekintza plan bat burutuz eta udal pleno batera proposamenak eramanez. ENERGIA da aurtengo ikasturtean lantzen aritu garen gaia. Hau bideratzeko Ingurumen Batzordea eratu zen ikastetxean eta ikasle eta irakasleak elkarlanean aritu gara ikasturtean zehar. 2010-2011 ikasturtean EA21 prozesutik bideratu diren “praktika on” deritzegunen artean, bat azpimarratzea nahiko genuke oraingoan, zirkularrak posta elektronikoaren bidez jasotzeko aukera Bigarren Hezkuntzan eskaintzearena hain zuzen ere. Erantzun benetan bikaina izan du ekimenak eta zirkularren banaketan erabiltzen zen paperaren kontsumoa erdira jaistea lortu dugu guztion artean. Emaitza ikusita, HH eta LHn eskaintza bera egiteko asmoa dugu hurrengo ikasturteari begira. ZORIONAK!

AGENDA ESCOLAR 21: ENERGÍA Agenda Escolar 21, se trata de un proyecto educativo en el que participamos desde hace ya seis años. Esta iniciativa busca fomentar la sostenibilidad y al mismo tiempo la participación de toda la comunidad escolar (alumnos/as, padres/madres y profesorado). Lo que queremos es vivir en armonía con el medioambiente. Para ello, necesitamos entender qué es el desarrollo sostenible e intentamos por ello fomentar valores que nos permitan vivir de forma coherente y respetuosa con nuestro entorno. Cada curso escolar escoge un tema central para realizar un diagnóstico, analizando y adaptando el currículo y reflexionando sobre las costumbres propias y de los oñatiarras. A partir de esta información, se pasa a hacer un plan de mejora del que salen propuestas concretas que se presentan a un pleno municipal. El tema trabajado durante este curso ha sido: “la ENERGÍA”. Para coordinar el proyecto, hemos creado una Comisión Medioambiental en la que participaban tanto alumnos/as de diferentes cursos, así como dos profesoras. La colaboración e intercambio de ideas y experiencias ha sido una de las características de este proyecto. Entre las “buenas prácticas” llevadas a cabo por el proyecto EA21 durante el curso 2010-2011, queremos destacar una en esta ocasión. En este curso por primera vez, hemos ofrecido la opción de recibir las circulares por correo electrónico. La propuesta se ha acogido de forma excepcional, y así entre todos hemos logrado reducir a la mitad el papel que se utiliza en el reparto de circulares. Ante el resultado obtenido, tenemos la intención de hacer la propuesta también a Infantil y Primaria ¡FELICIDADES!

16


DBH4koen irteera Donostiako Justizia Auzitegira Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarekin batera justizia administrazioaren sustapena hezkuntza arloan, sistema judizialaren egitura, egiteko eta funtzionamendu erregimenera hurbiltzea eta zuzenean ezagutzea sustatzen ari dira orain dela urte batzuetatik. Hori dela eta Sail horiek bisitaldi gidatuak antolatzen dituzte Justizia Jauregietara, epaiketa batean egotea barne. Aukera hau aprobetxatuz, ikastetxeko DBH4ko ikasleek maiatzaren 5ean eta Donostiako Justizia Jauregia bisitatu zuten eta epaiketa ikusteko aukera izan zuten.

Salida de los de 4º de la ESO al Palacio de Justicia de San Sebastián El departamento de Educación, Universidades e Investigación, junto al de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, están promocionando durante años la Administración de Justicia en el ámbito educativo, mediante el acercamiento y conocimiento directo de la estructura, funciones y régimen de funcionamiento del Sistema Judicial. Por ello, también en este año escolar, se han organizado unas visitas guiadas a los Palacios de Justicia de los tres Territorios, incluyendo en la misma la asistencia a un juicio. Aprovechando esta oportunidad, los alumnos de 4º de la ESO, visitaron el día 5 de mayo al Palacio de Justicia de San Sebastián y tuvieron la oportunidad de asistir a un juicio y de el Palacio de Justicia.

Drogamenpekotasun prebentzio unibertsalaren inguruan programa bat landu da 2. hiruhilabetean zehar DBHko 3. eta 4. mailetako eta Batxilergoko 1. mailako ikasleekin . Horrez gain, nahi izan duten gurasoekin apirilak 13an egin genuen horren inguruko saioa. DBH-ko ikasleen kasuan AGIPAD (Ikerketa eta Drogen Abusuaren Prebentziorako Gipuzkoar Elkartea) taldeko profesional baten laguntzaz, ikasleek dinamika batzuk jorratu dituzte droga edo sustantzia ezberdinen alderdi espezifikoa eta kontsumoaren funtzionalitatea eta baliogarritasuna aztertzeko . 2. eta 3. mailan alkohola eta tabakoa eta 4. mailan kannabisa izan dira landu dituzten sustantziak . Bestaldetik, eta saio hauek egin ondoren, geletako tutoreak kontsumoaren alderdi inespezifikoez arduratu dira: publizitatearen eraginaz, talde presioaz eta guraso eta semeen arteko harremanetaz , besteak beste. Batxilergoko ikasleei dagokionez AGIPADeko teknikaria izan da programaren eragile nagusia, adin honetako gazteengan kontsumoaren errealitatea beste bat delako. Maila honetan batez ere, alkohola eta kalamuaren inguruko arriskuen murrizpen tailerrak garatu dira.

A lo largo del segundo trimestre se trabajó un programa sobre prevención universal de drogodependencias con los alumnos de 3º y 4º de ESO, así como con los de 1º de Bachillerato . Este curso también los padres que quisieron participaron el día 13 de abril en una sesión sobre el mismo tema. En el caso del alumnado de ESO se realizaron una serie de dinámicas con la ayuda del profesional de AGIPAD (Asociación Guipúzcoa de Investigación y Prevención del Abuso de Drogas ) en las que se abordaron los aspectos específicos del consumo de sustancias concretas y se analizaron la validez y funcionalidad del mismo . Las sustancias trabajadas fueron el alcohol y el tabaco con los alumnos de 2º y 3º, siendo el cannabis la sustancia a analizada en 4º. Por otro lado, y tras realizar estas sesiones, fueron los tutores quienes siguieron trabajando los aspectos inespecíficos del consumo como la influencia de la publicidad, la presión del grupo y las relaciones padres-hijos entre otros. Con respecto a los alumnos de Bachillerato, y debido a que la realidad del consumo es otra, sfue el técnico de AGIPAD quien llevó a cabo el taller centrado en la reducción de riesgos en los consumos de alcohol y cannabis.

17


LEHEN ZIKLOA

PRIMER CICLO

1go mailakoak Natur eskolan Oñati herria landu dute eta 2. mailakoak Tokillora joan ziren ura gaia lantzera Natur Eskolarekin elkarlanean.

Los alumnos de primero de Primaria han trabajado el pueblo y los alumnos de segundo han ido a Tokillo para trabajar el tema del agua en colaboración con Natur Eskola.

BIGARREN ZIKLOA

SEGUNDO CICLO

Maiatzaren 4an, goizez, 4. mailako ikasleak, Natur eskolara joan ziren landareei buruz eta hauek inguratzen dituzten ekosistema txikiei buruz gehiago ikasteko. Bertan, landareen funtzioak, bizi-zikloa, atalak, etab. ikasi zituzten. Inguruko basotik zehar ibilalditxo bat egiteko aukera ere izan zuten eta Euskal Herriko landareen hostoak jaso, gero, herbario bat osatu ahal izateko.

El 4 de mayo por la mañana, los alumnos de 4º fueron a "Natur Eskola" para aprender más sobre las plantas y el pequeño ecosistema que los rodea. Allí, estudiamos sus diferentes funciones, su ciclo de vida, las partes que las componen, etc. También, tuvieron ocasión de dar un paseo por el bosque de alrededor y recolectar hojas de plantas del País Vasco para más tarde poder elaborar un herbolario TERCER CICLO

HIRUGARREN ZIKLOA

Los días 19 y 20 de mayo los alumnos de 5º y 6º de primaria estuvieron en el albergue de Bertiz, en Narrarte. El primer día visitaron las cuevas de Zugarramurdi y el museo de las brujas. El 2º día practicaron rafting en el río Errobi.. Nos hizo muy buen tiempo y se lo pasaron muy bien.

Maiatzak 19-20an, LHko 5. eta 6.mailakoek Narbarten dagoen Bertizko aterpetxean 2 eguneko egonaldia egin zuten. Lehenengo egunean Zugarramurdiko kobazuloak eta sorginen museoa bisitatu zuten eta 2. egunean raftinga egin zuten Errobi ibaian. Eguraldi ona egin zuen eta neska-mutilak primeran pasa zuten. 6. mailakoek ekainak 9an goizez patinatzera joan ziren Donostiako izotz jauregira eta arratsaldez Errenteriako San Markos gotorlekua bisitatu zuten 5. mailako ikasleek ekainaren 21ean Oñatiko Suhiltzaile Etxera joan ziren eta bisita gidatu bat izan zuten bertako instalakuntza eta ibilgailuak ikusteko eta suhiltzaile taldea eta bere eginkizunak, antolaketa lanak etab. ezagutzeko. EKAINAK 1: BERTSO-JAIALDIA Ikasturtean zehar, LHko 5., 6., DBHko 1. eta 2. mailakoak, astero Bertsolaritza lantzen aritu dira. Ikasturteari bukaera borobil bat emateko, Oñatiko frontoian Bertso Jaialdian parte hartu zuten herriko beste ikastetxeetako ikasleekin batera.

El 9 de mayo los alumnos de 6º fueron por la mañana a Donostia al palacio de hielo y por la tarde visitaron el fuerte San Marcos El 21 de junio los alumnos de 5º visitaron el Parque de Bomberos de Oñati y tuvieron una visita guiada para ver las instalaciones y los vehículos y conocer al grupo de bomberos y sus funciones, la organización, etc. 1 DE JUNIO: BERTSO-JAIALDIA Los Alumnos de 5º y 6º de Primaria (junto con los de 1º Y 2º de ESO) han estado trabajando Bertsolaritza durante todo el curso. Para poder ver el trabajo realizado, nuestros alumnos participaron en una fiesta que se realizó en el frontón, junto a otros alumnos de distintos centros de Oñate.

18


ELKAR HEZIko JAIALDIA Ikasturte honetan ekainaren 3an ospatu genuen ikastetxearen jaia. Hala ere, aurreko egunetan hasi ginen ospakizunetan, izan ere, ospatu zen Bertso Jaialdiaz gain, Haur eta Lehen Hezkuntzako neska-mutikoek 2an eta 3an euren ikuskizun, bertso, dantza, abesti eta antzerkiak eskaini egin zizkiguten. Iazko moduan Haur eta Lehen Hezkuntzakoek gozatu ahal izan zuten propio ekarritako puzgarri, jolas, eta terrazan auto zein motor pedaldunen zirkuitoarekin. Aurtengo berritasunak giza-futbolina eta ohe elastkoak izan dira. Bigarren Hezkuntzako ikasle eta irakasleek egun horretan bertan, goizetik, egin zuten tradizio errotua den Iturrigorrirako irteera, non kirola, natura, jolasa eta artea uztartzen diren. Arratsaldez, behin Aretoko ikusentzunkizuna bukaturik, Sta Marinara abiatu ginen, afari-askaria hartzera eta Agurtzane Mujika eta bere musika-taldeak musika alaia eskaini ziguten.. Eguraldia ezin hobea izan zen oraingo honetan. Sta Marinan ere aurten beste berrikuntza pare bat izan genuen: oso eskertu zen kafea alde batetik, eta Batxilergoko 2. mailako ikasleei egindako omenaldi agurra, non bertsoak, bideoak eta eurentzako propio egindako irudiak izan ziren. Zorionak eta eskerrik asko antolakuntza lanetan, buru-belarri beharra eginez eta laguntza ematen jardun zenuten guztioi. Ia hurrengorako zer asmatzen dugun!

FIESTA DE ELKAR HEZI Este año celebramos la fiesta de ELKAR HEZI el día 3 de junio. Sin embargo, ya desde jornadas anteriores venían teniendo lugar actos festivos diversos: además de la “Bertso Jaia” , también el 2 tuvimos ocasión de presenciar las actuaciones musicales, de teatro, danza … de l@s alumn@s de Infantil, que tuvieron su continuación durante todo el día siguiente, con la incorporación también de lo@s de Primaria. También en esta ocasión, en Infantil y Primaria pudieron disfrutar desde el mediodía de los hinchables y juegos que se instalaron en las zonas de recreo del centro, así como del circuito de motos y coches a pedales sito en la gran terraza, así como, por primera vez, del futbolín humano y de las camas elásticas. Además de ello, desde la mañana los alumnos y profesores de secundaria realizaron ese mismo día la tradicional salida a Iturrigori, que aúna deporte, naturaleza, juegos y arte. Por la tarde, una vez finalizado el espectáculo en el Salón de Actos, nos dirigimos a Sta Marina, donde nos esperaba la merienda cena. Allí además de cenar y jugar pudimos bailar acompañados de la música de Agurtzane Mújica y su grupo. Detalle a desatacar fue el pequeño homenaje/despedida que se brindo a los alumnos de 2º bachillerato, con versos, caricaturas personalizadas... Este año, disipada cierta incertidumbre inicial, disfrutamos de un tiempo excepcional. Si el año pasado la novedad fue la cuba expendedora de sidra, este año lo ha sido el café, que muchos agradecieron. Como no, también este año zorionak eta eskerrik asko a tod@s los que participasteis en la celebraciones, y en especial a l@s organizadores/as, a l@s que estuvisteis al pie del cañón, y a tod@s los que de alguna manera colaborasteis para poder llevar a buen puerto todos los eventos organizados.

Fernan Goñi artistak egindako Batxilergoko 2. mailako ikasleen irudien adibideak.

¡A ver que se nos ocurre para el que viene!

19


OÑATI –GOIRLE ELKARTRUKEA

INTERCAMBIO OÑATI-GOIRLE Hace unos años, nos pusimos en contacto con el colegio Mill-Hill College de Holanda. A partir de ese momento empezamos a organizar un intercambio entre los dos colegios. El primero tuvo lugar en el año escolar 20062007 dando unos resultados muy satisfactorios tanto para los alumnos/as, padres/madres, profesores/as y en general para toda la comunidad educativa. Ese ha sido el motivo por el cual este año se ha realizado el segundo intercambio. Desde el 17 al 24 de octubre pudimos disfrutar de la compañía de 12 alumnos y 2 profesores holandeses, los cuales se hospedaron en las casas de nuestros alumnos/ as. Los objetivos a destacar durante el intercambio han sido el aprendizaje y mejora de la lengua extranjera y el conocimiento comparativo de las distintas culturas. Para poder llevarlo a cabo, se realizaron distintas actividades tales como un cursillo de gastronomía vasca y holandesa, salidas al monte y a las capitales de nuestras respectivas provincias … Todo esto no hubiera sido posible sin el entusiasmo, colaboración y ganas de trabajar de los padres y madres, alumnos/as y profesores/as.

Badira urte batzuk Holandako Mill-HillCollege ikastetxearekin harremanetan jarri ginela. Orain 4 ikasturte burutu genuen lehen elkartrukea eta oso esperientzia positiboa izan zen bai ikasle, irakasle, guraso eta baita ikastetxearentzat ere. Horren ondorioz aurtengo ikasturtean ere, Herberehetatik 12 ikasle eta 2 irakasle iritsi zitzaizkigun Oñatira urriaren 17tik 24ra gure ikasleen etxeetan ostatu hartu zutelarik. Elkartruke honen helburu nagusiak, ikaslea atzerriko hizkuntzaren garrantziaz eta erabilpenaz jabetzea eta era berean beste herrialdeetako kulturak ezagutzea dira. Hau aurrera eraman ahal izateko ekintza ezberdinak antolatu ziren, besteak beste, sukaldaritza ikastaroa, mendi irteera, Donostia eta Bilbo ezagutzea …, hau guztia posible izan da guraso, lankide eta ikasleen parte hartze eta prestutasunari esker.

El intercambio finalizó en Goirle (Holanda) del 27 de marzo al 03 de abril. 19 alumnos/as de primero de bachillerato y tres profesores/as tuvieron la oportunidad de llevar a cabo distintas actividades, esta vez organizadas por los holandeses. Una de las actividades a destacar fue que el diputado general de la provincia donde se ubica Goirle, tuvo la amabilidad de recibirnos y nuestros alumnos/as como agradecimiento les cantaron una canción vasca. Teniendo en cuenta que los intercambios realizados hasta ahora han sido un éxito, aunque el próximo curso no se pueda llevar a cabo por falta de alumnos holandeses, el departamento de inglés ha acordado preparar el próximo intercambio para el curso 2012-2013.

Elkartrukeak Goirlen (Herberehetan) izan zuen amaiera. Batxilergoko lehen mailako 19 ikasle eta hiru irakasle, martxoaren 27tik apirilaren 3ra bertaratu zirelarik. Bertan, hainbat ekintza ezberdin burutu zituzten eta landu beharreko proiektuari bukaera eman zioten. Aipamen berezi bezala, aurten, Goirle hiria kokatzen den probintziako diputatu orokorrak gure ikasleei harrera egin zien eta ikasleek euskal kantu bat abestu zioten. Kontutan izanda elkartrukeak orain arte izan duen arrakasta, hurrengo ikasturtean Herbeeretako ikasle kopuru txikiagatik egin ezingo den arren, laugarren elkartrukea 2012-2013 ikasturtean egitea adostuta dago.

Azken urteetan ohitura den bezala, ikasturte honen amaiera aldera ere Haur Eskolako jaia egin genuen. 160 pertsona inguruk hartu genuen parte. Aukeratu genuen eguna ekainak 17a izan zen. Jai hau zabalik dago 0-6 urte bitarteko haur eta beraien gurasoentzat. Egin genituen ekintzak:

FIESTA EN INFANTIL Como viene siendo tradición en los últimos años, al finalizar este curso escolar, celebramos la fiesta de la Escuela Infantil. Participamos más de 150 personas. El día que elegimos fue el 17 de junio. Esta celebración está dirigida a niños de entre 0-6 años y a sus padres/madres. 

 Zurrunka Taldeko Eñautek margotzea eta papi-

roflexia bere baitan txertatzen dituen ipuinkontaketa egin zuen txikienei zuzenduta.  Afari- merienda ikastetxeko jolastokian, barbakoa mundiala (16 kilo saiheski) eta guzti, gozolapiko, tailerrak ... trikitixak lagunduta Aurreko egunean eguraldi euritsua egin zuen, eta egun horretan, zorionez, ateri eta epela, eta oso ondo igaro genuen arratsaldea. Eskerrik asko denoi zuen laguntzagatik!



Las actividades que realizamos fueron: Cuenta cuentos: El klown miembro del grupo Zurrunka, deleitó a los más pequeños con un cuento en los que integró papiroflexia y pintura. Merienda-cena con gran barbacoa, piñata, etc., en la zona de recreo del colegio, acompañados con música de la trikitrixa y talleres para los niños. El día anterior hizo un tiempo ciertamente lluvioso y fresco, pero afortunadamente ese día pudimos disfrutar toda la tarde de un tiempo muy agradable, despejado y templado.. ¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y participación! 20


2011-2012ko Ikasturteko EGUTEGI LABORALA iraila/septiembre ASTL

5 12 19 26

urria/octubre

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

IGA

4 11 18 25

7 14 21 28

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

IGA

6 13 20 27

urtarrila/enero ASTL

2 9 16 23 30

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

IGA

1 8 15 22 29

martxoa/marzo ASTL

5 12 19 26

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

IGA

4 11 18 25

maiatza/mayo ASTL

7 14 21 28

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

IGA

4 11 18 25

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

IGA

5 12 19 26

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

IGA

1 8 15 22 29

ekaina/junio

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

apirila/abril

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

4 11 18 25

IGA

otsaila/febrero

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

3 10 17 24 31

3 10 17 24

1 8 15 22 29

31 abendua/diciembre

azaroa/noviembre ASTL

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

IGA

6 13 20 27

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

IGA

3 10 17 24

Ikasturte hasiera: Irailak 1 Com ienzo de curso: 1 de septiembre

uztaila/julio ASTL

2 9 16 23 30

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

IGA

1 8 15 22 29

JAI EGUNAK / DIAS FESTIVOS ZUBIAK / PUENTES Ikasturte bukaera: Uztailak 30 Fin de curso: 30 de Julio

21


Haur eta Lehen Hezkuntza (Infantil y Primaria) 2011-2012ko Ikasturteko EGUTEGIA iraila/septiembre ASTL

5 12 19 26

urria/octubre

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

IGA

4 11 18 25

7 14 21 28

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

IGA

6 13 20 27

urtarrila/enero ASTL

2 9 16 23 30

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

IGA

1 8 15 22 29

martxoa/marzo ASTL

5 12 19 26

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

IGA

4 11 18 25

maiatza/mayo ASTL

7 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

JAI EGUNAK.DIAS FESTIVOS ZUBIAK. PUENTES

6 13 20 27

7 14 21 28

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

IGA

4 11 18 25

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

IGA

5 12 19 26

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

IGA

1 8 15 22 29

ekaina/junio

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

apirila/abril

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

4 11 18 25

IGA

otsaila/febrero

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

3 10 17 24 31

3 10 17 24

1 8 15 22 29

31 abendua/diciembre

azaroa/noviembre ASTL

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

5 12 19 26

IGA

6 13 20 27

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

IGA

3 10 17 24

EGUN ERDIA.MEDIO DIA IKA S T UR T E H A S IE R A - A M A IE R A . COM IENZO-FINA L DE CURSO

22


DBH eta Batxilergoa (ESO y Bachillerato) 2011-2012ko Ikasturteko EGUTEGIA iraila/septiembre ASTL

5 12 19 26

urria/octubre

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

IGA

4 11 18 25

7 14 21 28

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

IGA

6 13 20 27

urtarrila/enero ASTL

2 9 16 23 30

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

IGA

1 8 15 22 29

martxoa/marzo ASTL

5 12 19 26

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

IGA

4 11 18 25

maiatza/mayo ASTL

7 14 21 28

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

IGA

3 10 17 24 31

4 11 18 25

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

IGA

4 11 18 25

5 12 19 26

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

IGA

1 8 15 22 29

7 14 21 28

ekaina/junio

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

1 8 15 22 29

5 12 19 26

apirila/abril

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

6 13 20 27

4 11 18 25

2 9 16 23 30

otsaila/febrero

ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

3 10 17 24 31

3 10 17 24

IGA

1 8 15 22 29

31 abendua/diciembre

azaroa/noviembre ASTL

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

IGA

6 13 20 27

ASTL ASTR ASTZ OSTE OSTI LARU

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

JAI EGUNAK.DIA S FESTIVOS

EGUN ERDIA.M EDIO DIA

ZUBIAK. P UENTES

IKASTURTE HASIERA-AMAIERA.

1 8 15 22 29

IGA

2 9 16 23 30

3 10 17 24

COM IENZO-FINA L DE CURSO

Aurkezpena, irailak 6an, DBH 1., 2., eta 3. maila 10:00etan eta eta DBH 4. eta Batxilergoa 10:30ean. Presentación el día 6 de septiembre, 1º, 2º y 3º de ESO a las 10:00, 4º de ESO y Bachillerato a las 10:30 Oharra: Batxilergoko ikasleek 1. eskola-egunetik edukiko dute ikasturteko ohiko ordutegi osoa. Nota aclaratoria:en Bachillerato desde el primer día se funcionará con la jornada ordinaria completa. 23


24

2010-11 IKASTURTEKO AMAIERAKO TXOSTENA / BOLETÍN FIN DE CURSO 2010-11  

2011-12 ikasturterako informazio baliagarriarekin. Con información útil para el curso 2011-12

Advertisement