Page 1

‫‪29‬‬

‫روز‬

‫تا پیروزی‬

‫سال اول شماره چهل و ششم‪ 15 ،‬اسفندماه‪ /‬حوت ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 6 ،‬مارچ ‪ 2014‬میالدی‬

‫بازداشت هشت تن به جرم‬ ‫تبلیغاتضدانتخاباتی‬ ‫یک گروه هشت‌نفری مخالفان مسلح دولت که مصروف‬ ‫پخش اوراق تبلیغاتی و شب نامه‌های ضد انتخاباتی در‬ ‫شهر پلخمری بودند‪ ،‬از سوی پولیس این والیت بازداشت‬ ‫شدند‪ .‬همراه با این افراد‪ ،‬صدها ورق تبلیغاتی و مقداری‬ ‫جنگ افزار نیز به دست آمده است‪ .‬فرمانده امنیه والیت‬ ‫بغالن می گوید که این گروه در تازه ترین مورد از فعالیت‬ ‫های شان چند روز پیش با پخش شب نامه ها به باشنده‬ ‫گان چند روستا هشدار داد بود که اگر در انتخابات اینده‬ ‫ریاست جمهوری شرکت کنند انانرا مجازات خواهند کرد‬ ‫‪ .‬به گفته او‪ ،‬این گروه در این شب نامه ها همچنان نیروهای‬ ‫امنیتی افغان را اجیر خطاب کرده بودند و همچنان از مردم‬ ‫خواسته بودند که فرزندان شانرا از صفوف پولیس محلی‬ ‫بیرون کنند ‪ .‬جنرال امین اهلل امرخیل فرمانده امنیه والیت‬ ‫بغالن میگوید که این افراد شب گذشته در حالیکه در یک‬ ‫خانه در حسین خیل شهر پلخمری مصروف طرح ریزی‬ ‫برنامه های تخریبی بودند از سوی کارمندان مدیریت‬ ‫مبارزه با تروریزم فرماندهی امنیه بغالن همراه با صدها‬ ‫ورق تبلیغاتی‪ ،‬سه میل کالشینکوف و یک عراده موتر‬ ‫«هایلکس» بازداشت گردیدند ‪.‬‬

‫رویة ‪3‬‬

‫عالمان دین ازنیروهای‬ ‫مسلححمایتکنند‬

‫رویة ‪4‬‬

‫کرزی در پایان‪ ،‬قبر‬ ‫مردم‌ساالریمی َ‬ ‫‌کند‬

‫سرمقاله‬

‫معشوقهمین‌جاست‪،‬بیایید‬ ‫بیایید‪...‬‬

‫زلمی رسول و اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬در سومین‬ ‫مناظرۀ طلوع میان سه نامزد(دکتر عبداهلل عبداهلل‪،‬‬ ‫اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬زلمی رسول)‪ ،‬در پاسخ به‬ ‫این پرسش که احیان ًا اگر پیروز شدند‪ ،‬نخستین‬ ‫سفرشان به کجا خواهد بود؟ گفتند که به مکۀ‬ ‫مکرمه خواهند رفت‪.‬‬ ‫این دو نامزد‪ ،‬به گونه‌یی خود را جدا از ایدیولوژی‬ ‫مردم احساس می‌کنند و انگار‪ ،‬به دنبا ِل پر کرد ِن‬ ‫این خالی خویش هستند تا مردم بر آنان باور کنند‬ ‫و بتوانند اندکی رأی بگیرند‪.‬‬ ‫آنان شاید از زنده‌گی پر از شادمانی‪ ...‬ادامه رد ‪2‬‬

‫به استان‌دار بلخ وعده سپرد‬

‫بهبرگزاریانتخاباتشفاف‪،‬کمکمی‌کنیم‬ ‫نگرانی‌های رهبرا ِن توان‌مند و پرنفوذ‬ ‫و پرکارِ افغانستان را نادیده نمی‌گیرند‬ ‫و می‌خواهند برای بهبودی وضعیت‬ ‫ایندۀ افغانستان‪ ،‬از آنان کمک جسته‪،‬‬ ‫نگرهای آنان را جدی بگیرند و به‬ ‫نگرانی‌های‌شان‪ ،‬پاسخ بدهند‪.‬‬ ‫تعهد آمریکا با والی بلخ‪ ،‬برای کمک‬ ‫به برگزاری عادالنۀ انتخابات‪ ،‬بیان‌گر‬ ‫این است که آمریکا‪ ،‬هنوز چشم به‬ ‫پی‌ریزی دموکراسی در افغانستان‪ ،‬البته‬ ‫با چهره‌های برتر و کارا و مدبر دارد‪.‬‬ ‫نیاز دموکراسی در افغانستان‪ ،‬این است‬ ‫که چهره‌های خوب‪ ،‬کارا‪ ،‬موفق و‬

‫جيمز كننگهم‪ ،‬سفیر ایاالت متحدۀ‬ ‫آمریکا‪ ،‬در دیدار با عطا محمد نور‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫جمعیت‬ ‫استان‌دار بلخ و رییس اجرایی‬ ‫اسالمی افغانستان‪ ،‬به او وعده سپرد که‬ ‫آمریکا‪ ،‬به برگزاری انتخابات شفاف‪،‬‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫سفیر ایاالت متحدۀ آمریکا با عطا محمد‬ ‫نور‪ ،‬در این دیدار‪ ،‬روی موضوعات‬ ‫انتخاباتی و نگرانی‌های پیش رو بحث‬ ‫کردند و در پاسخ‪ ،‬سفیر ایاالت متحدۀ‬ ‫آمریکا‪ ،‬به استان‌دار بلخ‪ ،‬وعدۀ کمک‬ ‫به برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه‬ ‫را سپرده‪ ،‬گفت که می‌خواهند انتخابات‬

‫‪ 1393‬با آرامش‪ ،‬شفافیت و در فضای عادالنه برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عطا محمد نور‪ ،‬در این دیدار‪ ،‬روی مسالۀ بحث‌برانگیز‬ ‫پیمان امنیتی کابل – واشنگتن نیز حرف زدند‪.‬‬ ‫از عطا محمد نور‪ ،‬به عنوا ِن «پادشاه‌ساز» در رسانه‌های‬ ‫جهانی و داخلی یاد می‌شود و گفته می‌شود که نقش‬ ‫او‪ ،‬برای آورد ِن حکومت اصالحات و هم‌گرایی‪ ،‬خیلی‬ ‫ارزش‌مند و سازند‌ه است‪.‬‬ ‫شهروندا ِن افغانستان‪ ،‬به دنبال بهبودی اوضاع امنیتی‪،‬‬

‫اقتصادی‪ ،‬بازسازی‪ ،‬نوسازی‪ ،‬فرهنگ‌پروری و‬ ‫سرمایه‌گزاری در بلخ با مدیریت عطا محمد نور‪،‬‬ ‫می‌خواهند که تمامی افغانستان‪ ،‬از این والیت‬ ‫و مدیریت استان‌دارِ بلخ‪ ،‬الگو برداری کنند و‬ ‫به‌سوی پیش‌رفت‪ ،‬حرکت کنند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬دیدار سفیر ایاالت متحد آمریکا‬ ‫با والی بلخ و سپرد ِن وعدۀ کمک تا آخرین‬ ‫توان از جانب آمریکا به برگزاری انتخابات‬ ‫شفاف و عادالنه‪ ،‬نشان می‌دهد که آمریکا‪،‬‬

‫پرنفوذ‪ ،‬مانند عطا محمد نور‪ ،‬وارد کار در عرصۀ ملی شوند‪،‬‬ ‫تا بتوانند زمینه‌های واقعی برابرشد ِن حقوق شهروندان را‬ ‫مهیا کنند‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات عادالنه و شفاف‪ ،‬می‌تواند زمینه‌های‬ ‫بهتری را برای افغانستان مهیا کند‪.‬‬ ‫تعهد آمریکا برای کمک به برگزاری انتخابات شفاف و‬ ‫عادالنه در دیدار با عطا محمد نور‪ ،‬خبر خوشی برای آیندۀ‬ ‫مردم‌ساالری در افغانستان است‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫سال اول شماره چهل وششم‪ 15 ،‬اسفند ماه‪ /‬حوت ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 6 ،‬مارچ‪ 2014‬میالدی‬

‫سرمقاله‬

‫معشوقهمین‌جاست‪...‬‬

‫‪ ...‬و آرامِ خویش‪ ،‬بی‌خبر از این‌اند که در‬ ‫دایکندی‪ ،‬وضعیت چی‌گونه است؟‬ ‫بهتر است این نامزدان‪ ،‬اگر خود را‬ ‫می‌خواهند هم‌سان با ایدیولوژی مردم‬ ‫بنمایانند‪ ،‬بیش‌تر از این خودنمایی و ریا‬ ‫پیشه نکنند تا مردم باالی آنان‪ ،‬شک و گمان‬ ‫دیگر نکنند و یا هم حقیقتی دگرگونه‌یی را‬ ‫در نیابند‪.‬‬ ‫وقتی اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬به کعبه می‌رود‬ ‫و پشت به کعبه و رو به دوربین‪ ،‬عکس‬ ‫می‌گیرد و در فیس‌بوک خود می‌گذارد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مناسک حج را‬ ‫معلوم است که جزییات و‬ ‫نیاموخته و قصدش‪ ،‬فریب مردم است و‬ ‫می‌خواهد با این کارش‪ ،‬رای‌‌دهنده‌گان را‬ ‫قانع بسازد که مسلمان است و نگذارد آنان‬ ‫شک کنند‪ ،‬ولی باآلخره فهمیده می‌شود که‬ ‫شک‌های شهروندا ِن افغانستان به واقعیت‬ ‫بدل می‌گردد‪...‬‬ ‫از سوی دیگر اگر این دو نامزد‪ ،‬طرف‌دارِ‬ ‫به دست‌آورد ِن ثواب به خویش می‌بودند‪،‬‬ ‫نخست از مسوولیت‌های خویش با خبر‬ ‫شده‪ ،‬از کنارِ جاده‌هایی پر از کودکا ِن‬ ‫کفش‌رنگ‌کن و گدا و بی‌نان و سوتغذیه‪،‬‬ ‫محرومیت در غارهای بامیان و استان‬ ‫دایکندی و ناگواری‌های امنیتی‪ ،‬به ساده‌گی‬ ‫نمی‌گذشتند و به خوبی می‌توانستند که‬ ‫بگویند به یکی از ِ‬ ‫نقاط محروم افغانستان‬ ‫سفر کنند‪.‬‬ ‫الل‌الدین محمد بلخی‪ ،‬بهتر از این‬ ‫موالنا ج ‌‬ ‫درنیافته بود که گفته بود‪« :‬ای قومِ به حج‬ ‫رفته!کجاییدکجایید‪/‬معشوقهمین‌جاست‬ ‫بیایید ‪»...‬‬ ‫حاال معشوقی که می‌خواهند‪ ،‬در همین‬ ‫جاده‌های کابل‪ ،‬خیلی فراوان یافت می‌شود‬ ‫که با شادی‌آفرینی به آنان‪ ،‬دل‌های‌شان را به‬ ‫دست بیاورند‪.‬‬ ‫در این میان اما‪ ،‬دکتر عبداهلل عبداهلل‪ ،‬در این‬ ‫مناظره در پاسخ به این پرسش که نخستین‬ ‫سفر شما پس از پیروزی چی خواهد بود؟‬ ‫ِ‬ ‫«اولویت من سفر خارجی است‪ ،‬من‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در نخستین سفرم‪ ،‬به یکی از محروم‌ترین‬ ‫والیت‌های افغانستان سفر می‌کنم تا از دل‬ ‫شهروندان محروم‪ ،‬با خبر شوم‪».‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬دکتر عبداهلل عبداهلل‪ ،‬توانست‬ ‫یک سر و گرد ِن باالتر از دیگران داشته‬ ‫باشد و ابراز ت ّوجهی بیش‌تر به شهروندان‬ ‫بکند‪.‬‬ ‫او بارها و همیشه‪ ،‬با تکیه به مردم‪ ،‬حرف‬ ‫زده است و گفته است که قدرت را با رأی‬ ‫مردم می‌گیریم و دوباره به خود آنان باز‬ ‫می‌گردانیم‪.‬‬

‫در مناظرۀ واپسین در شبکۀ تلویزیونی‬ ‫طلوع‪ ،‬سه نامزد انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری حضور داشتند که بر اساس‬ ‫در صدر نظرسنجی‌ها حضور دارند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجۀ پیشین کشور‪ ،‬دکتر‬

‫داشت‪ .‬خبری که به اندازۀ مردم کشور‬ ‫برای رهبری دولت قابل پذیرش نبود‪.‬‬ ‫نگرانی بزرگ زمانی در آغاز هفته‬ ‫در میان مردم آمد که باراک اوباما‪،‬‬ ‫رییس‌جمهور ایاالت متحده به وزارت‬ ‫دفاع این کشور دربارۀ آمادگی برای‬ ‫خروج تمامی نیروهای این کشور از‬ ‫افغانستان در سال آیندۀ میالدی‪ ،‬فرمان‬

‫زلمی رسول در این مناظره با اطمینان‬ ‫کامل گفت که خروج کامل نیروهای‬ ‫امریکا از افغانستان یا «گزینۀ صفر» جزو‬ ‫گزینه‌های واشنگتن نیست و این کشور‬ ‫چنین اقدامی را روی دست نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬دکتر اشرف‌غنی احمدزی دیگر‬ ‫نامزد ریاست جمهوری نیز‪ ،‬از حضور‬ ‫درازمدت غربی‌ها در افغانستان به‌نحوی‬

‫سخنان این دو نامزد ریاست جمهوری‬ ‫نشانۀ بی‌خبری کامل از سیاست امریکا‬ ‫بود و در حین حال‪ ،‬نشان داد آن‌ها‬ ‫از شرایط اقتصادی امریکا نیز با خبر‬ ‫نیستند‪ .‬تحمل ملیاردها دالر هزینۀ‬ ‫مالی و هدر دادن نیروی جانی برای‬ ‫حکومت امریکا اگر پذیرفتنی هم باشد‬ ‫برای کنگرس و مردم این کشور زیاد‬ ‫خوش‌آیند نیست‪ .‬آن‌هم در شرایطی که‬ ‫امریکا از لحاظ اقتصادی در وضعیت‬ ‫خوش‌آیندی نیست و با بحران‌های‬ ‫دیگری در چهارسوی دنیا‪ ،‬نیز دست و‬ ‫پنجه نرم می‌کند‪.‬‬ ‫دیدگاه جالب دو نامزد انتخابات‬ ‫هرچند بسیار عجوالنه بود اما غیر قابل‬ ‫پیشبینی نبود‪ .‬نخستین نگاه می‌رساند‬ ‫که دیدگاه این دو نامزد شباهت زیادی‬ ‫به دیدگاه‌های ارگ داشت‪ .‬دلیلش نیز‬

‫داد‪.‬‬ ‫حکومت افغانستان اما این مسأله را جدی‬ ‫نپنداشت و سخنگوی رییس‌جمهور‬ ‫کرزی گفت که افغانستان فکر نمی‌کند‬ ‫چنین گزینه‌یی در دست اجرا باشد و‬ ‫این مسأله فقط بعد رسانه‌یی دارد‪.‬‬ ‫این موضع‌گیری ارتباط مستقیم با‬ ‫تو‌گویش‬ ‫سخنان رییس‌جمهور در گف ‌‬ ‫با یکی از رسانه‌های غربی دارد که در آن‬ ‫جنگ امریکا را برای کشورش زیان‌بار‬ ‫خوانده و از نتیجۀ حضور ایاالت متحده‬ ‫و غرب در افغانستان ناراضی است‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬حاال که سرنوشت پیمان امنیتی نیز‬ ‫به احتمال زیاد به رییس‌جمهور آینده‬ ‫بستگی دارد‪ ،‬نامزدان انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری در این باره چه دیدگاهی‬ ‫دارند؟‬

‫سخن گفت و خروج کامل را غیر قابل‬ ‫اجرا دانست‪.‬‬ ‫دیدگاه دکتر عبداهلل عبداهلل اما‪،‬‬ ‫متفاوت بود‪ .‬آقای عبداهلل با اشاره به‬ ‫تصمیم‌گیری‌های امریکا در مسایل‬ ‫جهانی باور داشت که در صورتی که‬ ‫منافع ملی امریکا با گزینۀ صفر هم‌سو‬ ‫باشد‪ ،‬امریکا می‌تواند این گزینه را نیز‬ ‫روی دست بگیرد و باور داشتن به‬ ‫این‌که امریکا در این باره فکر نمی‌کند‪،‬‬ ‫غفلت سیاسی است‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬نگاهی به شرایط و تنش‌های موجود‬ ‫میان کابل و واشنگتن و همچنان پیشنۀ‬ ‫سیاست‌های امریکا در جهان‪ ،‬به‌خوبی‬ ‫نشان می‌دهد که امریکا می‌تواند در‬ ‫صورت نداشتن منافع در افغانستان این‬ ‫کشور را به طور کامل ترک کند‪.‬‬

‫ارتباط آن‌ها با رییس‌جمهور و امیدشان‬ ‫برای جلب حمایت وی و بدین ترتیب‬ ‫استفاده از قدرت او در انتخابات است‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬نامزدان ریاست جمهوری باید بدانند‬ ‫که بازی با سرنوشت و مسایلی که‬ ‫می‌توانند برای افغانستان و منافع ملی ما‬ ‫خطرناک باشند‪ ،‬کار پسندیده‌یی نیست‬ ‫و حتا اگر حمایت ارگ را نیز به دست‬ ‫بیاورد‪ ،‬از سوی مردم رد خواهد شد‪.‬‬ ‫شاید این دو نامزد شناخت شان از‬ ‫امریکا را نیز بر اساس حکومت‌داری‬ ‫در این‌جا سنجیده اند و فکر می‌کنند‬ ‫تصامیم آن کشور نیز بر اساس میل دل‬ ‫یک نفر و یک گروه انجام می‌گردد‪ ،‬اما‬ ‫امریکا هیچ چیزی را به منافع خودش‬ ‫برابر نمی‌کند‪ ،‬حتا قول و قرارهایش را!‬

‫هوشنگبلخی‬

‫هفته‌یی که گذشت برای سیاست‬ ‫ی افغانستان و روابط با ایاالت‬ ‫خارج ‌‬ ‫متحدۀ امریکا‪ ،‬خبرهای مهم و تازه‌یی‬

‫برای جلب حمایت ارگ ما را فریب ندهید‬

‫گزینۀصفرغیرمحتملنیست!‬


‫سال اول شماره چهل وششم‪ 15،‬اسفند ماه‪ /‬حوت ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 6 ،‬مارچ ‪ 2014‬میالدی‬

‫دکترعبداهلل‪:‬‬

‫عالماندینازنیروهایمسلححمایتکنند‬

‫دکتر عبداهلل عبداهلل‪ ،‬نامزد انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری آینده‪ ،‬از عالمان دین خواسته‬ ‫است تا صدای شان را به حمایت از‬

‫خواست عبداهلل عبداهلل را نپذیرفته و هشدار‬ ‫داده‪ ،‬در صورتی که رییس جمهور کرزی به‬ ‫خواسته‌هایش توجه نکند‪ ،‬راهپیمایی خواهد‬

‫نیروهای امنیتی کشور بلند کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬مردم توقع دارند تا عالمان دینی‬ ‫در حمایت از نیروهای امنیتی کشور نسبت‬ ‫به دیگر اعضای جامعه صدای بلندتری بلند‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫آقای عبداهلل که در جمع شماری از عالمان‬ ‫دین در کابل سخن می‌گفت‪ ،‬پشتیبانی از‬ ‫نیروهای امنیتی کشور را موضوع مهم و با‬ ‫اهمیت دانسته است‪.‬‬ ‫دکتر عبداهلل روز دوشنبه به دیدار بکتاش‬ ‫سیاووش‪ ،‬نمایندۀ مردم کابل در مجلس‬ ‫نماینده‌گان که از چند روز به این سو به‬ ‫حمایت از نیروهای امنیتی تحصن کرده‪،‬‬ ‫رفته بود‪.‬‬ ‫این نامزد انتخایات ریاست جمهوری از‬ ‫آقای سیاووش خواسته است تا به زودی به‬ ‫تحصنش پایان دهد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬بکتاش سیاوش‪ ،‬این‬

‫کرد‪.‬‬ ‫او در گفت‌و گو با تلویزیون‪ 1‬گفت‪« :‬من‬ ‫هنوز امیدوار هستم که رییس جمهور کرزی‬ ‫صدای مردم را می‌شوند و از او می خواهم‬ ‫تا به خواست مردم توجه کند‪».‬‬ ‫«حسن انسانی و انسان‌دوستی‬ ‫سیاوش افزود‪ُ :‬‬ ‫هنوز در این نظام نمرده که به این خواست‬ ‫انسانی و اسالمی پاسخ گفته نشود‪».‬‬ ‫چهارده روز از اعتراض این نماینده معترض‬ ‫می گذرد‪ ،‬او از رییس جمهور کرزی می‬ ‫خواهد تا یک ساعت وقت اش را در اختیار‬ ‫خانواده‌ی قربانیان نیروهای امنیتی بگذارند‪.‬‬ ‫اما رییس جمهور کرزی تا کنون هیچ‬ ‫واکنشی نداشته است‪.‬‬ ‫درحالیکه بر بنیاد قانون اساسی اعتراض‬ ‫مدنی و رسیده‌گی به خواست شهروندان‬ ‫یکی از حقوق شان پنداشته می شود‪.‬‬

‫وزارت داخل ‌ه کشور اعالم کرد که کمیسیون‬ ‫مستقل انتخابات از این وزارت خواسته است‬ ‫تا مراکز رای دهی که به دلیل تهدیدهای امنیتی‬ ‫مسدود شده را باز نکند‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫قرار است سومین دور انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری و شوراهای والیتی در ‪ ۱۶‬حمل آغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به‬

‫کمیسیونانتخاباتبهوزارتداخله‪:‬‬

‫مراکز مسدود را باز نکنید!‬

‫به گفتۀ صدیق صدیقی‪ ،‬مقام‌های کمیسیون‬ ‫مستقل انتخابات از این وزارت خواهش کرده تا‬ ‫به دلیل برخی مشکالت موجود‪ ،‬تمرکز شان را‬ ‫روی مراکزی بگذارند که فعال استند‪.‬‬ ‫این درحالی است که کمیسیون مستقل انتخابات‬ ‫همواره تأکید داشته که مسألۀ امنیت‪ ،‬از عمده‌ترین‬ ‫چالش‌ها فراروی انتخابات آینده است‪.‬‬ ‫با این حال صدیق صدیقی‪ ،‬سخنگو‌ی این‬ ‫وزارت گفت‪« :‬هرچند پولیس تالش کرده تا‬ ‫مراکز رای‌دهی زیر تهدیدات امنیتی را برای‬ ‫انتخابات بهار آینده فعال کند‪ ،‬اما متأسفانه‬ ‫کمیسیون مستقل انتخابات از ما خواهش کرد‬ ‫که دیگر مراکز جدید را فعال و یا اضافه نکنیم‪».‬‬ ‫سحنگوی وزارت داخله هم‌چنان افزود که‬ ‫کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شاید‬ ‫امکانات نداشته و یا از نظر رساندن مواد به مراکز‬ ‫رای دهی مشکل داشته است‪.‬‬ ‫اما او تأکید کرد‪« :‬با وجود این که کمیسیون‬ ‫مستقل انتخابات مشکالتی در پیش دارد‪ ،‬ولی‬ ‫وزارت داخله عملیات خود را جهت فعال کردن‬ ‫مراکز رای دهی زیر تهدید در سراسر کشور ادامه‬ ‫خواهد داد‪».‬‬ ‫به گفته صدیقی‪ ،‬در حال حاضر امنیت ‪۶۷۷۲‬‬ ‫مرکز رای دهی تأمین شده و ‪ ۳۹۶‬مرکز رای‌دهی‬ ‫دیگر زیر تهدید است‪.‬‬

‫تاریخ ‪ ۱۳‬دلو (ماه گذشته) آغاز شد و پیکارهای‬ ‫انتخاباتی نامزدان شوراهای والیتی امروز رسم ًا‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫درهمین حال صدیق صدیقی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫داخله گفت که نیروهای امنیتی کشور برای‬ ‫مبارزات انتخابات نامزدان شورای‌های والیتی‬ ‫تدابیر امنیتی را گرفته اند‪.‬‬ ‫سخن‌گو‌ی وزارت داخله هم‌چنان افزود که این‬ ‫وزارت برای تأمین امنیت جشن نوروز و آغاز‬ ‫کار دوباره شورای ملی کشور نیز تدابیر شدید‬ ‫امنیتی را گرفته است‬ ‫در هفته آینده تعطیالت زمستانی شورای ملی‬ ‫به پایان می‌رسد و اعضای این شورا کارشان را‬ ‫رسم ًا آغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫صدیقی صدیقی گفت که نیروهای امنیتی کشور‬ ‫در ‪ ۹‬روز گذشته‪ ۶۳ ،‬عملیات را جهت تأمین‬ ‫امنیت انتخابات در سراسر کشور راه اندازی‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در این عملیات‪ ۱۲۳ ،‬جنگ‌جوی‬ ‫طالب کشته و ‪ ۶۷‬تن دیگر شان بازداشت‬ ‫شده‌اند‪.‬سحنگوی وزارت داخله تأکید کرد که در‬ ‫عملیات‌های یاد شده‪ ۴۱۱ ،‬حلقه ماین و ‪۷۹۵‬‬ ‫کیلوگرام مواد انفجاری مختلف نیز کشف و خنثا‬ ‫شده است‪.‬‬

‫کارزار دکتر عبداهلل در غزنی نیز آماج حمله قرار گرفت‬ ‫دشمنان دموکراسی که مخالف‬ ‫رقابت‌های سالم و آزادِ انتخاباتی هستند‪،‬‬ ‫یک بار دیگر دست به هراس‌افگنی‬ ‫علیه کمپین انتخاباتی تیم اصالحات و‬ ‫هم‌گرایی زده و تالش کردند تا فرایند‬ ‫کارهای انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل را‬ ‫در والیت غزنی مختل بسازند‪ .‬پیش از‬ ‫چاشت روز چهار شنبه‪ 14 ،‬اسفند ‪/‬حوت‬ ‫سال روان‪ ،‬در حالی‌که بیش از هزار موتر‬ ‫قالب کاروان بزرگ به ِ‬ ‫ِ‬ ‫‌سمت محل‬ ‫در‬ ‫دفتر ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل در مرکز‬ ‫والیت غزنی حرکت می‌کردند‪ ،‬در محل‬

‫موی مبارک‪ ،‬یک ماین‌کارگذاری‌شده در‬ ‫یک بایسکل‪ ،‬انفجار داده شد که در پی‬ ‫آن‪ ،‬دو موتر تخریب و چند تن از فعاال ِن‬ ‫ستاد انتخاباتی جراحت برداشتند ‪.‬‬ ‫اگرچه این انفجار هراس‌افگنانه که هدف‬ ‫آن آقای محمود گیالنی‪ ،‬رییس ستاد‬ ‫انتخاباتی تیم اصالحات و هم‌گرایی‬ ‫به‌رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل در غزنی‬ ‫بود‪ ،‬اندکی فراین ِد حرکت کاروان‬ ‫موترهای کمپین انتخاباتی را مختل‬ ‫ساخت‪ ،‬اما مانع از افتتاح دفتر ستاد و‬ ‫آغاز فعالیت‌های انتخاباتی تیم اصالحات‬

‫و هم‌گرایی در غزنی نشد‪.‬‬ ‫ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل این‬ ‫نوع کارهای زشت و هراس‌افگنانه را‬ ‫به‌شدت محکوم می‌کند و در ضمن‪،‬‬ ‫از نیروهای درخواست می‌کند تا‬ ‫برای شناسایی عوامل این حمالت‬ ‫کار اثرگذاری کنند و نیز تامین امنیت‬ ‫فعالیت‌های انتخاباتی جدی بگیرند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تحرک اخالل‌گرانه و‬ ‫که هیچ نوع‬ ‫هراس‌افگنانه‪ ،‬نمی‌تواند مانع از حضور‬ ‫و مشارکت مردم ما در میدان رقابت‌های‬ ‫انتخاباتیبشود‪.‬‬


‫سال اول شماره چهل و ششم‪ 15،‬اسفند ماه‪ /‬حوت ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 6،‬مارچ ‪ 2014‬میالدی‬ ‫حامد کرزی‪ ،‬در تازه‌ترین سخنانش در‬ ‫واشنگتن‌پست‪ ،‬به‌گونۀ واقعی‪ ،‬نشان داده‬ ‫است که در همۀ دست‌آوردهای سیزده سال‬ ‫مردم‌ساالرانۀ گذشته در افغانستان‪ ،‬برخالف‬ ‫باورها‪ ،‬نقشی که داشته‪ ،‬قبو ِل فشارِ جامعۀ‬ ‫جهانی و مدنی و خاموشی نسبی در برابر‬ ‫کارکردهای مردم‌ساالرانۀ افغانستان‪ ،‬بوده است‬ ‫و تمام‪.‬‬ ‫اگر چه چندی پس از نش ِر این گزارش در‬ ‫واشنگتن‌پست‪ ،‬حامد کرزی‪ ،‬به یک رسانۀ‬ ‫ترکی‪ ،‬سخنا ِن خود در واشنگتن‌پست را‬ ‫احساساتی خواند‪ ،‬ا ّما‪ ،‬این سخنان آقای کرزی‪،‬‬ ‫نشان داد که او‪ ،‬همانند پادشاها ِن پیشین پشتون‬ ‫در تاریخ افغانستان‪ ،‬سپرد ِن قدرت را به کسی‬ ‫دیگر‪ ،‬ننگ می‌داند و نمی‌خواهد که این کار‪،‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫کرزی با خالی‌کرد ِن زه ِر عقده‌هایش‪ ،‬به دها ِن‬ ‫‌توق ِع آمریکا‪ ،‬عمال نشان داده که برایش‪،‬‬ ‫هیچ‌چیزی‪ ،‬جز بر سر قدرت‌ماندن و یا هم‬ ‫ِ‬ ‫سرنوشت مردم‪ ،‬ارزش‬ ‫معامله با آمریکا با‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در ‪ 13‬سال گذشته‪ ،‬آزادی بیان به‌گونۀ نسبی‪،‬‬ ‫به میان آمد‪ .‬البته اینک‪ ،‬سخنان رییس‌جمهور‬ ‫نشان داد که سخت با حقوق مدنی و آزادی‬ ‫بیان‪ ،‬مخالف بوده است‪ .‬زیرا‪ ،‬در کنار این‬ ‫ِ‬ ‫امنیت‬ ‫که در زمان زمام‌داری حامد کرزی‪ ،‬به‬ ‫خبرنگاران توجهی نشد‪ ،‬چندین بار نیز‪ ،‬برای‬ ‫نهادینه‌سازا ِن آزادی بیان‪ ،‬چالش‌آفرینی شد و‬ ‫افغانستان‪ ،‬به ناامن‌ترین کشور برای خبرنگاران‬ ‫لقب گرفت‪.‬‬ ‫در کنار این همه ستیزه‌جویی‌ها با رسانه‌ها‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حکومت کرزی‪ ،‬آزادی‬ ‫باری هم وزیر فرهنگ‬ ‫بیان و مردم‌ساالری را «قصۀ مفت» خواند و این‬ ‫کالن‌ترین نشانه‌یی بود مبنی بر این‌که کرزی‪،‬‬ ‫اگر متعهد به مردم‌ساالری نبود و جامعۀ جهانی‬ ‫ناگزیرش نمی‌ساخت‪ ،‬عم ً‬ ‫ال جبهۀ طالبان‬ ‫ِ‬ ‫صاحب حکومت‬ ‫از کوه‌ها پایین می‌آورد و‬

‫مصطفاصفدری‬ ‫گاهی تعریف و تمجیدهایی از سوی شماری‬ ‫برخی متعصبان‪ ،‬در بارۀ دانش‌مند! بود ِن‬ ‫اشرف‌غنی احمدزی شنیده بودم‪ ،‬ولی زمانی‬ ‫دروغ‌بود ِن این مساله‪ ،‬برایم روشن شد که او را‪،‬‬ ‫در سفری کوتاهی همراه بودم و با تراوش‌های‬ ‫فکری‌اش آشنا شدم‪.‬‬ ‫باری نخست‪ ،‬در برنامۀ انتقال مسوولیت‌های‬ ‫امنیتی که اشرف‌غنی احمدزی را دیدم‪ ،‬دریافتم‬ ‫که همه‌چیز در ستایش از آقای غنی‪ ،‬بر مبنای‬ ‫کمپین و نمایش بوده است و او‪ ،‬یک آدم پرحرف‪،‬‬ ‫و پرت از عرصه‌های گوناگون اوضاع افغانستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از آن‪ ،‬چندی گذشت و خبری نشر شد مبنی‬ ‫بر این که آقای احمدزی‪ ،‬دومین متفکر جهان‬ ‫شناخته شده است‪ .‬آن دیدار‪ ،‬این خبر را برایم‬ ‫خیلی پرسش‌برانگیز ساخته بود و از همین‌خاطر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حقیقت این موضوع جست‌وجو کنم‪.‬‬ ‫خواستم‬ ‫با بررسی‌های دقیق که داشتم‪ ،‬دریافتم که دریافت‬ ‫لقب دومین متفکر بود ِن آقای غنی‪ ،‬برخاسته‬ ‫از تنش‌های جنگی میان سوریه و مخالفان‬ ‫بشاراالسد‪ ،‬یا دقیق ًا برخاسته از تنش‌ها میا ِن آمریکا‬ ‫و ایران بوده است‪.‬‬ ‫به‌واقع‪ ،‬حقیقت این بوده است که اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی‪ ،‬در دانشگاه آمریکایی بیروت درس‬ ‫خوانده بوده و برای این که مخالفت‌های جدی بر‬ ‫ضد ایران و سوریه و شیعه‌های منطقه داشته‪ ،‬مورد‬

‫عقدۀانتخاباتوکناررفتن‬

‫‪4‬‬

‫کرزی در پایان‪ ،‬قبر مردم‌ساالری را می َ‬ ‫‌کند‬ ‫می‌ساخت تا آزادی بیان و مردم‌ساالری را به‬ ‫شالق طالبی ببندد و شیون و شرارت را بر‬ ‫ِ‬ ‫سرنوشت شهروندان‪ ،‬حاکم بسازد‪.‬‬ ‫این تنها آزادی بیان نبود که جبرا ً باالی‬

‫ِ‬ ‫حکومت افغانستان‪ ،‬به‌عنوا ِن‬ ‫جامعۀ جهانی بر‬ ‫کارکردِ خویش یاد می‌کردند‪.‬‬ ‫سخنا ِن پسینِ حامد کرزی در واشنگتن‌پست‪،‬‬ ‫نشان داد که به‌صورت کلی‪ِ ،‬‬ ‫نقش کرزی در‬ ‫این دست‌آوردها‪ ،‬منفی بوده است‪.‬‬ ‫کرزی تا زمانی که تالش برای ابقا برایش امیدی‬ ‫داشت‪ ،‬هیچ‌گاهی لب به این‌گونه سخن‌گویی‬

‫رییس‌جمهور قبوالنده شده بوده است‪ .‬بل‌که‬ ‫تالش برای رسیدن زنان به حقوق‌شان‪،‬‬ ‫پی‌ریزی نهادهای مدنی و همۀ آن‌چی که در‬ ‫زمان کرزی‪ ،‬به حیث دست‌آوردِ مردم‌ساالرانه‬ ‫ِ‬ ‫درست‬ ‫خوانده می‌شود‪ ،‬دست‌آوردِ فشارهای‬ ‫جامعۀ جهانی بوده است و آقای کرزی‪ ،‬نه تنها‬ ‫نقشی سمبولیک هم نداشته و با بی‌توجهی‪،‬‬ ‫احتیاطی برای نگهبانی از این دست‌آوردها‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬بل‌که بی‌شرمانه‪ ،‬برخی نماینده‌گان‬ ‫دولتی‪ ،‬از این دست‌آوردهای ناشی از فشارهای‬

‫نپرداخته بود و حاال که مطمین شده است که‬ ‫نمی‌تواند در قدرت باقی بماند و تالش‌هایش‬ ‫برای ماندن در قدرت‪ ،‬بی‌هوده بوده است‪،‬‬ ‫آستین برای کند ِن قبر برای مردم‌ساالری‬ ‫نوجوان افغانستان باال زده است‪.‬‬ ‫کرزی‪ ،‬با امضانکرد ِن پیمان امنیتی میان کابل‬ ‫و واشنگتن‪ ،‬ویران‌سازی رابطۀ افغانستان با‬ ‫جهان غرب که اصلی‌ترین کمک‌کننده‌گان‬ ‫برای افغانستان هستند و مردم‌ساالری جوان‬ ‫افغانستان به یاری آنان‪ ،‬تا این‌جا رسیده است؛‬

‫فرنودسرپلی‬

‫آقای احمدزی! مگر فریب بس نیست؟‬

‫توجه غرب قرار گرفته است و آن زمان‪ ،‬یکی‬ ‫از مجله‌های گم‌نام غربی‪ ،‬او را به حیث دومین‬ ‫متفکر جهان‪ ،‬برگزیده است‪.‬‬ ‫آن زمان دانستم که متفکر خواند ِن یک نفر‪،‬‬ ‫از سوی یک مجله‪ ،‬آن هم برای دیدگاه‌های‬ ‫پیش‌خدمتانه‌اش به غرب‪ ،‬چیز جالبی نیست و‬ ‫داد ِن این لقب برای آقای احمدزی‪ ،‬جز جایزۀ‬ ‫ی و دهن‌کجی‌اش به سوریه و ایران و در‬ ‫بدگوی ‌‬ ‫کل‪ ،‬جامعۀ اهل تشیع نبوده است‪.‬‬ ‫او در ادامۀ شعیه‌ستیزی‌اش‪ ،‬به بهانۀ حج عمره‪ ،‬به‬ ‫عربستان سعودی رفته و با مقام‌های سیاسی در آن‬ ‫کشور دیدار داشته و مسالۀ حج‌کرد ِن او و دومین‬ ‫متفکربودنش‪ ،‬جای پرسش کالن دارد‪.‬‬ ‫ا ّما‪ ،‬گذشته از این‌ها‪ ،‬در تازه‌ترین مناظرۀ تلویزیون‬ ‫طلوع‪ ،‬اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬ادعا کرد که او‪ ،‬در‬

‫زمان تصدی‌اش در وزارت مالیه‪ ،‬بهترین وزیر‬ ‫مالیۀ آسیا شناخته شد‪.‬‬ ‫من اما‪ ،‬این مساله را با آن‌که تجربه‌ام ثابت ساخت‬ ‫که دروغی بیش نخواهد بود‪ ،‬باز هم به بررسی‬ ‫گرفتم‪ ،‬سرانجام باز هم دانستم که مانور تبلیغاتی و‬ ‫فریب‌دهی مردم از سوی آقای احمدزی‪ ،‬هم‌چنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫باید برای آقای احمدزی گفته شود که پس از این‪،‬‬ ‫از این فریب‌ساالری دست بردارد‪ .‬چون واقع ًا‬ ‫مردم به ح ِد کافی دروغ شنیده‌اند‪.‬‬ ‫اگر آقای احمدزی می‌اندیشد که همۀ مردم‬ ‫افغانستان ناآگاه‌اند‪ ،‬خودش ناآگاه‌است و اشتباه‬ ‫می‌کند؛ زیرا جمعی کالنی وجود دارند که‬ ‫می‌دانند در جهان چی جریان دارد و کی کی‬ ‫است؟‬

‫در پی این است دورۀ رییس‌جمهور بعدی‪،‬‬ ‫بدتر از زمان خودش باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که بر بنیاد نگرپرسی‌های‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬گفته می‌شود که دولت اصالحات و‬ ‫هم‌گرایی‌که قرار است در افغانستان‪ ،‬با نتیجۀ‬ ‫انتخابات شفاف به میان بیاید و رابطۀ افغانستان‬ ‫ِ‬ ‫حکومت بعدی‪ ،‬آغازگاه‬ ‫با غرب ویران نباشد‪،‬‬ ‫خوش‌بختی افغانستان خواهد بود و این برای‬ ‫کرزی‪ ،‬سخت تمام خواهد شد که تحمل کند‬ ‫ِ‬ ‫حکومت بعدی‪ ،‬بهتر از آن باشد‪.‬‬ ‫سخنا ِن پسینِ حامد کرزی نشان داد که‬ ‫او می‌خواهد که افغانستان‪ ،‬تنها یک فصل‬ ‫دموکراسی داشته باشد و تمام‪ .‬به‌همین خاطر‬ ‫است که می‌خواهد زمینه‌های بازگشت به دورۀ‬ ‫طالبانی برابر بسازد‪.‬‬ ‫به یاد دارم روزی یکی از دوستان خارجی‌ام‪،‬‬ ‫گفته بود که در افغانستان رقابت عجیبی را‬ ‫شاهدم‪ ،‬و آن این است که در دیگر جاهای دنیا‬ ‫رقابت‪ ،‬در بلند رفتن است‪ ،‬مردم می‌خواهند‬ ‫از رقیب‌شان بلندتر بروند‪ ،‬ولی در افغانستان‪،‬‬ ‫رقابت برعکس است و هر کس که رقابت‬ ‫می‌کند‪ ،‬رقیبش را که بلندتر از خودش رفته‪،‬‬ ‫می‌خواهد کوتاه‌تر از خودش بسازد‪.‬‬ ‫حاال حامد کرزی نیز‪ ،‬وقتی می‌بیند که‬ ‫ِ‬ ‫حکومت بعدی‬ ‫حکومتش‪ ،‬نمی‌تواند بهتر از‬ ‫باشد‪ ،‬در پی این است که زمینه‌های بهبودی‬ ‫ِ‬ ‫حکومت بعدی را از میان بردارد و بتواند‬ ‫ِ‬ ‫حکومت بعدی‪ ،‬البته با‬ ‫حکومتش را بهتر از‬ ‫ویران‌سازی زمینه‌های بهبود حکومت بعدی!!‪،‬‬ ‫بسازد؛ تا تاریخ‪ ،‬از او‪ ،‬از بدی حکومت‌های‬ ‫دیگر‪ ،‬تا حدی به نیکی یاد کند‪.‬‬

‫با فراگیرشد ِن رسانه‌ها و آزادی بیان‪ ،‬وضعیت‬ ‫ِ‬ ‫مدت زمان کمپین‌ها‪،‬‬ ‫دگرگون شده است و در‬ ‫مردم به خوبی درک می‌کنند که کدام نامزد راست‬ ‫می‌گوید و کدام نامزد‪« ،‬پُف» می‌کند و دروغ‬ ‫می‌گوید‪.‬‬ ‫دروغ‌پراگنی به مردم و فریب‌دهی شهروندان‪،‬‬ ‫اهانت به شخصیت شهروندان است‪ .‬آقای‬ ‫احمدزی‪ ،‬حتا اگر برای خوبی و آبرومندی‬ ‫اندک خود هم که شده‪ ،‬دست از این دروغ و‬ ‫فریب‌ساالری‌اش بگذرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫شناخت نامزدان دارند و به‬ ‫مردم آگاهی کافی برای‬ ‫واقع‌گرا و حقیقت‌گراترین نامزد‪ ،‬که نزدیک‌ترین‬ ‫فرد برای آنان در هر زمانی بوده است‪ ،‬رأی‬ ‫خواهند داد‪ .‬بیش‌تر از این‪ ،‬نباید شهروندان را‬ ‫اهانت کرد‪.‬‬ ‫به یاد دارم باری را که اشرف‌غنی احمدزی گفته‬ ‫بود که مردم افغانستان‪ ،‬همه در سیاست دکترا‬ ‫دارند و بسیار می‌فهمند‪ .‬من می‌دانم که این‬ ‫سخنِ او‪ ،‬از این بابت بود که با داد ِن این لقب به‬ ‫شهروندان‪ ،‬رای آنان را با خود داشته باشد(این هم‬ ‫فریبی بود)‪ ،‬اما‪ ،‬حقیق ًا با این کارهایش‪ ،‬نشان داد‬ ‫که شهروندا ِن افغانستان را نادان می‌پندارد‪ ،‬ا ّما‪ ،‬این‬ ‫اشتباه کالنی از سوی آقای احمدزی است‪ .‬آقای‬ ‫احمدزی باید بداند که مردم‪ ،‬به‌شیوۀ درست‪ ،‬درک‬ ‫می‌کنند که کدام نامزد برای خوبی آنان می‌اندیشد‬ ‫و به آنان قدرت می‌دهد و چی کسی انان را فریب‬ ‫می‌دهد‪ .‬پس باید آقای احمدزی بداند که فریب‪،‬‬ ‫بس است!‬


‫‪5‬‬

‫سال اول شماره چهل و ششم‪ 15 ،‬اسفند ماه‪ /‬حوت ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 6 ،‬مارچ ‪ 2014‬میالدی‬

‫چیستاآناهید‬

‫بانوا ِن کریکت باز افغانستانی‪ ،‬در یک اقدام‬ ‫مدنی و راه‌پیمایی حق‌خواهانه‪ ،‬در برابر‬ ‫سیاست‌های تبعیض‌آمی ِز ورزشی حکومت‪،‬‬ ‫ایستاده‌گی کرده و گفتند که خواها ِن برابری‬ ‫ِ‬ ‫حق زنان و مردان‪ ،‬در همۀ زمینه‌ها‪ ،‬به‌ویژه در‬ ‫بخش ورزش هستند‪.‬‬ ‫اعضای تیم ملی کریکت زنان افغانستان در‬ ‫اعتراض به وجود «تبعیض جنسیتی» در‬ ‫کریکت بورد افغانستان راهپیمایی کردند‪.‬‬ ‫دیانا بارکزی‪ ،‬رییس کریکت بانوان و کپتان تیم‬ ‫ملی کریکت زنان افغانستان گفت‪« :‬من به دلیل‬ ‫پای‌مال‌شد ِن حقوق زنان ورزشکار و تبعیض‬ ‫در کریکت بورد افغانستان‪ ،‬از پستم استعفا‬ ‫می‌دهم‪».‬‬ ‫او مسئوال ِن کریکت بورد را به فساد متهم کرد‬ ‫و گفت که آن‌ها هیچ‌وقت‪ ،‬از زنان کریکت باز‪،‬‬ ‫حمایت نکردند‪.‬‬ ‫اعضای تیم ملی کریکت زنان افغانستان در‬ ‫کابل‪ ،‬دست به‌راهپیمایی زدند و تصویرهای‬ ‫مسئوالن کریکت بورد را به رسم اعتراض‬ ‫پاره کردند‪ .‬اعتراض کنندگان خواهان برطرفی‬ ‫رئیس کریکت بورد شدند‪.‬‬ ‫آنها ُهشدار دادند که اگر خواست‌های‌شان‬ ‫عملی نشود‪ ،‬اعتصاب غذایی می‌کنند‪.‬‬ ‫اعضای تیم ملی کریکت زنان افغانستان گفتند‬ ‫کریکت بورد‪ ،‬تیم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد‬ ‫و تصمیم دارد همه آنها را برکنار کرده و به‬ ‫جای آنها افراد مشخصی را که بعضی شان‬ ‫شهروندان پاکستانی هستند‪ ،‬شامل تیم ملی‬ ‫کریکت کنند‪.‬‬ ‫ا ّما‪ ،‬توجه حکومت و کریکت بورد‪ ،‬به این‬ ‫بانوان چی بوده است؟‬

‫باانتخابات‪،‬به‌انکارزنانپایانبدهیم‬ ‫اما‪ ،‬مسووال ِن کریکت بورد گفته اند که آنان‪،‬‬ ‫تیم ملی بانوان ندارند‪ ،‬و این در حالی است که‬ ‫تیم ملی کریکت زنان افغانستان سال گذشته در‬ ‫یک رشته مسابقاتی که در کشور تاجیکستان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در میان شش تیم‪ ،‬به مقام قهرمانی‬ ‫رسید‪ .‬مجلس نمایندگان افغانستان نیز از‬ ‫این تیم تقدیر کرد؛ پس این تیم بانوان که‬

‫افغانستان‪ ،‬تنها کارهای مردان نبوده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حکومت حامد کرزی‪ ،‬اگر چش ِم ترس از‬ ‫جامعۀ جهانی نمی‌داشت‪ ،‬سیاست طالبان را بر‬ ‫زنان تطبیق می‌کرد‪ ،‬زیرا باورهای او با طالبان‬ ‫هم‌خوانی فراونی دارد‪.‬‬ ‫ما‪ ،‬نباید با داشتنِ چش ِم ترس از کمک‌دهنده‌گان‪،‬‬ ‫برای بانوان توجه کنیم‪ ،‬زیرا خواهران و مادرا ِن‬

‫از افغانستان‪ ،‬به تاجیکستان رفتند و قهرمان‬ ‫شدند کی‌ها بودند؟ کدام تیم بانوان را مجلس‬ ‫نماینده‌گان قدردانی کرده بود؟‬ ‫با آن‌که بودجۀ کالنی از سوی دولت به‬ ‫کریکت بورد داده شده است و افغانستان‬ ‫دست‌آوردهای کالنی در این زمینه داشته‪ ،‬ولی‬ ‫هنوز با کمال شرمنده‌گی فراوان‪ ،‬حضور زنان‬ ‫را انکار می‌کنند‪.‬‬ ‫قهرمانی‌های حاصل‌شده در هر زمینه برای‬

‫ما‪ ،‬بر ما حق دارند تا در هر زمینه‌یی آنان را‬ ‫پشتی‌بانی کنیم‪ ،‬بر آنان ارج‌گزاری کنیم و‬ ‫آنان را در همه زمینه‌ها‪ ،‬سهیم بسازیم تا قدر‬ ‫زحمت‌های خویش را ببینند‪.‬‬ ‫حکومت نیز باید باورمند به اعادۀ حقوق زنان‬ ‫و برداشتنِ تبعیض باشد‪ .‬تبعیض جنسیتی‪،‬‬ ‫عامل کال ِن عقب‌مانی‌های افغانستان است‪ .‬زیرا‬ ‫نزدیک به ‪ 50‬درصد شهروندان کشور که زنان‬ ‫هستند‪ ،‬بی‌نقش نگه داشت ‌ه شده‌اند‪.‬‬

‫چیزی کم‌تر از دو ونیم ماه‪ ،‬به کنار رفتنِ‬ ‫رییس‌جمهور کرزی باقی مانده است و وظیفۀ‬ ‫شهروندان است که در ‪ 16‬حمل‪ ،‬که روز‬ ‫انتخابات است‪ ،‬حکومتی را به میان بیاوریم که‬ ‫توجه کافی و سازگار با وضعیت افغانستان به‬ ‫حقوق زنان داشته باشد‪.‬‬ ‫باورهای معتدالنه‪ ،‬بهترین راه‌کار‪ ،‬برای حمایت‬ ‫از حقوق زنان در افغانستان است‪ .‬نامزدانی که‬ ‫در پی به میدان‌کشید ِن زنان و استفادۀ ابزاری از‬ ‫آنان هستند‪ ،‬نمی‌توانند زمینه‌های بهتری را برای‬ ‫حضور زنان فراهم کنند‪.‬‬ ‫همین‌گونه نامزدانی که طرف‌دارِ به خانه‌نشاند ِن‬ ‫زنان و گذاشتنِ فرق میان زنان و مردان هستند‪،‬‬ ‫نمی‌توانند پرچم‌دارِ حمایت از حقوق زنان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در میان نامزدان‪ ،‬آنانی که بیش‌تر به حلقۀ‬ ‫ارگ وابسته‌اند و نمی‌توانند با سیاست‌های‬ ‫تبعیض‌آمیز کنونی پایان بدهند‪ .‬در میان نامزدان‬ ‫مطرح‪ ،‬زلمی رسول و اشرف‌غنی احمدزی‪،‬‬ ‫در مناظره‌ها ثابت ساخته‌اند که به‌جای پای‬ ‫رییس‌جمهور پای می‌گذارند‪ ،‬یعنی این که‬ ‫نمی‌توانند تغییری برای تبعیض جنسیتی به‬ ‫ِ‬ ‫حکومت‬ ‫میان بیاورند‪ .‬هنوز که ‪ 13‬سال از‬ ‫آقای کرزی می‌گذرد‪ ،‬زنان از تبعیض جنسیتی‬ ‫شکایت دارند و کاهشی در آمار خشونت علیه‬ ‫زنان به میان نیامده است‪.‬‬ ‫از جانب دیگر‪ ،‬ارادۀ استواری‪ ،‬از جناح‬ ‫اپوزیسیون برای تغییر وضعیت زنان‪ ،‬با در‬ ‫نظرگرفتنِ ارزش‌های اسالمی‪ ،‬در نظر گرفته‬ ‫ِ‬ ‫اصالحات‬ ‫شده است و به گما ِن اغلب‪ ،‬با‬ ‫ساختاری می‌تواند حقوق واقعی زنان را به‬ ‫آنان باز گرداند و آنان را در هر زمینۀ مناسبی‪،‬‬ ‫تشویق و ترغیب کند‪.‬‬

‫نشستمشورتیداکترعبداهللعبداهللبا‬ ‫باشندهگانوالیتپکتیا‬ ‫گشایشستادانتخاباتیدکترعبداهللعبداهلل‬ ‫به ِ‬ ‫‌دست بانوان در خوست‬

‫‪93‬‬

‫گفتگوینمایندهگانکوچی‌هابارییستیم‬ ‫اصالحاتوهم‌گرایی‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪93‬‬

‫‪www.guzinesh93.com admin@guzinesh93.com‬‬

‫عالمان دین از دکتر عبداهلل عبداهلل‬ ‫حمایت‬ ‫ِ‬

‫صاحب امتیاز‪:‬گزینش‪ ،93‬شبکه چند رسانه‌یی برای پوشش انتخابات‬

‫برگ‌آرایان‪ :‬مهدی یوسفی و علی‌یاسر‬

‫به جز سرمقاله‪ ،‬مسؤلیت دیگرمطالب به عهدۀ نویسندگان است‬


guzinesh_46  
guzinesh_46  
Advertisement