Page 1

‫گزینش‪ 93‬با ‪ ۵۰۰۰‬خواننده‌ی چاپی در هشت شهر افغانستان و بیش از ‪ ۱۰۰۰۰‬خواننده‌ی آنالین در سرتاسر دنیا‬ ‫هنوز دیر نشده‪ ،‬بشتابید‬ ‫بیاییدسرنوشت‌مان را به ِ‬ ‫‌دست خود بنویسیم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کارت رای‌دهی نگرفته‌اید؟‬ ‫هنوز‬ ‫می‌خواهید سرنوشت کشورتان را با رای‌تان تغییر بدهید؟‬ ‫بلی‪ ،‬هرگز دیر نشده و مرکزهای نام‌نویسی رای‌دهنده‌گان‪ ،‬هنوز به‌روی‬ ‫شما باز است‬ ‫نشانی‌های مرکزهای ثبت نام رای‌دهنده‌گان‪:‬‬ ‫مزارشریف‪ :‬لیسه سلطان غیاث الدین و لیسه موالنا‬ ‫کابل‪ :‬کابل‪ ،‬خیرخانه‪ ،‬دبیرستان بی‌بی‌ سروری سنگری‬ ‫کندز‪ :‬دبیرستان عایشۀ صدیقه (زنانه و مردانه)؛ دبیرستا ِن شیرخان(مردانه)‬ ‫تخار‪ :‬چهارراهی مرکزی تالقان‪ ،‬پهلوی شهرداری‪ ،‬دفتر انتخابات‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روز‬

‫سال اول شماره چهلم‪ 27 ،‬بهمن ماه‪ /‬دلو ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 16 ،‬فبروری ‪ 2014‬میالدی‬ ‫رویة ‪2‬‬

‫رویة ‪3‬‬

‫رویة ‪4‬‬

‫تا ا نتخابات‬

‫قاتالن ما را آزاد‬ ‫نسازید!‬ ‫مرکزفعالیت‌هایاجتماعی‪-‬‬ ‫فرهنگیتبیاننیزازدکتر‬ ‫عبداهللعبداهللحمایتکرد‬

‫آن‌که خانمش او را مسیحی‬ ‫می‌داند‪ ،‬نباید ارتش ملی را‬ ‫کافربخواند‬

‫سرمقاله‬

‫برگزارنشدنانتخابات‪،‬‬ ‫هنوز‬ ‫ِ‬ ‫نگرانیجدیاست‬

‫عطا محمد نور‪ ،‬استان‌دار بلخ و رییس‬ ‫ِ‬ ‫جمعیت اسالمی افغانستان‪ ،‬که‬ ‫اجرایی‬ ‫به دلیل محبوبیتش در میان مردم‪ ،‬از او‬ ‫به‌عنوا ِن شخصیّتی «پادشاه‌ساز» انتخابات‪،‬‬ ‫در رسانه‌های جهانی یاد می‌شود؛ در دیدار‬ ‫با شماری از مسووالن سازمان ملل‪ ،‬به‬ ‫برگزاری انتخابات تاکید کرده‪ ،‬گفته است‬ ‫که اگر انتخابات ‪ 1393‬راه‌اندازی نشود‪،‬‬ ‫دست‌آوردهای اندکی که افغانستان در جریان‬ ‫بیش‌تر از یک‌دهه داشته است‪ ،‬نیز با خطر‬ ‫نابودی مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫سخنا ِن آقای نور‪ ،‬به‌دلیل ِ‬ ‫نقش برازنده‌اش‬ ‫در سیاست‌های افغانستان‪ ،‬برای باشنده‌گان‬ ‫ِ‬ ‫بخش کالنی از افغانستان‪ ،‬دارای اهمیّت‬ ‫بسیار است‪.‬‬ ‫از آقای نور‪ ،‬در جریان چندین ماه پسین‪،‬‬ ‫به‌عنوا ِن یک سیاست‌مدار برجستۀ و بازی‌گر‬ ‫سیاست‌های انتخاباتی یاد شده است و نقش‬ ‫او‪ ،‬در انتخابات‪ ،‬از ارزش فراوانی برخوردار‬ ‫دانسته می‌شود و هنگامی که او‪ ،‬از نشانی‬ ‫خودش‪ ،‬با مسووال ِن سازمان ملل به‌پیش‬ ‫کشیده‪ ،‬نگرانی‌اش را در باره برگزارنشد ِن‬ ‫انتخابات در میان می‌گذارد‪ ،‬نباید از یاد برد‬ ‫که آوازه‌های برگزار نشد ِن انتخابات عم ً‬ ‫ال‬ ‫جدی است و حکومت کنونی‪ ،‬به‌دلیل این‌که‬ ‫ِ‬ ‫حکومت آینده را از آن خویش نمی‌داند‪،‬‬ ‫تن به برگزاری این انتخابات‪ ،‬با هر حربه‌یی‬ ‫ممکن باشد‪ ،‬نمی‌دهد‪.‬‬ ‫حامد کرزی‪ ،‬از امضای پیما ِن امنیتی میانِ‬ ‫ادامه رد ‪2‬‬ ‫کابل و واشنگتن خودداری‪...‬‬

‫عطامحمدنور‪،‬استان‌داربلخ‪:‬‬

‫مردم‌ساالرینیم ِ‬ ‫‌بندافغانستان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫نیازمندانتخاباتشفافاست‬ ‫ِ‬ ‫بخش سیاسی‬ ‫جیری فیلتمن‪ ،‬معاو ِن‬ ‫سازمان ملل متحد همراه یان کوبیش‪،‬‬ ‫نمایندۀ ملل متحد در افغانستان‪ ،‬با عطا‬ ‫محمد نور‪ ،‬استان‌دار بلخ و رییس اجرایی‬ ‫ِ‬ ‫جمعیت اسالمی افغانستان‪ ،‬دیدار کرده و‬ ‫روی مسایل انتخاباتی و امنیتی گفت‌وگو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عطا محمد نور‪ ،‬استان‌دار بلخ و رییس‬ ‫اجرایی جمعیت اسالمی افغانستان‪ ،‬در این‬ ‫دیدار‪ ،‬گفت که نگه‌داری از دست‌آوردهای‬ ‫اندکی که در یک‌دهۀ اخیر افغانستان داشته‬ ‫است‪ ،‬وابسته به برگزاری انتخابات شفاف‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حالی که تب مبارزات انتخاباتی‪ ،‬برای‬ ‫گمانه‌زنی‌های در مورد برگزار نشد ِن انتخابات هنوز‬ ‫بر س ِر زبان‌ها است‪ ،‬ا ّما‪ ،‬عطا محمد نور‪ ،‬در دیدارش با‬ ‫این مسووالن سازما ِن ملل متحد گفت که اگر انتخابات‬ ‫‪ 1393‬افغانستان‪ ،‬برگزار نشود‪ ،‬مردم‌ساالری‪ ،‬حقوق‬ ‫مدنی‪ ،‬آزادی بیان و مجموعۀ دست‌آوردهای اندکی‬ ‫که افغانستان دارد‪ ،‬با خط ِر نابودی رو‌به‌رو خواهند شد‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬جیری فیلتمن‪ ،‬معاو ِن سیاسی سازما ِن‬

‫مللِ متحد‪ ،‬به عطا محمد نور اطمینان داد که‬ ‫ما‪ ،‬مسایل تکنیکی انتخابات را برابر می‌کنیم‬ ‫و کمیسیو ِن انتخابات افغانستان است که باید‬ ‫انتخابات را برگزار کند‪.‬‬ ‫او گفت که ما نقش تکنیکی و حمایتی از انتخابات‬ ‫داریم و این مردم افغانستان اند که تصمیم‬ ‫می‌گیرند و رییس‌جمهور آیندۀ شان را انتخاب‬ ‫می‌کنند و ما آنان را یاری می‌رسانیم‪ ...‬ادامه رد ‪3‬‬

‫نماینده‌گان والیت نورستان نیز از دکتر‬ ‫عبداهللحمایتکردند‬

‫ِ‬ ‫والیت نورستان‪ ،‬از‬ ‫بیش از صد تن از نمانیده‌گا ِن شهروندا ِن‬ ‫نامزدی داکتر عبداهلل عبداهلل در انتخابات ریاست‌جمهوری در‬ ‫یک گردهم‌آیی‪ ،‬حمایت کردند‪.‬‬ ‫به نقل از این خبر‪ ،‬بیش از صد تن از نماینده‌های مردم‬ ‫والیت نورستان‪ ،‬در یک گرد همآیی با داکتر عبداهلل عبداهلل‬ ‫نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری همکاری‌شان را در زمینۀ‬ ‫کاروزارهای انتخاباتی اعالم کردند‪.‬‬ ‫آنان در این دیدار‪ ،‬برنامه‌های تیم انتخاباتی اصالحات و‬ ‫هم‌گرایی را مورد پسند خویش دانسته‪ ،‬گفتند که باورمند اند‬ ‫که دکتر عبداهلل عبداهلل‪ ،‬با تجربۀ فراوانی که از بودن و کار در‬ ‫افغانستان دارد‪ ،‬می‌تواند بهتر از هر نامزد دیگر‪ ،‬مشکل‌های‬ ‫افغانستان را درک کرده و اصالح کند‪.‬‬ ‫از جانب دیگر‪ ،‬دکتر عبداهلل عبداهلل‪ ،‬نامزد انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ ،1393‬از نماینده‌گان مردم والیت نورستان‬ ‫خواست تا برای به میان آمدن اصالحات و بهبودی‪،‬‬ ‫به‌صورت یک‌پارچه به پای صندوق‌های رای رفته و به نامزد‬ ‫مورد نظرشان رای بدهند‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫سال اول شماره چهلم‪ 27 ،‬بهمن ماه‪ /‬دلو ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 16 ،‬فبروری‪ 2014‬میالدی‬

‫سرمقاله‬

‫برگزارنشدنانتخابات‪،‬‬ ‫هنوز‬ ‫ِ‬ ‫نگرانی‪...‬‬

‫ادامه از ‪1‬‬

‫‪ ...‬کرد‪ ،‬پس از آن‪ ،‬در سفر به ایران‪،‬‬ ‫طرح امضای پیمان با تهران را مطرح‬ ‫ساخت و به تازه‌گی‪ ،‬بازهم از امضای‬ ‫پیمان گریخت و به بهانۀ سفر به المپیک‬ ‫زمستانی به روسیه رفت و با والدی‌میر‬ ‫پوتین رییس‌جمهور روسیه و در کنار آن‪،‬‬ ‫با ‪ ....‬رییس‌جمهور چین دیدار کرد‪.‬‬ ‫روسیه‪ ،‬چین و ایران از شمار رقیبا ِن آمریکا‬ ‫در منطقه شمرده می‌شوند که سفرهای‬ ‫رییس‌جمهور کرزی به این کشورها و یا‬ ‫ِ‬ ‫گذشت رییس‌جمهور کرزی از‬ ‫به واقع‪،‬‬ ‫آمریکا با ردِ امضای پیمان امنیتی و رجوع‬ ‫به رقیبان جای‌گزین به‌عنوان حامیِ او‪،‬‬ ‫به‌شدت‪ ،‬این مساله را داغ می‌سازد‬ ‫که رییس‌جمهور‪ ،‬در پی بیرون‌کرد ِن‬ ‫سربازان آمریکایی از افغانستان‪ ،‬جلب‬ ‫ِ‬ ‫حمایت رقیبا ِن آمریکا به‌خودش و‬ ‫بسته‌کرد ِن پروندۀ انتخابات‪ ،‬پیش از‬ ‫برگزارشد ِن آن است و هوای ماند ِن‬ ‫بیش‌تر در ارگ دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تطبیق‬ ‫از جانب دیگر‪ ،‬نباید از یاد برد که‬ ‫احتمالی این طرح رییس‌جمهور‪ ،‬نه تنها‬ ‫ِ‬ ‫حکومت‬ ‫مشکل‌های کالنی را برای‬ ‫افغانستان به‌میان خواهد آورد‪ ،‬بل‌که‬ ‫تالشی خواهد بود برای خاموش‌ساختنِ‬ ‫چرا ِغ نیمه‌روشنِ مردم‌ساالری که‬ ‫شهروندان‪ ،‬اندکی راه خود را در‬ ‫روشنایی آن‪ ،‬می‌بینند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬نباید از یاد برد که موجی‬ ‫از نارضایتی‌ها‪ ،‬از حکومت کنونی و به‬ ‫ویژه از حامد کرزی در میان شهروندان‬ ‫وجود دارد که در صورت کنارزد ِن‬ ‫انتخابات‪ ،‬احتماالً مردم‪ ،‬خود دست‬ ‫به‌کار شده‪ ،‬دامنۀ سلطه‌خواهی و بیش‌تر‬ ‫طلبی را جمع خواهند کرد و دوباره‪ ،‬راه‬ ‫رسیدن به مردم‌ساالری را باز خواهند‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫شهروندا ِن افغانستان‪ ،‬آهسته آهسته‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حمایت مردم‌ساالری می‌روند و‬ ‫به‬ ‫هیچ‌مانعی را در این زمینه‪ ،‬نمی‌پذیرند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حکومت کنونی‪،‬‬ ‫به‌همین دلیل‪ ،‬برای‬ ‫آبرومندترین کار همین است که گلیم‬ ‫فساد خویش را جمع کرده‪ ،‬به برگزاری‬ ‫انتخابات و روندهای مردم‌ساالر و مدنی‬ ‫تن بدهد‪ ،‬این «تن‌دادن به مردم‌ساالری»‬ ‫کار بهتری خواهد بود که از یادِ تاریخ‬ ‫نخواهد رفت‪.‬‬

‫خبرنامه‌یی برای رسانه‌های همگانی‪،‬‬ ‫خالدچاه‌آبی‬ ‫از آزادی ‪ ۶۵‬زندان طالبان از زندان‬ ‫سرانجام رییس‌جمهور کرزی حکم بگرام در شمال کابل ابراز تاسف‬ ‫رهایی ‪ 65‬طالب را از زندان بگرام کرده و افزده است که در میان این‬

‫تلنگرهاییبهرییس‌جمهوربعدی‪-‬تلنگرنهم‬

‫قاتالن ما را آزاد نسازید!‬

‫صادر کرد و بحث‌های جنجالی چند‬ ‫وقت اخیر را‪ ،‬این‌گونه به‌پایان برد‪.‬‬ ‫آزادی شورشیان طالب از زندان‪ ،‬از‬ ‫چند جهت سر و صداهایی را ایجاد‬

‫افراد تعدادی نیز هستند که باعث‬ ‫مرگ سربازان افغان‪ ،‬آمریکا‪ ،‬نیروهای‬ ‫بین‌المللی و غیر نظامیان افغانستانی‬ ‫هستند‪.‬‬

‫کرده بود؛ از یک‌سو مردم به‌صورت‬ ‫گسترده این عمل را نقد کردند و‬ ‫زیان این اقدام در بین افکار عمومی‪،‬‬ ‫بیشتر از سودش برای آقای کرزی‬ ‫بود‪ .‬شبکه‌های اجتماعی از چند روز‬ ‫بدین‌سو میزبان همیشگی نقدهای‬ ‫تند و جدی استند که بر این اقدام‬ ‫رییس‌جمهور کرزی نگاشته می‌شود‪.‬‬ ‫شمار زیادی از شهروندان افغانستان‬ ‫این اقدام را خطرناک و ناپسند دانسته‬ ‫اند‪ .‬شماری دیگر نیز آن‌را دهن‌کجی‬ ‫به ارتش و نیروهای مسلح کشور‬ ‫شمرده و بی‌حرمتی به قربانیانیانی‬ ‫پنداشته اند که مردم افغانستان در‬ ‫سال‌های دراز مبارزه با طالبان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آن‌طرف هم‪ ،‬امریکایی‌ها به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین هم‌پیمان راهبردی ما که‬ ‫مسوولیت رهبری مبارزه با تروریزم‬ ‫و مدیریت جنگی که بیش از یک‌دهه‬ ‫به‌طول انجامیده است و هزینه‌های‬ ‫سنگین مالی و جانی برای غرب‬ ‫داشته است‪ ،‬از این اقدام‪ ،‬نارضایتی‬ ‫نشان دادند‪.‬‬ ‫سفارت آمریکا در کابل با ارسال‬

‫امریکا گفته است که شواهدی‬ ‫وجود دارد که تعدادی از این افراد‬ ‫مرتکب جرایم خطرناک شده‌اند و‬ ‫باید طبق قوانین افغانستان محاکمه‬ ‫و مجازات شوند و رهایی این افراد‬ ‫مغایر تعهدات دولت افغانستان و‬ ‫موافقت‌نامه‌یی است که در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬میان افغانستان و آمریکا به‬ ‫امضاء رسید‪.‬‬ ‫چنان‌چه به همه واضح شده‬ ‫است این اقدام می‌تواند بخشی از‬ ‫موضع‌گیری‌های تند آقای کرزی در‬ ‫برابر امریکایی‌ها باشد که در چند‬ ‫وقت اخیر‪ ،‬سبب به‌میان آمدن تنش‬ ‫میان وی و ایاالت متحد شده است‪.‬‬ ‫اقدامی که از سخنان تند و عجیب‬ ‫آغاز شدند‪ .‬از تاختن به امریکایی‌ها‬ ‫در موارد مختلف‪ ،‬انکار از داشتن‬ ‫حمایت امریکا و بدتر از همه‪ ،‬انتقاد‬ ‫بر زندانی‌شدن طالبان و متهم ساختن‬ ‫امریکا به‌این‌که در زندان بگرام‪،‬‬ ‫«کارخانۀ طالب‌سازی» راه انداخته‬ ‫است و گویا کسانی که در این‌جا‬ ‫زندانی شده اند شهروندان عادی‬ ‫کشور استند‪.‬‬

‫آخرین مورد اما‪ ،‬حرف نبود‪ .‬این‌بار‬ ‫در عمل رییس‌جمهور بر علیۀ‬ ‫غربی‌ها موضع گرفت‪ .‬این اقدام‬ ‫ی است که‬ ‫آخرین برگ از پرونده‌ی ‌‬ ‫هنوز هم بسته نشده است‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬واقع ًا رییس‌جمهور گاهی‬ ‫اندیشیده است که به‌چه قیمتی‬ ‫می‌خواهد در برابر امریکایی‌ها‬ ‫بایستد؟‬ ‫رهایی زندانیان طالب از بگرام را اگر‬ ‫از دیدگاه دشمنی با امریکا ببینیم‪،‬‬ ‫گام بزرگی‌است‪ .‬نه‌تنها این‌که رهایی‬ ‫آن‌ها دوباره برای امریکایی می‌تواند‬ ‫درد سر عملیاتی و امنیتی داشته باشد‪،‬‬ ‫بلکه با‌توجه به روح حساس مردم‬ ‫در جامعه‌یی مثل امریکا‪ ،‬آزادسازی‬ ‫کسانی که با بی‌رحمی تمام‪ ،‬فرزندان‬ ‫امریکا را کشته است‪ ،‬از لحاظ‬ ‫احساسی نیز‪ ،‬بر مردم امریکا ضربۀ‬ ‫بزرگی خواهد زد‪.‬‬ ‫هرچند‪ ،‬این اقدام در برابر امریکایی‬ ‫که ـ با هر هدفی ـ در چند سال‬ ‫گذشته کمک‌های فراوانی به کشور‬ ‫ما کرده است‪« ،‬ناجوان‌مردانه است»‬ ‫اما حتا اگر از سود و زیان امریکا‬ ‫بگذریم‪ ،‬مشکل بزرگ این‌جاست‬ ‫که کسانی که از زندان رها شده اند‪،‬‬ ‫در حین حال قاتالن مردم ملکی‪،‬‬ ‫نیروهای ارتش‪ ،‬زنان و کودکان خود‬ ‫ما نیز استند‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده است که همین‬ ‫طالبان آزادشده بارها عامالن اصلی‬ ‫رخ‌دادهای دهشت‌افگنانۀ بعدی بوده‬ ‫اند و این بار نیز این مسأله امری محال‬ ‫نیست‪ .‬آیا آقای کرزی پاسخگوی‬ ‫کشته شدن دوبارۀ این مردم به‌دست‬ ‫همین «برادرانی» که تازه آزاد شدند‪،‬‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫بدون شک نه! آقای کرزی عادت‬ ‫کرده است‪ ،‬پاسخ‌گو نباشد و مردم نیز‬ ‫دیگر امیدشان را به‌پاسخ‌گویی وی از‬ ‫دست داده اند‪ .‬تنها امید مردم در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬برگزاری یک انتخابات شفاف‬ ‫و سالم است و این‌که رییس‌جمهور‬ ‫بعدی بتواند تغییری بزرگ ایجاد کند‪.‬‬ ‫تغییری که جدا از دیگر بخش‌ها و‬ ‫عرصه‌ها‪ ،‬در شیول نگاه و تفکیک‬ ‫درست دوست و دشمن نیز‪ ،‬نیاز‬ ‫اساسی است‪ .‬مردم انتظار دارند‬ ‫رییس‌جمهور بعدی‪ ،‬قاتالن آن‌ها را‬ ‫مجازات کند‪ ،‬نه آزاد‪.‬‬


‫سال اول شماره چهلم‪ 27،‬بهمن ماه‪ /‬دلو ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 16 ،‬فبروری ‪ 2014‬میالدی‬

‫مرکزفعالیت‌هایاجتماعی‪-‬فرهنگیتبیاننیز‬ ‫از دکتر عبداهلل عبداهلل حمایت کرد‬

‫گزارش‌ها‪ ،‬حاکی از آن‌اند که مرکز فعالیت‌های‬ ‫اجتماعی – فرهنگی تبیان‪ ،‬با نشر بیانیه‌ای گفته‬ ‫است که از نامزدی دکتر عبداهلل حمایت می‌کند‬ ‫و این تصمیم پس از رایزنی‌ها و رأی‌گیری‌های‬ ‫همه‌جانبه و گسترده‪ ،‬از میان ‪ ۱۰۴۱‬تن از‬ ‫مسووالن‪ ،‬کادرها و فعاال ِن تشکیالتی مرکز‬ ‫فعالیت‌های اجتماعی‪ -‬فرهنگی تبیان گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در جریان این رای گیری‪ ،‬بیش‌ترین آرا به داکتر‬ ‫عبداهلل اختصاص پیدا کرد و بر پایۀ ارزیابی‌های‬ ‫نهایی‪ ،‬از میان این تعداد عضو‪ ۷۸۲ ،‬رأی به داکتر‬ ‫عبداهلل و ‪ ۲۵۹‬رأی به زلمی رسول اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫گفتنی‌است که رأی‌گیری مرکز تبیان از اعضای‬ ‫خویش در شهرهای کابل‪ ،‬مزار شریف و هرات‬ ‫و هم‌چنین شهرهای مشهد‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان و ُقم‪،‬‬ ‫و نیز برخی کشورهای غربی در خارج از کشور‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫متنِ بیانیه اعالم حمایت مرکز فعالیت های‬ ‫اجتماعی – فرهنگی تبیان به شرح ذیل می‌باشد‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫مرکز تبیان به ریاست حجت االسالم والمسلمین‬ ‫سیدعیسی حسینی مزاری؛ فعال سیاسی و‬ ‫رسانه‌ای‪ ،‬به‌دنبال بیش از یک‌ماه رأی‌گیری و‬ ‫رای‌زنی با اعضای این مرک ِز بزرگ اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سرانجام از میان دو نامزد انتخابات آیندۀ‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬آقایان دکتر عبداهلل عبداهلل و‬ ‫دکتر زلمی رسول که به‌صورت رسمی از مرکز‬ ‫تبیان‪ ،‬دعوت به‌حمایت کرده بودند‪ ،‬تصمیم‬ ‫به‌حمایت از نامزدی دکتر عبداهلل عبداهلل؛ رهبر‬ ‫ائتالف ملی گرفت‪.‬‬ ‫در جریان این رایزنی‌ها و رأی‌گیری های همه‬ ‫جانبه و گسترده‪ ،‬از میان ‪ ۱۰۴۱‬تن از مسووالن‪،‬‬ ‫کادرها و فعاال ِن تشکیالتی مرکز فعالیت‌های‬ ‫اجتماعی‪ -‬فرهنگی تبیان‪ ،‬بیش‌ترین آرا به دکتر‬ ‫عبداهلل اختصاص پیدا کرد و بر پایۀ ارزیابی‌های‬ ‫نهایی‪ ،‬از میان این تعداد عضو‪ ۷۸۲ ،‬رأی به‬ ‫داکتر عبداهلل عبداهلل و ‪ ۲۵۹‬رأی به زلمی رسول‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در طول تشکیل نهادها و‬ ‫احزاب سیاسی در افغانستان‪ ،‬این نخستین‌بار است‬ ‫که مرکز تبیان‪ ،‬رأی‌گیری درون‌تشکیالتی را به‬ ‫مثابۀ یک سنت دموکراتیک و به‌عنوان احترام به‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ‬ ‫آرأ و دیدگاه‌های یکایک اعضای این مرک ِز‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬ابتکار و پایه‌گذاری می‌کند‪.‬‬ ‫مرکز تبیان یکی از پرپیشینه‌ترین و پای‌دارترین‬ ‫مردم‌ساالرینیم‌بندِ افغانستان‪ ...‬ادامه از ‪1‬‬

‫‪...‬از جانب دیگر‪ ،‬آقای نور با تاکید به برگزاری‬ ‫انتخاباتی شفاف‪ ،‬گفت که نباید کاری شود که‬ ‫دست‌آوردهای مانند دموکراسی و آزادی بیان از‬ ‫میان برود‪.‬‬ ‫او گفت که انتخابات‪ ،‬سرنوشت این دست‌آوردها‬ ‫را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫او به تامین امنیت مرکزهای رای‌دهی و‬ ‫رای‌دهنده‌گان در افغانستان تاکید کرده‪ ،‬نیز گفت‬ ‫که باید ناظران نامزدان‪ ،‬از فرایند رأی‌گیری‪،‬‬ ‫نظارت جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫او گفت‪ « :‬مردم‌ساالری نیم‌بن ِد افغانستان‪ ،‬نیازمن ِد‬ ‫انتخابات شفاف است‪».‬‬

‫مرکزهای اجتماعی و فرهنگی افغانستان می‌باشد‬ ‫که بیش از ‪ ۲۳‬سال‪ ،‬فعالیت‌های گسترده‌ای در‬

‫یکی دیگر از برآیندهای ارزشمند سال ها کار‬ ‫و تالش پیگیر مسئوالن مرکز بزرگ اجتماعی‪-‬‬

‫داخل و خارج از کشور‪ ،‬به‌منظور باروری فرهنگ‪،‬‬ ‫رسانه و فعالیت‌های اجتماعی کشور مبتنی بر‬ ‫اعتقادات دینی و ارزش‌های ملی افغانستان انجام‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت مستمر و‬ ‫این مرکز‪ ،‬در طول سال‌ها‬ ‫پی‌گیر خویش‪ ،‬با مدیریت آقای حسینی مزاری‪،‬‬ ‫گام‌های مهمی را در راستای تربیت نسلی آگاه‪،‬‬ ‫فعال‪ ،‬مسئول‪ ،‬متعهد و فرهیخته برداشته و اینک‬ ‫کدرهای فنی و تحصیل‌کرده‌یی که برآیند سال‌ها‬ ‫تالش سازمانی و فعالیت سیستماتیک این مرکز‬ ‫عظیم هستند در رسانه‌ها‪ ،‬مرکزهای فرهنگی‬ ‫و پَژوهشی‪ ،‬بنیادهای تحقیقات و مطالعات‬ ‫استراتژیک و کانون‌های فکر و فرهنگ افغانستان‪،‬‬ ‫حضور فعال و محوری دارند‪.‬‬

‫فرهنگی تبیان‪ ،‬خبرگزاری صدای افغان(آوا)‬ ‫به عنوان نخستین خبرگزاری خصوصی در‬ ‫افغانستان و روزنامه انصاف است که با ارائه دقیق‪،‬‬ ‫حرفه ای و متعهدانه اخبار و رویدادها‪ ،‬روزانه نیاز‬ ‫ده ها هزار مخاطب را اشباع می کنند‪.‬‬ ‫مرکز فعالیت های اجتماعی‪ -‬فرهنگی تبیان‪،‬‬ ‫اکنون در حوزۀ فرهنگ‪ ،‬اجتماع و رسانۀ‬ ‫افغانستان‪ ،‬وزنه سنگین و قابل اعتنایی محسوب‬ ‫می‌شود و به‌همین مناسبت‪ ،‬بایسته است؛ تا با‬ ‫توجه به درخواست‌های رسمی دو نامزد محترم‬ ‫انتخابات آینده ریاست جمهوری‪ ،‬در خصوص‬ ‫انتخابات سرنوشت‌ساز بهار ‪ ۹۳‬موضعی روشن‬ ‫و مشخص داشته باشد‪.‬‬ ‫مسئوالن و اعضای مرکز بزرگ تبیان با توجه به‬

‫تازه گی وزارت داخله افغانستان گفته که در چند‬ ‫ماه گذشته بیش از ده تن از منسوبین پلیس را به‬ ‫دلیل اشتراک در کمپاین های رسمی و غیر رسمی‬ ‫انتخاباتی نامزدان‪ ،‬از وظیفه سبک دوش کرده اند‪.‬‬ ‫صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفته که‬ ‫پولیس افغان مکلف است تا اصل بی طرفی را در‬ ‫انتخابات رعایت کند‪.‬‬ ‫وی به آن عده از افراد پلیس که از امکانات دولتی‬ ‫به نفع نامزدان در کمپاین های انتخاباتی استفاده‬ ‫می کنند هشدار داد که بزودی مجازات خواهند‬ ‫شد‪ « :‬در چند ماه گذشته ده الی دوازده نفری‬ ‫که نهاد های کشفی ما ثابت ساختند که آنان در‬ ‫کمپاین ها مصروف بودند‪ ،‬آنان از وظایف شان‬ ‫سبک دوش شدند و اگر اسناد دقیق وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬بدون شک اول وظیفه همچون افراد به‬ ‫تعلیق در آورده می شود‪ ،‬سپس به نهاد های عدلی‬ ‫و قضایی سپرده می شوند تا همچون مسایل‬ ‫پیگیری شود‪».‬‬ ‫در یک اعالمیه مطبوعاتی وزارت داخله هم چنان‬ ‫گفته شده که منسوبین پولیس باید پیش از شرکت‬ ‫در کمپاین های انتخاباتی‪ ،‬استعفای خود را از‬ ‫صفوف پولیس اعالم نموده و مسوولیت وظیفه‬ ‫یی خود را رفع نمایند تا در بی طرفی پولیس‬ ‫خدشهء وارد نشود و انتخابات به گونه شفاف و‬ ‫قابل قبول برگزار گردد‪.‬‬ ‫در عین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که‬

‫شکایاتی را در ارتباط به استفاده از وسایل دولتی‬ ‫در کمپاین های انتخاباتی از سوی برخی نامزدان‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت که‬ ‫بررسی این شکایت نامه ها را هفته آینده آغاز‬ ‫می کنند‪« :‬ما هم نگران این موضوع هستیم که‬ ‫از وسایط و امکانات دولتی به نفع کاندیدان‬ ‫مشخص در کمپاین های انتخاباتی استفاده نشود‬ ‫مخصوص ًا در رابطه به استفاده وسایط پولیس‬ ‫نگرانی های وجود دارد و به روز شنبه یکی از‬ ‫جلسات علنی کمیسیون راجع به بررسی استفاده‬ ‫از وسایل دولتی توسط یکی از نامزدان ریاست‬ ‫جمهوری به طور علنی برگزار می گردد»‪.‬‬

‫برکناریافسرانپلیسبهخاطرشرکتدرکمپاین‬ ‫هایانتخاباتی‬

‫‪3‬‬ ‫این مالحظات و نیازها‪ ،‬سرانجام تشخیص دادند‬ ‫که دکتر عبداهلل عبداهلل به‌عنوان یکی از نامزدهای‬ ‫ارشد و مهم انتخابات آینده‪ ،‬دارای ویژگی‌های‬ ‫مهمی است که با اهداف و آرمان‌های مکتبی‪،‬‬ ‫منافع ملی و نیازهای اجتماعی مردم افغانستان‪،‬‬ ‫هم‌سویی و هم‌خوانی فراوانی دارد‪.‬‬ ‫از دید مسئوال ِن و اعضای مرکز تبیان‪ ،‬با جناب‬ ‫آقای دکتر عبداهلل عبداهلل و افق‌هایی که او‬ ‫با برنامه‌هایش در قامت کاندیدای انتخابات‬ ‫آیندۀ ریاست‌جمهوری برای آینده افغانستان‬ ‫و سرنوشت سیاسی مردم این سرزمین ترسیم‬ ‫می‌کند‪ ،‬می‌توان به افغانستانی آزاد‪ ،‬مستقل‪ ،‬مترقی‬ ‫و مبتنی بر آرای مردم این کشور‪ ،‬دست یافت‪.‬‬ ‫دکتر عبداهلل عبداهلل هم‌چنین به دلیل فعالیت‌های‬ ‫سیاسی و مبارزاتی‌اش در دوران اشغال افغانستان‬ ‫و مقاومت در برابر جریان‌های تروریستی‪ ،‬یکی از‬ ‫چهره‌های شاخص و مهم در زمینۀ رهبری آینده‬ ‫افغانستان محسوب می‌شود و با تکیه بر تجربیات‬ ‫ارجمندی که او از رهگذر سال‌ها مبارزه و تالش‬ ‫در حوزه سیاست و فرهنگ افغانستان‪ ،‬اندوخته‬ ‫است‪ ،‬از دید فعاالن مرکز تبیان‪ ،‬عنصری شایسته‬ ‫و دارای اهلیت برای ریاست جمهوری افغانستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرکز فعالیت‌های اجتماعی‪ -‬فرهنگی تبیان به‬ ‫ِ‬ ‫حمایت قاطع و همه‌جانبۀ خود را از‬ ‫این ترتیب‪،‬‬ ‫نامزدی دکتر عبداهلل عبداهلل و تیم همراه وی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده و در این راستا‪ ،‬در چارچوب قانون‌های‬ ‫افغانستان‪ ،‬تالش می‌کند مسیر دست‌یافتن وی به‬ ‫پیروزی در انتخابات آینده را تسهیل کند و انتظار‬ ‫دارد؛ تا پس از انتخابات سرنوشت‌ساز سال ‪،۹۳‬‬ ‫شاهد جشنِ پرشکوه ریاست جمهوری وی باشد‪.‬‬ ‫دفترمرکزی مرکزفعالیت های فرهنگی اجتماعی‬ ‫تبیان‬ ‫کابل – افغانستان‪ ۲۵ -‬دلو ‪۱۳۹۳‬‬

‫اشرف‌غنیاحمدزیباتخلفی‬ ‫دیگرش‪،‬پنجاه‌هزارافغانیجریمه‬ ‫شد‬

‫پروندۀ سلطان‌زوی به‬ ‫دادستانی رفت‬

‫در تازه‌ترین بررسی‌های علنی شکایت از‬ ‫نامزدان ریاست‌جمهوری‪ ،‬کمیسیون رسیده‌گی به‬ ‫شکایت‌های انتخاباتی‪ ،‬دو متخلف قانون را افشا‬ ‫کرده و در مورد آنان اجرأت کرد‪.‬‬ ‫در این فیصله‪ ،‬تیم‌های انتخاباتی اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی و داوود سلطان‌زوی‪ ،‬متخلف شناخته‬ ‫شدند‪ .‬بر اساس فیصلۀ کمیسیون رسیده‌گی به‬ ‫شکایت‌های انتخاباتی‪ ،‬تیم انتخاباتی اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی را به‌دلیل استفاده از موترهای دولتی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پرداخت مبلغ ‪50‬‬ ‫متخلف قانون دانسته‪ ،‬مجبور به‬ ‫هزار افغانی جریمه ساخت‪ .‬اشرف‌غنی احمدزی‪،‬‬ ‫پیش از این نیز‪ ،‬به دلیل کمپین‌های پیش از موعد‪،‬‬

‫متخلف شناخته شده بود‪.‬‬ ‫همین‌‌گونه داوود سلطان‌زوی‪ ،‬دیگر نامزد‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬به دلیل برخورد نادرست با‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬به دادستانی معرفی شد‪.‬‬


‫سال اول شماره چهلم‪ 27،‬بهمن ماه‪ /‬دلو ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 16،‬فبروری ‪ 2014‬میالدی‬ ‫لورا احمدزی‪ ،‬تنها خانم اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های غربی گفته است‪:‬‬ ‫«اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬یک آدم مذهبی نیست‪ ،‬اما‬ ‫اگر مذهبی باشد‪ ،‬بیش‌تر از این که مسلمان باشد‪،‬‬ ‫مسیحی است‪».‬‬ ‫بدون شک‪ ،‬شناخت یک فرد‪ ،‬از زبان شریک‬ ‫ی (همسر)اش‪ ،‬خیلی دقیق‌تر از شناخت‬ ‫زنده‌گ ‌‬ ‫دیگران است‪.‬‬ ‫اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬که به تازه‌گی از حج‬ ‫برگشته است‪ ،‬به گونۀ غیرمستقیم‪ ،‬ارتش ملی را‬ ‫غیراسالمی می‌داند و تاکید می‌کند‪« :‬اردوی ملی‬ ‫باید اسالمی شود‪».‬‬ ‫اگر از این بگذریم که همۀ اتباع افغانستان‬ ‫مسلمان‌اند‪ ،‬جالب این است‪ :‬اشرف‌غنی احمدزی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ریاست کمیسیون انتقال مسوولیت‌های‬ ‫که خود‬ ‫امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی را‬ ‫داشت‪ ،‬هنوز نمی‌داند که ارتش ملی افغانستان‪ ،‬در‬ ‫هر واحدش‪ ،‬یک بخش به‌نام آمریت عقیدتی دارد‬ ‫و بخش عقیدتی‪ ،‬سربازان را به رعایت آموزه‌ها‬ ‫و عبادات دین اسالم ترغیب و تشویق و حتا در‬ ‫موردهایی‪ ،‬مجبور می‌کند‪ .‬به این معنا که ارتش‬ ‫ملی افغانستان‪ ،‬اسالمی است و اگر در موردهایی‪،‬‬ ‫رعایت فرمایش‌های دینی از دید سربازان فراموش‬ ‫شود‪ ،‬بخش عقیدتی‪ ،‬آنان را آگاه می‌‍سازد و جایی‬ ‫برای تشویش‌های اشرف‌غنی نیست‪.‬‬ ‫این حرف که گفته می‌شود «اردو باید اسالمی‬ ‫شود»‪ ،‬پیش از این‪ ،‬یکی از شرط‌های طالبان‬ ‫برای افغانستان بوده است‪ .‬طالبان‪ ،‬همۀ سربازان‬ ‫اردوی ملی افغانستان را کافر و نامسلمان می‌دانند‬ ‫و می‌خواهند که به‌جای این ارتش‪ ،‬یک ارتش‬ ‫در بیش از یک دهه‪ ،‬هم‌واره طالبان از سوی حامد‬ ‫کرزی برادر خوانده شدند؛ وقتی هننگامِ عزم‬ ‫به‌انتخار نیز‪ ،‬بازداشت شدند‪ ،‬از سوی حکومت‬ ‫نوازش شدند و به این‌ترتیب‪ ،‬جان‌فشانی‌های‬ ‫سربازان و شهروندان افغانستان‪ ،‬نزدِ حامد کرزی‪،‬‬ ‫دو « ُرپه» ارزش نداشت‪ .‬سرانجام‪ ،‬آقای کرزی در‬ ‫ادامۀ دوستی و برادری‌اش با قاتالن و دشمنا ِن‬ ‫مردم افغانستان‪ ،‬در پایا ِن حکومتش نیز‪ ،‬زندانیان‬ ‫بگرام را رها کرد و این‌گونه‪ ،‬خو ِن شهروندا ِن‬ ‫شهید و سربازا ِن جان‌فشان و دلی ِر افغانستان را‬ ‫بخشید‪ ،‬در حالی‌که حقِ بخشش این خون‌های‬ ‫پاک‪ ،‬مربوط به اولیای این قربانیان می‌شود‪ ،‬نه‬ ‫مربوط رییس‌جمهوری که پیمان برادری با قاتال ِن‬ ‫مردم دارد‪.‬‬ ‫به راستی‪ ،‬باید پرسید‪ :‬رییس‌جمهور کرزی‪ ،‬چی‬ ‫حق دارد که خو ِن مادری بیوه و نان‌آورِ کودکانش‬ ‫را‪ ،‬خو ِن کودکی را که مادر در انتظارش بود‪ ،‬و یا‬ ‫خو ِن سرباز دلیری را که دخت ِر جوانی (نامزدش)‬ ‫در روستاهای دوردست افغانستان‪ ،‬چشم‌به‌راه‬ ‫آمدنش بود‪ ،‬ولی تروریستان او را کشته بودند‪،‬‬ ‫می‌بخشد؟ رییس‌جمهور کرزی‪ ،‬شاید با پیمان‬ ‫برادری با طالبان‪ ،‬بتواند خون‌بهای طالبان را اگر‬ ‫به ناحق کشته شوند‪ ،‬ببخشد‪ ،‬ولی به هیچ‌روی‪،‬‬ ‫با نوازش قاتال ِن مردم‪ ،‬حق ندارد که خون‬ ‫شهروندان بی‌گناه را که بر گرد ِن طالبان است‪ ،‬به‬ ‫آنان ببخشد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حاکمیت عذر و تضرع به تروریستان‬ ‫‪ 12‬سال‬ ‫برای ترک جنگ‪ ،‬جز زیا ِن مالی و قربانی‌شدن‬ ‫صدها شهروند بی‌گناه‪ ،‬چیز دیگری دست‌آورد‬ ‫نداشت و اینک که افغانستان‪ ،‬بیش‌تر از‬ ‫یک ماه‪ ،‬زمان به برگزاری سومین انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری دارد‪ ،‬شهروندان کشور می‌توانند‬ ‫ِ‬ ‫سرکوب تروریستان‬ ‫گزینۀ حمایت از خودشان و‬

‫آن‌که خانمش او را مسیحی می‌داند‪،‬‬ ‫نباید ارتش ملی را کافر بخواند‬

‫ساجدمختار‬

‫اسالمی وابسته به‌پاکستان را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در یک مثال‪ ،‬باید بگویم‪ :‬حامد کرزی‪،‬‬ ‫رییس‌جمهور افغانستان‪ ،‬با وعده‌هایی که از سوی‬

‫طالبانی‪ ،‬چاق بسازد؛ ا ّما‪ ،‬رهایی زندانیان طالب‪،‬‬ ‫تیری از سوی رییس‌جمهور بود که به خطا‬ ‫رفت و طالبان آن را به‌ضرر رابطه‌های آمریکا و‬

‫طالبان‪ ،‬در بد ِل رهایی زندانیا ِن بگرام دریافت کرده‬ ‫بود‪ ،‬آنان را رها کرد‪ ،‬ا ّما آنان‪ ،‬به وعدۀ خویش‪،‬‬ ‫پشت پا زدند و به کرزی گفتند که ما در انتخابات‪،‬‬ ‫نه تنها از تی ِم تو حمایت نمی‌کنیم‪ ،‬بل‌که حتا در‬ ‫ِ‬ ‫لحاظ امنیتی‬ ‫این روند شرکت نمی‌کنیم و آن را از‬ ‫اخالل هم می‌کنیم‪.‬‬ ‫حامد کرزی‪ ،‬شاید می‌گفت که با رهایی زندانیان‬ ‫ِ‬ ‫حمایت‬ ‫بگرام‪ ،‬بتواند تی ِم موردِ حمایتش را با‬

‫افغانستان دوباره به سوی افغانستان نشانه گرفتند‪.‬‬ ‫با ابراز این نمونه‪ ،‬می‌خواهم بگویم که اینک‪،‬‬ ‫اشرف‌غنی احمدزی نیز‪ ،‬با اعالم شعار طالبانی‬ ‫«اسالمی ساختن اردوی ملی» که برنامه‌یی از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫طالبان است‪ ،‬در پیِ‬ ‫حمایت طالبان‪ ،‬از‬ ‫جلب‬ ‫نامزدی خودش در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫است‪ .‬بی‌خبر از این‌که طالبان‪ ،‬گوش به فرمان‬ ‫ِ‬ ‫حمایت آنان از نامزدی کسی در‬ ‫پاکستان‌اند و نیز‬

‫پایانتضرعبه‬ ‫انتخاباترانقطۀ ِ‬ ‫تروریسمبسازیم‬

‫و قاتالن شهروندان را به‌جای حکومتی که به‬ ‫پرورش‌گاه و نوازش‌گاه طالبان بدل شده است‪ ،‬از‬ ‫میان نامزدان ریاست‌جمهوری انتخابات کنند و ‪16‬‬ ‫فروردین‪/‬حمل‪ ،‬فرصتی نیکویی برای جلوگیری‬ ‫از ادامۀ طالبانیزه‌کردن افغانستان است‪.‬‬ ‫برای شناخت بهتر کمپین‌های انتخاباتی آغاز شده‬ ‫است و نیز‪ ،‬مناظره‌ها میا ِن نامزدان‪ ،‬فرصت‌های‬ ‫ِ‬ ‫شناخت گزینه‌های بهتر و حامی‬ ‫کالنی برای‬ ‫ِ‬ ‫‌دوست افغانستان می‌تواند باشد‪.‬‬ ‫شهروندا ِن صلح‬ ‫چنان‌چه در واپسین مناظرۀ تلویزیونی‪ ،‬میا ِن‬ ‫نامزدا ِن ریاست‌جمهوری‪ ،‬در بارۀ پروسۀ صلح‪،‬‬ ‫زلمی رسول‪ ،‬اشرف‌غنی احمدزی و عبدالقیوم‬ ‫کرزی نامزدا ِن ریاست‌جمهوری‪ ،‬خواها ِن‬ ‫ِ‬ ‫حکومت‬ ‫ادامۀ روند صلح به‌گونۀ ادامۀ پالیسی‬

‫رامشآرام‬

‫کنونی شدند‪ ،‬ا ّما دکتر عبداهلل عبداهلل نامزد‬ ‫ِ‬ ‫سیاست‬ ‫ریاست‌جمهوری انتخابات ‪ ،1393‬از‬ ‫تضرع و عذر به‌قاتال ِن مردمِ افغانستان‪ ،‬انتقاد کرد‬ ‫و گفت که ما در براب ِر قاتال ِن مردمِ افغانستان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫موقف روشن داریم‪ ،‬در حالی که دروازۀ صلح‬ ‫را به روی همه باز می‌گذاریم‪ ،‬اما با آنانی‌که‬ ‫قصد جان شهروندان را دارند و در پی نابودی‬ ‫افغانستان واحد هستند‪ ،‬با استقامت و پای‌داری‬ ‫کامل‪ ،‬می‌جنگیم و آنان را نابود می‌کنیم‪.‬‬ ‫آقای عبداهلل در اعتراض به اشرف‌غنی احمدزی‪،‬‬ ‫یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری که اردوی‬ ‫ِ‬ ‫حمایت قاطعانه‬ ‫ملی را غیراسالمی دانست‪ ،‬با‬ ‫از اردوی ملی و دیگر نیروهای امنیتی پرداخته‪،‬‬ ‫گفت مردم افغانستان مسلمان‪‎‬اند‪ ،‬همۀ سربازان و‬

‫‪4‬‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬اعتبار افراطی‌گرایی‬ ‫آنان را به‌شدت در میان طرف‌داران‌شان کاهش‬ ‫خواهد داد و به‌معنای نابودی کامل این گروه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به‌جای این‌که اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬از همین‌اکنون‬ ‫دشمنی خویش را با ارتش ملی افغانستان‬ ‫برای جلب رای طالبان اعالم کند‪ ،‬آنان را کافر‬ ‫بخواند‪ ،‬باید خودش به‌پای درس‌های عقیدتی‬ ‫در برنامه‌های آموزشی شماری از سربازا ِن نوآموز‬ ‫ارتش حضور بیابد و بیاموزد تا پس از این‪ ،‬در‬ ‫خطبه‌هایش نگوید که نخستین بانویی که به‬ ‫دین اسالم مشرف شد‪ ،‬بی بی آمنه بود؛ این را‬ ‫بیاموزد که اگر به حج می‌رود‪( ،‬حتا اگر برای‬ ‫ب مردم این کار را می‌کند تا عکسی داشته‬ ‫فری ‌‬ ‫باشد) نباید پُشت به کعبه و رو به دوربین دعا‬ ‫کند؛ یا این را بیاموزد‪ :‬یک نفر که از سوی خانمش‬ ‫«مسیحی» خوانده می‌شود‪ ،‬وقتی به نزد اسقف‬ ‫مسیحی تعظیم می‌کند‪ ،‬اگر دعوای مسلمان‌بودن‬ ‫دارد‪ ،‬باید بیاید‪ ،‬کلمه بخواند‪ ،‬از سرخم‌کردن نزد‬ ‫اسقف‪ ،‬توبه کند و مهم‌تر از همه‪ ،‬نباید صدها هزار‬ ‫جوا ِن مسلمان در ارتش ملی را کافر بخواند‪ ،‬زیرا‬ ‫مسلمان‌بودن‪ ،‬جزییاتی دارد که هنوز اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی‪ ،‬آنان را نیاموخته است‪.‬‬ ‫اشتباه‌های پی‌هم و تظاهرهای جدی به‬ ‫مسلمان‌بودن و حرف‌های خان ِم اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی‪ ،‬به‌شدت این شک را در میان شهروندان‬ ‫نزدیک به یقین ساخته است که او‪ ،‬هنوز باورمند‬ ‫به اسالم نیست و با این حساب‪ ،‬نامزدی او به‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬هم از دید دینی و هم از‬ ‫دیدرس قانون اساسی‪ ،‬مشکل‌های جدی دارد‪.‬‬ ‫افسران اردوی ملی افغانستان مسلمان هستند و من‬ ‫شهامت‌ها و فداکاری‌هایی آنان را در دفاع از جان‬ ‫ِ‬ ‫صورت پیروزی‪،‬‬ ‫و ما ِل شهروندان می‌ستایم و در‬ ‫به‌جای طالبان و تروریستان‪ ،‬نیروهای امنیتی کشور‬ ‫را نوازش می‌کنم‪.‬‬ ‫او در این مناظره‪ ،‬با متانت تمام‪ ،‬به نق ِد شعار تداوم‬ ‫برخی از نامزدان پرداخته گفت‪« :‬دوستان ما که‬ ‫ادبیات می‌فهمند‪« ،‬تداوم و تحول» با هم متناقض‬ ‫و متضاد است‪ ،‬چی‌گونه هم تحول که دگرگونی‬ ‫است و هم تداوم که ادامۀ وضعیت کنونی است‬ ‫می‌داشته باشیم‪»...‬‬ ‫او گفت که کسانی که در پی تداوم‌دهی وضعیت‬ ‫کنونی استند‪ ،‬به این معنا است که این وضعیت‬ ‫افغانستان را تداوم می‌دهند‪ .‬کشور ما همین‌اکنون‬ ‫در فساد مقام نخست را دارد‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنندۀ مواد مخدر جهان است‪ ،‬ناامنی بی‌داد‬ ‫می‌کند و‪ ...‬کسانی که تداوم را شعار می‌دهند‪،‬‬ ‫تداوم‌شان تداوم همین مشخصه‌ها است و این‬ ‫تداوم‪ ،‬رو به نشیبی است‪.‬‬ ‫این سخنان آقای عبداهلل‪ ،‬بازتاب گسترده و استقبا ِل‬ ‫فراوانی در شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک داشته است‬ ‫و حتا کسانی که هیچ نامزدی را تا هنوز به‌عنوان‬ ‫نامزد مورد نظر برنگزیده بودند‪ ،‬از برنامه‌های آقای‬ ‫عبداهلل ستایش کرده‪ ،‬و از شهامت وی نیز به نیکی‬ ‫یاد کرده بودند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫شمارش‬ ‫به نظر می‌رسد که انتخابات ‪ ،1393‬با‬ ‫ِ‬ ‫رصت خوبی‬ ‫چالش‌های افغانستان‪ ،‬می‌تواند ُف‬ ‫برای آورد ِن اصالحات و بهبود وضعیت در‬ ‫بیش‌تر عرصه‌ها باشد و دلیل شود که حکومتی به‬ ‫طرف‌داری طالبان و تروریستان نه‪ ،‬بل‌که حکومتی‬ ‫به سود و به‌طرف‌داری شهروندان افغانستان و‬ ‫پشتی‌با ِن سربازان و افسرا ِن نیروهای امنیتی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫سال اول شماره چهلم‪ 27 ،‬بهمن ماه‪ /‬دلو ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 16 ،‬فبروری ‪ 2014‬میالدی‬

‫اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬در مناظره میان نامزدان‬ ‫ریاست‌جمهوری در تلویزیو ِن آریانا گفت‪« :‬برنامه‬ ‫داریم که تمامی خُ رده‌هویت‌ها(!) را در قالب یک‬ ‫هویت (اوغان)جا بدهیم‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫برداشت درست از گفته‌های او در این مناظره‪،‬‬ ‫با‬

‫هیچ‌قومی‪ ،‬نباید قومی دیگر را انکار کند و نادیده‬ ‫بگیرد‪ .‬زیرا همین محروم‌سازی اقوام از حق‌شان بود‬ ‫که در سده‌های پسین‪ ،‬باعث شد که هم یک قوم‬ ‫خود را به ناحق‪ ،‬صاحب اصلی همۀ قدرت بداند‬ ‫و قوم‌های دیگر‪ ،‬برای رهایی از درجه دوم و سوم‬

‫التیام نیافته است که آقای احمدزی برای دل‌خوشی‬ ‫پاکستان‪ ،‬به تفرقه‌اندازی میان قوم‌ها در کشور پای‬ ‫لُچ کرده‌اند‪.‬‬ ‫کشور ما‪ ،‬امروز به مردم‌ساالری واقعی و سپرد ِن‬ ‫حقوق مساوی به همه‌گان باورمند و نیازمند است‪.‬‬

‫معاونیتفروخته‌اید؟‬ ‫بدل‬ ‫هویت‌های‌تانرادر ِ‬ ‫ّ‬

‫می‌دانیم که به باورِ آقای اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬در‬ ‫ک و قوم‌هایی که‬ ‫افغانستان ازبک‌‪ ،‬هزار‌ه و تاجی ‌‬ ‫کوچک‌تر از این‌ها خوانده می‌شوند‪ ،‬باید نابود‬ ‫شوند‪ .‬او گفت که در صورت پیروزی‪ ،‬برنامۀ حذف‬ ‫ِ‬ ‫هویت اقوام و دیگر قوم‌ها–به‌جز قوم خودش‪ -‬را‬ ‫آغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز‪ ،‬میان جوانان و آگاهان کشور‪ ،‬مشهور‬ ‫بود که اشرف‌غنی‪ ،‬بیش‌تر از آن‌که «دومین مغ ِز متفک ِر‬ ‫جهان» باشد‪« ،‬دومین مغز متعصب جهان» است‪.‬‬ ‫واپسین مناظرۀ نامزدان‪ ،‬در تلویزیو ِن آریانا‪ ،‬نشان‬ ‫داد که آقای احمدزی‪ ،‬در کنار این‌که اردوی ملی را‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫طرح تحمیلِ‬ ‫نامسلمان می‌داند‪،‬‬ ‫تطبیق‌گ ِر ِ‬ ‫هویت قومِ‬ ‫خودش‪ ،‬بر قوم‌های دیگر نیز هست‪.‬‬ ‫در این میان ا ّما‪ ،‬این ابراز نظرهای اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی‪ ،‬نشان داد که عبدالرشید دوستم که ازبک‬ ‫است و سرور دانش که هزاره است‪ ،‬حتا نمی‌توانند‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫چهارچوب همین تیم‪- ،‬پیش‬ ‫هویت خویش در‬ ‫از‬ ‫از انتخابات هم!‪ -‬دفاع کنند و دیده می‌شود که انگار‬ ‫ِ‬ ‫هویت قومِ خویش را در بد ِل نامزدی معاونیّت‪،‬‬ ‫آنان‪،‬‬ ‫به آقای احمدزی فروخته باشند‪.‬‬ ‫از ژنرال عبدالرشید دوستم و گروه تحت حمایت‬ ‫کریم خلیلی‪ ،‬هیچ‌گاهی این گمان و انتظار وجود‬ ‫ِ‬ ‫هویت قوم‌های محترم ازبک‬ ‫نداشت که آنان‪ ،‬نام و‬ ‫و هزاره را در بدل گرفتنِ نامزدی معاونیّ ِ‬ ‫ت بفروشند‬ ‫و از ازبک و هزاره‌بود ِن خویش و میلیون‌ها شهروند‬ ‫ِ‬ ‫معاونیت نامزدی اشرف‌غنی‬ ‫ازبک و هزاره‪ ،‬در بدل‬ ‫احمدزی بگذرند‪.‬‬ ‫شهروندا ِن افغانستان که باشنده‌گا ِن باهم‌برابر باید‬ ‫باشند‪ ،‬به نیکی می‌دانند که دیگر‪ ،‬زما ِن تحمیلِ‬ ‫هویت یک قوم بر قوم دیگر گذشته است‪ .‬پس از‬ ‫این هیچ‌گاهی‪ ،‬سلطه‌جویی قومی و برتری‌خواهی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت افغانستان کمک نمی‌کند‪ .‬دیگر‬ ‫برای بهبود‬

‫سهرابپامیری‬ ‫شاید در میان نامزدان‪ ،‬هرکدام‪ ،‬در ح ِد خود‬ ‫جای‌گاهی دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال دکتر عبداهلل عبداهلل با تجربۀ‬ ‫سالیان درازِ بودن در کشورش و درک درست از‬ ‫واقعیت‌های افغانستان‪ ،‬حرف‌هایی به اندازۀ دهان‬ ‫رییس‌جمهور کشوری مثل افغانستان را می‌گوید و‬ ‫در بیش‌ت ِر مناظره‌ها‪ ،‬چهرۀ پیروزی از خود به نمایش‬ ‫می‌گذارد‪ .‬اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬با آن‌همه طرح‌های‬ ‫عوام‌فریبانۀ اقتصادی و برنامۀ سرنگون‌سازی‬ ‫هویت‌های به گفتۀ خودش «خرده» که موجب‬ ‫تمسخر بسیاری از جوانان روشن‌اندیش قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬دست‌کم ِ‬ ‫لقب جعلی دومین متفک ِر جهان‬ ‫را در پسون ِد نامش دارد‪ .‬زلمی رسول نیز‪ ،‬با آن‌که‬ ‫«محافظه‌کار و ُسست» است‪ ،‬ولی با آن‌هم‪ ،‬دکتر‬ ‫است و پیشینۀ وزارت خارجه را دارد و حرف‌هایی‬ ‫در ح ِد میانه‪ ،‬در مناظره با آن‌‌همه چالش‌هایی که در‬ ‫ِ‬ ‫حکومت کنونی‪،‬‬ ‫برنامه‌هایش به نسبت هم‌خوانی با‬ ‫دیده می‌شود‪ ،‬دارد؛ ا ّما‪ ،‬تنها نامزدی که در همۀ‬ ‫مناظره‌های تلویزیونی تا امروز حضور داشته است‬ ‫و نگرهایش‪ ،‬پیوسته به چالش کشیده شده است‬ ‫و نتوانسته است حتا از خود مسخره‌گی به نمایش‬ ‫نگذارد‪ ،‬قیوم کرزی برادر رییس‌جمهور کرزی است‪.‬‬ ‫قیوم کرزی‪ ،‬در واپسین مناظرۀ تلویزیونی در‬ ‫تلویزیون آریانا‪ ،‬نشان داد که به‌شدت ِ‬ ‫لباس نامزدی‬ ‫ریاست‌جمهوری بر تنش بزرگی می‌کند‪.‬‬ ‫در مناظرۀ تلویزیون یک‪ ،‬کرزی دوم‪ ،‬بسیاری‬

‫مصطفاصفدری‬

‫و چهارم‌بودن‪ ،‬خسته شوند و برای برابری مبارزۀ‬ ‫مدنی کنند‪.‬‬ ‫طرح اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬مبنی بر نابودکرد ِن‬ ‫آن‌چه «خُ رده هویت‌ها» خوانده می‌شود‪ ،‬طرح و‬ ‫ما ِل اندیشه‌های قرون وسطا است‪ .‬در یک جامعۀ‬ ‫مردم‌ساالر‪ ،‬انسان‌ها حق انتخاب و آزادی دارند و‬ ‫این خودشان است که تعیین می‌کنند که کی باشند‪،‬‬

‫هویّ ِ‬ ‫ت هرکس و هر قوم‪ ،‬مربوط به خودش می‌شود‬ ‫و از تعقل و دانش‌وری و مدنی‌اندیشی بسیار به‌دور‬ ‫است که یکی بیاید و نام قومِ خود را بر دیگر قوم‌ها‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫هویت ملی‪ ،‬تحمیل کند‪.‬‬ ‫به نامِ‬ ‫افغانستان با حضور تمامی اقوامش‪ ،‬به باغچه‌یی‬ ‫می‌ماند که هر قوم همانن ِد گلی در آن روییده‪ .‬تنوع در‬ ‫این باغچه‪ ،‬نیاز زیبایی و پای‌داری این «باغچۀ ویران‪،‬‬

‫نه دیگران‪ .‬برابری در انسان‌بودن است‪ ،‬نه در‬ ‫بسته‌گی به یک قوم و هویّت که به‌ناحق برتر خوانده‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر آقای احمدزی‪ ،‬بویی هم از دموکراسی‬ ‫ِ‬ ‫زیست مدنی با معیارهای مردم‌ساالرانه‬ ‫و روش‌های‬ ‫یبُرد‪ ،‬امروز بی‌خردانه و از سر اندیشه‌های‬ ‫م‌‬ ‫تعصب‌گرایانه و قوم‌پرستانه و خودبزرگ‌بینی‌اش‪ ،‬در‬ ‫ِ‬ ‫هویت قوم‌های تاجیک‪ ،‬ازبک و هزاره‬ ‫پیِ نابودکرد ِن‬ ‫و ده‌ها قومِ دیگر بر نمی‌آمد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بدبخت افغانستان‪ ،‬رنج‌های بسیاری‬ ‫جغرافیای‬ ‫را در درازنای سده‌ها‪ ،‬از ناحیۀ نرسید ِن همۀ اقوام‬ ‫ِ‬ ‫حقوق‌شان دیده است‪ .‬ایجاد تفرقه میان قوم‌ها‪،‬‬ ‫به‬ ‫برخاسته از همین محرومیّت‌ها از حقوق شهروندان‬ ‫است‪ .‬هنوز‪ ،‬این زخم ناسور شکسته‌گی میان اقوام‪،‬‬

‫ولی سبز!» است‪ .‬هیچ‌کس نباید دست و آستین بر‬ ‫بزند تا گلی به نامِ هزاره‪ ،‬گلی به نامِ ازبک‪ ،‬گلی به‬ ‫نامِ تاجیک و یا هم گل‌های دیگری همانن ِد بلوچ و‬ ‫پشه‌یی و ‪ ...‬را از این باغچه برچیند‪.‬‬ ‫دیری‌ست که این گل‌ها‪ ،‬خشک‌‍سالی‌های فراوانی‬ ‫را به تجربه گرفته‌اند و رنج و درد و زج ِر بسنده‌یی‬ ‫کشیده‌اند‪ .‬باید کسانی همانن ِد آقای اشرف‌غنی‬ ‫بدانند که انتخابات‪ُ ،‬فرصتی برای هم‌دیگرپذیری و‬ ‫آوردن برابری با گرایش همه‌گرایی و اصالح‌سازی‬ ‫ِ‬ ‫سقوط‬ ‫نادرستی‌ها است؛ نه پرتگاهی به نامِ‬ ‫هویّت‌های نیک‌نام ازبک‪ ،‬هزاره‪ ،‬تاجیک‪ ،‬بلوچ‪،‬‬ ‫پشه‌یی و‪. ...‬‬ ‫وقتی ازبک‌ها‪ ،‬ازبک خلق شده و تاجیک‌ها و‬ ‫هزاره‌ها‪ ،‬تاجیک و هزاره؛ یا هم پشتون‌ها‪ ،‬پشتون‬

‫آقای کرزی! این لباس برتنت بزرگ‌تر است!‬

‫از حرف‌های دکتر عبداهلل عبداهلل و اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی را به پشتو ترجمه می‌کرد و سخنی از‬ ‫خویش نداشت‪.‬‬ ‫به راستی نیز‪ ،‬در آن مناظره‪ ،‬قیوم کرزی‪ ،‬به جز در‬ ‫چند مورد مخالفت با دکتر عبداهلل عبداهلل(به دلیل‬ ‫حمایت از حامد کرزی)‪ ،‬تمام سخنانش این بود که‬ ‫با دکتر صاحبان موافق است‪.‬‬ ‫گذشته از آن‪ ،‬وقتی مناظرۀ تلویزیون آریانا‪ ،‬میان‬ ‫نامزدان ریاست‌جمهوری تمام شد‪ ،‬خیلی جدی به‬ ‫این باور رسیدم که لباس نامزدی ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫به‌شدت به تن این آقا (قیوم کرزی)‪ ،‬بزرگ‬ ‫است و او‪ ،‬نمی‌تواند تا پایان‪ ،‬این پسوند« نامزد‬ ‫ریاست‌جمهوری» را با نیک‌نامی وآبرومندی‪ ،‬در پای‬ ‫نامش نگه‌دارد‪.‬‬ ‫در مناظرۀ تلویزیون آریانا‪ ،‬او حتا دست راست و‬ ‫چپش را گم کرده بود‪ .‬یک بار هم‪ ،‬از سخنِ دکتر‬ ‫عبداهلل عبداهلل‪ ،‬در انتقا ‌د از حکومت کنونی‪ ،‬برآشفته‬ ‫شد و گفت که دکتر صاحب عبداهلل خوش دارد که‬ ‫انتقاد کند‪ ،‬ولی دکتر عبداهلل عبداهلل با متانت تمام‪،‬‬ ‫گفت که این انتقادها‪ ،‬صرف انتقاد نیستند‪ ،‬ما برای‬ ‫ِ‬ ‫حکومت آیندۀ کشور‪ ،‬مشکل‌ها را نشانی کرده‌ایم‪ ،‬از‬ ‫آن انتقاد می‌کنیم تا فردا‪ ،‬اصالحات را بیاوریم‪ .‬آقای‬ ‫عبداهلل‪ ،‬شعار «تداوم» عبدالقیوم کرزی و اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی را رو به نشیبی دانست‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬این قیوم کرزی بود که سرانجام در پای‬

‫مناظره دیده شد که چیزی برای گفتن نداشت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫شخصیت قیوم کرزی‪،‬‬ ‫با دیدن این مناظره‌ها و درک‬ ‫می‌توان به این نتیجه رسید که کرزی دوم‪ ،‬تنها چیزی‬ ‫که او را واداشته تا نامزد ریاست‌جمهوری باشد‪ ،‬فقط‬ ‫ِ‬ ‫نسبت برادربودنش با حامد کرزی رییس‌جمهور‬ ‫افغانستان است‪.‬‬ ‫با این‌حال‪ ،‬نامزدی شخص ضعیفی مانن ِد قیوم‬ ‫کرزی به‌عنوان برادر رییس‌جمهور‪ ،‬بدبختانه بیان‌گر‬ ‫آن است که هنوز باورهای سنتی سلطنت‌گرایی‪ ،‬در‬ ‫ذهن خانواده‌های وابسته به حاکمان وجود دارد و‬ ‫اگر کسی ضعیف و ناتوان و بی‌دانش هم باشد‪ ،‬باید‬ ‫برای این که برادرش رییس‌جمهور است‪ ،‬دست‌بردار‬ ‫نباشد و خودش را ذی‌حق بداند که رییس‌جمهور‬

‫خلق شده‌اند‪ ،‬به جدیّت تمام‪ ،‬حق دارند که از نام و‬ ‫هویّ ِ‬ ‫ت خویش نگهبانی کنند‪ ،‬نامِ خویش را بر باالی‬ ‫خویش داشته باشند و نگذارند که نام و هویت‌شان‬ ‫را هویتی دیگر با زور‪ ،‬پای‌مال کند‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت که آگاها ِن قوم‌های هزاره‪،‬‬ ‫تاجیک‪ ،‬ازبک و یا‪ ...‬که به‌ناحق‪« ،‬اقلیّت» خوانده‬ ‫می‌شدند و به قول این نامزد متعصب‪« ،‬خُ رده‬ ‫هویت‌ها» خوانده می‌شوند‪ ،‬از گروه‌های برتری‌خواه‬ ‫ِ‬ ‫اشخاص متعصبی چون اشرف‌غنی احمدزی‬ ‫قومی و‬ ‫پاسخ دندان‌شکنی به آنان در انتخابات‬ ‫گالیه ندارند و‬ ‫ِ‬ ‫آیندۀ ریاست‌جمهوری‪ ،‬با رأی‌ندادن به این متعصبان‪،‬‬ ‫خواهند گفت؛ ولی کسانی که خود را «تیکه‌دار» قوم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫حمایت‬ ‫خود می‌دانند و بسیار حرف از‬ ‫حقوق قومِ‬ ‫ِ‬ ‫هویت قومِ خویش را با گرفتنِ‬ ‫خویش می‌زنند‪ ،‬نباید‬ ‫معاونیّ ِ‬ ‫ت نامزدی دشمنان قوم‌های دیگر‪ ،‬بفروشند‪.‬‬ ‫اگر واقع ًا ژنرال عبدالرشید دوستم و سرور دانش به‬

‫عنوان معاونان نامزدی اشرف‌غنی احمدزی‪ ،‬هویّ ِ‬ ‫ت‬ ‫خویش را در بد ِل نامزدی معاونیّ ِ‬ ‫ت اشرف‌غنی‬ ‫احمدزی نفروخته‌اند‪ ،‬باید از نامِ قومِ خویش‪ ،‬در تی ِم‬ ‫انتخاباتی‌شان دفاع کنند و به این پرسش در حضور‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬پاسخ بگویند‪« :‬رییس تیم شما که همین‬ ‫حاال‪ ،‬از نام قوم‌های شما و دیگر قوم‌ها می‌ترسد و‬ ‫در پی حذف نام دیگر قوم‌ها به جز قومِ خودش از‬ ‫افغانستان است‪ ،‬چی‌گونه می‌توانید اطمینان بدهید ‪-‬‬ ‫که سرانجام اگر خدای نخواسته‪ ،‬بدبختی افغانستان‬ ‫چندبرابر شد و این متعصب به قدرت رسید‪ -‬فردا‬ ‫شما را شهروندان کشورهای دیگر خوانده از‬ ‫افغانستان بیرون نمی‌کند؟»‬ ‫شود‪ .‬شاید در میان ‪ 11‬نامزد‪ ،‬نامزدان ضعیف‌تر از این‬ ‫نیز‪ ،‬داشته باشیم که هنوز‪ُ ،‬‬ ‫«گل» یا بهتر است بگوییم‬ ‫« ِگل» نکرده‌اند‪ ،‬ولی ضعف و ناتوانی قیوم کرزی‪،‬‬ ‫در مناظره‌ها‪ ،‬نشان داد که تنها دلیل نامزدشد ِن قیوم‬ ‫کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬همین است که‬ ‫او‪ ،‬برادر رییس‌جمهور است و بس‪.‬‬ ‫نامزدا ِن ریاست‌جمهوری که زبا ِن خدمت به‌مردم‌شان‬ ‫درازتر است‪ ،‬باید نخست از همه‪ ،‬پرسشی از‬ ‫خویش می‌داشتند که چی توانایی‌هایی دارند تا‬ ‫به درد ملت بخورند‪ ،‬پس از آن‪ ،‬اقدام به نامزدی‬ ‫می‌کردند؛ زیرا اگر این نامزدان ضعیف – اگر آسمان‬ ‫‪ 93‬و پیروز شوند‪ -‬موجودیت‌شان در‬ ‫به زمین بزند‬ ‫کرسی ریاست‌جمهوری‪ 5 ،‬سال دیگر افغانستان را‬ ‫به هدر خواهد داد‪ .‬کرزی دوم‪ ،‬هنوز فرضت دارد‬ ‫و بهتر است به قو ِل عام‪ ،‬بگوید‪« :‬این سنگ را زورم‬ ‫نمی‌رسد بردارم‪ ،‬بوسه‌اش می‌زنم و می‌گذارمش‪».‬‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪93‬‬

‫‪www.guzinesh93.com admin@guzinesh93.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬گزینش‪ ،93‬شبکه چند رسانه‌یی برای پوشش انتخابات‬

‫برگ‌آرایان‪ :‬مهدی یوسفی و علی‌یاسر‬

‫به جز سرمقاله‪ ،‬مسؤلیت دیگرمطالب به عهدۀ نویسندگان است‬


guzinesh_40  
guzinesh_40  
Advertisement