Page 1

‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫روز‬

‫تا ا نتخابات‬

‫سال اول شماره چهارم‪ 7 ،‬مهرماه‪ /‬میزان ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 29 ،‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫کرزی‌ها و رؤیای بازگشت به‬ ‫عصرسلطنت‬ ‫ِ‬

‫ژنرال دوستم دوباره‬ ‫رفت‬

‫انتخاباتشفاف‪،‬مظهراراده‬ ‫مردم‬

‫رویۀ ‪2‬‬

‫رویۀ ‪2‬‬

‫رویۀ ‪5‬‬

‫امنیتفرایندهایانتخاباتی‪ ،‬هنوز به جنرال دوستم‪ ،‬تیم دکتر‬ ‫امتیازبیش‌ترمی‌دهد‬ ‫عبداهلل‬ ‫ِ‬ ‫تامیناست‬

‫رویۀ ‪3‬‬

‫رویۀ ‪3‬‬


‫‪2‬‬

‫سرمقاله‬

‫گام‬ ‫انتخابات‪،93‬نخستین ِ‬ ‫نظامغیرمتمرکز‬ ‫ملتبه‌سوی ِ‬

‫در نزدیک به ‪ 12‬سال گذشته که نظام دولت‬ ‫افغانستان‪ ،‬به گونۀ تک‌ساالری و تنها در چنگ‬ ‫یک تن (رییس‌جمهور) بود‪ ،‬همواره ِگالیه‪،‬‬ ‫شکایتوانتقادازکم‌بودصالحیّتاستانداران‪،‬‬ ‫انحصار تمامی قدرت تنها در دست فرد اول‬ ‫وجود داشته است‪ .‬در این مدت‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از پروژه‌های بازسازی استانی‪ ،‬استان‌داران از‬ ‫صالحیّت کافی برای رسیده‌گی به نقص‌های‬ ‫کار‪ ،‬برخوردار نبوده‌اند و میزان شکایت‌های‬ ‫نماینده‌گان مردم‪ ،‬بار بار از این نشانی بلند بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استان‌داران شماری از استان‌ها‪ ،‬از کمیِ‬ ‫صالحیت‌ها و فزونی مسوولیت‌های خویش‪،‬‬ ‫بار بار سخن رانده‪ ،‬تقاضای بیش‌تر شدن‬ ‫صالحیّت‌های‌شان را داشته‌اند‪.‬‬ ‫در پایا ِن هر سال مالی‪ ،‬هویدا می‌شود که همۀ‬ ‫وزارت‌خانه‌ها‪ ،‬قادر به مصرف کامل بودجۀ‬ ‫توسعه‌ای(انکشافی) شان نشده‌اند‪ .‬به واقع‪،‬‬ ‫یکی از انگیزه‌های مصرف‌نشدن بودجه‪،‬‬ ‫می‌تواند نظامی باشد که قدرت و صالحیّت‬ ‫در آن اندک‪ ،‬ا ّما مسوولیت فراوان است‪.‬‬ ‫در جریان ده سال‪ ،‬معمول بوده است که بارها‪،‬‬ ‫به نماینده‌گان مردم در هر والیت‪ ،‬استان‌داران‬ ‫ی شهروندان را داده‬ ‫وعده‌های حل مشکل‌ها ‌‬ ‫باشند و نتوانند به ت ّعهدات‌شان عمل کنند و‬ ‫دلیل آن‪ ،‬در بسیاری موردها‪ ،‬کم‌بودِ صالحیّ ِ‬ ‫ت‬ ‫آنان بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬نظام ریاستی متمرکز در‬ ‫افغانستان‪ ،‬در جریان بیش از یک دهۀ پسین‪،‬‬ ‫دلیلی برای نارضایتی اقوام بوده و نه تنها‬ ‫هیچ‌گاهی‪ ،‬نتوانسته است موازنۀ «برادری‬ ‫و برابری» را به میان آورد‪ ،‬بل‪ ،‬باعث شده‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ جامعه‪ ،‬به خاطر‬ ‫است که کتله‌های‬ ‫نبودِ رای‌شان در راس قدرت‪ ،‬نسبت به دولت‬ ‫ناراضی باشند و آهسته آهسته‪ ،‬صف مخالفا ِن‬ ‫دولت را دراز تر بسازند‪.‬‬ ‫در کشوری مانند افغانستان که سه قوم‬ ‫تاجیک‪ ،‬هزاره و ازبیک ادعای محرومیّت‬ ‫از قدرت را در سالیان متمادی دارند و‬ ‫می‌خواهند در قدرت‪ ،‬حضور محکم‌تر داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می‌تواند نظام صدارتی‪ ،‬راه‌کار درستی‬ ‫باشد تا همه به حقوق خویش برسند‪ .‬می‌شود‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬معاونیت اول‪ ،‬معاونیت‬ ‫دوم و صدر اعظم‪ ،‬چهار سمتی باشند که‬ ‫به چهار قوم توسط رای شهروندان و یا‬ ‫نماینده‌گان‌شان‪ ،‬به آنان برسد و همه اطمینان‬ ‫خاطر از رسیدن به حقو‌شان داشته باشند‪.‬‬ ‫به همین منظور‪ ،‬انتخابات فروردین‪/‬حمل‪،93‬‬ ‫فرصت شهروندان‪ ،‬برای برداشتن‬ ‫بزرگ‌ترین ُ‬ ‫نخستین گام به‌‍سوی نظام غیرمتمرکزی‬ ‫است که با تقسیم قدرت به کتله‌های بزرگ‬ ‫شهروندان‪ ،‬وحدت ملی را به میان بیاورد‬ ‫ِ‬ ‫«دست‬ ‫و با دادن صالحیّت به استانداران‪،‬‬

‫سال اول شماره چهارم‪ 7 ،‬مهرماه‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 29 ،‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫با آن‌همه قول و قرار و پیمان؛‬

‫ژنرال دوستم دوباره رفت‬ ‫یکی از اتهامات همیشگی که بر رهبران و‬ ‫فعاالن سیاسی کشور وارد است این است‬ ‫که آن‌ها آینده‌نگر نیستند‪ .‬آینده‌نگری یکی از‬ ‫مولفه‌های جوامع باز و توسعه‌یافته‬ ‫بوده و باعث می‌شود که آدمیان با‬ ‫پیش‌بینی اوضاع و احوال امروز‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫احتماالت آینده را بررسی کنند‪ .‬در‬ ‫جامعة جهان‌سومی و عقب‌ماندة مان‪،‬‬ ‫نه تنها آینده‌نگری وجود ندارد‪ ،‬بل‬ ‫حتا بررسی گذشته نیز یک امر غریب‬ ‫بوده و چندان بدان پرداخته نمی‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که بررسی گذشته‪،‬‬ ‫توان آدمی را برای پیش‌بینی آینده‬ ‫افزایش بخشیده و موجبات رهایی‬ ‫از چنگ ساالری مردگان و حکومت‬ ‫گذشتگان را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫تجربه ثابت ساخته است ملت‌های که گذشتة‬ ‫شان را دقیق‌تر بررسی نکرده‌اند‪ ،‬تجربة تلخ‬ ‫گذشته بارها برای شان تکرار شده است‪ .‬استاد‬ ‫رهنوردِ زریاب در جایی حکایت می‌کند که‬ ‫باری سیاوش کسرایی‪ ،‬شاعر و پژوهش‌گ ِر‬ ‫تاریخ‬ ‫فقی ِد ایرانی‪ ،‬برایش گفته است که‬ ‫ِ‬ ‫کشورش را دوباره مرور کند‪ .‬زریاب می‌گوید‬ ‫تاریخ شان را‬ ‫که کسرایی گفت‪ :‬ملت‌هایی که‬ ‫ِ‬ ‫درست نفهمند‪ ،‬تاریخ برای شان دوباره تکرار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫من فکر می‌کنم حرفی را که کسرایی در موردِ‬ ‫دولت‌های ملی و دولت – ملت‌ها گفته است‪،‬‬ ‫در باره افراد و اشخاص و اقوام نیز صدق‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫یکی از شخصیت‌های که متأسفانه فاقد درایت‬ ‫گذشته‌نگری است‪ ،‬جنرال دوستم می‌باشد‪.‬‬ ‫در حالی که گفته می‌شود قرار است اتحاد‬ ‫انتخاباتی به زودی نامزد مورد نظر خود را‬ ‫معرفی نماید‪ ،‬اما در این میان‪ ،‬جنرال دوستم و‬ ‫برخی از هوادارانش بهانه‌های واهی تراشیده و‬ ‫در صدد خروج از این اتحاد می‌باشند‪.‬‬ ‫بهانه‌ای را که آقای دوستم برای خودش‬ ‫شهروندان» را به «یخن حکومت» رسا بسازد‪،‬‬ ‫تا دولت پاسخ‌گویی به میان بیاید‪.‬‬ ‫در میان نام‌زدا ِن انتخابات ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫بهترین راه‌کار را برای به‌میان آوردن نظام‬ ‫غیرمتمرکز‪ ،‬دکتر عبداهلل عبداهلل دارد که اگر‬ ‫شهروندان با به ‌کارگیری رای‌شان‪« ،‬گلیم»‬ ‫نظام ریاستی را «جمع» کنند و به «قبضه‌کردن‬ ‫قدرت» در دست «یک نفر»‪« ،‬نه» بگویند؛‬ ‫می‌توان به آیندۀ باثبات در کشور‪ ،‬امید بست‬ ‫و دیگر رفاه‪ ،‬حقوق شهروندی و حکومتی‬ ‫ضد تروریسم را تنها در خواب‌های ما باقی‬ ‫نخواهدماند‪.‬‬

‫مهدییوسفی‬

‫تراشیده است‪ ،‬درخواست معاونیت اول برای‬ ‫ازبیکانمی‌باشد‪.‬‬ ‫ژنرال دوستم گفته است هر گروهی که پست‬

‫که ژنرال دوستم را خاین ملی خواند و حبس‬ ‫خانگی کرد و جوانان جوزجانی را به گلوله‬ ‫بست‪ .‬مردم افغانستان هم‌چنان هرگز فراموش‬

‫معاونیت اول را برای هواداران وی واگذار کند‪،‬‬ ‫از همان تیم حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ژنرال دوستم اگر فکر می‌کند که با رفتن در‬ ‫کنار تیم حاکم‪ ،‬به پست معاونیت نخست‬ ‫دست خواهد یافت‪ ،‬اشتباه می‌کند‪ .‬دوستم‬ ‫باید از ده‌سال گذشته درس بگیرد‪ .‬دوستم در‬ ‫درازای ده‌سال گذشته همواره یکی از حامیان‬ ‫تیم حاکم بوده است‪ ،‬اما در مقابل‪ ،‬هرباری‬ ‫که ارگ‌نشینان فرصت را مساعد یافته‌اند از هر‬ ‫ابزاری برای تضعیف وی استفاده کرده‌اند‪.‬‬ ‫جنایات ارگ‌نشینان در برابر جنبش ملی و‬ ‫ملیت مظلوم ازبیک چیزی نیست که از دید‬ ‫ناظران پنهان مانده باشد‪ .‬مردم افغانستان اگرچه‬ ‫چندان حافظة تاریخی ندارند‪ ،‬اما به این زودی‬ ‫نیز فراموش نکرده‌اند که این تیم حاکم بود‬

‫نمی‌کنند که ارگ‌نشینان چگونه با‬ ‫فریب دادن ژنرال‪ ،‬آرایی ملیونی‬ ‫ازبیک‌ها را به نفع خود مصادره‬ ‫نموده و اما امتیازات وعده‌شده را‬ ‫هرگزنپرداخت‪.‬‬ ‫اکنون هم فکر نمی‌کنم آن‌ها برای‬ ‫ژنرال دوستم‪ ،‬پست معاونیت‬ ‫نخست را اختصاص بدهند‪ .‬همه‬ ‫چیز در دقیقة نود‪ ،‬معلوم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ژنرال دوستم‪ ،‬در تصامیم کالنی که‬ ‫ظرف سال‌های اخیر گرفته‪ ،‬نشان‬ ‫داده که همیشه اشتباه کرده و همواره چوب‬ ‫این اشتباهاتش را عالوه بر خودش‪ ،‬مردم‬ ‫ازبیک نیز خورده اند‪.‬‬ ‫اکنون برای اشتباه کردن بسیار دیر است و پیامد‬ ‫اشتباهی دیگر‪ ،‬استخوان توده‌های بی‌نوای‬ ‫ازبیک و ترکمن که در ناداری و محرومیت‬ ‫می سوزند را خواهد شکست‪ .‬عبدالرشید‬ ‫دوستم باید آگاه باشد که آلت دست شدن‬ ‫توسط مهره‌های وابسته و بدون مرز‪ ،‬و یا‬ ‫سرکشی و چموشی در برابر خواست و اراده‬ ‫توده‌ها می‌تواند پیامدهای زیان‌باری برای وی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫شکستی دیگر برای دوستم و بلندپروازی‌های‬ ‫وی‪ ،‬می‌تواند آخرین میخ بر تابوت‬ ‫سیاست‌های خام وی بکوبد‪.‬‬

‫صدای مردم‪:‬‬

‫انتخاباتشفاف‪،‬مظهرارادهمردم‬ ‫جاویدفلسفی‬

‫ِ‬ ‫بخش‬ ‫روند انتخابات یکی از مهم‌ترین‬ ‫پروسة گذار به سوی مردم‌ساالری می‌باشد‪.‬‬ ‫اثرات منفی و ناگوار اجتماعی ناشی از‬ ‫جنگ های داخلی‪ ،‬ملت عزیز و یک‌پارچه‬ ‫ما را به پارچه‌ها و واحدهای تنظیمی‪ ،‬قومی‪،‬‬ ‫محیطی‪ ...‬تقسیم نموده که این خود چالش‬ ‫بزرگی فراراه تحقق دموکراسی به حساب‬ ‫می‌رود‪ .‬گرایش‌های قومی و سمتی هنوز‬ ‫هم در سرخط حرکت مردم به سوی‬ ‫انتخابات قراردارد‪ .‬در برخی مناطق بنابر‬ ‫فعالیت‌های مخالفان مردم از حق اشتراک‬ ‫در انتخابات محروم می‌باشند و در برخی‬ ‫دیگر نقاط حاکمیت‌های محلی رای مردم‬ ‫را به معامله گرفته و حق آزاد استفاده رای‬ ‫را بر مردم به گونه‌یی سلب می‌نمایند‪ .‬با‬ ‫تجارب از انتخابات گذشته‪ ،‬مردم ما این‌بار‬ ‫باید در حد توان از تکرار اشتباهات شان‬ ‫جلوگیری کنند‪ ،‬زیرا مردم خود شاهدان‬

‫عینی اوضاع کشور بوده و نیز کارکردهای‬ ‫تصمیم‌گیرندگان ‪ ،‬رهبران و سیاسیون را‬ ‫به بررسی گرفته و نتیجه‌گیری الزم را‬ ‫انجام داده‌اند‪ .‬مصوونیت شهروندان بنابر‬ ‫ارزش‌های بنیادی آن که محور تکامل و‬ ‫زمینه‌ساز تمامی اقدامات موثر سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ...‬شمرده‬ ‫می‌شود نه تنها تامین نشد بلکه به گونة روز‬ ‫افزون در مخاطره و چالش قرار گرفت‪ .‬حال‬ ‫فرصت را غنیمت شمرده یک‌جا با رهبران‬ ‫خود تصامیم بنیادی و اساسی باید اتخاذ‬ ‫نمود‪ ،‬به پیمان‌شکنان و وعده‌خالفان از این‬ ‫بیش اعتماد کردن اشتباه بزرگ است‪ .‬ملت‬ ‫در انتظار تصامیم عمومی بر مبنای منافع ملی‬ ‫و مصالح علیای کشور می‌باشند‪ .‬در آستانه‬ ‫برگزاری انتخابات آن‌چه برای مردم نگرانی‬ ‫ایجاد کرده جهت گیری و موضع گیری‌های‬ ‫رهبران سیاسی ماست! هر‪ ...‬ادامه در ‪3‬‬


‫سال اول شماره چهارم‪ 7 ،‬مهرماه‪ /‬میزان ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 29 ،‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫امتیاز‬ ‫استاد محقق‪ :‬هنوز به جنرال دوستم‪ ،‬تیم دکتر عبداهلل‬ ‫ِ‬ ‫دکتر عبداهلل) است بدهد‪ ،‬پس بهتر است ‪...‬‬ ‫استاد محمد محقق‪ ،‬یکی از سران برجستۀ‬ ‫اتحاد انتخاباتی افغانستان‪ ،‬در نوشته‌یی که در بیش‌ترمی‌دهد‬ ‫مصالح کالن کشور را بر منافع کوچک ترجیح‬

‫رسانه‌های انترنیتی به نشر رسیده‪ ،‬گفته است‬ ‫که در انتخابات گذشته نیز‪ ،‬تکت انتخاباتی‬ ‫دکتر عبداهلل سرمیزش بوده و در توافق با‬ ‫استاد برهان‌الدین ربانی‪ ،‬می‌خواسته است‬ ‫از نام‌زدی دکتر عبداهلل پشتی‌بانی کند‪ ،‬ولی‬ ‫هم‌راهی‌نکردن هم‌پیمان او (جنرال دوستم)‬ ‫باعث شد که از تیم آقای کرزی حمایت کند‪.‬‬ ‫او نوشته است‪« :‬در انتخابات ‪ ،1388‬قرار شد‬

‫در انتخابات یک‌جا می‌رویم‪ .‬دوستم و عطا‬ ‫محمد نور دست دادند و من از باالى دست‬ ‫هردو‪ ،‬گرفتم و به شوخى گفتم به‌خاطر این‬ ‫من دست هردوى‌تان را محکم می‌گیرم که‬ ‫باز هردوى‌تان جدا نشوید‪ ،‬ولى وقتی که‬ ‫داخل افغانستان آمدیم جنرال صاحب دوچیز‬ ‫دیگر را مطرح کرد‪ ...‬که پذیرفتنی نبود»‪ .‬استاد‬

‫که باتوافق استاد ربانى‬ ‫داکتر‬ ‫ازکاندیداتورى‬ ‫عبداهلل حمایت کنیم‬ ‫(من و جنرال دوستم)‬ ‫که اوراق تکت انتخاباتى‬ ‫داکتر عبداهلل روى میز‬ ‫من بود (ولی) در آخرین‬ ‫لحظات‪ ،‬برادران جنبش‪،‬‬ ‫خود را عقب کشیدند و‬ ‫بحث حمایت از کرزى‬ ‫مطرح شد‪ ،‬سرانجام بعد‬ ‫از بحث‌هاى طوالنى‪( ،‬با تیم آقای کرزی)‬ ‫تعهد و توافق‌نامه شد؛ ولى بعد از انتخابات‪،‬‬ ‫آقاى کرزى تعهدش را بلعید و ما دست خالى‬ ‫ماندیم و رأى مردم ما‪ ،‬تاوان گردن ما شد‪،‬‬ ‫(اما برای رفتن به دنبال جنبش) به هر حال‬ ‫پشیمان نیستیم و پاى تعهد مشترک ایستادیم‪،‬‬ ‫آن‌هم بنا به راه‌کار برادران ازبک‌مان که ترک‌ها‬ ‫مشورت داده بودند‪ ».‬آقای محقق نوشته است‪:‬‬ ‫«ام‌سال به روز سیزدهم اکتوبر در تاشکند‪ ،‬ما‬ ‫سه نفر ( محقق‪ ،‬دوستم وعطا محمد نور)‬ ‫در منزل کمال ریش تعهد و قرآن‌کردیم که‬

‫محقق در این نوشتۀ خود گفته است که هنوز‬ ‫نیز‪ ،‬زمینۀ هم‌کاری تیم دکتر عبداهلل‪ ،‬با جنرال‬ ‫دوستم برابر است و من به این باورم که تیم‬ ‫دکتر عبداهلل به جنرال دوستم‪ ،‬امتیاز بیش‌تر از‬ ‫دیگران خواهد داد‪ .‬او گفته است‪ ...« :‬دیدم‬ ‫که زمان می‌گذرد و دوستان هم‌راه توافق را‬ ‫در پیش ندارند‪ ،‬گوش به زنگ خلیل‌زاد و‬ ‫کرزى نشسته‌اند‪ ،‬من تصمیم خود را گرفتم‬ ‫و با جمعیت معاهده امضاء کردم‪ ،‬حاال هم‪،‬‬ ‫اگر جنرال (دوستم) دقیق فکر کند‪ ،‬بیش‌ترین‬ ‫امتیاز را برای شان فقط همین تیم حاضر (تیم‬

‫سخنگویائتالفملی‪:‬‬

‫مارشالفهیمواسماعیل‌خانازنام‌زدیدکترعبداهللحمایتمی‌کنند‬

‫گفته می‌شود که اتحادِ انتخاباتی‪ ،‬در پی تالش‌های‬ ‫استاد عطا محمد نور‪ ،‬استان‌دار بلخ و عضو‬ ‫برجسته‌ی اتحاد انتخاباتی‪ ،‬عده‌یی از سران و رهبران‬ ‫برجست ‌ه و با نفوذ از نام‌زدی داکتر عبداهلل عبداهلل‬

‫پشتی‌بانیکرده‌اند‪.‬‬ ‫بنابرگفته‌هایمنبع‌هایموثق‪،‬درنشستیکهمارشال‬ ‫محمد قسیم فهیم معاون ا ّول ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫استاد عطا محمد نور‪ ،‬صالح‌الدین ربانی‪ ،‬محمد‬

‫‪2‬‬

‫اساس امتیازات گروهی‪ ،‬سمتی و تنظیمی‬ ‫به حساب می‌رود‪ ،‬افراد و اشخاص فرصت‬ ‫طلب به نام‌های رهبر‪ ،‬زعیم‪ ،‬دلسوز‪...‬‬ ‫در پی تامین منافع شخصی شان بوده و‬ ‫زوال قدرت و مرگ برای‌شان یک مفهوم‬ ‫را افاده می‌کند‪ .‬بنابر این‪ ،‬به عوض این‌که‬ ‫منافع علیای کشور را سرمشق امیدواری‌ها‬ ‫و اهداف شان قرار دهند فقط خود و‬

‫ادامه از‬

‫انتخاباتشفاف‪...‬‬

‫گونه تصمیم که بر مبنی منافع شخصی‪،‬‬ ‫سمتی‪ ،‬قومی و تنظیمی اتخاذ گردد برای‬ ‫فرد فرد شهروندان کشور قابل قبول نبوده و‬ ‫مردود خواهد بود‪ .‬بدبختانه برای عده‌یی از‬ ‫سیاسیون و رهبران‪ ،‬وحدت ملی به مفهوم‬ ‫داشتن منافع ملی مطرح نیست‪ ،‬هنوز منافع‬ ‫به مفهوم بقا و یا کسب قدرت دولتی به‬

‫بدهد‪ »...‬هنگامی مسأله پیوستنِ جنرال دوستم‬ ‫به گروه‌های وابسته به کرزی مانند تیم وی‬ ‫و «پیام‌بران بی‌امت» مطرح شده است که در‬ ‫انتخابات ‪ ،1388‬با وجود پشتی‌بانی جنرال‬ ‫دوستم از حامد کرزی‪ ،‬به حزب جنرال‬ ‫دوستم‪ ،‬امتیازهای اندکی هم داده نشد‪.‬‬ ‫چنان‌چه به گفتۀ جنرال دوستم‪ ،‬تنها همین یک‬ ‫والی (محمد عالم ساعی) را به بسیار مشکل‬ ‫به رییس‌جمهور «قبوالنده‬ ‫بود» تا والی جوزجان‬ ‫شود‪( .‬که آقای ساعی هم‪،‬‬ ‫پس از چندی‪ ،‬مهرۀ حامد‬ ‫کرزی بر ضد جنرال دوستم‬ ‫شد و باعث جنجال‌های‬ ‫کالن در جوزجان و تخار‬ ‫تِپازدن‬ ‫شد!) مسأله پش ‌‬ ‫رییس‌جمهور کرزی به‬ ‫ت ّعهداتش در قبال متحدان‬ ‫انتخاباتی سال ‪ ،1388‬یکی‬ ‫از نگرانی جدی برای گروه‌های هم‌کار با‬ ‫تیم ارگ شمرده می‌شود و باعث تقویّت تیم‬ ‫مخالف خواهد شد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬شماری‬ ‫زیادی از سران جهادی و پرنفوذ‪ ،‬از نام‌زدی‬ ‫دکتر عبداهلل حمایت کرده‌اند و به تازه‌گی‪،‬‬ ‫موجی از پشتی‌بانی‌ها از تیم دکتر عبداهلل‪ ،‬در‬ ‫حال شکل‌گیری است و نیز تالش‌های جدی‬ ‫استاد عطامحمد نور‪ ،‬برای جلب پشتی‌بانی‬ ‫بیش‌تر رهبران جهادی و سیاست‌مداران بیرون‬ ‫از اتحاد انتخاباتی‪ ،‬برای ساختن یک گروه‬ ‫قدرت‌مند و فراگیر‪ ،‬جریان دارد‪.‬‬

‫اسماعیل‌خان‪ ،‬محمد یونس قانونی عضو مجلس‬ ‫نماینده‌گان و شماری از شخصیت‌های با نفوذ دیگر‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬همه توافق کردند تا از نام‌زدی داکتر‬ ‫عبداهلل در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کنند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬فضل‌الرحمان اوریا‪ ،‬سخنگوی‬ ‫ائتالف ملی افغانستان‪ ،‬تایید می‌کند که در یک‬ ‫نشست رهبران برجسته‌ی جهادی‪ ،‬مارشال محمد‬ ‫قسیم فهیم معاون ا ّول رییس‌جمهور‪ ،‬محمد‬ ‫اسماعیل‌خان وزیر انرژی و آب و شماری دیگر‪،‬‬ ‫از نام‌زدی دکتر عبداهلل اعالم پشتی‌بانی و حمایت‬ ‫کردند‪.‬گفته می‌شود با ادامه‌ی پشتی‌بانی این سران‬ ‫از نام‌زدی دکتر عبداهلل و با ت ّوجه به حضور حاجی‬ ‫ِ‬ ‫سمت معاونیّت دوم دکتر عبداهلل‪،‬‬ ‫محمد محقق در‬ ‫تیمی که وی را در انتخابات ‪1393‬حمایت می‌کند‪،‬‬ ‫از شانس بلند برای پیروزی در انتخابات پیش‌رو‪،‬‬ ‫برخوردار خواهد بود‪.‬‬

‫منافع شخصی خود را جستجو می‌نمایند‪.‬‬ ‫انتظار داریم مردم ما در یک حرکت کلی و‬ ‫سرتاسری با تصامیم خردمندانه و سنجیده‬ ‫شده خویش و با رعایت اصل شایسته‬ ‫ساالری زعیم سیاسی آینده کشور شان را‬ ‫تعین نمایند‪ .‬یقینآ سرنوشت ملت به رای‬ ‫ملت در انتخاب بهترین و شایسته ترین‬ ‫خدمت‌گزاران قابل محاسبه می‌باشد‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫پ اس؟‬ ‫دیگه چه گ ‌‬ ‫می‌گویند زلمی رسول در سفری‬ ‫که به امریکا داشته است‪ ،‬موفق‬ ‫نشده که حتا با یک مأمور پائین‬ ‫رتبة آن کشور دیدار داشته باشد‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که قرار است به زودی‬ ‫استاد سیاف نیز از عبداهلل عبداهلل‬ ‫حمایت نموده و از خیر نامزدی‬ ‫بگذرد‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که کریم خلیلی‪ ،‬سرور‬ ‫دانش را برای پست معاونیت دوم‬ ‫نامزدِ مورد حمایت ارگ معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که هنوز هم گزینة‬ ‫تعویق انتخابات روی میز رییس‬ ‫جمهوری قرار دارد‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که حمایت مارشال‬ ‫محمدقسیم فهیم از نامزدی دکتر‬ ‫عبداهلل‪ ،‬برخی یاران ارگ‌نشین را‬ ‫متمایل به تی ِم اپوزیسیون نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که تیم ارگ تا هنوز تنها‬ ‫یک معاون پیدا کرده‪ ،‬اما از نامزد و‬ ‫معاون دیگر خبری نیست‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که با صف‌بندی‌های‬ ‫پسین‪ ،‬پیروزی عبداهلل عبداهلل در‬ ‫انتخابات آینده ریاست جمهوری‬ ‫تقریب ًا قطعی به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که داکتران بدون سرحد‪،‬‬ ‫در صدد آن هستند که به خاطر‬ ‫اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی‪،‬‬ ‫شناس‌نامة افغانستان را به دست‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که حامد کرزی در صدد‬ ‫خانوادگیساختنقدرتمی‌باشد‪.‬‬ ‫***‬ ‫می‌گویند که ژنرال دوستم‪ ،‬به‬ ‫زودی‪ ،‬در اثر فشار افکار عمومی‬ ‫از تیم ارگ بریده و به تیم اتحاد‬ ‫انتخاباتی دوباره خواهد پیوست‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫سال اول شماره چهارم‪ 7 ،‬مهرماه‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 29 ،‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫فرماندهپلیسبلخ‪:‬‬

‫شهروندان اطمینان داشته باشند‪ ،‬مرکزهای نام‌نویسی رای‌دهنده‌گان کام ً‬ ‫ال امن است‬

‫به هدف تامین امنیت بهتر فرایند‬ ‫نام‌نویسی رای‌دهندگان در بلخ‪،‬‬ ‫نشستمشترکیمیانمقام‌هایامنیتی‬ ‫و مسؤوال ِن دفتر استانی کمیسیون‬ ‫مستقلِ انتخابات‪،‬درفرماندهیپلیس‬ ‫بلخ راه‌اندازی شد‪ .‬محمد سالم‬ ‫احساس‪ ،‬فرمانده عمومی پلیس‬ ‫بلخ‪ ،‬در این مورد گفته است‪« :‬به‬ ‫فرماندهی‌های پلیس ‪ 14‬شهرستان‌‬ ‫استان بلخ‪ ،‬دستور داده شده است تا‬ ‫بیش‌تر از پیش‪ ،‬در پی تامین امنیت‬ ‫مرکزهای نام‌نویسی رای‌دهنده‌گان‬ ‫باشند‪ ».‬آقای احساس گفته است‪:‬‬ ‫«تا هنوز در بخش تامین امنیت‬ ‫مرکزهای نام‌نویسی رای‌دهنده‌گان‪ ،‬مشکل امنیتی به میان نیامده است و ازنگهبانیامنیتمرکزهاینام‌نویسی‬

‫ ‬

‫رای‌دهنده‌گان در سطح مرکز و‬ ‫شهرستان‌هایبلخ‪،‬شهروندانمطمین‬ ‫باشند و به نام‌نویسی برای شرکت در‬ ‫انتخابات‪ ،‬باورمندانه ادامه بدهند»‪ .‬در‬ ‫عین حال اجمل احدی‪ ،‬رییس دفتر‬ ‫استانی کمسیون مستقل انتخابات‬ ‫بلخ‪ ،‬ضمن ستایش از تالش‌های‬ ‫نیروهای امنیتی‪ ،‬برای تامین امنیت‬ ‫فرایند نام‌نویسی رای‌دهنده‌گان‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬بیش از ‪ ۱۰۰‬مرکز نام‌نویسی‬ ‫رای‌دهنده‌گان در سطح بلخ فعال‌‌اند‬ ‫که تا روز ‪ ۲۲‬آبان‪ /‬عقرب سال روان‪،‬‬ ‫همه به روی ثبت‌نام‌کننده‌گان باز‬ ‫خواهند بود»‪.‬‬

‫حزب اسالمى حکمتيار فعاليت هاى ارغنديوال و هالل را شخصى خواند‬

‫گروه حزب اسالمى به رهبرى حکمتيار‪،‬‬ ‫مخالفت شديد خود را با اتحاد انتخاباتى‬ ‫ممکنۀ ارغنديوال با داکتر عبداهلل و اعالم‬ ‫نامزدى قطب الدين هالل به انتخابات رياست‬ ‫جمهورى‪ ،‬ابراز داشت و آن را فيصله هاى‬ ‫شخصى اين دو تن خواند‪.‬‬ ‫مذاکرات بر سر معاونت اول‪ ،‬در صورت‬ ‫اتحاد انتخاباتى حزب اسالمى به رهبرى‬ ‫عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد با داکتر‬ ‫عبداهلل‪ ،‬جريان دارد‪.‬‬ ‫همچنان قطب الدين هالل يکى از اعضاى‬ ‫حزب اسالمى‪ ،‬شب گذشته طى يک مصاحبه‬ ‫اعالم کرد که نامزد رياست جمهورى در‬ ‫انتخاباتآيندهميباشد‪.‬‬

‫وى گفت‪ :‬حزب اسالمى‪ ،‬حزبى است که‬

‫مسؤوالن در سمنگان‪:‬‬

‫امنیت فرایندهای انتخاباتی‪ ،‬تامین است‬

‫نهادهای امنیتی در استا ِن سمنگان‪،‬‬ ‫از تامین امنیت فرایندهای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری و شورای والیتی‬ ‫که در سال ‪ 1393‬برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫اطمینان داده‪ ،‬افزودند که زمینۀ برگزاری‬ ‫«انتخابات امن» را در سراسر این استان‬ ‫فراهم خواهند ساخت‪ .‬مسؤوالن نهادهای‬ ‫امنیتی زون شمال و شمال‌شرق و سران‬ ‫دفتر استانی کمیسیون مستقل انتخابات‬ ‫سمنگان‪ ،‬تاکید کردند که با همکاری‬ ‫هم‪ ،‬انتخاباتی امن را برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫مصدق‌اهلل مظفری آمر امنیت فرماندهی‬ ‫پولیس سمنگان در این نشست گفت‪:‬‬ ‫«امنیت در حال حاضر در سراسر استان‬ ‫سمنگان تامین است و هیچ چالش امنیتی‬ ‫سرراه فراین ِد انتخابات موجود نیست»‪.‬‬ ‫آقای مظفری گفت که ارگان‌های امنیتی‪،‬‬

‫افزون‌بر تامین امنیت‪ ،‬در راستای انتقال‬ ‫مواد انتخاباتی نیز با کمیسیون انتخابات‬ ‫هم‌كاری می‌كنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬محمد‬ ‫کریم مسوول دفتر استانی کمیسیون‬ ‫مستقل انتخابات سمنگان‪ ،‬از اطمینان‌دهی‬ ‫مسؤوالن نهادهای امنیتی برای تامین‬ ‫ِ‬ ‫امنیت فراین ِد نام‌نویسی رای‌دهنده‌گان و‬ ‫ِ‬ ‫انتخابات سال آینده خوش‌نودی ابراز‬ ‫کرده‪ ،‬افزود که برنامه‌های انتخابات در این‬ ‫استان‪ ،‬تا اینک‪ ،‬بی‌کدام مشکلِ امنیتی و‬ ‫تکنیکی به پیش رفته است‪ .‬وی از تثبیت‬ ‫‪ ۹۶‬مرکز رأی‌دهی در سطح مرکز و شش‬ ‫ولسوالی سمنگان‪ ،‬از سوی کمیسیو ِن‬ ‫مستقل انتخابات یادآوری کرده‪ ،‬گفت که‬ ‫در این مرکزهای رای‌دهی‪ ،‬بیش از ‪۲۹۲‬‬ ‫محل رای‌دهی زنانه و مردانه ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬

‫رهبرى آن را انجنير حکمتيار بر عهده دارد‬ ‫و اکثريت خاموش‪ ،‬از وى حمايت مى کنند‪.‬‬ ‫اما داکتر غيرت بهير رييس امور سياسى حزب‬ ‫اسالمى به رهبرى انجنير حکمتيار مى گويد‬ ‫که تصاميم ارغنديوال و هالل‪ ،‬شخصى است‬ ‫و با حزب اسالمى هيچ پيوند ندارد‪.‬‬ ‫موصوف به تاريخ (‪ ٦‬ميزان) به آژانس‬ ‫خبرى پژواک گفت که توافق داکتر عبداهلل با‬ ‫ارغنديوال‪ ،‬جنبۀ شخصى دارد و وى آن را‬ ‫تصيمى نادرست و غلط مى خواند‪.‬‬ ‫داکتر بهير افزود‪« :‬شان و شوکت واالى حزب‬ ‫اسالمى‪ ،‬نمى پذيرد که جزء همچو يک توافق‬ ‫باشد و يا هم از همچو چهره حمايت نمايد‪».‬‬ ‫به گفتۀ وى‪ ،‬حزب اسالمى هيچ وقت از‬ ‫کسى حمايت نخواهد کرد که به گفتۀ وى‪،‬‬ ‫در خدمت دشمنان قرار داشته و بر حضور‬ ‫نيروهاى ناتو تاکيد دارد‪.‬‬ ‫رييس امور سياسى حزب اسالمى در مورد‬ ‫نامزدى هالل گفت که وى‪ ،‬خودسرانه و‬ ‫بدون اجازه به کابل رفته‪ ،‬درآنجا فعاليت هاى‬ ‫شخصى خود را آغاز کرده و با حزب اسالمى‬ ‫پيوند ندارد‪.‬‬

‫وى افزود که هالل‪ ،‬از حزب اسالمى‬ ‫نمايندگى کرده نمى تواند‪ ،‬نه هم با تالش‬ ‫هاى حزب توافق دارد و نه تالش هاى وى به‬ ‫حمايت حزب تعبير گردد‪.‬‬ ‫داکتر بهير گفت‪« :‬ما از افرادى حمايت نمى‬ ‫کنيم که توسط امريکا ايستاده شده اند‪».‬‬ ‫قابل ذکر است که حزب اسالمى‪ ،‬اکنون به‬ ‫چند گروه تقسيم شده و گروه حکمتيار‪،‬‬ ‫مصروف مبارزۀ مسلحانه با دولت و نيروهاى‬ ‫خارجى مى باشد؛ اما بخش اعظم گروه به‬ ‫رهبرى ارغنديوال با حکومت يکجا است‪.‬‬ ‫همچنان گروه سوم حزب اسالمى تحت‬ ‫رهبرى وحيداهلل سباون نيز در کابل فعاليت‬ ‫ميکند‪.‬‬ ‫عبداهلل کاموال سخنگوى گروه حزب اسالمى‬ ‫ارغنديوال نيز شب گذشته‪ ،‬نامزدى هالل را به‬ ‫آژانس پژواک تاييد کرد‪.‬‬ ‫وى گفت که آنها پاليسى خود را دارند و‬ ‫مذاکرات آنها در مورد اتحاد انتخاباتى‪ ،‬با گروه‬ ‫هاى سياسى جريان دارد؛ اما تاکنون به کدام‬ ‫فيصله نرسيده است‪.‬‬ ‫موصوف افزود که قطب الدين هالل‪ ،‬از مدت‬ ‫ها قبل بدينسو‪ ،‬به هدف فعاليت هاى شخصى‬ ‫به کابل آمده و دفاتر خود را باز کرده است‪.‬‬ ‫موصوف اين مطلب را به تاريخ (‪ ٥‬ميزان) در‬ ‫يک محاصبه با تلويزيون خصوصى کابل نيوز‬ ‫بيان کرد‪.‬‬ ‫وى افزود‪« :‬خود را از سوى حزب اسالمى و‬ ‫اکثريت خاموش افغان ها‪ ،‬کانديد کرده و آنها‬ ‫از من حمايت خواهند کرد‪».‬‬ ‫هالل‪ ،‬درين مصاحبه گفت که در صورت‬ ‫پيروزى‪ ،‬مبارزۀ جدى عليه فساد ادارى‪ ،‬تالش‬ ‫ها براى تحکيم نظام اسالمى در کشور و‬ ‫مذاکرات جدى و درست صلح با مخالفين به‬ ‫ويژه طالبان‪ ،‬انجام خواهد داد‪.‬‬


‫سال اول شماره چهارم‪ 7 ،‬مهرماه‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 29 ،‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬ ‫با گرم‌شدن زدوبندهای گروه‌های انتخاباتی‪،‬‬ ‫نخستین آوازه‌ها‪ ،‬این بود که عمر داوودزی‪،‬‬ ‫نام‌زد انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی‬ ‫گروه حاکم است و حامد کرزی‪ ،‬از وی‬ ‫پشتی‌بانی می‌کند‪ ،‬ا ّما دیری نگذشت که پای‬ ‫عبدالرب رسول سیاف به میدان آمد‪.‬‬ ‫از سیّاف نیز‪ ،‬چند روزی‪ ،‬به عنوا ِن نام‌زدِ گروه‬ ‫حاکم یاد می‌شد و نشانه‌ها‪ ،‬بیان‌گ ِر این بودند‬ ‫که حامد کرزی‪ ،‬از نام‌زدی او‪ ،‬در انتخابات ‪93‬‬ ‫پشتی‌بانی می‌کند‪ ،‬ولی‪ ،‬با گذشت چند روز‪،‬‬ ‫سیّاف نیز به عنوان نام‌زد کرزی رنگ باخت‬ ‫و به‌گونه‌ی ق ّوی‪ ،‬پای زلمی رسول‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه‪ ،‬به میدان کشانده شد‪ ،‬از شماری‬ ‫از اعضای اثرگذار اپوزیسیون حکومت‪،‬‬ ‫درخواست‌هایی مبنی بر پذیرفتن معاونیّت او‪،‬‬ ‫صورت گرفت و آنان نیز رد کردند؛ ولی اینک‪،‬‬ ‫مهره‌یی به نام زلمی رسول نیز‪ ،‬بی‌صاحب به‌جا‬ ‫مانده است و حامد کرزی‪ ،‬با کاهش روزهای‬ ‫باقی مانده‌ی نام‌نویسی نام‌زدان‪ ،‬سرانجام نام‌زد‬ ‫اصلی خویش را به بیرون خواهد کشید‪.‬‬ ‫سو‌پیش‌انداختنِ‬ ‫نشانه‌ها‪ ،‬بیان‌گر آن‌اند که پ ‌‬ ‫عبدالربرسول‬ ‫مهره‌هاییمانندعمرداوودزی‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫سیّاف و زلمی رسول جز دان ‌ه‪‎‬هایی برای به‬ ‫دام‌اندازی مخالفا ِن سیاسی رییس‌جمهور‪،‬‬ ‫کاری نبوده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫انتخابات ‪ 1388‬نیز‪ ،‬زمانی‪ ،‬گل‌آغا‬ ‫در‬ ‫شیرزوی‪ ،‬با شعاردهی برضد رییس‌جمهور‬ ‫کرزی‪ ،‬به میدان آمد و یکی از مخالفان را‬ ‫به عنوان معاون برگزید و سرانجام‪ ،‬به سودِ‬ ‫رییس‌جمهور گذشت‪ .‬گمان می‌رود که‬ ‫تالش‌های گروه حاکم‪ ،‬برای به‌دام انداختن و‬ ‫فریب‌داد ِن مخالفان‪ ،‬تا اینک‪ ،‬پیروزی چندانی‬ ‫نداشته و اینک دیگر‪ ،‬کوتاهی زمان‪ ،‬سرانجام‪،‬‬ ‫نام‌زد اصلی گروه حاکم را به میدان خواهد‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫انتخابات‬ ‫ن ِ زما ِن نام‌نویسیِ نام‌زدا ِن‬ ‫گذشت ‌‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،1393‬تنها چیزی است که‬ ‫گروه‌ها را زودتر برای معرفی نام‌زدان‌شان‬ ‫می‌کشاند و زمان «بازی‌های سیاسی» این دور‬ ‫و «تالش مات‌کردن» رقیبان را از گروه حاکم‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫در تازه‌ترین مورد‪ ،‬محمود کرزی‪ ،‬برادر‬

‫حامد کرزی‪ ،‬اعالم کرده است که دیگر برادر‬ ‫این‌دو‪ ،‬قیوم کرزی‪ ،‬نام‌زدِ حتمی انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ 93‬است‪ .‬محمودکرزی به‬ ‫بی بی سی گفته است که آنان‪ ،‬سخت در‬

‫ِ‬ ‫حمایت حامد کرزی‪ ،‬از نام‌زدی قیوم کرزی‪،‬‬ ‫می‌توان گفت که «هیوالی سلطنت» در قالب‬ ‫«انتخابات» و نقاب «روش‌های مردم‌ساالرانه»‪،‬‬ ‫در کشور در حا ِل پی‌ریزی است و باید‬

‫عصر سلطنت‬ ‫کرزی‌ها و رؤیای بازگشت به ِ‬ ‫ادامه از‬

‫‪1‬‬

‫میترا‬

‫تالش‌اند تا حامد کرزی را متقاعد به حمایت‬ ‫از نام‌زدی وی کنند‪.‬‬ ‫اگر چه هنوز قطعی نمی‌توان گفت بازی‬ ‫رییس‌جمهوربهپایانرسیدهباشدوایناحتمال‬ ‫نیز به‌جای خودش است که حامد کرزی از‬ ‫مهره‌های گذشته‪ ،‬نتیجه‌یی نگرفته و حاال‪،‬‬ ‫برادر خودش برای چال‌های سیاسی به‌میدان‬ ‫آورده است‪ .‬ا ّما‪ ،‬گمان برده می‌شود که نام‌زدِ‬ ‫ِ‬ ‫تحت پشتی‌بانی حامد‬ ‫اصلی گروه حاکم و‬ ‫کرزی‪ ،‬برادرش قیوم کرزی باشد و مهره‌های‬ ‫طرح بازی‬ ‫پیش‌ازاین به‌میدان‌آمده‪ ،‬تنها برای ِ‬ ‫سیاسی و به قص ِد فریب‌داد ِن مخالفا ِن سیاسی‪،‬‬ ‫پس‌وند «نام‌زد» ریاست‌جمهوری را به پیشانی‬ ‫زده بودند‪.‬‬ ‫با ت ّوجه به پشتی‌بانی محمود کرزی و احتمال‬

‫به گونه‌ی رسمی‪ ،‬جنازه‌ی دموکراسی در‬ ‫افغانستانخواندهشود‪.‬‬ ‫حامد کرزی‪ 6 ،‬ماه به کرسی ریاست اداره‌ی‬ ‫موقت که با خون مقاومت‌گران به دست‬ ‫آمده بود‪ 18 ،‬ماه به کرسی ریاست اداره‌ی‬ ‫انتقالی و با به پایان‌رسانیدن این دوره‌ی‬ ‫ریاست‌جمهوری‌اش‪ ،‬دو دور پنج‌سال ‌ه به‬ ‫کرسی ریاست‌جمهوری که جمع ًا بیش از ‪12‬‬ ‫سال می‌شود‪ ،‬تکیه زده است و عمال‪ ،‬بیش‬ ‫از آن‌که «رییس‌جمهور» باشد‪« ،‬پادشاه» بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جانب دیگر‪ ،‬مشروعیّت برگزیده‌شدن‌‬ ‫از‬ ‫حامد کرزی در دورِ د ّوم ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫به دلیل کافی‌نبودن رای‌اش‪-‬با وجود ت ّقلب‬ ‫گسترده‪ -‬نیز زی ِر پر ِسش بود و با پی‌ریزی‬

‫‪5‬‬

‫سیاست‌های قومی‪ ،‬مسلم ًا تا اینک‪ ،‬دیگر به‬ ‫عنوانرییس‌جمهور‪،‬محبوبیّتندارد‪.‬‬ ‫دیگر‪ ،‬شهروندان به هیچ‌وجهه‪ ،‬بر‬ ‫ِ‬ ‫حاکمیت خانواده‌ی‬ ‫شانه‌های‌شان‪ ،‬بارِ سنگین‬ ‫هم‌دستا ِن دزدا ِن سپرده‌های‌شان در کابل‌بانک‪،‬‬ ‫مجریا ِن فساد‪ ،‬تماشاگران بی‌کاری و فقر‪،‬‬ ‫«برادرا ِن طالب» و تفرقه‌اندازان قومی در کشور‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫اگر چه قیوم کرزی‪ ،‬مانند دیگر شهروندان‪،‬‬ ‫حق استفاده از حقوق شهروندی‌اش را دارد‪،‬‬ ‫ا ّما‪ ،‬زمانی محمود کرزی که یکی از دست‌یارا ِن‬ ‫دزدا ِن سپرده‌های مردم در کابل‌بانک بود‪،‬‬ ‫به میدان می‌آید و از قیوم کرزی پشتی‌بانی‬ ‫می‌کند‪ ،‬به‌‌درستی روشن می‌شود که کشور‪،‬‬ ‫با برنده‌شدن وی‪ ،‬چی آینده‌یی را باید انتظار‬ ‫َ‬ ‫بکشد‪.‬از سوی دیگر‪( ،‬احتما ِل) پشتیبانی‬ ‫حامد کرزی از قیوم کرزی‪ ،‬نیز به معنای‬ ‫ِ‬ ‫حکومت فساد‪ ،‬تک‌محوری‪ ،‬فقر‪،‬‬ ‫ادامه‌ی‬ ‫نفاق‌افگنی‪ ،‬دزدی و طالب‌پروری است و‬ ‫چنان‌چه تجربه‌ی انتخابات ‪ 1388‬نشان داده‬ ‫بود‪ ،‬حکومت کرزی‪ ،‬به برادرش ت ّقلب‌ها و‬ ‫تخطی‌های فراوان انتخاباتی را انجام خواهد‬ ‫داد‪.‬به‌همین‌خاطر‪ ،‬رییس‌جمهور کرزی و‬ ‫خانواده‌ی وی‪ ،‬باید بدانند که دوره‌ی سلطنت‬ ‫گذشته است و چش ِم طمع به‌خوا ِن رای و‬ ‫ِ‬ ‫انتخابات‬ ‫سرنوشت شهروندان ندوزند‪ .‬زیرا‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ 1388‬نشان داد که مردم‬ ‫دیگر‪،‬خواهانادامه‌یسریا ِلریاست‌جمهوری‬ ‫ِ‬ ‫«خیرات بُن» نیستند‪.‬‬ ‫آغاز شده از‬ ‫از یک‌سو‪ ،‬مشکلِ نظامِ متمرکز کرزی‌‌ای و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اختیاراتفراوانبرایرییس‌جمهور‬ ‫موجودیت‬ ‫و از سوی دیگر؛ اگر گروه حاکم‪ ،‬بازهم مانند‬ ‫ِ‬ ‫برحق مردم را‬ ‫انتخابات ‪ ،1388‬خواسته‌های‬ ‫با تالش‌های غیردموکراتیک‪ ،‬مانند ت ّقلب در‬ ‫انتخابات‪ ،‬استفاده از امکانات دولتی برای نام‌زد‬ ‫خویش‪ ،‬لگدمال کنند و سریال «کرزی‌ها»‬ ‫ادامه بیابد؛ خوب است که پس از این‪ ،‬نامِ‬ ‫افغانستان را به «افغانستا ِن سلطنتی کرزی‌ها»‬ ‫تبدیل کنیم و از هزینه‌های بی‌هوده‌یی که برای‬ ‫ِ‬ ‫انتخابات نمایشی خرج می‌شود‪،‬‬ ‫برگزاری‬ ‫چندین مهمانی کالن برای خانواده‪‎‬ی سلطنتی‬ ‫معظم‌مانترتیبکنیم‪.‬‬


Guzinesh_05  
Guzinesh_05  

29.09.2013

Advertisement