Page 1


11


İ

hlasiye (Gökmeydan) Medresesi Bitlis şehir merkezinde, Gökmeydan mahallesinde bulunmakta olup, Selçuklular tarafından 1216 tarihinde yaptırılmıştır. Döneminin önde gelen bilim merkezlerinden biri konumunda olduğunu çeşitli yazılı kaynaklardan görebilmekteyiz. Kitabesine göre 1589 tarihinde Bitlis hanlarından 5. Şerefhan tarafından onarılmıştır. Mimari görünüş açısından klasik Selçuklu

estetiğinin tüm özelliklerini taşıyan şaheser, Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmak üzere restore edilmiştir. Ancak halen ihtiyaca binaen Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Bahçesindeki ziyaretgah olarak kullanılan Şerefhanoğullarına ait Veli Şemsettin, Ziyaeddin Han, II.Şerefhan ve Üç Bacılar Türbeleri külliye içerisinde bulunmaktadır. Arapça kitabesinde, yukarıda

da ifade ettiğimiz gibi, 1589 tarihi okunmaktadır. Medrese doğubatı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Dört eyvanlı kapalı avlu Selçuklu medreseleri biçiminde tasarlanıp uygulandığı, ancak daha sonraki dönemlerde bazı değişiklikler yapılarak giriş eyvanı dışındaki diğer eyvanların kapatıldığı da var olan duvar dokusundan anlaşılmaktadır. Girişin tam karşısında yer alan ve kubbeli orta mekânla birleşen ana eyvan cepheden dışa taşan beş

kenarlı bölümle bütünleşmiştir. Medresenin köşelerinde kalan diğer mekânla, güneydoğuda mescit, diğerlerinde orta eksenli paralel konumda ikişer oda biçiminde değerlendirilmiştir. Tamamı düzgün kesme taştan yapılan eser, dört yanda köşe kuleleri ile desteklenmiştir. Orta mekân içten kubbe, dıştan sekizgen kasnağa oturan basit bir külahla örtülmüştür. Kasnağın her kenarında sivri kenarlı pencereler bulunmaktadır.


Güzeldere mtal gazete  
Güzeldere mtal gazete  
Advertisement