Page 1

DAWID GUZE PORTFOLIO


668 152 242

guze.dawid@gmail.com

Gdańsk

DOŚWIADCZENIE

DAWID GUZE INŻ. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

O MNIE Jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich. Prowadziłem Koło Naukowe oraz aktywnie działam w Samorządzie Studenckim Wydziału Architektury. NARZĘDZIA AutoCad SketchUp CorelDraw Microsoft Office AdobeIlustrator QuantumGis UMIEJĘTNOŚCI B. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie B. dobra umiejętność pracy w grupie Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie Umiejętności organizacyjne Prawo jazdy kat. B

Członek Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej Wolontariusz VI kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni

10.2015 - obecnie 06.2018

Konkurs inżynierski EBEC - 3 i 1 miejsce w Finale Lokalnym w kategorii Case Study

05.2017 / 05.2018

Prezes Studenckiego Koła Naukowego TUP Młodzi

04.2016 - 11.2017

Praktyka Studencka w Planisfera - Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz

07.2017

Główny organizator Warsztatów Urbanistycznych “Urbanistyczne Derby Trójmiasta”

11.2016 - 04.2017

Koordynator wydziałowy ds. pojektu P.I.W.O! (Politechniczna Integracja Wydziałów O!) oraz Dnia Sportu PG podczas Technikaliów 2016

11.2015 - 05.2016

Maraton Urbanistyczny w ramach Bałtyckiego Festwialu Nauki - przygotowanie logistyczne oraz koordynacja przebiegu wydarzenia

05.2015 / 05.2016

Konkurs studencki na zagospodarowanie przestrzeni terenu parku nad rzeką Cedron w Wejherowie - praca wyróżniona

02.2015 - 05.2015

WYKSZTAŁCENIE Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, kierunek Gospodarka Przestrzenna studia magisterskie

02.2018 - obecnie

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, kierunek Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie z wynikiem bardzo dobrym

10.2014 - 02.2018

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Gębika w Kwidzynie, klasa o profilu matematyczno - geograficznym

09.2011 - 05.2014

ZAINTERESOWANIA historia, siatkówka, geografia, literatura fantastyczna, harcerstwo Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).


ETAPY PROJEKTU

1. Analiza materiałów wyjściowych

01

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZEKĄ CEDRON

Autorzy: Prowadzący:

Lokalizacja: 2. Wizja lokalna

Czas:

Dawid Guze Mateusz Kuczyński dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska Wejherowo sem. II, rok 2014/15

Opis projektu: 3. Delimitacja granicy opracowania

4. Szukanie inspiracji projektowych

5. Stworzenie projektu

Konkurs studencki realizowany we współpracy Urzędu Miasta Wejherowo i Politechniki Gdańskiej. Studenci mieli za zadanie przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu nad rzeką Cedron w Wejherowie. Studencji musieli przeanalizować materiały wyjściowe (w tym przeznaczenie terenu w MPZP). Następnie przeprowadzono wizję lokalną, a na jej podstawie zdelimitowano zakres opracowania. Następnie studenci mieli za zadanie szukanie inspiracji projektowych, (w tym także dot. nawierzchni ciągów pieszych). Ostatnim etapem było stworzenie koncepcji projektowej opartej o wcześniejsze założenia. Pokazywana praca uzyskała najwyższą ocenę na uczelni, oraz wyróżnienie w konkursie w Wejherowie.

Wizualizajca Labiryntu

Skwer z Niespodzianką ▪ Centrum skweru - lairynt z “niespodzianką”, klombem kiwatów ułożonych w kształt krzyża maltańskiego. ▪ wejście od wschodu przez półokrągły plac z fontanną i okrągłym kamieniem, nawiązującym do innych w mieście. ▪ całość kompozycji podporządkowana osiom kompozycyjnym, zaznaczonymi na czerwono ▪ w północnej części skweru ścieżki oparte na naturalnych łukach prowadzące do labiryntu ▪ ciąg pieszy wg MPZP (fioletowe linie)

Plan skweru ▪ w południowej części skweru kawiarenka z drewianymi podestami, ▪ obok kawiarenki plac zabaw dla dzieci.

Wizualizajca Labiryntu

Wizualizajca kawiarenki i placu zabaw


ETAPY PROJEKTU

1. Analiza stanu obecnego

02

ANIOŁKI - NA SKRZYDŁACH KULTURY REWITALIZACJA UL. WRONIEJ

Autorzy:

Prowadzący: 2. Badania środowiskowe

Lokalizacja: Czas: 3. Analiza SWOT

4. Delimitacja obszarów projektowych

5. Koncepcje projektowe

Dawid Guze Joanna Kobierowska Mateusz Kuczyński Daria Różańska Mariusz Zaruski dr inż. arch. Roman Ruczyński dr inż. arch. Magdalena Rembeza mgr inż. arch. Łukasz Bugalski

Wizualizacja zagospodarowania kwartału między ul. Śniadeckich a ul. Tuwima

Aniołki - na Skrzydłach Kultury ▪ zapewnienie wskazanych w ankiecie brakujących usług, ▪ budowa “Domu sąsiedzkiego”, w którym znajdowałyby się klub seniora, świetlica, sala multimedialna, siedzimy lokalnych organizacji, punkt informacji turystycznej, ▪ stworzenie biblioteki i czytelni,

Gdańsk, Aniołki sem. III, rok 2015/16

▪ urządzenie placu z fontanną w centrum obszaru - w kształcie koła, naturalnie skupiającego ludzi i zdarzenia, ▪ szeroka ścieżka przechodząca przez obszar projektowy, tworząca połączenie piesze miedzy ulicami Śniadeckich a Tuwima ▪ wewnątrz obszaru duża, otwarta przestrzeń publiczna,

Opis projektu: Projekt powstał we współpracy z Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku. Ideą przedmiotu było nauczenie studentów projektowania przestrzeni publicznych. Studenci mieli za zadanie najpierw przeanalizować stan istniejący i potencjał rozwojowy dzielnicy. Zostały wykonane wszystkie podstawowe analizy urbanistyczne. Grupa, którą kierowałem, jako wartość dodaną przeprowadziła ankietę wśród mieszkanców nt. jakości życia w dzielnicy. Następnie na wybranych w konsultacji obszarach projektowych tworzono koncepcje wynikające z wcześniejszych analiz. Moja grupa skupiła się na dwóch lokalizacjach, do każdej z nich podchodząc w odmienny sposób, jednak zachowując pewne powiązania między nimi.

Powiązania między obszarami projekotwymi ▪ nowa zabudowa nawiązująca do charakteru dzielnicy, ▪ linia zabudowy nawiązująca do istniejącej, ▪ parkingi powierzchniowe dla powstających usług jako zapewnienie im bazy parkingowej oraz poprawienie sytuacji postojowej w dzielnicy ▪ stworzenie na ulicy Orzeszkowej i Śniadeckich ruchu jednokierunkowego

Wejście od ul. Śniadeckich


Plan zagospodarowania kwartału między ul. Śniadeckich a ul. Tuwima

Rewitalizacja ul. Wroniej ▪ Głównym celem ochrona i odnowa zabytkowej ul. Wroniej,

Koncepcja rekontrukcji baterii altyleryjskiej na Wroniej Górce. ▪ Stworzenie obostrzeń urbanistycznych dla nowej zabudowy na poziomie MPZP: •zabudowa 2-3 kondygnacyjna na każdej działce, •ustalona kubatura zgodna z pierwotnymi wymiarami, •materiały elewacyjne: cegła i drewno – konstrukcja szkieletowa lub imitująca, •drewniane przedsionki budynków w zależności od pierwotnego wyglądu, •utrzymanie oświetlenia ulicznego od wschodniej strony ulicy, •zachowanie obowiązującej linii zabudowy,

▪ planowane wyburzenie istniejącej zabudowy (poza ul. Wronią 3 oraz 13) w jej miejsce postawienie nowej z pewnymi ograniczeniami, ▪ wykreowanie osi kompozycyjnej na ulicy Wroniej, ▪ zaprojektowanie strefy rekreacyjnej: placu zabaw oraz altany na grilla - zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,

Widok na Gdańsk z rekonsturowanej baterii altyleryjskiej na Wroniej Górce

▪ odtworzenie stanowisk baterii dział Flugabwehrkanone 43 37mm i fortyfikacji na Wroniej Górce (tuż przy ulicy Wroniej)


Wchodnia pierzeja ulicy

Zachodnia pierzeja ulicy

Projekt rewitalizacji ul. Wroniej ▪ budowa tarasu widokowego, ze schodów przy ulicy Wroniej, ukazującego przemysłową panoramę Gdańska wraz z dźwigami stoczniowymi, ▪ budowa parkingu oraz garażów dla mieszkańców, ograniczonych żywopłotem z wschodniej strony, miejsc postojowych skośnych przy ulicy Orzeszkowej, ▪ wybrukowanie ulic kostką brukową gładką, nawiązującą do historycznej nawierzchni ulicy Wroniej w miarę możliwości odsłonięcie i naprawa oryginalnej nawierzchni brukowej, ▪ aranżacja zieleni przy budynku ul. Wroniej 13 od strony punktu widokowego, w celu zapewnienia mieszkańcom prywatności. Wizualizacja wejścia na ul. Wronią od strony ul. Elizy Orzeszkowej


ETAPY PROJEKTU

1. Wybór działki

03

Kondygnacja -1

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Autorzy:

Prowadzący: 2. Określenie rodzaju klienta

3. Schemat funkcjonalny

4. Projekt budynku

5. Projekt zagospodarowania działki

Lokalizacja: Czas:

Dawid Guze Joanna Kobierowska Mateusz Kuczyński Mariusz Zaruski dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska Gdańsk

Kondygnacja 0

sem. III, rok 2015/16

Opis projektu: Studenci w ramach przedmiotu Podstawy Projektowania Architektonicznego mieli za zadania stworzyć projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego wolnostojącego. W pierwszej kolejnosći studenci wybierali działkę projektową. Następnie określali rodzaj klienta W tym przypadku skupiono się na rodzinie strażaka i temu podporządkowano rozwiązania projektowe. Następnie powstawał schemat funkcjonalny budynku, który okręślał umiejscowienie pomieszczeń wzgledem siebie. Na jego bazie powstała koncepcja budynku. Studenci nie mieli za zadanie tworzyć modelu 3D budynku, tylko poznać zasady proj. architektonicznego. Ostatnim etapem było stworzenie projektu zagospodarowania terenu.

Kondygnacja +1

Zagospodarowanie działki


ETAPY PROJEKTU

1. Otrzymanie wytycznych projektowych

04

OSIEDLE SMAK ŻYCIA

Autorzy: Prowadzący:

Lokalizacja: 2. Wizja lokalna

3. Analizy

Czas:

Dawid Guze Mateusz Kuczyński dr inż. arch. Gabriela Rembarz mgr inż. Patryk Delęgowski mgr inż. Mariusz Gruchała

KONCEPCJA URBANISTYCZNA OSIEDLE "SMAK ŻYCIA" Uproszczona wizualizacja osiedla “Smak Życia”

Gdańsk, Osowa sem. IV, rok 2015/16

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI:

Opis projektu:

-

-

4. Koncepcja urbanistyczna

5. Koncepcja drogowa i techniczna

Osiedle mieszkaniowe przewidziane i zaprojektowane na 2000 mieszkańców w Gdańsku na terenie dzielnicy Osowa, Różna typologia mieszkaniowa

Studenci w ramach projektu mieli za zadanie zwiększająca oferte dla mieszkanców, jednocześnie wprowadzając różnorodność, nauczyć się przede wszystkim zasad planowania Osiedle o nastawieniu na ruch pieszy, dróg i infrastruktury technicznej w założeniach jednak umożliwiające komunikację kołową, Zieleń zaprojektowana jako całościowe mieszkaniowych. Grupy dwuosobowe pracowały założenie, wypełnione infratrukturą na z góry wyznaczonych terenach i parametrach rekreacyjno sportową, Promowanie projektu (l. mieszkańców i rodzaj zabudowy). Po sportu i aktywności ruchowej poprzez odpowiednią infrastrukturę i ofertę odbyciu wizji lokalnej, przeprowadzano analizy rekeracyjną, Zakaz grodzenia głównie związane z możliwościami poprowadzenia na całym terenie osiedla. sieci technicznych. Na bazie tego powstawała koncepcja urbanistyczna, uwzględniająca p. pub liczne, uzupełniona następnie o szczegółową koncepcję drogową i techniczną Wizualizacja części osiedla o charakterze usługowym

LEGENDA - Granica Opracowania

- Parkingi

- Kort tenisowy

- Budynki jednorodzinne

- Zieleń punktowa

- Siłownia "pod chmurką"

- Budynki wielorodzinne

zagospodarowana - Zieleń o char. obszarowym

- Usługi w parterze

- Boisko typu orlik

- Przestrzeń publiczna o char. usługowym

- Drogi Bitumiczne

- Boisko do koszykówki

- Chodniki

- Boisko do siatkówki plażowej

- Plac zabaw dla dzieci

Koncepcja urbanistyczna osiedla “Smak Życia”

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna sem. IV

Koncepcja Urbanistyczna Osiedle "Smak Życia" Skala 1:1000

Data: 5.09.2016r.

Autorzy

Dawid Guze, Mateusz Kuczyński

Prowadząca

dr inż. arch. Garbiela Rembarz


INFRATRUKTURA TECHNICZNA OSIEDLE "SMAK ŻYCIA"

LEGENDA - Granica Opracowania - Budynki jednorodzinne

Sadlinki

- Budynki wielorodzinne - Usługi w parterze - Drogi Bitumiczne - Chodniki - Miejsca postojowe - Kanalizacja sanitarna Gardeja

- Kanalizacja deszczowa

- Sieć wodociągowa - Sieć gazowa - Sieć elektroenergetyczna - Kier. spływu sieci wodociągowej

Łasin

- Kier. spływu kanalizacji deszczowej - Kier. spływu kanalizacji deszczowej - Udowodnienie grawitacyjne dla kd i ks sieci, do których - Istniejące podłączono projektowane sieci

Grudziądz

Uproszczona wizualizacja osiedla “Smak Życia”

Koncepcja techniczna osiedla “Smak Życia” BYDGOSZCZ

INFRATRUKTURA DROGOWA OSIEDLE "SMAK ŻYCIA"

Przekrój poprzeczny kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, drogi DD-9

LEGENDA - Granica opracowania

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna sem. IV

Przekrój poprzeczny kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, drogi DD-9

- Krawężnik betonowy obniżony - Droga o nawierzchni bitumicznej - Projektowana powierzchnia chodnika - Miejsca postojowe

OO

- Przekroje normalne

- Budynki jednorodzinne - Budynki wielorodzinne - Zieleń punktowa D-40

B-21

- Znaki drogowe

Droga DD2 Opis techniczny m 0.00 + 100.00 - projektowanych dróg

- Wyjście z parkingu podziemnego (winda)

0.06 2.00 0.15

6.00

0.15

5.00

0.15 2.00 0.06

Przekrój normalny B-B, skala 1:50

0.06 2.00 0.15

3.00

3.00

0.15 2.00 0.06

Uproszczona wizualizacja osiedla “Smak Życia”

Przekrój normalny A-A, skala 1:50

0.06 2.00 0.15

6.00

0.75 2.00 0.5

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna sem. IV

Koncepcja Drogowa Osiedle "Smak Życia" Skala 1:1000

Infrastruktura Techniczna Osiedle "Smak Życia" Skala 1:1000

Data: 5.09.2016r.

Autorzy

Dawid Guze, Mateusz Kuczyński

Prowadząca

mgr inż. Patryk Delęgowski

Gminy, w których stopa bezrobo przekracza 11%

- Krawężnik betonowy

Koncepcja drogowa osiedla “Smak Życia”

- Projektowany rów melioracyjny

Data: 5.09.2016r.


ETAPY PROJEKTU

1. Analiza terenu i wizja lokalna

05

BURSZTYNOWA - KONCEPCJA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Autorzy:

Prowadzący: 2. Analiza rynku i otoczenia

3. Koncepcja architektoniczna i uranistyczna

4. Organizacja procesu inwestycyjnego

5. Strategia

Dawid Guze, Mateusz Chorabik, Joanna Kobierowska, Mateusz Kuczyński, Daria Różańska, Krzysztof Sachmata, Michalina Szarek, Mariusz Zaruski dr inż. arch. Monika Arczyńska dr inż. arch. Łukasz Pancewicz mgr inż. arch. Barbara Zgórska

Lokalizacja:

Gdynia, Śródmieście

Czas:

sem. V, rok 2016/17

Opis projektu: Projekt zagospodarowania kwartału zabudowy przy ul. Władysława IV w Gdyni z elementami organizacji procesu inwestycyjnego. Studenci mieli za zadanie przeanalizować przeznaczenie i otoczenie działki. Nastepnie zbadać ofertę konkurencji i zlokalizowane wokół usługi. Na bazie tego powstawała koncepcja urbanistyczna i architektoniczna inwestycji. Dodatkowo studenci mieli za zadanie zorganizować proces inwestycyjny, polegający na etapowaniu realizacji isprzedaży poszczególnych elementów inwestycji. Ostatnim zadaniem była strategia marketingowa inwestycji, gdzie studenci poznawali techniki sprzedaży.

Wizualizacja widoku na założenie BursztyNOVA ▪ wewnątrz p. półpubliczna w formie m. in. ogrodu społecznego, BursztyNOVA - główne założenia ▪ całość inwestycji z miejscami ▪ Inwestycja nawiązująca do historycznej parkingowymi podziemnymi, zabudowy śródmieścia Gdyni, ▪ część miejsc parkingowych ▪ trzy budynki, z czego jeden w pełni usługowy, ogólnodostępna - wymogi MPZP, ▪ ogólnodostępny plac publiczny, ▪ spełnione wszystkie wymogi istniejącego MPZP, ▪ podział na nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży, N ▪ etapowanie sprzedaży i kolejności realizacji poszczególnych etapów inwestycji ▪ połączenie zysku z inwestycji z zachowaniem ładu przestrzennego, ▪ uwzględnienie miejsca na planowane usługi w parterach budynków na podstawie analizy XI istniejących usług w otoczeniu ▪ maksymalne możliwe wyciszenie inwestycji znajdującej się przy ruchliwej drodze II

VII

VI

VI

VII

VII VI

Plan inwestycji BursztyNOVA LEGENDA

SKALA 1:1000


Sadlinki

Gardeja

Łasin

Grudziądz

Rzut typowy kondygnacji i rzut szczegółowy typowego segmentu

Koncepcja hali garażowych i podziału nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży BYDGOSZCZ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Załacznik 9.2 Powiększenie największych lub niestandardowych elementów zagospodarowania - ciąg pieszo-jezdny wraz z przestrzenią dla mieszkańców

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Wizualizacja wnętrza kwartału inwestycji BursztyNOVA

Gminy, w których stopa bezrobo Na terenie projektowym został wyróżniony podział na trzy nieruchomości ze przekracza 11% względu na hale garażowe. Każda z nich ma osobne księgi wieczyste. Miejsca parkingowe są wykupywane przez lokatorów inwestycji. Na podstawie hal garażowych został dokonany podział na nieruchomości naziemne. W nich zawarte są trzy budynki: Dwa z nich pełnią funkcję mieszkaniowo-usługową, w których następuje podział na lokale mieszkaniowe. Trzeci budynek wolnostojący pełni funkcję usługową (gastronomia).

Wizualizacja placu publicznego przy ul. Władysława IV

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


ETAPY PROJEKTU

1. Schemat funkcjonalny powiatu

2. Schemat funckjonalny subregionu

06

PLANOWANIE REGIONALNE SUBREGION NADWIŚLAŃSKI

Autorzy:

Prowadzący:

Lokalizacja: 3. Analizy subregionu

Czas:

Dawid Guze, Justyna Brzezinska, Mateusz Chorabik, Klaudia Dziedzic, Marta Jasińska, Mateusz Kuczyński, Justyna Kłobukowska, Karolina Pietrzak, Daria Różańska, Krzysztof Sachmata, Michalina Szarek, Marcin Szczeciński prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka dr inż. arch. Dorota KamrowskaZałuska dr inż. arch. Anna Golędzinowska

Schemat funkcjonalny powiatu kwidzyńskiego

Powiat Kwidzyński, Subregion Nadwiślański sem. V, rok 2016/17

Opis projektu:

4. Delimitacja obszaru problemowego

5. Strategia dla obszaru problemowego

W ramach zajęć studenci mieli za zadanie najpierw w grupach dwuosobowych stworzyć schemat funkcjonalny danego powisatu. Następnie w większej grupie taki schemat dla subregionu. Oba etapy opatrzone analizami SWOT. Kolejnym etapem były ananizy społeczne, środowiskowe, gospodarcze i infrastrukturalne. Na ich podstawie zdelimitowano obszar problemowy (Powiśle Wschodnie). Ostatnim krokiem była strategia dla tego obszaru. Studenci uczyli się planowania w skali regionalnej, z uwzględnieniem otoczenia (problem nie musi się kończyć w granicy opr., czasami warto ją powiększyć).

Schemat funkcjonalny subregionu nadwiślańskiego


Nowy szcz, Staw

W UJĘCIU MODELOWYM

Połączenia funkcjonalne Elbląg z uwzglednionym wpływem kolei

Stary Dzierzgoń

Schemat przedstawiający stopień wykształcenia społeczeństwa

Malbork

1106 74%

Stare Pole

622 Skarszewy

283,8 13%

367,2 16%

Sztum

68000 99%

Susz

Eneretyka wodna

1145,8 6%

73,8 0%

1%

Rychliki

1609 71%

25,1 0%

Energetyka słoneczna

Rzeka Wisła

12,5-15%76,2

Autostrada A1 "Bursztynowa"

Małdyty 1093,9

Stare Pole Gardeja Wykonali: Justyna Brzezińska, Mateusz Chorabik,

Dzierzgoń

Przemysłowa/produkcyjna

Zblewo

Kaliska

Stary Targ

Lubichowo

Susz

Kisielice Kartuzy

u, dla czytelności

Skórcz

Gniew

BYDGOSZCZ

Prabuty

Obszary o realnym zagrożeniu powodziowym

Łasin

Przyrodnicze uwarunkowania subregionu

Sadlinki

12%

13%

ejowe

11% 24%

24%

65%

64%

11% 23% 19% 19%

hodowa do centrów ośrodków czasie mniejszym niż 30 minut w

Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Wrocław

66%

65%

66%

14% 21% 64%

15% 21% 23%

64%

65%

14%

64%

15%

21%

14%

23%

12% 24%

23%

63%

64%

63% 14%

64%

12% 20%

65%

Powiatowe Ponadpowiatowe Wyższego rzędu

Obszary rekreacyjne

Gminy, w którychgminy stopa na bezrobo Dochody 1 przekracza 11% mieszkańca (2,8-3,4 ty

Hierarchia ośrodków

Funkcja gospodarcza

Siedziba wład gminy

Lokalne

Rolnicza

Dochody gminy na 1 mieszkańca (2,8-3,4 tyśwładz zł/os.) Siedziba powiatu

Ponadlokalne

Usługowa niepełna/pełna

Powiatowe - Gminy spełniają Gminy przeznaczające powyżej 22,2 % Subregionalne I stopnia budżetu na pomoc społeczną

- Gminy spełniające kryterium Stolica wojewódzctwa Mieszana

Subregionalne II stopnia

Połączenia funkcjonalne z uwzglednionym wpływem kolei

- gminy spełniające kryterium

65%

- Gminy spełniające kryterium

65%

Data: 13% 23% Semestr 15% 21% V 17.11.2016 65% 64%

15% 20%

Lokalne Gminne

BYDGOSZCZ Iława, Olsztyn, Warszawa

Przyrost naturalny na gminę poniżej 2

65%

13% 24% 63%

ny, w których stopa bezrobocia przekracza 11%

19%

Ranga

Przemysłowa/produkcyjna

13% 21% 65% Wykonali: Justyna Brzezińska, Mateusz Chorabik, 19% 17% Klaudia66%Dziedzic, Dawid Guze, Marta Jasińska, Justyna na gminę poniżej Przyrost naturalny 2 Grudziądz, 63% Kłobukowska, Mateusz Kuczyński, Karolina Pietrzak, Bydgoszcz, Daria Różańska, Krzysztof Sachmata,Michalina Szarek, Toruń 15% 21% Marcin Szczeciński 14% 20% 16%

14% 20% 23%

Gardeja

Prowadzący: Prof. dr inż. arch. Tomasz Parteka, dr inż. arch. Dorota Kamrowska, dr inż. Anna Golędzinowska 12% 22%

62%

62% 13%

18%18%

a bezrobocia 1%

65%

19% 19%

12%

ej poniżej średniej dla Polski

64%

Przyrost naturalny n

Codziennie

Gminy, w których stopa bezrobocia przekracza 11%

Funkcja administrcyjna

16% 20% 22%

Rekreacja

Okazjonalnie

Gminy wybrane do obszaru problemowego “Powiśle Wschodnie”

Przedmiot: Projektowanie Regionalne WARSZAWA

sztynowa"

- gminy spełniające kryteria

Granica subregionu

Schemat przedstawiający przyrodnicze uwarunkowania subregionu

onomiczne

Grudziądz

Częstotliwość

- gminy przekraczające średnią

WARSZAWA

Obszary o dobrych warunkach glebowych

Inne usługi pub. Usługi komercyjne

Stary Dzierzgoń

OLSZTYN

Obszary o słabych warunkach glebowych

Edukacja

Dzierzgoń

Smętowo Graniczne

Osiek

Kisielice

Praca

Grudziądz

Kwidzyn

Iława

Park Krajobrazowy

rdeja

Łasin

Cel podróży WARSZAWA

Sezonowo

OLSZTYN

Obszary chronionego krajobrazu

in

Powiązania funkcjonalne

PG

Pomorskie

Ryjewo

Osieczna

Rzeka Wisła

2016/2017

Morzeszczyn

Granica powiatu

ształcenia schematu

Łasin

Subregionalne WA/GP Rok akadm. I stopnia

Gminy wybrane w delimitacji obszaru problemowego Mikołajki

A

Iława

Autostrada A-1

Czarna Woda

OSTRÓDA

WI

Bobowo

Semestr V

Subregionalne II stopnia Obszary rekreacyjne

Prabuty Kwidzyn

Data: 17.11.2016

Mieszana Sztum

Pelplin

Zalewo

Kisielice

Dziedzic, Dawid Guze, Marta Jasińska, Justyna Ponadlokalne Kłobukowska, Mateusz Kuczyński, Karolina Pietrzak, Daria Różańska, Krzysztof Sachmata,Michalina Szarek, Marcin Szczeciński Powiatowe

Miłoradz

Dostępność samochodowa do centrów ośrodków subregionalnych w czasie mniejszym niż 30 minut w godzinach szczytu Stolica wojewódzctwa

501 - 1000 1001 - 2500 - gminy spełniające kryteria 2501Gardeja - 5000 Iława 5001 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 35 000 OLSZTYN 35 001 - 50 000 50 001 - 100 000

Populacja

Hierarchia dr inż. arch. ośrodków Tomasz Parteka, dr inż. Prowadzący: Prof. arch. Dorota Kamrowska, dr inż. Anna Golędzinowska Lokalne

Klaudia Usługowa niepełna/pełna

Stopa bezrobocia rejestrowanego gmin subregionu 2015 roku Moc(%) [kW]dla wytworzona ze źródeł energii w odnawialnych Stary Żródła danych dla wszystkich schematów; stat.gov.pl

Susz

Gminy wybrane w delimitacji obszaru problemowego

Przedmiot: Projektowanie Regionalne

Rolnicza

Subkowy

Indeks siły nabywczej poniżej średniej dla Polski Siedziba władz powiatu

> 20%

Sadlinki

Sadlinki

Malbork

Funkcja gospodarcza

Siedziba wład gminy

Ważniejsze linie kolejowe

Mikołajki Pomorskie

Ponadpowiatowe

OSTRÓDA

10-12,5%

Energetyka wiatrowa Stopy bezrobocia rejestrowanego wyrażana w procentach dla gmin subregionu w 2015 69% roku

Gminne

Powiatowe

Skala 1:250 000

subregionu Wyższego rzędu Granice gmin Schemat przedstawiający przyrodnicze Elbląg,uwarunkowania Olsztyn

Funkcja administracyjna

17,5-20%

Stary Targ Energetyka geoermalna Dzierzgoń

Granica subregionu

Specjalne strefy ekonomiczne

5% Starogard 418 15-17,5% 26% Gdański

OSTRÓDA

KwidzynLokalne

Granice Powiatów Obszary o dobrych warunkach glebowych

556,1 3%

18300 90%

< 10%

LEGENDA Prabuty

Obszary o Lichnowy słabych warunkach glebowych

204 1%

Obszary rekreacyjne

Sezonowo

Ranga

Staw

Tczew

Subregion

Okazjonalnie

Obszary o realnym zagrożeniu powodziowym

Markusy

uty

331,5 22%

Dzierzgoń

Codziennie

Granica powiatu

Trójmiasto

59,1 4%

Gronowo Elbląskie

Częstotliwość

2501 - 5000 5001 - 10 000 10 001 - 20 000 Rzeka Wisła 20 001 - 35 000 Obszary chronionego krajobrazu 35 001 - 50 000 Nowy 50 001 - 100 000 Park Krajobrazowy

Zalewo

schematu przyjęto ujednolicone wartości pomiarów gmin.

W każdym z powiatów procent osób nie posiadających wykształcenia Trójmiasto podstawowego jest równy w przybliżeniu 1. (Dla czytelności schematu pominięto)

Rok akadm. 2016/2017

WA/GP PG

64%

59,1 4%

- Gminy spełniające kryterium

331,5 22%

12% 22%

21%

65%

67%

19% 18%

15% 21%

17% 20%

63%

64%

63%

11%

- gminy przekraczające średnią

64%

22%

1106 74%

15% 21%

14%

67%

23% 63%

Ludność w wieku przedprodukcyjnym -

400-2000 2001-4000 6000-12000

Gminy posiadające co najmniej 10 dawnych 283,8 dworków i placów 13%

-

1500-4000 4000-10000 10001-38000

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Struktura wieku ludności w 2015 roku - gminy przekraczające średnią

14%

27%

58%

-

400-900 1200-1700 7500-12000

622 1%

1145,8 6%

73,8 0%

Energetyka słoneczna

- gminy spełniające kryterium

418 26%

76,2 5%

Wybrane kryteria (2 z 7) delimitacji obszaru problemowego Energetyka geoermalna

Ile osób fizycznych prowadzących Energetyka wiatrowa działalność gospodarczą na tys. osób stanowi mniej niż 85% średniej tego zjawiska dla całego regionu

556,1 3%

Gminy, w obszary przekrac

1609 71%

Eneretyka wodna

204 1%

18300 90%

68000 99%

Ludność w wieku produkcyjnym

Schemat struktury wieku ludności

367,2 16%

25,1 0%

1093,9 69%


KIERUNEK: POPRAWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU 55 7

Nowy Dwór Gdański

TRÓJMIASTO

254

9

503

A1

Nowy Staw

91 Lichnowy

9

Tczew 224

204

9 22

204

Stare Pole

ŁA WIS

229 Pelplin 230

A1

207 603

Ryjewo

525

91 Nowe

Kwidzyn 524 218

611

519 Stary Dzierzgoń

Zalewo

E77

522

207

OLSZTYN

515

527

530 Ostróda

353

7

16 15

522

Modernizacja DW522 w celu lepszego połączenia Sztumu, Mikołaje Pomorskich i Prabut

353

9

Kwidzyn

207

Lukta

OLSZTYN

Prabuty

Wprowadzanie możliwie oszczędnych, hybrydowych wozów autobusowych w zakładach miejskiej komunikacji Zadanie: Większy poziom wykorzystania OZE

Ostróda

OLSZTYN

Preferowane tereny powstawania nowych elektrowni wiatrowych ze względu na korzystną siłę wiatru (1) Preferowane tereny do rozwoju istniejących elektrowni fotowoltaicznych (1)

Sadlinki

Zadanie: Potencjalne miejsca wydobycia paliw niskoemisyjnych Iława

Poprawa dojazdu do drogi E77 poprzez modernizację odcinków DW519, DW526 i 527 Poprawa dojazdu do DK22, poprzez modernizację drogi Dzierzgoń-S

536

Gardeja

tare Pole

Kisielice

WARSZAWA

Miejscowości posiadające zasób łupkowych gazów niekonwencjonalnych, przez pryzmat dokonanych odwiertów (2,3)

Modernizacja linii kolejowej nr 207 (na całej trasie)

LUBAWA

WARSZAWA

Zalewo

Susz Nowe

Granice powiatów/gmin

KIERUNEK:PREFERENCJA PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Morąg

Miłomłyn

k

komunikacyjnej obszaru

Granica subregionu

Zadanie: Niskoemisyjny transport międzymiastowy i miejski

Mikołajki Pomorskie

Ryjewo

Modernizacja DW515 w celu polepszenia komunikacji w centrum regionu Modernizacja DW521 na odcinku Susz-Iława

E77

Małdyty

Stary Dzierzgoń

Ponowne uruchomienie linii kolejowej 218 (na odcinku Kwidzyn - Prabuty

WARSZAWA

TORUŃ

Gniew

25 [km]

501 - 1000 1001 - 2500 2501 - 5000 5001 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 35 000 35 001 - 50 000 50 001 - 100 000

Rodzaj komunikacji Autostrada A1 Drogi Krajowe Drogi wojewódzkie Tory kolejowe Rzeka Wisła

MIŁAKOWO

Dzierzgoń

Stary Targ

20

Siedziba władz powiatu

Sztum

Pelplin

15

Siedziba wład gminy

Rychliki

Miłoradz

Modernizacja linii kolejowej nr 207 (na całej trasie)

Zadanie: Stworzenie warunków do poprawy zewnętrznej dostępności

Pasłęk

Markusy

Subkowy

Granice powiatów/gmin

218

527

Gronowo Elbląskie Stare Pole

10

Populacja

Funkcja administracyjna Malbork

Granica subregionu

5

0

Tczew

521 OLSZTYN

16 521

207 Łasin

Tory kolejowe Rzeka Wisła

353

16

Kisielice

Drogi Krajowe Drogi wojewódzkie

204

Nowy Staw

Lichnowy

Zadanie: Stworzenie warunków do poprawy wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru

530 Lukta

Susz

9

16

GRUDZIĄDZ TORUŃ

220

515

521

Morąg

Miłomłyn

55 513

Elbląg Skala: 1:50 000

501 - 1000 1001 - 2500 2501 - 5000 5001 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 35 000 35 001 - 50 000 50 001 - 100 000

Kierunek: POPRAWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJSZARU OB

527 7

Iława Gardeja

220

E77

520

521

131

BYDGOSZCZ TORUŃ

515

Prabuty

523

Małdyty

519 519

55

532

MIŁAKOWO

519

519

207

55

7

526

515

522

25 [km]

Populacja

Rodzaj komunikacji E28 Trasy europejskie Autostrada A1 A1

527

Dzierzgoń

522

532

Sadlinki

9

207

90

515

Stary Targ

55

518

527

522 Mikołajki Pomorskie

607

605

Gniew

91

A1

E77

Nowy Dwór Gdański

TRÓJMIASTO 20

15

Siedziba władz powiatu

513

220

517

602

234

131

505 Pasłęk

7

Rychliki

515 Sztum

10

Siedziba wład gminy

9

230 91 131

5

Funkcja administracyjna

509

527

Markusy

55

Miłoradz

0

E77 220

Subkowy

22

E28

Gronowo Elbląskie

Malbork

131

KALININGRAD

Skala: 1:50 000

Elbląg

504 509

7

55

22

224

KIERUNEK: PREFERENCJA PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII TRÓJMIASTO

KALININGRAD

WIS ŁA

TRÓJMIASTO

GRUDZIĄDZ TORUŃ

BYDGOSZCZ TORUŃ

Łasin

TORUŃ

LUBAWA

WARSZAWA

KIERUNEK: ROZWÓJ GOSPODARKI OPARTY NA UNIKATOWYCH ZASOBACH OBSZARU

KIERUNEK: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW

Skala: 1:50 000 TRÓJMIASTO

TRÓJMIASTO

KALININGRAD

Tczew Gronowo Elbląskie

Malbork

Stare Pole Subkowy

ŁA

MIŁAKOWO

Małdyty

Dzierzgoń

Lukta

OLSZTYN

Miłomłyn

Prabuty

Ostróda

OLSZTYN

Stare Pole

Rychliki

Miłoradz

WARSZAWA

Małdyty

Mikołajki Pomorskie

Ryjewo

Kwidzyn

Modernizacja starych niewykorzystanych obiektów hydrotechniczny

GRUDZIĄDZ TORUŃ

Łasin

WARSZAWA

LUBAWA

Lokalizacja nowoutworzonych strzelnic

OLSZTYN

Zadanie: Rozwój turystyki uzdrowiskowej w oparciu o specyficzne

Ostróda

OLSZTYN

Stworzenie ośrodka turystyki kajakowej i opracowanie trasy spły

Wyodrębnienie lokalnej trasy turystycznej bazującej na zabytkac Kisielice

WARSZAWA

Łasin

WARSZAWA

LUBAWA

arstw ekologicznych

Kreowanie rynków ekologicznych w większych ośrodkach lokalnych Budowa przetwórni regionalnych wyrobów ekologicznych (6)

Strategia rozwoju dla obszaru problemowego “Powiśle Wschodnie”

h kultury

i środowisku naturalnym Zadanie: Zapewnienie warunków do zwiększenia liczebności gospod

GRUDZIĄDZ TORUŃ

wu

Tworzenie nowych szlaków pieszych

Iława

BYDGOSZCZ TORUŃ

kową (5)

Badania wód geotermalnych do celów balneologicznych oraz energetycznych (5) Zadanie: Zwiększenie znaczenia turystyki specjalistycznej

Sadlinki

Gardeja

ch

warunki naturalne

Rozwój centralnego ośrodka rekreacyjnego z preferencją uzdrowis

Miłomłyn

Prabuty

grup wiekowych

bszarze

Budowa małych elektrowni rzecznych w miejscach o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko Lukta

Zwiększenie dostępności do istniejących miejsc kultury BYDGOSZCZ TORUŃ

Granice powiatów/gmin

Potencjalna lokalizacja elektrowni jądrowej w obszarze (4)

Morąg

Susz

Zadanie: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze

Granica subregionu

Kierunek: ROZWÓJ GOSPODARKI OPARTY NA UNIKATOWYCH ZASOBACH OBSZARU

Zalewo

Stary Dzierzgoń

Nowe

501 - 1000 1001 - 2500 2501 - 5000 5001 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 35 000 35 001 - 50 000 50 001 - 100 000

Zadanie: Produkcja energii przy wykorzystaniu zasobów wodnych o

Organizacja kursów zawodowych dla bezrobotnych

Kisielice

MIŁAKOWO

Dzierzgoń

Stary Targ

Stworzenie ogólnodostępnych obiektów sportowych

25 [km]

Populacja

Rodzaj komunikacji Autostrada A1 Drogi Krajowe Drogi wojewódzkie Tory kolejowe Rzeki

Sztum

Pelplin

Szczególne miejsca i szlaki tradycji, pamięci i kultury

Miejsca docelowe wyjazdów edukacyjnych - festiwale naukowe, warsztaty Iława

Pasłęk

Markusy

Granice powiatów/gmin

Zadanie: Wspieranie rozwoju intelektualnego i edukacji różnych

Sadlinki

Gardeja

Gronowo Elbląskie

Malbork

Gniew

20

Siedziba władz powiatu

Subkowy

czucia

15

Siedziba wład gminy

Tczew

Granica subregionu

10

Funkcja administracyjna

Gminy, w których organizowane będą "Dni Gminy" w formie kilkudniowych wydarzeń społeczno-kulturowych

Susz Nowe

501 - 1000 1001 - 2500 2501 - 5000 5001 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 35 000 35 001 - 50 000 50 001 - 100 000

5

Elbląg

Nowy Staw

Lichnowy

Kierunek: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW

Morąg

Zalewo

Stary Dzierzgoń

Kwidzyn

25 [km]

Zadanie: Wspieranie tożsamości i patriotyzmu lokalnego oraz po przynależności społecznej

Mikołajki Pomorskie

Ryjewo

20

Rodzaj komunikacji Autostrada A1 Drogi Krajowe Drogi wojewódzkie Tory kolejowe Rzeka Wisła

Sztum

WIS Gniew

15 Populacja

Siedziba władz powiatu

Rychliki

Stary Targ

10

Siedziba wład gminy

Pasłęk

Markusy

Miłoradz

Pelplin

5

ŁA

0 Funkcja administracyjna

Nowy Dwór Gdański

TRÓJMIASTO

Skala: 1:50 000

Nowy Staw

Lichnowy

0

KALININGRAD

Elbląg

WIS

Nowy Dwór Gdański

TRÓJMIASTO

(6)


ETAPY PROJEKTU

1. Wizja lokalna

07

SZTUM URBANISTYKA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Autorzy: Dawid Guze Mateusz Chorabik Mateusz Kuczyński Krzysztof Sachmata Prowadzący: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens mgr inż. Marek Izydor

2. Analiza istniejących uwarunkowań

Lokalizacja: Sztum Czas: sem. IV, rok 2016/17 Istniejące użytkowanie i zagospodarowanie terenu

3. Identyfikacja obszarów problemowych

4. Kierunki przekształceń

5. Określenie kluczowych projektów i kolejności realizacji

Opis projektu: Celem projektu było stworzenie projektu zbliżonego do SUiKZP wzbogaconego o elementy obecnie nie stosowane w polskim systemie planistycznym. Studenci w ramach mieli za zadanie w pierwszej kolejnosci udać się na wizję lokalną . Następnie analizowano istniejące uwarunkowania, tworząc analizy podobne do używanych w SUiKZP. Kolejnym krokiem była identyfikacja obszarów problemowych, czyli tych, na których trzeba skupić się najbardziej przy tworzeniu dalszych etapów pracy. Następnym krokiem, po analizie istniejącej polityki planistycznej na szczeblu od województwa do gminy, było zaplanowanie własnych kierunków przekształceń miasta (rozwiązanie podobne do projektu SUiKZP). Ostatnim etapem, było określenie najpilniejszych i najbardziej kluczowych projektów, które wynikały z kierunków przekształceń.

Stan infrastruktury miejskiej


Sadlinki

Gardeja

Łasin

Grudziądz

Obszary i kierunki zasad ochorny przyrody

Założenia dot. kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, BYDGOSZCZ struktura funkcjonalno-przestrzenna

SZTUM - KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ - JEDNOSTKI URBANISTYCZNE

Gminy, w których stopa bezrobo przekracza 11%

R

MN P

UK

MN MW

R

R LEGENDA

SKALA 1:5000

m 0

50

cm 0

1

100 150 200 250 2

3

4

5

MN MW

ŚR

R

KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) Tkanka śródmiejska miasta (ŚR) Historyczne centrum miasta (HC) Tereny rekreacyjne (R) Tereny zintegrowanego węzła komunikacyjnego (UK)

R

Tereny przemysłowe (P) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przemysłowej (MN/P)

HC MN/P Gospodarka Przestrzenna / Wydział Architektury 2016/2017 Projektowanie Urbanistyczne - semestr VI Ćwiczenie 5 Kierunki Przekształceń Autorzy:

prof.dr hab. inż. arch. Piotr Lorens mgr inż. Marek Izydor

Krzysztof Sachmata

Obszary konfliktowe

Docelowe jednostki urbanistyczne miasta

Prowadzący:

Mateusz Chorabik Dawid Guze Mateusz Kuczyński


SZTUM - OKREŚLENIE POLITYKI PLANISTYCZNEJ MIASTA. OKREŚLENIE GŁÓWNYCH

SZTUM - KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ, SPOSÓB PODZIAŁU I GŁÓWNE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

PRIOTYTETÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA, PRIORYTETY W POLITYCE PLANISTYCZNEJ

Sadlinki

6

5

7

4

10 9

8

LEGENDA

SKALA 1:5000

m 0

50

cm 0

1

LEGENDA

100 150 200 250 2

3

4

SKALA 1:5000

m 0

50

cm 0

1

100 150 200 250 2

3

4

Łasin

5

5

PRIOTYTETY W POLITYCE PLANISTYCZNEJ MIASTA

SPOSÓB PODZIAŁU I GŁÓWNE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

1

PLANY ISTNIEJĄCE Obszar miejscowego planu nie wymagające modyfikacji ze względu na kierunki zagospodarowania

Zabudowa jednorodzinna

Obszary wymagające objęcia planem na mocy przepisów szczególnych będący częścią istniejącej większej części planu

Zabudowa wielorodzinna

1 - Teren cmentarza ewangelickiego (park kulturowy) 2 - Teren rewitalizacji centrum miasta i zamku

Zagospodarowanie rekreacyjne

Obszary miejscowego planu wymagające modyfikacji ze względu na kierunki zagospodarowania

Zabudowa usługowa

3

PLANY ZALECANE DO SPORZĄDZENIA

Zabudowa Przemysłowa

Obszary wymagające objęcia planem na mocy przepisów szczególnych

Cmentarze Miejskie

3 - Teren obszaru ochrony przyrody nad Jeziorem Sztumskim 4 - Teren planowanego węzła komunikacyjnego

2

Grudziądz

Obszary w granicach których wskazane jest przygotowanie dokumentów planów miejscowych

Tereny wymagające priorytetowej interwencji modernizacyjno-remontowych (tracące funkcje) Zabudowa wolnostojąca Zabudowa śródmiejska o wysokiej intensywności zabudowy

Gospodarka Przestrzenna / Wydział Architektury 2016/2017 Projektowanie Urbanistyczne - semestr VI

Zabudowa mieszana (funkcje usługowo-mieszkaniowe)

Ćwiczenie 5 Kierunki Przekształceń Autorzy:

Prowadzący:

Mateusz Chorabik

prof.dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Dawid Guze

mgr inż. Marek Izydor

5 - Teren planowanego osiedla domów jednorodzinnych 6 - Teren przeznaczony pod stworzenie przestrzeni publicznych 7 - Teren planowanego osiedla domów wielorodzinnych 8 - Teren planowanej modernizacji zespołu rekreacyjnego 9 - Teren rekultywacji obszarów położonych w okolicach ZK 10 - Teren planowanego osiedla domów jednorodzinnych 11 - Teren planowanego rozszerzenia przestrzeni publicznej

Gospodarka Przestrzenna / Wydział Architektury 2016/2017 Projektowanie Urbanistyczne - semestr VI Ćwiczenie 7 Określenie polityki planistycznej miasta. Określenie głównych priorytetów inwestycyjnych miasta Autorzy: Prowadzący:

PRIORYTETY W POLITYCE PLANISTYCZNEJ Obszary w granicach którego sporządzenie planu jest szczególnie ważne ze względu na kierunki rozwoju miasta

Kierunki -przekształceń, sposób podziału i główne kierunki SZTUM KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ, OKREŚLENIE zagospodarowania przestrzennego SZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

2

SZTUM - OKREŚLENIE POLITYKI PLANISTYCZNEJ MIASTA. OKREŚLENIE GŁÓWNYCH Określenie polityki planistycznej miasta. Określenie głównych priotytetów

Krzysztof Sachmata

BYDGOSZCZ inwestycyjnych miasta, priorytety w polityce planistycznej miasta MIASTA PRIOTYTETÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA, PRIORYTETY INWESTYCYJNE 1

Gminy, w których stopa bezrobo przekracza 11% 4

SKALA 1:5000

m 0

50

cm 0

1

5

6

2

3

4

6

5

OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM Proponowany przebieg obwodnicy miasta wraz z węzłami komunikacyjnymi

LEGENDA

8

50 1

2

4,5

100 150 200 250 2

3

4

5

Projekty i przedsięwzięcia mogące być finansowane ze źródeł publicznych Projekty i przedsięwzięcia, na terenie których są realizowane dwa zadania, jedno ze środków prywatnych, drugie ze źródeł publicznych

1

Projekty i przedsięwzięcia, na terenie których możliwe jest partnerstwo publiczno-prywatne

Projektowane drogi o znaczeniu miejskim OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI

Obszary p. publicznych o charakterze rekreacyjnym wymagające modernizacji/przekształceń

m 0 cm 0

PRIOTYTETY INWETSYCYJNE MIASTA

Obszar proponowanego dworca autobusowo-kolejowego

Proponowane nowe obszary p. publicznych o charakterze rekreacyjnym

SKALA 1:5000

1

2 3

100 150 200 250

OKREŚLENIE SZCZEÓLNYCH OBSZARÓW

prof.dr hab. inż. arch. Piotr Lorens mgr inż. Marek Izydor

Krzysztof Sachmata

1 3 3 4

Mateusz Chorabik Dawid Guze Mateusz Kuczyński

Mateusz Kuczyński

LEGENDA

Gardeja 11

Projekty i przedsięwzięcia które są NAJWAŻNIEJSZE 1 - Budowa obwodnicy miejskiej 2 - Budowa dworca autobusowo-kolejowego 3 - Rewitalizacja zamku i odnowa rynku z zachowaniem hitorycznego char. zabudowy 4 - Uzbrojenie terenu pod realizację nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 5 - Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9

Konieczność przekształceń zamku Rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego OBSZARY DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ LUB ZMIENIĆ MPZP Granice opracowań nowych lub zmienianych MPZP Tereny ze zmianą funkcji rolniczej na mieszkaniową OBSZARY ZAMKNIĘTE Tereny zakładu karnego w Sztumie

Kierunki przekształceń, określenie szczególnych obszarów

Gospodarka Przestrzenna / Wydział Architektury 2016/2017 Projektowanie Urbanistyczne - semestr VI Ćwiczenie 5 Kierunki Przekształceń Autorzy:

Prowadzący:

Mateusz Chorabik

prof.dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Dawid Guze

mgr inż. Marek Izydor

Projekty i przedsięwzięcia które są NAJPILNIEJSZE 1 - Poprawa estetyki cmentarza ewangelickiego 2 - Remont u. Kasprowicza 3 - Remont ul. Kościuszki 4 - Remont ul. Żeromskiego 5 - Rewitalizacja zamku i odnowa rynku z zachowaniem historycznego char. zabudowy

3,5

1

3,5

Gospodarka Przestrzenna / Wydział Architektury 2016/2017 Projektowanie Urbanistyczne - semestr VI Ćwiczenie 7 Określenie polityki planistycznej miasta. Określenie głównych priorytetów inwestycyjnych miasta Autorzy: Prowadzący: Mateusz Chorabik

prof.dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Dawid Guze

mgr inż. Marek Izydor

Mateusz Kuczyński

Mateusz Kuczyński

Krzysztof Sachmata

Krzysztof Sachmata

Określenie polityki planistycznej miasta. Określenie głównych priotytetów inwestycyjnych miasta, priorytety, priotytety inwestycyjne miasta


ETAPY PROJEKTU

1. Analiza materiałów wyjściowych

08

MPZP W REJONIE UL. STĘŻYCKIEJ I UL. POLCZYŃSKIEJ W GDAŃSKU

Autorzy: Dawid Guze Prowadzący: dr hab. inż. arch. Daniel Załuski Lokalizacja: Gdańsk, Szadółki Czas: sem. VI, rok 2016/17

2. Wizja lokalna

3. Koncepcja podziału działek

4. Zagospodarowanie wybranej działki

5. Projekt MPZP

Opis projektu: Projekt w ramach przedmiotu planowanie przestrzenne, wykonywany indywidualnie. Każdy student miał za zadanie przeanalizować materiały wyjściowe i otoczenie terenu objętego projektem planu miejscowego. Następnie miała miejsce wspólna wizja lokalna. Kolejnym etapem było stworzenie koncepcji podziału działek, na podstawie której miał powstać później projekt planu miejscowego. Następnym krokiem było stworzenie projektu zagospodarowania przykładowej działki. Każdy student miał za zadanie sprawdzić, czy w jego podziale działek, na każdej działce jest możliwe zlokalizowanie budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami. Po zatwierdzeniu podziału działek tworzono projekt MPZP, który musiał być zgodny

Projekt planu miejscowego


ETAPY PROJEKTU

09

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

1. Analizy wykonane na potrzeby pracy

Autor: Dawid Guze Promotor: dr inż. arch. Gabriela Rembarz Recenzent: dr Magdalena Szmytkowska Lokalizacja: Gdańsk, Jasień i Ujeścisko-Łostowice

2. Rola systemu zieleni miejskiej

Czas: sem. VII, rok 2016/17 Opis projektu:

3. Ocena potencjału i waloryzacja OSTAB

4. Typologie styku OSTAB i zabudowy

5. Projekt Testujący

Pokrycie terenu MPZP i tereny niezmienione przez człowieka

Powiązania ekologiczne obszaru opracowania z otoczeniem

Temat: Zielony puls dzielnicy. Studium poprawy jakości przestrzennej w rejonie OSTAB* na wybranych fragmentach gdańskich dzielnic Jasień i Ujeścisko-Łostowice. Celem pracy było stworzenie owego projektu studium. Punktem wyjścia do tworzenia pracy była kilkuletnia obserwacja zajmowania terenów zielonych przez zabudowę (głównie mieszkaniową). Wykonano wiele analiz obowiązkowych i kilka dodatkowych (m. in. klimat w badanym obszarze). Następnie zbadano rolę systemów zieleni miejskiej w ujęciu modelowym i praktycznym (przykłady ze świata). Kolejnym krokiem była ocena potencjału i waloryzacja istniejącego OSTAB. Następnie zbadano typologie styku OSTAB i zabudowy, z wszystkimi plusami i minusami danego typu. Ostatnim etapem był projekt testujący, gdzie wprowadzono wszystkie wcześniejsze założenia w formie MPZP. *Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie

Waloryzacja OSTAB

Ocena potencjału OSTAB


JAK ROBIĄ TO INNI? czyli zieleń w polityce planistycznej miast europejskich Finger plan kopenhaga

Ryc. 2.2. Pierwotny plan Finger Plan z 1947r. źródło: www.scandinaviastandard.com

(do 2 ha), w obrębach osiedli. Szczególnie cenne na obszarach śródmieścia. w obszarze opracowania często pełnią rolę podstawowych przestrzenii publicznych. Często wyposażone w ławki, plac zabaw. Istotnia jest odległość dojścia - do ok. 500 m. Ryc. 2.14. MILE END PARK (LONDYN, ANGLIA) JAKO PRZYKŁAD DOBRZE ZAGOSPODAROWANEGO PARKU LINEARNEGO źródło: www.GSA.STUDIOS.COM; DOSTĘP 7.12.2017 R.

Założenia:  Sytem planowania przestrzennego dla regionu Ørestad opraty na zrównoważonym transporcie i pasach zieleni,  początkowo plan dla samej kopenhagi, stopniowo rozwinął się na cały region,  każdy palec (było ich pięć) to zabudowa, z liniami komunikacyjnym w środku,  przestrzeń pomiędzy palcami - kliny zielone,

 system rozwijany stopniowo, bardzo pomocna polityka rowerowa Kopenhagi,  w latach późniejszy stworzono tzw. szósty palec w stronę Malmö, jednak tutaj wyłącznie znaczenie komunikacyjne,  dziś system niemal kompletny. Korzyści:  dobre warunki życia dla mieszkańców, poprzez sprawną komunikację i zieleń wysokiej jakości,  korzyści efektu synergii z innymi politykami miejskimi,  w głębszych częściach półwyspu istotny wpływ zielonych klinów w wietrzeniu,  polityka pomocna przy kształtowaniu wizerunku miasta.

Sadlinki

Gardeja

Wizualizacja wnętrza kwartału inwestycji BursztyNO Ryc. 2.7. i RYc. 2.8. kollwitzplatz (bErlin) oraz Kildevældssøen (Kopenhaga) jako przykłady dobrze zagosp. parków osiedlowych/lokalnych źródła: ryc. 2.7. materiały własne, Ryc. 2.8. www.oesterbro-avis.dk; dostęp 7.12.2017 r.

TERENY LEŚNE - ZAZWYCZAJ SĄ WŁASNOŚCIĄ KOMUNALNĄ, CHOĆ NA OBSZARZE OPRACOWANIA WYSTĘPUJE LAS PRYWATNY. PEŁNIĄ ważną ROLĘ W KSZTAŁTOWANIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA MIASTA. MAJĄ FUNKCJE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE I SANITARNO-HIGIENICZNE. CZĘSTO PRZYJMUJĄ FORMĘ EKSTENSYWNYCH PARKÓW MIEJSKICH.

Łasin

green belt londyn Założenia:  System planowania stosowany w Anglii i Walii dla wszystkich city,  zaczął funkcjonować po II Wojnie Światowej,  Głównym założeniem próba oddzielenia wielkich miast od przedmieść i wsi poprzez duże zielonie pierścienie terenu,  Istotna również izolacja małych miasteczek wokół dużych miast w celu zapobiegania ich Ryc. 2.3. tereny otwarte w otoczeniu londynu źródło: www.londongreenbeltcouncil.org.uk wchłonięcia przez City i ochrona ich charakteru,  grunty w pierścieniu zielonym trwale otwarte,  ograniczenia dla zabudowy,  Wewnątrz pierścienia pozwolenia na budowę wyłącznie dla; rolnictwa, sportu, cmentarzy, instytucji stojących na rozległym terenie (institutions standing in extensive grounds) i innych z zastosowaniem na wsi,  Udział społeczeństwa w procesie monitoringu systemu - London Green Belt Council Korzyści:  Unikanie kosztów rozrastania się miasta,  staranna ochrona prawna terenów zielonych,  2/3 gruntów to tereny rolne,  rekreacja, sport i zdrowie,  tworzenie ekosystemu miejskiego.

Grudziądz

Płaty Strukturalne OSTAB

N

BYDGOSZCZ Ryc. 2.9. I RYC. 2.10. TERENY LEŚNE BANJICA (bELGRAD, SERBIA) JAKO PRZYKŁAD DOBRZE ZAGOSPODAROWANYCH TERENÓW LESNYCH W MIEŚCIE źródło: www.bgmap.rs; DOSTĘP 7.12.2017 R.

korytarze ostab - mają w założeniu pełnić funkcję łącznika między poszczególnymi płatami strukturalnymi systemu. często chodzi tutaj, nie tylko o wartość biologiczną, ale także wizualną, świadomość widzenia zieleni, obcowania z nią. Korytarze OSTAB powinny być prowadzone przede wszystkim w sposób atrakcyjny wizualnie, aby zachęcić ludzi do korzystania z nich.

0

100

200

300

400

500 m

Korytarze OSTAB

ZBIORNIKI WODNE O DUŻYM POTENCJALE - Kolejna forma zieleni, która występuje wyjątkowo obficie na terenie opracowania. ZBIORNIKI RETENCYJNE ŚWIĘTOKRZYSKA i I ŚWIĘTOKRZYSKA ii ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ WIELKOŚĆ, SĄSIEDZTWO I POŁOŻENIE W POTOKU ORUŃSKIM MAJĄ SZANSE STAĆ SIĘ ZIELONą PRZESTRZENą PUBLICZNą O ZNACZENIU Gminy, w których stopa bezrobo MIEJSKIM ( m. in. KONCEPCJA PARKU POŁUDNIOWEGO).

przekracza 11%

GREEN SURGE BERLIN Założenia:  Planowanie nie tylko na poziomie miasta, ale też sąsiedniego landu (berlin jest osobnym landem),  program mający chronić tereny ostwarte i utrzymanie ich ilości,  Zapobieganie niekontrolowanemu rozlewaniu się miast,  ważna rola bioróżnorodności i widoku mieszkańców na zieleń z okien ich domów,  bio-dywersyfikacja i dywersyfikacja kulturowa przy założeniach zieleni (berlin ma wiele Ryc. 2.4. docelowa wizja green surge źródło: www.greensurge.eu mniejszosci etnicznych i wyznaniowych),  kontrola deweloperów poprzez zadośćuczynienia - jeżeli deweloper zajmie atrakcyjny teren zielony ma go "oddać" w innym miejscu,  oprócz działań administracyjnych, szeroko rozwinięta partycypacja społeczna m.in. przy planowaniu nowych miejsc zielonych. Korzyści:  liczne korzyści ekologiczne,  społeczna kontrola terenów zielonych,  mieszkańcy bliżej natury,  nowatorskie spojrzenie na sposoby zagospodarowania zieleni, dzięki szerokiej partycypacji w procesie ich tworzenia (wpływ mniejszosci na ten proces).

Założenia wzorcowych systemów zieleni miejskiej miast europejskich

Ryc. 2.15. Boston Public Garden (b0ston, usa) JAKO PRZYKŁAD DOBRZE ZAGOSP. przestrzeni nad wodą źródło: www.boston.gov; DOSTĘP 7.12.2017 R.

Ryc. 2.11. i RYc. 2.12. Schönhauser Allee oraz Franz-Jacob-Straße (oba berlin) jako przykłady dobrze zagosp. zielonych łączników w mieście źródła: ryc. 2.11. materiały własne, Ryc. 2.12. materiały własne

Inne formy zieleni - w mieście znajdują się również inne formy zieleni, które nie występują w obszarze opracowania; parki centralne, bulwary, promenady czy parki kulturY i wypoczynku , OGródki działkowe, Ogrody społeczne, zieleń przyuliczna, cmentarze etc.

PRZY KSZTAŁTOWANIU ZIELENI miejskiej NALEŻY PAMIĘTAĆ O JEJ ZRÓŹNICOWANYCH FUNKCJACH. WAŻNE JEST RÓWNIEŻ, ABY ZIELEŃ BYŁA WYSOKIEJ JAKOŚCI. musi ona również tworzyć powiązany system z innymi elementami ekologicznymi miasta. PRZEKŁADA SIĘ TO NA wiele KORZYŚCI; EKOLOGICZNych, SPOŁECZNych, EDUKACYJNych, EKONOMICZNych I WIZERUNKOWych.

Typologie styku OSTAB i zabudowy


Projekt testujący ▪ W obszarze opracowania obowiązujące plany z lat 2003-2009,

Sadlinki

▪ niewielki zakres opracowania, dopuszcza się dowolną formę zabudowy mieszkaniowej,

Gardeja

▪ tylko niewielka część OSTAB przewidziana na zieleń,

Założenia

Łasin

▪ Koncepcja MPZP zwiększa ilośćterenów zielonych, ▪ w części południowej tereny zielone wychodzą poza OSTAB ze względu na ukształtowanie terenu,

Użytkowanie terenu na obszarze projektu

▪ w częsci centralnej tereny zielone wychodzące poza OSTAB ze względu na chęć zwiększenia il. terenów zielonych i ekspozycję kościoła, ▪ zasady kształtowania zaudowy określone jak w Typie 3 styku OSTAB i zabudowy, ▪ Przekształcenie terenów OSTAB jako zieleń rekreacyjną i zagospodarowaną,

Grudziądz

BYDGOSZCZ

Gminy, w których stopa bezrobo przekracza 11%

▪ tereny mieszkaniowe o parametrach podobnych do ist. sąsiedztwa ▪ ujednolicenie i aktualizacja istniejących planów ▪ plan oparty na logicznych i wyraźnych granicach ▪ tereny 4ZR i 10U przewidziane w koncepcji urbanistycznej jako rdzeń przestrzeni publicznych w obszarze ▪ linie zabudowy na podstawie koncepcji uranistycznej Przeznaczenie terenu w MPZP na obszarze projektu

Koncepcja nowego MPZP scalającego poprzednie i spełniający założenia pracy, oraz detal urb. wyjaśniający nietypowe linie zabudowy

Dawid Guze Portfolio  
Dawid Guze Portfolio  
Advertisement