Page 1

‫מהדורה מספר‪1 :‬‬ ‫חודש ינואר ‪2012‬‬

‫דיברנו על למידת שפה טבעית‪ ,‬יש לזה משמעות כיוון‬ ‫שהסביבה שאנו נבנה צריכה להיות קרובה לילד‬ ‫ולנושאים שמעניינים אותו‪ .‬הכניסה לנושאים אלו צריכה‬ ‫להיות רלוונטית ומשמעותית עבור הילד‪ .‬הילד ניגש‬ ‫ללמידה בתחום מתוך עניין להיכנס למשהו שמדבר אליו‪,‬‬ ‫והוא מוכן להיכנס לתחום זה מתוך תהליך מורכב‪.‬‬ ‫הנושאים ‪ /‬סביבה הם בעלי משמעות נוספת – הבנייה‬ ‫תוך כדי עשייה‪.‬‬ ‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬

‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬


‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬ ‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬

‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬

‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬ ‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה (סל ה ‪ )CAI‬לאחר מכן‬ ‫היית גם דיפרנציאציה בשמות‪.‬‬


‫טכנולוגיה היא פרטנר להבניית ידע‪ ,‬להבדיל מהגישה‬ ‫הקודמת שלמדנו‪ .‬היא מן בר שיח לעניין הלמידה ואנו‬ ‫צריכים לבנות את סביבת הלמידה שלנו ע"פ הגישה‬ ‫שעלינו לשנות שותף לשיח לצורך הבניית ידע‪ .‬אילו‬ ‫היבטים ישנם בפרק שמרמזים על דרך הוראה‪ ,‬למידה‬ ‫סביבות וכדומה ?‬

‫בשנות ה ‪ 06-06‬התבצע מעבר בין ‪ PI‬ל‪, CAIL -‬‬ ‫המערכות אז נקראו הוראה בעזרת מחשב ‪ /‬נתמכת‬ ‫מחשב‪ ,‬והמטרייה הייתה כינוי לסוג מסוים של מערכות‬ ‫הוראה‪ .‬עם השנים התפתחה הפדגוגיה והיה ניסיון‬ ‫להכניס היבטים נוספים למערכות אלו‪ .‬לפני ‪ 06-01‬שנה‬ ‫נכנס לאותו סל גם הסימולציה‬

אקדמיה.נט  

עיתון בית ספר

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you