Page 1

Løsninger for pülitelighetskontroll

enkelhet

sikkerhet

frihet


forbindelse og beskyttelse på farten Forretningslivet blir stadig mer mobilorientert. Dagens smidige organisasjoner trenger å gi sine nøkkelfolk tilgang til alle sine informasjonsog kommunikasjonstjenester, når som helst og hvor de enn måtte befinne seg. Med tale, data, video og mengder av tilleggsressurser som samles i felles nettverk, vil firmaer med ekte mobilitet ha et bærekraftig konkurransefortrinn.

Hvordan det var før Mobilitet skaper et behov for overordnet sikkerhet. Spesielt vil prosesser for brukerautentisering - som for eksempel passord - ofte være det svakeste leddet i mange typer systemer for sikker tilgang. Mobiltilgang kan skape en rekke sårbare punkter som i verste fall kan åpne døren til kjernesystemer. Tradisjonelle token-baserte løsninger forbindes ofte med skjulte og økende kostnader som et resultat av et behov for å gi brukere et spesielt hjelpemiddel. I tillegg til kostnadene, kan kravet om å frembringe token skape en ressurssløsende avledning for administratorer og løsningene er ofte frustrerende kompliserte for brukere.


Hvordan det er nå Swivel setter en ny standard for autentiseringsløsninger ved

bruk

av

teknologi

som

er

basert

22

verdensommspennende, godkjente patenter. Swivel tilbyr et utvalg av token-frie, sikre, multifaktorielle løsninger for pålitelighetskontroll. Det gir organisasjoner i alle størrelser både kontroll og frihet til å fokusere på sine kjernevirksomheter og fremtidig vekst, istedenfor daglige sikkerhetsbekymringer.

Sikker, enkel, multifaktor-autentisering på en enkel måte, levert av ekspertene hos Swivel – med fullstendig frihet fra behovet for tokens

• Frihet fra ineffektive, kompliserte løsninger og

Enkelt og effektivt

oppgraderinger

• Brukeren trenger kun å huske en enkel 4-talls PIN

• Frihet fra håndtering av ID-kort og token

• PIN-koden legges aldri inn og reduserer dermed

• Frihet fra skjulte gebyrer, slik som relisensieringsgebyr,

eller kostnadene ved et faktisk sikkerhetsbrudd. • Frihet for brukere fra maset om token, og fra

Swivel

Swivels PINsafe-løsninger er pålitelige og robuste, og leverer kostnadseffektiv autentiisering som er enkel å sette i drift og bruke. unike

Swivel-systemet

• EK endres ved hver autentisering

Fleksibel

kompliserte grensesnitt.

Det

risikoen for eksponering

tilbyr

som

standard

et

fullt

utvalg

av

grensesnittalternativer til brukere, tilpasset hver bedrifts’ behov for multikanal- og multifaktorløsninger. Lisensen er evigvarende så kostnadene ved relisensiering er fjernet, og lisenser kan tilføres og tildeles hver bruker i henhold

kombinerer

bruken

av en registrert PIN-kode og en tilfeldig generert

til bedriftens retningslinjer, og ettersom tilgangsbehovene endres.

sikkerhetsstreng. En engangskode (EK) ekstraheres fra sikkerhetsstrengen og leveres til brukeren helt enkelt ved

PINsafe-løsninger integreres lett i ethvert nytt miljø.

å “lese av” sifrene som tilsvarer posisjonen i strengen slik

De kan settes i drift kun som programvare, eller som

den er gitt ved sifrene i den registrerte PIN-koden.

hjelpemidler som er fullt ut kompatible med Windowsog Linux-baserte operativsystemer.

For eksempel, dersom PIN er 2-4-6-8 og sikkerhetsstrengen er 5173920648 vil OTC bestå av det 2dre, 4de, 6te og 8de tallet: 1-3-2-6.


PINsafe - en totalløsning PINsafe-løsningen fra Swivel tilbyr VPN-autentifisering for fjerntilgang til bedrifts- eller hjemmesideapplikasjoner, ved bruk av mobile hjelpemidler og nettlesere. PINsafe er utformet for å bekjempe trusler om skimming, phishing og spyware, om skuldersurfing, tastelogging, og social engineering. Løsningens unike kombinasjon av registrerte PIN-koder og tilfeldig genererte sikkerhetsstrenger som ganske enkelt leveres til brukeren gjør at den er den sikreste, enkleste, mest pålitelige og kostnadseffektive autentifseringsløsningen som er tilgjengelig på markedet. PINsafe lisensen inkluderer et fullt utvalg av alternativer for

per sekund, nok for de fleste installasjoner med opptil

brukergrensesnitt. Disse kan tildeles hver bruker individuelt

200,000 brukere. Flerfoldige PINsafe-hjelpemidler kan

i henhold til bedriftens sikkerhetsretningslinjer og krav til

idriftsettes innen en enkelt installasjon.

tilgangsautorisasjon. Uten håndtering av tokens gir PINsafe

• En PINsafe-server kan jobbe med flere aktive mapper

muligheten til øyeblikkelig levering til sluttbrukerne. Ved

slik at løsningen kan implementeres på tvers av

å fjerne kostnadene for individuelle token, og kostnadene

verdensomspennende geografiske territorier.

og komplikasjonene ved administrasjon av disse, reduseres også de totale budsjettkravene for implementering og vedlikehold av løsningen vesentlig, i likhet med tids- og arbeidskostnader som trengs for håndtere mer krevende alternativer. PINsafe er utformet slik at det kan tilpasses de unike kravene til hver enkelt organisasjon, gjennom en innebygget fleksibilitet i arkitekturen som gjør

implementeringen

enkel, • Brukere kan legges til og fjernes ved å administrere det

eksisterende brukerregisteret; fremskaffelse blir en del av den aktuelle prosessen for kontoopprettelse. • Brukerspesifikk

sammensetning

av

PIN-kode

og

retningslinjer for endring av PIN-kode kan innstilles. • Selvhjelpsalternativer omfatter endring og tilbakestilling

av PIN-kode . • Loggføringsmulighetene kan utvides; logger kan sendes

til standard syslog server • PINsafe skaleres lett. Et enkelt hjelpemiddel, avhengig

av konfigurasjonen, kan utføre 50-100 autentifiseringer


mobile løsninger SwivelPINsafesSMS-ogjavaløsningersørgerfordobbelkanal-autentisering ved å la mobile enheter bli benyttet til å levere sikkerhetsstrenger. PINsafe sender koden til mobilen, både på forespørsel eller forhåndssendt, som en backup dersom brukeren ikke har tilgang til mobiltjenesten sin.

SMS

Java

Brukeren mottar den tilfeldig genererte sikkerhetsstrengen

En enkel javaapplikasjon kan lastes ned via GPRS

via SMS. Deretter ekstraheres EK ved hjelp av den

og over på kompatible mobile enheter. Opptil 99

personlige PIN-koden, enten via en nettleser eller

sikkerhetsstrenger kan lastes ned og lagres over lengre

et nettverksgrensesnitt. De to nøkkelelementene i

tidsperioder utenfor et GPRS nettverk for å sikre en

autentiseringsprosessen blir aldri overført på samme nettverk.

forbindelse. Med Swivlet kan genereringen av EK også automatiseres, ved at brukeren taster inn PIN-koden på tastaturet til den mobile enheten

Swivel Mobil - nøkkelfordeler •T  ar i bruk forretningsverktøy som allerede er i bruk

- mobiltelefoner • Rask å sette i drift • Reduserer håndteringskostnader • Ingenting må kjøpes • Ingenting må distribueres eller kreves tilbakelevert • Dersom brukerne mister eller ødelegger telefonene,

blir problemet tatt hånd om med en gang.


nettbaserte løsninger PINsafes nettbaserte enkeltkanalsløsning er ideell for beskyttelse av hjemmesider, OWA eller SSL VPNS. Den er enkel å integrere med SSL VPN-teknologier og er et effektivt alternativ til sårbar brukernavnog passordautentisering. PINsafe bruker TURing eller PATTern for tilgangssikring, uten pågående kostnader for autentisering. PIN-koden tastes aldri inn så den er immun mot tastaturlogging.

TURing Med denne teknikken blir et uklart bilde brukt til å vise sikkerhetsstrengen. Det blir levert som en nettside med en gang innloggingssesjonen er påbegynt. De tilfeldig valgte, uregelmessige skrifttypene og mønstrede bakgrunnene sørger for at hvert nytt bilde fremstår annerledes og reduserer sjansen for at de blir oppdaget.

Tilfeldig generert GIF sendt via HTTPS Dette er en blanding av tall og bokstaver som muligens skiller mellom store og små bokstaver, og som kan benytte en uregelmessig skrifttype og mønstret bakgrunn. Det er immunt overfor OCR programvare.

PATTern Som et alternativ til en numerisk basert PIN-kode, lar PATTern brukerne basere PIN-koden på posisjonene til sifrene. Sikkerheten er styrket ved å bruke en lokalitet til å presisere EK, hvorpå sikkerhetsstrengen strekker seg til nummer, store og små bokstaver, eller en kombinasjon.

PositiveID PositiveID, et tredjepartsverktøy, kan integreres med PINsafe for å føye til nok en autentiseringsfaktor til enkeltkanalsløsningene. PositiveID skaper et unikt digitalt fingeravtrykk for slike hjelpemidler som en PC, bærbar datamaskin eller PDA, ved å benytte opp til 15 forskjellige elementer til å opprette en dedikert profil for hver bruker. Brukere kan begrenses til å benytte spesifikke hjelpemidler, eller flere hjelpemidler kan registreres på hver bruker.


integrering PINsafe har en innebygget Radius server som gir mulighet til integrering med et utvalg av fjerntilgangsprodukter, deriblant:

Array Networks Aventail Bluecoat Checkpoint Cisco Cisco ASA Citrix Co-Sign Cyber Ark F5 Fortinet Juniper Microsoft IAG Microsoft IIS Microsoft ISA Sever Microsoft Outlook Web Access Nortel Netilla Other Radius technologies

Bruk av PINsafe - OWA IIS OWA kjører på IIS server PINsafe kan sørge for autentisering for tilgang til IIS ISA 2004 eller 2006 ISA kan gi tilgang til OWA PINsafe kan sørge for autentisering på en enkel side Annen portal (IAG, Juniper, Aventail, Citrix, osv) PINsafe kan gi tilgang til OWA gjennom SSL VPNautentisering

Idriftsetting PINsafe er kompatibel med Windows- og Linux-baserte operativsystemer og kan settes i drift som: Kun programvare Enkelt frittstående apparat

PINsafe tilpasses eksisterende LDAP-baserte registre slik som

HA aktiv/aktiv alternativ på apparat

Windows aktiv mappe, hvorpå medlemskap kan håndteres

HA aktiv/aktiv alternativ tilgjengelig med ytterligere DR-

som en del av et foretaks brukeradministrasjonsprosess.

apparater

Fjerntilgang kan spesielt konfigureres for VPN-tilgang for hjemmebrukere og firmaets fjernbrukere, både betrodde og ikke-betrodde. Tilgang kan også gis til utvalgte tredjeparter, enten ved å bruke deres egne interne databaser for lagring av brukerdata, eller en eksisterende databaseinfrastruktur.

HA aktiv/passiv alternativ på apparat Kun programvare eller VM-løsning Avhengig av betingelsene kan, i tillegg, nettstedsstabilitet og katastrofegjenoppretting bygges inn i løsningen.


Swivel ble tablert i 2000 og er medlem av den verdensomspennende Marr Gruppen. Selskapet, driver banebrytende arbeid innen sikkerhetsløsninger for nettverk. Swvels mulitfaktorielle autentiseringsløsning PINsafe bygger på patentert teknologi gir sjelefred til organisasjoner av alle typer og i alle størrelser. Våre distributører og forhandlere har verdensommspennende omfang; blant aktuelle kunder finnes ledende bedrifter innen finans, detaljhandel, ingeniørarbeid, og juridisk bistand, i tillegg til offentlige institusjoner og helseorganisasjoner.

Swivel Secure Limited Belvedere House Victoria Avenue Harrogate HG1 1EL UK Tel: +44 (0) 1423 877140 info@swivelsecure.com www.swivelsecure.com

Løsninger for pålitelighetskontroll

Swivel  

Swivel, den beste autentiseringsløsningen i markedet

Swivel  

Swivel, den beste autentiseringsløsningen i markedet

Advertisement