Page 1

Priser - Material & Leverans Design Erik Berg Arkitekter SAR/MSA

Vi får dagligen förfrågningar från människor som drömmer om att bygga fritidshus.

“Vi har en tomt och vi håller just nu på att diskutera om vi skall bygga av lösvirke, byggsats eller att beställa ett färdigt hus? Efter att vi hade tittat på flera hemsidor fastnade vi för Gutehus & Stugan. – Vi skulle gärna vilja veta ca priserna på era olika varianter av hus. – Vad ingår i en byggsats? – Vi vet att det är svårt att ge ett exakt pris, eftersom priset varierar beroende av valt material men vi behöver en prisidé för att se vad vår budget klarar av.” Ovanstående är alla mycket relevanta frågor, eftersom priset påverkas av vald hustyp, material och leveransens omfattning. Gutehus & Stugan levereras som: 1. Byggsatser enl. materialbeskrivning 2. Uppmonterat råhus 3. Nyckelfärdigt hus Vi har fasta priser på våra byggsatser i grundutförande. Priset på uppmontering och färdigställning beror på lokala hantverkare. Ett nyckelfärdigt fritidshus kostar – mellan tum och pekfinger – 15 till 20 000 kr/kvm inkl. moms exkl. grundläggning. För att få fram en bindande offert krävs ett projekt. Erik Berg Arkitekter utarbetar detta för för en kostnad enl. standard avtal. Mer information finns i artikeln “Gutehus från dröm till verklighet”

Erik Berg Arkitekter SAR/MSA


Sagan om ett Gutehus....

Byggsatsen - 9 ton - ankommer till Bergsholma på Fårö

.....som en vacker dag kom som skickat från himmelen


Från Gotlandsguiden / Form&Design

Gutehus från dröm till verklighet

A

tt rita sitt eget hus och sedan bygga det är för många en stor dröm. Alla har vi en uppfattning om hur vårt drömhus skall se ut. Vi utbyter idéer och diskuterar, men när vi börjar skissa växer problemen fram. På Gotland har människor bott i tusentals år. Den gotländska byggnadstraditionen är inspirationskälla för Gutehus . Arkitekten Ragnar Östberg, skaparen av Stockholms Stadshus, skriver redan 1913 i sin bok Ett Hem: “Må var och en som bygger besinna han bygger för sig, för sin trevnad, för sitt behov, efter sina tillgångar och njutande av sina goda vanor. Bygg ej, inred ej och möblera ej för Dina vänner, gäster och för främmande, som komma och gå!” Viktigt är, att du gör klart för dig, hur du bäst kan utnyttja din tomt med hänsyn till väderstreck, uteplats och utsikt. Med utgångspunkt i de många typerna av Gutehus kan du själv skissa ditt hus efter eget behov och din ekonomi. Vill du ha ett putsat hus eller ett trähus, som kan behandlas på olika sätt? Skall det stå på plintar eller på hel grund? Skall det vara sadeltak eller pulpettak? Plåttak, tegeltak eller gotländskt faltak? Skall fönster och dörrar vara av trä eller aluminium - med eller utan spröjs? Allt är möjligt och möjligheterna oändliga. Ett nära samarbete mellan byggherre och arkitekt är en förutsättning för ett lyckat resultat. Kan man träffas på tomten är det bra och här utförs ofta den första skissen till drömhuset som sedan leder fram till bygglovshandlingar. Dessa kan ofta ta lång tid att behandlas beroende på mängden ansökningar i byggnadsnämnden och av hur komplicerat projektet är.

Utsikts-Stugan

Med utgångspunkt i bygglovshandlingama samt en preliminär material- och leveransbeskrivning kan våra husfabrikanter ta fram ett preliminärt pris på ett nyckelfärdigt hus eller ett monteringsfärdigt, som man själv helt eller delvis färdigställar. Byggritningarna utarbetas i samråd mellan arkitekt, husfabrikant och byggmästare. Avtalet mellan byggherre och byggmästare skall vara klart och tydligt även när det gäller “små detaljer”. En tids- och betalningsplan skall naturligtvis upprättas. Ett Gutehus levereras oftast som en komplett byggsats från en husfabrikant och skickliga hantverkare monterar stommen - man förvånar sig över hur snabbt det går. Mycket återstår dock efter det att taket är lagt. Interiören består av många små och stora detaljer som kräver sin tid. När huset är på plats vill man kanske justera något i den ursprungliga planen. Då är det viktigt att få avtalade ändringar nedskrivna. Sådana ändringar kan vara tids- och kostnadskrävande. Ibland hör man att hantverkare aldrig håller tidplanen. Detta är naturligtvis inte korrekt, men man bör ändå vara beredd på att oförutsedda händelser trots alla försiktighetsåtgärder kan inträffa. Att låta bygga huset som totalentreprenad är ofta ett klokt beslut. Att bygga hus är både roligt och lärorikt. Arkitekturens historia vittnar om att det förutom en kunnig arkitekt och en kunnig byggmästare även krävs en engagerad och positiv byggherre för att resultatet skall bli lyckat och motsvara den ursprungliga drömmen. Vi ser till att ditt Gutehus blir lyckat. Erik Berg

Bergsholma på Fårö

Modul-Stugan

Funkis-Stugan

Ladan

Skammen

3D-illustrationer Puk Berg Paludan


Leveransbeskrivning byggsatser för Gutehus & Stugan - alla hustyper (ej Lill-Stugan) Objekt Namn: Beskrivningen redovisar företagets utgångsstandard OBJEKTSNUMMER: KUND: TOMTBETECKNING: RITNING DATERAD: Företaget och dess åtagande – allmän översikt Tillverkare/leverantör: Huskomponent i Fågelfors AB, Bruksgatan 73, 570 75 Fågelfors Tel. 0491-51270, E-mail: info@huskomponent.se Org. Nr 556226-5131 Alt. Totalentreprenad Gotland AB, Stabbgårdsgatan 36, 623 57 Hemse Tel. 070-773 08 09, E-mail: iinfo@totalentreprenad.com Org. Nr 556759-8254 Produkt: Leveranserna sker så långt möjligt i monteringsfärdiga delar samt visst material i standardformat och grovkapade delar. Leveransomfattning och utförande enl. nedanstående beskrivning. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR: Priser: Priser gäller 6 månader från den dag tillverkarens skriver under underskrift av köpeavtalet. Därefter regleras avtalspriset med SCB:s prisindex för monteringsfärdiga trähus “MT 74” Leveransbestämmelser: Enl. allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 05 Betalning: Köpesumman erlägges med 95%, 20 dagar netto efter 1:a leverans, 5% efter slutbesiktning. Köpeavtal: Upprättas mellan tillverkaren och köparen

ÅTAGANDE: Tillverkningskontroll: Tillverkningskontroll enligt avtal med SP certifieringsnummer 279001/279002. Ritningar och handlingar: Grundritning med standard grundkonstruktion. Anpassning och förändring mot tillägg. Monteringsbeskrivning för byggsatsen. Arkitekt- och bygglovsritningar ingår ej, tillhandahålles av Erik Berg Arkitekt SAR/MSA Transport: Till arbetsplatsen skall finnas framkomlig bilväg för fordon med upp till 30 tons last och en fordonslängd av 24 m. Husleveransen sker fraktfritt på bil till arbetsplatsen inom 40 mil från fabriken Visst material från underleverantörer sändes direkt till arbetsplatsen. Transportskador skall noteras på fraktsedel och anmälas till fraktbolaget. Kollin med skadat emballage skall avemballeras för att ev. skador skall kunna konstateras. Även saknade kollin noteras på fraktsedeln. Lossning: Material skall uppläggas plant på underlag minst 200 mm från mark och skall täckas. Vid montering i nederbörd skall element och material skyddas. Lossning, avemballering och montering ombesörjes av mottagaren. Avstämning av leveransen skall ske mot leveransspecifikation. Bil skall vara klar för lossning kl 700 och kvarstår 4 tim. inkl. raster, därefter debiteras väntetid. Leveransen skall kvitteras av mottagaren. Även material från underleverantörer som direktlevereras skall lossas av mottagaren och kvitteras. Övrigt : Vi förbehåller oss rätten att vid behov ersätta ovanstående villkor och varor i leveransbeskrivningen med likvärdiga eller bättre produkter från annan leverantör. Reservation för byggtekniska förändringar.

Försäkringar: Ettårig villabyggarförsäkring enl. försäkringsbrev Småhusgaranti: Färdigställande- och byggfelsförsäkring Gar-Bo enl. utfärdat försäkringsbrev.

Fabrikation Huskomponent i Fågelfors AB, Bruksgatan 73, 570 75 Fågelfors Tel. 0491-51270 E-mail: info@huskomponent.se Totalentreprenad Gotland AB, Stabbgårdsgatan 36, 623 57 Hemse Tel. 070-773 08 09 E-mail: info@totalentreprenad.com


Materialomfattning byggsatser för Gutehus & Stugan - alla hustyper (ej Lill-Stugan) BJÄLKLAG Grundläggning Betongplatta utföres av beställaren Syllar med tätning i fallande längder YTTERVÄGGAR/GAVELSPETSAR Träfasad Monteringsfärdiga element i storblock, max längd 9 m Stående fasadpanel 22x145 med 21x45 hattläkt alt. Liggande profilpanel Spikreglar 28x70 - 9 GU gips 145 regelverk med 145 mineralull 0,15 folie -12 OSB skiva 13 gips levereras lös i standardformat Monterade fönstersnickerier. Större partier levereras lösa för montering av beställaren. Utvändiga foder och fönsterbleck monterade. Till lösa snickerier levereras foder, drevning och fönsterbleck som monteras på plats av beställaren. Kortlingar monterade där så erfordras. Invändiga smygar till fönstersnickerier av vit MDF-board levereras lösa och monteras på plats av beställaren. Träskruv för montage av stommen ingår. Uttag och monterat galler för tilluftsventiler Fresh 90.

Snedtak/innertak Takbjälke Luftspalt Vindskydd av board 170 mineralullsisolering , 15 folie 28x70 glespanel i fallande längder 13 gipsskiva i standardformat Loft Bjälkar c 600 samt 22 spånskiva 600x2400 SNICKERIER Fönster och fönsterdörrar, fabrikat Traryd Original Monterade i element, vitmålade. Utåtgående sidohängda 2-glas isolerglas. Efterjusteringar utföres av beställaren. Skjutdörrspartier och större partier levereras för montering på byggplats av beställaren. Ytterdörrar, fabrikat Dooria Monterad i element. Varberg 1200, Vit, klarglas 9-20 Cylinder och trycken i mattborstad aluminium. Efterjustering utföres av beställaren.

Gavelspetsar, isolerade Monteringsfärdiga element med utförande lika yttervägg träfasad/putsfasad.

Innerdörrar, fabrikat Dooria Vitmålade karmar och släta dörrblad storlek 8-20 typ Polar 1000. Trycken i mattborstad aluminium Verona.

Gavelspetsar, oisolerade träfasad Monteringsfärdiga element mot ej inredd vindsdel bestående av: Fasadpanel lika yttervägg Spikreglar 9 GU gips Regelverk alt. gaveltakstol

FODER OCH LISTVERK Vitmålat Taklist 15x56 i fallande längder. Golvlist 12x56 i fallande längder. Dörrfoder 12x56 i L2,20 m

INNERVÄGGAR Bärande Monteringsfärdiga element med regelverk och 13 gipsskiva monterad på en sida. Till den andra sidan levereras lösa gipsskivor i standardformat. 45 mineralull runt bad, WC och tvätt levereras löst. Erforderliga bärlinor och stolpar, kvalitet för inklädning på byggnadsplatsen.

FABRIKSMÅLNING Målning utvändigt Utvändig fasadpanel och kompletteringar samt synlig sida på råspontluckor och takstolstassar är 1 ggr skyddsgrundad. Ändträ samt justerade ändytor målas av beställaren. Tryckimpregnerat virke samt limträbalkar målas ej.

Övriga Levereras i lösvirke med grovkapade 70 reglar med linor i fallande längder och 13 gipsskivor. 45 mineralull runt bad, WC och tvätt levereras löst. YTTERTAK Taklag Monteringsfärdiga takstolar eller takbjälkar upplagda på nockbalk av limträ och stolpar. 1-lag underlagspapp YAP 2200 i rullar. Råspont anpassad till takstolsavstånd. Regel för luftning. Vindavledare vid takfot. - Insektsnät Material till takfot, gavelsprång och vindskivor i fallande längder

PLÅT Vita fönsterbleck.

ÖVRIGT Spiksats galvad, 1 låda vardera av 75, 100 och 125 mm. Förankringsbeslag och hålplåtar inkl. ankarspik. FÖRRÅD Yttervägg Monteringsfärdiga element Fasadpanel lika huvudbyggnad Spikregel- 9 gips 95 regelverk Kompletteringsmaterial som hörn- och skarvbräder levereras löst Yttertak Takbjälkar Råspont 22 i luckor, Underlagspapp Material till takfot gavelsprång och vindskivor i fallande längder. Förrådsdörr enl. säljritning Trycken och cylinder

Material och arbeten som ej omnämnts i ovanstående beskrivning ingår ej i åtagandet.


Leveransbeskrivning byggsatser Gutehus & Stugan - Lill-Stugan i Standardutförande Produkt Leveranserna sker så långt möjligt i monteringsfärdiga delar samt visst material i standardformat och grovkapade delar. Leveransomfattning och utförande enl. nedanstående beskrivning. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Priser Priser gäller 6 månader från den dag Landsbrotugan mottagit underskrivet köpeavtal. Därefter regleras avtalspriset med SCB:s prisindex för monteringsfärdiga trähus “MT 74” Leveransbestämmelser Enl. allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt hus material AA 05 Betalning Köpesumman erlägges enl.köpavalet Köpeavtal Upprättas mellan tilverkaren och köparen Försäkringar Ettårig villabyggarförsäkring enl. försäkringsbrev Småhusgaranti Färdigställande- och byggfelsförsäkring Gar-Bo enl. utfärdat försäkringsbrev. ÅTAGANDE Tillverkningskontroll Tillverkningskontroll enligt avtal med SP certifieringsnummer 279001/279002. Ritningar och handlingar Grundritning med standard grundkonstruktion. Anpassning och förändring mot tillägg. Monteringsbeskrivning för byggsatsen. Transport Till arbetsplatsen skall finnas framkomlig bilväg för fordon med upp till 30 tons last och en fordonslängd av 24 m. Fraktkostnad tillkommer. Visst material från underleverantörer sändes direkt till arbetsplatsen. Transportskador skall noteras på fraktsedel och anmälas till fraktbolaget. Kollin med skadat emballage skall avemballeras för att ev. skador skall kunna konstateras. Även saknade kollin noteras på fraktsedeln. Lossning Material skall uppläggas plant på underlag minst 200 mm från mark och skall täckas. Vid montering i nederbörd skall element och material skyddas. Lossning, avemballering och montering ombesörjes av mottagaren. Avstämning av leveransen skall ske mot leveransspecifikation. Bil skall vara klar för lossning kl 700 och kvarstår 4 tim. inkl. raster, därefter debiteras väntetid. Leveransen skall kvitteras av mottagaren. Även material från underleverantörer som direktlevereras skall lossas av mottagaren och kvitteras. Övrigt Vi förbehåller oss rätten att vid behov ersätta ovanstående villkor och varor i leveransbeskrivningen med likvärdigt eller bättre produkter från annan leverantörer.

Fabrikation Landsbrostugan AB, Panelvägen 3, 570 12 Landsbro Tel. 0383 60 070 info@landsbrostugan.com


Materialbeskrivning byggsatser Gutehus & Stugan - Lill-Stugan i Standardutförande Fasader och gavlar levereras som standard omålad Bärlinor 1 st. 90x95 impr. på plintar mitt under Stugan Golvkonstruktion 45x145 bjälklag med påspikad 34x34 resp. 22x22 12mm asfaboard - 120 mineralull isolering - 22 golvspånskiva Ytterväggar Färdiga väggsektioner med monterade snickeri, isolering i väggar med trans. plast Vägghöjd 2200mm - bredder 600 och 1200mm. (Vikt: Elementen kan bäras/flyttas av två man) Väggreglar 34-45x95 som standard 95mm isolering. Armerad vindpapp, luftning 3,2mm masonit, panel 22x145 - 22x45 Mellanstycke 22x145 med myggnät 020mm diff.spärr, 13mm gips - levereras löst Foder runt fönster 22x120 häftspikat i block. Fönsterbleck, tröskelbleck - levereras löst Hörn-, skarv- och anslutningsbräder - levereras löst Inv. foder i fallande längder 2 st. paxventil Innerväggar 45x70 reglar grovkapade, 70mm isolering, 13mm gips Innerdörr i kvistfri fur inkl. trycke Takkonstruktion Takstolar, 17mm spontat yttertak, underlagspapp, vindskivor Takfotsbräda, stormlist, knutbrädor 22x22 luftning, 3,2mm masonit mot y-tak, som standard 120 mineralull isolering 0,2 diff. spärr, inv. granpanel 16x95mm. Ytpapp ingår ej Snickerier Dörr 8x20 med diagonalfönster 8/20 vitmålad Fönster 8x10 standard 2-glas med fast spröjs - vitmålad - (kan levereras utan spröjs) Fönster 5x5 standard 2 glas - 45o - vitmålad Verandadörr 8x20 standard 2-glas med fast spröjs - vitmålad - (kan levereras utan spröjs)

Reservation för byggtekniska förändringar.

Material och arbeten som ej omnämnts i ovanstående beskrivning ingår ej i åtagandet.

Priser - Material & Leveransbeskrivning - Erik Berg Arkitekter  

Mer information om Priser - Material- & Leveransbeskrivning av Gutehus & Stugan från Erik Berg Arkitekter.

Priser - Material & Leveransbeskrivning - Erik Berg Arkitekter  

Mer information om Priser - Material- & Leveransbeskrivning av Gutehus & Stugan från Erik Berg Arkitekter.

Advertisement