Page 1

Gutehus 2011 design Erik Berg

100% gotländska hus Vi förverkligar dina gotlandsdrömmar Bergsholma på Fårö

Gotland är speciellt och kräver därför speciella hus. Varje enskilt Gutehus utformas individuellt enligt beställarens önskemål för att harmoniera med den underbara gotländska omgivningen och kulturlandskapet, men också för att passa det gotländska klimatet med mycket sol och vind. Gutehus kan fås som stenhus med en putsad fasad, målad furu eller underhållsfri sibirisk lärk som gradvis får en grå nyans lik drivtimmer. Det går att välja ett traditionellt formspråk eller ett mera modernt som ändå tar sitt avstamp i gotländsk byggtradition och materialval. Kanske inspireras du av strandbodar eller lador - möjligheterna är oändliga - alla Gutehus är olika - för oss är inget omöjligt! Vi som arbetar med Gutehus är erfarna och byggkunniga arkitekter som ritar och duktiga gotländska hantverkare som bygger - vilket gör att vi kan bistå våra beställare såväl byggtekniskt som arkitektoniskt under hela processen, från första skiss till det färdiga huset. Vi närmar oss varje projekt med respekt, värme, inlevelse och lyhördhet. För oss är ett nära samarbete med beställaren en självklarhet och en källa till inspiration, som gör att våra byggnader och vårt arbete ständigt förbättras. Beställarens önskemål är den plattformen utifrån vilken huset växer fram.

Modul-Stugan 2011

Funkis-Stugan 2011

På vår hemsida visar vi för inspiration ett stort antal individuella hustyper - många kan byggas i etapper.

Utsikt-Stugan 2011

Ladan 2011

3D illustrationer Puk Berg Paludan

Besök gärna vår hemsida www.gutehus.se eller ring 0498 25 87 70 Vi ser fram emot att höra från dig! Erik Berg Arkitekter SAR, Bergsholma, Holmudden, 624 67 Fårö Totalentreprenad Gotland AB, Stabbgårdsgatan 36, 623 57 Hemse

Gutehus i Gotlandsguiden 2011  
Gutehus i Gotlandsguiden 2011  

Utdrag ur Gotlandsguiden 2011.

Advertisement