Page 1

gute hus

I mer än 8000 år har människor bott på Gotland. Fina gotländska hus kan inspirera till nytänkande. Vi hjälper dig att förverkliga din inspiration

gute-hus

Funkis-Stugan i Skags

är nutida arkitektritade hus med ursprung i den gotländska byggtraditionen Vi som ritar gute-hus - Erik Berg och Ylva Tidvall - är två erfarna och kunniga arkitekter. Tillsammans har vi kunskap och kontakter som gör att vi kan bistå våra beställare genom hela byggprocessen, från den första skissen till det färdiga huset. Vi närmar oss varje projekt med respekt, värme, inlevelse och lyhörd-het. För oss är det nära samarbetet med beställaren en självklarhet och en källa till inspiration, som gör att båda våra byggnader och vårt arbete ständigt förbättras. Beställarens önskemål är den naturliga plattformen utifrån vilken huset växer fram med hjälp av våra yrkeskunskaper. De hus vi ritar är självklart utformade för att harmoniera med sin omgivning, båda natur- och kulturlandskap samt byggnaderna, men de är också anpassade till det gotländska klimatet med mycket sol och vind. Det finns många möjligheter för utformning av det färdiga huset. Det kan bli ett så kallat traditionellt gotlandshus med putsad fasad, få ett mer modernt uttryck som ändå tar avstamp i de lokala formerna och materialen. Kanske inspireras av strandbodar eller lador, – möjligheterna är många!

Gute-stenhus på Faludden

För oss är inga uppgifter för små – vi åtar oss gärna såväl nybyggnad som omoch tillbyggnadsprojekt, – något som vi har stor erfarenhet av. Duktiga gotländska hantverkare bygger gute-hus.

Besök gärna www.gutehus.nu

Fritidshus på Östergarnslandet

Utsikts-Stugan i Burgsvik

Erik Berg Arkitekt SAR/MSA - Bergsholma, Holmudden, 624 67 Fårö - tfn. 0498-25 87 70 - info@gutehus.nu Ylva Tidvall Arkitekt SAR/MSA - Valarvägen 9, 623 35 Burgsvik - tfn. 0498-29 04 55 - info@gutehus.nu

Gutehus i Gotlandguiden 2009  

Utdrag från Gotlandsguiden 2009