Page 1

7KH6HD5DQFK )|UVWDIULWLGVKXVHW

$WW VRPXQJDUNLWHNWXQGHUWYnnU UHVDMRUGHQUXQWSnYHUNDUHQOLYHWXW

San Fransisco 1966


$UWLNHOL'.WLGVNULIWHQ$UNLWHNWXUQU

6DQ )UDQVLVFR 7KH6HD5DQFK

$UNLWHNWHU0RUH/\QGRQ7XUQEXOO :KLWDNHU6DQ)UDQVLVFR En arkitekt – ung som gammal – behĂśver resa fĂśr att fĂĽ inspiration. FĂśr en ung arkitekt är ingenting omĂśjlig. Helst vill man hinna med allt pĂĽ en gĂĽng. Sommaren 1965 blev en ny Volkswagen skeppad Ăśver till New York. Efter 4 300 mil bilkĂśrning i USA, Canada, Mexico, Yucatan halvĂśn och Guatemala anlände vi vid Jultid till San Francisco. Där väntade pĂĽ mig ett jobb hos SOM fĂśr att fylla upp vĂĽr tomma plĂĽnbok, som skulle räcka till fĂśr ett halvt ĂĽr lĂĽng resa genom Fjärran Ă–sten hem till Skandinavien. HippierĂśrelsen var pĂĽ topp i SF och vi kĂśpte vĂĽr fĂśrsta Blue Jeans. Arkitektgruppen More, Lyndon, Turnbull och Whitaker (MTLW) hade just tilldelats “The American Institute of Architectsâ€? (AIA) Award fĂśr deras arkitekt arbete med The Sea Ranch.

Det blev utgüngspunkten till münga diskussioner i arkitekt kretsar och fÜr oss var det ett naturligt val pü en güng att besÜka stället. The Sea Ranch ligger ca 15 mil norr om SF mellan Freeway 101 och the Pacific Ocean. Det 50 000 hektar stora omrüdet skulle planeras fÜr en fritidsbebyggelse, som skulle växa fram ur den storslagna, vindpinade naturen med klipporna som faller lodrätt ned i havet. Här krävdes ett eget arkitektoniska formsprük och materialval som kunde stü emot det püfrestande klimatet. Redwood blev ett självklart val som byggmaterial fÜr vägg och tak. Detta träslag üldras vackert som drivtÜmmer och det kan därfÜr användas utomhus men även fÜr mÜbler och fÜr inventarier.

Det stora projektet pĂĽbĂśrjades med en Condominium, sex mindre prov hus, en restaurang och en badanläggning. Landskapsplaneringen och de enskilda byggnader ritades av olika arkitektkontor. Arbetet präglades av sĂśkandet efter ett nytt formsprĂĽk som mĂśjliggjorde en god inpassning i den omgivande terrängen och som samtidigt med tog tillbĂśrlig hänsyn till utsikt och klimat. Arkitekternas projekt blev präglad av en nytänkande sĂĽ väl med rum som husens formsprĂĽk som idag ofta kallas “Ny Funkisâ€?. Byggnaderna skulle vara enkla och naturliga men med rikt upplevelse utan hänsynstagande till vad som man i allmänhet tyckte var “vacker och god smakâ€?. Sea Ranch var en stor arkitektur upplevelse som sen till att pĂĽverka mina egna arkitektprojekt. Erik Berg

rute 101

SmĂĽhus Condominium

Pacific Ocean 8WVQLWWDYGLVSRVLWLRQVSODQHQI|U7KH6HD5DQFK

7KH6HD5DQFK&RQGRPLQLXP


&RQGRPLQLXPXQLW

7\SLVN&RQGRPLQLXPXQLW

8QLWN|N EDG

 3DUNHULQJ

$QNRPVW

3DUNHULQJ

3DUW\JULOO

7KH6HD5DQFK&RQGRPLQLXP
7KH6HD5DQFK&RQGRPLQLXP

,QQHUJnUG

6RYEDONRQJ

*RGPDW


7KH6HD5DQFK&RQGRPLQLXP

3URYKXV

6ZLPPLQJSRRO

%DGKXVLQWHU|U


$UWLNHOL'.WLGVNULIWHQ$UNLWHNWHQQU

)|UVWHIULWLGVKXV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

$UNLWHNW(ULN%HUJSnit øst-vest Snit syd-norr. Plan førsta byggeafsnit (nord op). Plan andet byggeafsnit. Plan tredje byggeafsnit. Perspektiv fra ophold. Perspektiv fra ankomtsida. Modelfoto fra sydvest. Modelfoto fra øst.

De store byggeopgaver, man idag lader arkitekterne tage vare pĂĽ, har nĂŚsten alle samme programkrav, at byggningsanlĂŚget skal kunne vokse og udvikle sig efter et skiftende behov. Det samme krav burde ogsĂĽ gĂŚlde for de tusindvis af enfamiliehuse, som i disse ĂĽr bliver spredt ud over landet. Virkligheden viser dog, at man i de fĂŚrreste tilfĂŚlde har tĂŚnkt herpĂĽ, og ĂŚndringer er gjort yderst vanseklige. SpĂśrgsmĂĽlet om, at boligen skal kunne ĂŚndres i trit med familiens vĂŚkst, kommer ogsĂĽ stĂŚrkt fren, nĂĽr der er tale om familiens anden bolig.

198x64,5Ă˜konomien spiller her mĂĽske en vĂŚsentligere rolle, idet det vel stadig mĂĽ betragtes som en luksus at have to boliger. En bolig i byens hjerte virker tillokkende pĂĽ grund af de mange muligheder for nemt at kunne taga del i byen liv. Hvis denne kan kombineres med en anden bolig i den frie natur, synes man den ideale boligform nĂŚrmera. Huset her skulle have vĂŚret bygget pĂĽ en kuperet lyngklĂŚdt grund med let beplantning tĂŚt ved Tisvilde Hegn. Et af kravene var, at huset skulle vĂŚre enkelt i sin opbyggning, sĂĽ det i etaper kunne opføres delvis som selvbyggeri.


Fundamantet til hele huset samt terrænbehandlingen udføres på en gang. I fundamentet udformes et rum, som anvendes til værksted. Den förste sovekabine opføres i samme åndedrag, så "huset" kan beboes i weekenderne. Opførelsen af den större opholdsfløj kunne således ske, medens man bor på stedet. Ved familieforøgelse opstår ønsket om mere plads, og opførelsen af familiefløjen kan nu med rette påbegyndes. Denne skal i starten väre et stort rum uden nogen opdelning. Senere kan opsättes vägge, når behovet for fred og ro gör det påkrävet.Gennem vore rejser har vi stiftet bekendtskab med glæden ved at bade på mange forskellige måder. Den sidste fløj, der indeholder sauna, tyrkisk og japansk bad, skal være helliget badet og samtidig lukke huset udadtil. Taget over badefløjen skal trækkes helt ned til terræn, så det kan tjene som carport. Endelig føjes som sidste led morgen og aftenterrasserne på. Huset er tænkt opført helt i træ og både ud- og indvendigt beklædt med rupløjede redwoodbrædder, taget dækket af cederspån. Gulvet i opholdsfløjener mursten, sovefløjens gulve er fyr og badefløjens EB gulv er beton.

EBA Historik - Så började det - The Sea Ranch & Eget Fritidshus  
EBA Historik - Så började det - The Sea Ranch & Eget Fritidshus  

En artikel om The Sea Ranch utanför San Fransisco - där allting startade - och Erik Berg Arkitekters första fritidshusprojekt som inspirerat...

Advertisement