Page 43

Helburuak

ebaluazio irizpideak

8. Plastikako, ikus-entzunezko, teknologiako, antzerkiko, musikako eta gorputzaren inguruko ekoizpenetan modu sortzailean parte hartzea hainbat teknika erabiliz.

Banakako eta talde lanetan parte hartzea. Arreta eta interesa erakustea ikusle gisa kultura adierazpenak ematen direnean.

 9. Hizkuntza idatziaren gizarteko erabilerak ezagutzen hastea, hizkuntza idatziaren funtzionamendua aztertzeko.

Hizkuntza idatzia erabiltzen de egoera esanguratsuei loturiko testu errazik ekoizten duen, eta ohiko idazketa sistemara egokitzea.

Haur hezkuntzarako dekretu currikularrak  
Haur hezkuntzarako dekretu currikularrak  
Advertisement