Page 1

АВТОНОМНА Р Е С П У Б Л І К А К Р И М: АДМІНИСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ


 Довідник адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим складено з урахуванням змін, які відбулися до 1 січня 2013р.  У довіднику наведено дані про території, кількість Рад та населених пунктів, відстаней від районних центрів до столиці АР Крим також до ближньої залізничної станції по районах, містах республіканського и районного підпорядкування, селищах міського типу.

 Чисельність наявного населення по всіх населених пунктах АР Крим надано за даними Всеукраїнського перепису населення (станом на 5 грудня 2001р.)


 Розділ «Міські Ради» та «Районні Ради» містить інформацію про підпорядкованість міським, селищним та сільським Радам з повним переліком населених пунктів, а також наведено їх старі назви.  Довідник містить алфавітний перелік сільських населених пунктів з їхньою підпорядкованістю.  Видання містить “Історичний літопис Криму”, починаючи з 1783 року, коли за указом Катерини II Крим було включено в склад Росії, до наших днів.  В довіднику відображені адміністративно-територіальні зміни, що пройшли ствердження в минулому та попередніх роках.


ІНФОРМАЦІЯ ЩО НАВЕДЕНА У ДОВІДНИКУ

1. Історичний літопис Криму. 2. Відомості про територію, кількість Рад і населених пунктів, міські ради

республіканського підпорядкування

і населені пункти, ради

районного підпорядкування і населені пункти 3. Алфавітний покажчик сільських населених пунктів на 01.01.2013г. 4. Алфавітний покажчик

населених пунктів,

об'єднаних з іншими

поселеннями або включених в рису міст і селищ міського типу за 19812012рр. 5.

Алфавітний

покажчик

новоутворених

перейменованих населених пунктів,

населених

пунктів,

населених пунктів, виключених

облікових даних у зв'язку з переселенням жителів за 1981-2012рр. 6. Адміністративно-територіальні перетворення за 1981-2012рр.

Розрахований на широке коло читачів Вартість видання: 95-00 грн.

з


Дякуємо за увагу!

Довідник адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим  

А В Т О Н О М Н А Р Е С П У Б Л І К А К Р И М: АДМІНИСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ

Довідник адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим  

А В Т О Н О М Н А Р Е С П У Б Л І К А К Р И М: АДМІНИСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ

Advertisement