Page 1


ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ПО ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

До розділів наведено стислий аналітичний матеріал; матеріал Наприкінці збірника надані методологічні пояснення. пояснення


ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ Основні показники по закладах освіти АР Крим

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ПО ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Загальноосвітні навчальні заклади за формами власності

охоплення дітей шкільного віку освітою; кількість загальноосвітніх навчальних закладів та учнів в них; віковий склад учнів; розподіл учнів за мовами навчання; чисельність і склад педагогічних працівників.

Охоплення дітей професійно-технічною освітою

кількість закладів та підготовку кваліфікованих робітників; віковий склад учнів, слухачів; чисельність працівників ПТНЗ.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ


ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

кількість ВНЗ всіх рівнів акредитації; чисельність студентів в них; прийом та випуск студентів; чисельність педагогів.

кількість закладів, які здійснюють підготовку аспірантів та докторантів; чисельність аспірантів та докторантів; прийом до аспірантури чи докторантури; фактичний випуск аспірантів та докторантів; розподіл чисельності аспірантів і докторантів за віком, статтю та галузями наук.


МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ Загальноосвітні навчальні заклади на початок навчального року Підготовка кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладах

- основні показники вказані в цілому по Україні та по її регіонах. регіонах

у


Статистичний збірник  

Освіта в АР Крим на початок 2012/13 навчального року

Advertisement