Page 1

KUNGL. SJÖSTRIDSSKOLANS SÅNGBOK Utgiven 2009 1


Företal (direkt hämtat från Kungl. Sjökrigsskolans sångbok, 1943) Behovet av en sångbok har sedan länge framträtt vid kadetternas mässaftnar å Kungl. Sjökrigsskolan, ombord å kadettfartygen och vid truppförbanden i land. Det utökade mässliv, som blivit en följd av Kungl. Sjökrigsskolans flytt till Näsby slott, har ytterligare aktualiserat detta behov. Bland 1943 års kadetter vid Kungl. Sjökrigsskolan har därför framträtt önskemål att få till stånd en särskild sångbok i vilken det största utrymme skulle givas åt de visor, som sjungits vid samkväm och mässaftnar ävensom åt nya visor med anknytning till kadetterna. Med det förslag till Sångbok för Kungl. Sjökrigsskolan, som ingivits av flaggkadetterna 15 Eckman, SKH och 355 Magnusson, KKH, och vilket härmed fastställes är det min förhoppning icke blott att kadetternas önskemål blivit uppfyllda utan även att boken kommer till flitig användning för att höja glädjen och trevnaden i kadett- och aspirantmässarna i land och ombord. Må denna sångbok förvärvas av varje kadett och aspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan, och den gemensamma sången bliva ytterligare ett starkt föreningsband marinens kadetter och aspiranter emellan. Näsby Slott den 8 april 1943. ERIK SAMUELSSON Chef för Kungl. Sjökrigsskolan

2


Kungssången C. V. A. Andersson

Ur svenska hjärtans djup en gång en samfälld och en enkel sång, som går till kungen fram! Var honom trofast och hans ätt, gör kronan på hans hjässa lätt, och all din tro till honom sätt, du folk av frejdad stam! O konung, folkets majestät är även ditt. Beskärma det och värna det från fall! Stå oss all världens härar mot, vi blinka ej för deras hot, vi lägga dem inför din fot, en kunglig fotapall. Du himlens Herre, med oss var, som förr Du med oss varit har, och liva på vår strand det gamla lynnets art igen hos Sveakungen och hans män, och låt Din ande vila än utöver nordanland!

3


Nationalsången R. Dybeck

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord Du tysta, Du glädjerika sköna! Jag hälsar Dig, värnaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat Ditt namn flög över jorden. Jag vet att Du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden, Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land, din trohet till döden vill jag svära. Din rätt skall jag värna, med håg och med hand, Din fana, högt den bragderika bära, Din fana, högt den bragderika bära. Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd, för Sverige, den kära fosterjorden. Jag byter Dig ej, mot allt i en värld Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden, Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

4


Norges nationalsång Text: B. Bjørnson Mel: R. Nordraak

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor og den saganatt som senker drømme på vår jord. Og den saganatt som senker, senker drømme på vår jord. Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet så vi vant vår rett. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, 5


også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir. Danmarks nationalsång A. G. Oehlenschläger

Der er et yndigt land, det står med brede bøge //: nær salten østerstrand :// Det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark //:og det er Frejas sal :// Der sad i fordums tid de harniskklædte kæmper, //:udhvilede fra strid :// Så drog de frem til fjenders mén, nu hvile deres bene //:bag højens bautasten :// Det land endnu er skønt, ti blå sig søen bælter, //:og løvet står så grønt :// Og ædle kvinder, skønne mø'r og mænd og raske svende //:bebo de danskes øer :// Hil drot og fædreland! Hil hver en danneborger, 6


//:som virker, hvad han kan! :// Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler //:sin top i bølgen blå :// Finlands nationalsång Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, sana kultainen! Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien! On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivannet Sen vieras kyllä hylkäjää, mut meille kallein maa on tää, sen salot, saaret, manteret, ne meist on kultaiset. Ovatpa meille rakkahat koskemme kuohuineen, ikuisten honkain huminat, täht'yömme, kesät kirkkahat, kaikk'kuvineen ja lauluineen mi painui sydämeen. 7


Storbritanniens nationalsång God save our gracious Queen, Long live our noble Queen, God save the Queen: Send her victorious, Happy and glorious, Long to reign over us: God save the Queen. O Lord, our God, arise, Scatter her enemies, And make them fall: Confound their politics, Frustrate their knavish tricks, On thee our hopes we fix: God save us all. Frankrikes nationalsång Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé ! Contre nous de la tyrannie, L'étendard sanglant est levé, (bis) Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats ? Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes ! 8


Aux armes, citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons ! Qu'un sang impur Abreuve nos sillons !

Kadettvisa fr. 1899. Sjömannalivet besvärligt är men bra det är ett gammalt ordstäv som vi i minnet ha. Att det är muntert veta vi alla var och en, men muntrast av alla har sjökadetten. Runt om vår arma och fattiga planet, han seglar på en skuta av prima kvalitét. I varje hamn han kommer han skaffar sig en vän. Ty skaffar det gör alltid sjökadetten. Övningar han ständigt har på alla vis och har han inte övning så har han exercis. Sväng höger och sväng vänster och sväng och sväng igen! Ty svänger sig gör alltid sjökadetten. Koja-Kapella1 han ritar massvis när förtoningarna saknas och chansen borta är. 9


Han skrotar till en pejling och tar distans på känn. Ty tar känn gör alltid sjökadetten. Konjak till toddyn han saknar nästan jämt men vatten har han ständigt, så skönt och varmt och skämt. Om färskt i maten saknas, cistern har slaktdjur än. 2 Ty bra på alla vis har sjökadetten. Sjömanslivet det bästa är av allt att segla kring på havet och smaka vågens salt, men bäst utav dem alla, vi säga det igen det har den unge, muntre sjökadetten. 1

)Bastingagets kapell över kojerna – i brist på värdigare motiv för de obligatoriska kustförtoningarna. 2 ) Maskarna i dricksvattencisternen.

10


Kadettvisa ur midsommarpjäs 1902. (Prins Wilhelm).

Kadetternas liv är det bästa av allt som leva man kan uppnå på vår jord och allt utom kärleken tager han kallt men står ändå fast vid sitt ord. Med flickan så ofta han möte har stämt och lurat officerarna ständigt och jämt. Den första bägaren hurra, Kamrater skall havet ha! Den första bägaren hurra hurra. Kamraterna skall havet ha! Och seglar han stundom till fjärran en kust, långt hän över blånande sjö. Han dricker så gärna av druvornas must och tänker ibland på sin mö. Av glädjens blomster i jordens mull, han lever och mår som en pärla i gull. Den andra bägaren hurra, kamrater skall glädjen ha! Den andra bägaren hurra hurra, kamrater skall glädjen ha!

11


Och seglar han stundom båd´ rumskots och lätt med för som akterlig vind. Han glömmer dock aldrig sin flickas porträtt, han tänker på rosenröd kind. Han tänker på henne, som han håller kär och henne han ständigt i tankarna bär. Den sista bägaren, hurra, kamrater skall flickan ha! Den sista bägaren, hurra hurra, kamrater skall flickan ha! Aspirantvisa sommaren 1942 (mel. F. Anderssons paradmarsch.) När vågorna gick skummiga och bröts mot båtens bog till salta stänk i solens blänk kring lovarts spända vanter, då ruska‟ folk på huvena, men gubben neptun log, för det var vi, vårt kompani vi Flottans aspiranter. Ref: Krök ryggen karlskroniter och betrakta denna trupp, det säkert är den strongaste som någonsin satts upp. Offasp: vi sköter navigeringen Intasp: vi sköter skafferi‟t Ingasp: vi vår maskin Alla: stilen är fin på hela kompanit 12


När gatans gavlar gungade och fönsterrutor sprack för en sång gång och en sån sång förskräcktes stadens tanter. Men flickorna de kände hur i hjärtat de sa : ”Klack!” För det var vi vårt kompani vi Flottans aspiranter. Ref.

Men all vår tid tas inte upp av segling och parad, den mesta går till semafor till sinus och sekanter Men det kan inte dämpa vårt humör en enda grad, för det är vi vårt kompani vi Flottans aspiranter. Ref.

13


Klassiska sjömansvisor Jolly Bob (känd råseglare från Aberdeen) Lasse Dahlqvist

Jolly Jolly Bob var en glad sjöman som var född i Aberdeen Han hade mönstrat av och gick nu i land för en tös från Golders Green Hon var anställd i baren på ett ölcafe ja bara de' var värt entré. Hon älskade Jolly bob på många sätt. Men mest för att han jiggade så lätt. Och runt omkring satt alle man och sjöng och stampa takten Och Jolly Bob han jiggade för vin och kärleks skull Adiaa adiaaa Adiaa adiaa Han hade lärt sig rätta takten utav dunket från maskin Adiaa adiaa Adiaa adiaa Ja det var jolly jolly Bob från Aberdeen Jolly Jolly Bob gick till flickans far För med storm skall kvinnan tas Han var stor och stark och hans yrke var stuveriarbetarbas Well old man jag ser gärna att vi två blir släkt sa Bob helt fräckt, det lät så käckt Men gubben han sade blott alright young man 14


men först skall ni visa vad ni kan Och runt omkring stod stuvarna och sjöng och stampa takten Och Jolly Bob han jiggade för hopp och kärleks skull Adiaa adiaa Adiaa adiaa Och stuveriarbetarbasen blev förtjust och bjöd på gin Adiaa adiaa Adiaa adiaa ja det var jolly jolly Bob, från Aberdeen Nu har Jolly Bob blivit stadgad karl och fått äktenskapslicens Han har till och med blivit lycklig far som det verkar utan gräns. Och det händer ibland när andan faller på, att han får stå, för fjorton små. Klädd i sin slitna, gamla sjömansrigg, ge rätta lektionen i en jigg. Och runt omkring står ungarna förtjust och klappar takten Och Jolly Bob han jiggar för den goda sakens skull Adiaa adiaa Adiaa adiaa Och sista skriket vaggas taktfast utav hon från Golders Green Adiaa adiaa Adiaa adiaa Ja det var Jolly jolly jolly Jolly Bob från Aberdeen

15


En sjöman älskar havets våg En sjöman älskar havets våg, ja vågornas brus. När stormen skakar mast och tåg, hör stormarnas sus! Ref: ||: Farväl, farväl förtjusande mö! Vi komma väl snart igen. :|| Jag avsked tar av vännen kär vid vågornas brus. Den hulda då mig trohet svär i stormarnas sus. Ref. Hon trycker då så ömt min hand vid vågornas brus. Då känns det tungt att gå från land till stormarnas sus. Ref. Hon viskar ömt och ljuvt mitt namn vid vågornas brus. Kom snart tillbaka i min famn från stormarnas sus. Ref. Men tåren uppå snövit kind - hör vågornas brus. den stelnar av den kalla vind, av stormarnas sus. Ref. Min trogna flickas varma kyss - hör vågornas brus för sista gången fick jag nyss. Hör stormarnas sus! Ref. 16


Där står hon än på stranden grön vid vågornas brus. Och ber till Gud för mig en bön ur stormarnas sus. Ref. Brännö brygga Kors vad det vimlar av segel idag är det kappsegling? Nej det är lördag. Jag visst, då förstår jag vart pojkarna ska, dom har änna som ledigt idag. Se där seglar Kålle med kubben på svaj, hej på dej dô! Hur har du det själv då? De e tjo va det veftar, häng med om du vill, ja du vet la var vi lägger till. De e dans på Brännö brygga en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik, ja vad e en vals utan dragspelets ton, och en dans på Brännö brygga för många ett stort äventyr. Där e glädje och fest se där ute i väst blinkar Vinga fyr. Från Vingasand (Dunk, dunk, dunk, ...) hörs in till land (dunk, dunk, dunk, ...) blandat med dragspelslåt 17


dunket från en fiskebåt. Dansen den går (Dunk, dunk, dunk, ...) hjärtat det slår (dunk, dunk, dunk, ...) Slår för en hjärtevän och för Bohuslän!

18


Snapsvisor Det står ett glas upp på bordet framför alla Fyllt till bredden med drycken den kalla Den är på tok för liten för att delas Så låt oss därför sjunga sången om… Helan Helan går, sjung hopp faderallan lallan-lej Helan går, sjung hopp faderallan-lej Och den som inte helan tar Han inte heller halvan får Helan går! Sjung hopp faderallan-lej! När helan man tagit (mel. Skånska slott och herresäten) När helan man tagit och halvan skall drickas. Det är som att kyssa en nymornad flicka. Ju mera man tar, desto mer vill man ha. En ensammer djävel gör alls ingen gla‟. Båd flickan och halvan de börjar vid munnen, för därmed så är karaktären försvunnen. Ty vem kan väl sen‟ ta det sakligt och kallt? Nä, har man fått smaken så vill man ha allt. 19


Vem sade ordet? (mel. Musketörvisan) SKÅL! Vem sade ordet Skål här vid bordet? Blänkande pärla, våra klingor korsas för dig. Källarvarv djupa, sågo oss supa. Musketörer med sitt hjärta uti brand släcka törsten med att ta en tår på tand. Höjom pokalen! Helan för till sällhetens land. Måsen (Mel.. När månen vandrar...) Det satt en mås på en klyvarbom Och tom i krävan var kräket Och tungan lådde i skepparn‟s gom Där han satt uti bleket ”jag vill ha sill” hördes måsen rope Och skeppar‟n svarte, -Jag vill ha OP Om blott jag får, om blott jag får‟ Nu lyfter måsen från klyvarbom Och vinden spelar i tågen OP:n svalkat har skepparn‟s gom Jag önskar blott att du såg ‟en Så glad och lycklig den gamla saten 20


Han sätter storsegel den krabaten Till sjöss han far Och halvan tar Den mås som satt på en klyvarbom, Den är nu död och begraven, Och skeppar´n som drack en flaska rom, Han har nu drunknat i haven. Så kan det gå om man fått för mycket, Om man för brännvin har fattat tycke. Vi som har kvar, vi resten tar. Älgen Det satt en älg i en klyvartopp, förklädd i älgjaktens månad. Han var befjädrad till horn och kropp; skeppar´n blev rätt förvånad. “Jag är en mås, goa skeppar´n!”, ljög den förklädda älgen. Därefter flög den. Mjukt föll den sen, på skepparen. JAS:en (mel. Måsen) Och JAS:en styrde mot västerbron, för styrsystemet var trasigt piloten utsköt sig som kanon för att det vingla så knasigt, han ville uppåt, han ville mera 21


men JAS:en svarte jag vill ju neråt, mot alla hjon, på västerbron Utvandraren Jag tänker sälja min dromedar Jag tänker flytta till norden Vem vill va bosatt uti ett land Där man får ligga vid borden Nu konverterar jag här på snabben Jag vill ha akvavit till kebaben Var ingen mes Fyll upp min fes Jag tänker sälja min blå Peugeot Jag tänker flytta till norden Vem vill va bosatt uti ett land Där man får grodor vid borden Nu konverterar jag på direkten Jag vill ha akvavit till baguetten Viva la France Nån annanstans Jag tänker sluta på Kockums varv Det är nåt jag inte förstår Vem vill vara bosatt uti en stad där inte någonting går Nu konverterar jag här på rak arm Jag vill ha akvavit till kroppkakan 22


Fyll upp ditt glas Din pillemas Kadettvisa fr. 2006 Med ankare och med kanoner Ny mässdräkt och nya galoner Vi värnar om sjötraditioner Och höjer våra glas: kalas, kalas En sjökadett Har ej det lätt När alla pengar sätts på sprätt En middag här, en flaska där Och Kungens pengar borta är Vi skålar för sjötraditioner Och höjer våra glas: kalas, kalas! Kadettens midsommarvisa (mel. Jul i vårt hus) Nu har vi rus, här i vårt hus Snapsen är kommen Hopp tra la la la Kadetten omkring, halsa i ring Halsa i ring Jag är inte full, jag e en sjöman Jag är inte full jag e en sjöman Tra la la lala, tra la la lala. Tra la la lala, la la 23


Kadetten (mel. staffan var en stalledräng) Kadetten är en fuller fyr han dricker ju så gärna. Att nyktra till när dagen gryr då mår han som en stjärna. Inga skador synes än, vinklarna på axlarna de blänka. Förberedelsen (mel. Oh Susanna) Vi har nu gjort förberedelse till att ta vår första sup. Som en ubåt ska den dyka ned uti magens dunkla djup. 13 meter, blås sedan tanken ut, men glöm ej bort att lufta av vi skall fylla den på nytt. Den 17 september (mel: Auld lang syne) Den 17 september 1986. Då sjösattes det stoltaste som vår flotta nånsin sett. En ubåt med ett landskapsnamn gör ytattacken blå. Och gör så att robotbåtar´ ses sakta hemåt gå. För Västergötland tar vi nu och höjer våra glas. Dess slagkraft vida överstiger en 10-15 JAS.

24


Ångbåten (Mel: Ni vet) Och så kommer det en ångbåt som säger tut-tut-tut. Och så kommer det en ubåt som säger *gurgel*. Jag har bott i en ubåt (Mel: jag har bott vid en landsväg) Jag har bott i en ubåt i hela mitt liv, och hört jagare komma och gå (mest gå). I mitt uläge hör jag ett ping då och då, skall ni aldrig kontakt med oss få? Hur ni cirklar omkring, i en allt större ring, jag förstår ingenting, för jag hör inga ping. Jag har bott i en ubåt i hela mitt liv, och hört jagare komma och gå (mest gå). Ubåtsjakten (mel: Oh, Susanna) Vi har nu gjort förberedelse till att låta daggen gå. Som en åskblixt ifrån himmel blå skall den ubåt sönder slå. Fyra klumpar, sen på med SJB. Vad som sen blir kvar, ja, det vet envar. Det blir inte lätt att se. 25


Skonertvisan (mel. Möte i monsunen) Klart att äntra upp i riggen Säg hal dör och hissa på Nu ska hjältedivisionen ut och gå Våra segel äro fyllda ifrån stortopp och till rå Stormen tjuter men vi trivs ju bäst just då Vi har skralt med beväpning Vi får hala allt för hand Valk i näven, vi har ingen ångmaskin Men i skeppsuppbörden hittar man ett hiskeligt överflöd Utav renat och förädlat brännevin Robotbåtsvisan (mel. Vi gå över daggstänkta berg) Hör dånet när vi startar upp hipp hurra! Tretton tusen hästar i galopp, hipp hurra! Det ryker det viner när våra gasturbiner Skjuter oss fram i full fart hipp hurra! Det ryker det viner när våra gasturbiner Skjuter oss fram i full fart hipp hurra! Patrullbåt för oss ingen match, ha ha ha! Deras maximala är trekvarts ha ha ha! När de oss finna, de redan börjar brinna, För femton går längre än tolv ha ha ha! När de oss finna, de redan börjar brinna, För femton går längre än tolv ha ha ha! 26


Vi korvetten i backspegeln ser, ha ha ha Trots av vi kan starta upp en GT mer! MARIL fungera när SESYM fallera, De sju år ändå PTK, hå hå hå MARIL fungera när SESYM fallera, De sju år ändå PTK, hå hå hå Vår trofasta stridshäst i stål, hipp hurra! Fiendens viktigaste mål, jajamen. Mot oss duellera, ni alla krevera När femton i er slagit hål, hipp hurra. I Östersjöns lera, på 60 meter eller mera, Får ni ligga när vi säger SKÅL! Korvettvisan Från fänrikar till amiraler, hörs jubel, se‟s lyftas pokaler för flottans stoltaste fartyg. Vi seglar ju korvett, korvett, korvett Det bästa skepp man nån‟sin sett, sen amiralen var kadett. Hälften så stor. En lillebror. Sen jagarna till skroten for. Men tuffast av alla på havet. Vi seglar ju korvett, korvett, korvett.

27


Minvisan (mel. Flottans defileringsmarsch) De é min, de é min, de é min, de é min, de é minans sup vi tar Explosiv till karaktären, där vi går i mellan skären Du é min, du é min, du é min, du é min, du é minimal dag i dag Ja sånt får man ta, får man ta‟a Vi har lagt vår sista slinga nu inte binga nu, bara svinga nu Två mans jobb och resten fikar sånt får man ta, sånt får man ta! Skitåkar-Anderssonskans kärring Vem e‟ de‟? Vem e‟ de‟? Vem e‟ de‟ som kommer där? Jo! Skitåkar-Anderssonskans kärring. Skitåkar-Anderssonskans kärring. Hon som bor på Hagagatan … Tjofadderittan, klia mig på träskon, här skall du vara med. Hej! Jag vill dö, jag vill ej längre leva. Jag vill dö, i famnen på en mö. Hej! Jag vill dö, jag vill ej längre leva. Jag vill dö, i famnen på en mö. Jag vill dö, jag vill ej längre leva. 28


Jag vill dö, i famnen på en mö. Jag vill dö, jag vill ej längre leva. Jag vill dö, i famnen på en mö. Hej! Hej! Hej! Hej på er bröder alla Hej på er bröder alla! Nu skall vi supa till dess vi falla, men brännvinslitern, den är för liten, den är för liten för oss alla. Och en gång när jag är döder och lagd mellan tvenne bröder, begrav mig, begrav mig, i en brännvinskällare på söder. Och på min gravsten skall det stå ristat, med tvenne små enkla rader: ”Här vilar det en fyllebror som alltid var så god och glader. här vilar det en fyllebror som alltid var så glad och goder. Ett slitet minsvin (mel. Fattig bonddräng) Jag är ett sletet minsvin och jag knegar på däck. Röjer, sveper minor och det sker utan smäck. Ytstrid sitter inne och ser alls inget hav, ändå har de mage att på oss ställa krav. 29


Svepa, söka, lotsa, röja minor och krafs, bara för att ytstrid skall våga segla till havs. Nu ska jag sluta sjunga för denna sången blir lång. Tjafsar ni med minkrig kommer leden bli trång. Kungens motorbåtar (mel. 34:an) Fyra utav kungens motorbåtar vi i Götet har, de är små och de är grå och de har nog sett bättre dar. Men de hugger som en kobra, alla tänderna är kvar vi som göret, vi som köret, grabbarna som stake har. Ja, det är 48 gastar som ger järnet hela dan, vi har ankrat divisionen och nu ska vi röja stan! Håll er undan civilister här är flottan hela dan! Ja, det är 48 gastar som är i röjartag som fan! I skärgårn (mel. Uti vår hage) Inne i skärgår‟n där grynnor står tätt Sätt högsta fart Vem kan dig hjälpa när giren gått snett Byt om och sätt på dig mässdräkt Tänd cigarren uppe på bryggdäck Eller strunta i allting och ta dig en besk

30


We are the kings navy We don't want to march like the infantry, ride like the cavalry, shoot like the artillery. We don't want to fly over Germany, 'cause we are the kings navy. //: We are the kings navy.:// We can drink champagne with the best of them, gin with the worst of them, beer with the rest of them. We are the Empire‟s big hairy-chested men 'cause we are the kings navy. //: We are the kings navy.:// Så länge övning pågår (mel. så länge skutan kan gå) Så länge övning pågår ej vi nån nubbe kan få. Nu har vi väntat och trängtat så länge det går Om blott en sup eller två så håll till godo ändå. För det finns många som aldrig nåt brännvin kan få Uppå skottet (mel Stenka rasin.) Se där! Uppå skottet går en gädda 31


Med långa, långa ludna ben //: Men ni ska inte vara rädda Tag en sup och allt går väl :// Vita möss där går i taket Råmar hest och falla ned //: Men ni ska inte vara rädda Tag en sup och allt går väl :// Vodka, vodka vill jag dricka Jag vill äta kaviar Jag vill älska ruskij flicka Jag vill spy i samovar Jag vill älska ruskij flicka Men jag vill inte bliva far Pjotor Gustjin (mel. Sovjetunionens Nationalsång) Mitt namn är Pjotor Gustjin Kapten från Sovjetski jag for över östersjön uppå min kärntorped. Jag sade farväl till min mamma, syster, bror, men jag glömde kompassen innan jag for. Jag längtar bort, bort från detta skär, BOM, BOM. Jag önskar att jag aldrig hamnat här, BOM, BOM. Men räddast av allt är jag för Sibirien. Jag vill aldrig komma hem igen, tänk om blott jag hade haft en vän I den svenska marinen, så stannar jag hos den! 32


Ryssens hot (mel. Idas sommarvisa) Du ska inte tro dom blir röjda ifall inte minkrig går loss. För minorna är fortsatt nöjda om vi inte kommer och slåss. Vi gör så att leder blir rena från minor och annat sånt skrot. Vi gör så att fjärden blir säker från alla av ryssarnas hot. Livet är härligt Livet är härligt. Tavaritj, vårt liv är härligt. Vi alla våra små bekymmer glömmer när vi har fått en tår på tanden, skål! Ta dig en vodka. Tavaritj, en liten vodka. Glasen i botten vi tillsammans tömmer. Det kommer mera efter hand. En skål! Finland Finland är Finland och Finland är bra. De har en pipeline med sprit från Moskva. Bada bastu och piska med ris. Hacka hål i is! 33


(Soumi, Sauna, Puuko, Perkele) Alla tallarna Alla tallarna, alla tallarna, alla stora alla små. Alla tallarna, alla tallarna, ska vi göra träsprit på. Alla tallarna, alla tallarna, ifrån roten till dess topp. Alla tallarna, alla tallarna, de skall vi dricka opp! Vem kan skära i vännen sin (mel. Vem kan segla..) Vem kan hugga sig själv i knät? Vem kan slå sig på tummen? Vem kan skära i vännen sin utan att dra på munnen? Jag kan hugga mig själv i knät! Jag kan slå mig på tummen! Men ej skära i vännen min utan att dra på munnen. Buskskyttarnas blanka gevär Va ska vi göra med de blanka gevär, ja med de blanka gevär, ja med de blanka gevär? Med dem ska vi skjuta, med dem ska vi skjuta, 34


med dem ska vi skjuta alla fåglarna små. Å va ska vi göra med de fåglarna små, ja med de fåglarna små, ja med de fåglarna små? Ja dem ska vi plocka, ja dem ska vi plocka, ja dem ska vi plocka alla fjädrarna på. Å va ska vi göra med de fjädrarna då, ja med de fjädrarna då, ja med de fjädrarna då? Ja dem ska vi stoppa, ja dem ska vi stoppa, ja dem ska vi stoppa alla bolsterna med. Å va ska vi göra med de bolsterna då, ja med de bolsterna då, ja med de bolsterna då? Ja dem ska vi lägga, ja dem ska vi lägga, ja dem ska vi lägga alla flickorna på. Å va ska vi göra med de flickorna då, ja med de flickorna då, ja med de flickorna då? Med dem skall vi göra, med dem skall vi göra, Med dem skall vi göra alla buskskyttar små. Å va ska vi göra med de buskskyttar små, ja med de buskskyttar små, ja med de buskskyttar små? 35


De ska marschera i skit och i lera och sen ska de putsa våra blanka gevär. Till supen tager man sill (Mel. Vi gå över daggstänkta berg.) Tills supen tager man sill, fallera, men också ansjovis om man vill, fallera. //: Och om man är oviss, om sillen är ansjovis, så tager man några supar till, fallera. :// Än en gång däran Evert Taube

Än en gång däran, bröder, än en gång däran Följ om den urgamla seden. In till sista man, bröder, in till sista man, trotsa vi hatet och vreden! Blankare vapen sågs aldrig i en här än dessa glasen, kamrater: I gevär! Än en gång däran, bröder, än en gång däran Svenska hjärtans djup, här är din sup! Livet är så kort, bröder, livet är så kort. 36


Lek det ej bort, nej, var redo! Kämpa mot allt torrt, bröder, kämpa mot allt torrt! Tänk på de gamla som skredo fram, utan tvekan i floder av champagne, styrkta från början av brännvin från vårt land! Kämpa mot allt torrt, bröder, kämpa mot allt torrt! Svenska hjärtans djup, här är din sup! Anselms visa (Mel. Uti vår hage) Uti vårt djupa hav dyker små djur – i ur och skur, dyker från jollen och tar sig en tur. Kom vålsladd och sökarlinor, kom laddning och sprängda minor, - dom dricker blott mjööölk, men inte ikväll. När dom så vaknar så tar dom ett dopp – i vått helt lätt, dyker på näsan i kylslagen skvätt. Kom blandgas med luft och kväve, lyft minan ur havets näve (stå upp!) - dom dricker blott mjööölk, men inte ikväääll!

37


Tretton kärringar Tretton kärringar i Lundströms kök! Lundströms kök! Lundströms kök! Alla voro fulla utom en som söp, en som söp sig full. Hej! Röda Havet Vi gingo ner till röda havet Vi lågo i där minst en kvart Vi blevo inte röda av ‟et men Röda havet det blev svart Ref: //: men utav akvavit människan till kropp och själ blir oskuldsfull och vit :// Vi gingo ned till Lommabukten Vi lågo i där minst en kvart Vi blevo inte av med lukten Men Lommabukten den blev svart Vi gingo ned till finska viken Vi lågo i där minst en kvart Men vi blev inte av med skiten Men finska viken den blev svart 38


Vi gingo ned till Nybroviken Vi leta plats där minst en kvart Men inte fann vi nån bland liken I Nybroviken var det svart Ål av mig Ål av mig Du tog en ål av mig Trodde ej Jag skulle sakna Dumma dig Ge fisken tillbaka! Stulen ål, kan väl inte smaka? Det vackraste jag vet Det vackraste jag vet, det är helan klädd i rimfrost. Ett litet paradis, Är en nubbe kall som is. Min gode vän Joel Min gode vän Joel han är en god kamrat. Han har äpplen fram och en kulvert bak. Min gode vän Joel han ser så lustig ut och man kan kalla honom Knut, 39


om man vill… Och det vill man. Min hustru cyklisten (mel: Väva, väva vadmal.) Min hustru cyklisten. Med rumpan och vristen. Med vristen trampar hon sin pedal, med rumpan avger hon signal. Min hustru cyklisten. Man cyklar för lite Man cyklar för lite . Man röker för mycket. Ja man är fasen så liberal när det gäller maten och spriten. Jag borde slutat för länge sedan, men denna sup är så liten. Vad tjänar att hyckla? Tids nog får man cykla. Mera brännvin i glasen (mel. Internationalen) Mera brännvin i glasen Mera glas på vårt bord Mera bord på kalasen Mer kalas på vår jord Mera jordar kring månen 40


Mera månar i mars Mera marscher i skåne Mera Skåne gud bevars, bevars, bevars Skeppets skål (Varje mening sjungs först av en person och repeteras sedan av övriga) Tänk om jag hade ett fartyg, tänk om jag hade en mäss. Då vore jag respektabel, då vore jag ju bäst. Med skeppet skulle jag segla, kryssa, jippa och slå. I mässen skulle jag festa så mycket som det går. Nu har jag inget fartyg, nu har jag ingen mäss. Jag känner mig miserabel, jag känner mig urless. Så därför skall jag dricka så mycket som jag tål. Och höjer därför glaset och dricker skeppets skål. Fjärden (mel. Raskens trall) När vi kom hem från fjärden så tog vi oss en knorr För kläderna var blöta och strupen den va torr //: Och då tänkte vi som så, det är bäst att späda på Ty strupen torkar fortare än kläderna ändå. :// Vikingen En viking älskar livets vann Hurra - hurra Så hastigt i hans svalg försvann 41


Hurra - hurra Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk, När kärringar bara dricker läsk. Ja då vill alla vikingar ha en bäsk. När besken småningom tatt‟ slut, tragik – panik. Då bärs varje viking ut som lik, sig lik. Men när han sen vaknar, han sjunger en bit och korkar upp skånes akvavit. Ja, skål för alla vikingar som kom hit. Spritbolaget (mel. Emil i Lönneberga) Till spritbolaget ränner jag, och bankar på dess port. Jag vill ha nå‟t som bränner bra, och får mig skitfull fort. Expediten sade goda‟, hur gammal kan min herre va‟. Har du nåt leg, ditt fula drägg, kom hit igen när du har fått skägg. Nej, detta var ju inte bra, jag skall bli full ikväll. Då plötsligt en ide jag fick, de har ju sprit på Shell. Många flaskor stod där på ra‟. Så nu kan jag bli full och gla‟. 42


Den röda drycken åkte ner, nu kan jag inte se nå‟t mer. Man ska ha bäsken (Mel: Man ska ha husvagn) Jag har prövat nästan allt som finns att välja på: Vodka, dyra groggar, whiskey, bitter, cointreau Jag har festat på dom allra konstigaste sätt och äntligen jag funnit hur man ska festa rätt. Man ska ha bäsken - då är ju festen redan klar! Man ska ha bäsken - det har jag sett att alla har! Man ska ha bäsken – för ett rikt och härligt liv Man ska ha bäsken - för då blir man fri. Förr så festade jag jämt på cola, sprite och fanta. Men det blir för mycket som man måste gå och panta Så en dag sa jag till mig själv, vänligt men bestämt: Nu skaffar du dig sprit från Reimersholm och därmed jämt! Man ska ha bäsken – Den smakar bättre än allt vin. Man ska ha bäsken – då blir man vacker, snygg och fin. Man ska ha bäsken - och den ska vara stor och kall. Man ska ha bäsken – för då blir man ball. Ta en sup i Falsterbo och ta en sup på Koster! Ta en sup i Flen och Hjo eller gå i Kloster. 43


Ta en sup i Örebro och ta en sup på Shell. Ta en sup och bjud sen alla andra är du snäll. Man ska ha bäsken – För då blir festen en succé! Man ska ha bäsken – så man kan bjuda den brevé. Man ska ha bäsken – går bra till sommar och till jul. Man ska ha bäsken - tänk vad man har kul. Ta en sup i Stockholm stad och ta en sup i skärgårn‟. Ta en sup med sol och bad och ta en sup i herrgårn‟. Ta en sup i Grums och Trosa, Tjörn och Härnösand. Snart så har man supit över hela Sveriges land... Man ska ha bäsken - då har man med sig festen jämt! Man ska ha bäsken - då händer inget obestämt! Man ska ha bäsken - så att man vet hur allt ska bli! Man ska ha bäsken - för då blir man fri! Man ska ha bäsken - varthän man än sin resa ställt! Man ska ha bäsken – den passar till och med i fält! Man ska ha bäsken - så att man vet hur allt ska bli! Man ska ha bäsken - för då är man trygg och full och fri! Min lilla lön (mel. Tomtegubbar) //: Min lilla lön den räcker inte till för den går åt till öl och brännvin. :// Till öl och brännvin går den åt 44


och vackra flickor emellanåt. Min lilla lön den räcker inte till för den går åt till öl och brännvin. Besketrålarn’ (från Åstol) En besketrålare han går på haven och trålar besken mest hela dagen Han trålar stora, han trålar små, han trålar nån med piraten på. Och i sin stora trål får han buteljer, som han sen dricker och kanske säljer. Och är du fuller så kan du få, men är du nykter så får du gå. När jag är fuller När jag är fuller då är jag glad när jag är glad är jag vacker. Jag vandrar kring i vår lilla stad bland alla hus och baracker. Och alla träd välter jag omkull, det gör jag bara när jag är full, och vacker! Törsten rasar Törsten rasar uti våra strupar, tungan hänger torr och styv och stel. 45


Snart så vankas stora, långa supar, var och en får sin beskärda del. Snapsen kommer, den vi vilja tömma, denna nektar likt Olympens saft, kommer oss att våra sorger glömma. Snapsen skänker hälsa, liv och kraft. Uti min mage (SVAAAAGT)Uti min mage där växa begär Kom hjärtans fröjd Det råder en hunger som ropar så här (STAAAARKT)Kom stormar och höga vågor Kom brännvin och mer farhågor Kom allt som kan drickas Kom hjärtans sprit Treo Morgon stund med smak av döda bävrar Frukostmorgonen är över oss Hur vi stretar hur vi alla vägrar Så går solen likt förbannat opp Snart är dagen här med hemska plågor Huvudvärk och ångest elände men Det finns faktiskt ett glas som kan dig rädda

Treo-comp vår frälsare och vän. 46


Så bistert kall Så bistert kall blåser nordanvinden Kring stugoknuten den sena kväll En liten flicka så blek om kinden Hon sitter lutad mot spisens häll Den bleka hyn och de tärda dragen De vittnar tydligt om sjukdom, nöd Ty hennes pappa har hela dagen För mässen glömt skaffat barnen bröd Hej, hej fadderi, fadderi och fadderalla Hej, hej fadderi, fadderi och fadderalla Ty hennes pappa har hela dagen För mässen glömt skaffa barnen bröd Så ljuvligt mild fläktar sunnanvinden Kring slottsportalen i morgonstund Den gamle greven med ros på kinden Spatserar spänstigt på gårdens grind Den friska hyn och de närda dragen De vittnar tydligt om överflöd Ty grevens dotter har hela natten Hos mässen tjänat sin faders bröd Hej, hej fadderi, fadderi och fadderalla Hej, hej fadderi, fadderi och fadderalla Ty grevens dotter har hela natten Hos mässen tjänat sin faders bröd 47


Oh Helga Besk Oh ljuva dryck. Oh ljuva dryck för världen. Du skänker glädje närhelst jag dig ber Från ett glas, framför mig på bordet, det strömmar dofter som lycka ger. Hoppets stråle går igenom kroppen, när jag fattar detta lilla glas. Droppa nu neder, till magen genom strupen, och ge mig ett rus, och tänd mig upp likt ett ljus! Oh helga besk, en frälsning åt mig ge! Hyfs Vad i all sin da´r har du brännvin kvar? Är du sparsam eller snål? Skål.

48


Vinvisor Imsig vimsig (imse vimse spindel) Imsig vimsig blir man utav lite vin Klättrar upp på stolen, verkar piggelin Ramlar under bordet, sussar en minut Vaknar av att vinet, i glaset tagit slut

Feta fransyskor Feta fransyskor som svettas om fötterna De trampar druvor som sedan skall jäsas till vin Transpirationen viktig é Ty den ger, fin bouquet Vårtor och svampar följa med Men vad gör väl det? För vi vill ha vin, vill ha vin Vill ha mera vin Även om följderna bli att vi må lida pin Tror ni att vi är fyllesvin JA! Fast större Bordeaux, Bordeaux (mel.. I sommarens soliga dagar) Jag minns än idag hur min fader kom hem ifrån staden så glader. Och rada‟ upp flaskor i rader, 49


och sade nöjt som så: Bordeaux, Bordeaux! Han drack ett glas, kom i extas, och sedan blev det stort kalas. Och vi små glin, ja vi drack vin som första klassens fyllesvin. Och vi dansade runt på bordet och sjöng så vi blev blå: Bordeaux, Bordeaux! Gulingen Guling guling Kom du lille fuling Punsch, Punsch, PUNSCH Fredmans sång nr 21 Så lunka vi så småningom Från Bacchi buller och tumult När döden ropar: Granne kom! Ditt timglas är nu fullt Du, du gamling fäll din krycka ner Och du, du yngling lyd min lag Den skönsta nymf som åt dig ler In under armen tag Tycker du att graven är för djup Nå väl an så ta dig då en sup 50


Tag dig sen dito en dito två Dito tre så dör du nöjdare Du vid din remmare och press Rödbrusig och med hatt på sned Snart skrider fram din likprocess I några svarta led Och du som pratar där så stort Med band och stjärnor på din rock Ren snickarn kistan färdig gjort Och hyvlar på dess lock Tycker du att…. Men du som med en trumpen min Bland riglar galler järn och lås Dig vilar på ditt penningskrin Inom ditt stängda bås Och du som svartsjuk slår i kras Buteljer speglar och pokal Bjud nu god natt drick ur ditt glas Och hälsa din rival Tycker du…. Och du som med en härlig min Plär dina vänner häda jämt Och dem förtalar vid ditt vin Och liksom på skämt 51


Och du som ej försvarar dem Fastän ur deras flaskor du Du kan väl slicka dina fem Vad svarar du väl nu? Tycker du att…. Säg är du nöjd min granne säg Så prisa värden nu till slut! Om vi ha en och samma väg Så följom åt… DRICK UT! Men först med vinet rött och vitt För vår värdinna bugom oss Och halkom sen i graven fritt Vid afton stjärnans bloss Tycker du att … Fredmans epistel nr 82 Vila vid denna källa, vår lilla frukost vi framställa: rött vin med pimpinella och en nyss skjuten beckasin. Klang vad buteljer, Ulla, i våra korgar överstfulla tömda i gräset rulla, och känn vad ångan dunstar fin! Ditt middagsvin 52


sku vi ur krusen hälla med glättig min. Vila vid denna källa, hör våra valthorns klang, cousine! ----Valthornens klang, cousine!

53


Shantys South Australia In South Australia I was born. Heave away, haul away In South Australia round Cape Horn Ref: We're bound for South Australia. Haul away you rolling kings. Heave away, haul away. Haul away, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. As I walked out one morning fair. Heave away, haul away. 'Twas there I met Miss Nancy Blair. Ref. I shook her up and I shook her down. Heave away, haul away. I shook her round and round the town. Ref. I run her all night and I run her all day. Heave away, haul away. And I run her until we sailed away. Ref. 54


There ain't but one thing grieves me mind Heave away, haul away To leave Miss Nancy Blair behind Ref. And as we wallop around Cape Horn Heave away, haul away You'll wish to God you'd never been born Ref. In South Australia my native land Heave away, haul away Full of rocks and thieves and fleas and sand Ref. I wish I was on Australia's strand Heave away, haul away With a bottle of whiskey in my hand Ref. Haul away, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. Sailing aboard the Falcon Service to the king I swear. Set the course, set the sails. Despite all dangers I still dare. When weâ€&#x;re sailing aboard the Falcon. 55


Ref: Swedish Navy comes with pride. Set the course, set the sails. Other sailors run and hide. When we‟re sailing aboard the Falcon. We‟re sailing on the seven seas. Set the course, set the sails. Hurricane and milder breeze. When we‟re sailing aboard the Falcon. Ref. Hoist the anchor would you mind. Set the course, set the sails. Mooring lines are not our kind. When we‟re sailing aboard the Falcon. Ref. In the ports the women long. Set the course, set the sails. Waitning for the sailors song. When we‟re sailing aboard the Falcon. Ref. Land ahead the watch will scream. Set the course, set the sails. 56


Swedish land remain my dream. When we‟re sailing aboard the Falcon. Ref. Drunken Sailor What shall we do with the drunken sailor What shall we do with the drunken sailor What shall we do with the drunken sailor Early in the morning Ref: Ho, Hey Up she rises Ho, Hey Up she rises Ho, Hey Up she rises Early in the morning Throw him in the longboat „till he‟s sober (x 3) Early in the morning Ref: Shave his belly with a rusty razor (x 3) Early in the morning Ref: Put him in the bed with the Captains daughter (x 3) Early in the morning 57


Ref Have you ever seen the Captains daughter (x 3) Early in the morning Ref Have you ever seen the Captains muscles (x 3) Early in the morning Ref: Thatâ€&#x;s what we do with the drunken sailor (x 3) Early in the morning Ref: Leave her, Johnny O the times are hard and the wages low, Leave her, Johnny, leave her! I think it's time for us to go! An' it's time for us to leave her! Leave her, Johnny, leave her! Oh, leave her, Johnny, leave her! For the voyage is done an' the winds don't blow, An' it's time for us to leave her! 58


O I thought I heard the old man say, Tomorrow ye will get your pay! It's Liverpool Pat with his tarpaulin hat, It's Yankee John the packet rat. It's rotten beef an' weev'ly bread, It's pump or drown the old man said. The wind was foul an' the sea ran high, She shipped it green an' none went by. We'd be better off in a nice clean gaol, With all night in an' plenty o' ale! The mate was a bucko an' the old man a turk, The bosun was a beggar with the middle name o' work! It's growl yer may an' go yer must, It matters not whether yer last or furst! The cook's a drunk, he likes to booze, 'tween him an' the mate there's little to choose! I hate to sail on this rotten tub, No grog allowed and rotten grub! The ship won't steer, or stay, or wear, 59


An' so us shellbacks learnt to swear. No Liverpool bread, nor rotten crackerhash, No dandyfunk, nor cold an' sloppy hash. The old man shouts, the pumps stand by, Oh, we can never suck her dry. Now I thought I hear the old man say, Just one more pull an' then belay. We swear by rote for want o' more, But now we're through so we'll go on shore. Alabama John Cherokee This is the story of John Cherokee Alabama John Cherokee Indian man from Miramashee Alabama John Cherokee Ref: Way hey ya-ooh! Oh Alabama John Cherokee Way hey ya-ooh! Oh Alabama John Cherokee

60


They put him aboard of a whaling ship Alabama John Cherokee Again and again he gave them the slip Alabama John Cherokee Ref. Catch him again and tie him up tight Alabama John Cherokee Put him in the dark without any light Alabama John Cherokee Ref. They gave him nothing for to eat or drink Alabama John Cherokee His poor old bones they began to clink Alabama John Cherokee Ref. At the break of day he goes below Alabama John Cherokee That is when the cocks they do all grow Alabama John Cherokee Ref.

61


Leaving of Liverpool Farewell to you, my own true love I am sailing far, far away. Iâ€&#x;m bound for California and I know that Iâ€&#x;ll return some day Ref: So fare thee well, my own true love When I return united we will be It's not the leaving of Liverpool that's grieves me But my darling when I think of thee I'm bound off for California By the way of stormy Cape Horn And I'm bound to write you a letter, love When I am homeward bound Ref I have signed on a yankee sailing ship Davy Crockett is her name And Burgess is the Captain of her And they say she's a floating Hell Ref I have shipped with Burgess once before And I think I know him well If a man's a sailor, he can get along If not, then he's sure in Hell 62


Ref Oh the sun is on the harbor, love And I wish I could remain For I know it will be a long, long time Till I see you again Ref

63


Uppdateringar fรถr sรฅngbok.

Se U.f.s Nr:

Berรถr

64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


Sångerna i denna bok är hämtade från ett antal olika källor: Sångbok för svenska flottan, tryckt 1928 - Avsedd att användas vid sångundervisning i sjömansskolor. Sjung kamrater!, tryckt 1941 - utgiven av försvarsstabens bildningsdetalj avsedd att kostnadsfritt tillhandahållas personalen vid krigsmakten. Kungliga Sjökrigsskolans sångbok, tryckt 1943 - Utgiven strax efter Kungl. Sjökrigsskolans flytt till Näsby slott på grund av det utökade mässliv som flytten medförde. Navalakademisk sångbok, första upplagan tryckt 2000, andra upplagan 2008. - utgiven och sammanställd av de navalakademiska föreningarna i Sverige; Sjölund, SjöHOLM, UppSjö, SjöBorg och InSjö. SångR LAOS, tryckt 2003 - sångreglemente utgivet av Lunds Akademiska Officerssällskap som samtidigt upphävde SångR LAOS fastställt 1998. 77


Index Alabama John

En sjöman älskar

Cherokee ........... 60

havets våg ......... 16

Alla tallarna ........... 34

Ett slitet minsvin ... 29

Aspirantvisa

Feta fransyskor ...... 49

sommaren 1942 12

Finland .................. 33

Besketrålarn‟ ......... 45

Finlands nationalsång

Bordeaux, Bordeaux

............................ 7

.......................... 49

Fjärden .................. 41

Brännö brygga ....... 17

Frankrikes

Buskskyttarnas

nationalsång ........ 8

blanka gevär...... 34

Fredmans epistel nr

Danmarks

82 ...................... 52

nationalsång ........ 6

Fredmans sång nr 21

Den 17 september .. 24

.......................... 50

Det vackraste jag vet

Förberedelsen ........ 24

.......................... 39

Gulingen ................ 50

Drunken Sailor ...... 57

Hej på er bröder alla .......................... 29 78


Helan ..................... 19

Kungssången ........... 3

Hyfs ....................... 48

Leave her, Johnny . 58

I skärgårn ............... 30

Leaving of Liverpool

Imsig vimsig .......... 49

.......................... 62

Jag har bott i en ubåt

Livet är härligt ....... 33

.......................... 25

Man cyklar för lite . 40

JAS:en ................... 21

Man ska ha bäsken 43

Jolly Bob ............... 14

Mera brännvin i

Kadetten ................ 24

glasen ................ 40

Kadettens

Min gode vän Joel . 39

midsommarvisa . 23

Min hustru cyklisten

Kadettvisa fr 2007 . 23

.......................... 40

Kadettvisa fr. 1899. . 9

Min lilla lön ........... 44

Kadettvisa ur

Minvisan ................ 28

midsommarpjäs

Måsen .................... 20

1902 .................. 11

Nationalsången ........ 4

Korvettvisan .......... 27

Norges nationalsång 5

Kungens motorbåtar

När helan man tagit 19

.......................... 30

När jag är fuller ..... 45 79


Oh Helga Besk ...... 48

Till supen tager man

Pjotor Gustjin ........ 32

sill ..................... 36

Robotbåtsvisan ...... 26

Treo ....................... 46

Ryssens hot............ 33

Tretton kärringar ... 38

Röda Havet ............ 38

Törsten rasar .......... 45

Sailing aboard the

Ubåtsjakten ............ 25

Falcon ............... 55

Uppå skottet .......... 31

Skeppets skål ......... 41

Uti min mage ......... 46

Skitåkar-

Utvandraren ........... 22

Anderssonskans

We are the kings navy

kärring .............. 28

.......................... 31

Skonertvisan .......... 26

Vem kan skära i

South Australia ...... 54

vännen sin ......... 34

Spritbolaget ........... 42

Vem sade ordet? .... 20

Storbritanniens

Vikingen ................ 41

nationalsång ........ 8

Ål av mig ............... 39

Så bistert kall ......... 47

Ångbåten ............... 25

Så länge övning pågår

Älgen ..................... 21

.......................... 31

Än en gång däran... 36 80


81

Kungliga Sjöstridsskolans sångbok‏  

Kungliga Sjöstridsskolans sångbok‏