Page 1

Cechy podręczników

Podręczniki tradycyjne

Można dobierać krój ,kolor i wielkości czcionki.

Brak

Podręczniki elektroniczne W ystępuje

Można sz ybko przenosić się między notatkami. Tekst może być odcz yt ywan y przez automatycznego lektora. Podręcznik zawiera interaktywne fragmenty Może być drukowany fragmentami. Może być kupowany fragmentami , stronami ,rozdziałami. Udostępniane są aktualizacje treści

Brak

W ystępuje

Brak

W ystępuje

Brak

W ystępuje

Brak

W ystępuje

Brak

W ystępuje

Brak

W ystępuje

Cechy podręczników  
Cechy podręczników  
Advertisement