Page 1

uppsala ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

HÅLLBAR STAD

En tidning om miljö, klimat, friluftsliv och hälsa

& A L V TÄ

! N N I V MKORT GY

sid 23

PELLE SVANSLÖS ÄR TILLBAKA Både cykellopp och lekpark

sid 8

FRAMTIDENS

TILLVÄXT Grön och hållbar sid 2

Akademiska VARDAGSNÄRA

Halverad energiförbrukning sid 6

NATUR

Viktigt för vår hälsa sid 10


Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

- Inledare

Johanna Stenius

Upp till bevis, gröna Uppsala!

D

et är ju så platt. Inget vatten utom några unkna sjöar på bilavstånd. Bara en massa planteringar och ingen vild natur. Inga överraskningar. Inga hem-

ligheter. Mina fördomar var många och ogrundade innan jag blev Uppsalabo för snart tio år sedan. Uppvuxen i en skärgårdskommun med havsbad på cykelavstånd var jag orolig för hur det skulle gå att trivas i en så platt stad där det första som mötte mig vid infarten var fabriksskorstenar. ”Rena Sovjet”, sa en känd tv-profil till mig i en intervju, också han inflyttad. Vi skulle båda bli motbevisade.

UPPSALA ÄR EN GRÖN STAD där naturen bjuder på det mesta, och alltid på ett lagom avstånd (förutom de där badsjöarna, de är fortfarande lite långt borta för min smak). Grönområdena är många och stora, varierande. Hammarskog. Fjällnora. Hågadalen. Wik. Jag har lärt mig att älska den vida utsikten över gröna fält, de böljande låga kullarna och de blomstrande stigar som gömmer sig överallt så här i försommartid. Jag tar cykeln överallt, gärna tillsammans med barnen. Vi gör utflykter till de många och kreativa lekparkerna, till skogen, till förskolan och jag tänker att det är så befriande skönt. Efter flera år i huvudstaden är det underbart att inte vara beroende av bil, tunnelbana eller buss för att ta mig runt i stadens centrala delar. Och att grönskan finns ett stenkast bort. Jag bor i en lägenhet i ett stort bostadsområde i centrala Uppsala. Tio minuters cykeltur bort finns tystnad, skog och fågelkvitter. INITIATIVEN FÖR ATT BEVARA och förbättra Uppsalas miljö och klimat är många och de behövs, oavsett hur vacker naturen är. Lokalt finns en stark drivkraft att ta ner de globala miljöutmaningarna på en lokal nivå och lösa dem. Lösningar som gör det enklare för oss alla att leva mer miljö och klimatmedvetet. Förra året utsågs Uppsala kommun till Sveriges klimatstad. En sådan utmärkelse är fantastisk, välförtjänt men ställer också stora krav: nu måste nya steg tas, stora steg för att platsen där vi bor ska kunna leva vidare och för att våra barn ska må bra. Alla har rätt att leva i en giftfri miljö där utsläppen är förbehållen jordbruken framför allt. En plats där byggandet är hållbart, upphandlingarna klimatvänliga och biltrafiken fossilfri. Det är inte något vi ska hoppas på utan kräva. För framtidens skull. n journalist och författare JOHANNA STENIUS

Jag tror på tillväxt Grön och hållbar med livskvalitet och hälsa i fokus – Uppsalas starka tillväxt och utveckling är naturligtvis väldigt inspirerande och glädjande för alla oss som bor och verkar här. Och det har sannerligen uppmärksammats. Hela Sverige tycks på bara några få år ha upptäckt Uppsala på allvar. Och då menar jag inte allt det där man alltid känt till, Det säger Stefan Hanna (C), kommunalråd med ansvar för bland annat trafik, miljö och klimat.

D

et man upptäckt är att Uppsala är något mer än en fin kulturoch lärdomsstad med en anrik historia. Nu börjar allt fler förstå att Uppsala också är en i högsta grad modern och starkt växande dynamisk kunskapsstad, med ett expansivt näringsliv som hävdar sig allt bättre internationellt. – Det gör att fler och fler vill slå ner sina bopålar just här. Och jag är absolut inte förvånad, betonar Stefan Hanna, som själv bott i flera storstäder i världen och därför kan konstatera: att bo och verka här i Uppsala blir bara mer och mer spännande. – Samtidigt måste vi vara medvetna om att tillväxt alltid har ett pris. Därför är det så oerhört viktigt att vi nu och framöver ser till att Uppsala får växa klokt och förståndigt. Det handlar ytterst om att vi idag tar vårt ansvar för våra barn och kommande generationers livskvalitet. Det handlar med andra ord om att klokt och förståndigt hushålla långsiktigt

med våra ändliga resurser och tillgångar. – När vi planerar och bygger – bostäder som är så viktiga, kontor och verksamhetslokaler, utvecklar stadsdelar och centrummiljöer, idrottsarenor, infrastruktur och kommunikationslösningar, gator och torg – allt detta som en växande stad behöver, ja då måste vi vara ytterst måna om att värna våra fantastiska gröna och blå miljöer.

STEFAN HANNA POÄNGTERAR hur viktigt det är att ta stor hänsyn till dessa i många fall unika miljöer genom att inte bara bevara utan även utveckla dem. I synnerhet som vi idag vet hur oerhört värdefulla alla våra naturområden, våra parker och gröna miljöer faktiskt är, hur viktiga de är för vårt välbefinnande och vår hälsa. – Jag tror att alla är medvetna om hur bra vi mår av att vara aktiva och vistas i naturen. Det är en kunskap och medvetenhet som inte minst alla vi som på ett

En tidning från Uppsala kommun Frågor om innehållet besvaras av: STEFAN HANNA ordförande i Miljövårdsrådet och kommunalråd i Uppsala kommun stefan.hanna@uppsala.se 018- 727 12 34

2

HÅLLBAR STAD UPPSALA

ANNONS

FOTO: JEANETTE HÄGGLUND

ANNONS

Projektledare: Thomas Lahti 0705-746624 thomas.lahti@unitemedia.se Magnus Andersson magnus.andersson@unitemedia.se

Grafisk form: Gustav Magnusson Omslagsbild: Pelle Svanslös cykellopp (foto: Jeanette Hägglund) Tryck: MittMedia print

Jag vill betona vikten av tillväxt. Jag tror på tillväxt. Utan den riskerar vi vår gemensamma välfärd. Men som sagt, vi ska växa klokt och förståndigt.

eller annat sätt deltar i beslutsprocessen kring samhällsbyggandet måste ta till oss. Nu när vi som sagt vet att naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör nära samman.

?

VISSTE DU ATT

Uppsala kommun har varit medlem i Klimatkommunerna sedan 2003. En förening med 30 medlemmar som arbetar målmedvetet och i framkantför att minska sin klimatpåverkan och ställa om till ett mer hållbart samhälle.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

Det handlar, förtydligar Stefan Hanna, om att förvalta värdefulla tillgångar och det handlar om livskvalitet och folkhälsa för både nuvarande och kommande generationer. – Förvaltarskapet handlar också om att försvara och vårda vår åkermark. Och jag är övertygad om att det också handlar om god och hållbar ekonomi, säger kommunalrådet som också ansvarar för frågor kring landsbygdsutveckling. Han är dessutom ordförande i Folkhälsorådet.

HAN POÄNGTERAR VIKTEN av att än mer än hittills lyfta fram och tillgängliggöra allt det fina vi har i fråga om gröna och blå miljöer. Alla våra fantastiska parker med den 150-årsfirande Stadsparken i spetsen. Stadsskogen, Hågadalen, Gamla Uppsalastråket med flera rekreationsområden. Omgivningarna runt Ekoln och Fyrisån. Även runt de två sjöarna Trehörningen och Ramsen vid Fjällnora. Ja, uppräkningen kan göras betydligt längre. – Parallellt och samtidigt är det viktigt att göra centrala staden ännu mer attraktiv och trivsam. Jag tror på den täta hållbara staden där vi försvarar och utvecklar dess gröna lungor. Bygger vi dessutom något högre utanför själva innerstan så slipper vi ta värdefull åkermark i anspråk när staden växer, säger Stefan Hanna. Han poängterar, det som han menar självklara, att allt stadsbyggande måste ha människan i centrum. Många Uppsalabor vill ha ett bilfriare centrum och det ställer han sig bakom. – JAG ÄR ÖVERTYGAD OM att det går utan att innerstaden utarmas. Och utan att människor stängs ute. Uppsala är redan idag en cykelstad och kan bli det i ännu högre utsträckning. Därför fortsätter våra stora satsningar på cykelinfrastrukturen. Cyklar du själv, brukar folk fråga. Ja, men begränsat då jag mest promenerar! Nu bor naturligtvis inte alla så till att det är möjligt att ta sig till stan utan bil. För alla dem vill vi därför förbättra pendlarparkeringar och ta fram fler smartare parkeringslösningar i garage i anslutning till city. STEFAN HANNAS FÖRHOPPNING är att vi om några år ska ha fler centralt bilfria torg. Att till exempel fina S:t Eriks torg nedanför Domkyrkan ska kunna erbjuda torghandel istället för parkeringsplatser. På liknande sätt vill han frigöra Stora Torget. Hellre caféer och mänskliga möten än bullriga och platskrävande bussar i vårt finrum. – Här finns en klar politisk vilja att hitta en lösning. På tal om våra stadsbussar så blir de bara bättre och bättre. Och då menar jag ur miljö- och klimatsynpunkt. Målet är att vi om några år ska ha en helt fossilfri busstrafik. Samtidigt satsar vi vidare på att göra det möjligt för fler Uppsalabor att välja att köra elbil. – Jag vill betona vikten av tillväxt. Jag tror på tillväxt. Utan den riskerar vi vår gemensamma välfärd. Men som sagt, vi ska växa klokt och förståndigt. n PER-ÅKE HULTBERG

ANNONS

& Hallå där Mariette!

DET GRÖNA

Carl von Linné får stor uppmärksamhet här i Uppsala. En som ofta figurerar kring aktiviteter som rör honom och hans forskning är Mariette Manktelow, botaniker och Linnéforskare.

BOSTADSBOLAGET!

Ursäkta en kanske kaxig fråga, vem bryr sig egentligen? – Faktiskt hela världen. Det vill säga människor som har någon koppling till honom och hans arbete. Främst biologer och folk som arbetar eller är engagerade i trädgård och naturvård. Det är alltså väldigt många över hela världen som bryr sig. Och vi vanliga Svenssons, varför ska vi bry oss! – Carl von Linné är ju grundaren till ämnet biologi, till allt som har med arter och namngivande att göra. Det kanske är bra att känna till? Som Uppsalabo kan man väl kanske också känna en viss stolthet över att det var här han levde och verkade. Han är ju faktiskt tillsammans med heliga Birgitta Sveriges mest världsberömda person. Dessutom en av världens mest betydelsefulla under förra millenniet. Hur förs hans arv vidare idag? – Bland annat genom det jättearbete som pågår att hitta, namnge och beskriva världens alla arter. Det är långt ifrån klart. Man tror att det finns 8 miljoner, bara 1,5 är namngivna. Och det är direkt kopplat till arbetet att rädda utrotningshotade arter, till biologisk mångfald, till miljöförstöring och människans påverkan på miljö och klimat. Det handlar alltså ytterst om vår överlevnad och det är naturligtvis jätteviktigt för oss alla. Och här har Sverige dessutom en framskjutande plats i världen. Dags att bry sig! n www.linneuppsala.se

Det finns bara ett jordklot och det ska räcka till oss alla. Uppsalahem tar ett stort ansvar för att minska sitt miljöavtryck och jobbar för att nå sitt mål: att vara Uppsalas grönaste bostadsbolag.

Uppsala klättrar på lista över bästa cykelkommunerna Uppsala tar ett jättekliv uppåt på listan över Sveriges bästa cykelkommuner. Det visar en ny rapport från Cykelfrämjandet Cyklisternas Riksförening. Rapporten visar att Uppsala för 2014 har klättrat från plats 14 till plats 7 av totalt

34 granskade kommuner. Endast några få poäng skiljer Uppsala från Lund och de andra kommunerna som får bäst placering. I två av kategorierna, investeringar i ny infrastruktur samt drift och underhåll, får Uppsala full pott.

www.uppsalahem.se HÅLLBAR STAD UPPSALA Annons_miljöbilaga_halvsida_2013.indd 1

3

2014-06-05 14:52


Hela Hela denna denna bilaga bilaga är är en en annons annons från från Uppsala Uppsala kommun kommun

ANNONS ANNONS

FOTON: JEANETTE HÄGGLUND

ANNONS ANNONS

Bondens egen marknad på Stationsområdet i Uppsala har etablerat sig och blivit en succé. Här finns all tänkbar närproducerad mat från hela Uppland med omnejd.

Bondens egen matmarknad

– tillbaka i augusti med höstens skörd Bondens egen marknad i Uppsala. Vårens försmak under april och maj är nu förbi. Från slutet av augusti är det åter full fart, varje fredagseftermiddag framför resecentrum, ända till slutet av oktober.

V

i började här i Uppsala för fyra år sedan och det är ingen tvekan om att det blivit en succé. Vi var verkligen efterfrågade, säger matambassadör Claudia Dillmann, som är en av initiativtagarna till Bondens Mat i Uppland. Det är, förklarar hon, en ekonomisk förening som representerar ett hundratal gårdar här i Uppland där konsumenter kan handla närproducerat, prisvärt och miljömedvetet direkt utan några mellanhänder. Och gårdar som ansluter sig blir bara fler och fler. – Du hittar oss på vår hemsida – bondensmatiuppland.se. Vi har också en matkarta i pappersformat. Den visar alla gårdar, gårdscaféer och gårdsbutiker här i Uppland och finns att hämta på turistbyrån.

BREDDEN I UTBUDET av lokalproducerad mat är sannerligen inte dålig. Här

4

HÅLLBAR STAD UPPSALA

finns praktiskt taget allt: ostar, chark, kött, nyrökt fisk, honung, sylt, grönsaker, svamp, bär, bröd, mjöl, bakverk – ja allt som går att äta. Och en hel del som går att dricka, för den delen. Inför nystarten i augusti kan vi se fram mot ett fulladdat utbud, berättar Claudia Dillmann. Ett stort antal landsbygdsföretagare kommer då att ha med sig allt vad hösten har att erbjuda av nyskördade produkter från gårdar runt om i Uppland. – Vi vill synliggöra lokalproducerad mat. Helt enkelt visa upp mathantverket så att folk hittar oss. Vi vet att det finns en jättelik potentiell kundkrets, men då måste de också hitta oss och våra varor, säger Claudia Dillmann.

ÅTERKOMMANDE MARKNADER som den vid resecentrum är ett effektivt sätt, den egna hemsidan likaså. För att inte tala om ”Bondens egen matfestival”, som i år anord-

självklara att handla bland alla närproducerade varor blir det ett digert festivalprogram: matrelaterad underhållning, spännande föredrag och olika prova-på-aktiviteter, typ göra korv, slunga honung och surdegsskola. Med mera är bäst att tillägga. – Det var över 14 000 besökare som ringlade ut och in i vårt mathantverkstält och runt våra marknadsvagnar. Det var fantastiskt roligt, säger Claudia Dillmann, som ser fram emot årets upplaga då hon hoppas på en ännu fler Uppsalabor ska upptäcka vad Upplands bönder har att erbjuda.

– Det var över 14 000 besökare som ringlade ut och in i vårt mathantverkstält och runt våra marknadsvagnar, säger Claudia Dillman initiativtagare till Bondens Mat.

nas för tredje gången. Nu precis som förra året framför Orangeriet i Botaniska trädgården, sista helgen i augusti. Utöver det

CLAUDIA BERÄTTAR ENGAGERAT om förra årets succéevent men också om fördelen med att kunna handla direkt av och lantbruksföretagaren. Varför inte ta en dag och besöka några gårdar i sommar? – Det handlar ytterst om kvalitet men också om känsla, om upplevelser, om äkta smaker, om det färska med minimalt av tillsatser. Tänk att kunna köpa nyslaktat kött från trakten eller färska grönsaker skördade på morgonen. Ja det här är så äkta det kan vara. n CARLS BEEBORN


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

HÅLLBAR STAD UPPSALA

5


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Ett halvt nytt Akademiska på sju år ILLUSTRATIONER: WHITE ARKITEKTER

Med halverad energiförbrukning

Ambitionen är som sagt att projektet Framtidens Akademiska i sin helhet ska resultera i en dryg halvering av fastigheternas energiförbrukning.

En dryg halvering av Akademiska sjukhuset energiförbrukning, jämfört med idag. Det blir resultatet av ett av de största ny- och ombyggnadsprojekten som genomförts i sjukhusets historia.

B

ygget som är i full gång ska vara klart 2021. Då kommer mer än hälften av sjukhusets golvyta inte vara äldre än sju år. Totalt kommer 58 000 kvadratmeter nya lokaler att byggas, samtidigt som 100 000 kvadratmeter ska byggas om och uppgraderas. Ambitionen är att projektet Framtidens akademiska i sin helhet ska resultera i en dryg halvering av fastigheternas energiförbrukning.. Det gäller den energi som krävs för bland annat uppvärmning, varmvatten, komfortkyla och ventilation. – Det här ska ske utan att vi gör avkall på inomhusmiljön. Det är möjligt genom att vi för nya byggnader har målet att uppnå Miljöbyggnad Guld och Miljöbyggnad Silver för det som renoveras, säger Thord Hägg,

6

HÅLLBAR STAD UPPSALA

förvaltningsdirektör på Landstingsservice. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som alltså kan användas både på nya och befintliga byggnader. Systemet baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt byggpraxis. En Miljöbyggnad uppfyller framför allt krav på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

– DET ÄR ETT FÖRHÅLLANDEVIS enkelt system men ändå verkningsfullt för att skapa de miljömässigt hållbara byggnader som vi eftersträvar, säger Thord Hägg, som betonar att man med certifieringssystemet Miljöbyggnad får ett kvitto på viktiga kvaliteter som berör miljö- och klimatfrågor.

För att ytterligare försäkra sig bästa miljölösningar ifråga om val av byggmaterial är målet att allt material kopplat till sjukhusbygget ska uppnå A- eller B-klass, enligt Sunda hus. Det är, förklarar Johan Ahlinder, miljöchef på Landstingsservice, ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. – Det är en helhetslösning som hjälper oss att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen inte bara nu under själva byggnadstiden utan under byggnadernas hela livscykel.

ÄVEN I RIVNINGSFASEN är miljötänkandet centralt. De byggnader som rivs i sin helhet källsorteras i minsta detalj. Det gäller även det som rivs i samband med renoveringar. Även återanvändning av material kommer att ske. Det gäller delar av teglet i en av de rivna byggnaderna som kommer att återanvändas i den nya nya vård- och behandlingsbyggnaden. Även hantering av sjukhusets avfall kommer att bli bättre. Det genom att en ny mil-

jöstation byggs som det möjligt att källsortera på ett bättre sätt än hittills.

 Utöver de energi och miljöbesparingar som görs genom Framtidens Akademiska har landstinget investerat 130 miljoner kronor under fyra år för att minska energiförbrukningen generellt med 20 procent. Ett arbete som görs över hela länet, där landstinget har fastigheter, inklusive på Akademiska sjukhuset. Det är allt från att byta eller förfina styrningen av fläktar i ventilationen, till närvarostyrd belysning och smart hisstyrning.

n

+

FRAMTIDENS AKADEMISKA

Projektet Framtidens Akademiska består av flera delprojekt med en sammanlagd bygginvestering på 5,2 miljarder kronor. Är ett av de större byggprojekten, inte bara i sjukhusets historia utan generellt i Uppsala län. Påbörjades 2013 och ska vara färdigt 2021. Du som vill veta mer: www.akademiska.se/framtidensakademiska.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Framtidens Akademiska är ett utvecklingsprojekt som syftar till att framtidens sjukvård på Akademiska sjukhuset skall bedrivas i moderna och ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva lokaler. I samarbete med Landstingsservice i Uppsala län svarar Projektbyrån för övergipande ledning och samordning av projektet. Vi svarar även för projekt- och projekteringsledning samt genomförandet i samverkan med andra aktörer. Projektbyråns affärsidé är att erbjuda branschens mest kvalificerade medarbetare och metoder inom projekt- och byggledning. Genom ett professionellt agerande i kombination med ett stort personligt engagemang är vi ett av de ledande projektledningsföretagen i Uppsalaoch Stockholmsregionen.

Projektbyrån i Uppsala • S: t Persgatan 17, 753 20 Uppsala • Tel vxl: 08-545 495 00 www.projektbyran.se • E-post: kontakt@projektbyran.se

Vi löser det! Vi löser det! Vi löser det! Vi löser det!

Ramirent erbjuder smarta ochdu kostnadseffektiva Hos oss kan hyra behöver byggprojektet. Hos oss kanallt du du hyra allt du till behöver till byggprojektet. hyrlösningar för tillfällig värme, belysning, och Du kan el, även kombinera det du bodar hyrdet med våra tjänster. Du kan även kombinera du hyr med våra tjänster. Kunnig personal och rutinerade teknikspecialister Kunnig personal och rutinerade teknikspecialister mycket annat. Vi hyr ut det mesta som behövs till byggföretag hjälper hjälper dig med behovanalys och projektering, leverans, leverans, installation, dig med behovanalys och projektering, installation, industrier, samtlogistik, ett och annat sport-arrangemang. ent erbjuder smartaoch och kostnadseffektiva utbildning, underhållunderhåll och demontering. logistik, utbildning, och demontering. är vi stolt huvudpartner tillär Isracing-VM. Vi ses vid banan! ningar för tillfällig el,I årvärme, belysning, bodar och På Ramirent både proffs och privatpersoner välkomna! På Ramirent är både proffs och privatpersoner välkomna!

t annat. Vi hyr ut det mesta som behövs till byggföretag UPPSALAUPPSALA NORD: UPPSALA UPPSALA SYD: NORD: SYD: ustrier, samt ett och annat sport-arrangemang. Söderforsgatan 1, Librobäck. Verkstadsgatan 10 Söderforsgatan 1, Librobäck. Verkstadsgatan 10 Tel: 018-18Tel: 43 018-18 30 Tel: 018-10Tel: 04 018-10 15 43 30 04 15 vi stolt huvudpartner till Isracing-VM. Vi ses vid banan!

Projektbyrån söker alltid engagerade och självständiga medarbetare som vill arbeta i några av regionens mest intressanta projekt.

Vi på White tror att rätt arkitektur och stadsbyggnad hjälper oss att nå en hållbar framtid. Tillsammans med våra kunder påverkar och präglar vi framtidens Uppsala. På vårt kontor i Uppsala är vi ca 55 medarbetare som under de senaste åren ritat allt från Östra Ågatan och vårt nya Rese­ centrum till nyligen färdigställda Frodeparken och kv Svalan samt är med och utvecklar Framtida Akademiska sjukhuset (FAS). Vill du veta mer om vårt synsätt? Kontakta oss! White är ett medarbetarägt arkitektkontor med över 700 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge och England. Vi jobbar multidisciplinärt med egna metoder som säkerställer engagemang och innovation. I strävan efter hållbarhet integrerar vi ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarstagande i det vi gör.

WH ITE .SE

HÅLLBAR STAD UPPSALA

7


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

2 500 besökte Pelle Svanslös cykeldag. Av dessa var 1 000 barn i åldrarna fem till tio år.

Pelle Svanslös Cykeldag – med unikt lopp som lärde barn trafiksäkerhet och cykelvett För en månad sedan arrangerades Pelle Svanslös Cykeldag i Botaniska trädgården. Det var första gången och det blev en omedelbar succé med omkring 2500 besökare, varav 1000 barn i åldrarna fem till tio år. – Ja det var superlyckat! En hel dag med massor av spännande upptåg och kul happenings för Uppsalas barn, säger projektledare Morgan Blom.

B

esök från polis och brandkår, trehjulingsbana, rithörna, ansiktsmålning och Pelles cykelstig i all ära. Men huvudattraktionen var ändå Pelle Svanslös-loppet. Ett 1-kilometerlångt cykellopp med start och målgång i Botaniska trädgården.

– VI HADE CIRKA 300 BARN i loppet. Alla vann, fick diplom och t-shirt.

Cykelloppet var huvudattraktionen med den övergripande idén bakom cykeldagen handlade om något helt annat. Nämligen trafiksäkerhet. – Det finns många cykelarrangemang i Sverige för barn och ungdomar, men vi är först med att ha trafiksäkerhet som bärande tema. Alla våra programpunkter och aktiviteter genomsyrades av det. Just det samlade greppet gör vår dag helt unik, förklarar Morgan Blom.

Med lustfyllda pedagogiska inslag var målet att få ut budskap som att visa hänsyn i trafiken, betydelsen av hjälm, olika säkerhetsfrågor, om lyse och reflexer och att cykling är bra för miljön och hälsan.

– DET HÄNGER IHOP MED Pelle Svanslös anda, att ha bra värderingar, vara snäll och sjysst. Barn är mycket mer påverkbara och öppna än vuxna att ta till sig nya och bra rutiner. Morgan Blom berättar att evenemanget fått idel lovord av föräldrar som var på plats. Och redan nu börjar han och hans medarbetare att skissa för nästa års arrangemang. – Vi kommer att vidareutveckla med fler aktiviteter som också hänger med upp i åldrarna. Loppet kommer att ha fler distanser och vi siktar mot att ha uppåt 1 000 cyklister. n

+

UNT BIKE WEEKEND:

10-11 maj arrangerades en stor cykelhelg I Uppsala med bland annat cykelloppet Scandinavian Race, tidigare Skandisloppet, som kördes för 106:e gången, vilket gör det till världens äldsta sammanhängande cykellopp. Dessutom arrangerades motionsloppet Scandinavian Race. Sist men inte minst arrangerades Pelle Svanslös Cykeldag med Pelle Svanslös-loppet för barn fem till tio år. Totalt lockade helgen omkring 10 000 besökare och deltagare.

SAMUEL HULTBERG

Pelle Svanslös lekplats invigd Sveriges mest kända och snällaste katt har äntligen fått en alldeles egen lekplats i Uppsala. Mitt bland stora lärkträd i Carolinaparken invigdes nyligen Pelle Svanslös lekplats.

FOTO: EZRA HULTBERG

I sommar fyller Pelle Svanslös 75 år - Gösta Knutssons skönlitterära och älskade barnboksserie. Vad kunde då vara bättre än att Uppsalas senaste lekpark fick just Pelle Svanslös-tema? – Det här är ett fantastiskt roligt projekt. Jag är så otroligt glad att vi fått genomföra detta. Lekplatsen ligger på den perfekta platsen. Carolinaparken, Övreslotts och Åsgränd är ju Pelle-land och hans hemmakvarter, säger Lotta Wikegård, projektledare på kontoret för Drygt två år har det tagit att anlägga, bygga och montera den cirka 25 gånger 20 meter stora lekplatsen.

8

HÅLLBAR STAD UPPSALA

samhällsutveckling på Uppsala kommun, bosatt i Gävle men jobbar sedan några år tillbaka i Uppsala.

– NÄR JAG BÖRJADE VAR DEN fden första frågan, ”var är Pelle Svanslösparken?” Pelle Svanslös är en av de saker man verkligen förknippar med Uppsala. Så det är klart att det måste finnas en Pellelekplats. Arbetet att anlägga, bygga och montera den cirka 25 gånger 20 meter stora lekplatsen har tagit cirka ett och ett halvt år. Det har

handlat om detaljerat finsnickeri då de flesta välkända miljöerna och husen från Pelleböckerna arbetats fram. Här kan man krypa in i Pelle Svanslös hus eller åka rutschkana ner Lotta Wikegård, projektledare på kontoret från Domkyrkotor- för samhällsutveckling net där Gammel- på Uppsala Maja bor. Här kommun finns också Fritz och Fridas lada, Domkyrkan, Måns skjul och Bussen från Rickomberga. – Det är en magisk känsla. Miljöerna är otroliga, det är som att för en stund befinna


Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

FOTO:N JEANETTE HÄGGLUND

ANNONS

sig i Pelles-land. Perfekt för spring, lek och klättring. Vid varje aktivitet finns också en beskrivande text från böckerna, säger Lotta Wikegård. Barn är givetvis huvudmålgruppen men tanken är att lekplatsen även ska locka vuxna. Och på sikt bli en självklar del av Uppsalas turistutbud. – Den äldre generationen i Uppsala har växt upp och levt med böckerna och de kommer känna igen sig i lekplatsen. På så sätt blir det en samlingsplats för alla generationer. För far- och morföräldrar och deras barnbarn. – Att det dessutom är en unik plats, som inte likar någon annan, innebär att det kan bli en riktig turistdragare som än mer sätter Uppsala på kartan. n

+

SAMUEL HULTBERG FOTNOT: Invigningen ägde rum 14 juni med ett gäng roliga aktiviteter. Uppsalas ungdomscirkus uppträdde, det bjöds på ansiktsmålning, sagoläsning och fiskdamm.

PELLE SVANSLÖS LEKPLATS:

n Är en nyligen invigd lekplats i

Carolinaparken. Gratis och öppen för alla.

n Innehåller välkända miljöer och

hus från Pelle Svanslös-böckerna. Såsom Pelles och Majas hus, Måns skjul och Domkyrkan.

n Är en del i utvecklingsplanen på

att rusta upp Carolinaparken.

HÅLLBAR STAD UPPSALA

9


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Staden måste få växa – men hur? – Vardagsnära natur viktigt för vår hälsa

FOTON: JEANETTE HÄGGLUND

”Staden i mötet mellan åsen och ån, mellan skogslandskapet och slätten, där stora delar - de östra och norra - ligger på slätten.” Ja så beskriver Mia Agvald Jägborn Uppsala där hon i sitt arbete som naturvårdsplanerare är satt att bevaka stadens natur- och friluftsvärden i planprocesserna.

Det bör finnas ett grönområde för lek inom 100 meter från där barnen barnen bor. Det tycker jag borde vara en rättighet, säger naturvårdsplaneraren Mia Agvald Jägborn.

M

ia Agvald Jägborn menar att i takt med att staden förtätas så kommer delar av grönytor att tas i anspråk. – Staden måste växa, det ställer vi upp på. Frågan är hur? Mitt jobb är att i planprocesserna se till att vi inte bygger bort viktiga natur- och friluftsvärden. Att vi istället tar vara på våra fina gröna miljöer och utvecklar dem. Vi är ju beroende av det gröna. Ytterst handlar det om att behålla villkoren

för planetens gränser och mänskligt liv. Det finns, säger Mia Agvald Jägborn, starka samband mellan hälsa och tillgång på natur. God bebyggelsestruktur måste därför kompletteras med en väl genomtänkt grönstruktur. Kommunens parkplan talar om bostadsnära grönska. Inom 300 meter ska vi ha grönområden för lek, picknick och promenader.

– DET ÄR VIKTIGT MED vardagsnatur – nära. Om det är längre bort än 10 minuter använder vi inte området till vardags. Det är inte minst viktigt för förskolebarn. Finns det ett grönområde inom 100 meter är barnen där varje dag. Det tycker jag borde vara en rättighet för alla barn, även där de bor, poängterar Mia Agvald Jägborn. Och det ska vara skog där man kan springa och leka, inte bara anlagd park. Därför bör vi spara så mycket natur som möjligt och förtäta någon annanstans, först och främst i kollektivtrafiknära lägen, menar hon. Att bygga tätare är bra av många skäl och går alldeles utmärkt i vissa delar av Uppsala, men bygger vi för tätt blir det ingen bra livskvalitet. Mia Agvald Jägborn påpekar det faktum att när vi väl tagit grönområden i anspråk för ny bebyggelse så är det oåterkalleligt för lång tid framåt. Som hon säger, det är väldigt lång leveranstid för en 300 årig tallskog. Och det

finns ju här mitt i Uppsala. – Ja, vi har mycket grönt, fantastiska natur- och friluftsområden, främst i de södra och västra delarna. På slätten i de östra delarna av Uppsala är det sämre ställt med natur. Där borde i princip allt vara kvar. Framförallt Gränbyparken, mellan sportfältet och Gränby centrum är ett viktigt friluftsområde för hela östra staden. Det är ändå viktigt att påpeka, att än så länge har inga av stadens mest värdefulla naturområdena tagits i anspråk för ny bebyggelse, menar Mia Agvald Jägborn. Men mycket är oskyddat och nu ökar trycket.

DE OMRÅDEN SOM ÄR skyddade ligger framförallt utanför stan, Hågadalen-Nåsten och Norra Lunsen. Dessutom Stadsskogen, mellan stadsdelarna Eriksberg och Kåbo. Kommunen vill även skydda området ÅrikeFyris, där även Ultuna- och Sunnerstaåsarna ingår. I övrigt, vilka naturområden är det då som framförallt bör skyddas? Här lyfter Mia Agvald Jägborn fram Kronparken. Den ligger inom Dag Hammarskjöldsstråket, det största området för ny större stadsbebyggelse i närtid. – Kronparken är ett kulturarv och en unik biologisk resurs. Den är viktig för Uppsalas karaktär och identitet. Många tallar är jämn-

– Kronparken är ett kulturarv och en unik biologisk resurs. Den är viktig för Uppsalas karaktär och identitet, säger naturvårdsplaneraren Mia Agvald Järborn

10

HÅLLBAR STAD UPPSALA

gamla med anatomiska teatern i Gustavianum och med Linnéträdgården. Därför räknar jag med att det mesta av den den blir kvar. Jag räknar också med ett större grönstråk av park och natur närmast Fyrisån när man bygger många nya bostäder i Ulleråker. En sak är säker, Gamla Uppsalastråket på andra sidan stan, lär ingen ge sig på, tack vare fornlämningarna! n PER-ÅKE HULTBERG

+

UPPLANDS GRÖVSTA TALL

”Vandra in pelarsal av höga, grova tallar.” Så beskrivs Kronparken

på Upplandsstiftelsens hemsida och fortsätter: ”Gå in en bit i skogen, luta huvudet bakåt och titta upp mot de mäktiga tallarnas kronor. Här på den sandiga jorden intill Uppsalaåsen växer tallar som är över 350 år gamla. Kronparken är inhägnad och här betar djur för att hålla terrängen öppen. Men det finns många grindar där du kan komma in och ut. Flera lättvandrade stigar leder dig in i tallskogen där 20 små informationsskyltar berättar om växterna, djuren och parkens historia. En av skyltarna står vid länets grövsta tall! Karta över stigar och sevärdheter finns vid parkens entré, vid Ångströmlaboratoriet, och längs Soldathemsvägen väster om Dag Hammarskjölds väg.” I Kronparken bor också upplands landskapsinsekt, den vackert karmosinröda cinnoberbaggen.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

VI ARBETAR FÖR ETT HÅLLBART OCH MILJÖVÄNLIGT

uppsala

G N A H N A M M A S E R R Ö T S T I ET

st vid förekom al. s g in n e ror end ing av fö orstation i Ros n m ö d e t er, riskb en transforma gar för ett mer l k å r e ll U snin och yn til n för la, visio iska Sjukhuset, och utvecklar lö t som tar häns .se. a s p p U e co em ker ojek g till endeltå tering för Akad dragsgivare sö för att utföra pr ter på www.sw p L S , n s n p nsha thage krävs ra up ulttjän olan i Lu igital informatio mans med vå tsgreppet som r om våra kons k s a d n Tiu t, d lhe lsam me område weco til ig? Läs att ta he stations mpel på hur S r våra kunder n vi göra för d e xe ka Alla är e amhälle. Vi hjälp ekonomi. Vad h s hållbar t niskor, miljö oc n ä både m

A L A S P UP

HÅLLBAR STAD UPPSALA

11


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

L E S IV R T D E M R Ä H T E FÖR OSS ÄR D EN VÄLISOLERAD FÖRETEE När vi pratar om hållbarhet, tänker vi inte bara på vardagsslitningar och tillvarons inneboende nyckfullhet. Vi pratar om hållbarhet på alla plan. För kommande generationer. Därför använder vi bara äkta, naturliga och miljögodkända material och metoder. Vi energiklassar bostäderna och jobbar kontinuerligt på att minimera deras miljöpåverkan. Med rejält isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och

12

HÅLLBAR STAD UPPSALA


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

ELSE. värmeåtervinning, samt en mängd andra finesser minskar vi värmekostnaderna och därmed även koldioxidutsläppen. Det senaste exemplet är vår väderprognosstyrning, med detaljerade väderprognoser som reglerar din inomhustemperatur och håller koll på energiförbrukningen. Bra för dig och din ekonomi. Och för alla oss andra som ska bo och trivas på den här planeten.

HÅLLBAR STAD UPPSALA

13


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Uppsalahems Frodeparken

FOTO: EZRA HULTBERG

Nordens största solcellsfasad lovprisad

Hyreshuset Frodeparken har 670 kvadratmeter solceller som täcker stora delar av fasaden. Detta gör det till Nordens största i sitt slag.

Alldeles intill resecentrum och centralpassagen finns det nybyggda hyreshuset Frodeparken - Uppsalas första Svanenmärkta hus med solcellsfasad.

lär arkitektur för ett hållbarare samhälle. Ett faktum som bostadsminister Stefan Attefall (KD) också konstaterade i sitt invigningstal. Att hela konceptet, med Svanenmärkning och livscykelperspektiv på bostadshus, är framsynt och helt rätt tänkt av Uppsalahem. – Det krävs pionjärer som Uppsalahem att driva den här utvecklingen, som Attefall uttryckte det.

början av april var det officiell invigning av Uppsalahems uppmärksammade hyreshus Frodeparken. En spännande byggnad som onekligen sticker ut i mängden. Här har senaste teknik kombinerats med en futuristisk och spektaku-

RESULTATET ÄR 670 kvadratmeter solceller som täcker stora delar av sjuvåningshusets bågformade svarta fasad. Solcellspanelen ger effekt på 70 000 kilowattimmar per år och är den största i sitt slag i Norden. Vid sidan av solcellerna innehåller Fro-

I

deparken flera andra hållbarhetsåtgärder. Exempelvis framsynta materialval vad det gäller duschrum med duschväggar och vit badrumsinredning.

FRODEPARKEN HAR för övrigt uppmärksammats av fler än bostadsministern. Bland annat eftersom byggnaden som sagt är Uppsalas första med Svanenmärkning. Men inte nog med det. Uppsalahem har också vunnit Skanskas ”Gröna framtidspriset” i kategorin ”bästa offentliga kund”. Priset motiverades bland annat med att bolaget ”visat mod att investera i ny teknik och på så sätt blickat in i framtiden.n SAMUEL HULTBERG

+

FRODEPARKEN – UPPSALAHEMS STORSATSNING

n Är ett hyreshus med 70 lägenheter i

sju våningar intill resecentrum. Hyreslägenheter om 1-5 rum i varierande storlekar.

n Dessutom finns takvåning, butiks- och

kontorslokaler i bottenplanet samt en förskola.

n 670 kvadratmeter solceller täcker

stora delar av fasaden, vilket är nordens största i sitt slag.

n Är Uppsalas första Svanenmärkta

byggnad.

n Parken vid hyreshuset har rustats upp

till ett grönt stråk.

Östra Sala backe

en förebild ifråga om miljö och klimatanpassning Med det senaste inom teknik och miljö ska Östra Sala backe bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. I planprocessen tog Uppsala kommun ett nytt dialoggrepp med byggarna. Ett grepp som gav överraskande resultat och som visar att stora miljöåtaganden kan åstadkommas utan tvingande regler. Nu är det snart byggstart för den första etappen av Östra Sala backe, ett pilotprojekt för framsynt och hållbar stadsutveckling. Det är alltså den nya stadsbebyggelsen som knyter samman Salabacke med Årsta på den tidigare kraftledningsgatan genom Salabacke. – Vid markanvisningen ställdes inte några krav på byggarna, inga villkor. Istället ställdes frågan, ”vad kan ni göra i fråga om hållbarhet och kvalitet”? Och intresset att bygga blev oväntat stort, berättar Ulla-Britt Wickström, planeringschef på Kontoret för Samhällsutveckling. Hela 38 byggföretag från hela Sverige, vilket är ovanligt många, anmälde sitt intresse

14

HÅLLBAR STAD UPPSALA

– Eftersom det var fråga om kommunägd mark fanns möjligheten att ställa krav. Men vi valde att vända på det, det vill säga, att inte ställa krav, däremot tydligt tala om vilka ambitioner vi hade i fråga om miljö, arkitektur och variation, och ställde sedan frågan, ”vad kan ni göra?”, säger Ulla-Britt Wickström. Av 38 intresserade företag valdes de åtta bästa förslagen ut, utan att först kolla vilka som stod bakom.

att tävla med sina styrkor. Ett resultat som var överraskande positivt.

FÖRHOPPNINGEN MED det nya dialoggreppet var att Östra Sala backe, skulle få en tydlig miljöprofil med mycket låg energiförbrukning och samtidigt en rad andra klimatsmarta lösningar. Bland annat ställdes höga krav vad gäller hållbart byggande, byggteknik, byggmaterial, avfall, vatten och avlopp och dagvatten. Även på hållbart resande med transporter som gång, cykel och kollektivtrafik. Till exempel bedöms energianvändningen landa på hälften av de energikrav som ställs i Boverkets byggregler.

Den tidigare kraftledningsgatangenom Salabacke ska bebyggas med på sikt 2-2 500 lägenheter, menar Ulla-Britt Wickström, planeringschef på Kontoret för samhällsutveckling.

Samtidigt fanns en förväntan att fler aktörer skulle innebära en större och mer spännande gestaltningsmässig variation.

– DET VISADE SIG VARA helt nya aktörer för oss, vilket i sig är spännande. Vi ville få in fler aktörer till Uppsala och lyckades uppenbarligen med det, säger Ulla-Britt Wickström, som nu ser möjligheten att fortsätta på den inslagna vägen i planeringen av Ulleråkersområdet, som också ägs av kommunen. – Östra Salabacke signalerar vår höga ambitionsnivå. Målet är att det ska bli en förebild för framtida stadsutvecklingsprojekt. n


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Alltid perfekt Ägget är en välventilerad bostad med allt-i-ettlösning. Smart förpackat och perfekt anpassat. Syre förs in i ägget genom diffusion via små, små kanaler. Koldioxid och vattenånga ventileras ut på samma sätt.

WISE Apartment Solution är en lösning för både ROT och nybyggnation. De snabbinstallerade komponenterna, från luftdon till kanalinklädnader, gör det möjligt för en ensam installatör att hantera installationen. Renoveringsprojektet blir på så sätt betydligt mer lättplanerat och effektivt. Dessutom minimeras omaket för de boende då renovering kan ske utan utflyttning, vilket i sin tur innebär avsevärda besparingar för fastighetsägaren.

WISE Apartment Solution är ännu smartare. Systemet reglerar ventilationen i inte bara en enda lägenhet, utan i alla enskilda lägenheter i hela fastigheten. Dessutom återvinns värmeenergin på vägen. Behovsstyrt och energisnålt.

Det tycker vi är väldigt smart. Vad tycker ni?

WISE Apartment Solution Scanna av QR-koden för att ladda ner vår app från App Store eller läs mer på: www.swegon.com/wiseapartment

Vi löser det! Hos oss kan du hyra allt du behöver till byggprojektet. Du kan även kombinera det du hyr med våra tjänster. Kunnig personal och rutinerade teknikspecialister hjälper dig med behovanalys och projektering, leverans, installation, logistik, utbildning, underhåll och demontering. På Ramirent är både proffs och privatpersoner välkomna! UPPSALA NORD: Söderforsgatan 1, Librobäck. Tel: 018-18 43 30

UPPSALA SYD: Verkstadsgatan 10 Tel: 018-10 04 15

HÅLLBAR STAD UPPSALA

15


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Vad händer i Stadsträdgården – kronan bland stadens alla parker

Stadsträdgården - Uppsalabornas vardagsrum och juvelen i kronan bland stadens parker - fyller 150 år i år. Vad händer där en vanlig försommareftermiddag mitt i veckan, någon timme efter att regnet upphört och solen börjar bryta igenom?

Sidon firar sin födelsedag Det är minsann inte första gången Tsega Andebrhan är i Stadsträdgården med sin för dagen födelsedagsfirande son Sidon Habtom 3 år. Verkligen inte. Nu boende i Storvreta blir det visserligen inte lika ofta som när de bodde i stan. – Då var vi här nästan varje dag. Jag trivs här i Stadsträdgården, det är mycket folk och jättetrevligt.

Träffades på Internet, nu i verkliga livet Det är så vidunderligt vackert Och så finns det ju glass – Vi ville ut i det gröna och det är ju vidunderligt vackert här när det börjar blomma, säger Lena Forsgren, som idag är på besök i Uppsala hos sina vuxna barn, Carl som bor i Rickomberga och

Nere vid Fyrisån Dom sitter på bänken och tittar ut över Fyrisån. Det är fint här, säger Nelly Jarkrans från Söderby, som nu för första gången har

16

HÅLLBAR STAD UPPSALA

och har förberett i förväg med jordgubbar, säger Malin Lindgren, som bor i Nyby men som nu tagit en kort promenad efter jobbet på Akademiska sjukhuset. Det var blött i gräset efter regnet nu på eftermiddagen så vi satte oss här istället, säger kompisen Hanna Grandin, som tagit sig hit från Fålhagen. – Vi är här ganska ofta, det är trevligt, mycket folk. Som en allmän uteservering dit man går för att träffas, kanske sola, ha en picknick eller bara ta det lugnt och titta på folk. n

träffat de båda kompisarna Jonathan Härmä och Robin Tolinsson från Skokloster. Tidigare bara på nätet.

Frida på premiärjoggingtur – Det är jättehärligt här i Stadsparken, konstaterar Frida Johansson som nu premiärjog-

gar efter att ha fött sitt andra barn. Frida som bor i Industristaden på andra sidan Fyrisån brukar annars komma hit ganska ofta. Då är lekparkerna ett givet besöksmål.

En plats i solen Oj, vad skönt de ser ut att ha där de sitter på bryggan vända mot den värmande solen. – Ja, verkligen, vi hänger här efter jobbet

FOTON: JEANETTE HÄGGLUND

Dom sitter där på en filt och småpratar som om det inte är första gången. Men det är precis vad det är. Det är faktiskt första gången Marie Nilsson på genomresa från Torsby till Stockholm träffar uppsalabon Mårten Lind. – Vi har haft kontakt på Internet några veckor och har nu umgåtts i ungefär tre timmar, berättar Mårten med ett leende på läpparna. Själv brukar han besöka Stadsträdgården ganska ofta med sin dotter, men då nästan alltid i lekparken eller för att mata fåglar. Marie har varit i Uppsala tidigare men aldrig här men tycker att det är fint och mysigt.

Emmy i Ekeby. Med sig har hon sina båda barnbarn Stella 3 år och John 1,5. Och hunden Olle inte att förglömma. Jag har bott i Uppsala så jag känner den här parken väldigt väl. Den är en perfekt plats att leka på för barnen. Och så finns det ju glass, säger farmor Lena och skrattar.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Vi levererar för en grönare framtidsstad! Din leverantör av virke och tungt byggmaterial

Uppsala • Gnistagatan 12 • 018-13 95 80 www.nackatra.se

BOLÄNDERNA · TORNET · GRÄNBY CENTRUM

– ett miljöföretag i Almgruppen

Behovsanpassade källsorteringslösningar för bostäder och företag. Tel vxl 018-18 65 50 Fax 018-18 65 59 e-post info@returpapperscentralen.se www.returpappercentralen.se

Vill du förbättra din kondition, bli starkare och gå ned …eller kanske upp i vikt? Träna hos oss, vi tar dig i mål! Allt fler har upptäckt oss och våra fräscha anläggningar. Med anledning av detta står snart utbyggnationen av Kraftkällan Boländerna snart klart. Välkommen till oss du också!

Sweax AB verkar för att göra livet enklare för bostadsrättsföreningar, affärscentrum och privata fastighetsägare. Med ett brett tjänsteutbud, ett modernt och effektivt arbetssätt skapar vi tillsammans med våra kunder de rätta förutsättningarna för en god livsmiljö i både privata- och offentliga miljöer.

Intresserad? Ring oss gärna så bokar vi ett möte där vi tillsammans tittar på vad vi kan göra för att hjälpa Dig.

vx. 018-65 12 80, e-post. info@sweax.se

Må-bra-stället

www.kraftkallan.com Huvudanläggning: Björkgatan 79 B · 753 23 Uppsala · Tel 018-12 44 50

Hos oss hittar du Les Mills · Activio cykel · TRX · Box Funky Kidz · Bliss · Zumba · Funktionell träning m m HÅLLBAR STAD UPPSALA

17


Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

Miljö- och klimatprogrammet

sätter positiv press på kommunen Förutom att Uppsala kommun ska erbjuda mat av bra kvalitet utan tillsatser så finns en stor möjlighet att utveckla kommunens lokala näringsliv och utmana producenterna här i närheten att lägga om till ekologisk produktion.

U

HON MENAR ATT MÅLEN runt giftfri miljö måste sättas tydligt från kommunens sida, eftersom det som konsument kan vara svårt att själv minska på miljögifterna i samhället, även om självklart alla kan dra sitt strå till stacken. – På kommunal nivå ska vi inte enbart göra myrsteg, vi ska ta helhetsgrepp där vi kan.

” 18

HON HAR GOTT HOPP INFÖR framtiden, även om vissa mål ser ut att innebära större utmaningar än andra. Det är ett stort-

Till 2030 ska solenergin vara uppe i cirka 100mw.

n Fossilbränslefri och klimatneu- tral fordon- och maskinpark

– Vi krattar manegen nu för det samhälle som våra barn ska ta över i framtiden, säger miljöstrategen Jenny Oltner på Uppsala kommun.

steg framåt att kommunen nu har samlat alla mål under en gemensam etikett. – Det är oerhört angeläget att vi jobbar proaktivt för att bevara och utveckla ett samhälle som våra barn ska ta över i framtiden. Det är för deras välfärd och hälsas skull förändringen måste ske nu, och snabbt. Det finns också många positiva exempel på samverkan inom kommunen, inom ramen för färdplanen Klimatpositivt Uppsala, som också presenterades tidigare i år. Färdplanen är specifikt fokuserad på utsläppsmålen och sker inom ramen för Uppsala klimatprotokoll, vars medlemmar är delaktiga i utvecklandet av färdplanen. Medlemmarna kommer från såväl kommunala verksamheter som näringsliv. n JOHANNA STENIUS

Utbildning, säsongsanpassning, mer vegetariskt, tillagning från grunden, mindre svinn är viktiga faktorer för att öka andelen ekologiskt.

HÅLLBAR STAD UPPSALA

Hela Uppsalas värmeförsörjning ska ske med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion.

n Installation av 30 mw effekt solenergi till 2020.

Ett mål som sticker ut bland de andra är att det år 2023 ska erbjudas enbart ekologiska livsmedel i kommunalt finansierade serveringar – 100 procent.

– VI HAR GJORT RESEARCH och sett att det är möjligt att nå upp till målet. I vissa kommuner är man redan uppe i 50 procent, medan vi är på runt 20 procent här i Uppsala. Det tar tid att ställa om till ekologiskt och närodlat. Utbildning, säsongsanpassning, mer vegetariskt, tillagning från grunden, mindre svinn är viktiga faktorer för att öka andelen ekologiskt. – Förutom att vi ska erbjuda mat av bra kvalitet utan tillsatser ser vi det också som en stor möjlighet att utveckla vårt lokala näringsliv och utmana producenterna här i närheten att lägga om till ekologisk produktion. Det är en vinst för oss Uppsalabor på många sätt, inte minst för att det kommer att finns mindre bekämpningsmedel på våra åkrar.

+

ETAPPMÅLEN INOM UPPSALAS MILJÖ- & KLIMATPROGRAM

n Förnybar och klimatneutral uppvärmning.

Förra året utsågs Uppsala av Världsnaturfonden till årets klimatkommun i Sverige. Det satte ribban - nu höjer kommunen ambitionerna på miljöområdet ännu mer inför framtiden. ppsala kommun ska bli världsledande inom klimat och miljö – ett kort och koncist mål med många, många parametrar som ingår. Tidigare hade Uppsala separata miljöoch klimatprogram men i år finns allt samlad under en gemensam etikett, som presenterades tidigare i år. – De nya miljö- och klimatmålen är mycket mer ambitiösa, tuffa och utmanande. Vi har också ett helt nytt helhetsgrepp kring de här frågorna, speciellt kring giftfri miljö där det verkligen behövs konkreta mål och det har inte funnits med bland de samlade målen tidigare, säger Jenny Oltner som är miljöstrateg på Uppsala kommun och en av de ansvariga för miljö och klimatprogrammet.

ANNONS

FOTON: JOHANNA STENIUS

ANNONS

Såväl upphandlademaskinparker och transporter, som kommunens egna, ska vara fossilbränslefria eller klimat- neutrala år 2023.

n 25 procent mer energieffektiv verksamhet

Gäller den indirekta användningen av energi, som heller inte får ha ökat 2020 jämfört med 2009.

n Hållbar upphandling för en giftfri miljö

2020 ska all upphandling följa Miljö- styrningsrådets avancerade krav eller motsvarande.

n 100 procent ekologiska livsmedel

Alla livsmedel i de matserveringar som är finansierade av Uppsala kommun ska vara ekologiska 2020..

Uppsala ska bli en av de främsta kommunerna inom hållbart byggande.

n Öka hållbart byggande och förvaltande

n Hållbara affärer, verksamheter och gröna jobb

År 2023 ska Uppsala vara en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Dags att rusta våra hyreshus! Många lägenheter i Uppsala behöver rustas upp och renoveras. Det är slitet och inte särskilt miljövänligt med bland annat ineffektiv uppvärmning. Men var ska pengarna komma ifrån? I Uppsala delades 2013 drygt 300 miljoner ut i bidrag för renoveringar, om- och tillbyggnader i form av ROT-avdrag. Tyvärr kom inte en enda krona av dessa 300 miljoner kronor hyresgäster till godo. De får nämligen betala renoveringarna helt ur egen ficka, via hyran. Alla har rätt till ett tryggt boende När en hyreslägenhet har renoverats höjs hyran. Många hyresgäster är oroliga för att inte ha råd att bo kvar efter renoveringen. Så ska det såklart inte behöva vara, alla har rätt till ett tryggt boende. Alla ska kunna längta efter en nyrenoverad lägenhet, nya tapeter, nytt kakel och ny köksutrustning. Och självklart är det viktigt att passa på att göra uppvärmning och annat effekti-

vare så vi sparar på miljön. Det ansvaret ligger inte på var och en av oss, det ligger på oss alla tillsammans. ROT-avdrag till hyresrätter Så varför gör vi inte något åt det här? Det är dags för politiken att agera. Vi vill att även renoveringar av hyresrätter ska ges ROT-avdrag. Vi vill också att det ges en miljöpremie när hyreshus upprustas, så att den klimatsmarta anpassningen av våra

hus går snabbare. På så sätt blir Uppsala miljösmartare snabbare. Upp till bevis! Nu är det upp till bevis för de politiker som vill ha miljöeffektivt boende och hyresgäster som har råd att bo kvar. Snart är det val. Säkert utbrister många hyresgäster i ett Tjohoo! när det också blir möjligt för dem att få stöd för de nödvändiga renoveringar som måste göras.

TJOHOO! ALLA PARTI E R SÄG E R ATT DE VI LL LÖSA B OSTADSB R ISTE N. SE TI LL ATT DE GÅR FRÅN OR D TI LL HAN DLI NG PÅ FLE R H E M.N U

HÅLLBAR STAD UPPSALA

19


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Hybridbussar – nu även i Uppsala

– Del i målsättningen fossilbränslefri kollektivtrafik år 2020 Sedan mars rullar tre hybridbussar längs stadens gator. Det är Gamla Uppsala Buss investering som innebär minskad bränsleförbrukning och mindre föroreningar. – På sikt innebär det här stora miljövinster, säger Claes-Göran Alm, vd Gamla Uppsala Buss.

K

ollektivtrafiken i Uppsala ligger långt framme vad det gäller miljövänlig busstrafik. Nationellt placerar sig Uppsala bland de främsta. Inte minst stadstrafiken. Idag får 71 stadsbussar sin biogas från Uppsala vatten. Det innebär att 51 procent av den totala busstyrkan i stadstrafiken i dagsläget är fossilfri. – Vårt arbete med ständiga förbättringar har gjort att vi kommit långt och ligger i framkant. Men det återstår en bit på vägen för att nå målet om att vara fossilfri 2020. Satsningen på hybridbussarna är ett led i det arbetet, säger Claes-Göran Alm.

HYBRIDBUSSARNA ÄR DYRARE än vanliga konventionella dieselbussar. Men det beräknar man kunna tjäna in på minskad bränsleförbrukning. Det som utmärker hybridbussar är att de är utrustad med kondensatorer, vilket innebär att de kan lagra elektrisk laddning. – Miljö måste få kosta pengar, åtminstone för att komma i gång. I det långa loppet kom-

mer vi att spara pengar och framförallt påverka miljön. Sådana här bussar innebär en cirka 30 procentig besparing på bränsleförbrukningen. Men hybridbussarna är inte bara miljövänliga. De är även tystare och skönare att köra, vilket också gynnar innerstadsmiljön. 22:ans buss mellan Stenhagen och Nåntuna är en hybrid och busschaufförerna älskar att köra den, berättar Claes-Göran Alm.

VID SIDAN AV DE NYA hybridbussarna jobbar Gamla Uppsala Buss målmedvetet kring mindre detaljåtgärder, men som också betyder en hel del. – Bussförarna är utbildade så de ska köra så ekonomiskt som möjligt. Det kallas planerad körning vilket minskar belastning på miljön och innebär direkta besparingar i kronor och ören. Bussarna har även de bästa däcken, vilket också sänker bränsleförbrukningen några procent. TROTS ATT DET ÅTERSTÅR en hel del arbete för att nå målet om fossilfri kol-

Hybridbussarna är inte bara miljövänliga. De är även tystare och skönare att köra, vilket också gynnar innerstadsmiljön.

lektivtrafik 2020 är Claes-Göran Alm ändå hoppfull. – Hybridbussarna visar vår goda vilja att nå målet. Jag hoppas att elhybridbussar även ska komma med biogas. Det vore en riktigt häftig möjlighet. I den närmaste framtiden hoppas jag också att vi kan komma igång med elladdstolpar. n SAMUEL HULTBERG

+

OM HYBRIDBUSS:

n Drivs med tre motorer, en

förbränningsmotor och två elmotorer.

n Den elektriska motorn går på elenergi

som laddas upp i kondensatorn under körning med förbränningsmotorn samt vid överföring av bromsenergi. n Har högre inköpspris än konventionel la bussar, men lägre driftskostnader. n Den största fördelen är att den släpper ut mindre föroreningar än en konventionell buss, på grund av lägre bränsleförbrukning.

Solenergi – en het energikälla Solenergi har de senaste åren blivit allt populärare i Sverige. Åtminstone teknologin för att producera värme och elektricitet. Uppsala är inget undantag. Solenergi, vår överlägset största energiresurs har inte lyckats övertyga oss skeptiska nordbor. Hittills är bäst att säga. Allt fler - både småhusägare som kommunala och privata fastighetsförvaltare - börjar nu inse möjligheterna att även här på våra breddgrader kunna producera både värme och elektricitet med solen som energikälla. Fördelarna är många, framförallt att den är förnybar, har dessutom minimal miljöpåverkan då den är helt fri från koldioxidutsläpp.

I UPPLAND HAR bland annat Upplands Energi insett styrkan med solenergi och ser nu hur intresset för deras produkter bara växer. – Ja absolut, vi började för två år sedan. Intresset eskalerar och marknaden blir allt större, säger Anders Finsholm, ansvarig för SolEl på Upplands Energi. Han betonar att man som

20

HÅLLBAR STAD UPPSALA

– Dessutom, när solcellsanläggningen är installerad i ditt hem får du el som är helt fri från koldioxidutsläpp. På så sätt gör du en insats och bidrar till ett hållbart samhälle. Långt in i framtiden ser vi ett samhälle där all energi direkt eller indirekt kommer att baseras på solen.

ANDERS FINSHOLM berättar att Upplands Energi har monterat två anläggningar vid Vaksala-Eke, utmed väg 288. Här finns en så kallad fasadanläggning med solpaneler samt en solföljare. Båda är beställda av Uppsala Industrihus, där de vill se hur olika anläggningar fungerar. n

+

SÅ FUNGERAR SOLEL:

Solcellerna monteras vanligen på Solföljaren är på 10,8 kW, förväntas producera ca: 15 000 kWh/år och fasadanläggningen är på 11 kW, beräknas producera 8 000 kWh/år.

lokalt elbolag vill vi gå i bräschen för förnybar energiproduktion. Upplands Energi installerat ett 30-tal solkraftverk runt om i Uppland. Det vill säga solceller, sammansatta i solpaneler, som oftast monteras på tak eller andra stora ytor.

– Med solceller minskar du behovet av köpt el, sparar energi, sänker dina värmekostnader och blir mindre påverkad av elprisets svängningar. Och inom några år kan du sedan räkna hem din investering i kronor och ören, säger Anders Finsholm.

fastighetens tak men det finns även andra möjligheter, till exempel på fasad, mark eller andra konstruktioner. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström. Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-20 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Skuttunge Mark & Bygg • www.skuttunge.se

UTNYT TJA

ROT

Vi bedriver totalentreprenader inom: ➜ Avloppsanläggningar ➜ Husgrunder ➜ Tomtplanering ➜ Stensättningar ➜ Stenspräckning

AVDR AGET

➜ Utbyggnad & Reparation ➜ Rivningar av befintliga villor och industri-fastigheter ➜ Utgrävningar och återfyllningar av pooler.

MARK & BYGG AB Jonas Johansson 0708 - 211 701 Lars Lundqvist 0768-346 476 Tony Sundström 076-192 98 88 info@skuttunge.se

Vi vill bara ha nöjda kunder!

www.skuttunge.se HÅLLBAR STAD UPPSALA

21


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Rekreation och motion i Uppsalas naturreservat

Skogskänsla mitt i stan Åsa Hedins egen favorit bland Uppsalas naturreservat är Hågadalen-Nåsten. Inte så underligt kanske, uppvuxen som hon är i Norby, bara några stenkast från ett av Uppsalas populäraste natur- och friluftsområden.

J

a, jag har varit där många timmar så det ligger mig varmt om hjärtat, säger Åsa Hedin, som sedan drygt två år tillbaka arbetar som naturvårdsstrateg med ansvar för förvaltningen av kommunens tre egna naturreservat: Hågadalen- och framförallt Nåsten, Stadsskogen och Norra Lunsen.

Det är både snabba åtgärder och ett långsiktigt strategiskt förbättringsarbete. – Det är ju fantastiska tillgångar som vi har och måste förvalta. Räknar man exempelvis. samman alla som passerar eller besöker Stadsskogen under ett år så handlar det

DET ÄR ETT STÄNDIGT pågående arbete, berättar hon. En löpande skötsel som hela tiden rullar på, året om. Framförallt skötsel och tillsyn av leder,stigar och skidspår men också påfyllning av foldrar, underhåll av parkeringsplatser och så vidare.

om minst 600 000 personer. Här får man skogskänsla mitt i stan. Det är ju en enorm tillgång, poängterar Åsa Hedin.

VARJE DAG PASSERAR MASSOR av cyklister på väg till jobb och skola. Hundägare gör här sina dagliga promenader, motionärer joggar, orienterare tränar, ryttare rider och sedan har vi alla förskolebarn och skolklasser som älskar att leka i skogen. Hågadalen och framförallt NåstenNåsten är annorlunda jämfört med Stadsskogen, inte lika lättillgängligt men ändå väldigt populärt. Ett unikt kultur- och naturlandskap med öppna vyer och betesmarker. En dalgång med intilliggande stora skogsmarker med perfekta förutsättningar för ett aktivt uteliv: Det var här som Åsa själv lade ner massor av träningstimmar som orienterare. Något som bland annat resulterade i ett SMguld för juniorer 1994. Det är ingen tvekan om, menar Åsa Hedin, att vi Uppsalabor är väl medvetna om vad vi

har ifråga om stadsnära natur- och friluftsområden. En tillgång vi verkligen uppskattar och tar vara på, både för rekreation och motion. – Vi vill locka så många som möjligt att kunna uppleva våra natur- och friluftsområden och har därför till exempel satsat på att tillgängliggöra dem för personer med funktionsnedsättning.

SAMTIDIGT INNEBÄR ett större utnyttjade givetvis ett ökat slitage, i synnerhet som vi blir fler och fler invånare. En sak är säker, vårt intresse och behov av rekreation och motion kommer inte att minska. Det i sin tur ställer allt ännu högre krav på skötsel och underhåll. Men också större krav på förståelse och hänsynstagande från alla oss Uppsalabor. – Om alla tar hänsyn och visar respekt för varandras olika intressen och anledningar att vistas i våra naturmiljöer så är väldigt mycket vunnet, avslutar Åsa Hedin. n PER-ÅKE HULTBERG

FOTO: JEANETTE HÄGGLUND

Åsa Hedins hjärta klappar extra för HågadalenNåsten där bilden är tagen, men slår gärna ett extra slag för Södra Lunsen och Lunsentorpet, som hon menar är ganska okänt bland den breda allmänheten. – Det är som en riktig vildmark alldeles inpå Uppsalas knut.

+

UPPSALAS TRE KOMMUNALA NATURRESERVAT

Hågadalen-Nåsten

Skog, öppna marker, Linnéstig, vandringsleder, skidspår, ridstigar, Bara ett stenkast från Uppsalas västra stadsdelar. Omfattar den öppna Hågadalen med åkrar, ängar och betesmarker och Nåstens djupa skogar med myrar och hällmarker. Här finns allt för svamp- och bärplockande och friluftsälskande stadsbor. Genom hela området går stigar åt alla tänkbara håll.

En av Linnéstigarna, Gottsundavandringen, går från Stadsskogen, ut i

namnet anger, en skog i en stad; dess närmaste grannar är just hyreshus, villor och stadens ständiga brus. Stadsboende friluftsfolk och motionärer, alla kan få sitt lystmäte i Uppsala skog.

Norra Lunsen

Skog, vandringsleder, raststugor Vill du snabbt förflytta dig från staden till vildmarken kan du besöka naturreservatet Norra Lunsen som gränsar till Uppsalas sydöstra del. Det är ett stort vilt skogsområde med ett nät av kilometerlånga stigar.

Hågadalen och fortsätter ner till Lurbo.

Källa: Upplandstiftelsen.se

Stadsskogen

OBS! För naturreservat gäller speciella föreskrifter för

Storskog mitt i Uppsala, elljusspår, ridstig, naturstig, informationspunkter, grillplats är verkligen precis det som

22

HÅLLBAR STAD UPPSALA

varje område. Här gäller alltså inte allemansrätten, vilket

är nödvändigt att känna till. Foldrar som finns vid varje område berättar vad som gäller.

TIPS! Gula stigen

Startar vid Studenternas IP och fortsätter via Kronparken och Rosendalsfältet, Ultuna hagar och Gottsundagipen ner till Skarholmen, totalt 10 km. Från Skarholmen kan du ta bussen tillbaka till Uppsala. Den skapades som en skid- och vandringsled på 1930-talet.

Vill du ha en samlad bild av Uppsalas friluftsoråden? Gå in på Uppsala kommuns hemsida – www.uppsala. se - sök på Friluftsområden.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

“ Att jobba med smarta byggnader kräver både drivkraft och passion.” ÅF-medarbetare

På ÅF har vi en passion för energieffektivisering Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid. På ÅF strävar vi efter att skapa lönsamma, hållbara och miljösmarta lösningar. Vi ser möjligheter och lösningar i alla komplexa och installationskrävande miljöer. För oss är inget projekt för litet eller för stort. Med spetskompetens utvecklar vi installationssystem för framtiden. ÅF är hjärtat i teknikvärlden. Följ våra framsteg på afconsult.com/buildings

! Vi lyfter Dig till ett högre plan

Klipp ur och skicka in!

TÄVLA & VINN årskort på Fråga: När skapades Gula stigen? 1. 1930-talet X. 1940-talet 2. 1950-talet Skicka in rätta svar tillsammans med dina kontaktuppgifter till:

www.malarlift.se Västerås: 021-81 07 20 Stockholm: 08-19 40 00 Gävle: 070-631 09 99 Uppsala: 070-626 32 21

Gamla Uppsala 331 75594 Uppsala Märk kuvertet ”Kraftkällan” HÅLLBAR STAD UPPSALA

23


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

ANNONS

Det bästa avfallet är det som aldrig uppkommer Även om avfallsminimering är ett övergripande mål i all avfallsplanering kan avfall inte helt undvikas i dagens samhälle. Vad vi däremot kan göra är att tillsammans skapa system där jordens resurser används och återanvänds på ett så effektivt sätt som möjligt. En viktig del i den processen är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den personal som svarar för tömning och transport. San Sac AB har sedan 1962 utvecklat och sålt utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag.

Utrustning för avfallsinsamling

Vi kan ta hand om allt • Dimensionering • Projektering • Markarbete • Installation San Sac har systemen för Fastighetsnära Insamling Oavsett om det gäller hushållsavfall/brännbart, matavfall, tidningar, glas mm. Stora eller små mängder. Ute eller inne. Tillsammans hittar vi bästa lösning för just er. Vi har utrustning, erfarenhet och kompetens. För kärl-tömmande behållare • Skåp i trä, Polyplank och betong • Miljöhus i Polyplank och betong För kran-tömmade behållare • Markstående (bottentömmande RMP och Wave) • Delvis nedgrävda (Molok Classic och Molok Domino) • Helt nedgrävda (Villiger)

24

Välkommen att kontakta oss. Säljkontor Stockholm/Uppsala 08-121 343 20 HÅLLBAR STAD UPPSALA

www.sansac.se

Hållbar stad uppsala org  
Hållbar stad uppsala org  

Tidningen gjord i weekendformat för UNT juni 2014.

Advertisement