Page 1

Głowno, dn. 19.09.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 10.09.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP PL 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Agnieszka Otawska Ul. Wodna 3/1 78-257 Głowno NIP PL 987-65-43-210

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Usługa: Tłumaczenie pisemne zestawu plików ENG -> POL Liczba słów w tekstach źródłowych: 135062 Stawka: 0,025 EUR/słowo (tekstu źródłowego) 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3376,54 EUR 2. Kwota uzysku: 1668,27 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1668,27 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 303,89 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3072,65 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt dwa euro sześćdziesiąt pięć centów) Sposób zapłaty: przelew Rachunek bankowy: POL Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Nauka wystawiania dokumentów księgowych] ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Kolejny dokument księgowy wystawiany w ramch nauki wystwiania dokumentów księgowych na praktykach w mLingua i tym razm jest to rachunek do u...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you