Catálogo 2017 play doc

Page 31

QUIASMA

Tono Mejuto / 12’ / 2017 / ESPAÑA Sala 2 sábado Saturday ás 19:30h

Director: Tono Mejuto Asistenta de dirección: Iria Ares Fotografía: Miguel Mariño, Tono Mejuto. Produción: Tono Mejuto Coreografía: Javier Martín Música: Oleg Karavaychuk Contacto: tonomejuto@gmail.com Quiasma é unha peza de cinema-danza que recolle o proceso de investigación e creación coreográfica de Javier Martín para a súa obra La exforma, estreada en Setembro de 2016 no Teatro Colón da Coruña. Filmada en celuloide branco e negro de 16 mm, Quiasma sitúase na encrucillada entre as artes vivas e as artes visuais, nun ámbito de investigación colectiva ao redor das artes do movemento. No acto inaugural, teremos a sorte de contar coa participación en directo do seu protagonista. O artista contemporáneo Javier Martín presentará a súa coreografía Commutatio, coa música que lle regalou o mestre Oleg Karavaichuk. Quiasma is a video-dance piece that captures the research and choreographic creation process of Javier Martín for his work ‘the exform’, performed for the first time in September 2016 in the Teatro Colón of A Coruña, Spain. We are fortunate to welcome the star of the film, who will be in attendance in the opening of the festival. Contemporary artist Javier Martín will present his choreographed piece Commutatio, with music given to him by composer Oleg Karavaichuk.

RAPA DAS BESTAS

Jaione Camborda / 10’ / 2017 / ESPAÑA Sala 2 sábado Saturday ás 19:30h

Directora: Jaione Camborda Son: Juan Carlos Blancas Contacto: jaione@esnatu.com A tradición e o espectáculo lévanos a ser testemuñas da relación corpo a corpo do home e o animal nun contexto de loita. Tradition and performance show us the physical relationship between man and animal when in combat. 31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.