Sopp. Plukk & Bruk

Page 1


Fra venstre: Steinsopp, traktkantarell og sort trompetsopp

sopp.plukk&bruk-12.indd 8

2018-06-19 12:04


sopp.plukk&bruk-12.indd 9

2018-06-19 12:04


sopp.plukk&bruk-12.indd 10

2018-06-19 12:04


INNHOLD Forord

1 Plukk sopp 16 Plukking av sopp 18 Bestemmelse av sopp 22 De fire dødelige 24 Skivesopp, sopp med skiver 30 - risker, kremler og andre skivesopper Kantareller og trompetsopp, sopp med ribber 50 Steinsopp og andre rørsopper, sopp med rør 60 Piggsopp, sopp med pigger 74 Poresopp, sopp med porer 80 Røyksopp, sopp uten hatt 84

2 Bruk sopp 90 Mine favorittoppskrifter 92 Smak av sopp 110 Kok og stek – sånn lykkes du 116 Konservering 120 Tabell 128 Innholdsoversikt sopper 132 Register 133 11

sopp.plukk&bruk-12.indd 11

2018-06-19 12:04


12

sopp.plukk&bruk-12.indd 12

2018-06-19 12:04


Forord Denne boken er beregnet på deg som ønsker å lære å kjenne igjen sikre sopper, hvordan du konserverer soppen, og ikke minst hvordan du kan bruke soppen i matlagingen. Boken beskriver spiselige sopparter som alle er sikre og greie å kjenne igjen, også for nybegynneren. Hver enkelt sopp er beskrevet med bilde, en kort tekst med kjennetegn, og hvilke forvekslingsarter du skal være oppmerksom på. Jeg har tatt med engelske navn på mange av disse soppene, mest som en kuriositet. Det står også om når det er sesong for den enkelte soppen, og hvor den vanligvis vokser. Helt bak i boken er det en tabell over soppene som er beskrevet i boken, og der står også det botaniske navnet. Jeg har i de fleste tilfeller beskrevet hvordan soppen lukter. Men lukt er individuelt og kan oppleves forskjellig. Dessuten krever det lang erfaring å gjenkjenne sopplukter som noe annet enn sopplukt. Tidligere var det vanlig å rangere soppens matverdi med stjerner. Dette har man etter hver gått bort fra, siden smak er veldig subjektivt. Jeg har derfor ikke rangert soppen i denne boken. Men jeg har forsøkt å si noe om smaken, gi tips til hvordan de ulike soppartene kan brukes, og hvilke konserveringsmetoder som egner seg. Men så klart har jeg mine favoritter: det er steinsopp, svartbrun rørsopp, traktkantarell, gul trompetsopp, svart trompetsopp, kantarell, piggsopp og blekksopp. Nam! Anbefaling om at en sopp er spiselig, baserer seg på rapporter fra hele verden. Det hender at anbefalinger blir endret. Det kan dreie seg om en ny forvekslingsart som har dukket opp, eller at noen har blitt syke av å spise en sopp som tidligere har blitt ansett som spiselig. Det er grunnen til at du aldri skal bruke en gammel soppbok. Spiseligheten til soppene i denne boken følger en normliste som ble oppdatert i 2017, og som brukes av soppkontrollører over hele landet. De fire giftigste soppartene i Norge har selvfølgelig fått plass i boken. Disse soppene er så giftige at du for all del må unngå at de havner i kurven! Dersom en liten bit har falt av og blandet seg med den spiselige soppen, må hele fangsten kastes. Det er viktig å være klar over at mange andre arter også kan være svært giftige. Du må passe på at alle kjennetegn stemmer, og du må aldri spise sopp du ikke er helt sikker på. Jeg håper denne boken vil gi deg inspirasjon til å gå ut i skogen og plukke denne vidunderlige råvaren. Lykke til med soppturen! 13

sopp.plukk&bruk-12.indd 13

2018-06-19 12:04


sopp.plukk&bruk-12.indd 14

2018-06-19 12:04


sopp.plukk&bruk-12.indd 15

2018-06-19 12:04


1 16

sopp.plukk&bruk-12.indd 16

2018-06-19 12:04


PLUKK SOPP

17

sopp.plukk&bruk-12.indd 17

2018-06-19 12:04


Bestemmelse av sopp Det er registrert rundt 8500 ulike arter sopp i Norge. Bare av sjampinjonger finnes det 35 ulike arter, og av fluesopper finnes det 28. Noen er spiselige, andre er på grunn av konsistens eller smak uspiselige, noen er giftige, og noen av disse kan ved inntak føre til den sikre død. Ingen greier å gjenkjenne alle disse soppene. Men vi kan lære å gjenkjenne de soppene som egner seg til mat, hvilke sopper som er uspiselige, hvilke som i mer eller mindre grad er giftige, og hvilke som er dødelig giftige. I første del av boken er det beskrivelser av over tyve av de vanligste matsoppene i Norge samt de viktigste forvekslingsartene. Men aller først er det beskrivelser av de fire dødelig giftige soppene, slik at du kan styre helt unna dem.

Under hatten Når du finner en sopp, må du først se på undersiden av hatten. Vi gjenkjenner nemlig sopp ut fra spesielle kjennetegn, og så plasserer vi dem i ulike ordener, familier og slekter. Et av de viktigste kjennetegnene er hvordan soppen ser ut på undersiden av hatten. Sopper med skiver under tilhører én orden, mens sopper som har tett i tett med tynne rør på undersiden, tilhører en annen orden. Legg også merke til hvilke trær som vokser i nærheten, og hva slags mark den vokser på. Det kan nemlig hjelpe til med artsbestemmelsen. Først nå kan du begynne å bruke boken for å finne ut hvilken sopp det er. Da er det viktig at du går litt systematisk til verks, og leser beskrivelsene og sjekker hvilke kjennetegn som stemmer med soppen du har funnet. Noen av kjennetegnene er det ikke så lett å se bare ut fra et bilde, og det er viktig at alle kjennetegn stemmer. Og husk at selv om du er nesten helt sikker på at den soppen du har funnet er spiselig, så skal du aldri spise en sopp som du ikke er helt sikker på hva er.

22

sopp.plukk&bruk-12.indd 22

2018-06-19 12:04


sopp.plukk&bruk-12.indd 21

2018-06-19 12:04


De fire dødelige – sopp som ikke skal i kurven

Rød fluesopp

24

sopp.plukk&bruk-12.indd 24

2018-06-19 12:04


Fire arter er så giftige at hvis soppkontrolløren finner en av dem i soppkurven din, vil du få beskjed om å kaste alt du har i kurven. Rød fluesopp er selve symbolet på giftig sopp, men den er ikke like giftig som de fire dødelige. Det finnes mye spiselig sopp. Og det finnes sopp som ikke egner seg som mat på grunn av smak eller konsistens. Noen sopparter er giftige og kan gjøre deg forbigående syk, og noen arter kan gjøre deg veldig dårlig og er dødelige i store mengder. Fire arter skiller seg ut ved at de er så giftige at du kan dø eller få varige skader selv om du bare spiser små mengder av dem: hvit fluesopp, grønn fluesopp, spiss giftslørsopp og butt giftslørsopp. Alle fire er skivesopper, de har skiver under hatten, se beskrivelse side 23. De er heldigvis ikke farlige å ta på. Men hvis det viser seg at du har plukket en dødelig sopp, kan små biter ha falt av og blandet seg med den spiselige soppen i kurven, og derfor må hele fangsten kastes. Disse fire soppene smaker ikke vondt. Det kan i tillegg ta veldig lang tid fra soppen er spist til du blir syk. Og når du først har blitt syk, har giften allerede rukket å gjøre så stor skade at du kan få alvorlige mén om du skulle være så heldig å overleve. Hvis du har den minste mistanke om at du har fått i deg en bit av en av disse soppene, må du øyeblikkelig ta kontakt med lege eller giftinformasjonssentralen, selv om du ikke har fått symptomer. 25

sopp.plukk&bruk-12.indd 25

2018-06-19 12:04


Skivesopp - sopp med skiver

Vintersopp pĂĽ selje 30

sopp.plukk&bruk-12.indd 30

2018-06-19 12:04


Skivesopp er nok den soppfamilien som har flest ulike arter, og mange av dem er uspiselige og ogsĂĽ giftige. Men fortvil ikke, det finnes ogsĂĽ mange gode lekkerbiskener blant soppene med skiver under hatten.

31

sopp.plukk&bruk-12.indd 31

2018-06-19 12:04


t: Visste du a isken til mandelr n e ft Melkesa r, som ekker på klæ e fl e tt se n a k vask anskelig å kan være v bort.

sopp.plukk&bruk-12.indd 37

37

2018-06-19 12:04


Storkremle

Gulrød kremle

sopp.plukk&bruk-12.indd 39

2018-06-19 12:04


Annen skivesopp – skivesopp med trevlete kjøtt

40

sopp.plukk&bruk-12.indd 40

2018-06-19 12:04


Det finnes mange sopparter som har skiver og trevlete kjøtt, men det er ikke alltid så lett å vite om det er matsopp. Noen av dem er heldigvis lettere å kjenne igjen enn andre. Her følger beskrivelse av noen lekkerbiskener som alle kan lære å kjenne igjen.

41

sopp.plukk&bruk-12.indd 41

2018-06-19 12:04


Sjampinjonger er ikke en sopp for nybegynnere. Selv om du er helt sikker på at du har funnet en sjampinjong, bør du likevel ta den med på soppkontroll for å få den kontrollert.

sopp.plukk&bruk-12.indd 45

2018-06-19 12:04


49

sopp.plukk&bruk-12.indd 49

2018-06-19 12:04


Kantareller og trompetsopp – sopp med ribber

50

sopp.plukk&bruk-12.indd 50

2018-06-19 12:04


BĂĽde kantarellsoppene og trompetsoppene er kjennetegnet ved at de pĂĽ undersiden av hatten har en struktur som kalles ribber. Ribber ligner pĂĽ skiver, men mens skivene er mer formet som knivblad, er ribbene lavere og mer som et foldet lag pĂĽ soppens underside.

51

sopp.plukk&bruk-12.indd 51

2018-06-19 12:04


Allerede rundt sankthans kan jeg finne kantareller pü to av mine hemmelige kantarellsteder. Andre steder kommer den vanligvis ikke før i juli/august. Denne soppen vokser langsomt. Dersom du har plukket et sted nesten helt rent, mü du vente en tre ukers tid før det har vokst opp nok til at du kan plukke mer. Til gjengjeld kan du finne kantarell helt frem til snøen kommer.

Visste du a t: Kantarellen inneholder mer D-vita min per gram enn la ks.

sopp.plukk&bruk-12.indd 53

2018-06-19 12:04


Fargen pĂĽ traktkantarell kan variere fra ulike nyanser av grĂĽbrun til nesten helt gul. Traktkantarell

Traktkantarell

55

sopp.plukk&bruk-12.indd 55

2018-06-19 12:05


sopp.plukk&bruk-12.indd 57

2018-06-19 12:05


Har du funnet deg et sted med svart trompetsopp, er du heldig og kan høste ür etter ür.

sopp.plukk&bruk-12.indd 59

2018-06-19 12:05


Steinsopp og andre rørsopper – sopp med rør

60

sopp.plukk&bruk-12.indd 60

2018-06-19 12:05


Rørsoppene finnes i mange størrelser og farger. De kjennetegnes ved at de har et svampelignende rørlag som består av tynne, loddrette rør på undersiden av hatten. Det er aldri blitt funnet giftige rørsopper i Norge, så det er trygt å bruke dem som matsopp.

61

sopp.plukk&bruk-12.indd 61

2018-06-19 12:05


STEINSOPP En elsket sopp. På engelsk heter den penny bun, på italiensk porcini.

Beskrivelse Sesong August–oktober. Voksested I løv- eller barskog over hele landet.

Steinsoppen er en staselig sopp. Hatten, som er fem–tretti centimeter i diameter, kan ha ulike nyanser av brunt, fra lysebrun til rødbrun og mørkebrun. Randen på hatten har ofte en tynn, lys stripe helt ytterst. Hatten er hvelvet. Rørlaget er fra lyst kremhvitt til gulgrønt. Det er fast og fint på unge eksemplarer, men kan bli noe grovere etter hvert som soppen blir eldre. Stilken er fra lys kremhvit til lys brun. Den er tykk og klubbeformet, og kjennetegnes ved at den har et lyst årenett øverst. Steinsoppen har en ren og god sopplukt. Det hender at steinsoppen blir angrepet av snyltesopp. Den får da et hvitt belegg, det angrepne kjøttet blir gult og soppen blir myk og svampete. Lukten kan bli ubehagelig. Angrepet sopp skal ikke brukes.

Smak & bruk Steinsoppen er en av våre aller beste matsopper. Den har en mild og god soppsmak som minner om nøtter. Skjær av det som eventuelt er markspist mens du er ute i skogen. På unge eksemplarer bør du beholde rørlaget, for mye av den gode smaken sitter der. På gamle eksemplarer med tykt rørlag, kan hele eller deler av det fjernes. Tørket steinsopp har en nøtteaktig smak. Den kan knuses grovt og for eksempel strøs over iskrem og andre desserter. Små steinsopp kan fryses hele og rå, mens større eksemplarer bør deles og fryses i sin egen kraft. Alle konserveringsmetodene i denne boka passer for øvrig godt til steinsoppen, se side 120–125.

Forveksling Gallerørsopp ligner på steinsopp. Den har et svakt rosaskjær ytterst på rørlaget. I motsetning til steinsoppens lyse årenett har gallerørsoppen et brunt og opphøyet årenett på stilken. Er du i tvil om det er steinsopp eller gallerørsopp, kan du smake på soppen. Gallerørsoppen er ikke giftig, men smaker beskt og kan ødelegge et helt måltid.

Visste du a t:

Gallerørsopp

sopp.plukk&bruk-12.indd 62

Steinsoppe n trives sp esielt godt i en s kog som er rundt tretti år ga mmel.

2018-06-19 12:05


Det er en fantastisk følelse å gå inn i en skog og se brune tegneseriesopper overalt. Det kan du oppleve når det er steinsoppår. Da er det tett i tett med steinsopp, og du kan fint plukke over ti kilo på en times tid. Men du må være rask, for dette sopp-eventyret varer bare en uke eller to før det er over. Andre år kan det hende du ikke finner en eneste steinsopp.

sopp.plukk&bruk-12.indd 63

2018-06-19 12:05


sopp.plukk&bruk-12.indd 69

2018-06-19 12:05


71

sopp.plukk&bruk-12.indd 71

2018-06-19 12:05


Piggsopp – sopp med pigger

74

sopp.plukk&bruk-12.indd 74

2018-06-19 12:05


På engelsk kalles piggsoppene for hedgehog, ‘pinnsvin’, og kjennetegnes ved at de har pigger på undersiden av hatten. Det finnes mange piggsopparter i Norge, ingen er giftige. En enkel huskeregel er at alle lyse piggsopper er gode å spise, og regnes blant våre beste matsopper. I Norge har vi to typer lyse piggsopper, blek og rødgul piggsopp. Med sine gullfargede, kjøttfulle hatter ligner de litt på kantareller.

75

sopp.plukk&bruk-12.indd 75

2018-06-19 12:05


Min største soppopplevelse

sopp.plukk&bruk-12.indd 88

2018-06-19 12:05


Sommeren 2017 hadde jeg fått nyss om at et steinsoppår var i anmarsj, og da jeg ble invitert med på sopptur i en skog der det skulle være mye av denne soppen, var jeg helt i hundre. Det var noen timers kjøretur hjemmefra, og mitt reisefølge og jeg kom frem utpå formiddagen. Vi gikk ut av bilen, kikket inn i skogen og ble målløse. Det var en vakker, grønn og mosedekket skog med høye grantrær som ruvet mot en blå himmel. Og det tittet opp store, vakre røde fluesopper, akkurat som på tegningene i bøkene til Elsa Beskow. Og mellom disse stod steinsoppene. Det var store, faste steinsopper, og små enda fastere steinsopper. Gleden var ubeskrivelig. Vi plukket og plukket. Etter to timer måtte vi si stopp, vi greide ikke å bære mer. Hver av oss hadde vel 15–20 kilo steinsopp med hjem. Det var helt vilt!

sopp.plukk&bruk-12.indd 89

2018-06-19 12:05


2 90

sopp.plukk&bruk-12.indd 90

2018-06-19 12:05


BRUK SOPP

91

sopp.plukk&bruk-12.indd 91

2018-06-19 12:05


Mine favorittoppskrifter - Jeg synes det er noe eget ved hĂĽndplukkede favorittoppskrifter rĂĽvarer. De er helt ferske, og de smaker sĂĽ godt!

sopp.plukk&bruk-12.indd 92

2018-06-19 12:05


OPPSKRIFTER Asparges med saus av matblekksopp 94 Gratinerte blekksoppstilker 94 Stekt sopp med sjalottløk, hvitløk og persille 96 Lefserull med saltet sopp 96 Tapas med soppsalat 98 Kremet steinsoppsuppe 100 Klar soppsuppe 100 Risotto med skogssopp 102 Pasta med steinsopp 104 Soppsmør 104 Spagetti med grønnkål og steinsopp 106 Steinsoppflarn 108 Soppsoya 110–111 Steinsoppolje 112 Krokan av traktkantarell 112 Syltelake 113 Soppmel 114 Visste du at: B, lder vitamin o h e n in p p o S n, k, jern, sele kalium, sin o g er og en d fiber, protein ter. Noen dan del antioksi og m kantarell so r, e rt a p p so også , inneholder sjampinjong er ld o h r. De inne D-vitamine ber. også mye fi

sopp.plukk&bruk-12.indd 93

93

2018-06-19 12:05


95

sopp.plukk&bruk-12.indd 95

2018-06-19 12:05


99

sopp.plukk&bruk-12.indd 99

2018-06-19 12:05


101

sopp.plukk&bruk-12.indd 101

2018-06-19 12:05


105

sopp.plukk&bruk-12.indd 105

2018-06-19 12:05


107

sopp.plukk&bruk-12.indd 107

2018-06-19 12:06


109

sopp.plukk&bruk-12.indd 109

2018-06-19 12:06


S OPPMEL Tørket sopp kan males i en foodprosessor eller med en stavmikser. Soppmel egner seg som smakstilsetning i alle retter der du ønsker soppsmak. Men husk at smaken er veldig konsentrert, en knivspiss soppmel kan gi mye smak.

sopp.plukk&bruk-12.indd 114

2018-06-19 12:06


Fra venstre: Sort trompetsopp, steinsopp og traktkantarell

sopp.plukk&bruk-12.indd 115

2018-06-19 12:06


Fra venstre: Syltet traktkantarell, confitert fĂĽresopp og steinsoppolje

sopp.plukk&bruk-12.indd 126

2018-06-19 12:06


sopp.plukk&bruk-12.indd 127

2018-06-19 12:06


INNHOLDSOVERSIKT SOPPER

De fire dødelige - sopp som ikke skal i kurven 24–29 Hvit fluesopp 26, 44 Grønn fluesopp 27, 38 Spiss giftslørsopp 28 Butt giftslørsopp 29 SKIVESOPP - sopp med skiver 30–49 Risker - skivesopp med sprøtt kjøtt og melkesaft 34–37 Furu- og granmatriske 34–35 Mandelriske 36–37 Kremler - skivesopp med sprøtt kjøtt og uten melkesaft 38–39 Storkremle 38–39 Gulrød kremle 38–39 Andre skivesopper - skivesopp med trevlete kjøtt 40–49 Matblekksopp 40, 42–43 Hvite sjampinjonger 44–45 Sleipsopp 46–47 Vintersopp 48–49

Steinsopp og andre rørsopper - sopp med rør 60–73 Steinsopp 60, 62–63 Gallerørsopp 62 Svartbrun rørsopp 64–65 Fløyelsrørsopp 64, 66–67 Rødskrubb 68–69 Smørsopp 70–71 Lerkesopp 70 Sandsopp 72–73 Seig kusopp 72 Piggsopp - sopp med pigger 74–79 Blek piggsopp 76–77 Rødgul piggsopp 78–79 Poresopp - sopp med porer 80–83 Fåresopp 80, 82–83 Franskbrødsopp 82 Røyksopp - sopper uten hatt 84–87 Kjemperøyksopp 84 Stilk- og vorterøyksopp 86–87

Kantareller og trompetsopp - sopp med ribber 50–59 Kantarell 50, 52–53 Falsk kantarell 52 Traktkantarell 54–55, 56 Gul trompetsopp 54, 56–57 Svart trompetsopp 58–59

132

sopp.plukk&bruk-12.indd 132

2018-06-19 12:06


Vintersopp 133

sopp.plukk&bruk-12.indd 133

2018-06-19 12:06


REGISTER

A artsbestemmelse 22 asparges med saus av matblekksopp 94 avkoking 118 B bestemmelse av sopp 22–24 blek piggsopp 76–77 butt giftslørsopp 25, 29 C confitering 123 D dødelig giftige sopper 23, 24–29 F falsk kantarell 52 fluesopp, grønn 25, 38, 86 fluesopp, hvit 25, 26, 44, 86 fluesopp, rød 24–25 fløyelsrørsopp 64, 66–67 forvelling 118 franskbrødsopp 82 frysing av sopp 120 furumatriske 34–35 fåresopp 80, 82–83, 123 G gallerørsopp 62 giftig sopp 23, 24, 25 giftinformasjonssentralen 25 giftkremle 38 giftsjampinjong 44 giftslørsopp, butt 25 giftslørsopp, spiss 25 granmatriske 34–35 gratinerte blekksoppstilker 94 grifolin 83 grønn fluesopp 25, 27, 38

grønn kremle 38 gul trompetsopp 54, 56–57 gulrød kremle 38–39 H hvit fluesopp 25, 26, 44 hvite sjampinjonger 44–45 K kantarell, falsk 52 kantareller 18, 50, 52–53 kjemperøyksopp 84–85 kjennetegn 22 kjuker 81 klar soppsuppe 100 koking av sopp 116 konservering 120 kremet steinsoppsuppe 100 kremler 18, 38–39 krokan av traktkantarell 112 L lakrisriske 36 lefserull med saltet sopp 96 lerkesopp 70 M mandelriske 36–37 matblekksopp 40, 42–43, 94 matsopp 18, 22 melkesaft 34, 36 N Norges sopp- og nyttevekstforbund 19 O oppskrifter 92 P pasta med steinsopp 104 piggsopp 23, 74–79 piggsopp, blek 75–77 piggsopp, rødgul 75, 78–79 plukking av sopp 18–20 plukking, utstyr 20 poresopp 23, 80–83 potetrøyksopp 86

134

sopp.plukk&bruk-12.indd 134

2018-06-19 12:06


R ribbesopp 23, 50–59 risker 34–37 risotto med skogssopp 102 rød fluesopp 24–25 rødgul piggsopp 78–79 rødskrubb 68–69 rørsopp 23, 60–73 rørsopp, svartbrun 64–65 røyksopp 23, 84–87 råfrysing 120 S saltet sopp 96, 98, 124 salting 124 sammenkoking 118 sandsopp 72–73 sautering 116 seig kusopp 72 sesong 18 sjampinjonger 18 sjampinjonger, hvite 44–45 skivesopp 23, 30–49 skivesopp med sprøtt kjøtt og melkesaft 34–37 skivesopp med sprøtt kjøtt og uten melkesaft 38–39 skivesopp med trevlete kjøtt 40–49 skivesopp, bestemmelse 32–33 skrubber 68 sleipsopp 46–47 smak av sopp 110 smørsopp 18, 70–71 sopp med pigger 74–79 sopp med porer 80–83 sopp med ribber 50–59 sopp med rør 60–73 sopp med skiver 30–49 Sopp på tur 20 sopp, saltet 96, 98 soppkontroll 19

soppkraft 110 soppmel 114 soppsalat 98 soppsmør 104 soppsoya 110 soppsuppe, klar 100 spagetti med grønnkål og steinsopp 106 spiselig sopp 22 spiss giftslørsopp 25, 28 steinsopp 18, 60, 62–63, 100, 106, 108 steinsoppflarn 108 steinsoppolje 112 steinsoppsuppe, kremet 100 steinsoppår 63, 89 steking av sopp 116, 118 stekt sopp med sjalottløk, hvitløk og persille 96 stilk- og vorterøyksopp 86–87 storkremle 38–39 sumpkusopp 70 svart trompetsopp 51, 58–59 svartbrun rørsopp 64–65 svartriske 36 syltelake 113 symptomer på forgiftning 26–29 T tapas med soppsalat 98 traktkantarell 18, 54–55, 56, 104, 114 trompetsopp, gul 51, 54, 56–57 trompetsopp, svart 51, 58–59 tørket sopp, mengde 121 tørking av sopp 121 U umami 110 uspiselig sopp 22 V vintersopp 18, 48–49 vorterøyksopp 86–87

135

sopp.plukk&bruk-12.indd 135

2018-06-19 12:06


I denne boken har jeg forsøkt å dele mine største lidenskaper - mat og sopp. Jeg håper jeg har gitt deg lyst til å sanke og bruke denne fantastiske råvaren. Takk til: Forlegger Gunhild, som ga meg denne muligheten, hadde trua og hadde full kontroll hele veien. Tom for design. Fotografer for flotte fotos! Norges sopp- og nyttevekstforbund for godt fellesskap og masse god kunnskap. Min sjef og mine kolleger i Klima- og miljødepartementet for heiing og forståelse. Fungi mafioso, min kollokviegruppe fra jeg tok soppsakkyndig-prøven, for at jeg i dag er soppsakkyndig, og for inspirasjon og støtte underveis. Min mann Jan, som tålmodig har holdt ut og backet, gitt råd og for gode fotos til boken. Mine barn for tålmodighet og gode råd underveis. Min gode venninne Hilde for gode klemmer og støtte underveis. Og sist men ikke minst - takk til deg for at du kjøpte boken!

Anne Beth

136

sopp.plukk&bruk-12.indd 136

2018-06-19 12:06


sopp.plukk&bruk-12.indd 137

2018-06-19 12:06


sopp.plukk&bruk-12.indd 138

2018-06-19 12:06


sopp.plukk&bruk-12.indd 139

2018-06-19 12:06


Sopp. Plukk & Bruk. Plukk sikkert, bruk godt © Gursli Berg Forlag 2018 Foto: Paul Paiewonsky s. 2, 8, 10, 60, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 122, 125, 126, 137, 142 Hermod Karlsen s. 26, 27, 28, 35, 37, (38), 39, 44, 45, 47, 52, 53, (54), 55, (56), 57, 59, 61, 62, 63, (64), 65, (66), 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 82, 83, 87 Jan O. Kiese s. 12, 14, 21, 50, 74, 88, 92, 117, 119, 138, 140 Anne Elisabeth Scheen s. 24, 30, 40, 43, 49, 80, 86, 133 og forsidebilde Inger Lise Fonneland s. 29 Arne Aronsen s. 84 Omslag og bokdesign: Tom Aanensen Repro: JK Morris Trykk: GPS Group Printed in Slovenia Satt med: Lenga og Flama Papir: Amber Graphic 130 g Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Gursli Berg Forlag, Oslo www.gursliberg.no ISBN 978-82-93311-46-1

sopp.plukk&bruk-12.indd 140

2018-06-19 12:06


sopp.plukk&bruk-12.indd 141

2018-06-19 12:06


sopp.plukk&bruk-12.indd 142

2018-06-19 12:06


sopp.plukk&bruk-12.indd 143

2018-06-19 12:06