Page 1

Robertsfors

Program


Program Lördag 20/4 - Klädbytardag med framtidskafé 10:00-15:00 PRO-lokalen, Storgatan 23

Gratis klädbyte-miljösmart! Lämna in hela och rena plagg-ta hem lika många! Utställningar. Ekologiskt fika 20:-

Måndag 22/4 14:00-15:00 En ”light -föreläsning om hållbarhet/omställning för målgrupp nyanlända

Studiefrämjandets lokal, Storgatan 20

Kick off för lokal odling tillsammans!

Måndag 22/4 ”Ett kärnkraftsfritt Bottenviken?” 18:30-ca 20:00 PRO-lokalen. Bakgrund o debatt

Nils Viklund från nätverket ”Kärnkraftsfritt Bottenviken” inleder. Kärnkraftverk planeras 20 mil från oss på Finska sidan. En världsunik miljö hotas. Debatt med inbjudna politker. Ekologiskt fika 20:-

Tisdag 23/4 Grönsaker från eget köksland 18:30-ca 20:00 Bygdeå Bibliotek Milly Marken, Bygdeå

Trädgårdssällskap inspirerar till att odla ekologiskt här och nu!

Inträde med fika 25:Tisdag 23/4 19:00-20:30 Rädda Rickleån-Älvräddargrupp Studiefrämjandets lokal, Storgatan 20

Älvräddargrupp startas för att främja den biologiska mångfalden i Rickleån och för att få ordning på fiskvandringen genom fisktrapporna. Fika 20:Kontakt: richard.lowall@spray.se

Onsdag 24/4 RUBINEN-Socialt företag-Årets företag 10:00-18:00 Öppet Hus Rubinen, Stantorsgatan 6

Utsett till årets företag i Robertsfors kommun 2013! 10.00: RUBINEN om sin organisation och verksamhet Utställning med Rubinens produkter. Vi bjuder på fika! www.framtidsveckan.se


Program Torsdag 25/4 Återbruksverkstad-Sömnad-skapa nytt 13:00-16:00 Studiefrämjandets lokal, Storg. 20

Vi skapar nytt av tyger m.m. mtrl symaskiner handledning finns.Fika 20:-

Torsdag 25/4 Må Bra Byn- bygga och bo i ekologiska hus 18:30-ca 20:00 Robertsfors bibliotek

Arkitekt Federikos Angelidis redogör för sitt ”recycle”-hus. Robertsfors kommun informerar om förutsättningar för att bosätta sig i Må Bra Byn i Sikeå. Ekologiskt fika 20:-

Fredag 26/4 Film: ”Världens säkraste kärnkraftverk” 18:30-ca 20:00 PRO-lokalen FRAMTIDSVECKANS filmvisning!

Maj Wechselmans film handlar om kärnkraftskatastrofen i Japan och om säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Ett starkt debattinlägg-ingen lämnas oberörd! Vem kan man lita på?Vårt ansvar för kommande generationer? Vi startar ett lokalt nätverk för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken! Kontakt: Elisabeth.holmstrom@botniait.se Ekologiskt fika 20:-

Lördag 27/4 - Bokbytardag med framtidskafé 10:00-16:00 PRO-lokalen Ekologisk sopplunch 30:- fika 20:Bokbytardag- lämna in-hämta nya -även DVD-filmer kan bytas. Överblivna böcker till låneboklåda hos Studiefrämjandet och till försäljning hos Röda korset. 13.00 Martin Munter; Minnen o framtidsfunderingar m dragspelsmusik 14.30-16.00 Skapande återbruksverkstad m Tiina Kumpula Dessutom utställningar o kurserbjudanden; Fairtrade, Naturskyddsföreningen, Hållbara kurser och litteratur

www.framtidsveckan.se


En vecka för omställning! Under framtidsveckan vill vi visa upp det utbud av omställningsinitiativ som finns i Robertsfors kommun, men även erbjuda arrangemang som skapats speciellt för veckan. Framtidsveckan skall visa på att omställningen till ett hållbart samhälle måste börja nu. Den skall vara en motbild mot de många dystra framtidsprognoserna. Varmt välkomna att delta!

Studiefrämjandets samarrangörer under Framtidsveckan Bygdeå Trädgårdssällskap Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken RUBINEN Socialt företag Ekonomisk förening

Gilla Framtidsveckan Umeåregionen på Facebook!

Kontakt - Studiefrämjandet Robertsfors tel. 0934-14895 / 070-5365855 inga.kjellgren@studieframjandet.se www. studieframjandet.se/robertsfors

Framtidsveckan 2013  
Advertisement