Page 1

Hükümetin açıklamaları gösteriyor ki;

Kendi Bataklıklarına Saplanıyorlar B

aşbakan ve rektörler, Dolmabahçe’de, iki hafta üst üste üniversitelerimizin ve biz öğrencilerin geleceğini konuşmak için toplantı yaptılar. Rektörler, elleri dizlerinde talimatları dinlerken, Başbakan da “ileri demokrasi” adı altında, polise “öğrencilere saldırın” emri verdi. 4 Aralık’ta Dolmabahçe’de yaşanan polis saldırısının ardından dün de ODTÜ’de gerçekleşen polis saldırısı, YÖK düzeninin değişmeyeceğini kanıtlar niteliktedir. Patolojik Değil İdeolojik! Saldırıların hemen ardından, egemenler ve onların şakşakçıları, fütursuzca, polisin orantısız güç kullanımına karşı biz öğrencilerin en demokratik hakkı olan “söz hakkını” yargılamaya başladılar. AKP’nin “ileri demokrasi” yalanlarını “demokratikleşiyoruz” nidalarıyla güzelleyen yazarlar, bir anda gerçek yüzlerini gösterdiler. Gerçekte YÖK düzeninin savunucuları olduklarını gizleyemediler. GençSen’i karalama kampanyalarına giriştiler.

Ancak bu yazarları, taraftarı oldukları AKP’nin tutarsız söylemlerine uyum sağlamaktan başka bir işe yaramıyorlar. Benzer tutarsızlığı sergiliyorlar. İşte esas patoloji budur. Soruyoruz; Hükümet öğrencileri dinlemeyecekse kimi dinleyecek? Başbakan’a tekrar hatırlatmakta fayda var. Bizler öğrenciyiz. Bizler, parasızlıktan üniversiteye gidemeyen arkadaşlarımıza göre şanslı öğrencileriz. Tabi bir de bütün bunların şanssızlık olmadığını bilen öğrencileriz. Soruyoruz; Hala koruduğun ve yeni yükseköğretim sisteminin temelini oluşturan YÖK düzeni, bizleri işsizlikle ve geleceksizlikle boğuştururken, söz hakkımızın esamesi okunmazken üniversitelerimizde, bizden nasıl bir tavır bekliyorsun? Biz söyleyelim; sen, tam da o toplantıda seni itirazsız dinleyen rektörler gibi tavır almamızı istiyorsun. Ancak bizim öyle bir niyetimiz yok. Çünkü bizim arkamızda, YÖK’e karşı 29 yıllık kararlı bir mücadele tarihi var.

Bizler, Öğrenci Gençlik Sendikası olarak, YÖK düzeninin bekçilerinin ve AKP’nin maskesini düşürmüş olmaktan memnunuz. Öğrencisiz üniversite hayaliyle yanıp tutuşan egemenlerin oyunu bir kez daha bozuldu. Oyunlarını bozmaya devam edeceğiz Bizler YÖK düzeniyle birlikte elimizden alınan söz hakkımızı istiyoruz. Bizler parasız eğitim istiyoruz. Mezun olunca işsiz kalmamak istiyoruz. Taleplerimiz gayet açık. Sizler öğrencilerden gayrı konuşadurun bizler bir araya geleceğiz. Üniversitelerin esas özneleri olarak toplanacağız ve öğrencilerin taleplerini söyleyeceğiz. 27 Aralık’ta yapacağımız referandumla taleplerimizi bir kere daha tüm kamuoyuna açıklayacağız. “Davet” edilmediğimiz ancak gerçekte bizim sözümüzün bulunması gereken her yerde onların karşısına çıkacağız ve Öğrenci Gençlik Sendikası olarak hazırladığımız dosyayı suratlarına vuracağız. Egemenler artık köşeye sıkıştı. Bizim örgütlü mücadelemiz sonucunda gördüler ki, üniversitelerde söz hakkı olmayan öğrenciler onların sonu olacak. Bu sebeple tüm öğrenci arkadaşlarımızı, “YÖK’ü kaldıralım, söz hakkımızı alalım” demek için bizimle birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Nerede? Ne Zaman?

www.gencsen.org www.ogrenciajansi.com

Genç-Sen 21.12.2010 tarihli duvar gazetesi  

Genç-Sen 21.12.2010 tarihli duvar gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you