Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI: FIM Departamenti-Dega-Drejtimi: Termoenergjetikë dhe Termoteknikë PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA

Sveqël

Podujevë

Suharekë

Suharekë

Gjakovë

Gjakovë

Gjakovë Pejë Gjilan Istog Babush I ser Gjilan Radac Tërstenik Marec Skënderaj Salzkotten,D. Prishtinë Patinë

Gjakovë Pejë Gjilan Istog Ferizaj Gjilan Pejë Gllogoc Prishtinë Skënderaj Ferizaj Prishtinë Vushtrri

Vërbic

Gjilan

Prishtinë Hade Panorc Gjakovë

Prishtinë Obiliq Malishevë Gjakovë

Kandidatet ne vazhdim nuk e kane kaluar provimin pranues 1 Amrush Halil Bajrami 15.05.1988 Panorc Malishevë

Kosovar

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

17.08.1990 Gjilan

Adelinë Avdyl Jaha

04.01.1991

Shkumbin Ruzhdi Shtërbani

21.12.1991

Nikë Tunë Gjini Durim Ahmet Sadrija Sokrat Rrustem Selimaj Behar Mustafë Zeneli Granit Ahmet Gjocaj Qëndrim Isak Llabjani Agon Fatmir Ademi Jetmir Emin Hajrizaj Asdren Selmon Gashani Patriot Shaip Pacolli Albert Asllan Shala Mërgim Bajram Zariqi Agron Bahri Hajdini Burim Isuf Rama

10.05.1991 20.02.1991 17.05.1991 04.09.1990 11.03.1990 17.12.1992 30.01.1991 10.03.1991 01.03.1989 04.09.1989 09.01.1988 29.01.1992 12.06.1990 07.10.1990

Arton Elmi Deliu Kreshnik Bajram Prelvukaj Mentor Salih Preniqi Arsim Halil Bajrami Ardian Musa Agaj

10.02.1988 21.03.1988 10.09.1973 15.03.1986 05.05.1984

Gjilan

5

4

5

4

4

5

3

3

4

4

4

4

5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2

4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2

5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 2 3

4

3

4

3 4 3 4

3 4 4 3

3

4

Gjithsej pikë-totali

Piket ne provimin pranues * 0.3

Piket ne provimin pranues

Shteti

Kosovar Kosova r Kosova r Kosova r Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar Kosova r Kosovar Kosovar Kosovar Kosovar

1

Qëndrim Hasan Mehmeti

Komuna

Gjithsej pikë-para provimit

Vendlindja

Provimi i matures

Nr. Emri, emri i prindit dhe mbiemr Datëlindja

Klasa e I-rë respektivisht e X-të Klasa e II-të respektivisht e XI-të Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIII-

Kandidatët nga Republika e Kosovës Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

Pikët bonus për anëtaret e familjeve të dëshmoreve, invalidë të luftës,fëmijë të invalidëve të luftës, veteran të

e kandidatëve të cilët janë pranuar në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11

5

34

53

70

21

74

5

32

50

75

22.5

72.5

35

45

75

22.5

67.5

4 29 5 29 5 31.5 3 29 3 31.5 33 4 28 5 30.5 4 25.5 4 25.5 4 21 27.5 32 3 27.5

45 48 51.5 44 43.5 42 43 46.5 39.5 39.5 38 36.5 38 37.5

70 60 45 60 55 60 55 40 50 45 50 45 30 30

21 18 13.5 18 16.5 18 16.5 12 15 13.5 15 13.5 9 9

66 66 65 62 60 60 59.5 58.5 54.5 53 53 50 47 46.5

2 4 4 3

4 21.5 3 23.5 4 4 4

36.5 34.5 16 15 14

30 30 80 80 80

9 9 24 24 24

45.5 43.5 40 39 38

4

4 32.5

47.5

0

47.5

Komisioni: 1. Prof.dr. Musli Bajraktari


2. Prof.dr. Ali Muriqi 3. Prof.asc. Sadullah Avdiu


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11 Nga Republika e Shqipërisë

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11 Nga Republika e Maqedonisë

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11 Nga Republika e Malit të Zi

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA

e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11 Nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11 Nga minoriteti Turk

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11 Nga minoriteti Boshnjak

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11 Nga minoriteti RAE

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit


UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME ME KORRESPONDENCË

LISTA e kandidatëve të cilët janë paraqitur për regjistrim në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2010-11

Komuna

Shteti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gjithsej pikë

Vendlindja

Provimi i matures

Datëlindja

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

Pikët bonus për anëtaret e familjeve të dëshmoreve, invalidë të luftës,fëmijë të invalidëve të luftës, veteran të luftës dhe viktima civile të luftes

Kandidatët nga Republika e Kosovës

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekani i Fakultetit

Termoenergjetika Gurakuq Kuqi  

Termoenergjetika Gurakuq Kuqi