Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI____________________ Departamenti-Dega-Drejtimi________________________ PËR STUDIME TË RREGULLTA

LISTA

Kandidatët me numrin rendor 1 - 2 kanë fituar të drejtën e regjistrimit sipas kushteve të konkursit për kuotat nga Medvegja, Bujanovci dhe Presheva

Nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja

07.02.1990 24.05.1991 04.11.1991 14.05.1991

Shteti

Vranjë Medvegjë Preshevë Vranjë

Vranjë Medvegjë Preshevë Vranjë

Serbi Serbi Serbi Serbi

Komisioni: Prof. Dr. Neki Juniku _____________________________ Prof. Ass. Dr. Dashamir Bërxulli ____________________________ Prof. Ass. Dr. Mytaher Haskuka _________________________________

5 5 4 5

5 5 5 5

5 5 5 5

Provimi i matures

Komuna

Klasa e III-të respektivisht e XII-të Klasa e IV-të respektivisht e XIIItë

Vendlindja

5

28.5 30.5 5 Pa mat 5 Pa mat

Dekani: Prof. Asc. Dr. Ramush Mavriqi _________________________________

Gjithsej pikë

Xhevrije Mustaf Ismaili Vlora Gani Fejzoviq Hava Ramadan Emerllahu Orhan Sadulla Ramadani

Datëlindja

Provimi pranues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Emri, emri i prindit dhe mbiemri

Klasa e II-të respektivisht e XI-të

Nr.

Klasa e I-rë respektivisht e X-të

Numri i pikëve nga suksesi në shkollën e mesme

10 9 32 29.3

58.5 54.5 51 49.3


Psikologji te rregullt Gurakuq Kuqi  

Psikologji te rregullt Gurakuq Kuqi

Advertisement