Page 1

°

Vaga Hela denna bilaga är en annons för nyföretagarcentrum

Foto: Johan Persson, Helsingborgs Dagblad

Det börjar alltid med en stark tro på en idé

”Lusten till egenföretagandet ligger i lusten till frihet” sid 8

”Att stötta företagande via Nyföretagarcentrum är en självklarhet” sid 4

Engagemang – grundbulten i Peab sid 3


NyföretagarCentrum arbetar för ett starkt Näringsliv.

Sedan starten 1991 i Nordvästra Skåne • över 16 000 affärsidéer • Mer än 8 000 starter • Minst 14 000 sysselsatta • Drygt 80% ”kvar” efter 3 år • Färre än 1 % i konkurs • Varje dag är vi med och startar nya företag - året om

Vill du också vara medlem i NyföretagarCentrum? Ditt engagemang gör skillnad! Vill du veta mer? Kontakta NyföretagarCentrum: Yvonne Fogelström, verkställande ledamot, 042 18 18 20 yvonne.fogelstrom@drivaeget.com Anders Williamsson, styrelsens ordförande, 0708 72 18 65, anders.f.williamsson@telia.com Magnus Ramberg, vice ordförande, 042 17 53 00 magnus.ramberg@lindahl.se Gunilla Tornhagen, styrelseledamot, 0703 44 12 91 gunilla.tornhagen@comhem.se Rose-Marie Östberg, styrelseledamot, 0431 48 45 00 rose-marie.ostberg@lfv.se eller någon av de andra styrelseledamöterna

Vår Styrelse: Anders Williamsson, Ordförande Magnus Ramberg, Vice ordförande, Advokatfirman Lindahl Christer Eriksson, Ernst & Young AB Bertil Engdahl, Sundsbacken AB Håkan Eriksson, Bjärekraft Filip Collin, Bring Frigoscandia AB Mona Hansson, SET Revisionsbyrå AB Jan Höjman, Tailor Store Sweden AB Anneli Hörwing, Audi Sverige AB

”Våga Engagemang”

A

ndelen av befolkningen som driver företag, är mindre än 5 %. Internationellt ger detta oss en 40:e placering. Det går att göra mer. NyföretagarCentrum arbetar för att ta till vara människors dynamiska krafter, genom start av egna företag, för att främja nyetablering och utveckling av livskraftiga företag, samt för att skapa ett gott näringslivsklimat. Vårt arbete motverkar arbetslöshetens förödande konsekvenser. Det ligger i nationens och näringslivets intresse att nyföretagandet, samt tillväxten för små och medelstora företag stimuleras.

Framtidens företag startas nu! ”Det börjar alltid med en stark tro på en idé” Start av Eget Företag är ett karriärval. Allt fler önskar förverkliga en vision genom att bygga sin försörjning på eget företag. En verksamhet där den egna drivkraften, kunskap om marknaden och konkurrenterna, samt gott ekonomiskt tänk står i centrum för att lyckas. Där vägen till framgång heter Kunskap och Passion, som ger mod att VÅGA. Hos oss startar Nyföretagaren. Vi värderar och utvecklar affärsidén med företagaren, som på marknadsmässigt sunda grunder vill starta eget. Vi arbetar med affärsplanen, marknadens möjligheter, lönsamhet och praktiska frågor. Vi inspirerar och entusiasmerar. Vi ger verktygen för kunskap och trygghet inför starten. Ibland behöver vi avråda, ibland behöver nyföretagaren tänka om. Årligen möter vi cirka 1 000 affärsidéer och är med och startar cirka 700 nya företag.

de. För kvinnor finns Coachingprogrammet, där kvinnor utvecklar sina företag och sig själva som företagsledare. Näringslivet och organisationer är våra medlemmar, som finansierar vår verksamhet, så att vi kan ge rådgivning som är kostnadsfri, konfidentiell och oberoende. NyföretagCentrum är beroende av medlemmarnas engagemang och aktiva stöd för att vi skall kunna ge stöd åt nya företag och deras utveckling. Vårt starka nätverk i näringslivet delar också med sig av sin kunskap. Medlemmarna står för ett aktivt och hållbart samhällsengagemang (CSR - Corporate Social Responsibility) som är allt viktigare för utvecklingen av ett starkt samhälle. Våra medlemmar vet att livskraftiga nya företag skapar god och stabil samhällsutveckling. Ett av våra medlemsföretag uttrycker det så här ”Det är enklare att göra affärer i ett samhälle där det finns fler välfungerande företag”. Det är därför de har valt att vara med. Vill du också vara med, för att främja nytt, sunt och livskraftigt näringsliv i regionen?

Genom att börja sitt företagande med rådgivning hos NyföretagarCentrum, finns beredskap när startaren går vidare. Hos NyföretagarCentrum får företagaren inte bara stöd inför starten. Många utvecklas i Mentorsprogrammet. Där får nyföretagaren stöd av kunniga företagare, som delar med sig av sina erfarenheter. Det bygger ett starkare företagan-

Yvonne Fogelström Verkställande Ledamot NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

Foto: Joachim Karlsson

Mats Nilsson, Sparbanken Gripen Carola Svensk, Swedbank Lars Svensson, Helsingborgs Dagblad Gunilla Tornhagen, Landskrona Plus Rose-Marie Östberg, Ängelholms Flygplats Yvonne Fogelström, Verkställande ledamot

Ansvarig utgivare: Yvonne Fogelström, NyföretagareCentrum Skåne Nordväst. Text: Caroline Säfstrand. Projektledning: Viveca Andersson, Helsingborgs Dagblad. Layout/Produktion Helsingborgs Dagblad. Tryck: Helsingborgs Dagblad. Upplaga: ca 86 000 ex.

Är: En stiftelse som arbetar för nyetab-

lering, stöd och utveckling av livskraftiga företag och ett gott näringslivsklimat. NFC bidrar därigenom till ökad och stadigvarande sysselsättning.

Helsingborg: Kolmätarg. 11 A, 042-18 18 20 Landskrona: Parkgatan 2, 0418-40 30 50 Ängelhollm: Rönnegatan 1, 0431-828 29 starta@drivaeget.com • www.drivaeget.com

2

• utbildning och temainformation i frågor som är relaterade till nyföretagandet • mentorsskap och coaching för vidare utveckling av nyföretagaren och dennes företag

Gör: Stiftelsen bistår nyföretagare, som på affärsmässigt sunda grunder vill starta eget och driva företag, med:

Hur: kostnadsfri rådgivning som är

• oberoende och konfidentiell rådgivning i etableringssskedet och tiden närmast därefter

• inspiration, föreläsningar och nätverk aktiviteter för blivandeföretagare och nya företagare

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

finansierad av Näringslivets Parter

• i samarbete med Näringslivets Parter

• arbetar för näringslivet i NordvästSkåne - Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Varför: NyföretagarCentrum är Näringslivets alternativ • existerande Näringsliv hjälper Nya Företag till framgång • nya jobb, på nya sätt, i nya företag är en förutsättning för ökad tillväxt, öka sy selsättning, regional utveckling och goda sociala omständigheter www.drivaeget.com


Våga engagemang

Engagemang – grundbulten i Peab

E

rik och Mats Paulsson var endast 16 respektive 14 år gamla när de startade Peab år 1959, i dag ett av Nordens största kompletta bygg- och anläggningsföretag. Drivkraften och förutsättningen för framgångarna menar Erik Paulsson har varit ett aldrig sinande engagemang. – När vi i unga år köpte en maskinpark och hjälpte lantbrukarna på Bjärehalvön med diverse tjänster hade vi inte så mycket pengar men ett stort engagemang. Våra framgångar genom åren har handlat enormt mycket om det, om ett samspel med andra, om teamwork, förtroenden och relationer. Om att bygga broar, inte minst personliga, säger Erik Paulsson som nu är pensionerad men har mer att göra än någonsin via sina roller som styrelseordförande i Fabege, Wihlborgs Fastigheter, investmentföretaget Backahill, turistföretaget SkiStar samt andra styrelseuppdrag i börsnoterade bolag så som Brinova Fastigheter, Diös Fastigheter och Nolato.

Erik Paulsson. Foto: Johan Persson, Helsingborgs Dagblad

”Jag har varit med om många skakiga lågkonjunkturer och kan dela med mig av erfarenheterna.”

Får med många på tåget Erik Paulsson omskrivs ofta som den mäktigaste personen inom svensk fastighets- och

En annan av hans hjärtefrågor är att stötta nyföretagande.

byggindustri, men han är också en person som ofta bjuder på sig själv, sina erfarenheter och det engagemang som tagit Peab och bröderna dit de är.

– För mig känns det helt naturligt och självklart att engagera mig i nya företag som är en så viktig del av hela samhällets utveckling. Jag brukar tala om allt från vikten av att ha kontroll över kostnaderna, ordning och reda, och hög kvalitet till att stödja medarbetarna och ha en ödmjuk hållning gentemot både dem och kunderna. I en affär ska det alltid finnas två vinnare, säger han och tillägger med ett leende;

– Vi har i många år stöttat idrottsföreningar och ungdomsverksamheter och försöker också alltid att hjälpa våra underleverantörer att växa och utvecklas. Det ingår i min och Mats grundsyn på hur vi vill driva företag. Samtidigt tycker jag att företag av den storlek Peab representerar också har en viss skyldighet att fungera som drivkraft för andra och aktivt bör arbeta på att få med många på tåget, vi skulle ju aldrig kunna köra det själv, säger han.

– Också är det aldrig förbjudet att prata business på fest. En diskussion under lättsamma, festliga former kan leda till storaffärer längre fram!

Delar med sig till andra Erik är ofta ute och föreläser bland företagare. I dessa tider av lågkonjunktur menar han att han har mycket att dela med sig av som kan vara av nytta för andra företagare som upplever dagens situation som skakig. – Jag har ju varit med under flera lågkonjunkturer under min karriär, skrattar han, jag kan dela med mig av tips om hur man bäst möter problemen som kan uppstå.

Tre frågor till… …Annika Rosenkvist på Möjligheter Reklam. På vilket sätt stöttar du nyföretagande? – Via min byrå hjälper jag Nyföretagarcentrum med kommunikation, reklam och marknadsföring. Jag föreläser också på seminarium och har under årens lopp varit mentor för nya företagare. Jag startade mitt eget företag för tolv år sedan med hjälp av Nyföretagarcentrum och hade stor hjälp av deras långsiktiga perspektiv och förmåga att bolla idéer. Anders Yllfors. Foto: Johan Persson, Helsingborgs Dagblad

Anders Yllfors på Boxon, varför tycker du det är viktigt att engagera dig i nyföretagandet? – Därför att entreprenörskap och entreprenörsanda utvecklar hela regionen, företagen, människorna och kommunerna. Det är allas angelägenhet, kanske inte minst min som är en del av det befintliga näringslivet. Vi stöttar nyföretagarcentrum och hjälper till så gott vi kan genom att hålla dörren öppen för dialog.

Hur ska man få fler att ta steget till engagemang? – Viktigt är att poängtera att det i mötet mellan nya och etablerade företagare föds idéer, nya synsätt och nätverk som utvecklar också de befintliga bolagen! Att jag som företagare delar med mig av mina bra och dåliga erfarenheter blir stöd till nyföretaga-

www.drivaeget.com

ren men kan också leda till en sorts hjälp till självhjälp och nya inspirerande tankegångar för mig. Det blir en win-win situation! Jag tror mycket på mentorprogrammet, men tror att fler skulle kunna tänka sig att ställa upp om man vidareutvecklade konceptet till att också omfatta ett nätverk för mentorerna. I ett sådant nätverk skulle man både kunna diskutera mentorskapet och helt andra frågor kring sitt eget företagande och därmed känna att den tid man satsar ger flera vinster. För hur vi än vänder och vrider på det så tar engagemang tid och det är det vi alla har ont om. Man skulle till exempel kunna ha en ”mentordag” tillsammans med nyföretagarna på förmiddagen och de andra mentorerna på eftermiddagen och avsluta med middag på kvällen!

finns statistik på att många vill starta men få vågar ta steget. Även i det sammanhanget tror jag att vi etablerade företagare spelar en viktig roll, som goda exempel på att det går och att det inte alltid behöver vara så stort och svårt. Efter mina seminarier får jag ofta höra att folk tycker det är så otroligt skönt att jag är en helt vanlig människa, att man inte behöver vara någon supermänniska för att kunna driva företag!

Varför är det så viktigt att engagera sig i andra, nya företag? – Jag brinner för entreprenörskap och småföretagande. Egentligen är det ganska enkelt, ju fler företag som startas desto bättre går det för samhället som vi själva lever i. För mig känns det självklart att dela med mig av mina erfarenheter. Av 100 antal företag som startats med hjälp av Nyföretagarcentrum är 80 antal kvar efter tre år. Den siffran talar sitt tydliga språk om vikten av engagemang från oss etablerade företagare!

Vad känner du att du kan bidra med? – Jag har ju själv varit nyföretagare en gång i tiden, jag vet hur det känns. Jag märker också att behovet, inte bara av råd och tips utan också bekräftelse på idéer, är stort bland nya företagare. Det

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

3


Våga engagemang

Hur viktigt är nyföretagandet för samhället, varför behöver vi etablerade företag som stöttar nya företagare och hur samarbetar kommunerna med Nyföretagarcentrum? Vi frågade Renée Mohlkert, Åsa Herbst, Torkild Standberg och Hans-Göran Dahl. Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg: Alla vill ju vara företagare i en region med tillväxt. Och tillväxt får vi när befintliga företag växer och fler företag flyttar till regionen. Starka argument är bra infrastruktur, bra boende och annat som ger livskvalitet, och att fler företag startas. Nyföretagarcentrum arbetar med det ena av dessa tre ben genom att bidra till att skapa fler arbetstillfällen och att fler företag startas som gör affärer med andra företag. Precis så som Nyföretagarcentrum arbetar, med hela regionen som arbetsyta, tror jag också är mest effektivt. Vi uppnår bäst resultat i det långa loppet om vi har hela regionen i blickfång. Vi stöttar Nyföretagarcentrums verksamhet och samarbetar på olika sätt.

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona: Att människor får utlopp för sin kreativitet och möjlighet att förverkliga drömmen om entreprenörskap är grunden till ett välmående näringsliv och något alla vinner på att stötta. Man måste se till att mylla och jordmån är av

Tailor Store Sweden AB tog priset som Årets nyföretagare 2009 i samband med Näringslivsdagarna utsågs och uppmärksammades för sin idé. Företaget tillverkar och säljer via Internet måttbeställda skjortor. De har lyckats med det som är svårt för många andra, de har framgångsrikt arbetat upp försäljning via Internet och fått uppmärksamhet som framgångsrikt e-handelsföretag. Tailor Store är en god förebild för hur man når framgång genom e-handel. De har metodiskt arbetat sig igenom olika vägar, testat, förkastat och gjort om. Produkten är måttbeställda skjortor. Kunden tar sina mått och bestämmer hur skjortan skall utformas. Han/hon väljer tyg, färg, krage, ryggdetaljer, manschetter, tuffa kontrastfärger på detaljer mm. En helt unik stil kan uttryckas genom skjortan. Hemsida: www.tailorstore.se.

så god kvalitet att det är attraktivt att starta och driva företag i regionen. Etablerade företag kan hjälpa nya genom att vara beredda att köpa tjänster på ett annat sätt än det invanda så att man ser till att det finns en marknad som underlättar för de nya företagen istället för försvårar. Man kan också i olika sammanhang ställa sin erfarenhet och kompetens till förfogande. Nyföretagarcentrum arbetar med flera sådana framgångsrika grepp, till exempel mentorskap. Vi ser Nyföretagarcentrum som ett redskap som vi använder oss av när det gäller att stötta, hjälpa och kanalisera företagande.

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun: Ett blomstrande näringsliv är en av hörnstenarna för ett välmående samhälle. Ängelholms Näringsliv, ÄNAB, är ett aktiebolag och har som en av sina stora uppgifter att stötta och hjälpa till för att få fler att starta företag, fler företag att etablera sig och befintliga företag att utvecklas. Ängelholms näringsliv samarbetar med Nyföretagarcentrum för att främja nyföretagandet i hela regionen. Befintliga företag spelar en viktig roll för utvecklingen, goda exempel är ovärderliga för nyföretagaren som har många frågor och behöver referenser - företagande är inte något man kan läsa sig till eller föreställa sig på annat sätt än att

Hans-Göran Dahl, Näringslivsansvarig på Klippans kommun: Vi har varit medlemmar i Nyföretagarcentrum i många år. När det dyker upp förfrågningar om nyföretagande slussar vi dessa vidare till Nyföretagarcentrum som vi vet besitter kompetens att hjälpa till att bedöma en affärsidé och bidra till ett stort kontaktnät. Ur mitt Klippanperspektiv skulle vi behöva få fler unga att starta företag inom detaljhandeln, vi är inne i ett generationsskifte och behöver nya krafter som tar över. Ett forum där unga skulle kunna inspireras och engageras till företagande av andra unga, etablerade företagare skulle vara givande. Vi behöver alla arbeta för ett nyföretagande i hela regionen, då får vi en region med större tillväxt och attraktionskraft.

Idéen föddes på en strand i Australien där söt nyplockad mango förenades i blandning med friska små bär och skapade filosofin runt konceptet. Naked Juicebar står för nakna, ärliga produkter av naturliga råvaror, gjorda i en öp-

Sven Holger Svensson, SHS Konsult, har varit egenföretagare i 21 år, sitter med i styrelser och är mentor för ett antal unga människor i vdposition. Sedan många år tillbaka är han aktivt engagerad i Nyföretagarcentrum. – Nyföretagarcentrum betyder oerhört mycket för den höga andel nya företag som inte bara startas i nordvästra Skåne utan också finns kvar många år senare, säger han. Anledningen till detta menar Sven Holger Svensson har att göra med att Nyföretagarcentrum är en kreativ, framåtsträvande organisation, öppna för nya idéer och tankar, alltid vill komma vidare och utvecklas, men också att de ställer höga krav på de som vill bli företagare.

Sven Holger Svensson känner ett stort värde i att vara en del av denna positiva satsning på företagande och delar gärna med sig av sin egen erfarenhet som mångårig marknadsföringskonsult.

Årets Nyföretagare 2008 i NV Skåne blev Årets Nyföretagare Sverige 2009 Bakom Naked Juicebar står Steven Collyer och Maria Wirén, en australiensare och en svenska. Tillsammans har de blandat smaker och tankar från båda sidor av klotet, och kommit fram till ett ”fruktbart” koncept. Resultat: färska juicer, smoothies, färska soppor, gourmet wraps och en egen linje med bakade produkter, serverade på sju (Snabbt jobbat!) olika enheter i Sverige.

– Jag är medlem hos Nyföretagarcentrum föratt skapa och ge nya företagare möjlighet attutveckla och utvecklas. Nyföretagarcentrum betyder oerhört mycket för den höga andel nya företag som inte bara startas i nordvästra Skåne utan också finns kvar många år senare, säger han.

– De är måna om dem, de stöttar och ifrågasätter, men de ställer också höga krav. Det resulterar i en hög kvalitet bland de som slutligen tar steget och satsar på egenföretagandet. Det är därför så många av dem som startar finns kvar flera år senare.

Fruktbart vinnarkoncept pen enhet med bra insyn så att kunden kan se alla härliga frukter och grönsaker som slinker i. Första enheten öppnade på Nova Lund i juli 2007. En andra enhet öppnades i Sickla Köpkvarter i januari 2008. Första franchiseenheten öppnade i november på Arlanda Sky City. Idag finns sju enheter. Målet är att bli en rikstäckande kedja. Och med den fart som verksamheten har så är det säkert något vi kan förvänta oss- att Naked Juicebar är ett gott och nyttigt inslagi det framtida näringslivet. www.nakedjuicebar.se.

– Jag kan bidra med insikter om företagandet, om att det i grund och botten handlar om frihet under ansvar, och att det är en livsstil, kanske inte en livsstil som passar alla men som passar många, säger han och fortsätter; – Försöker man inte trots att man innerst inne vill är risken stor att man ångrar sig i framtiden, här och nu kan man påverka, inte där och sen.

Varför stödjer du NyföretagarCentrum? Thord Olsson , Parajett AB, Landskrona

Antal nystarter per 1000 invånare 2009 års siffror är rullande från 2008-07-2009-06

Sedan starten 2006, har företaget sålt skjortor över Internet, i över 30 länder. Omsättningen har gått från 0 till nästan 30 miljoner med god lönsamhet. Grundare är Magnus Loodberg och Mats-Ola Ström som på vägen har förstärkt med en tredje kompetens, en entreprenöriell delägare, Jan Höjman (fd VD Levi Strauss Norden).

4

finnas mitt i det. Jag har själv varit ordförande i kvinnonätverket Englanätet och vet att det har stor betydelse att få höra andra företagare berätta om sina upplevelser. Inte minst är det inspirerande och man behöver inspireras som företagare.

”Att stötta företagande via Nyföretagarcentrum är en självklarhet”

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

2004 2008 2009

– Vi har vilat på en tung industrialism, som inte längre har den stora betydelse den en gång hade för landet. I denna förändringsprocess behöver vi starta nya företag. Mindre företag som kan växa och driva det här landets utveckling. Genom att vara med och stötta nya, livskraftiga och marknadsmässigt sunda företag, är vi också med och stöttar nya arbetstillfällen. Statistiken visar att ett nystartat företag efter ett par år har i genomsnitt 1,6 anställda och att varannan använder minst en underentreprenör. Nytt företagande föder nya arbetstillfällen, något som är viktigt för hela samhället. Tillväxtverkets analyser visar att det nya företagande är extra viktigt för kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

www.drivaeget.com


DESIGNA DIN EGEN SKJORTA PÅ NÄTET SKRÄDDARSYTT FRÅN 298 kr

Ditt företag, dina medarbetare, dig själv!

www.tailorstore.com

Som företagskund ökar du din och dina medarbetares trygghet från första dagen. Du får en individuellt anpassad sak-, livoch pensionslösning för ditt företag, dina medarbetare och dig själv. Du får dessutom rådgivning om skadeförebyggande åtgärder. Hör av dig till oss eller besök vår hemsida så får du mer information. Välkommen!

10% RABAT T a nge kod HD091 0

Erbjudandet gäller t.o.m. 2009-12-31

www.drivaeget.com

Länsförsäkringar Skåne Södergatan , Helsingborg. Telefon -   info@LFskane.se www.lansforsakringar.se

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

5


Vad betyder entreprenör?

Våga starta

En entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt. Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande

”Affärsrådgivarna ställde de jobbiga frågorna och såg till att man var bättre rustad för utmaningar.” Jollymedia, bestående av Mats Alm och Pernilla Alm-Ramberg. Foto: Frédéric Cousyn Helsingborgs Dagblad

”Nyföretagarcentrum vänder på varje sten”

M

ats Alm var tidningsfotograf och hade precis avslutat en utbildning i marknadsekonomi när han för tio år sedan bestämde sig för att starta enmansföretaget, Jollymedia. – Jag skrev marknadsplanen på Pågatåget till Malmö under utbildningens slutskede, berättar han. När marknadsplanen var klar tog han kontakt med Nyföretagarcentrum som kom att bli ett ovärderligt bollplank. – Jag blev tvungen att konkretisera mina idéer, det är stor skillnad på att fantisera och realisera, säger han och menar att affärsrådgivarnas kunskaper och förmåga att se på hela företaget utan känslomässiga aspekter har varit värdefulla. – Affärsrådgivarna ställde de jobbiga frågorna och såg till att man vände på varje sten så att man stod bättre rustad för kommande utma-

ningar, det tror jag att alla företagare har nytta av.

Lockades av egenföretagandets frihet Mats såg ett behov på marknaden där hans kunskaper passade in och lockades av egenföretagandets ansvar och frihet i att påverka sin egen arbetssituation, sina tider och uppdrag. Men vägen därifrån till ett fungerande företag är förstås lång, han berättar att det låg mycket tankeverksamhet och diskussioner med familjen bakom starten av företaget. – Det tar tid innan företaget börjar rulla, det måste man vara medveten om. Likaså att man lägger enormt mycket kraft på det. Familjens godkännande och delaktighet i beslutet var väldigt viktig för mig, säger han och berättar att hans fru Pernilla för ett par år sedan gick in i företaget som Jollymedias andra hälft och härigenom bland annat driver det egna varumärket mjölkfri.com med webbplats och tryckt tidning om födoämnesallergier.

– Även i detta skede tog jag kontakt med Nyföretagarcentrum eftersom företaget expanderade med 100 procent. Pernilla deltog i ett coachingprogram för att arbeta igenom sin affärsplan och inspireras av andra.

Starta med en bra affärsplan För Jollymedia, som erbjuder tjänster inom redaktionell kommunikation och marknadsföring, har det varit en lyckosam resa som resulterat i många trogna kunder och ett nätverk av samarbetspartners. Till de som står i valet och kvalet att starta eget säger han; – För att lyckas i starten krävs en riktigt bra, genomarbetad affärs- och marknadsplan. Det är viktigt att ha avtal med några kunder innan man startar så att man inte börjar på noll, att ha familj och vänner på sin sida gör det hela lättare och naturligtvis, inte att förglömma, att ha riktigt kul, avslutar Mats Alm.

Begreppet entreprenör har sitt ursprung i medeltidens Frankrike och var där en benämning på befälhavaren över ett större eller mindre antal legosoldater. På medeltiden hade furstarna inga stående arméer utan det vanligaste var att krigföringen lades ut på s.k. entreprenad. Senare har begreppet utökats till att omfatta företag inom en mängd olika branscher, företag vilka åtar sig uppdrag som av andra lagts ut på entreprenad. Källa Wikipedia.se

Skulle du rekommendera andra som funderar på att starta eget företag att gå till NyföretagarCentrum för personlig rådgivning? Jobs and Society NKI-undersökning avseende NyföretagarCentrums rådgivning 2008

Ja, absolut

Ja, troligen

Nej, troligen inte

Nej, absolut inte

Den stora majoriteten av företag i Sverige finns inom tjänstesektorn. De är i huvudsak små med få eller inga anställda. • Två av tre företag är soloföretag, vilket innebär att de inte har några anställda. • Ungefär 99% av samtliga företag har färre än 50 anställda. • Drygt 80% av alla företag finns inom tjänstesektorn. Knappt 20% tillhör industrisektorn.

6

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

www.drivaeget.com


Förstklassigt kontor på premiumläge? Tag plats i vårt historiska flaggskepp.

Briggen äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar industri-, kontors- och butikslokaler på expansiva lägen i Öresundsregionen. Välkommen att kontakta oss! briggen.se/helsingborg

www.drivaeget.com

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

7


Våga starta

”Jag var väldigt förberedd men de ställde mig ändå mot väggen genom att ifrågasätta värderingen av min tid”

Redskap för att starta eget företag. • Checka checklistan. • Ladda ner programvaran. • Gör din egen affärsplan. www.drivaeget.com

Tips från Rådgivaren Stäm av din affärsidé med marknaden. Du skall ha kontroll på att din idé håller, innan du startar Du driver din verksamhet - du äger dina möjligheter Var nyfiken på din marknad. Kunder, konkurrenter, leverantörer - håll dig informerad och var beredd på förändringar. Ha mer än en plan - det händer alltid saker som du inte förutsett.

Monica Oldsberg, Oldsbergs Ost. Foto: Frédéric Cousyn Helsingborgs Dagblad

”Lusten till egenföretagandet ligger i lusten till frihet”

M

ed en pappa som var mästare i köket på Svaneholms slottskrog är det inte så konstigt att Monica Oldsberg sätter kulinariska smaker i främsta rummet. I dag lever hon ut sin dröm om livets goda som ägare till delikatessbutiken Oldsbergs Ost i Höganäs. – God mat har funnits som en röd tråd genom hela mitt liv och just osten fick stor plats i min smakvärld redan under min tid som ägare till Strand Hotell i Arild, berättar Monica Oldsberg. Efter sjutton år i hotell- och restaurangbranschen kände hon att det var dags att göra något nytt. Efter ett inhopp som turistchef i Höganäs, var tiden mogen att arbeta med det som hjärtat bankade lite extra för- en delikatessbutik med tonvikt på ost. – Jag fick massor med varningar, skrattar hon, alla menade att det skulle vara svårt att starta en delikatessbutik i största allmänhet och snudd på omöjligt i en bruksort som Höganäs. Men faktum är att jag har alla skeptiker att tacka för att det gått så bra. Varje negativt påstående sporrade mig att bevisa att det visst går.

Noggrann research Monica Oldsberg kastade sig dock inte in i egenföretagandet. Hon förberedde sig nog-

grant. Via kontakt med branschorganisationer fick hon reda på alla viktiga nyckeltal om butikshyror, beräknad omsättning med mera. Därefter åkte hon runt till flera ostbutiker i Sverige, och senare också utomlands, och bad dem att berätta om alla fällor. I sina efterforskningar fick Monica också veta att dagligvaruhandeln i Höganäs var stark medan sällanhandeln var svag, likaså att snittpriset på en såld vinflaska låg på 79 kronor i Höganäs mot övriga landets 59 kronor. – Med andra ord kan höganäsarna tänka sig att lägga lite extra på det goda, ler hon. Alla fakta låg till grund för den budget som Monica sedan satte ihop och presenterade för Nyföretagarcentrum. – Jag var väldigt förberedd men de ställde mig ändå mot väggen genom att exempelvis ifrågasätta min värdering av den tid som jag tänkt lägga på att arrangera ost- och vinprovningar. Det är jag oerhört tacksam för i dag. Det är ju ofta så att det är lätt att ta betalt för varor, betydligt svårare för tjänster.

Valet att bli mentor var lätt Lusten till egenföretagandet menar hon ligger i lusten till frihet. Friheten i beslut och tid. – Man lägger oftast ner fler timmar på sitt jobb

som egenföretagare än som anställd men det är det värt eftersom känslan blir en annan när man lägger den tiden på sig själv och sitt eget företag. Med alla sina erfarenheter i bagaget och en aldrig sinande nyfikenhet var valet att bli mentor via Nyföretagarcentrum lätt. – Många tänker nog att de har så mycket att göra som företagare redan att de inte hinner coacha nyföretagare, men faktum är att man får tillbaka minst lika mycket som man ger. Jag kan dela med mig av erfarenheter och misstag men får också tillbaka i form av inspiration och stimulering. För att inte tala om kunskaper och kontakter inom en helt annan bransch. Oerhört värdefullt och utvecklande, säger Monica och menar att hon alltid vill fortsätta att utveckla sig själv och sitt företag. Hennes stora förhoppning nu är att det förslag som ligger på regeringens bord om serveringstillstånd för alkohol för serveringar även utan varm mat ska gå igenom.

Gör en genomarbetad budget, så att du har kontrollen över din ekonomi och ditt företag. Sätt upp tydliga och mätbara mål. Din unikitet är din styrka i konkurrensen. Unikiteten kan vara det koncept som skiljer dig från konkurrenterna och gör dig valbar Vårda dina kundrelationer Med rätt pris får du tid och råd att göra rätt saker, belöna dig, utveckla dig och ditt företag. Att konkurrera med priset fungerar inte. Fokusera på att göra dina egna affärer och låt andra specialister göra det du är mindre bra på När du har bestämt dig att Våga - Ha fokus på den väg du valt. Älska det du gör - det gör skillnad För mer information, boka tid 042 - 18 18 20 • 0418 - 40 30 50 0431 - 828 29 www.drivaeget.com starta@drivaeget.com

Diagrammet visar antalet företag uppdelat på företagsstorlek för år 2006. I redovisningen ingår inte företag inom jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske, myndigheter, intresseorganisationer, religiösa samfund, internationella organisationer och företag med okänd näringsgren.

– Det skulle öppna upp för möjligheten att starta en fransk bistro i butiken där kunder kan slå sig ner och dricka ett glas vin till en god osttallrik, säger hon med ett förhoppningsfullt leende. 0 anställda

1-9 anställda

10-19 anställda

50-199 anställda

200 +

8

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

www.drivaeget.com


Komplett bankverksamhet eller delar i färdiga koncept www.cerdo.se

Bank | Kredit | Leasing | Kort | Värdepapper | Finans | Fond | Utland | Personal & Lön

Tel: 042-26 27 28

KONTORSLOKALER

frosting.se

Cerdo Bankpartner AB, Box 663, 251 06 Helsingborg Besöksadress: Rönnowsgatan 8. Telefon 042-444 60 00 E-post: info@cerdo.se www.cerdo.se

Lokaltillfälle i centrala Helsingborg

Luleå Umeå Sundsvall

Just nu kan vi erbjuda moderna kontorslokaler i bästa läge i centrala Helsingborg. Lokalerna är anpassningsbara och lämpliga för både små och stora företag. Kontakta Ulf Nilsson på telefon 042-24 83 80 för mer information och visning.

Gävle Örebro Linköping Jönköping Växjö Helsingborg

Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar yta om drygt 1 miljon kvm varav 80 procent är kontor, 15 procent butiker och resterande del bostäder. Fastigheternas värde uppgår till cirka 17 miljarder kronor. Norrporten ägs av Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden.

www.drivaeget.com

Köpenhamn Hamburg

Lokaler att längta till

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

9


Våga UTVECKLAS

S

tefan Hjemqwist, konsult på Awapatent, nominerades av sina nöjda adepter på företaget Procogno till Årets mentor i Skåne- och blev det! Nyföretagarcentrum träffade honom för en liten pratstund om mentorskap.

”Mentorskapet är inget betungade

– det är något jag unnar mig”

Du är Årets mentor i Skåne och nominerad till Årets mentor i Sverige, vilka är dina styrkor? – Oj, det är svårt att säga. Jag är bra på att lyssna, jag förstår de större sammanhangen och kan därför se de problem adepterna stöter på i ett annat perspektiv. Jag har alltid siktet inställt på långsiktighet, vilket jag tror bidrar till en hel del andra frågeställningar än vad man som nyföretagare brottas med då man befinner sig här och nu.

Hur ser du på din roll som mentor? – Det är en sorts hjälp till självhjälp. När mina adepter kommer med idéer och planer så är det inte min uppgift att bedöma dem som rätt eller fel, däremot att ställa motfrågor som tvingar dem att tänka i andra banor. Det har varit många, långa och intressanta diskussioner under året som gått.

Du har ju en full agenda och far och flänger mellan tre olika kontor just nu, varför tar du av din tid till detta? – Det är egentligen ganska enkelt, jag tycker att det är otroligt kul och givande! Visst ger jag mycket till mina adepter men faktum är att mötena och samtalen med dem också utvecklar mig, jag ser inte mentorskapet som något betungande utan något jag unnar mig. Jag föreläste på universitet för ett antal år sedan och har aldrig lärt mig så mycket som inför de föreläsningarna, man var enormt påläst och ville ju kunna svara på alla eventuella frågor som dök upp. Det är lite på samma sätt med mentorskapet. Som med allt annat handlar det ju också om att prioritera, jag väljer att träffa mina adepter istället för att gå en kurs i vidareutbildning eller liknande. Mentorskapet ger mig helt enkelt mer.

Vad betyder det för dig att bli utsedd till Årets mentor?

Vad känner du att du kan bidra med som mentor?

– Det är förstås jättekul, inte minst eftersom det är mina adepter som nominerat mig.

– Jag kan bidra med min erfarenhet och se på företaget med andra ögon eftersom jag tittar på det hela utifrån och in.

Hur känns det nu att lämna Procogno och gå vidare med ny adept?

På sista mötet med Procogno vet jag att du gav ett mer konkret råd om att de skulle vara nöjda med sin produkt och börja sälja. – Ha, ha, ja, det var dags att sätta ner foten och ge dem lite råg i ryggen. Jag är själv engagerad i ett litet utvecklingsföretag i Göteborg

Stefan Hjemqwist, konsult på Awapatent

och vet att man kan utveckla i det oändliga. Men för att komma någon vart så måste man fronta sanningens ögonblick och ge sig ut på marknaden och se om det finns ett intresse för produkten. Procogno var mogna för det.

Våra rågivare i NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

– Under årens lopp har jag faktiskt funderat lite på vad mentorskapet har gett adepterna i det långa loppet och började därför arrangera uppföljningsmöten ett år efter avslutat mentorskap. Det har varit enormt intressant och nyttigt. Självklart kommer jag att följa Procognos framgångar med stort intresse!

Mentorsprojekt

Foto: Mette Ottonsson

Foto: Mette Ottonsson

Foto: Mette Ottonsson

Foto: Joachim Karlsson

Citat från kundundersökning 2008:

Yvonne Fogelström

Ingemar Wiktor

Karin Aspegren

Guy Rambech

Civilekonom och tidigare aukt revisor. Många årserfarenhet från ledningsarbete, ekonomistyrning, controlling, svenska och internationella verksamheter, ägarledda bolag och börsnoterade. Ledare för NFC Nordvästra Skåne.

Civilekonom och ek. lic.,universitetsadjunkt, undervisar vid högskolan i Halmstad, i ämnen som organisation, ledarskap, tillväxt och internationalisering, entreprenörskap och management. Forskar i frågor relaterade till framtida företag.

Civilekonom och Certifierad coach. Lång erfarenhet av marknadsföring, ekonomistyrning och projektledning från tidigare befattningar i mindre och medelstora företag i regionen.

Rådgivare, affärsutvecklare och Inspiratör.

Våra aktiva medlemsföretag i NyföretagarCentrum Skåne Nordväst Abdon Finax AB. Advokatfirman Lindahl. Almi Företagsparnter Skåne AB. Areko Revision AB. AWAPATENT AB. BASMetal AB. Bertil Björkman Konsult AB. Bjuvs kommun. Bjäre Kraft ek.för. Boxon AB. Bring Frigoscandia AB. Brusquini Reklambyrå AB. Båstad Näringsliv AB/Båstad kommun. Competensum Skåne Nordväst AB. D&B Soliditet AB. DEFA Lighting AB. Ernst & Young AB. Fastighets AB Briggen. Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Fordonsmateriel AB. FUNKAB AB. Företagsalliansen I Svalövs Kommun ek.för/Svalövs kommun. Försäkringsmäklarna i Helsingborg AB. Georg Skoogs Åkeri AB. GEWAB Consulting AB. Grant Thornton Sweden AB. Svenska Handelsbanken AB. Helsingborg Stad Näringsliv och Marknad. Helsingborgs Dagblad AB. Helsingborgs Hamn AB. Helsingborgshem AB. Hemocue AB. Henry Dunkers Förvaltnings AB. Hilanders AB. Hotel Öresund AB. HSB Nordvästra Skåne. Höganäs AB. Höganäs Kommun. If skadeförsäkrings AB. IKEA AB. Invest in Landskrona/Landskrona kommun. Kinnarps i Helsingborg AB. Klippans Kommun. KPMG AB. Kung Oskar Conrad AB. Landskrona Plus. Lindab AB. LK Valves AB. LRF konsult AB. Länsförsäkringar Skåne. Marco AB. Elite Hotels i Helsingborg. Möjligheter Reklam i Helsingborg AB. Nordea Bank AB. Office AB. Olix AB. P.A.R.K. i Syd AB. Parajett AB. PEAB AB. Readsoft AB. Resurs Bank AB. Revikonsult Revisionsbyrå AB. Samtalsakuten AB. Scandlines AB. S-E-B. SET Revisionsbyrå. SHS Konsult AB. Sparbanken Finn. Sparbanken Gripen AB. Sparbanksstiftelsen Skåne. Swedbank. Svenska Aller AB. Svenska Hus AB. Sydsvenska Handelskammaren. Teamwork Bemanning AB. TIAB Trailer Industrier AB. Topflight AB. Wihlborgs Fastigheter AB. Visma Spcs AB. XL-Bygg / A-Trä. Ängelholms Kommun. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Örkelljunga Kommun

10

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

”Så gott som samtliga adepter och mentorer kan tänka sig att rekommendera mentorprogrammet till någon kollega eller annan företagare. Mer än 9 av 10 mentorer kan tänka sig att fortsätta vara mentorer i mentorprogrammet”.

Nyföretagare söker mentorer Är du näringslivserfaren, nyfiken, strukturerad och en god lyssnare? Då kan du vara rätt person att ingå i vårt stora team och nätverk av mentorer. 140 nyföretagare har redan fått en mentor under ett år genom vårt uppskattade mentorsprogram. Adepterna kommer ur vår dagliga rådgivningsverksamhet och är redo för start. Adept och mentor matchas samman av oss på ett beprövat sätt. Mentorskapet är helt ideellt och konfidentiellt. Omfattningen är 24H fördelat på 2 timmar i månaden samt tillkommande gemensamma nätverksträffar. Om du är beredd att VÅGA engagera dig och utvecklas tillsammans med ett nytt spännande företag kan vi kanske matcha dig med en nyföretagaradept. Anmäl ditt intresse till: Pia Frenning eller Guy Rambech 042-18 18 20 starta@drivaeget.com

www.drivaeget.com


Varför stödjer du NyföretagarCentrum?

Våga UTVECKLAS

Mats Alm, Jollymedia AB Som egen företagare och mentor vill jag dela med mig av mina erfarenheter för att ge en nystartad företagare fler perspektiv och möjlighet till ett långsiktigt och livskraftigt företag.

Eva Robild, Robild Reportage AB Min roll som Mentor är att stärka adepten i tron på sig själv samt att tydliggöra och finslipa affärsidén.

”Vi är ju pedagoger i botten, inte företagare, så det har varit ett stort steg att ta.”

Ulrika Assarehn, Thomas Liljeberg och Susanne Alkbrand

För Procogno har mentorn varit ovärderlig

T

re lärare på Johannes Hedberggymnasiet tyckte att det fanns ett tomrum mellan tryckta läromedel och den verkliga världen. Via företaget Procogno utvecklar och säljer de nu innovativa läromedel för framtidens skola. Med sig på sin företagsresa har de haft mentorn Stefan Hjelmkwist från Awapatent, som också utsetts till Årets mentor i Skåne och är nominerad till Årets mentor i Sverige. – Hans engagemang har varit ovärderligt! Det har betytt så otroligt mycket att han har trott på oss, stöttat och peppat när vi har varit osäkra. Men också att han har varit tuff och ställt de svåra frågorna som fått oss att fokusera och tänka till, säger Ulrika Assarehn som tillsammans med Susanne Alkbrand och Thomas Liljeberg startade företaget efter att ha ägnat åtskilliga timmar åt att komplettera befintligt läromedel med information från Internet. – Vi är ju pedagoger i botten, inte företagare, och har i och med starten av Procogno tagit ett stort, spännande och lite läskigt steg in i en helt annan värld. Att ha haft en mentor som stöd har betytt mycket, menar Susanne.

www.drivaeget.com

Stefan Hjelmkvist är marknadschef på företaget Awapatent, Europas näst största konsultföretag inom patentfrågor, design, varumärkesskydd, IT-juridik och biorätt. Något som varit fördelaktigt för Procogno som fått sätta sig in i många svåra frågor kring rättigheter, patent, lagar och regler. – Men också det faktum att han är företagare samt att han hade en bra inblick i gymnasieskolan ur ett föräldraperspektiv eftersom hans barn nyligen tagit studenten, gav oss givande ingångar i kommunikationen kring vårt företag, säger Thomas. De menar alla tre att även om de var väldigt ambitiösa och strukturerade redan från början så var det bra att ha någon som såg på företaget utifrån och in och som kunde säga ifrån om idéerna blev för spretiga. – Vi är ju trots allt tre helt olika individer som ska dra åt samma håll!

Noga planerade möten gav resultat Thomas, Ulrika och Susanne träffade Stefan en gång i månaden under ett år. Varje möte var noga planerat med en i förväg bestämd agenda.

Stefan gav också sina adepter uppgifter i ”läxa” till varje träff. – Vi slet verkligen hårt men det drev också företaget framåt, jag vet inte var vi hade stått i dag om vi inte hade haft Stefans hjälp, han fick oss att verkligen titta på vilken fas vi befann oss i, hur marknaden såg ut och hjälpte oss på traven när det var dags att börja sälja vår produkt, säger Thomas och Ulrika fortsätter;

Kristoffer Lindén, Öhrlings Price Waterhouse Coopers Vi ser det som mycket viktigt att främja nyföretagande och på så vis stötta tillväxten inom vår region. Vi ser det som en självklarhet att vi inom näringslivet är med och bidrar så att fler tar möjligheten att starta eget företag.

– Det är där vi befinner oss i dag, i säljfasen. Från början var vi uppe och snurrade i både Umeå och Stockholm i vår iver att sälja men efter goda råd från Stefan håller vi oss till södra Sverige, det är mer kostnadseffektivt. Än så länge jobbar de kvar ett antal timmar i veckan som lärare men tanken är att företaget ska kunna sysselsätta dem alla tre. – Det känns jättekonstigt att fortsätta med företaget utan mentor. Det var så bra med de här återkommande hållpunkterna som gjorde att man hela tiden fokuserade på rätt saker. Men å andra sidan, det är ju nu den riktigt spännande resan början och tack vare Stefan har vi en bra grund att stå på, avslutar Susanne.

Jonas Wilensjö med kollegor, Elite Hotels i Helsingborg Marina Plaza och Mollberg har varit med sedan NFC startade. Vi tänker fortsätta vara delaktiga och bidra med det vi kan för att utveckla stan och näringslivet.

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

11


Våga UTVECKLAS

Utveckla ditt företag och dig som affärskvinna!

E

tt coachingprogram som riktar sig till kvinnor som driver företag och vill utveckla sig själva och sina företag. I en mindre grupp gör vi djupdykningar inom eget företagande och sätter deltagarnas tankar och kunskaper på spets. Programmet består av sex halvdagar med tema affärsutveckling och coaching i grupp, samt individuell coaching. Då programmet avslutas har deltagarna utvecklat sin affärsplan.

”Feedbacken från de andra företagarna var otroligt givande”.

E

– Jag är inte den typ av människa som sitter och rullar tummarna, ledigheten fick igång massor av idéer, säger hon. Med sig i bagaget hade Anna en agronomutbildning från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och yrkeserfarenhet från bland annat Rättvisemärkt i Stockholm. – Jag har alltid varit intresserad av ekologiska livsmedel och utformade en affärsidé kring detta. Genom sitt företag, Miljö & Marknad, erbjuder Anna i dag marknadsförings- och utredningstjänster inom området ekologisk marknad. Kunderna är bransch- och miljöorganisationer, livsmedelsföretag samt kommuner. Mestadels arbetar hon som projektledare för olika ekologiska evenemang och projekt. Nyligen arrangerade hon också, på uppdrag av Region Skåne, Skånes deltagande på mathantverksmässan SMAKLUST som blev något av en dundersuccé. – Det var i och för sig inget ekologiskt arrangemang men handlade om mat och närproducerat. Besökarna smakar sig igenom Sveriges regioner och där visade vi upp vad Skåne har att erbjuda på 400 kvm, säger Anna och berättar med glädje att företaget ger henne ordentligt med sysselsättning nu.

Feedback från andra företagare Men med ett uppdragsbaserat företag har Anna också fått känna på svackor sedan starten 2005. Faktiskt så djupa att hon för ett och ett halvt år

12

Är du intresserad av att vara med? Skicka ett mejl till starta@drivaeget.com så kontaktar vi dig. Eller ring till Karin Aspegren, projektledare och certifierad coach, 042 18 18 20.

Resultatet för deltagarna är både den individuella insatsen och den utveckling som sker genom engagemanget i gruppen.

”Utan Nyföretagarcentrums coaching hade jag inte varit företagare i dag” fter att ha fått barn gick Anna Eklund arbetslös under en period och tanken på att starta eget dök upp.

Sedan 2002 har mer än 150 kvinnor deltagit i programmet som Nyföretagarcentrum driver gemensamt med Tillväxtverket.

Vad kan du bidra med? – Jag har jobbat i tjugo år med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling, även globalt, och har ju också varit nyföretagare en gång i tiden. Jag vet hur det känns att stå i startgroparna och vilka fallgropar som finns. Att vara mentor handlar om att ge av sin tid och sina erfarenheter, men vad får du tillbaka?

sedan stod i valet och kvalet att ge upp. Hon bestämde sig för att ge det en sista chans och anmälde sig samtidigt till Nyföretagarcentrums coachingprogram. – För mig var det steget helt avgörande för att företaget skulle finnas kvar. Utan coachingprogrammet hade jag nog gett upp. Programmet gick ut på att en grupp företagare träffades vid fem tillfällen för att lyssna på andras erfarenheter och berätta om sina egna. Nyföretagarcentrum coachade, gav tips och råd och olika uppgifter som i slutändan skulle resultera i en affärsutvecklingsplan. – Jag fick feedback från de andra i gruppen om att jag var för försiktig, det var otroligt nyttigt. Likaså Nyföretagarcentrums professionella coaching som fick mig att titta närmare på var vinsterna fanns, vilka kunder som tog mer än de gav och så vidare.

Hallå där, Jan Madsen… …du är mentor genom Nyföretagarcentrum, varför? – Vi flyttade företaget från Danmark till Helsingborg och jag kände direkt att jag gärna ville dela med mig av mina erfarenheter till näringslivet på den svenska sidan.

– För mig är det väldigt stimulerande att utveckla andra i ledarskap, och det gör jag verkligen som mentor för nyföretagare. Men det kräver också rätt kemi mellan mig och adepten. För vissa mentorer kanske mentorskapet öppnar dörrar för nya nätverk och så vidare men för mig handlar det i första hand om ett intresse att utveckla andra företagare.

Hur ska man få fler att vilja ge av sin tid till nyföretagare? – Samhället behöver fler egenföretagare, alla gynnas av ett bra näringslivsklimat. Sedan är frågan om detta faktum lockar företagare att gå in som mentorer. Jag tror snarare att man måste positionera mentorskapet, ge det ännu högre status och låta det bli en tydlig merit för företagaren.

Våga satsa- och satsa rätt Anna berättar att hon gärna hjälper uppstickare inom branschen men att det sällan genererar i pengar och att hon nu är betydligt bättre på att tänka business. – Det är så lätt att glömma bort det när man arbetar med något som man också brinner för. Nu ser jag till att ägna tio procent av tiden till de roliga, men inte så lönsamma, uppdragen och resten till uppdrag som också genererar i ekonomi så att företaget går runt, säger hon och berättar att hon varken hade visitkort, logotype eller hemsida när hon kom till Nyföretagarcentrum. – Det har jag nu, plus en stor dos mod. För det är ju trots allt det som det handlar om, att våga satsa!

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

Vill du också vara medlem i NyföretagarCentrum? Ditt engagemang gör skillnad. Kontakta NyföretagarCentrum: Yvonne Fogelström, verkställande ledamot, 042 18 18 20 yvonne.fogelstrom@drivaeget.com Anders Williamsson, styrelsens ordförande, 0708 72 18 65, anders.f.williamsson@telia.com

Magnus Ramberg, vice ordförande, 042 17 53 00 magnus.ramberg@lindahl.se Gunilla Tornhagen, styrelseledamot, 0703 44 12 91 gunilla.tornhagen@comhem.se Rose-Marie Östberg, styrelseledamot, 0431 48 45 00 rose-marie.ostberg@lfv.se www.drivaeget.com


Den lilla resebyrån med det stora engagemanget

Tur & Retur, många resenärers val sedan 1993! Med vår kunskap, destinationserfarenhet och personliga service hjälper vi dig förverkliga din drömresa. Vi kan erbjuda flyg, hotell, hyrbil, kryssningar, vin- och gourmetresor, äventyrsresor, jorden-runt och mycket mera! Kontakta oss för ett förslag!

vi KAN resor !

Se erbjudanden m.m. på vår hemsida: www.turretur.se

Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång.

042 – 13 95 00 mail@turretur.se

Välkommen in, ring 0771-62 53 53 eller besök seb.se/startaeget

Vi kan genom vår inköpsstyrka, kompetens inom kundunik utveckling och vårt materialoberoende, erbjuda ledande lösningar inom förpackningar … helt enkelt - Förpackningar på dina villkor www.drivaeget.com

www.boxon.com

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

13


Våga UTVECKLAS

”Man skulle behöva gå en coachingkurs varje år”

Varför stödjer du NyföretagarCentrum?

”Man kommer en bra bit på vägen med envishet och vinnarskalle.”

K

arolina Brorsson var endast 23 år gammal när hon gick in som delägare i familjeföretaget ProToSell. Visionen hade hon klar för sig, företaget skulle höja ribban och genomföra effektiva sälj- och marknadsaktiviteter med ännu större professionalism. – Jag hade erfarenhet av telemarketingbranschen både från England och Sverige och kände så starkt att telemarketing är en effektiv form av försäljning och att behovet bland företag är stort, många tycker att säljdelen är jobbig och behöver en samarbetspartner kring detta. Däremot var attityden bland många företag densamma, att telemarketing sköttes av unga och oprofessionella säljare. Det var här jag såg affärsidén, att hjälpa företag med lite mer kvalificerade produkter, säger hon. Under Karolinas år på företaget har det gått riktigt bra. Tillväxten har ökat för varje år, även

under rådande lågkonjunktur. – Man kommer en bra bit på vägen med envishet och lite vinnarskalle. Så här med facit i hand ser jag ju också att jag la ner otroligt mycket kraft och tid på företaget i starten, och det kunde jag ju göra eftersom jag var ung och inte hade barn, säger hon.

Det var så otroligt nyttigt, något man borde göra varje år, skrattar hon. Hon erkänner att hon inte hade några större förväntningar av kursen men att den fick henne att revidera affärsplanen, strukturera upp tydligare mål, göra upp en plan för hur dessa mål mer aktivt skulle nås och gav en stor dos inspiration.

Årets Företagare i Ängelholm I dag har hon en dotter på 13 månader och menar att hon lärt sig att ta saker lite mer med ro, att hon har disciplinen att skapa en balans och arbetar effektivt mot att nå uppsatta mål. Något hon menar att hon har Nyföretagarcentrum att tacka för. – De hjälpte mig både i det första skedet som nyföretagare genom att peppa och syna min affärsidé i sömmarna, och förra våren, när jag var höggravid, deltog jag i deras coachingprogram.

– Nyföretagarcentrum var otroligt duktiga på att leda gruppen och ge oss ett underlag för bra diskussioner. Jag har fortfarande nytta av det material och de insikter jag fick under kursen, berättar Karolina som samma vår utsågs till Årets Företagare i Ängelholm. – Det var förstås en fjäder i hatten för mig, men också för min pappa och syster som är en viktig del av bolaget och bidrar till den speciella glöd som driver ProToSell framåt.

Magnus Ramberg, Advokatfirma Lindahls Vi på Advokatfirman Lindahl ser det som en självklarhet att stödja Nyföretagarcentrum Nordväst genom vårt medlemskap och genom vårt engagemang. Det gör vi av flera skäl. Ett är att vi tror på företagande. Ett annat är att vi tycker det är viktigt att på olika sättbidra till de platser där vi är verksamma. Men det kanske viktigaste är att få vara en del av en process där det gamla näringslivet aktivt medverkar till att stödja de som vågar satsa på det nya och det okända. Det tycker vi är spännande!”

Matz Olofsson, Matz Skor AB Som egen företagare och entreprenör är det självskrivet för mig att dela med mig av mina erfarenheter.

Tomas Olsson, Länsförsäkringar Nytt företagande är vår tillväxt

Våga lyckas

Fagerström Industrikonsult – från nystart till ett av landets ledande industrikonsultföretag

P

er Fagerström var vd på ett konsultföretag men trivdes inte efter det att företaget köpts upp av ett större bolag i början på 1990-talet.

– En fredag fick jag nog och sa helt enkelt upp mig, i dag känns det konstigt att jag vågade med tanke på att min fru Ingrid då var hemma med våra fyra barn, hon trodde att jag hade blivit tokig, säger han. Per Fagerström skrattar till vid minnet och berättar att Ingrid nu är en del av företaget Fagerström Industrikonsult som han startade kort efter sin uppsägning. Företaget skulle tillhandahålla kompletta lösningar till industrin, från idé till färdig produkt. Tillsammans med Nyföretagarcentrum skapade han en affärsplan med tydliga mål och strukturer. – I dag är vi 35 anställda som sysselsätter ca 200-300 personer per år om man räknar in underleverantörer, installatörer och så vidare. Företaget utsågs år 1999 till snabbväxande gasellföretag och har fått ta emot utmärkelser

14

som Årets Företagare, Årets Superföretag och nominerad i Helsingborg till Entrepreneur of the year.

erat den mekanik som ligger bakom en automatisk hjärtmassageapparat som i dag används av alla landsting i Sverige.

Uppdragen är många och varierande

– Vi beräknar, simulerar och hittar lösningar på vitt skilda problem, som vi sedan konstruerar och levererar med hjälp av underleverantörer till våra kunder, sammanfattar Per och berättar att en av de största kunderna är kärnkraftsindustrin. Fagerströms är i dag Europaledande, om inte världsledande, på att leverera maskiner som tvättar bort radioaktivitet på komponenter inom kärnkraftsindustrin. I Kina planeras ett 60-tal kärnkraftverk och Fagerströms är just nu igång med processen att få vara med på tåget.

Målet är att 2012 ha vuxit till hundra anställda. Fagerströms Industrikonsult arbetar i dag mot flera olika branscher och hittar lösningar som effektiviserar, rationaliserar och automatiserar, det kan handla om allt från att tillverka en specifik ventil till maskinell utrustning. Till ett av de mer ovanliga uppdragen under åren hör konstruktion av ett gångjärn som skulle fästa 450 ton tunga flytande hus mot en brygga. När ingen annan ville ta på sig att konstruera detta gångjärn gjorde Fagerströms det. Man tillverkar också maskiner som rationaliserat tillverkningsprocesser, i ett fall från 45 minuter till fem minuter, något som avgjorde att företaget valde att låta produktionen stanna i Sverige istället för att flytta den utomlands.

Europaledande inom kärnkraftsindustrin

– Det har gått otroligt bra under årens lopp och vi har spännande tillväxtmöjligheter framför oss. Att vi har gjort rätt från början tror jag har varit avgörande. Vi började på noll och tog hjälp av Nyföretagarcentrum som gav oss det stöd vi behövde för att kunna ta rätt beslut och växa, avslutar Per Fagerström.

”Tillsammans med Nyföretagarcentrum skapade jag en affärsplan med tydliga mål och strukturer”

Fagerström Industrikonsult… är en av landets ledande industrikonsultföretag med inriktning på Teknisk uppdragsverksamhet, Dekontamineringssystem för kärnkraftsindustrin, Totalansvar för alla typer av produktionslinjer, Automation inom läkemedelsindustrin. www.fagerstrom.se

Fagerström Industrikonsult har också konstru-

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

www.drivaeget.com


Foto: Bertil Hagberg, sesamphoto.nu

The airport closest to spectacular Skåne

Har du kört fast i gamla spår? www.brusquini.se

www.angelholmairport.se

Finansiering i ditt företag – kontakta oss! Ska du utveckla ditt företag? Köpa företag? Starta företag? Ring oss på telefon 042–26 90 10 så berättar vi om vad vi kan göra för dig och ditt företag!

Per-Henrik Bondeson

Anna Flodmark

Jacob Möller

Cecilia Elofsson

kullaflyg.se Kullagatan 3, Helsingborg www.almi.se/skane

www.drivaeget.com

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

15


Våga vision

”Ibland dyker de bara upp, de där idéerna” Entreprenörsutbildning av världsklass Professor i entreprenörsskap Hans Landström Förra året beslöt sig regeringen för att satsa på två entreprenörsutbildningar i landet som skulle hålla absolut världsklass. Efter en noggrann utvärdering blev det klart att Mastersutbildningen i entreprenörskap vid Lunds Universitet tillsammans med en likvärdig utbildning på Chalmers i Göteborg var dessa två. – Det är en internationell masterutbildning som ger spetskompetens inom entreprenörskap, vi har tusen sökande till trettio platser och studenter från hela världen, säger Hans Landström, professor i entreprenörskap vid Lunds Universitet. Han trycker på att samhället behöver handlingsorienterade och kreativa människor. Främjas detta redan i grundläggande utbildning får vi automatiskt fler företag, menar Hans Landström. – Vi vet ju att unga människor är både nyfikna, kreativa och inte minst handlingskraftiga, och genom att öppna dörrar som möjliggör både för företagande och för andra stimulerande roller i yrkeslivet redan på utbildningsnivå så är steget till ett eget företagande lättare att ta.

Jan Marcusson och Erik, Rönnbäcksskolan. Foto: Frédéric Cousyn Helsingborgs Dagblad

Krävs entreprenörskap på basnivå

I

bland dyker de bara upp, de där idéerna om hur man på ett ofta enkelt men genialiskt sätt kan förenkla och förbättra vardagen. Få av oss förverkligar idéerna. En som däremot har gjort det är Jan Marcusson som tillverkar åkplattan AKKA som ger gravt handikappade barn och ungdomar friheten att kunna förflytta sig. Jan Marcusson arbetade under många år på företaget Besam som bland annat tillverkade elrullstolar. Via jobbet träffade han ibland personal som arbetade med utvecklingsstörda och fick höra talas om deras önskan om ett förflyttningshjälpmedel också till de svårast handikappade barnen, en ”flygande matta”. Det blev startskottet för idén till AKKA-plattan och firman JCM Elektronik AB. När rullstolstillverkningen hos Besam köptes upp av ett annat bolag trivdes Jan inte längre och sadlade om till lärare i styr- och reglerteknik på AMU. - Idén fanns där fortfarande och till slut bestämde jag mig för att verkställa den. Jag stod hemma i köket och mekade tills den var klar, skrattar Jan och berättar att Hjälpmedelsinstitutet fick upp ögonen för produkten då den vann 1:a pris i en idépristävling som Lions anordnade. Institutet lånade ut pengar till Jan så att han kunde fortsätta att arbeta med konstruktionen.

16

- Jag hade då flyttat från köket och, precis som Bill Gates i början av sin karriär, installerat mig i garaget.

Nyföretagarcentrum stöttade i flera led Efter bara ett år hade lånet betalats tillbaka via sålda åkplattor och Jan flyttade verksamheten till en lokal på Ringstorp i Helsingborg. Nyföretagarcentrum var hela tiden ett stöd som Jan Marcusson menar att han inte hade velat vara utan. - Man är ensam med många frågor som egenföretagare. Både kring starten av företaget men också i senare skede då det för mig blev aktuellt med export och sedan också anställning. Plötsligt skulle jag sätta mig in i löner, skatter, sociala avgifter, offentliga upphandlingar med mera. Med min omsättning kan jag inte betala andra för att ordna alla sådana praktiska göromål utan måste lära mig det själv.

Internationellt intresse Nu är det 17 år sedan AKKA-plattan kom ut på marknaden och Jan Marcusson har klarat sig bra och släppt oron över att någon annan skulle konkurrera om idén. På senare tid har han också konstruerat några andra hjälpmedel samt vidareutvecklat AKKA-plattan till

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

att också till exempel kunna styra musik från en CD-spelare. Ett femtiotal plattor om året brukar han kunna sälja och många länder har fått upp ögonen för hjälpmedlet. Storbritannien har nyligen beställt ett antal och Förenade Arabemiraten verkar vara nästa land på tur och blir i så fall det 17:e landet. – Jag är mycket nöjd över att jag tog steget och satsade på min idé. Det är en obeskrivlig tillfredställelse att få se all den glädje och nytta som min idé resulterar i för barn som har det extremt svårt. Det är värt allt!

AKKA-plattan är en åkplatta som man fäster rullstolen på och som via fotoceller följer en fasttejpad slinga på golvet när man trycker på en knapp. Detta innebär att även de gravt handikappade barnen och ungdomarna genom att beröra tryckknappen själva kan styra sin förflyttning. Något som visat sig vara mycket framgångsrikt som stimulering även på andra plan då processen ”väcker” andra delar av hjärnans verksamhet. Den som vill se hur åkplattan fungerar kan gå in på firmans hemsida www.jcmelektronik.se

Hans Landström berättar att Sverige är världsledande när det gäller forskning inom entreprenörskap och att vi ligger relativt långt fram när det gäller utbildningar inom området på högskole- och universitetsnivå. På grundskole- och gymnasienivå skulle vi behöva bli bättre även om det börjat hända en hel del på fronten. – Jag tror personligen att man måste få in entreprenörskap på lärarutbildningen för att kunna intressera eleverna i företagande. I dag baseras entreprenörskapssatsningar i skolan ofta på enskilda eldsjälar bland lärarna som med stort engagemang erbjuder eleverna på vissa utbildningar kunskap och möjligheter inom företagande. För att bredda engagemanget krävs entreprenörskap på basnivå– för alla.

Många startade eget företag Masterutbildningen i entreprenörskap på Lunds universitet är på ett år och har funnits i tre år. En uppföljning av första årskursens studenter har gjorts och av 23 examinerade lyckades man få tag på 19 studenter runt om i världen. Ingen av dem var arbetslösa och tretton hade startat företag, av dessa var tolv företag baserade på idéer de utvecklat under året i Lund. – Det känns naturligtvis fantastiskt roligt, samhället behöver fler handlingskraftiga, kreativa människor med siktet inställt på eget företag. Nu måste vi fortsätta att vidareutveckla konceptet och hoppas att det gagnar andra utbildningar. De senaste femton åren har vi på universitetsnivå sett en ökning när det gäller entreprenörskapsutbildningar. I en expansiv region som Öresundsregionen är detta enormt viktigt för att kunna följa den snabba samhällsutveckling som sker, avslutar Hans Landström. www.drivaeget.com


VISIONSBYRÅN PRESENTERAR:

VISIONSBYRÅN ONLINE FÖR SMARTARE EKONOMIFUNKTIONER Håll i dig. Nu börjar resan in i framtidens amtid kontor, med allt vad det innebär i form av förbättringar och effektiviseringar av administrationen på ditt företag. Nyckeln är en gemensam digital plattform där allt du behöver finns samlat på en och samma arbetsyta för alla inblandade. Med alla siffror, analyser och fakta uppdaterade och lättillgängliga, oavsett var du befinner dig. Visionsbyrån Online

har marknadens bästa och senaste systemlösningar samlade på ett ställe för allt från bokföring, fakturering och löneadministration till verktyg som ger dig en snabb och enkel överblick över företagets ekonomiska situation. Framtiden är redan här. Välkommen till Visionsbyrån Online! Du når Lena Friberg på 042-37 72 10 eller Jaana Johansson på 0431-44 50 33.

pwc.com/se/visionsbyran eller ring 020-VISION

Entusiasm •Respekt •Effektivitet •Utveckling

REVIKONSULT REVISIONSBYRÅ AB Vår affärsidé är att med hög kompetens och service tillhandahålla kvalitetsgranskad revision, redovisning och rådgivning som ger mervärde och skapar trygghet i små och medelstora företag. Du är välkommen att kontakta Anette Olsson, godkänd revisor, 042-18 99 82 eller Hans Otto, auktoriserad revisor 042-18 99 88 Besök oss gärna på www.revikonsult.se

– Va, skruva ihop möblerna själv? – Ja, skruva ihop möblerna själv!

Det startar alltid med en stark tro på en idé. Du får personlig rådgivning och vi hjälper dig bedöma din affärsidé, dina möjligheter att lyckas och står vid din sida de tre första åren. Allt under total sekretess. Läs mer på www.drivaeget.com. Kontakta oss på starta@drivaeget.com eller 042-18 18 20.

Konferens, vila, julbord, mat, dryck & nöje elite hotel marina plaza 042-19 21 00 elite hotel mollberg 042-37 37 00

www.elite.se

www.drivaeget.com

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

17


Våga vision Framtidens entreprenörer finns i dagens skolor. Statistik visar att intresset för företagande bland unga är stort, men att det är få som faktiskt startar företag. Nyföretagarcentrum besökte två skolor som satsat på att väcka intresse för entreprenörskap, Rönneskolan i Ängelholm och Justus Tranchellgymnasiet i Landskrona.

”Starta eget börjar redan i skolan”

R

onney Berndtsson är lärare i ekonomiska ämnen och juridik på Rönneskolan och har ett förflutet som egenföretagande konsult. Han berättar att skolan satsat mycket på att knyta samman utbildningarna med befintligt näringsliv genom att bjuda in föreläsare från näringslivet, låta eleverna starta UF-företag (Ung Företagsamhet) och göra projektarbeten ute på fadderföretag i kommunen.

– Samarbetet med Ängelholms Näringsliv, ÄNAB, är en förutsättning för att näringslivets och skolans vägar ska kunna korsas. Och inte bara korsas, utan resultera i ett utbyte som båda parter har nytta och glädje utav. För det är inte bara eleverna som vinner på verklighetsförankrad utbildning, företagen får också ut mycket av att samarbeta med eleverna. Av de 25 fadderföretag vi var knutna till förra året kunde alla utom ett fortsätta detta år, det visar ju att det finns ett mervärde också för företagen.

Ronney Berndtsson berättar att varje elev har minst tre fadderföretag och att de bland annat driver verklighetsförankrade projekt ute på dessa, som analyseringar, marknadsundersökningar och annat som företagen har nytta av i sin verksamhet– på riktigt! Och så satsar skolan stort på UF. – Det är utan tvekan det som ger mest entreprenörskänslan och en smak av företagande, säger Ronney Berndtsson och berättar att Rön-

neskolan var tidiga med att kunna erbjuda eleverna att starta och driva företag under ett år enligt UF:s koncept. Något han menar antingen leder till mersmak eller ett konstaterande att det var givande men inget för mig. – Oavsett vilket så är det ett lärande för livet, och det är ju så skolan måste arbeta för att kunna ge eleverna det bästa i utbildningsväg, avslutar Ronney Berndtsson.

Både Rönneskolan och Justus Tranchellgymnasiet erbjuder eleverna utbildningen Diplomerad gymnasieekonom som utformats av stiftelsen Företagsam i nära samarbete med gymnasieskolor, universitet och representanter för arbetsgivare. Det verklighetsbaserande lärandet utgör en viktig del av utbildningen och företagen som samarbetar med utbildningen får på detta sätt kontakt med morgondagens medarbetare redan på gymnasienivå. Eleverna kan också välja att efter utbildningen studera vidare eller starta ett företag.

Willy Hansson. Foto: Roland Bengtsson, Helsingborgs Dagblad

”Vi spelar en stor roll för framtidens näringsliv”

J

ustus Tranchellgymnasiet hoppade redan under 1980-talet på UF-konceptet och är i dag en skola med stark inriktning på entreprenöriellt lärande. Härifrån kom företaget som i våras vann SM i UF-kategorin ”Bästa Innovation”, Click UF. – UF utgör en viktig del av skolans satsning på att väcka intresse för företagande hos eleverna, att få starta och driva ett företag på riktigt ger eleverna erfarenheter som är svåra, om inte omöjliga, att lära ut vid skolbänken, menar Willy som för ett par år sedan utsågs till Årets UF-lärare.

engagemang i att väcka lusten för entreprenörskap, om projekten med Framtidspiloterna som är förankrade i kommunens företag, om UF-företagandets ovärderliga kunskaper och Entreprenörsdagen som sammanfattar och visar upp resultatet av skolans entreprenörssatsningar. – UF-eleverna visar upp sina företag och Framtidspiloterna presenterar sina företagsanalyser. Det är en fantastisk känsla att se vad eleverna åstadkommit och så mycket de lärt sig av världen utanför skolan, säger Willy Hansson, och menar att det för honom är en självklarhet att arbeta på detta verklighetsförankrade sätt.

Med stor entusiasm berättar han om skolans

18

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

– Det är ju ungdomarna som ska ta över efter oss och i den tid vi lever är entreprenörskap och företagande en viktig del av samhället som vi måste förbereda och intressera dem för. Det råder ingen tvekan om att Willy Hansson är en driven person med ett hjärta som bankar extra hårt för entreprenörskap i skolan. Och även om skolan ligger i framkant när det gäller just detta så finns det mycket kvar att göra menar han. – Än så länge är UF knutet till vissa utbildningar, ofta med ekonomisk inriktning. Jag hoppas att vi kan förankra UF också i de yrkesförberedande utbildningarna, det är ju trots allt från

dessa vi kommer att se de flesta företagarna i framtiden! Willy Hansson är för tillfället också starkt engagerad i projektet ”Enterprise without border” som handlar om att bedriva UF-företag globalt. – Jag hoppas verkligen att vi ska kunna få igenom detta, att arbeta på företagsbasis tillsammans med skolor i andra länder skulle öppna dörrar för det företagande vi har i dag med affärer och kontakter också i resten av världen, avslutar Willy Hansson.

www.drivaeget.com


© 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Anna Lönnberg,vår kontorschef i Helsingborg Låt oss underlätta din vardag och frigöra tid som du kan använda till att utveckla ditt företag. Vi lyssnar och anpassar oss efter dina behov vare sig det handlar om löpande redovisning, lönehantering, leverantörsfakturor, deklarationer, bokslut eller annan ekonomisk rådgivning. Du får hos våra redovisningskonsulter en rådgivare

och samarbetspartner som kan ge dig personlig service med högsta kvalité i alla faser av ditt företags utveckling. Välkommen att kontakta oss i Helsingborg. Du når oss på tel 042-19 59 00 eller e-post helsingborg@kpmg.se. kpmg.se/helsingborg

Kvaliteten i rådgivningen är ett av skälen till att vi utnämnts till Årets Affärsbank 2009. Testa själv!

Årets Affärsbank 2009

Prata med oss eller skicka en intresseanmälan på swedbank.se/ekonomikollenforetag så kontaktar vi dig.

www.drivaeget.com

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

19


STARTA FÖRETAG Hos oss hittar du information och service på vägen till eget företag.

Starta företag – broschyren Information och vägledning från sex myndigheter. Finns hos myndigheterna

Starta företag – checklistan Gör din egen checklista på Tillväxtverkets webbplats. www.tillvaxtverket.se/checklistan

Starta företag-dagen Föreläsare från sex myndigheter informerar om start av företag. www.skatteverket.se/infotraffar

HÄR FINNS MER HJÄLP ATT FÅ: Hitta rätt med Företagarguiden

Ring Startlinjen

Registrera via Internet

Använd myndigheternas kostnadsfria information och tjänster för att starta och driva företag.

Kostnadsfri vägledning.

Gör företagsregistrering, momsregistrering, f-skatteansökan och ändringar enkelt och snabbt.

020-35 10 10

www.tillvaxtverket.se/foretagarguiden

Vi samarbetar för att förenkla för dig som är eller vill bli företagare:

www.foretagsregistrering.se


Hellre stor kund i en liten bank än liten kund i en stor bank Vill du vara kund i en bank som spelar på din hemmaplan? Då vill vi gärna träffa dig. Sparbanken Finn är en stabil, självständig sparbank med en stark lokal förankring. För att kunna ge våra kunder de bästa lösningarna samarbetar vi med marknadens främsta aktörer inom finansiella tjänster. Detta ger oss ett oberoende som är unikt. Det ger oss också möjlighet att lägga tid och kraft på det vi är bäst på; bra rådgivning till våra kunder. Just nu är det rätt läge att se över dina lån och ditt sparande. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning! Välkommen till oss i Landskrona! Från vänster: Joakim Rubendahl, kontorschef, Lisbeth Flood, privatrådgivare, Marie-Louise Lundqvist, kundtjänst, Ann-Sofi Lennartsson, jurist, Jonas Olsson, företagsrådgivare, Annika Lundberg, privatrådgivare.

Kungsgatan 19, Landskrona 0418-49 50 04, landskrona@sparbankenfinn.se

www.drivaeget.com

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

21


Våga vision

”Insikten om att man faktiskt vågar är häftig” Frida Wester, du och dina medarbetare i MOI UF, plockade hem silvermedaljen från SM i Ung Företagsamhet i kategorin Bästa företag. Hur kändes det? – Ja, det var otroligt roligt att lyckas så bra på mässan och bland alla andra duktiga företagare knipa andraplatsen. På Skånemässan vann vi dessutom Bästa Företag och Bästa Vara.

Ni tillverkar och säljer silversmycken, hur dök affärsidén upp? – En av tjejerna, Maria O´ Brian, har gått en kurs i silversmide och fått väldigt många komplimanger för sina smycken. Vi kom på att vi skulle kunna bygga upp ett företag kring detta långt innan UF-utbildningen började vilket gav oss ett litet försprång. Vi visste precis vad vi ville och körde igång direkt.

Hur gick det med försäljningen? – Det gick fantastiskt bra! Kollektionen består huvudsakligen av ringar med graverade budskap som kan regleras i storlek. Vi gjorde alla själv och lyckades sälja för 80 000 kronor, det var med andra ord inte så svårt att sälja däremot att hinna med att göra alla smycken!

nad som möjligt och kom fram till att webben var bästa vägen att gå. Så vi marknadsförde oss enbart genom Facebook, bloggar och via vår hemsida www.moiettoi.se. På det sättet fick vi till och med kunder utomlands! Vi säljer också smycken via fyra butiker i Helsingborg, en i Malmö och två i Stockholm. De flesta butiker har sålt slut på smyckena ganska snabbt och velat ha in fler.

Har ni fått mersmak? – Ja! Nu går vi i tredje årskursen på Samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning och kommer att fortsätta driva företaget antingen som UF eller som handelsbolag. Det nya namnet blir ”Moi et toi” och vi har vidareutvecklat affärsidén till att också omfatta ringar med personlig gravyr.

Till de som står i valet och kvalet om de ska prova på att starta företag under skoltiden, vad har du att säga till dem? – Gör det! Det är så otroligt utvecklande. Insikten att man faktiskt vågar är häftig, att man är kapabel till så mycket mer än man tror. www.moiettoi.se

Ni måste ha marknadsfört er väl. – Vi funderade mycket över hur vi skulle kunna marknadsföra oss effektivt och till så låg kost-

När Nya unga vuxna 18-30 svarar på frågor om framtiden… Unga allt mer positiva till företagande Vad kan du tänka dig att vara? Egen företagare 74%

Fyra av tio blir hellre företagare än anställda Vad skulle du helst vilja vara? Egen företagar 38% Anställd i ett litet privat företag med färre än 50 anställda 27% Anställd i ett stort privat företag med fler än 50 anställda 20% Anställd av kommun eller landsting 9% Anställd av staten 6%

Jonas Nilsson, vd Office itPartner

Håkan Gillisson, Förvaltningschef Wihlborgs

Engagemang skapar trivsel och tillväxt

Nya sunda företag skapar tillväxt och nya jobb

Källa/Nutek: Entreprenörsbarometern 2008

22

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

www.drivaeget.com


www.set-revision.se

Vi ser mer än dina siffror

www.competensum.se

t r a l k v l sjä

Vi stöttar Nyföretagarcentrum!

www.drivaeget.com

Stort tack! till alla er som på olika sätt bidrog till att göra Näringslivsdagarna i Skåne Nordväst både möjliga och lyckade! Vi ses igen på 2010 års Näringslivsdagar den 13-14 oktober.

Hela denna bilaga en annons för nyföretagarcentrum

23


www.gripen.se

HAR DU RÄTT BANK FÖR DITT FÖRETAG?

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK

VÅGA Starta Eget Företag - Tidningen  

Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst bjuder på inspiration, insikter och tips om varför det är viktigt med näringslivets engagemang för att hjä...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you