Page 1


Inhoud Contents

Coverphoto: © Loretta Lux, Marianne 2004. Courtesy Torch Gallery Amsterdam and Yossi Milo Gallery New York. Loretta Lux is nog tot 28 mei te zien in het Fotomuseum Den Haag.

06 NEW(s) Feed your knowledge

38 Mania #2 Store and Restore

19 History The Duty of History

44 GUP Collectors Tip Koos Breukel’s Cosmic View

23 Repo Retrospective Loretta Lux

47 Erwin Olaf What education?

33 GUP meets Loretta Lux

53 Portfolio Victor Bergen - Henegouwen

3—4


‘Hope Scenes The Lodger’ © Erwin Olaf. Courtesy Flatland Gallery, Utrecht The Netherlands Apr 8 – May 20 Flatland Gallery Lange Nieuwstraat 7 3512 PA Utrecht www.flatlandgallery.com

59 Inside Is it real?

68 GUP Guide 69 GUP The Netherlands

64 Briefing Photo Contest #3 iKi Beer briefs 65 Result Photo Contest #2 We have a winner... 66 GUP Subscription Save 16% of the cover price

GUP: Guide to Unique Photography

84 GUP Europe 95 GUP USA/Canada


Kijk op www.warchild.nl


NEW(s)

www.worldpressphoto.nl

De Canadese Reuters-fotograaf Finbarr O’Reilly behaalde de eerste prijs in de 49e World Press Photo wedstrijd. Zijn winnende beeld, van 1 augustus 2005, laat de uitgemergelde vingers van een éénjarig kind zien die hij tegen de lippen van zijn moeder drukt in een noodvoedselkamp in Tahoua, ten noordwesten van Niger. Dit jaar stuurde 4.448 fotografen uit 122 landen 83.044 foto’s in voor deze belangrijkste competitie in de internationale fotojournalistiek. Expositie kick-off: 24 april – 18 juni, Oude Kerk, Amsterdam.

World Press Photo of the Year 2005 Canadian photographer Finbarr O’Reilly (Reuters) has won the 49th annual World Press Photo contest. His winning image, taken on 1 August 2005, shows the emaciated fingers of a one-year-old child pressed against the lips of his mother at an emergency feeding clinic in Tahoua, northwestern Niger. This year 4.448 photographers from 122 countries entered 83.044 images in this most prestigious international competition in press photography. Exhibition kick-off: 24 April – 18 June, Oude Kerk, Amsterdam. World Press Photo of the Year 2005 Mother and child at emergency feeding center © Finbarr O’Reilly, Canada, Reuters, Tahoua, Niger, 1 August


Loretta Lux Retrospective Loretta Lux (Dresden, 1969) was trained as a painter at the art academy of Munich. She starts photographing with a passion in 1999, but never without forgetting the art of painting. In her studio, Lux photographs models in vintage clothing against a white background. Later she inserts these images digitally into a setting that she photographed earlier. The photographs are then given subtle alterations in a digital process that takes months, resulting in carefully constructed compositions, which betray the influence of old masters such as Bronzino, Runge and Velåzquez. In 2005 she received the prestigious Infinity Award of the International Centre of Photography in New York. 23 — 24


‘The Bride’ © Loretta Lux, Ilfochrome, 51 x 51 cm, 2003. Courtesy of Torch Gallery, Amsterdam and Yossi Milo Gallery, New York

GUP: Guide to Unique Photography


Visit the first online gallery for contemporary and vintage Dutch photography. Buy online at www.vintagephoto.nl


Mania #2

Om je spullen lang goed te houden, dien je ze te verzorgen. Repareren kan bijna altijd (“geen hond die het ziet”), maar liever niet. Helemaal voor fotografie, waar je door zorgvuldig te conserveren een dure restauratie zou kunnen uitsparen. En dat gaat iets verder dan een opbergdoos op kamertemperatuur.

Store and Restore

by Jochem Rijlaarsdam

To keep your pictures in excellent condition for many years, you have to take good care of them. Restorations are often possible (“nobody will even notice it”), but not ideal. Especially in photography, since careful conservation may save you the costs of an expensive restoration. Proper conservation however involves that little bit more than a storage box at room temperature.

GUP: Guide to Unique Photography


Erwin Springveld zat er een beetje naast toen hij in 1977 ging studeren aan de school voor journalistiek in Utrecht. De 18-jarige journalist in de dop kon toen nog niet bevroeden dat hij in de dertig jaar daarna zijn achternaam zou veranderen in Olaf en uit zou groeien tot één van Neerlands bekendste fotografen. GUP geeft je een voorproefje uit Olafs nieuwe serie Hope en laat je zien hoe hij heeft bereikt waar hij nu staat.

Erwin Olaf

by Peter Bas Mensink

What education!?

When Erwin Springveld decided to study journalism at Amsterdam University in 1977, he was not sure what he wanted to do with his life. The 18-year-old would-be journalist could not suspect that, during the next 30 years, he would change his last name to Olaf and become one of Holland’s best-known photographers. GUP samples a taste of Olaf’s new series Hope and shows how he has accomplished his current status.

47 — 48


‘Hope Portraits #5’ © Erwin Olaf, Lambda Endura print on Kodak Professional paper 120 x 120 cm, edition: 10 Courtesy Flatland Gallery, Utrecht, The Netherlands

Next page: ‘Hope Scenes The Hallway’ © Erwin Olaf Courtesy Flatland Gallery, Utrecht, The Netherlands


Portfolio

Victor Bergen - Henegouwen (1963) seems to have every element of the perfect composition under control. Hard lines, a subtle choice of colours, silky texture and a soft shine. It is not surprising, when you consider that Bergen-Henegouwen was a photographer who worked in fashion and styling for many years. Working with so many different people in as many places nourished his interest in the way people react to surroundings, whether they feel at home there or not. See and judge for yourself.

Victor Bergen Henegouwen 53 — 54


‘Emma’, © Victor Bergen - Henegouwen

GUP: Guide to Unique Photography


‘Auke’, © Victor Bergen - Henegouwen

57 — 58


‘Pim’, © Victor Bergen - Henegouwen

GUP: Guide to Unique Photography

Victor Bergen-Henegouwen wordt vertegenwoordigd door HUP Gallery Amsterdam (www.hupgallery.com)


Inside

Is it real? by Peter Bas Mensink

Het bewerken van foto’s bestaat al sinds de uitvinding van de fotografie. Nu digitale fotografie een vlucht heeft genomen en soft- en hardware zich razendsnel ontwikkelen en daarbij steeds goedkoper worden, neemt het digitaal bewerken en manipuleren van foto’s hand over hand toe en zijn ‘nepfoto’s’ steeds moeilijker te herkennen. Waar ligt de grens tussen het ‘toelaatbaar’ bewerken en doelbewust manipuleren van een foto?

Photo editing has been around since the invention of photography. Now that digital photography has taken flight, with rapid development of new software and hardware at lower prices, digital editing and manipulation of photos are gaining ground rapidly and ‘fake’ photos are increasingly hard to identify. Where lies the limit between acceptable photo editing and conscious manipulation?

Newsweek, June 1994

TIME Magazine, June 1994

59 — 60


De eeuwige discussie hierover wordt er met de vooruitgang van elektronische hulpmiddelen niet minder heftig op. Zijn manipulatie en bewerking een kunstvorm of zijn ze ook een toelaatbaar middel in de fotojournalistiek? In fotografieland is een ethische lijn getrokken tussen wat wel en niet toelaatbaar is op het gebied van bewerken. Echter, deze ethische lijn is zo fijn dat de scheidslijn zélf vaker onderwerp van discussie lijkt dan hetgeen waar het eigenlijk over zou moeten gaan, namelijk: hoe ver kan een fotograaf gaan met het bewerken van een (nieuws)foto, zonder zijn fotografische integriteit te ondermijnen? Afdrukken of bewerken Deze vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. Om het antwoord te kunnen vinden, moeten we eerst kijken wat we verstaan onder ‘het bewerken van foto’s’. Wanneer een fotograaf een conventionele donkere kamer gebruikt om foto’s af te drukken, zal hij zijn materiaal zo aanpassen dat de foto’s op de meest optimale manier zullen worden afgedrukt. Dit is algemeen geaccepteerd als een onderdeel van het fotografische traject en valt zodoende niet onder het kopje ‘bewerken’. Het bewerken of manipuleren gebeurt ná deze stap. Maar bij digitale fotografie komt er geen donkere kamer meer bij kijken, en zijn het de beeldbewerkingprogramma’s die de doka vervangen. Dit maakt het trekken van een scheidslijn tussen afdrukken en bewerken nog moeilijker. Een veelzeggend voorbeeld is dat van topfotograaf Patrick Schneider. Schneider viel met drie foto’s in de prijzen voor beste Amerikaanse nieuwsfoto. Achteraf bleek dat Schneider met Photoshop de randen en achtergrond van de drie foto’s GUP: Guide to Unique Photography

The incessant debate about this subject is not getting any closer to a solution with the advance of electronic tools. Can manipulation and photo editing be considered an art form in its own right, or are they permissible means in photojournalism? In photography land, an aesthetic line has been drawn between acceptable and unacceptable editing. However, this line is so fine, that the discussion seems to focus more often on this divide than on what is really at stake: how far can a photographer go in editing a photo, especially a news photo, without undermining his photographic integrity? Print or Edit This question is easier to ask than to answer. To find the answer, we must examine what we understand ‘photo editing’ to be. If a photographer uses a conventional dark room to print photos, he will adjust his material with the aim of optimising the printing of photos. This is generally accepted as a stage in the photographic process and therefore does not qualify as ‘editing’ or manipulation, which then occurs after this phase. But digital photography does not require a dark room, instead it uses image-editing software. This makes it even more difficult to draw the line between printing and editing. A striking example is the one of top photographer Patrick Schneider. Three of Schneider’s photos won awards in the competition for best American news photo. Later it became known that Schneider had used Photoshop to darken the edges and background of the three photos to enhance their effect. The jury did not tolerate this and took his awards away. On the other hand, there are numerous media that regularly use photo editing, even


BY WIG ANTHOLOGY (+31) 020 4941025


Guide Amsterdam Alkmaar Almere Breda Bredevoort Den Bosch Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Enschede Groningen Haarlem Leeuwarden Leiden Maastricht Rotterdam Sittard Tilburg Utrecht Antwerpen Brussels

Paris Berlin Düsseldorf Hamburg Frankfurt Köln Mannheim Munich Stuttgart Milano Zürich Essex London Cardiff Chigaco Los Angeles New York Washington DC Winchester Toronto Vancouver ...


Highlights © Shirin Neshat

Stedelijk Museum Amsterdam Post CS

Shirin Neshat Feb 4 – Apr 16

Oosterdokskade 5 1011 AD Amsterdam T: +31 (0)20 573 29 11 www.stedelijk.nl De Iraanse kunstenares Shirin Neshat fotografeert

Besides photography, Iranian female artist Shirin

niet alleen, maar is ook druk met film- en

Neshat is busy making film and video art. Neshat’s

videokunst. Neshat snijdt met haar kunst een

art touches a popular subject - Islam. With

populair onderwerp aan: de islam. Ze verkent

her idiosyncratic visual style she explores the

met op haar visuele manier de grenzen tussen

boundaries between man and woman, the holy and

man en vrouw, tussen heilig en profaan, tussen

profane, reality and magic. In this way, she makes an

werkelijkheid en magie. Niet alleen beroert ze

impact in the art world, and in the Iranian political

hiermee de kunstwereld, maar ook het Iraanse

arena.

politieke toneel.

75 — 76


Highlights

Torch Gallery Lauriergracht 94 1016 RN Amsterdam T: +31 (0)20 626 02 84 www.torchgallery.com

Martin de Waal Panorama Feb 25 – Apr 1

© Martin de Waal

Waar ligt de grens tussen man en vrouw? Hoe kan

Where exactly lies the distinction between man and

je met behulp van betrekkelijk weinig chirurgie en

woman? How can one, by means of relatively little

strakke styling een man naar een vrouw laten trans-

surgery and a smooth styling, transform a man into

formeren en weer terug? De Waal legde zijn eigen

a woman and back again? De Waal documented his

transformatie vast en sleutelde vervolgens aan het

own transformation, then doctored the images to

beeldmateriaal om te laten zien hoeveel gezichten

show the many faces of a single person.

één mens heeft.

GUP: Guide to Unique Photography


Highlights

Fotografie Forum Int. Leinwandhaus, Weckmarkt 17 60311 Frankfurt am Main T: +49 69 291726

Alberto García Alix Life Tatooed on Paper Feb 11 - Mar 26 © Alberto Carcía Alix

Een persoonlijk dagboek waarin Alberto Alix

A personal diary in which Alberto García Alix

zijn ervaringen als foto’s opneemt. Het is een

records his experiences as images. It is a catalogue

catalogus van zijn privé-universum; zijn vrienden en

of his private universe: his friends and fellow

medereizigers, de scenario’s, huizen en straten die

travellers, the scenarios, homes and streets they

ze bevolken, het nachtleven, motoren, vriendinnen

inhabit, nightlife, motorcycles, girlfriends, battle

gevechtswonden of tatoeages; een opzettelijk

scars or tattoos; a deliberately narcissistic glossary

narcistische verzameling gevuld met stedelijke

filled with urban poetry.

gedichten.

Gallery f 5,6

© Max Regenberg

Ludwigstraße 7 D-80539 Munich T: +49 89 28675167 www.f5komma6.de

Max Regenberg Feb 7 – Mar 31 Sinds vijfentwintig jaar werkt Max Regenberg

For the last 25 years Max Regenberg has worked

maar aan één thema: hoe functioneren billboard-

on only one theme: how does billboard advertising

advertenties in de publieke ruimte in Europa. De

function within the public space of Europe. This

overgang in een steeds snellere levensstructuur

project is particularly interesting, considering

maakt dit project extra interessant. De fundamenten

society development towards an ever faster way of

van Max’ project zijn gelegd toen hij woonde en

life. The foundations for Max Regenberg’s project

werkte in Noord-Amerika, waar billboards in de

were laid when he was living and working in North

jaren zeventig onderdeel werden van het alledaagse

America, where billboards have been a part of

leven om de weg vrij te maken voor de overwinning

everyday life on the street since the seventies,

van het beeld op de woordcultuur.

paving the way for the victory of the image over word culture.

87 — 88


Highlights

Camera Work Berlin

© Guido Argentini

Guido Argentini Private Rooms Mar 4 – Apr 15

Kantstrasse 149 10623 Berlin T: +49 30 3100 773 www.camerawork.de

Hij publiceerde in bladen als Vogue, GQ en Playboy

He has published in Vogue, GQ and Playboy, and as

en vanaf 4 maart exposeert Camera Work Berlin als

of the 4th of March Camera Work Berlin is the first

eerste een nieuwe serie foto’s van Guido Argentini’s

to show a new series of photos by Guido Argentini,

‘Private Rooms’. Argentini probeert zeer intieme

‘Private Rooms’. Argentini tries to capture very

momenten in een glamoreus bestaan te vangen

intimite moments in a glamorous life by exploring

door middel van het zoeken van de grens tussen

the boundaries between sexuality and art.

seksualiteit en kunst.

GUP: Guide to Unique Photography


GUP #003 - Portrait  

Image manipulation is one of the main issue of GUP #3, which explores the border line between acceptable editing and conscious manipulation.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you