Page 1

presenteert

Zaradi Tebe 2013 SPONSORDOSSIER Dichter bij Ithaka vzw Meierij 178 9050 Ledeberg gunterhil@yahoo.com 0496 20 64 20 elcasbobadas@hotmail.com 0484 71 25 86 www.zaraditebe.com BTW-identificatienummer BE-0508.788.457

1


2


Voorwoord Na het overweldigende succes van vorige editie is het team van 'Dichter bij Ithaka' intussen enthousiast bezig met de voorbereiding van 'Zaradi Tebe 2013'. In wat volgt komt u te weten waar ‘Zaradi Tebe’ voor staat, wat het doel en de doelgroep van dit evenement is. Wij hopen dat u het dossier met plezier doorneemt en spoedig iets laat weten. Go on the culture flow!

Inleiding De huidige hoofdprioriteit van ‘Dichter bij Ithaka ' vzw bestaat erin het succes, de sfeer en de kwaliteit van 'Zaradi Tebe 2012' te evenaren, zoniet te overtreffen. We werken verder aan de uitbouw van een ‘kleinschalig’ maar kwalitatief internationaal duurzaam cultuurfestival onder de naam 'Zaradi Tebe' (Sloveens voor 'Because of you', wat zowel de culturele, sociale en ecologische boodschap mooi omschrijft). Het tweede jaar kenden we bijna een verdubbeling van aantal bezoekers, een trend die zich hopelijk blijft voortzetten. Het is de bedoeling om als het ware een aparte wereld of eigenzinnige culturele oase te creëren waar het artistieke een intense beleving wordt. Het concept, de locatie, de programmering, de inrichting en onze concrete aanpak zorgen ervoor dat we een alternatief kunnen bieden voor een wereld waarin alles steeds sneller, luider en productiever moet zijn.

Daarom presenteren wij bij deze graag de plannen voor de derde editie. Hiervoor hopen wij enkele serieuze sponsors aan te trekken en constructieve samenwerkingsverbanden te kunnen aangaan.

Wat De derde editie van ‘Zaradi Tebe’ belooft alweer een uitdagend, bruisend en vernieuwend festival te worden. Het concept van het evenement is opgebouwd rond drie peilers: een culturele, een ecologische en een sociale.

3


Cultuur

Het artistieke aspect van het festival kan vooral omschreven worden als verruimend, heterogeen en niet-alledaags. In eerste instantie brengen we twee dagen lang een harmonische mix van allerhande disciplines en stijlen, en dit op twee podia, in expositieruimtes, op daken, in bomen, langs muren en vanuit vijvers.

Op de circus- en straattheaterstage voorzien we spektakel en humor. Zoals de naam doet vermoeden

laten

we

hier

een

gevarieerd

aanbod

van

internationale

circus-

en

straattheaterartiesten op de toeschouwers los. Dergelijke acts beperken zich echter niet enkel tot het podium, maar zwerven ook uit over het hele terrein. Ook théatre invisible dat bijdraagt aan de unieke sfeer die we tijdens 'Zaradi Tebe' willen bekomen vormt een belangrijk onderdeel.

Ondertussen wordt de musicstage voortdurend bevolkt door lokale en nationale talenten. Dit podium fungeert als pompende motor om het hele festival aan elkaar te rijgen. Everybody loves music, en op Zaradi Tebe brengen we een mix van verschillende stijlen.

Poetry stage without a stage voorziet in een gek aanbod van hedendaagse, avontuurlijke dichters. Dit mag u ruim interpreteren. Klassieke voordrachten worden afgewisseld met experimentele en theatrale performances, maar nergens een klassiek podium met micro, statief en pupiter. Dichters brengen u hun verzen vanuit bomen, van op muren, van in vijvers, schreeuwen het van de daken of fluisteren het rechtstreeks in uw oor.

Op een multidisciplinair cultuurfestival als Zaradi Tebe kan beeldende kunst natuurlijk ook niet ontbreken. Denk op dit vlak niet aan de strakke structuur van een galerij, maar eerder live-art gebracht tussen het publiek of in een poëtische instapruimte.

Het hele terrein wordt ingericht met allerlei kunstwerken die een concrete link met het ecologische vertonen. Hiervoor werken we samen met verschillende onafhankelijke kunstenaars en artistieke collectieven. Zelf maken we met gerecycleerd materiaal artistieke juweeltjes om het terrein van kleur te voorzien. Ook in de ruimtes van de organisaties die zich rondom het park bevinden komen er een aantal exposities. Voor verdere informatie over wie of wat, zie “Programmering” verder in het dossier.

4


Ecologie ‘Dichter bij Ithaka vzw’ is van mening dat het helemaal niet zo moeilijk is om een evenement met een bijzondere culturele meerwaarde te organiseren zonder een significante ecologische voetafdruk na te laten. We willen een festival dat met beide benen in de realiteit staat en de problematiek omtrent milieu niet ontkent. Dit begint enerzijds bij de keuzes die we op voorhand maken op vlak van flyers, energievoorziening, afvalbeleid, sponsors, sanitair en diverse andere duurzame initiatieven (zie bijlage 1 ‘Duurzaam festival’). Anderzijds willen we de bezoekers aan de hand van een aantal toepasselijke keuzes in de programmering op een niet-dwingende wijze even laten stilstaan bij dit actueel thema. (zie verder).

Sociaal

Eén van onze betrachtingen tijdens Zaradi Tebe is heel wat sociaal en cultureel geïnspireerde buurtorganisaties te verenigen. Logisch gevolg hiervan is dat wij ook hun doelgroepen trachten te bereiken. Als erkende socio-culturele vzw ziet “Dichter bij Ithaka” het als haar taak mee te helpen aan of het zelf tot stand brengen van dergelijke initiatieven. Het Pierkenspark is dé plek bij uitstek om een dergelijk initiatief te realiseren, daar het omringd wordt door organisaties die hetzelfde voor ogen hebben (Kringloopwinkel, Bij De Vieze Gasten, Trafiek, …)

Waar Als locatie voor de derde editie van 'Zaradi Tebe' kiezen we opnieuw voor het 'Pierkenspark', een groene long midden in de Gentse volksbuurt ‘De Brugse Poort’. Deze plek is niet enkel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, maar sluit qua inrichting en achterliggende gedachte ook perfect aan bij ons concept. Het park werd in 2010 opnieuw ingericht, is volledig zelfbedruipend en wordt onderhouden door de buurtbewoners. Zo vangt men bijvoorbeeld het grondwater op om in de irrigatie van het park te voorzien. Bovendien werden er al samenwerkingsverbanden aangegaan met de omliggende culturele en sociale organisaties, gekend als "de parkpartners", en dit op het vlak van infrastructuur, promotionele capaciteiten en logistieke ondersteuning.

5


Wanneer Het festival gaat door op zaterdag 15 juni van 12u tot 02u, en zondag 16 juni van 12u tot 22u.

Doelgroep Van bij het begin hebben we met ‘Dichter bij Ithaka’ geprobeerd om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken. Tijdens de eerste editie van 'Zaradi Tebe' merkten we dat het concept gesmaakt werd door mensen van verschillende leeftijd, culturele achtergrond, sociale afkomst, ... , iets wat we ook dit jaar nastreven met als doel de mensen blijvend te verrassen. Het festival is daarenboven steeds gratis.

Organisatie Zaradi Tebe is een initiatief van Dichter bij Ithaka vzw. Bob Minne en Günter Hilderson voeren de financiële leiding van het evenement en nemen alle belangrijke beslissingen. Voor de praktische en logistieke werking doen we beroep op mensen uit de eigen organisatie die elk voor zich gespecialiseerd zijn in een bepaalde tak van de sector. Voor de vele hand- en spandiensten die bij een meerdaags festival van dergelijke omvang nodig zijn, kunnen we beschikken over een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die hun diensten belangeloos en uit idealisme leveren.

Perspectieven Met de eerst editie van ‘Zaradi Tebe’ was het vooral de bedoeling naambekendheid te verwerven en een positieve indruk na te laten. In 2012 bouwden we hierop voort en merkten we bijna een verdubbeling in bezoekersaantal. In 2013 willen we deze trend verder zetten. Ondertussen denken we ook aan de toekomst. Waar we nu nog in een relatief klein park zitten, is het onze stille droom om vanaf volgend jaar het Keyzerspark in te palmen, een groot en prachtig park gelegen aan de Gentse rand.

6


Verwacht aantal bezoekers Vorig jaar konden we rekenen op 2000 bezoekers verspreid over twee dagen. We verwachten dit jaar minstens 2500 bezoekers te ontvangen verspreid over twee dagen, dit omdat het een gratis festival is met een sterke en gevarieerde programmering. Bovendien wordt er in Gent en ver daarbuiten geflyerd en geafficheerd en wordt er een doorgedreven promotiecampagne opgezet (zie communicatieplan).

Communicatieplan Een goede mix van klassieke en hedendaagse communicatiemiddelen zal ervoor zorgen dat dit evenement niet ongezien passeert. Vooral in Gent en omstreken zal de exposure zeer groot zijn, zodat iedereen die vroeg of laat wel eens zijn huis verlaat minstens iets over het festival te zien zal krijgen.

Promotieparade in de kuip van Gent gedurende de dagen voorafgaand aan het festival. Denk hierbij aan een promowagen omringd door straattheater en een flyerteam. Verspreiding drukwerk in groot Gent, Antwerpen, Brussel, Brugge en Oostende (in mindere mate ook in andere Vlaamse steden) door een enthousiast plakteam uit de eigen organisatie. Er worden 30.000 flyers en 2.000 posters B2 gedrukt. Mailings. ‘Dichter bij Ithaka’ vzw beschikt over een uitgebreide mailinglist. Bovendien kunnen we gebruik maken van alle communicatiekanalen van ‘Bij De Vieze Gasten’, een andere grote speler binnen de Gentse culturele sector. We krijgen net als vorig jaar promotionele en inhoudelijke ondersteuning van Circuscentrum. Item in nieuwsbrief (1100 ontvangers) Item op website (12.000 unieke bezoekers/maand) Opname in agenda CircusMagazine (oplage 4000) Wedstrijd op Uit in Vlaanderen. Zij beschikken over een enorme mailinglist. Communicatiekanalen van Poëziecentrum Een eigen website kan geraadpleegd worden: www.zaraditebe.com. U kunt u er terecht voor de updates aangaande dit festival. Verschillende facebookpagina's, waar men een levendig forum vindt (Dichter bij Ithaka, De Tuin

7


van Heden, Zaradi Tebe, Tabloh' Vivant) Er wordt een promotiefilm aangemaakt die tijdens de weken voorafgaand aan het festival op de populaire sites facebook en youtube zal circuleren. Advertentie in Week-Up Gent, een wekelijks verschijnende culturele agenda met een oplage van 10.000ex verspreid over meer dan 300 locaties in Gent Promotie op relevante websites (cultureel, vrije tijd) Sociale netwerken (Netlog, Facebook, Myspace, Twitter, ‌) Sowieso worden alle Vlaamse media aangeschreven. Posters op 132 bussen op stadslijnen en in 4 Lijnwinkels.

We legden vorig jaar al contacten bij .het cultuur- en lifestylemagazine Zone 09, bij de Streekkrant, de Gentenaar en radio Urgent, waar we dit jaar hopelijk weer op free-publicity kunnen rekenen. Overigens beloofden ook journalisten van Gentblogt.be het festival te attenderen. Verwacht wordt dat ook de regionale televisiezender AVS, net als vorig jaar, enkele beelden komt inblikken. Uiteraard zijn dit handelingen die we niet op voorhand in het communicatieplan kunnen meetellen, maar waar we nadien wel de vruchten van zullen dragen.

Publiciteitsmogelijkheden voor de sponsor Opname logo op flyers (30.000 ex US-formaat 10x21cm) Opname logo op posters (2.000ex B2 (1000mm x 700mm)) Opname logo in reuzegroot programmaboek die te raadplegen valt op het terrein zelf. Tevens opname logo in digitaal programmaboekje via QR-code Mogelijkheid tot plaatsen van banners of vlaggen op daarvoor voorziene plaatsen Vermelding van de sponsor bij mailings Uw logo op onze website met hyperlink naar uw website. In de aanloop naar het festival toe, zal onze website druk bezocht worden. Statistieken over het aantal bezoekers kunnen u, indien gewenst, bezorgd worden. logo op de T-shirts van de medewerkers, wat zorgt voor een grote visibiliteit ter plaatse. opname logo in advertentie Week-Up Gent (10.000ex) opname logo in promotiefilm. De mogelijkheid tot het plaatsen van een informatiestand op de festivalsite, echter zonder commercieel doel.

8


Pakketten Er wordt gezocht naar sponsors wiens product of bedrijfsfilosofie in het verlengde van dergelijke evenementen ligt. In de eerste plaats zijn we op zoek naar financiële sponsoring en mediasponsoring (print, TV, radio). Materiële sponsoring kan uiteraard ook. Voor materiële en mediasponsoring worden in onderling overleg concrete afspraken gemaakt. Voor financiële sponsoring werden een aantal pakketten samengesteld waaruit u kunt kiezen.

Hulpsponsor – 200€

Return

Opname logo op flyers Vermelding sponsors bij mailings

Cosponsor – 600€

Return

Opname logo op flyers Vermelding sponsor bij mailings Toegang tot VIP-tent voor 2 personen. Hier krijgt u drank en snacks gedurende 2 dagen Opname logo op posters Opname logo in Week-Up Gent (10.000ex)

Eventsponsor – 900€

Return

Opname logo op flyers

9


Vermelding sponsor bij mailings Toegang tot VIP-gedeelte voor 4 personen. Hier krijgt u drank en snacks gedurende 2 dagen. Per persoon ontvangt u tevens een bon om te eten in ons restaurant waar u een hoogwaardige vegetarische maaltijd aangeboden wordt, naar keuze op zaterdag of zondag. Opname logo op posters Opname logo in Week-Up Gent (10.000ex) Logo op T-shirts medewerkers Opname logo in onze promotiefilm logo op onze website met hyperlink naar uw eigen site opname logo in de digitale festivalgids met link naar uw eigen site

Hoofdsponsor – 2000€

Return Opname logo op flyers, dubbel zo groot als de andere logo’s Vermelding sponsor bij mailings Toegang tot VIP-gedeelte voor 10 personen. Hier krijgt u drank en snacks gedurende 2 dagen. Per persoon ontvangt u tevens een bon om te eten in ons restaurant waar u een hoogwaardige vegetarische maaltijd aangeboden wordt op zowel zaterdag als zondag. Opname logo op posters, dubbel zo groot als de andere logo’s Opname logo in Week-Up Gent, dubbel zo groot als de andere logo’s (10.000ex) Logo op T-shirts medewerkers, dubbel zo groot als de andere logo’s en op een bevoorrechte plaats Opname logo in onze promotiefilm Een duidelijk zichtbare opname van uw logo op een groot bord. Voor dit bord worden alle interviews met de pers gegeven. Uw logo komt veel groter, en afhankelijk van de plaats, meermaals in beeld. Uw logo op onze website met een hyperlink naar uw eigen website opname logo in de digitale festivalgids met link naar uw eigen site Mogelijkheid tot het plaatsen van vier banners of vlaggen, en dit op bevoorrechte plaatsen (bonnenstand, toegangswegen, aan de podia) Regelmatige vermelding van uw bedrijf door onze presentator tussen de optredens door, en dit

10


gedurende 2 dagen Mogelijheid tot het plaatsen van een informatiestand op de festivalsite, dit zonder commercieel doeleinde en een maximale grootte van 3m²

Alle andere formules of voorstellen zijn uiteraard bespreekbaar. Hiervoor kunt u één van volgende personen contacteren:

Günter Hilderson (0496 206 420 of gunterhil@yahoo.com) Bob Minne (0484 71 25 86 of elcasbobadas@hotmail.com)

Aanleveren logo Gelieve uw logo in kleur of zwart-wit aan te leveren in hoge resolutie, 300 dpi. Bestandsformaat jpeg of pdf

Programmering Music stage

'Zaradi Tebe' gaat door op zaterdag 15/06 en zondag 16/06 en start telkens om 12u 's middags. Op beide dagen gaan de optredens op de music stage door tot 22u. De zaterdagnacht kan men nog tot in de vroege uurtjes genieten van een gezellige artistieke atmosfeer (DJ-set, vuurshow, projecties, schimmenspel e.d.m.). Elke dag programmeren we 4 bands. De focus ligt op groepen met een grote muzikale kwaliteit en een stevige live-reputatie die de toeschouwer niet onberoerd laten.

Volgende bands komen dit jaar optreden.

11


Winnaar Zaradi Tebe contest via Poppunt

We lanceerden een contest op Poppunt.be. Nadien werden drie bands geselecteerd die het 26 april tegen elkaar opnemen in de Kinky Star. De winnaar mag openen op Zaradi Tebe en krijgt nadien ook een podiumplaats op Copacobana festival. ONs

ONs is meer dan een band, eerder een concept op zich, dat zich vertaalt in een voltroffen samenhorigheidsgevoel in tijden van individualisering. ONs verzacht het pijnlijke ochtendlicht en aait je kater zacht maar zeker de deur uit. ONs is Joppe Tanghe en Joris Vergaert, namen die bijna zo goed blenden als de stemmen die erbij horen. De ruwe stem van Joppe vormt een oorstrelend samenspel met het meer afgevijlde timbre van Joris. Drummer Elias Devoldere zorgt dan weer voor de extra power zodat ze met z’n drieën eender welk publiek kunnen innemen en vervoeren. Want naast de ideale soundtrack voor koffie met een sigaret, zet dit trio op het podium een gebalanceerde set neer van rustig lyrisch in de echte singer-songtraditie, tot bruisend explosief. Zo wisten ze de 8ste editie van het Concours der Jonge Wolven te veroveren. Een natuurlijke zuiverheid, zonder samples en sounds, gebracht met een ontwapenend eerlijk enthousiasme maakt hen sterker dan een doorsnee singer-songwriter en doet vermoeden dat hier ruw en onontgonnen talent aan het werk is. http://www.tambor.be/bookings/?q=node/208 Blow

Sax dance Trio uit Gent met 2 tenorsaxen en een drumset. Hiermee creëert dit trio een waanzinnig feestgevoel dat niemand onberoerd laat. Of zoals het zelf zeggen: We blow the sax, we blow ya mind, you dig this shit? You dance all night!

The Whalid Connection

Met hun aanstekelijke mix van raï, reggae, latin en funk neemt deze rasmuzikanten hun publiek mee op een unieke muzikale wereldreis. De setlist bestaat vooral uit eigen nummers, maar ze

12


deinzen er niet voor terug om oude hitjes van onder het stof te halen, op te poetsen en terug aan te kleden met een swingend jasje. Frontman Walid Ben Chicka verdiende reeds zijn strepen met Omar Perry (zoon van de legendarische Lee Scratch Perry) en zingt in het Arabisch, Frans en Engels waarmee hij de kloof tussen verschillende culturen spontaan kleiner maakt. Een magisch opzwepende en onweerstaanbare cocktail waar zowel jong als oud op uit de bol gaan.

Fernant Zeste Trio

Fernant Zeste is een bluesy singer-songwriter met lange baard (zoals dat soms hoort) en links en rechts het gevoel voor country. In zijn zoektocht doorheen de blues staat hij sinds enkele jaren op de planken in binnen- en buitenland, solo of met gerenommeerde muzikanten, maar steeds in een compleet eigen stijl. http://www.myspace.com/fernantzeste Incurabili (Slo)

Deze Sloveense band bestaat uit Bruno Subiotto (vocals, harmonica, gitaar) en Niko Novak (vocals, drums, effects, bass). Ze brengen ons een wilde, stoffige, maar bovenal vurige blues met garage en rock ’n roll invloeden. http://www.incurabili.si/ Moustash

Moustash begon in 2006 als een soort van muzikaal straatspektakel, en vermengde verschillende muziekstijlen zoals swing, punk, liedkunst, chanson, balkan, ska en reggae met practical jokes en instant-poezie. Vandaag zijn ze nog steeds trouw aan hun straatwortels en spelen ze vele vurige liveshows in BelgiĂŤ en Nederland. Hoewel heel af en toe een droevig lied op de playlist prijkt, is het hoofddoel nog steeds om de mensen te laten lachen, dansen, en waarom niet uit volle borst meeschreeuwen: MOUSTASH! Vorig jaar waren ze al te gast op Zaradi Tebe, dit jaar komen ze er hun nieuwe CD voorstellen.

13


http://www.moustash.be

The Skarminkels

The Skarminkels brengen een stevige portie third wave ska. Hiermee wordt de ska en ska-punk bedoeld zoals die sinds eind de jaren ’70 een langgerekte revival kent. De oorspronkelijke Jamaicaanse ska uit de jaren ’60 liet zich tijdens veertig jaar rock- en popmuziek grondig bestuiven, en levert daardoor nog steeds frisse muziek op. Ze brengen u waar third wave ska voor staat: veel volk op het podium, snelle tempo’s, een hyperkinetische blazerssectie en een geweldig feestgevoel in het publiek. http://www.myspace.com/skarminkels DJ-sets

Voor, tussen en na de optredens worden de gaten opgevuld door enkele DJ’s, en niet van de minste!

Jules Deelder Deze Rotterdammer werd ontdekt door Simon Vinkenoog. In de jaren ’90 trad hij veelvuldig op met Herman Brood. Naast dichter en schrijver is Deelder een performer (noemt zichzelf "aucteur", een

auteur

die

gelezen,

gezien

en

gehoord

moet

wordenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Deelder - cite_note-2), (jazz)drummer, en verstokt fan van de voetbalclub Sparta. Regelmatig terugkerende thema's in zijn werk zijn Rotterdam, drugs, jazz, de Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk. Veel van zijn werk is absurdistisch, tot en met de naam van zijn vijfkoppige jazzcombo, Trio Me Reet. Een ontmoeting met Jimi Hendrix op 10 november 1967 heeft grote indruk op Deelder achtergelaten. In diverse boeken heeft Deelder over deze ontmoeting geschreven, volgens Deelder ging het gesprek "of we elkaar al jááren kenden! In 1988 ontving Deelder de Anna Blaman Prijs voor zijn gehele oeuvre. In 2005 werd hem de Tollensprijs toegekend voor de "grote stilistische kracht van zijn geestrijke oeuvre en zijn pionierswerk voor een moderne theatrale podiumpresentatie van poëzie".

14


Hij

heeft

een

kwartet

jazzcompilatie

cd's

uitgebracht

(respectievelijk Deelder

draait (2002), Deelder draait door (2003), Deelder blijft draaien (2004) en Deelderhythm (2006) die lovende kritieken met zich meebracht. Op deze vier cd's zocht hij de beste jazznummers uit zijn eigen platencollectie samen. Hij gebruikte de oude, originele versies in plaats van de gedigitaliseerde 'perfectionistischere' versies. In 2005 ontving Deelder de Edison prijs voor zijn cd Deelder blijft draaien. Bij ons als DJ aan het werk op 15/06 van 20u30 tot 22u00! http://www.deelder.com/

Mister Man Paul

Paul Feyaerts is een bekend gezicht in de Gentse scene. Dertig jaar lang baatte hij het jazzcafĂŠ Damberd uit, wat hem een ongelooflijke bagage aan muzikale kennis opleverde. Bovendien is hij ook een begenadigd contrabassist. Hij brengt ons verdeeld over twee dagen het beste uit zijn collectie.

Les Docteurs

We kunnen het niet beter omschrijven dan ze het zelf doen. Rock 'n roll, funk & soul for bollock brothers & pointer sisters. Vuile parels uit duistere zweethutten en huilende wolvendeuntjes uit de Stille Oceaan. Zij sluiten de zaterdagavond af om de mensen met een zoete herinnering huiswaarts te sturen!

Circus- en Straattheaterstage Net als vorig jaar ondersteunt Circuscentrum ons inhoudelijk en promotioneel. Zij zijn een prominente speler in de Belgische (en Europese) circuswereld. Zij zijn ondermeer verantwoordelijk voor de organisatie van het circusfestival in het Baudelopark tijdens de Gentse Feesten en het succesvolle Cirque ComposĂŠ in de Vooruit.

We programmeren verschillende beloftevolle Belgische producties, zijn in bespreking voor een schitterend spektakel van 'La Compagnie Songes' uit Marseille, en laten een aantal eigen

15


creaties van 'Tablo'h Vivant' op u los. Deze voorstellingen staan bijna allemaal in het teken van ecologie en verwondering over de wereld.

Ook deze stage is nog in volle ontwikkeling. We puzzelen verder tot we een mooi aanbod kunnen garanderen.

Volgende artiesten werden al gecontacteerd: Zoprod (Fr), Circusplaneet, Tablo'h Vivant, Cie Songes (Fr), verschillende vuuracts, Trashbeatz, Cie Balltazar,.. We zoeken bovendien verder naar lokale acts, waar mogelijk buurtgericht. La Compagnie Songes (Fr)

‘La Compagnie Songes’ is een multidisciplinair kunstenaarscollectief uit de buurt van Marseille dat actief is sinds 1998, over een tiental producties beschikt en al verschillende internationale tournees achter de rug heeft. Deze organisatie bestaat uit een 20-tal artiesten, waaronder dansers, acteurs, schrijvers, muzikanten, cineasten, componisten en lichtkunstenaars. Bij elk spektakel dat ze brengen hechten ze overigens enorm veel belang aan improvisatie en interactie met het publiek. Voor 'Zaradi Tebe' proberen we voor de derde maal het adembenemende 'Lettres d' amour aux fleurs et au vent’ te brengen. www.compagnies-songes.com

Lettres d' amour aux fleurs et au vent

'Lettres d' amour aux fleurs et au vent' is een productie die de verbondenheid van de mens met de natuur weerspiegelt door in te spelen op de zintuigen van de toeschouwers. Elke bezoeker legt blootsvoets een individueel parcours af doorheen verschillende aaneensluitende kleine ruimtes waar men telkens één van de seizoenen op een aparte en ingrijpende manier kan beleven. Aan de hand van subtiele aanrakingen en details, een overweldigende inrichting, geuren, sensaties, geluiden, muzikale omlijsting en persoonlijke begeleiding kunnen de toeschouwers even ontsnappen uit de realiteit. Ga binnen maar voel je buiten in de natuur. Aan het einde van het traject krijgt iedereen de mogelijkheid zelf een liefdesbrief aan de bloemen en de wind de wereld in te sturen. Pakkend, ongedwongen, ontnuchterend. Deze act gebeurt doorlopend gedurende het hele festival.

16


Tablo'h Vivant

'Tablo'h Vivant' is de werkgroep van ‘Dichter bij Ithaka’ die zich op twee manieren toelegt op alles wat te maken heeft met straattheater en théatre invisible. Enerzijds gaan de leden van de werkgroep in binnen- en buitenland actief op zoek naar dergelijke producties van hoge kwaliteit en onderzoeken ze de mogelijkheid om deze creaties te integreren in toekomstige eigen evenementen. Anderzijds ontwikkelen ze zelf verschillende spektakels om het openbaar domein te veroveren. Om bij te dragen aan een aparte sfeer zullen er tijdens het festival voortdurend acts van 'Tablo'h Vivant' aan de gang zijn. Op Zaradi Tebe zal een volledig nieuwe act in première gaan. Hieronder volgt een voorbeeld van vorig jaar die dit jaar hergebruikt wordt:

SansSjas: de pot op!

Tijdens 'Zaradi Tebe' bieden we de toeschouwers de mogelijkheid om gebruik te maken van niet-chemische publieke toiletten die bestaan uit hout en waarvan de stroom gewonnen wordt uit zonne-energie. Door te werken met houtzaagsel dat de geur neutraliseert en alles absorbeert is het eindproduct natuurlijk afbreekbaar. Ondertussen maken we er ook een artistieke belevenis van. Zo kunt u tijdens het toiletbezoek luisteren naar muziek, wordt elk toilet ingericht door een andere kunstenaar, en verschillende zogezegde 'security-guards' lokken, informeren en begeleiden de bezoekers als onderdeel van hun straattheaterspel.

17


El Raphael

Soirée Variété was de eerste ‘Rive-Gauche’ cabaret in Gent. Deze plaats bestaat niet langer, maar voormalig gastheer Raphaël trekt wel nog rond met zijn show. Hij entertaint met zijn warme persoonlijkheid en verbaast jong en oud met zijn vingervlugge goochelkunst. 15 en 16 juni strandt hij op Zaradi Tebe.

Soirée Variété on tour

In zijn caravan trakteert Raphaël de bezoekers op wonderlijke goocheltrucs en zorgt zo voor leuke randanimatie op het festival.

18


Zoprod (Fr)

‘ZO Prod’ is een Frans kunstenaarscollectief dat een twaalftal jaar geleden van start ging in Poitiers. Ondertussen is het collectief uitgegroeid tot een degelijke organisatie die bestaat uit verschillende werkgroepen die elk diverse kwalitatieve producties brengen. Hun atelier is een creatieve broeiplaats waar de leden van ‘ZO Prod’ (hun aantal varieert tussen 10 en 20 personen) en gastartiesten dagelijks samenwerken. Het overkoepelende uitgangspunt van ‘ZO Prod’ is dat men bij alle creaties en producties gebruik maakt van gerecupereerd en gerecycleerd materiaal. Het is de bedoeling om zaken die anders sowieso verloren zouden gaan om te vormen tot visuele, auditieve en mechanische poëzie. Bij een aantal producties legt men bovendien de nadruk op interactie met de toeschouwers. Door het publiek de mogelijkheid te geven om effectief te participeren, wakkert men het bewustzijn omtrent de massale overschotten die onze maatschappij creëert nog eens extra aan. Tijdens de eerste editie van Zaradi Tebe waren ze al te gast, nu komen ze hun allernieuwste productie voorstellen, la famille Tuvora. www.zoprod.com

La famille Tuvora

Heel alleen maar nooit eenzaam ga je binnen in de wereld van de familie Tuvora: zangers, dansers, muzikanten, dieren, …, een klein circus bestaande uit poppen. Samen staan ze garant voor een onvergetelijke opvoering waarin veren, botten, steentjes en pailletten deel uitmaken van jouw uitzonderlijke reis. Dit geheel in de traditie van pure Music Hall. Staat garant voor een onvergetelijk moment. http://www.zoprod.com/fr/creations/famille-tuvora/#ancre

19


Circusplaneet

Circusplaneet is ontstaan uit het idee van een aantal mensen uit het Gentse die droomden van een betere wereld. Een plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen hun eigenzinnige creatieve lust konden botvieren in een sfeer van vertrouwen, solidariteit en vooral heel veel plezier. Ondertussen geven zij aan meer dan 400 leden circuslessen in een open en gezellige sfeer.

Kinderarea

Er zijn besprekingen aan de gang met Circusplaneet om de kinderarea te hosten. Daarin transformeren ze de allerkleinsten in veiligheid tot echte circusartiesten: ringen gooien, koprollen maken, koorddansen, ballopen, ‌ Alles mag, niets moet en ook de ouders mogen mee de piste in of kunnen in alle gemak een glaasje drinken op het terrein. Hun aanwezigheid hangt volledig af van de subsidie die we verkrijgen.

Trashbeatz

Trashbeatz is opgericht in het jaar 2000 met als doel mensen op een speelse, creatieve manier kennis te laten maken met de thema’s muziek en ecologie. Ze specialiseerden zich in geluid en alle mogelijke manieren om muziek te maken op een originele, laagdrempelige manier. Het

20


creatieve staat steeds centraal. In de act die ze brengen zijn ze érg creatief met afval. Gemaskerde wezens toveren de gekste dingen uit hun vuilbak. Het publiek blijft niet afzijdig maar wordt ten volle in het spektakel betrokken. Van een levend drumstel tot een swingende xylofoon, alles kan!

http://www.trashbeatz.be/ Compagnie Balltazar

Compagnie Balltazar werd in 2003 opgericht toen Hans de solosttraatvoorstelling ‘Bonbon’ maakte. Hij speelde de voorstelling gedurende twee zomers om daarna andere voorstellingen te maken en te spelen. Na eerst een jaar alleen te werken aan ‘De ballen vanBalltazar’ kwam Jef Scheepers zich in de zomer van 2009 bij de compagnie aansluiten. http://www.balltazar.be/compagnie.html

De ballen van Balltazar Dit is een grappige voorstelling waarin twee Roemeense zigeuners het publiek proberen te imponeren door steeds grotere ballen op scene te brengen. Daarvoor gebruiken ze live muziek, jongleren, evenwicht op slap touw en lader, acrobatie en magie. http://www.balltazar.be/index.html

21


Buszjan & the Drunken Sailor BuszJan&The Drunken Sailor; is een troubadours-duo dat de krant van de zoute zilte zee en die van de dorre vergeten woestijn muzikaal vertelt.

Poetry stage without a stage Poetry stage without a stage voorziet in een gek aanbod van hedendaagse, avontuurlijke dichters, gebracht op een eigenzinnige wijze.

Volgende namen komen ons verblijden met hun woord: Jules Deelder (Nl), Christophe Vekeman, Tibout Shaik, Killyric, Erwin Vanmassenhove, Bobadas ft. Romaan Namoor, Anna Perneel, Bardthesque, Schrijnwerk, Dwangbuizerdeffect, Koendalini, René Van Densen (Nl), Philip Meersman, Arno Van Vlierberghe, Marie Follebout, Kevin Amse.

Het mag gezegd worden dat we met ronkende namen als Jules Deelder, Christophe Vekeman en Philip Meersman absolute wereldtop programmeren. René Van Densen (Nl) René van Densen trad als dichter op bij verschillende podia in België en Nederland. Hij was de eerste officiële Nachtburgemeester van Tilburg (2006-2008), hoofdredacteur van het Nederlandse

cultuurpessimisme

weblog

KutBinnenlanders.nl,

en

lid

van

het

Gents

22


dichterscollectief De Wolven Van La Mancha. Werk van zijn hand verscheen in Brabant Literair, Dichter, Tillywood, Nurks Magazine, TilburgZ, Top Of The Blogs (NL) en verschillende andere publicaties. Er verschenen reeds drie boeken van zijn hand, momenteel werkt hij aan een roman. Hij trad ook op bij de eerdere edities van Zaradi Tebe. Philippe Meersman Hij deed poetry performances in België, Nederland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Macedonië, Roemenië, Israël, Argentinië. Zijn poëzie is vertaald in het Frans, Engels, Bulgaars, Macedonisch, Russisch, Spaans, Roemeens, Italiaans, Hebreeuws, Arabisch en Japans. Hij publiceerde in diverse internationale literaire tijdschriften, bloemlezingen en festivalpublicaties. Hij is onderdeel van internationaal kunstenaarscollectief DastrugistenDA, artiestencollectief JA!, het netlabel TRISON en co-organisator BruSlam.

Christophe Vekeman Christophe Vekeman (1972) schreef onder meer de romans Lege jurken, 49 manieren om de dag door te komen en Een uitzonderlijke vrouw. Onder de titel Leven is werk zijn vele van de essays, reportages en interviews verzameld die hij in de loop der jaren in De Morgen publiceerde. Hij is een van de meest gevraagde en gesmaakte schrijvers op de Vlaamse en Nederlandse literaire podia, waar hij voornamelijk poëzie brengt, gebundeld in Señorita’s. Hij maakt deel uit van het Nederlandse Nightwriterscollectief, samen met onder meer Kluun, Tommy Wieringa en Herman Koch. Samen met Herman Brusselmans verzorgt hij een vierwekelijkse, ‘Kings of the Road’ geheten autorubriek in De Morgen Magazine. Zijn werk verschijnt bij De Arbeiderspers.

Beeldende kunst en private readings Net zoals bij de eerste editie voorzien we een aantal ruimtes waar beeldende kunstenaars hun werk kunnen tentoonstellen. Het terrein zelf ondergaat eveneens een grondige metamorfose. Ook bij deze exposities richten we ons voornamelijk op werk met een ecologisch uitgangspunt of een wenk naar het absurde van de consumptiemaatschappij.

23


In de ruimte boven Trafiek vzw brengen we het intiemere en absurdere werk voor een kleinere groep toeschouwers. Het is de uitgelezen plek om de festivaldrukte te ontlopen en even tot rust te komen. Deze ruimte wordt door Julie Kennivé omgetoverd tot een instapruimte met modellen, lingerie, foto’s, muziek gebracht door ‘uitgesproken types’, film op een oude TV en absurde situaties. Zeker een bezoekje waard!

Buiten laten we de beeldende kunstenaars Pieter Durnez en Jack Johannes Hemp, alsook mensen van de eigen organisatie los. .

24


Bijlage 1. Ecologisch plan

Wij vinden het persoonlijk belangrijk zo ecologisch mogelijk te werk te gaan. Niettegenstaande dit een meerkost betekent nemen wij toch allerhande maatregelen om dit te bewerkstelligen. Voor het eerst proberen we een ‘groenevent award’ van OVAM in de wacht te slepen, een teken dat we het heel serieus menen. We hopen dat met deze inspanningen enigszins rekening gehouden wordt in de verdeling van de subsidies.

Communicatie We opteren voor drukwerk op gerecycleerd papier. Er bestaat ook een manier van drukken waarbij minder schadelijke stoffen voor de natuur gebruikt worden. Uiteraard kost dit meer dan de conventionele methode, maar dit kadert volledig binnen ons ecologisch project. Vorig jaar werkten werden we hiervoor deels gesponsord door Ecodrukkerij.be. We bekijken een hernieuwde samenwerking. We communiceren tevens over de genomen ecologische en sociaal-maatschappelijke acties om zo de bezoekers te sensibiliseren. Er worden krijtborden gebruikt voor de programmering en de dranklijst.

Sponsors Er wordt gezocht naar sponsors die zich qua gedachtegoed op eenzelfde lijn bevinden.

Energievoorziening We bekijken een samenwerking met 'Ecostream', een bekende leverancier van zonnepanelen, om zo het festival op een alternatieve manier van stroom te voorzien. Bij wijze van sponsoring zouden zij enkele van hun trailers ter beschikking stellen en zouden we 'Zaradi Tebe' voor een deel laten werken op groene energie.

25


Logies Onze internationale artiesten verblijven in Ecohostel Andromeda te Gent, tevens ĂŠĂŠn van onze sponsors.

Kringloopwinkel We ontlenen materiaal bij de kringloopwinkel. Na afloop brengen we het terug.

Invulling Heel wat van de artiesten worden gezocht in de omgeving van Gent. Als gevolg hiervan is er minder transport.

Afvalbeleid We werken samen met Ivago, zodat we kunnen voorzien in strategisch geplaatste afvaleilandjes op het terrein, waardoor recyclage in de mate van het mogelijke een feit is. De ophaling na afloop van het festival gebeurt eveneens door Ivago, dat zelf instaat voor de verdere recyclage en verwerking. Het terrein wordt na afloop perfect opgekuist zodat het minstens in dezelfde staat als er voor achtergelaten wordt. Tijdens het festival is een ecoteam aanwezig die ervoor zorgt dat volle vuilbakken tijdig geledigd worden. Rock & recycle!

Catering Een vegetarische catering stilt de honger van de medewerkers en de artiesten backstage. Ook op het terrein wordt enkel vegetarisch aangeboden. Zaradi Tebe kiest voor veggie en in de mate van het mogelijke voor bio, omdat zuivel en vleesproducten instaan voor meer dan 30% van onze ecologische voetafdruk en omdat het gewoon lekker is! Er wordt op geen enkel moment gewerkt met wegwerpborden en bestek. Er wordt Ecover gebruikt om af te wassen. Bijna alles wordt geleverd in herbruikbare bakken.

26


Keuze van de acts De festivalgangers worden geĂŻnformeerd, gesensibiliseerd en gestimuleerd tot duurzaam gedrag via een gerichte keuze van onze acts die meestal een directe link met het ecologische vertonen.

Aankleding van het terrein Ongelooflijk wat je allemaal met wegwerpmaterialen kan maken. Het terrein wordt ingericht met recycle art, waarbij we spullen die anders weggesmeten worden een tweede leven geven.

Duurzame mobiliteit Via onze site en facebookpagina raden we af om met de auto te komen. De link www.fietsnet.be/routeplanner en de link van de routeplanner van De Lijn worden ook op onze site geplaatst. We volgen het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, persoonlijk vervoer).

Geluidsoverlast We proberen elke vorm van geluidsoverlast te beperken door het gebruik van een sonometer. Het laatste optreden stopt om 22u. Ook verkeersoverlast wordt preventief aangepakt door gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren. Bovendien wordt er gezocht naar een sponsor voor oordopjes. Op voorhand wordt een bewonersbrief verspreid met info over wat er komt en contactgegevens van de organisatie.

Beheer van de locatie Tijdens de op- en afbouw wordt het verkeer op het terrein beperkt tot een absoluut minimum. Zwerfvuil wordt verwijderd. Planten worden afgeschermd zodat deze niet plat gelopen worden tijdens het evenement

Sanitair

Het opzet en de werking van de waterbesparende (gĂŠĂŠn waterverbruik en geen detergenten!) ecoplee (SansSjas) werd eerder al besproken. Nog even vermelden dat dit een uniek concept is in eigen productie.

27


Sigarettencontainertjes Elke bezoeker ontvangt bij aankomst een sigarettencontainertje. Bedoeling is uiteraard dat de mensen i.p.v. hun sigaret op de grond of in het gras te gooien, deze in het containertje steken. Dit valt nog het best te vergelijken met een filmroldoosje waaromheen een sticker van ‘Zaradi Tebe’ geplakt is. Zo hebben de mensen ook een leuk aandenken om mee naar huis te nemen.

Bar Om de afvalberg binnen de perken te houden wordt er gekozen voor herbruikbare bekers. Het publiek geeft 1 bon extra voor de eerste consumptie en betaalt op die wijze een waarborg, die ten alle tijde gerecupereerd kan worden (uiteraard in ruil voor een beker). De bar gebruikt bovendien vaten en glazen retourflessen

Flyerverbod Er is een algemeen flyerverbod. Er kunnen wel flyers achtergelaten worden op de daarvoor voorziene plaatsen (aan de bonnenstand). Met affiches kan je terecht op de affichemuur.

Herbruikbare en afbreekbare jetons Voortaan ruimt Moeder Natuur de rommel op. Met de hulp van regen, UV, zuurstof en bacteriën, breken onze jetons volledig af tot CO², water en biomassa. Kortom natuurlijke meststoffen voor planten. Onze jetons zijn vervaardigd uit een bioplastic op basis van zetmeel afkomstig uit aardappelschillen, en worden gemaakt met natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. Ze zijn dan ook 100% biologisch afbreekbaar in de natuur.

Boer ’n Brood We bekijken de mogelijkheid om op zaterdagmiddag een Boer ’n Brood te laten doorgaan op onze locatie. Dit is een korte keten stadspicknick waarbij boeren en stadstuiniers van in en rond Gent een heus picknickbuffet samen zwoegen.

Diversiteit We organiseren een gratis festival waardoor op voorhand niemand uitgesloten wordt. Ook de prijzen op het terrein zelf zijn zéér democratisch. Bovendien proberen we het geheel intercultureel en intergenerationeel te maken.

28


Veiligheid Op voorhand wordt een veiligheidsdossier opgemaakt om elke onverwachte verrassing uit te sluiten. De medewerkers worden hier tijdig over gebrieft, zodat ze weten hoe te handelen mocht er zich toch iets voordoen.

Sensibilisatie Het moge duidelijk zijn dat met alle genomen acties ook de bezoekers gesensibiliseerd wordt. Het is de bedoeling om hen langs deze wegen mee te krijgen in het verhaal rond duurzaamheid. Uiteraard verwachten we ook de nodige betrokkenheid van de eigen medewerkers.

29

sponsordossier Zaradi Tebe  

gratis cultuurfestival

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you